lankymasis šioje svetainėje

 


Apie Pašvitinio 2003 m. lokalinių tyrimų ekspediciją

Versmės“ leidyklos kompleksinės ekspedicijos Pašvitinyje
vadovas Kazimieras Kalibatas

2003 08 01

„Versmės“ leidyklos rengiamų lokalinių monografijų, skirtų Lietuvos 1000-čiui sąraše – Pašvitinio valsčius (Pakruojo r.). Tam tikslui surengta kompleksinė kraštotyros ekspedicija Pašvitinio seniūnijoje (2003 07 21–31). Ekspedicijoje dalyvavo 19 žmonių:

Rimvydas Kunskas, gamtos m. dr.

Povilas Spurgevičius, VPU dėstytojas, menotyrininkas

Kęstutis Labanauskas, KVAD vyr. specialistas, kultūrinio kraštovaizdžio ekspertas

Julius Šalkauskas, gamtos m. dr.

Robertas Jurgaitis, VPU dėstytojas, istorikas

Ernestas Vasiliauskas, Joniškio istorijos ir kultūros muziejaus direktorius, archeologas

Aloyzas Bėčius, kraštotyrininkas

Stanislovas Liučvaitis, socialinių m. dr., docentas

Lina Valiūkaitė, humanitarinių m. dr.

Libertas Klimka, VPU prof., hab. m. dr., etnologas

Diana Martinaitienė, Etnomuzikologė (Šiauliai)

Gvidas Vilys, ŠU dėstytojas, humanitarinių m. dr.

Renata Endzelytė, KVDU doktorantė, kalbininkė

Stanislovas Šimaitis, ŠU docentas, filosofijos m. dr.

Daiva Pataluskaitė, Botanikos institutas, mokslinė bendradarbė

Jūra Mockūnienė, Pašvitinio pagrindinės mokyklos mokytoja, istorikė

Danutė Povilionienė, Pašvitinio bibliotekos vedėja

Juozas Mockūnas, kraštotyrininkas

Vida Stalmačenkienė, Pašvitinio pagrindinės mokyklos mokytoja

Pašvitinio klebono kun. Egidijaus Venckaus rūpesčiu, ekspedicijos dalyviai apsigyveno klebonijoje. Pavyko išsirūpinti transportu, dviračiais, valgykla.

2003 07 22 Pašvitinio pagrindinės mokyklos salėje įvyko kompleksinės kraštotyrinės ekspedicijos atidarymas-susitikimas- vakaronė. su pašvitiniškiais. Pašvitinio seniūnės pavaduotoja Rima Krikštopaitienė pasveikino ekspedicijos dalyvius, palinkėjo kuo geresnės kloties, parengiant lokalinę monografiją „Pašvitinys“, pasidžiaugė, jog Pašvitinio seniūnija nebuvo pamiršta ir pažadėjo seniūnijos paramą. Atėjusius į susitikimą- vakaronę sudomino istoriko Roberto Jurgaičio pranešimas „Peleniškių piliakalnio padavimai ir legendos“. Vakaronėje, prie putojančio alučio, sūrio stalo, užsimezgė entuziastingi pokalbiai apie ekspedicijos darbą, būsimą knygą „Pašvitinys“, skambėjo Žiemgalos krašto dainos.

Visą ekspedicijai skirtą laiką panaudojom kiekvieno pasirinktos temos medžiagos kaupimui. Ketinama pristatyti straipsnius iki nurodyto termino sutartyje (plačiau apie tai autorių ataskaitose). Knygos „Pašvitinys“ parengimą turėtų paspartinti Pašvitinio ir Pakruojo kraštotyrininkai, mokytojai, dalyvavę kompleksinės kraštotyros ekspedicijos darbe.

Apie Pašvitinio ekspediciją rašė spauda: „Auksinė varpa“ b. Kvedarienė „Padėkime monografijos leidėjams“ (2003 07 23), „Šiaulių kraštas“ S. Vičaitė „Susirūpinta Pašvitinio istorija“ (2003 07 31), „Respublika“ A. Padora „Pakruojo krašto įamžinimas monografijose“ (2003 07 25).

Kompleksinės kraštotyros ekspedicijos uždarymas vyko klebonijoje (2003 07 30). Dalyvavo Pašvitinio seniūnė A. Jasiūnienė, Pakruojo r. kultūros skyriaus vedėjas A. Šimkus, keletas pašvitiniškių, Pakruojo ir Šiaulių žurnalistai. Padėkota Pašvitinio klebonui kun. E. Venckui, įteikta knyga „Lygumai. Stačiūnai“. Uždaryme kalbėję seniūnė A. Jasiūnienė, kun. E. Venckus, Pakruojo r. kultūros skyriaus vedėjas A. Šimkus išreiškė ekspedicijos darbininkams padėką. Man teko apžvelgti mūsų nuveiktus darbus, pakviesti tolesniam bendradarbiavimui, kaupiant Pašvitinio valsčiaus istorijos ir kultūros paveldo medžiagą.

Pašvitinio ekspedicijos vadovas

Kazimieras Kalibatas

  

Atgal Viršun

 

 
© Versmės leidykla