Jūsų lankymasis šioje svetainėje

yra -as 

nuo svetainės įkūrimo 2001 11 07


2002 m. „Versmės“ leidyklos lokalinių tyrimų ekspedicijos

2002 m. vasarą „Versmės” leidykla rengė šešias tiriamąsias „Lietuvos valsčių“ serijos autorių ekspedicijas į aprašomas vietoves.

Ekspedicijų tikslas – surinkti papildomos medžiagos, patikslinti turimą medžiagą bei parašyti straipsnius „Versmės” leidyklos rengiamoms „Lietuvos valsčių” serijos knygoms.

Ekspedicijų trukmė – dešimt dienų.

Ekspedicijų aprūpinimas – 1) ekspedicijų dalyviams, sudariusiems su leidykla straipsnių sukūrimo autorines sutartis, išmokami dienpinigiai;

2) ekspedicijų dalyviai apnakvindinami;

3) ekspedicijų dalyviai aprūpinami diktofonais, garso juostelėmis, kt. medžiagomis.

Ekspedicijų sąrašas:

1) Ekspedicija į Seredžių ir jo apylinkes (Jurbarko r.) 2002 m. birželio 3–12 d.,

        vadovė istorikė Vida Girininkenė, tel. 425137 (n.).
        Ekspedicijos aprašymas

 

2) Ekspedicija į Rumšiškes ir jų apylinkes (Kaišiadorių r.)2002 m. birželio 25 d. – liepos 4 d.,

        vadovas etnografas Vingaudas Baltrušaitis, tel. 8-256 47470 (n.).

        Ekspedicijos aprašymas

 

3) Ekspedicija į Papilę ir jos apylinkes (Akmenės r.) 2002 m. liepos 8–17 d.,

        vadovė istorikė Vida Girininkenė, tel. 425137 (n.).

        Ekspedicijos aprašymas

 

4) Ekspedicija į Giedraičius ir jų apylinkes (Molėtų r.)2002 m. liepos 22–31 d.

        vadovas Venantas Mačiekus, tel. 732306 (n.).

        Ekspedicijos aprašymas

 

5) Ekspedicija į Karteną ir jos apylinkes (Kretingos r.) 2002 m. rugpjūčio 5–14 d.

        vadovas istorikas Virginijus Jocys, tel., 730491 (n.), 8-286 55083.

        Ekspedicijos aprašymas

 

6) Ekspedicija į Kriūkus ir jų apylinkes (Šakių r.) 2002 m. rugpjūčio 19–28 d.

        vadovas Albinas Vaičiūnas, tel. 756024 (n.)

        Ekspedicijos aprašymas

2002 m. „Versmės“ leidyklos ekspedicijose iš viso dalyvavo 131 dalyvis:

1. Adomavičius Steponas 45. Klimka Libertas 89. Slipkuvienė Milda
2. Aleinikovienė Nijolė 46. Kukauskas Tomas 90. Spurgevičius Povilas
3. Andrejevienė Nijolė 47. Kulakauskienė Dovilė 91. Stonkuvienė Irena
4. Armonavičius Vytautas 48. Kumštaitienė Marija 92. Straševičienė Elena
5. Bacevičiūtė Rima 49. Kvasaitė Virginija 93. Straukienė Živilė
6. Balčiūtė Jūratė 50. Lapinskienė Andželika 94. Sutkuvienė Silvija
7. Balkutė Rita 51. Lazauskienė Aistė 95. Sutranavičienė Daiva
8. Baltrušaitis Vingaudas 52. Levickaitė Inga 96. Sutranavičienė Jadvyga
9. Banys Vaidas 53. Liučvaitis Stanislovas 97. Šaknys Žilvytis
10. Barčiauskaitė Sandra 54. Liutvinienė Lilija 98. Šarmavičius Andrius
11. Baršauskaitė Eglė 55. Mačiekus Venantas 99. Šaškauskis Jonas Vaclovas
12. Bastienė Zita 56. Mačiulienė Albina 100. Šiaulytis Kęstutis
13. Bendinskienė Edita 57. Masaitis Jonas Albinas 101. Šidiškienė Irena
14. Bielskis Petras 58. Masiulienė Rita 102. Šimanskis Pranciškus
15. Braziulienė Vita 59. Meilutienė Gražina 103. Školiarenkaitė Rasa
16. Burinskaitė Ilona 60. Merkienė Irena Regina 104. Šuopienė Violeta
17. Butvilienė Rita 61. Mikučiauskaitė Elona 105. Šuopys Rimas
18. Damijonaitienė Reda 62. Milius Jonas 106. Šutinienė Irena
19. Daunienė Birutė 63. Milius Vacys 107. Tomkuvienė Djona
20. Dževečkaitė Vaida 64. Morkūnas Eligijus Juvencijus 108. Trimonienė Rita Regina
21. Gaigalas Algirdas Juozapas 65. Morkūnienė Janina 109. Vaicekauskas Arūnas
22. Genelytė Aurelija 66. Motuza Alfonsas 110. Vaičiūnas Albinas
23. Gerulaitis Virginijus 67. Naidičienė Audronė 111. Vaičiūnas Jonas
24. Gustaitytė Sandra 68. Narbutienė Gražina 112. Vainorius Julius
25. Gutautienė Nemira 69. Naujokaitienė Daiva 113. Vaiškūnas Jonas
26. Janavičienė Bronislava 70. Nenartavičiūtė Erika 114. Valuckienė Danutė
27. Janavičius Augustinas 71. Nėnienė Inga 115. Vasiliauskienė Nijolė
28. Jarošienė Birutė 72. Nevedomskienė Vilma 116. Veliutė Ingrida
29. Jasinskaitė Jurgita 73. Pabrėža Juozas 117. Venskienė Asta
30. Jocys Virginijus 74. Patalauskaitė Daiva 118. Veronika Simutienė
31. Jocius Vaidas 75. Paukštytė Šaknienė Rasa 119. Vilys Gvidas
32. Juodpusis Apolinaras 76. Paulauskaitė Jurgita 120. Vosyliūtė Anelė
33. Jurėnaitė Vaida 77. Petreikytė Agnė 121. Zakačiauskienė Rūta
34. Jurinienė Virginija 78. Pilkaitė-Butvilienė Rita Marija 122. Zavjolova Kristina
35. Juška Egidijus 79. Počiulpaitė Alė 123. Zvonkutė Jurgita
36. Juškaitė Teresė 80. Povilaitytė Goda 124. Žilvytytė Laima
37. Kalibatas Kazimieras 81. Prekevičienė Rima 125. Žižliauskaitė Lina
38. Kaluževičienė Vytautė 82. Račiūnaitė Rasa 126. Žukauskaitė Eglė
39. Kanarskas Julius 83. Rakauskienė Ona 127. Žukauskas Tomantas
40. Karvelytė Balbierienė Vilma 84. Rozga Leopoldas 128. Žukauskienė Genovaitė
41. Kavolytė Filomena 85. Sadlauskienė Aldona 129. Žumbakienė Gražina
42. Kazlauskas Ričardas 86. Samulionytė Janina 130. Žumbakys Zenonas
43. Kibildienė Janina 87. Savickienė Donvina 131. Žuromskaitė Brigita
44. Kiršinaitė Audronė 88. Skebas Vytautas

 

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt