lankymasis šioje svetainėje

 

 

„Tauragnai“

Vyriausiasis redaktorius

Venantas Mačiekus

Sudarytojai

Venantas Mačiekus, Povilas Krikščiūnas (tautosaka)

 

Rėmėjai

Lietuvos kraštotyros draugija, Kultūros ministerija, AB „Utenos trikotažas“, Petras Jonušas, Nijolė Dumbliauskienė, VĮ „Lietuvos paštas“, Algimantas Matulevičius,  A. Driuko individuali įmonė, Laimutė ir Algirdas Toleikiai

Anotacija

„Versmės“ leidykla rengia ir 2005 m. numato išleisti monografiją „Tauragnai“ – „Lietuvos valsčių“ serijos knygą, skiriamą Lietuvos tūkstantmečiui ir Lietuvos tarptautinio pripažinimo (karaliaus Mindaugo karūnavimo) 750 metų jubiliejui. Monografijos vyriausiasis redaktorius ir sudarytojas valstybinės J. Basanavičiaus premijos laureatas Venantas Mačiekus.

Remdamasis žmonių atsiminimais, ekspedicijų, lauko tyrimų  ir archyvų medžiaga, mokslinėmis studijomis, anksčiau skelbtais straipsniais, kitais rašytiniais šaltiniais bei faktine medžiaga, monografiją rašo didelis autorių kolektyvas – žinomi Lietuvos istorikai, etnologai, archeologai, folkloristai, kalbininkai, sociologai, gamtininkai, kraštotyrininkai ir kt.

„Lietuvos valsčių“ serija yra unikalus, analogų neturintis nei Lietuvoje, nei kaimyninėse šalyse vienodos struktūros istorijos ir kultūros leidinys – Lietuvos miestų ir miestelių, kaimų ir vienkiemių, jų ir jų apylinkių istorijos nuo seniausių laikų iki šių dienų, kraštovaizdžio raidos, tradicinių verslų ir dirbinių, tradicinių gyvenamųjų namų ir jų interjero, paprotinės teisės, kalendorinių ir šeimos papročių, kapinių, liaudies išminties, bažnyčių, mokyklų, bibliotekų, Valstybės ir svarbiausių jos institutų bei įstaigų kūrimosi istorijos, įžymių žmonių, tarmių ir vietos šnektų ypatumų, tautosakos, liaudies muzikantų ir jų atliekamų kūrinių, taip pat tautinių mažumų istorijos, papročių ir kitų dalykų savotiška daugiatomė enciklopedija.

Tauragnų (Utenos r.) apylinkės išsiskiria ne tik unikaliu gamtos grožiu (prie jų tyvuliuoja Tauragnas – giliausias Lietuvos ežeras), bet ir sena bei garbinga istorija: pietiniame Tauragno krante stūkso didingas Taurapilis, netoli jo atkastas, kaip manoma, vienintelis kunigaikščio kapas, aplink Tauragną išbarstyti mitologiniai akmenys, Vilniaus vyskupų dvaras viduramžiais piečiau dabartinio miestelio, gausios partizanų gretos sovietmečiu.

Siekiant surinkti ir aprašyti kuo daugiau faktinės medžiagos „Versmės“ leidykla 2000 m. liepos 17–23 d. surengė specialią tiriamąją monografijos autorių ekspediciją į Tauragnus ir jo apylinkes buvusio Tauragnų valsčiaus teritorijoje.

Monografijoje, kaip ir kitose serijos knygose, yra 6 skyriai – Gamta, Istorija, Etninė kultūra, Kalba, Tautosaka, Įžymūs žmonės (žr. Knygos straipsnių planas).

 

Knygos rengimo darbų etapai ir faktinė parengimo būklė (2005 06 16)

Monografijos rengimo darbų pradžia – 2000 05 10.

Knygos straipsnių planas parengtas 2000 08 15.

Knygos maketavimas pradėtas 2001 10 31 (Gamtos sk.).

Sumaketuoti visi 6 skyriai: Gamta (86 p.), Istorija (644 p.), Kalba (118 p.),  Etninė kultūra (276 p.), Tautosaka (114 p.), Įžymūs žmonės (50 p.), iš viso 1288 p. 

Knygos maketo parengimo terminas 2005 m.

Išleidimo terminas 2005 m. (konkretus monografijos išleidimo terminas gali kisti, nes priklauso nuo bendro knygos finansavimo*).

 

Knygos finansavimo būklės suvestinė (2005 06 06)

1. Bendra sąmatinė monografijos parengimo ir išleidimo darbų ir medžiagų vertė, Lt

141.631,00

2. Faktiškai gautos lėšos

96.600,00

2.1. Utenos rajono savivaldybė

50.000,00

2.2. Lietuvos kraštotyros draugija, Kultūros ministerija

10.000,00

2.3. UAB „Magnolija“

10.000,00

2.4. AB „Utenos trikotažas“ 

10.000,00

2.5. Petras Jonušas

10.000,00

2.6. Nijolė Dumbliauskienė

3.000,00

2.7. Algimantas Matulevičius

3.000,00

2.8. A. Driuko individuali įmonė

500,00

2.9. Laimutė ir Algirdas Toleikiai

100,00

3. Negautos lėšos*

45.031,00

3.1. Įsipareigojimai ir gautinos sumos:

13.000,00

3.1.2. Numatoma gauti už knygynuose parduotas monografijas „Tauragnai“ (po išleidimo)

10.000,00

3.1.3. VĮ „Lietuvos paštas“

3.000,00

3.2. Monografijai išleisti trūkstamos lėšos*

32.031,00

 

* Monografijos rengimo darbus imtinai iki maketo sukūrimo leidykla įsipareigoja atlikti nuosavomis ir(ar) skolintomis lėšomis net ir esant nepakankamam finansavimui, tačiau knygos tiražą bus galima spausdinti tik gavus pakankamą paramą ir visą leidinio sąmatinę sumą, t.y. tik užsakovams bei rėmėjams įvykdžius visus savo finansinius įsipareigojimus ir faktiškai gavus kitas monografijai išleisti trūkstamas lėšas.

Maloniai kviečiame finansiškai remti knygos išleidimą - be visuomenės supratimo ir pasiaukojimo knygos neįstengsime išleisti, nes didžiąją dalį leidinio sąmatos sudaro neatlygintina parama.

Iš anksto nuoširdžiai dėkojame už suteiktą paramą. Aukotojai bus garbingai įrašomi knygos rėmėjams skirtuose puslapiuose, įvardijant konkretų kiekvieno rėmėjo indėlį. Apie suteiktą ženklesnę paramą bus informuojama visuomenė.

Finansinę paramą knygai galima pervesti į VšĮ „Versmės“ leidykla, įmonės kodas 2273263, atsiskaitomąją sąskaitą LT027290000005467101 AB Parex banke, banko kodas 72900, nurodant: Parama knygai „Tauragnai“.

„Versmės“ leidyklos adresas Geležinkelio g. 6, LT-02100 Vilnius, 
telefonas faksas (8-5) 213 06 23

Leidyklos elektroninis paštas leidykla@versme.lt
leidyklos interneto svetainė www.versme.lt 

Parengta 2000 09 15

Patikslinta, papildyta: 2002 01 31, 02 26, 03 07, 05 10, 05 16, 06 24, 11 05, 11 26, 2003 02 14, 02 26, 03 17, 10 17, 11 03, 2004 01 15, 01 19, 02 18, 02 26, 03 10, 04 09, 2005 04 12, 04 14, 06 16

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla