lankymasis šioje svetainėje


2003 m. ekspedicijos

Tęsdama pradėtus knygų rengimo darbus, 2003 m. vasarą „Versmės” leidykla surengė 13 kompleksinių tiriamųjų „Lietuvos valsčių“ serijos autorių ekspedicijų į aprašomas vietoves (1999–2002 m. jau esame surengę 15 ekspedicijų: į Širvintas, Raguvą, Tauragnus, Kazlų Rūdą, Musninkus, Kernavę, Griškabūdį, Panemunėlį, Kvėdarną, Laukuvą, Seredžių, Rumšiškes, Papilę, Giedraičius, Karteną, Kriūkus).

Ekspedicijų tikslas – surinkti papildomos medžiagos, patikslinti turimą medžiagą bei parašyti straipsnius „Versmės” leidyklos rengiamoms „Lietuvos valsčių” serijos knygoms.

Ekspedicijų trukmė – dešimt dienų.

Ekspedicijų aprūpinimas – 1) ekspedicijų dalyviams, sudariusiems su leidykla straipsnių sukūrimo autorines sutartis, išmokami dienpinigiai (12 Lt už dieną, jei autorius 2003 m. važiuoja į pirmą ekspediciją; 15 Lt už dieną – jei į antrą, 20 Lt – jei į trečią ir vėlesnes), taip pat apmokamos kelionės išlaidos į vieną pusę;

2) ekspedicijų dalyviai apnakvindinami;

3) ekspedicijų dalyviai aprūpinami diktofonais, garso ir foto juostelėmis, kanceliarinėmis medžiagomis, kt. priemonėmis ir medžiagomis.

Ekspedicijų vadovai  - monografijų vyriausieji redaktoriai sudarytojai. 1) Į

Ekspedicijų sąrašas:

 

1) Ekspedicija į Pandėlį ir jo apylinkes (Rokiškio r.) 2003 m. birželio 16–25 d.,

vadovas Albinas Jasiūnas, tel. 2758761 (n.), 8-612 89554.
Ekspedicijos aprašymas

 

2) Ekspedicija į Veprius ir jų apylinkes (Ukmergės r.) 2003 m. birželio 23 – liepos 2 d.,

vadovas Venantas Mačiekus tel. 2732306 (n.).
Ekspedicijos aprašymas

 

3) Ekspedicija į Gelgaudiškį ir jo apylinkes (Šakių r.) 2003 m. birželio 30 – liepos 9 d.,

vadovas Antanas Andrijonas, tel. 2335199 (d.), 8-612 93660.
Ekspedicijos aprašymas

 

4) Ekspedicija į Gelvonus ir jų apylinkes (Širvintų r.) 2003 m. liepos 7–16 d.,

vadovė Vida Girininkienė, tel. 2425137 (n.), 8-614 74497.
Ekspedicijos aprašymas

 

5) Ekspedicija į Kriukus ir jų apylinkes (Joniškio r.) 2003 m. liepos 7–16 d.,

vadovas dr. Stanislovas Liučvaitis, tel. 2450854 (n.).
Ekspedicijos aprašymas

 

6) Ekspedicija į Žemaičių Naumiestį ir jo apylinkes (Šilutės r.) 2003 m. liepos 14–23 d.,

vadovas dr. Zigmas Malinauskas, tel. 2446677 (n.); 8-650 89043.
Ekspedicijos aprašymas

 

7) Ekspedicija į Pašvitinį ir jo apylinkes (Pakruojo r.) 2003 m. liepos 21–30 d.,

vadovas Kazimieras Kalibatas, tel. 2711620 (n.).
Ekspedicijos aprašymas

 

8) Ekspedicija į Žeimelį ir jo apylinkes (Pakruojo r.) 2003 m. liepos 28 – rugpjūčio 6 d.,

vadovas Aloyzas Bėčius, tel. 2443895 (n.).
Ekspedicijos aprašymas

 

9) Ekspedicija į Plungę ir jos apylinkes (Plungės r.) 2003 m. rugpjūčio 4–13 d.,

vadovas Virginijus Jocys, tel., 2730491 (n.), 8-686 55083.
Ekspedicijos aprašymas

 

10) Ekspedicija į Sintautus ir jų apylinkes (Šakių r.) 2003 m. rugpjūčio 4–13 d.,

vadovas Vitas Girdauskas, tel. 8 345 45141 (n.), 8-687 78860.
Ekspedicijos aprašymas

 

11) Ekspedicija į Šilalę ir jos apylinkes (Šilalės r.) 2003 m. rugpjūčio 11–20 d.,

vadovas dr. Edvardas Vidmantas, tel. 2342539 (n.).
Ekspedicijos aprašymas

 

12) Ekspedicija į Jiezną, Stakliškes ir jų apylinkes (Prienų r.) 2003 m. rugpjūčio 18–27 d.,

vadovas Juozas Pugačiauskas, tel. 2496695 (n.).
Ekspedicijos aprašymas

 

13) Ekspedicija į Baisogalą ir jos apylinkes (Radviliškio r.) 2003 m. rugsėjo 17–23 d.,

vadovas Jonas Linkevičius, tel. 2627677 (n.).
Ekspedicijos aprašymas

 

2003 m. leidyklos „Versmė“ organizuotų „Lietuvos valsčių“ 
monografijų autorių tiriamųjų ekspedicijų

SUVESTINĖ

 

Eil. nr., ekspedicijos vieta, 
vadovas,

laikotarpis
 (10 d.)

Daly-
vių

skai-
čius,

vnt.

Bendra dalyvių buvimo ekspe-
dicijoje

trukmė, d.

Vid. dalyvių buvimo ekspe-
dicijoje trukmė, d.

Dalyvių priedai prie autorinių atlyginimų (dien-
pinigiai), Lt

Išlaidos garso  ka-
setėms, foto juoste-
lėms, ir kt., Lt

Išlaidos kance-
liarinėms prekėms, kurui ir kt., Lt

Foto-
grafo kelio-
nės išlai-
dos, Lt

Panau-
dotos lėšos iš viso, Lt

Panau-
dotos garso ka-
setės, vnt.

Panau-
dotų

garso kasečių trukmė, val.

1. Pandėlys,

A. Jasiūnas

06 16-06 25

14

115

8,21

1.064,00

400,89

147,92

170,77

1.783,58

11

16,5

2. Vepriai,

V. Mačiekus

06 23-07 02

13

116

8,92

2.016,00

67,95

113,66

141,25

2.338,86

30

45

3. Gelgaudiškis,

A. Andrijonas

06 30-07 09

29

286

9,86

4.716,00

150,39

315,98

-

5.182,37

50

75

4. Gelvonai,

V. Girininkienė

07 07-07 16

28

231

8,25

4.215,50

139,47

738,91

130,60

5.224,48

44

66

5. Kriukai,

S. Liučvaitis

07 07-07 16

30

264

8,8

4.506,00

67,85

698,32

185,55

5.457,72

25

37,5

6. Žemaičių 
Naumiestis,

Z. Malinauskas

07 14-07 23

13

123

9,46

2.351,50

234,32

625,42

-

3.211,24

43

64,5

7. Pašvitinys,

K. Kalibatas

07 21-07 30

14

92

6,57

1.922,00

24,27

357,51

180,80

2.484,58

5

7,5

8. Žeimelis,

A. Bėčius

07 28-08 06

15

106

7,07

2.010,00

15,59

348,20

-

2.373,79

 

0

9. Plungė,

V. Jocys

08 04-08 13

25

236

9,44

4.177,00

145,71

351,52

64,00

4.738,23

40

60

10. Sintautai,

V. Girdauskas

08 04-08 13

18

170

9,44

3.484,00

153,78

231,01

-

3.868,79

50

75

11. Šilalė,

E. Vidmantas

08 11-08 20

9

70

7,78

1.466,00

66,36

177,67

-

1.710,03

18

27

12. Jieznas, Stakliškės,

J. Puga-
čiauskas

08 18-08 27

29

234

8,07

4.645,00

376,66

788,74

141,24

5.951,64

90

135

13. Baisogala,

J. Linkevičius

09 17-09 23, 
5 d.

 6

 34

 5,67

 654,00

 33,66

 259,81

 -

 947,47

 22

 33

 Iš viso:

243

2077

107,54

37.227,00

1.876,90

5.154,67

1.014,21

45.272,78

428

642

 

\

Bendras 2003 m. leidyklos „Versmė“ organizuotų „Lietuvos valsčių“ 
monografijų tiriamųjų autorių ekspedicijų dalyvių sąrašas

 

Eil. Nr.

Ekspedicijos dalyvio vardas, pavardė

Ekspedicijos vieta,

rajonas, laikas, vadovas.

Dalyviai, buvę ir kitose ekspedicijose, eksp. sk.

Iš viso ekspedicijos dalyvių.

1

Venantas Mačiekus

PANDĖLYS

Rokiškio r., 2003 06 16–25, A. Jasiūnas

Iš viso 9 ekspedicijos dalyviai.

 

2

Vytautas Skebas

3

Ernestas Leonas Juozonis

4

Danutė Gaškaitė

5

Eglė Glemžienė

6

Nijolė Lingailienė

7

Vladas Gasiūnas

8

Albinas Jasiūnas

9

Aloyzas Petrašiūnas (fotogr.)

10

Vilma Mulevičiūtė

VEPRIAI

Ukmergės r., 2003 06 23 – 07 02, V. Mačiekus

Vytautas Skebas, 2

Venantas Mačiekus, 2

Aloyzas Petrašiūnas (fotogr.), 2

Iš viso 13 ekspedicijos dalyvių.

 

11

Rasa Šimonienė

12

Kazys Morkūnas

13

Povilas Spurgevičius

14

Jonas Žentelis

15

Daiva Patalauskaitė

16

Rimvydas Kunskas

17

Rita Balkutė

18

Nijolė Marcinkevičienė

19

Stanislovas Liučvaitis

20

Antanas Andrijonas

GELGAUDIŠKIS

Šakių r., 2003 06 30 – 07 09, A. Andrijonas

Vytautas Skebas, 3

Iš viso 29 ekspedicijos dalyviai.

 

21

Albinas Vaičiūnas

22

Benjaminas Kondratas

23

Jonas Velyvis

24

Skaidrė Urbonienė

25

Lina Kaminskaitė

26

Antanas Samajauskas

27

Elvyra Straševičienė

28

Aurelija Papievienė

29

Rimutė Grušienė

30

Antanas Gediminas Tirlikas

31

Aldona Tirlikienė

32

Angele Zymonienė

33

Zenonas Janulaitis

34

Kristina Kelpšaitė

35

Birutė Zakarevičienė

36

Roma Šliakonienė

37

Algis Samajauskas

38

Vincas Červinskis

39

Algis Bacevičius

40

Romualdas Kašuba

41

Jonas Gvildys

42

Antanas Bajerčius

43

Artūras Flikaitis

44

Edgaras Pilypaitis

45

Vitas Stanevičius

46

Vytautas Vaitkus

47

Donatas Perkauskas

48

Rimantas Jurėnas

GELVONAI

Širvintų r., 2003 07 07–16, V. Girininkienė

Povilas Spurgevičius, 2

Kazys Morkūnas, 2

Venantas Mačiekus, 3

Aloyzas Petrašiūnas (fotogr.), 3

Iš viso 28 ekspedicijos dalyviai.

 

49

Vida Girininkienė

50

Algirdas Gaigalas

51

Bronislavas Karmaza

52

Valentinas Baltrūnas

53

Virginija Jurinienė

54

Jurgita Jasinskaitė

55

Rytas Tamašauskas

56

Albinas Vaitonis

57

Anelė Vosyliūtė

58

Rasa Školiarenkaitė

59

Žydrė Petrauskaitė

60

Inesa Sinkevičiūtė

61

Arimeta Vojevodskaitė

62

Vida Mieldažytė

63

Aldona Četrauskienė

64

Ingrida Veliutė

65

Jolanta Stupelytė

66

Dainius Labeckis

67

Laimutė Bikulčienė

68

Gita Krylavičienė

69

Birutė Juzėnienė

70

Jonas Mikalauskas

71

Juozapas Miglinas

72

Algirdas Kazys Jakūbaitis

KRIUKAI

Joniškio r., 2003 07 07–16, S. Liučvaitis

Rimvydas Kunskas, 2

Stanislovas Liučvaitis, 2

Vytautas Skebas, 4

Aloyzas Petrašiūnas (fotogr.), 4

Iš viso 30 ekspedicijos dalyvių.

 

73

Albinas Navickas

74

Audronė Kišinaitė

75

Vaclovas Martinaitis

76

Sandra Kumžaitė

77

Nerija Bartkutė

78

Rasa Kurlienė

79

Violeta Navickienė

80

Petras Navickas

81

Aušra Kaikarytė

82

Kazimieras Kalibatas

83

Stasė Sinkevičienė

84

Rita Mikalauskienė

85

Antanas Čeputis

86

Liuda Balčiūnienė

87

Kristina Balčiūnaitė

88

Daliutė Petrulienė

89

Tomas Butautas

90

Aloyzas Bėčius

91

Kęstutis Šiurna

92

Vytautas Kurlis

93

Danguolė Musejukienė

94

Ola Liučvaitienė

95

Jurgita Šveikauskienė

96

Ramūnas Šveikauskas

97

Rosvaldas Liučvaitis

98

Asta Venskienė

ŽEMAIČIŲ NAUMIESTIS

Šilutės r., 2003 07 14–23, Z. Malinauskas

Venantas Mačiekus, 4

Vytautas Skebas, 5

Skaidrė Urbonienė, 2

Jolanta Stupelytė, 2

Elvyra Straševičienė, 2

Iš viso 13 ekspedicijos dalyvių.

99

Ona Danutė Aleknienė

100

Rasa Bertašiūtė

101

Gražina Žumbakienė

102

Genovaitė Žukauskienė

103

Janina Samulionytė

104

Zigmas Malinauskas

105

Vida Armonienė

106

Robertas Jurgaitis

PAŠVITINYS

Pakruojo r., 2003 07 21–30, K. Kalibatas

Aloyzas Bėčius, 2

Stanislovas Liučvaitis, 3

Rimvydas Kunskas, 3

Kazimieras Kalibatas, 2

Povilas Spurgevičius, 3

Daiva Patalauskaitė, 2

Aloyzas Petrašiūnas (fotogr.), 5

Iš viso 14 ekspedicijos dalyvių.

107

Lina Valiukaitė

108

Ernestas Vasiliauskas

109

Kęstutis Labanauskas

110

Renata Endzelytė

111

Stasys Šimaitis

112

Libertas Klimka

113

Valentina Alekseriūnaitė

ŽEIMELIS

Pakruojo r., 2003 07 28 – 08 06, A. Bėčius

Aloyzas Bėčius, 3

Stanislovas Liučvaitis, 4

Kęstutis Pranas Labanauskas, 2

Aloyzas Petrašiūnas (fotogr.), 6

Iš viso 15 ekspedicijos dalyvių.

 

114

Almutė Armonavičienė

115

Donė Legeza

116

Pranas Razgus

117

Stanislovas Zuokas

118

Gėnė Juodytė

119

Marijona Romalda Vaitiekūnienė

120

Irena Rudzinskienė

121

Grigorijus Potašenka

122

Gitana Norgailienė

123

Saulius Žilinskas

124

Erika Mitkutė

PLUNGĖ

Plungės r., 2003 08 04–13, V. Jocys

Jolanta Stupelytė, 3

Audronė Kišinaitė, 2

Genovaitė Žukauskienė, 2

Vida Girininkienė, 3

Jonas Mikalauskas, 2

Vytautas Skebas, 6

Aloyzas Petrašiūnas (fotogr.), 7

Iš viso 25 ekspedicijos dalyviai.

 

125

Akvilė Butautaitė

126

Veronika Simutienė

127

Ramunė Urbonienė

128

Petras Grecevičius

129

Romas Marčius

130

Algimantas Mečislovas Olšauskas

131

Virginija Kvasaitė

132

Veronika Lileikienė

133

Vitalijus Juška

134

Merūnas Lankelis

135

Aušra Petraitienė

136

Juozapas Šimkus

137

Julius Vainorius

138

Virginijus Jocys

139

Stanislava Beržonskaitė

140

Justas Vileikis

141

Juozas Pabrėža

142

Laima Girdauskienė

SINTAUTAI

Šakių r., 2003 08 04–13, V. Girdauskas

Vida Girininkienė, 2

Venantas Mačiekus, 5

Daiva Patalauskaitė, 3

Rimvydas Kunskas, 4

Povilas Spurgevičius, 4

Donatas Perkauskas, 2

Antanas Andrijonas, 2

Albinas Vaičiūnas, 2

Aurelija Papievienė, 2

Iš viso 18 ekspedicijos dalyvių.

143

Vitas Girdauskas

144

Antanina Klimaitienė

145

Simona Malaškevičiūtė

146

Vida Čeplevičienė

147

Emilija Petravičienė

148

Marija Puodžiukaitienė

149

Rima Vasaitienė

150

Justinas Sigitas Kasparaitis

151

Auksuolė Čepaitienė

ŠILALĖ

Šilalės r., 2003 08 18–27, E. Vidmantas

Venantas Mačiekus, 6

Skaidrė Urbonienė, 3

Ona Danutė Aleknienė, 2

Aloyzas Petrašiūnas (fotogr.), 8

Iš viso 9 ekspedicijos dalyviai.

152

Edvardas Vidmantas

153

Girėnas Povilionis

154

Gražvilė Juodelevičienė

155

Živilė Paipulaitė

156

Justina Šaudinytė

JIEZNAS, STAKLIŠKĖS

Prienų r., 2003 08 18– 27, J. Pugačiauskas

Vida Girininkienė, 4

Algirdas Gaigalas, 2

Rita Balkutė, 2

Venantas Mačiekus, 7

Simona Malaškevičiūtė, 2

Jurgita Jasinskaitė, 2

Povilas Spurgevičius, 5

Dainius Labeckis, 2

Vytautas Skebas, 7

Kazys Morkūnas, 3

Aloyzas Petrašiūnas (fotogr.), 9

Iš viso 29 ekspedicijos dalyviai.

 

157

Irena Stonkuvienė

158

Juozas Zubavičius

159

Jurgis Stašaitis

160

Roberta Mekšraitytė

161

Jolanta Zabulytė

162

Nijolė Noreikaitė

163

Dalia Bernotaitė Beliauskienė

164

Vida Beliukevičienė

165

Rimas Šuopys

166

Juozas Pugačiauskas

167

Ramutė Šimukauskaitė

168

Rita Balsevičiūtė

169

Antanas Čiužas

170

Valentina Ratkevičienė

171

Elena Kocai

172

Eugenija Anelė Rimšienė

173

Dalia Blažulionytė

174

Janina Kubilienė

PANDĖLYS 2

Rikiškio r., 2003 09 10–19, A. Jasiūnas

Iš viso 5 ekspedicijos dalyviai.

 

175

Vilma Bukaitė

176

Paulina Kiaulėnaitė

177

Romas Kaunietis

178

Danutė Blažytė Baužienė

179

Aurelija Genelytė

BAISOGALA

Radviliškio r., 2003 09 17–23, J. Linkevičius

Stanislovas Liučvaitis, 5

Aušra Kaikarytė, 2

Iš viso 6 ekspedicijos dalyviai.

180

Vita Korsakienė

181

Arvydas Karaška

182

Jonas Linkevičius

 

 

Iš viso 2003 m. leidyklos "Versmė" organizuotose "Lietuvos valsčių" monografijų autorių 

tiriamosiose ekspedicijose dalyvavo 182 skirtingi dalyviai, iš jų 29 dalyvavo daugiau kaip 

vienoje ekspedicijoje:

 

Eil. 

Nr.

Ekspedicijos dalyvio vardas, pavardė

Keliose ekspedicijose 

dalyvavo 2003 m.

1

Aloyzas Petrašiūnas

9

2

Venantas Mačiekus

7

3

Vytautas Skebas

7

4

Stanislovas Liučvaitis

5

5

Povilas Spurgevičius

5

6

Vida Girininkienė

4

7

Rimvydas Kunskas

4

8

Aloyzas Bėčius

3

9

Kazys Morkūnas

3

10

Daiva Patalauskaitė

3

11

Jolanta Stupelytė

3

12

Skaidrė Urbonienė

3

13

Ona Danutė Aleknienė

2

14

Antanas Andrijonas

2

15

Rita Balkutė

2

16

Algirdas Gaigalas

2

17

Jurgita Jasinskaitė

2

18

Aušra Kaikarytė

2

19

Kazimieras Kalibatas

2

20

Audronė Kišinaitė

2

21

Kęstutis Pranas Labanauskas

2

22

Dainius Labeckis

2

23

Simona Malaškevičiūtė

2

24

Jonas Mikalauskas

2

25

Aurelija Papievienė

2

26

Donatas Perkauskas

2

27

Elvyra Straševičienė

2

28

Albinas Vaičiūnas

2

29

Genovaitė Žukauskienė

2

Iš viso: 

90

Bendras 2003 m. leidyklos "Versmė" organizuotų "Lietuvos valsčių" monografijų autorių tiriamųjų ekspedicijų dalyvių skaičius (su pasikartojančiaisiais dalyviais) yra 243.

Pastaba: individualiai autoriai į ekspedicijas vyko iki 2003 09 23 d.

Šis sąrašas parengtas 2003 10 22.

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt