lankymasis šioje svetainėje

 


Apie Plungės 2003 m. lokalinių tyrimų ekspediciją

Versmės“ leidyklos kompleksinės ekspedicijos Plungėje
vadovas Virginijus Jocys

2003 08 25

2003 08 04–13 Plungės mieste ir buvusio istorinio valsčiaus ribose vyko monografijos „Plungė“ autorių ekspedicija. Plungės žemaičių dailės muziejus suteikė ekspedicijos dalyviams nakvynę.

Plungės administracijos vardu bendravo ir su ekspedicijos dalyviais sprendė iškilusias problemas rajono paminklotvarkininkė Vitalina Šidlauskienė (tel. 73139). Bendrauta su Plungės meru, administratoriumi, jo pavaduotoju, rajono švietimo skyriaus vedėja, kuriai įteikta „Seredžiaus“ monografija.

2003 08 05 Plungės žemaičių dailės muziejuje, 16 valandą vyko ekspedicijos dalyvių ir Plungės visuomenės susitikimas. Visuomenei prisistatė autoriai iš Klaipėdos, Šiaulių, Kauno, Vilniaus, Plungės, pristatė savo tyrimų objektus, paprašė vietinių gyventojų aktyviai dalyvauti informacijos rinkimo ir pateikimo kompanijoje.

„Versmės“ leidyklos, „Plungės“ monografijos autoriai kartu su Plungės žemaičių dailės muziejumi planuoja 2003 m. gegužės mėnesį rengti konferenciją „Plungės apylinkių dvarai, jų istorija ir šiandiena“. Šios konferencijos metu perskaityti darbai bus publikuojami monografijoje „Plungė“.

Rugpjūčio penktos dienos renginyje dalyvavo visų seniūnijų seniūnai ar juos pavadavę asmenys: Žlibinų  – Sigutė Žemaitienė, tel. 47612; Stalgėnų  – Zita Urnikienė, tel. 45714; Paukštakių  – Arminas Budžys, tel. 47868; Nausodžio  – Violeta Petraitienė, tel. 44247; Šateikių  – Gražvydas Paulius, tel. 48587; Plungės – Andrius Misiūnas, tel.73130.

Minimame renginyje dalyvavo ir savo mintis išsakė Plungės garbės pilietė Eleonora Ravickienė, apie surinktą Plungės žydų istoriją kalbėjo Jakovas Bunka, apie knygos vertę ir jos reikšmę kalbėjo klubo „Oginskių dvaro bičiuliai“ prezidentė Danutė Baltutienė, pasisakė kiti asmenys.

Ekspedicijos dalyviai:

Veronika Lileikienė, (VDU) doktorantė, – „Plungės ir Kontaučių lurdai“

Jolanta Stupelytė (Vilnius, pedagogė), – „Gimtuvės ir krikštynos“

Audronė Kiršinaitė (Šiaulių centrinė biblioteka), – „Mirties priežastys, marinimo  ir laidojimo papročiai“

Jonas Mikalauskas („Versmė“, vadybininkas),  – „Liaudiški žaidimai Plungės apylinkėse“

Vida Girininkienė („Versmė“, istorikė), – „Plungės žirgynas XIX a.“ ir kita

Juozas Pabrėža (Šiaulių universitetas, doc.dr.), Akvilė Butautaitė, Dovilė Leskauskaitė, Jovita Rezgytė, Erika Mitkutė (ŠU studentės),  – „Plungės apylinkių kalbos ypatybės“, „Plungės apylinkių pravardės“, „Plungės apylinkių gyvulių vardai“.

Romas Marčius (Klaipėdos universitetas toliau KU, doktorantas),  – „Plungės miesto parkas“

Algimantas, Mečislovas Olšauskas (KU, doc. dr.), – „Plungės apylinkių natūrali kraštovaizdžio augalija“

Veronika Simutienė (pedagogė, pensininkė), – „Plungės apylinkių kaimai: Burbaičiai, Mišėnai, Palūščiai, Norvaišiai“ ir kt.

Petras Grecevičius (KU, doc.dr.), – „Plungės apylinkių (valsčiaus) reprezentacinio kraštovaizdžio karkasas“

Ramunė Urbonienė (KU, doktorantė), – „Gamtinės ir rekreacinės Plungės apylinkių (valsčiaus) teritorijos“

Juozapas Šimkus (kraštotyrininkas, pensininkas), – „Plungės, tarpukario 1918–1941 m. visuomeninės organizacijos“.

Stanislava Beržanskaitė (istorikė, muziejininkė), – „Žemaičių dailės muziejus, jo fondai ir kt.“

Julius Vainorius (ŠU, lektorius, kraštotyrininkas), – „Plungės apylinkių malūnai“

Justas Vileikis (VU, studentas),  – „Plungės apylinkių medžioklės ir žūklės tradicijos ir šiandiena“

Aušra Petraitienė (Rožankevičiutė), (VU, studentė), – „Plungės draugijos ir jų vaidinimai XX a.pirmoje pusėje“

Virginija Kvasaitė (VDU, doktorantė),  – „Advento tradicijos Plungėje“

Genovaitė Žukauskienė (Šiaulių „Aušros“ muziejus, muziejininkė) „Plungės linų fabriko istorija“, „Technikos panaudojimo raida“

Merūnas Lankelis (KU, dr.) „Plungės apylinkių (valsčiaus) gamtinės ir rekreacinės teritorijos“

Vitalijus Juška ( KU,doktorantas) „Plungės apylinkių (valsčiaus) gamtinės ir rekreacijos teritorijos“

Virginijus Jocys („Versmė“, istorikas) Plungės apylinkių dvarų raida XIX–XX a. pr.“

Vytautas Skebas („Versmė“, dr. istorikas ) „Žemės ūkis 1940–2003 m.“

Aloizas Petrašiūnas (fotografas, istorikas) „Plungės apylinkių kultūros paveldo objektų fiksacija“

Buvo suorganizuotas Lietuviškos ripkos  ekspedicijos dalyvių jungtinės komandos, Plungės ir Platelių klubų draugiškos rungtynės. Šio renginio akimirkas užfiksavo A. Petrašiūnas.

Plungės ekspedicijos vadovas

Virginijus Jocys

  

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt