lankymasis šioje svetainėje

 


Apie Baisogalos 2003 m. lokalinių tyrimų ekspediciją

Versmės“ leidyklos kompleksinės ekspedicijos Baisogaloje
vadovas Jonas Linkevičius

2003 09 26

Geromis ekspedicijos dalyvių buities ir darbo sąlygomis buvo pasirūpinta iš anksto: buvo apgyvendinti Baisogalos gyvulininkystės instituto viešbutyje nemokamai, maitintis jie galėjo vidurinės mokyklos valgykloje arba netoli nuo viešbučio esančioje kavinėje, jie gavo iš seniūnijos du dviračius, į tolimesnes vietoves buvo pavežami ekspedicijos vadovo nuosavu automobiliu. Kokių nors nesklandumų nepasitaikė.

Rengiamos monografijos bukletai buvo išdalinti visiems, pas kuriuos apsilankyta, besidomintiems leidiniu, įvairių susitikimų Baisogalos valsčiuje ir Radviliškyje, rajono centre, metu. Viso išdalinta per 50 bukletų.

Prieš ekspedicijos pradžią Radviliškio rajono laikraštyje „Mūsų kraštas“ ir Baisogalos seniūnijos laikraštyje išspausdinti straipsneliai su nuotraukomis apie ruošiamą leidinį. Apsilankyta pas Baisogalos bažnyčios kleboną monsinjorą Ščepavičių, kuris paprašytas apie leidinį informuoti parapijiečius, pasinaudota bažnyčios archyve turima kun. B. Vaišnoro „Baisogalos bažnyčios istorijos“ rankraščiu.

Buhalterijai buvo pranešta apie ekspedicijos dalyvių skaičių, jiems reikalingą įrangą ir eksploatacines medžiagas. Gautas reikalingas kiekis diktofonų, jų akumuliatorių, garso juostelių, rašiklių, popieriaus ir kt.

Ekspedicija buvo pirma, joje dalyvavo nedidelis dalyvių skaičius (6), todėl fotografuotinų objektų sąrašas tik pradėtas sudarinėti, ir fotografo paslaugos bus reikalingos 2004 m. pavasarį.

Išvykstant į ekspediciją iš leidyklos buhalterijos buvo pasiimti tam reikalui skirti pinigai, dokumentų blankai bei reikalinga įranga, eksploatacinės medžiagos, prisegamos dalyvių kortelės.

Nuvykus į ekspedicijos vietą apie tai buvo pranešta telefonu. Su vadovu ir ekspedicijos dalyviais buvo galima susisiekti mobiliaisiais telefonais.

Leidyklos buhalterijai pristatytos atitinkamos suvestinės bei žiniaraščiai. Nors buvo duoti suvestinių ir žiniaraščių užpildymo pavyzdžiai, dėl vadovo nepatyrimo užpildant pasitaikė tam tikrų klaidų, nepilnai užpildytų blankų.

Ekspedicija vyko šių metų rugsėjo 17-23 dienomis. Oras buvo labai palankus darbui. Dirbta atsidėjus ir daug.

Baisogalos  ekspedicijos vadovas

Jonas Linkevičius

  

Atgal Viršun

 

 
© Versmės leidykla