Jūsų lankymasis šioje svetainėje

yra -as 

nuo svetainės įkūrimo 2001 11 07


2011 m. „Versmės“ leidyklos lokalinių tyrimų ekspedicijos

2011 metų vasarą „Versmės“ leidykla rengia 21 ekspediciją – 20 kompleksinių lokalinių tyrimų šimtatomės „Lietuvos valsčių“ serijos autorių ekspedicijų (iš jų 4 pakartotinės) bei vieną archeologinių kasinėjimų lokalinių tyrimų ekspediciją į rengiamų serijos monografijų aprašomas vietoves. 

Kvietimo dalyvauti ekspedicijose plakatas

Ekspedicijos vadovo atmintinė

Ekspedicijų aprašymai

Džiaugiamės ir didžiuojamės, kad su šiomis ekspedicijomis bendras „Versmės“ leidyklos nuo 1999 m. rengiamų ekspedicijų skaičius pasieks 92.

Ekspedicijų tikslas – surinkti papildomos medžiagos, patikslinti turimą medžiagą bei parašyti straipsnius „Versmės” leidyklos rengiamoms „Lietuvos valsčių” serijos monografijoms. Moksliniais pripažinti straipsniai per 3 mėn. nuo jų įteikimo leidyklai papildomai skelbiami „Versmės“ leidyklos elektroniniame serijiniame leidinyje „Lietuvos lokaliniai tyrimai“ svetainėje www.llt.lt

Ekspedicijų trukmė – 7 dienos, prailgintos trukmės ekspedicijų – 10 dienų .

Ekspedicijų aprūpinimas 

  • ekspedicijų dalyviams, sudariusiems su leidykla straipsnių sukūrimo autorines sutartis, išmokami dienpinigiai (30 Lt už vieną dieną, jei autorius 2011 m. važiuoja į pirmą ekspediciją; 40 Lt už dieną – jei į antrą, 50 Lt – jei į trečią ir vėlesnes tais pačiais metais), taip pat apmokamos kelionės išlaidos nuvykti į ekspedicijos vietą ir parvykti iš jos;

  • ekspedicijų dalyviai nemokamai apnakvindinami;

  • ekspedicijų dalyviai aprūpinami diktofonais, raštinės reikmenimis, kt. būtinomis priemonėmis ir medžiagomis, pasirūpinama transportu ekspedicijų metu, maitinimu;

  • ekspedicijose dalyvauja profesionalus fotografas.

Ekspedicijų sąrašas (skliausteliuose rašomas ekspedicijų chronologinis eilės numeris)

1 (1). Ekspedicija į Kaltanėnus, Labanorą, Reškutėnus ir jų apylinkes (Švenčionių r.) – 2011 m. birželio 13–19 d.
Vadovė Danutė Grigienė, tel. 8689 69244, 
danute.grigiene@gmail.com

Ekspedicijos aprašymas

2 (3).  Ekspedicija į Šeduvą ir jos apylinkes (Radviliškio r.) –

2011 m. birželio 27 d. – liepos 3 d.
Vadovas dr. Jonas Linkevičius, tel. 85 2627677 (n.)
Ekspedicijos aprašymas

3 (4). Ekspedicija į  Mickūnus ir jų apylinkes (Vilniaus r.) –

2011 m. birželio 27 d. – liepos 3 d.
Vadovas Vaidotas Pakalniškis, tel. 8606 14985, vpakalniskis@yahoo.com

Ekspedicijos aprašymas

4 (7). Ekspedicija į  Biržus ir jų apylinkes (Biržų r.) – 2011 m. liepos 4–10 d.
Vadovas Arvydas Valionis, tel. 8688 71376, arvydas.valionis@gmail.com
Ekspedicijos aprašymas

5 (10). Ekspedicija į  Dieveniškes ir jų apylinkes (Šalčininkų r.) –

2011 m. liepos 18–24 d.
Vadovė Ilona Šedienė, tel. 8655 14013, 8620 70095, ilona.shediene@gmail.com

6 (11). Ekspedicija į Palangą ir jos apylinkes (Palangos sav.) –

2011 m. liepos 18–27 d.
Vadovas Stanislovas Balčiūnas, tel. 8699 82161, 85 2417219 (n.), 
l.svyturys@gmail.com

Ekspedicijos aprašymas

7 (12). Ekspedicija į Ramygalą ir jos apylinkes (Panevėžio r.) –

2011 m. liepos 18–24 d.
Vadovė Gražina Navalinskienė, tel. 8683 72688, 85 2758743, 
grazina.navalinskiene@gmail.com 
Ekspedicijos aprašymas

8 (14). Ekspedicija į Babtus ir jų apylinkes (Kauno r.) – 2011 m. liepos 25–31 d.
Vadovas Damijonas Šniukas, tel. 8686 44417, 85 2710757, 
sauginiai27@hotmail.com

Ekspedicijos aprašymas

9 (16). Ekspedicija į Rietavą ir jo apylinkes (Rietavo sav.) – 2011 m. rugpjūčio 1–7 d.
Vadovas Virginijus Jocys, tel. 8686 55083, 85 2730491 (n.), virginijus@versme.lt 

Ekspedicijos aprašymas

10 (17). Ekspedicija į Vievį ir jo apylinkes (Trakų r.) – 2011 m. rugpjūčio 1–7 d.
Vadovas dr. Ričardas Skorupskas, tel. 8620 10189, ricardas.skorupskas@gf.vu.lt

Ekspedicijos aprašymas

11 (18). Ekspedicija į Žarėnus ir jų apylinkes (Telšių r.) – 2011 m. rugpjūčio 1–7 d.
Vadovas Juozas Girdvainis, tel. 8676 10967, juozasgirdvainis@gmail.com

Ekspedicijos aprašymas

12 (19). Ekspedicija į Molėtus ir jų apylinkes (Molėtų r.) – 2011 m. rugpjūčio 1–7 d.
Vadovė Rasita Kraujalytė-Noreikienė, tel. 8618 07998, 85 2796902 (n.), 
tautinispaveldas@gmail.com 

13 (20). Ekspedicija į Jūžintus ir jų apylinkes (Rokiškio r.) – 2011 m. rugpjūčio 1–10 d.
Vadovas Venantas Mačiekus, tel. 85 2732306 (n.), venantas@versme.lt

Ekspedicijos aprašymas

14 (21). Ekspedicija į Birštoną ir jo apylinkes (Birštono sav.) –

2011 m. rugpjūčio 8–14 d.
Vadovas Jonas Aleknavičius, tel. 8686 38202, 85 2134153 (n.), 
jonas.aleknavičius@gmail.com 

Ekspedicijos aprašymas

Pakartotinės ekspedicijos

15 (2). Ekspedicija į Daujėnus ir jų apylinkes (Pasvalio r.) –

2011 m. birželio 13–19 d.
Vadovas Antanas Šimkūnas, tel. 8611 63384, 85 2701849 (n.), 
antanas.simkunas@gmail.com
Ekspedicijos aprašymas

16 (5). Ekspedicija į Semeliškes ir jų apylinkes (Elektrėnų sav.) –

2011 m. birželio 27 d. – liepos 3 d.
Vadovė Daiva Červokienė, tel. 8686 85445, dcervokiene@gmail.com
Ekspedicijos aprašymas

17 (9). Ekspedicija į Viekšnius ir jų apylinkes (Mažeikių r.) – 2011 m. liepos 11–17 d.
Vadovas dr. Edmundas Levitas, tel. 8 655 14760, 837 730990 (n.), 
ediventa@yahoo.com
Ekspedicijos aprašymas

18 (13). Ekspedicija į Aukštadvarį ir jo apylinkes (Trakų r.) – 2011 m. liepos 18–24 d.
Vadovė Ona Gaidamavičiūtė, tel. 8606 06392 (mob.), 
onute.gaidamaviciute@gmail.com 

Ekspedicijos aprašymas

19 (6). Archeologinių kasinėjimų ekspedicija į Jurgionių kapinyną, esantį Aukštadvario apylinkėse (Trakų r.) – 2011 m. birželio 27–liepos 4 d. 
Vadovas dr. Manvydas Vitkūnas, tel. 8685 26294, manvydas.vitkunas@gmail.com

Ekspedicijos aprašymas

Papildomos ekspedicijos

20 (8). Ekspedicija į Druskininkus ir jų apylinkes (Druskininkų sav.) –

2011 m. liepos 11–17 d.
Vadovas dr. Egidijus Mažintas, tel. 8684 64377, mazint4@yahoo.com 

Ekspedicijos aprašymas

21 (15). Ekspedicija į Raseinius ir jų apylinkes (Raseinių r.) – 2011 m. liepos 25–31 d.
Vadovas dr. Egidijus Mažintas, tel. 8684 64377, mazint4@yahoo.com 

Ekspedicijos aprašymas

Visus besidominčius Lietuvos lokaliniais tyrimais istorikus, geografus, geologus, biologus, archeologus, etnologus, kalbininkus, tautosakininkus, kraštotyrininkus, pedagogus, rašytojus, žurnalistus, kitus žodžio meistrus, „Lietuvos valsčių“ serijai jau rašiusius mokslininkus (o jūsų – per 300!), mokslo bendruomenės, aukštųjų mokyklų, institutų atstovus, doktorantus, magistrantus, visus norinčius kažkuo prisidėti maloniai kviečiame dalyvauti.

Ekspedicijų dalyvius prašome iš anksto registruotis pas ekspedicijų vadovus.

Pastaba. Į ekspedicijas taip pat galima vykti invidualiai ir kitu, negu nurodyta skelbime, patogiu sutartu laiku.

Ekspedicijų atsakingoji vadybininkė koordinatorė Živilė Driskiuvienė, tel. 85 2130623, 8698 09077, zivile@versme.lt.

Pagarbiai, Petras Jonušas, „Versmės“ leidyklos vadovas, tel. +37069820707, www.llt.lt

Parengta ir paskelbta 2010 12 21, patikslinta 2011 03 22, 04 04, 04 07, 04 27, 05 25, 06 16.

 

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt