Jūsų lankymasis šioje svetainėje

yra -as 

nuo svetainės įkūrimo 2001 11 07


2010 m. „Versmės“ leidyklos lokalinių tyrimų ekspedicijos

Tęsdama pradėtus monografijų rengimo darbus, 2010 m. vasarą „Versmės“ leidykla surengė 9 ekspedicijas: 1 parengiamąją, 1 archeologinių kasinėjimų ir 7 kompleksines lokalinių tyrimų 100-tomės „Lietuvos valsčių“ serijos autorių ekspedicijas į aprašomas vietoves.

Kvietimo dalyvauti ekspedicijose maketas

Ekspedicijos vadovo atminti

Ekspedicijų aprašymai

Per 12-metį nuo 1999 iki 2008 m. jau esame surengę 62 ekspedicijas (iš jų 12 pakartotinių) į Širvintas, Raguvą, Tauragnus, Kazlų Rūdą, Musninkus ir Kernavę bei Čiobiškį, Griškabūdį, Panemunėlį, Kvėdarną ir Laukuvą, Seredžių, Rumšiškes (kompleksinė ir pakartotinė ekspedicijos), Papilę, Giedraičius, Karteną, Kriūkus, Pandėlį (kompl. ir pakartotinė), Veprius, Gelgaudiškį, Gelvonus, Kriukus, Žemaičių Naumiestį (kompl. ir pakartotinė), Pašvitinį (kompl. ir pakartotinė), Žeimelį, Plungę, Sintautus, Šilalę, Jiezną, Baisogalą (kompl. ir pakartotinė), Stakliškes, Joniškėlį, Skaudvilę (kompl. ir pakartotinė), Taujėnus, Valkininkus (kompl. ir 2 pakartotinės), Gruzdžius, Antalieptę, Endriejavą, Kapčiamiestį, Merkinę, Juodupę ir Onuškį (Rokiškio r.), Daugus, Vilkiją (kompl. ir pakartotinė), Žagarę (kompl. ir pakartotinė), Kamajus (kompl. ir pakartotinė), Plokščius, Vaiguvą (kompl. ir pakartotinė), Pilviškius, Papilį, Obelius ir Kriaunas, Platelius, Balninkus, Panemunį. Šiose ekspedicijose iš viso dalyvavo 1 182 mokslininkai, kiti dalyviai. 

Ekspedicijų tikslas – surinkti papildomos medžiagos, patikslinti turimą medžiagą bei parašyti straipsnius „Versmės” leidyklos rengiamoms „Lietuvos valsčių” serijos monografijoms. Moksliniais pripažinti straipsniai per 3 mėn. nuo įteikimo leidyklai papildomai skelbiami svetainėje www.llt.lt elektroniniame serialiniame leidinyje „Lietuvos lokaliniai tyrimai“.

Ekspedicijų trukmė – dešimt dienų.

Ekspedicijų aprūpinimas

• Ekspedicijų dalyviams, sudariusiems su leidykla straipsnių sukūrimo autorines sutartis, išmokami dienpinigiai, mokami honorarai. Taip pat apmokamos kelionės išlaidos nuvykti į ekspedicijos vietą ir parvykti iš jos, kitos būtinosios veiklos sąnaudos.

• Ekspedicijų dalyviai nemokamai apnakvindinami. 

• Ekspedicijų dalyviai aprūpinami diktofonais, kanceliarinėmis medžiagomis, kt. būtinomis priemonėmis ir medžiagomis, pasirūpinama transportu ekspedicijos metu. Ekspedicijose dalyvauja profesionalus fotografas.

Ekspedicijų sąrašas

1) Ekspedicija į Onuškį ir jo apylinkes (Trakų r.) – 2010 m. birželio 7–16 d.
Vadovė Živilė Driskiuvienė, tel. 8612 09210, 2304545 (n.); zivile@versme.lt
Ekspedicijos aprašymas

2) Ekspedicija į Daujėnus ir jų apylinkes (Pasvalio r.) – 2010 m. birželio 14–23 d.
Vadovas Antanas Šimkūnas, tel. 8611 63384, 2701849 (n.); antanas.simkunas@gmail.com
Ekspedicijos aprašymas

3) Ekspedicija į Užpalius ir jų apylinkes (Utenos r.) – 2010 m. birželio 28–liepos 7 d.
Vadovas Stanislovas Balčiūnas, tel. 8699 82161, 2417219 (n.); l.svyturys@gmail.com
Ekspedicijos aprašymas

4) Ekspedicija į Viekšnius ir jų apylinkes (Mažeikių r.)  – 2010 m. liepos 12–21 d.
Vadovas dr. Edmundas Levitas, tel. 8655 14760, 837 730990 (n.); ediventa@yahoo.com
Ekspedicijos aprašymas

5) Ekspedicija į Semeliškes ir jų apylinkes (Elektrėnų sav.)  – 2010 m. liepos 19–28 d.
Vadovė Daiva Červokienė, tel. 8686 85445; dcervokiene@gmail.com
Ekspedicijos aprašymas

6) Ekspedicija į Žemaičių Kalvariją ir jos apylinkes (Plungės r.)  – 2010 m. liepos 26–rugpjūčio 4 d.
Vadovas Edmundas Mickūnas, tel. 8620 24962, 8448 41862 (n.); mickunasedmundas@gmail.com
Ekspedicijos aprašymas

7) Ekspedicija į Aukštadvarį ir jo apylinkes (Trakų r.)  – 2010 m. rugpjūčio 2–11 d.
Vadovė Ona Gaidamavičiūtė, tel. 8606 06392; onute.gaidamaviciute@gmail.com
Ekspedicijos aprašymas

8) Ekspedicija į Jūžintus ir jų apylinkes (Rokiškio r.)  – 2010 m. rugpjūčio 9–15 d., parengiamoji ekspedicija. Vadovas Venantas Mačiekus, tel. 2732306 (n.); venantas@versme.lt
Ekspedicijos aprašymas

9) Ekspedicija į Jurgionių ir Purvynų kapinynus (senkapius)  Aukštadvario (Trakų r.) apylinkėse – 2010 m. birželio 21–liepos 4 d., archeologinių kasinėjimų ekspedicija. Vadovas dr. Manvydas Vitkūnas, tel. 8685 26294; manvydas.vitkunas@gmail.com
Ekspedicijos aprašymas

Kvietimai dalyvauti buvo paskelbti Lietuvos mokslininkų laikraštyje „Mokslo Lietuva“ 2010 m. birželio 3 d. Nr. 11 (433), Vilniaus universiteto laikraštyje „Universitas Vilnensis“ 2010 m. birželio Nr. 3 (1701), Vilniaus pedagoginio universiteto interneto svetainėje http://www.vpu.lt.

Buvo kviečiami visi besidomintys lokaliniais tyrimais istorikai, geografai, geologai, biologai,  archeologai, etnologai, kalbininkai, tautosakininkai, kraštotyrininkai, pedagogai, rašytojai, žurnalistai, kiti žodžio meistrai, „Lietuvos valsčių“ serijai jau rašę mokslininkai (o jų jau per 350!), mokslo bendruomenės, aukštųjų mokyklų, institutų atstovai, doktorantai, magistrantai, visi norintys kažkuo prisidėti.

Parengta ir paskelbta 2010 04 22, papildyta, patikslinta 2010 05 13, 05 18, 06 02, 12 21.

 

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt