lankymasis šioje svetainėje

 


Apie Semeliškių 2010 m. lokalinių tyrimų ekspediciją

„Versmės“ leidyklos kompleksinė ekspedicija Semeliškėse vyko 2010 m. liepos mėn. 19-28 d. Joje dalyvavo 36 mokslininkai, kraštotyrininkai iš Vilniaus universiteto, Vilniaus pedagoginio universiteto, Socialinių tyrimų instituto, Lietuvos žemės ūkio universiteto, Geologijos ir geografijos instituto, Lietuvos liaudies buities muziejaus, Liaudies kultūros centro, kitų institucijų bei 14 vietos gyventojų: mokytojų, kultūros darbuotojų. Ekspedicijos tikslas - surinkti ar patikslinti medžiagą būsimos monografijos straipsniams.

Semeliškių valsčius apėmė 106 kaimus (dalis jų išnykę), į jo teritoriją patenka net trys pilnos seniūnijos (Semeliškių, Beižonių, Pastrėvio) bei nemažai Trakų, Aukštadvario, Onuškio seniūnijų kaimų, dvi parapijos – Semeliškių ir Beižonių.

Ekspedicijai buvo pagaminta 100 vnt. reklaminių bukletų, skirtų pristatyti rengiamą monografiją „Semeliškės“, kurie ir išdalinta per ją, dalyviams buvo išdalinti stambaus mastelio buvusio Semeliškių valsčiaus žemėlapiai (parengė L. Kavaliauskienė) bei pagyvenusių žmonių sąrašai.

Prieš ekspediciją rajoniniuose laikraščiuose „Elektrėnų kronika“, „Elektrėnų kronika“, „Trakų žemė“ Semeliškių Šv.Lauryno parapijos laikraštyje „Strėva“ paskelbti D.Červokienės straipsniai apie būsimą ekspediciją ir pradėtą rengti monografiją apie Semeliškes, o ekspedicijos metu „Elektrėnų kronikos“, korespondentė I.Taraškevičienė laikraštyje straipsnį apie tai, jog Semeliškių apylinkes tyrinėja mokslinė ekspedicija, apie ją parengė laidą LR „Kultūros savaitė“.

Ekspedicijos dalyvius aprūpinti nakvyne nebuvo lengva, nes Semeliškių vidurinė mokykla neturi bendrabučio. Žmonės gyveno penkiose mokyklos klasėse, dalis - Beižonių klebonijoje. Čiužinius teko skolintis iš Onuškio vidurinės mokyklos.

Pačią pirmą ekspedicijos dieną Semeliškių mokyklos salėje vyko atvykusių ekspedicijos dalyvių susitikimas su vietiniais žmonėmis. Jame dalyvavo Semeliškių ir Beižonių seniūnai V.Barzdaitis ir M.Makūnas, Aukštadvario regioninio parko direktorius Vaclovas Plegevičius, būrys vietos gyventojų. Ketvirtąją ekspedicijos dalyviai išsiruošė į ekskursiją po Semeliškių apylinkes, šeštąją – į Daugirdiškių kaimo 465-ųjų metinių minėjimą, kuriame ekspedicijos dalyvė mokytoja Vladislava Kursevičienė pristatė savo knygą „Daugirdiškės“, aštuntąją vakarieniaudami kukliai paminėjome Onines, su vardinėmis pasveikinę ekspedicijos dalyvę Oną Šakienę, devintąją dieną sulaukėme malonios Burokų kaimo atstovo V.Ališkevičiaus pagalbos, kuris į Semeliškes atvežė dvi pateikėjas.

Fotografas Klaudijus Driskius liepos 23-25 dienomis, padedamas ekspedicijos vadovės D.Červokienės, Beižonių bibliotekininkės O.Žilionienės ir mokytojos N.Uscilienės, padarė nemažai Semeliškių miestelio ir apylinkių žmonių, gamtos objektų nuotraukų, išfotografavo Semeliškių ir Beižonių bažnyčias.

Semeliškių apylinkėse nėra ryškių pramonės įmonių, verslininkų, žymių žmonių, kurie garsintų miestelį, tačiau čia gyvena nuoširdūs kaimo žmonės, su kuriais ir bendrauta.

Renkantiems kalbinę, etnografinę ir istorinę medžiagą aplankyti daugumos buvusio valsčiaus kaimų ir 10 dienų nepakako. Manau, tikslinga ir pakartotinė ekspedicija, nes apeiti visų pateikėjų tiesiog nebuvo įmanoma.

Ekspedicijos dalyviai tyrinėjo:

1. Ekspedicijos vadovė monografijos sudarytoja, kraštotyrininkė, žurnalistė Daiva Červokienė: Semeliškių apylinkių šviesuoliai Vladislava Kursevičienė, Adolfas Valatkevičius, rinktos nuotraukos, kita medžiaga;

2. Socialinių tyrimų instituto, sociologijos m. dr. Anelė Vosyliūtė: Semeliškių apylinkės žmonių gyvenimo būdo bruožai;

3. Lietuvos liaudies buities muziejaus specialistė dr. Rasa Bertašiūtė: medinė architektūra;

4. Lietuvos žemės ūkio universiteto lektorė Rita Garškaitė: kapines;

5. Vilniaus dailės akademijos menotyrininkas Povilas Spurgevičius: Semeliškių bažnyčios istorija ir meninis sprendimas, Beižionių bažnyčios istorija ir meninis sprendimas;

6. Trakų istorinio nacionalinio parko kultūrologė Lina Sokolovaitė: Totoriai ir karaimai tarp Trakų ir Semeliškių;

7. Lietuvių kalbos ir literatūros instituto doc., hab. Dr. Laima Kalėdienė: Socialingvistinė padėtis ir lietuvių tarmė;

8. Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos bibliotekininkė Audronė Kiršinaitė: Laidotuvių papročiai;

9. Socialinių tyrimų  instituto sociologijos m. dr. doc. Valentina Ratkevičienė: Ūkininkų gyvensenos ypatumai;

10. Vilniaus universiteto Polonistikos katedros dėstytoja Kristina Rutkovska: lenkų tarmių bruožai Semeliškių apylinkėse;

11. Lietuvos liaudies buities muziejaus direktoriaus pavaduotojas Eligijus Morkūnas: Semeliškių apylinkės malūnai,

12. Liaudies kultūros centro archyvarė  Rita Balkutė: Liaudies magija ir medicina Semeliškių apylinkėse;

13. Geologijos ir geografijos instituto geologas, prof.Valentinas Baltrūnas: Žemės gelmių sandara, raida ir naudingosios iškasenos;

14. Geologijos ir geografijos instituto geologas dr. Bronislavas Karmaza, Valsciaus geomorfologija ir geopaveldas,

15. Gamtos tyrimo centro Geologijos ir geografijos instituto jaunesnioji mokslo darbuotoja Aldona Baubinienė: Semeliškių krašto vandenys - upės, ežerai;

16. Edukacijos mok. dr. Danutė Žilienė: Semeliškių valsčiaus seniūno Kazio Ališausko ainių likimai, Sindaravičių šeimos tremties keliai;

17. Lietuvos liaudies buities muziejaus etnografė Aistė Lazauskienė: Miestelio savivaldos institucijos tarpukario metais;

18. Lietuvos liaudies buities muziejaus etnografė Inga Levickaitė Semeliškių apylinkės siuvėjai;

19. Socialinių tyrimų instituto sociologė Irena Šutinienė: Sovietmečio kolektyvinės atminties bruožai Semeliškėse,

20. VU Kultūrinių bendrijų studijų centro dėstytoja Aušra Simoniukštytė: Semeliškių romai;

21. Aukštadvario regioninio parko vyresn. inspektorė Rita Balsevičiūtė: Strėvos kaimas gyventojų atsiminimuose;

22. Vilniaus pedagoginio universiteto dėstytojas, zoologas, dr. Kazimieras Baranauskas: Semeliškių apylinkių žvėrys ir žvėreliai;

23. Kaišiadorių muziejaus direktorius, istorikas Olijardas Lukoševičius: Žemėvalda Semeliškių valsčiuje 2018-40m,

24. Vilniaus pedagoginio universiteto dėstytojas, archeologas dr. Manvydas Vitkūnas: Seniausia Semeliškių praeitis,

25. Trakų istorinio nacionalinio parko metodininkas istorikas Dainius Labeckis: Semeliškių valsčiaus dvarai: praeitis, architektūra, būklė;

26. Elektrėnų literatūros ir meno muziejaus etnografė Ona Šakienė: Semeliškių apylinkių tautosaka;

27. Etnomuzikologė Irena Višnevska: Semeliškių ir apylinkių lenkiško dainavimo tradicijos;

28. Žurnalistas Vytautas Žeimantas: Semeliškių parapijos laikraštis „Strėva“, valsčius Lietuvos ir kitų kraštų žemėlapiuose;

29. Lietuvos žemės ūkio universiteto etnologijos dėstytoja Elena Bacvinkienė: Kaimo žmonių tarpusavio santykiai, liaudies etiketas;

30. Vilniaus universiteto istorijos bakalaurė Nijolė Koženevskaja: rezistencinis judėjimas, holokaustas, karo veiksmai;

31. Vilniaus universiteto studentas Jonas Kregždė: Semeliškių bažnyčios klebono Romo Šalčiūno prisiminimai apie parapijos bendruomenę;

32. VU studentas Vytenis Červokas: Žvejyba Semeliškių apylinkėse;

33. Literatūros antropologijos ir kultūros magistrė Vilmantė Levanavičiūtė: bitininkystė Semeliškių apylinkėse;

34. Pedagogė Lina Juraitienė: audimas ir audėjos Semeliškių apylinkėse;

35. Lietuvos liaudies buities muziejaus vyresnioji muziejininkė Gražina Žumbakiene: Semeliškių apylinkių sodybų želdiniai;

36. Lietuvos liaudies buities muziejaus etnografė Janina Samulionyte: Stalo indai ir įrankiai

37. Mokytoja pensininkė Vladislava Kursevičienė: Daugirdiškių mokyklos ir kaimo istorija;

38. Bijūnų bibliotekininkė Indrė Jankūnaitė: Bijūnų kaimo žmonės, istorija, gyvenimai ir pergyvenimai;

39. Žurnalistė Irma Taraškevičienė: Irenos Černiauskienė portretas, gražiausios Semeliškių sodybos, Ūbiškių kaimas;

40. Semeliškių vidurinės mokyklos direktorė Irena Adomėnienė: Semeliškių vidurinės mokyklos istorija, Dzenkūniškių kaimas;

41. Kultūros darbuotoja Silva Bielskienė: “Strėvos” bendruomenė, Semeliškių miestelio kultūrinis gyvenimas;

42. Semeliškių vidurinės mokyklos mokytoja Vlada Matonienė: Dzenkūniškių kaimas;

43. Semeliškių vidurinės mokyklos mokytoja Nijolė Uscilienė: Atsiminimai apie Baubonių ir gretimus kaimus;

44. Semeliškių vidurinės mokyklos mokytoja Meilutė Rašimienė: Atsiminimai apie Lojaus kaimą, Semeliškių mokyklos muziejai;

45. Beižonių bibliotekininkė Ona Žilionienė: Čia mūsų šaknys, Beižionių krašto šviesuoliai, Beižionių bibliotekos istorija;

46. Semeliškių bibliotekininkė Irena Venckutonienė: Semeliškių bibliotekos, Išnykusieji apylinkių kaimai;

47. Kultūros darbuotoja Daina Žymantienė: Semeliškių valsčiaus kultūrinis gyvenimas;

48. Žurnalistas Viktoras Kieras: Gražiausios Beižionių seniūnijos sodybos;

49. Beižionių bendruomenės pirmininkas Vilmandas Palčiauskas: Beižionių bendruomenė ir vaikų globos namų istorija;

50. Pastrėvio mokyklos Viktorija Jukavičienė: Pastrėvio bendruomenė ir gražiausios sodybos, mokyklos istorija;

Ekspedicijos vadovė Daiva Červokienė

2010 09 02 

 

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt