lankymasis šioje svetainėje

 


Apie Pandėlio 2003 m. lokalinių tyrimų ekspediciją

Versmės“ leidyklos kompleksinės ekspedicijos Pandėlyje
vadovas Albinas Jasiūnas

2003 06 26

2003 m. birželio 16 d. ryte apsilankiau Rokiškio rajoninio laikraščio „Gimtasis Rokiškis“ redakcijoje, susitikau su vyriausia redaktore, bendravau su žurnalistais. Sekančią dieną laikraštyje jau buvo atspausdinta žinutė apie ekspediciją Pandėlyje, kurios metu bus renkama medžiaga knygai „Pandėlys“.

Iš Rokiškio nuvykau į Pandėlį. Seniūnijoje jau laukė ekspedicijos dalyvės – pandėlietės: Danutė GAškaitė, Nijolė Liugailienė ir Eglė Glemžienė, iš Kauno atvykęs Ernestas Leonas Juozonis, vilnietis Vytautas Skebas. Aptarėme ekspedicijos dalyvių apgyvendinimo ir maitinimo sąlygas, dalyvaujant seniūnui R. Varaniui. Planuojant darbą ir maršrutus dalyvavo mūsų iniciatyvinės grupės narys – Pandėlio parapijos klebonas Bronius Balaišis. Atvyko ekspedicijos narys Venantas Mačiekus. Apsigyvenę internate, po pietų pradėjome darbą numatytais ir paskirstytais maršrutais. Sekančios dienos rytą atvyko Vladas Gasiūnas. Transportu pasirūpino seniūnas ir ekspedicijos dalyvė Nijolė Liugailienė. Birželio 19 d. atvyko fotografas A. Petrašiūnas. Visą dieną važinėjome ir fotografavome numatytus objektus, o kad juos operatyviai rastume, kelią rodė seniūnas. Į du automobilius tilpome net 6 ekspedicijos dalyviai. Nors darbo diena tęsėsi iki 22 val., visų numatytų objektų aplankyti nesuspėjome, teks dar vienai dienai užsakyti fotografą Petrašiūną. Labai gaila, kad dalis ekspedicijos dalyvių dėl įvairių priežasčių numatytu laiku negalėjo dalyvauti ekspedicijos darbe, bet esu patenkintas tuo, kad jie žadėjo savo užduotis įvykdyti vėliau.

Birželio 25 d. su ekspedicijoje dalyvavusiais ir iniciatyvinės grupės nariais aptarėme atliktą darbą, nutarėme jį tęsti individualiai rinkdami medžiagą, kad numatytu laiku būtų išleista knyga „Pandėlys“, nieko neužmirštant ir nepamirštant. Tą pačią dieną susitikau Rokiškio kraštotyros muziejaus direktorę Rokiškyje ir sutariau, kad mūsų bendradarbiams, renkantiems medžiagą knygai „Pandėlys“, muziejaus fondai bus laisvai prieinami.

Tos pačios dienos vakare grįžau į Vilnių.

Pandėlio ekspedicijos vadovas

Albinas Jasiūnas

  

Atgal Viršun

 

 
© Versmės leidykla