lankymasis šioje svetainėje

 


Apie Kartenos 2002 m. lokalinių tyrimų ekspediciją

Versmės“ leidyklos kompleksinės ekspedicijos Kartenoje
vadovas Virginijus Jocys

2002 09 25

Rugpjūčio 5 d. rengiamos knygos „Kartena“ ekspedicijos dalyviai iš Kauno, Vilniaus, Klaipėdos susitiko Kartenoje, kultūros namuose. Prisistatėme vietiniams gyventojams.

Karteniškiai šiltai sutiko, surengė koncertą, vaišes.

„Pajūrio naujienų“ redaktorė nupaveikslavo dalį ekspedicijos dalyvių ir kartu su straipsniu įdėjo į laikraštį.

Ekspedicijoje dalyvavo šie būsimosios knygos straipsnių autoriai:

1. Irena Stonkuvienė – Liaudies pedagogika.

2. Asta Venskienė – Moters stereotipinis grožis ir jo kūrimas.

3. Vilma Karvelytė-Balberienė – Budrių bažnytkaimio kultūrologiniai tyrimai.

4. Dovilė Kulakauskienė – Liaudies magija.

5. Ilona Burinskaitė – Koplytėlių architektūra.

6. Goda Povilaitytė – Atlaidų etnografija.

7. Alfonsas Motuzas – Senųjų ir Naujųjų žemaičių giesmių (kalnų) lyginamoji analizė.

8. Virginija Kvasaitė – Marijos Nekalto prasidėjimo maldų bei giesmių (Godzinkų) ypatumai.

9. Veronika Simutienė – Aleksandravo apylinkių kaimų istorijos.

10. Agnė Petreikytė – Iš Kartenos parapijos kultūros istorijos.

11. Andrius Šarmavičius – Amatai Kartenos apylinkėje.

12. Svidas Vilys – Kartenos valsčiaus bažnyčių varpai.

13. Filomena Kavoliutė – Kartenos apylinkių kultūrinio kraštovaizdžio ypatybės ir vertybės.

14. Jurga Zvonkutė – Kartenos apylinkių muzikantai ir šokių repertuaras.

15. Vacys Milius – Kartenos kapinės.

16. Vytautas Skebas – Žemės ūkio raida 1940–2002 m. rugsėjis 30 d.

17. Rita Balkutė – Liaudies medicina Kartenos apylinkėse.

18. Kęstutis Šiaulytis – Kartenos vaizdai.

19. Nijolė Vasiliauskienė – Gintarų kaimo senoliai.

20. Petras Bielskis – Kartenos liaudies teatras.

21. P. Grecevičius – Kartenos apylinkių kraštovaizdis.

22. R. Urbonienė – Kartenos apylinkės augalija.

Rugpjūčio 8 d. vakare – po trijų ekspedicijos dienų – surengėme susitikimą (seminarą-popietę) su Kūlupėnų seniūnijos žmonėmis Nasrėnuose, M. Valančiaus gimtinės muziejuje.

Šiam renginiui buvo paruošta skrajutė. Idėja ir tekstas – V. Jocio, dizainas – Rimgailės Pilkionienės, foto „Buciškės dvaro svirno langas“ – Zigmo Juškevičiaus.

Kad šis seminaras nebūtų labai akademiškas, be „Versmės“ ekspedicijos dalyvių pranešimų apie atliktus darbus, buvo surengtas vietinių patiekalų iš bulvių ir kitų maisto produktų pristatymas-degustacija. Buvo renkami gardžiausi ir originaliausi patiekalai. Laimėtojai apdovanoti leidyklos „Versmė“ monografija „Veliuona“ ir M. Valančiaus muziejaus leidiniais. Dalyvavo svečių iš Klaipėdos etnokultūros centro, Plungės, Mosėdžio, Vilniaus, Kalnalio ir Gargždų klebonai.

Tai viena iš „Versmės“ leidyklos serijos „Lietuvos valsčiai“ pristatymo ir reklamos formą.

Pranešimus skaitė ir kalbėjo: prof. V. Milius, prof. A. Motuza, doc. P. Bielskis, muziejaus direktorius Algis Čėsna, Salantų regioninio parko direktorius Modestas Šetkus, Kūlupėnų ir Kartenos seniūnai.

Apie surinktą medžiagą (liaudies mediciną) Kartenos apylinkėse kalbėjo Rita Balkutė.

Grojo Kūlupėnų seniūnijos kultūros namų ansamblis, dainavo moterys.

Po vaišių buvo užkurtas didelis vakaro laužas už M. Valančiaus paminklo.

Vėliau vyko kasdienis ekspedicijos darbas. Dailininkas Kęstutis Šiaulytis monografijai nutapė keturis Kartenos apylinkių vaizdus.

Seniūnę Zitą Rapalienę paraginau, kad sudarytų darbo grupę Kartenos jubiliejui rengti bei lėšoms monografijai išleisti kaupti.

Vykstant Plungės miesto šventei, teko dalyvauti renginiuose su leidyklos „Versmė“ vadovu Petru Jonušu, susitikta su Plungės meru Vytautu Jonučiu. Meras žodiškai pritarė dėl „Plungės“ monografijos rengimo ir jos išleidimo apie 2005–2006 m. Bronislovui Lubiui buvo suteiktas Plungės garbės piliečio vardas, su juo buvo pasikeista nuomonėmis dėl „Plungės“ monografijos rėmimo.

Kartenos ekspedicijos vadovas

Virginijus Jocys

  

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt