lankymasis šioje svetainėje

 


Buvusio Rumšiškių valsčiaus gyvenamųjų vietų sąrašas

(pagal 1923 m. pirmojo Lietuvos gyventojų surašymo duomenis)

 

Aleksandruvkos k.

Aštrago k.

Baniškių k.

Bartkūnų k.

Byliškės (Vojakiškės) k.

Būdos vns.

Dambravos k.

Dyliškės vns.

Dovainonių I k.

Dovainonių II k.

Dovainonių III k.

Frankavos-Bartkūnų plv.

Gastilonių k.

Gojaus vns.

Grabuciškės k.

Guronų k.

Gūtos k.

Jekštonių k.

Jurgiškės k.

Kalnelio (Gorkų) vns.

Kapitoniškės plv.

Karčupio k.

Kieliškių k.

Lašinų k.

Leliušių k.

Livintų k.

Mackūnų k.

Milžinų k.

Mozūriškės vns.

Naujasodžių k.

Paažerių (Pievelės) k.

Pagirio (Paliesio) k.

Panerio k.

Pašulių k.

Pentiškių k.

Petriškių dv.

Piktavydžio k.

Pravieniškės k.

Rumšiškių mstl.

Šilinių vns.

Uogintų dv.

Užtakio k.

Vigoniškių plv.

Vojakiškių (Byliškės) vns.

Vosyliškių dv.

Zasciankos dv.

 

Santrumpos: bžnk. - bažnytkaimis, dv. - dvaras, glžk. st. - geležinkelio stotis, k. - kaimas, mstl. - miestelis, mst. tp. gyv. - miesto tipo gyvenvietė, plv. - palivarkas, vns. - viensėdis.

 

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla