lankymasis šioje svetainėje

 


Apie Gelgaudiškio 2003 m. lokalinių tyrimų ekspediciją

Versmės“ leidyklos kompleksinės ekspedicijos Gelgaudiškyje
vadovas Antanas Andrijonas

2003 07 23

Ekspedicija vyko 2003 m. birželio 30 – liepos 9 dienomis, joje dalyvavo 31 būsimosios monografijos „Gelgaudiškis“ autorius. Tarp atvykusiųjų buvo specialistai iš Lietuvos nacionalinio muziejaus (etnografija), Rumšiškių liaudies buities muziejaus (etnografija), Vilniaus universiteto (istorija), Vilniaus Gedimino technikos universiteto (ekonomika), Lietuvos genocido ir rezistencijos centro (istorija), Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos (ekologija) ir kt.

Ekspedicijos stovykla įsikūrė buvusiame Gelgaudiškio dvare, Specialiosios mokyklos internato moksleivių bendrabutyje. Buities ir gyvenimo sąlygos buvo geros, nusiskundimų nebūta. Ekspedicijos dalyviais nuolat rūpinosi Gelgaudiškio seniūnas Vincas Dobrovolskis, Internatinės mokyklos administracija, Šakių savivaldybės Kultūros skyrius.

Kiekvieną dieną ekspedicijos dalyviai susitikinėjo su Gelgaudiškio ir aplinkinių kaimų (buvusio valsčiaus) gyventojais. Renkant medžiagą teko išvažiuoti ir už valsčiaus ribų: pabuvota Šakių zanavykų muziejuje, net keletą kartų lankytasi Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos muziejuje, Panemunių regioninio parko centre (Jurbarko raj.), Gelgaudų, Raudonės pilyse (Jurbarko raj.), Veliuonoje, Seredžiuje, Plokščiuose, Kriūkuose ir kt.

Gelgaudiškyje du kartus susitikta su vietos gyventojais ir vietiniais būsimosios monografijos autoriais, dalyvauta Valstybės dienos minėjime, kurį surengė vietos bendrija „Bočiai“, susipažinta su tarptautinių orientacinio sporto varžybų dalyviais, dalyvauta Branduoliškių kaimo (Aukštasis Gelgaudiškis) naujai pastatyto Kryžiaus pašventinime. Mūsų lankymosi Gelgaudiškyje dienomis ekspedicijos dalyviui, kultūros istorikui Albinui Vaičiūnui sukako 70 metų. Šis jubiliejus paminėtas kartu su vietos gyventojais.

Liepos 4 dieną Lietuvos Respublikos Prezidentūroje vyko „Versmės“ leidyklos išleistų knygų pristatymas, kuriame dalyvavo Prezidentas Rolandas Paksas. Tame pristatyme dalyvavo ir Gelgaudiškio ekspedicijos dalyviai – A. Vaičiūnas, V. Vaitkus, D. Perkauskas bei A. Andrijonas. Jie nusifotografavo su Respublikos Prezidentu R. Paksu. Tą nuotrauką manoma išspausdinti būsimoje monografijoje „Gelgaudiškis“

Ekspedicija buvo apsirūpinusi skaitmeniniu fotoaparatu ir nešiojamu kompiuteriu. Ta technika padėjo padaryti apie 700 fotonuotraukų, iš viso sukaupta per 1000 nuotraukų. Padaryta apie 50 kasečių magnetofoninių garso įrašų, surinkta apie 300 puslapių rašytinės medžiagos apie buvusį Gelgaudiškio valsčių, taip pat sukaupta apie 300 istorinių nuotraukų.

Vienas iš netikėčiausių ekspedicijos atradimų buvo 1976 metų Šakių rajono moksleivių kompleksinės ekspedicijos Gelgaudiškyje medžiaga. Pavyko surasti tos moksleiviškos ekspedicijos metu įrašytas 9 garso kasetes, kuriose užfiksuoti vietos gyventojų pasakojimai, prisiminimai, jų atliekamos liaudies dainos. Tos medžiagos pėdsakai mus nuvedė į Kudirkos Naumiestį pas mokytoją Nataliją Manikienę.

Kitas vertingas radinys buvo Gelgaudiškio melioracijos statybos valdybos (MSV) rašytinė istorija, kuri aprėpia 1946-1992 metus. Buvo manoma, kad ši istorija dingusi.

Ekspedicijos dienomis į Gelgaudiškio dvarą užsukdavo nemažai vietos gyventojų, kurie norėjo susitikti su ekspedicijos nariais ir pasidalinti su jais turima informacija. Dalis jų skambino telefonu iš kitų vietovių (Šakių, Jurbarko, Kauno ir kt.). Kai kurių interesantų pavardės papildys būsimosios monografijos autorių sąrašą: S. Kumetaitis, V. Vilčinskienė, L. Ūsienė, D. Jievaitienė ir kt.

Apie ekspediciją Gelgaudiškyje buvo rašyta „Lietuvos ryte“, „Lietuvos žiniose“, „Lietuvos aide“, Šakių rajono laikraščiuose „Draugas“ bei „Valsčius“. Dalis tų rašinių skaityta spaudos apžvalgose per Lietuvos televiziją bei radiją.

Svarbiausia istorinė medžiaga, kuri surinkta šios ekspedicijos metu, bus pateikta monografijoje „Gelgaudiškis“

Gelgaudiškio ekspedicijos vadovas

Antanas Andrijonas

  

Atgal Viršun

 

 
© Versmės leidykla