lankymasis šioje svetainėje

 


Apie Rumšiškių 2002 m. lokalinių tyrimų ekspediciją

„Versmės“ leidyklos kompleksinės ekspedicijos Rumšiškėse
vadovas Vingaudas Baltrušaitis

2002 09 25

Rumšiškėse ekspedicija vyko 2002 06 25 – 07 04 dienomis. Ekspedicijoje dalyvavo 25 dalyviai. Ekspedicijos dalyviai buvo apgyvendinti Rumšiškių vid. m-klos bendrabutyje, maitinami mokyklos valgykloje. Ekspedicija buvo gana savotiška, nes mokykloje gyveno tik septyni dalyviai, daugumą ekspedicijos dalyvių sudarė rumšiškėnai, taip pat Kaišiadorių muziejaus darbuotojai. Iš namų važinėjo ir kauniečiai. Ekspedicijos dalyviams buvo pateikti seniausių vietinių gyventojų sąrašai, dabartinis krašto žemėlapis, kapinių sąrašas bei įvairių memorialinių paminklų sąrašas. Gerb. V. Milius su dailininke ekspedicijoje nedalyvavo, bet atvyko vėliau. Ekspedicijos tikslai, informacija apie leidyklą, jos veiklą, uždavinius buvo paskelbti rajono laikraščiuose „Atspindžiai“ bei „Kaišiadorių aidai“. Ekspedicija pavyko, visi kelti uždaviniai įvykdyti, surinkta daug  atsiminimų ir etnografinės medžiagos. Ekspedicija turėjo savo dailininką – Dianą Tomkuvienę, kuri dar rinko ir medžiagą apie velykinius margučius. Manau, kad reikėjo dalyvauti ekspedicijoje kalbininkams. Jiems nedalyvaujant, kalbinę medžiagą rinko vietos mokytoja Vytautė Kaluženčienė. Ekspedicijos dalyviai ir knygos apie Rumšiškes tikslai vietos gyventojams buvo pristatyti 2002 06 26. Dalyvavo rajono meras. Visiems parodytas spektaklis (vaikų dienos centro). Sulaukta ir rumšiškėnų pasiūlymų, pageidavimų. Ekspedicijos dalyvius į reikiamas vietas vežiojau savo automobiliu, o jei reikėdavo daugiau transporto, padėjo rumšiškėnas Justinas Aleksandravičius. Birželio 29 d. ekspedicijos dalyviai šventė ekspedicijos mediumą – buvo supažindinti su Liaudies buities muziejumi, važinėjosi arkliais kinkyta brička, buvo pavaišinti ekspedicijos dalyvių Janinos Samulionytės ir Gražinos Žumbakienės keptais Dieveniškių krašto blynais, muziejaus bitelių suneštu medumi. Ekspedicijos pabaigoje – liepos 3 d. – buvo ekspedicijos užbaigtuvės. Jų metu ekspedicijos dalyviai papasakojo, ką įdomaus surado, padėkojo žinių pateikėjams, rumšiškėnai parodė spektaklį Jono Aisčio eilių tematika; ekspedicijos dalyviai buvo pavaišinti. Aptarimą pratęsėme ekspedicijos vadovo namuose. Be to, ekspedicijos dalyviai buvo supažindinti su apylinkės įdomybėmis, įdomesniais krašto žmonėmis. Manau, kad turiningas poilsis, geras maitinimas ir patogi nakvynė padėjo žmonėms našiai dirbti – per dešimt dienų visi dalyviai surinko pakankamai daug vertingos medžiagos rašomiems straipsniams.

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt