Jūsų lankymasis šioje svetainėje

yra -as 

nuo svetainės įkūrimo 2001 11 07

 


Rengiamos monografijos 

 

 

Vyriausioji redaktorė

Vida Girininkienė
tel. 8614 74497, el. paštas vida@versme.lt 

Sudarytojai

Vida Girininkienė, dr. Edita Korzonaitė (tautosaka)

Rėmėjai

Petras Jonušas, Kaišiadorių r. savivaldybė, Rumšiškių J.  Aisčio muziejus

Anotacija

„Versmės“ leidykla nuo 2000 m. rengia monografiją „Rumšiškės“ – „Lietuvos valsčių“ serijos knygą, skiriamą Lietuvos Tūkstantmečiui (2009), Lietuvos valstybės – karaliaus Mindaugo karūnavimo 750 metų jubiliejui (2003), Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui (2018). 

Remdamasis žmonių atsiminimais, ekspedicijų, lauko tyrimų  ir archyvų medžiaga, mokslinėmis studijomis, anksčiau skelbtais straipsniais, kitais rašytiniais šaltiniais bei faktine medžiaga, monografiją rašo didelis autorių kolektyvas – žinomi Lietuvos istorikai, etnologai, archeologai, tautosakininkai, kalbininkai, sociologai, gamtininkai, kraštotyrininkai, įvairių sričių specialistai, vietiniai autoriai ir kt.

 

Naujienos

Sutartys, susirašinėjimas

Numatomas turinys

Leidinio finansavimas

Pasakojimas apie miestelį

Iliustracijos

Įžymūs žmonės

Lietuvos savanoriai

Gyvenamųjų vietų sąrašas

Išleisti kiti leidiniai

Lankstinukas 

„Lietuvos valsčių“ serija yra unikalus, analogų neturintis nei Lietuvoje, nei kaimyninėse šalyse vienodos struktūros istorijos ir kultūros leidinys – Lietuvos miestų ir miestelių, kaimų ir vienkiemių, jų ir jų apylinkių istorijos nuo seniausių laikų iki šių dienų, kraštovaizdžio raidos, tradicinių verslų ir dirbinių, tradicinių gyvenamųjų namų ir jų interjero, paprotinės teisės, kalendorinių ir šeimos papročių, kapinių, liaudies išminties, bažnyčių, mokyklų, bibliotekų, Valstybės ir svarbiausių jos institutų bei įstaigų kūrimosi istorijos, įžymių žmonių, tarmių ir vietos šnektų ypatumų, tautosakos, liaudies muzikantų ir jų atliekamų kūrinių, taip pat tautinių mažumų istorijos, papročių ir kitų dalykų savotiška daugiatomė enciklopedija.

Rumšiškės (Kaišiadorių r.) – viena įdomiausių gyvenviečių. Vien jau tuo, kad išsikėlė iš senosios istorinės vietos, ją užleisdama dirbtinoms Kauno marioms. Šalimais esantis Lietuvos liaudies buities muziejus Rumšiškes išgarsino visame pasaulyje. Rumšiškių seniūnijoje gyvena nemažai menininkų, muziejuje darbuojasi šalyje žinomi etnografai. Rumšiškės – vienas Lietuvos atgimimo lopšių, kur Sąjūdžio grupė įsikūrė trečia – po Vilniaus ir Kauno. Rumšiškės garsios ir savo praeitimi, įžymiais krašto žmonėmis, svarbiais istoriniais ir kultūriniais įvykiais. 

Siekiant surinkti ir aprašyti kuo daugiau faktinės medžiagos „Versmės“ leidykla 2002 m. birželio 25 d. – liepos 4 d. surengė specialią tiriamąją monografijos autorių ekspediciją į Rumšiškes ir jų apylinkes buvusio Rumšiškių valsčiaus ribose. 

Monografiją sudaro gamtos, istorijos, etninės kultūros, kalbos, tautosakos, įžymių žmonių skyriai. 

Rengimo darbų etapai ir faktinė monografijos parengimo būklė (2002 11 06)

Knygos straipsnių planas parengtas 2000 11 08.

Iš viso numatyta parašyti apie 90 str.

Paskutinių knygos straipsnių rašymo užbaigimo terminas

Knygos maketo parengimo terminas

Išleidimo terminas 2020 m. (konkretus monografijos išleidimo terminas gali kisti, nes priklauso nuo bendro knygos finansavimo*).

 

Leidinio finansavimas, 2017 07 21

1. Bendra sąmatinė monografijos parengimo ir išleidimo darbų vertė, Eur 49 646,00

2. Faktiškai gautos lėšos

1 158,48

2.1. Kaišiadorių rajono savivaldybė ir Rumšiškių Jono Aisčio muziejus (3000 Lt)

868,86

2.2. Petras Jonušas (1000 Lt)

289,62

3. Negautos lėšos*

48 487,52

3.1. Įsipareigojimai ir gautinos sumos:

3 000,00

3.1.1. Numatoma gauti už knygynuose parduotas monografijas „Rumšiškės“ (po išleidimo)

3 000,00

3.2. Monografijai išleisti trūkstamos lėšos*

45 487,52

 

* Monografijos rengimo darbus imtinai iki maketo sukūrimo leidykla įsipareigoja atlikti nuosavomis ir(ar) skolintomis lėšomis net ir esant nepakankamam finansavimui, tačiau knygos tiražą bus galima spausdinti tik gavus pakankamą paramą ir sukaupus visą leidinio sąmatinę sumą, t. y. tik užsakovams bei rėmėjams įvykdžius visus savo finansinius įsipareigojimus ir faktiškai gavus kitas monografijai išleisti trūkstamas lėšas.

Maloniai kviečiame kaip kas gali prisidėti, padėkite, kiek galite, remti knygos išleidimą finansiškai – be visuomenės supratimo ir pasiaukojimo knygos neįstengsime išleisti, nes didžiąją dalį leidinio sąmatos sudaro neatlygintina parama.

Iš anksto nuoširdžiai dėkojame už suteiktą paramą. Aukotojai bus garbingai įrašomi knygos rėmėjams skirtuose puslapiuose, įvardijant konkretų kiekvieno rėmėjo indėlį. Apie suteiktą ženklesnę paramą bus informuojama visuomenė, žiniasklaida.

Finansinę paramą knygai galima pervesti į „Versmės“ leidyklos, kodas 122732630, atsiskaitomąją sąskaitą LT027290000005467101 AB „Citadele“ banke, banko kodas 72900, nurodant: Parama knygai „Rumšiškės“.

Paramą taip pat galite suteikti grynaisiais pinigais pačioje leidykloje.

„Versmės“ leidyklos adresas Geležinkelio g. 6, 02100 Vilnius, 
telefonas faksas 85 213 0623, mob. tel. 8698 09077.
Leidyklos vadovo tel. 8698 20707.

Leidyklos elektroninis paštas leidykla@versme.lt
interneto svetainė www.versme.lt 

Išleisti kiti leidiniai

Čia pateikiame kitų autorių ir leidyklų anksčiau (iki 2010 05 17) išleistus leidinius apie tą pačią monografijoje aprašomą vietovę.  

Atskiri veikalai

A. Mikalauskas-Skietelė, Pranciškus. Apie Rumšiškių senovę, miškus, burtus ir velnius / Pranciškus Mikalauskas-Skietelė ; [sudarytojas Stanislovas Abromavičius]. – Kaunas : Naujasis lankas, 2000 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 157, [3] p. : iliustr. ; 20 cm. – Tiražas 500 egz. – ISBN 9955-03-000-3

B. Acta historica Lituanica / Lietuvos TSR Mokslų akademija. Istorijos institutas. – 1–. – Vilnius : Lietuvos TSR Mokslų akademijos Istorijos institutas, 1967–. – Kasmetinis. – ISSN 0207-4176

6 : Rumšiškėnai XIV–XVI amžiais = Население Румшишкес в XIV–XVI вв. / V. Urbanavičius ; [atsakingas redaktorius J. Jurginis ; daiktus piešė D. Antušas, L. Skerstonaitė, A. Norkūnaitė ; veidų rekonstrukcijos V. Urbanavičiaus ; nuotraukos K. Vainoro]. – Vilnius : [s.n.], 1970. – 81, [2] p., [20] iliustr. lap. : iliustr. – Virš. antr. – Santr. rus. – Bibliogr. išnašose

C. Laurinavičius, Jonas. Jonas Aistis. Sugrįžimas į Rumšiškes (2000 m. birželio 29 d.) : [fotoalbumas] / tekstas ir nuotraukos Jono Laurinavičiaus ; Kaišiadorių literatų klubas "Gija". – Kaišiadorys : Printėja, 2009 (Kaišiadorys : Printėja). – 20 lap. : iliustr. ; 22 cm. – Virš. aut. nenurodytas. – Viršelio antr.: Sugrįžimas į Rumšiškes. – Tekstas vienoje lapo pusėje. – Tiražas [10] egz. – ISBN 978-9955-902-13-3

D. Laurinavičius, Jonas. Jonas Aistis ir Rumšiškės / Jonas Laurinavičius ; Lietuvos kraštotyros d-jos Kaišiadorių raj. sk. – Kaišiadorys : [S. n.], 1992 (Kaišiadorys : Kaišiadorių sp.). – 25, [1] p.

E. Vėlyvis, Petras. Country Life Museum of the Lithuanian SSR / Petras Vėlyvis, Regina Jakučiūnaitė, Nijolė Pliūraitė ; [translated from the Lithuanian by Olimpija Armalytė and Juozas Butkus]. – Vilnius : Mintis, 1979 (Kaunas : K. Poželos sp.). – 40 p., [16] iliustr. lap. – Virš. aut. nenurodyti. – Versta iš: Lietuvos TSR liaudies buities muziejus. Vilnius : Mintis, 1977. – Su E. Matuzevičiaus autogr. ir ekslibrisu (LNB: EC178//L143583). – Tiražas 3000 egz.

F. Vėlyvis, Petras. Das Volkskundliche Freilandmuseum der Litauischen SSR / Petras Vėlyvis, Regina Jakučiūnaitė, Nijolė Pliūraitė ; aus dem Litauischen von Irena Tumavičiūtė. – Vilnius : Mintis, 1979. – 47 p., [16] iliustr. lap. – Virš. aut. nenurodyti. – Versta iš: Lietuvos TSR liaudies buities muziejus. Vilnius : Mintis, 1977

Smulkieji spaudiniai (žemėlapiai, lankstiniai, lapeliai ir kt.)

· Paminklas Kolymos politiniams kaliniams : Rumšiškės, Liaudies buities muziejus / [eilės Aldonos Šaukevičiūtės ; tekstas M. Bloznelio. – Kaunas : Atmintis, 1998 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 1 lankstinys (6 p.) : iliustr.

 

Čia skelbiama informacija, parengta 2000 11 08, patikslinta, papildyta 2002 02 01, 03 07, 03 25, 05 17, 06 24, 11 06, 11 11, 2003 02 13, 03 13, 03 17, 11 03, 2004 12 03, 2005 03 18, 2010 08 10, 12 27, 2016 11 18, 2017 07 21. 

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla