lankymasis šioje svetainėje

 


Apie Sintautų 2003 m. lokalinių tyrimų ekspediciją

Versmės“ leidyklos kompleksinės ekspedicijos Sintautuose
vadovas Vitas Girdauskas

2003 10 22

Kompleksinė monografijos „Sintautai“ rengimo ekspedicija vyko 2003 08–13 dienomis Šakių rajone Sintautuose ir senojo Sintautų valsčiaus teritorijoje. Ekspedicijoje dalyvavo 18 kraštotyros rinkėjų ir tyrėjų iš Vilniaus, Druskininkų, Šakių ir Sintautų. Ekspedicijos metu rinkta medžiaga šiomis temomis:

• Biblioteka Sintautuose;

• Sintautų muziejai;

• Sintautų mokyklos istorija;

• Įžymieji sintautiškiai;

• Tautinis šokis Sintautų valsčiuje;

• Sintautų kolūkio istorija;

• Sintautų valsčiaus išeiviai;

• 20 amžiaus Sintautų miestelio ir apylinkių kultūrinis gyvenimas;

• Sintautų valsčiaus administracija po 2 pasaulinio karo;

• Sintautų miestelio ir apylinkių tremtinių atsiminimai;

• Sintautų valsčiaus savanoriai ir karininkai;

• Senosios Sintautų valsčiaus kapinės;

• Sintautų bažnyčių istorija, architektūra ir dailė;

• Sintautų krikščioniškosios ir tautinės organizacijos, veikusios tarpukario ir dabartiniu laikotarpiu;

• Antanas Tatarė Sintautuose;

• Sintautų senojo valsčiaus kraštovaizdžio sandara ir raida;

• pirmosios metų pusės kalendorinės šventės Sintautuose;

• antrosios metų pusės kalendorinės šventės Sintautuose;

• liaudies meteorologija Sintautuose;

• Voverių kaimo istorija;

• Vilkeliškių kaimo istorija.

Pasirašyta 18 autorinių darbų sutarčių.Pagal jas numatyta naudojantis ekspedicijoje surinkta medžiaga parengti straipsnius, kurių bendra numatoma apytikrė apimtis viršija 30 autorinių lankų.

Paruošta būsimosios monografijos vaizdinės kompiuterinės informacijos bazė -skaitmeniniu fotoaparatu nufotografuota 300 monografijai skirtų nuotraukų, kurios įvestos į kompiuterį ir patalpintos kompaktiniame diske, surinkta, nuskenuota, patalpinta kompiuteryje ir kompaktiniame diske taip pat ir 300 istorinių nuotraukų.

Apie vykdomą ekspediciją ir jos rezultatus supažindinta vietos ir šalies visuomenė. Inicijuota straipsniai vietos laikraščiuose „Draugas“ ir „Valsčius“, o taip pat dienraštyje „Kauno diena“. Šio dienraščio straipsnis „Valsčiai ieško savo istorijos“ patalpintas ir internete.

Sintautų ekspedicijos vadovas

Vitas Girdauskas

  

Atgal Viršun

 

 
© Versmės leidykla