lankymasis šioje svetainėje

 


Apie Seredžiaus 2002 m. lokalinių tyrimų ekspediciją

Versmės“ leidyklos kompleksinės ekspedicijos Seredžiuje
vadovė Vida Girininkienė

2002 09 21

Komandiruotės tikslai: 1) vadovauti kompleksinei ekspedicijai Seredžiuje; 2) dirbti su straipsnių autoriais; 3) fotografuoti objektus; 4) pačiai rinkti duomenis kaimų istorijoms ir kultūrinio gyvenimo apžvalgai; 5) nuvykti į S. Santvaro fondą Kaune; 6) nuvykti į „Šviesos“ redakciją Jurbarke ir pateikti informaciją bei parengti puslapį apie būsimą knygą; 7) užmegzti ryšius su V. Grybo memorialiniu muziejumi Jurbarke, gauti nuotraukų ir tartis dėl būsimo straipsnio apie S. Daukanto paminklo statybą Papilėje (jei liktų laiko, arba papildomu laiku).

Ekspedicijoje dalyvavo 20 žmonių, keli iš jų ne visą laiką, o keli dar kelioms dienoms pasiliko, nes atvyko kiek vėliau. 8 ekspedicijos dalyviai buvo apgyvendinti mokykloje (ten jie maitinosi individualiai, mokyklos virtuvėje, kitas išlaidas dengė mokykla), kiti pas žmones. Seniūnija nakvynės išlaidų ar vairuotojo paslaugų nedengė, tad kiek maniau reikalinga, sumokėjau pati. Ekspedicijos metu 1 dieną pavežėjo seniūnas, 1 dieną – seniūno pavaduotoja. Daugiausia tiek transportu, tiek kitkuo padėjo mokyklos direktorius Petras Baršauskas. Visą kitą reikalingą transportą sau, R. Kazlauskui, A. Masaičiui, geografams ir kt. parūpinau pati, dažniausiai už tai sumokėdama grynais. Taip pat mokėjau ir fotografui, kuriam dar esu skolinga; seniūnija jokių nuotraukų neturėjo. Ekspedicija (ir laikas po jos) buvo organizuota taip:

06 03–04

Ekspedicijos pradžia.

Darbas su vietos autoriais, nuotraukų peržiūra ir atranka seniūnijoje.

06 05

Išvyka su seniūnu J. Pikoraičiu į seniausias sodybas Armėniškių pusėje ir į Belvederį kartu su dailininke. Padariau daug nuotraukų, radau senų sodybų ir senų nuotraukų.

06 06

Darbas seniūnijoje, lankymas reikalingų žmonių ir objektų Seredžiuje. Darbas su M. Baršauskiene.

06 07  

Išvyka į Klausučius, kur vyko S. Santvaro minėjimas, darbas su straipsnių autoriais mokykloje.

06 08

Darbas su J. Sutranavičiene (bendras str. „Kultūrinis gyvenimas“).

06 09

Darbas seniūnijoje su autoriais iš Klausučių (R. Slaviku, A. Balsutiene).

06 10

(Pirmadienis) Su seniūno pavaduotoja V. Bandriene (ji vežė) vykome fiksuoti ir fotografuoti (fot. E. Juška) gražiausių seniūnijos sodybų, kryžių ir kitų objektų.

06 11

Vyko susitikimas su vietos žmonėmis. Atėjo jų apie 30. Kalbėjo geografai, R. Kazlauskas, P. Spurgevičius, A. Masaitis, vietiniai žmonės.

06 12

Dalyvių išvykimas. Liko keli iš Kauno, keliomis dienomis vėliau atvykę istorikai. Aš pati vykau valdišku transportu į Jurbarką, į „Šviesos“ redakciją, kur parengiau ir įteikiau puslapį su nuotraukomis.

06 13

Valdišku transportu vykau į Kauną, į S. Santvaro fondą, kur atidaviau nuotraukas, tariausi dėl būsimo straipsnio.

06 14

Valdišku transportu vykau į Jurbarką, kur pagal susitarimą dirbau su N. Masiuliene viešojoje bibliotekoje, paėmiau naujų nuotraukų iš S. Santvaro minėjimo. Buvau memorialiniame V. Grybo muziejuje, susitikau su R. Grybaite, gavau nuotraukų, tariausi dėl būsimo straipsnio knygai „Papilė“.

06 15

Kartu su J. Sutranavičiene, M. Baršauskiene, P. Baršausku (jis ir vežė) vykau į Padubysio sodybas pas kai kuriuos ten gyvenančius žmones (L. Jonaitį technikos m. dr., ir kt.).

06 16

Dirbau seniūnijoje, lankiau kapines, parengiau straipsnį apie senelių namus ir jį aptariau su senelių namų direktoriumi.

06 17

Seniūnijos mašina su visu turtu (albumai, dokumentai ir kt.) atvežė į Vilnių.

Pastaba. Šiuo metu susitarta su vietos autoriais iš Seredžiaus, Klausučių, Armėniškių (12 autorių): aptartos temos, sudaryti planai, beveik visur surinkta nuotraukų. Šį darbą jie turi atlikti iki 08 01. Rugpjūčio mėnesį reikalinga kelių savaičių komandiruotė, norint šį darbą baigti Seredžiuje, tiesiogiai dirbant su vietos žmonėmis.

 

Atgal Viršun

 

 
© Versmės leidykla