lankymasis šioje svetainėje

 


Apie Žemaičių Naumiesčio 2003 m. lokalinių tyrimų ekspediciją

Versmės“ leidyklos kompleksinės ekspedicijos Žemaičių Naumiestyje
vadovas Zigmas Malinauskas

2003 07 23

Ekspedicija įvyko 2003 m. liepos 14–23 d. Dalyvavo 13 dalyvių. Jie tyrinėjo žemės paviršiaus mikrorajonų ypatybes, valsčiaus pastatų architektūrą, gyvenamųjų namų statybos ypatybes ir įrangą, staliaus darbus ir įrankius, liaudies mažąją architektūrą, sodybų želdinius, technikos panaudojimo raidos istoriją tarpukaryje, stalo indus, paprotinę teisę, įvairius bendruomenės sambūrius, moters grožio idealus, bolševikinės valdžios agrarinius pertvarkymus 1940–1941 ir 1944–1955 metais.

Ekspedicijos metu aplankyti visi buvusio valsčiaus kaimai. Apžiūrėta 80 sodybų architektūra, 10 atlikta architektūrinė rekognistiruotė, 5 atlikti detalūs apmatavimai. Tirta 150 liaudies architektūros objektų (iš jų 100 gatvėje). 26 pateikėjai apibūdino namų statybą, medžio apdirbimo įrangą ir veiklą, susijusią su medžio apdirbimu. 60 asmenų pateikė duomenis apie technikos raidą, 56 pateikėjai apibūdino audinius, 45 – indus. 31 respondentas atsakė į klausimus apie moters grožį, 40 apibūdino paprotinę teisę.

Šiais aspektais buvo ištirti Žemaičių Naumiesčio muziejaus fondai.

Objektų fiksavimui sunaudotos 36 fotojuostos, o patiekėjų pasakojimai užrašyti 43 audio kasetėse.

Žemaičių Naumiesčio ekspedicijos vadovas

Zigmas Malinauskas

  

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt