lankymasis šioje svetainėje

 

 

„Stakliškės“

Vyriausiasis redaktorius

Juozas Pugačiauskas

Sudarytojai

Juozas Pugačiauskas

Rėmėjai

Petras Jonušas, UAB „Magnolija“, 
AB „Lietuvos paštas“

Anotacija

„Versmės“ leidykla rengia ir 2007 m. numato išleisti monografiją „Stakliškės“ – „Lietuvos valsčių“ serijos knygą, skiriamą Lietuvos tūkstantmečiui ir Lietuvos tarptautinio pripažinimo (karaliaus Mindaugo karūnavimo) 750 metų jubiliejui. Monografijos vyriausiasis redaktorius ir sudarytojas Juozas Pugačiauskas.

Remdamasis žmonių atsiminimais, ekspedicijų, lauko tyrimų ir archyvų medžiaga, mokslinėmis studijomis, anksčiau skelbtais straipsniais, kitais rašytiniais šaltiniais bei faktine medžiaga, monografiją rašo didelis autorių kolektyvas – žinomi Lietuvos istorikai, etnologai, archeologai, folkloristai, kalbininkai, sociologai, gamtininkai, kraštotyrininkai ir kt.

„Lietuvos valsčių“ serija yra unikalus, analogų neturintis nei Lietuvoje, nei kaimyninėse šalyse vienodos struktūros istorijos ir kultūros leidinys – Lietuvos miestų ir miestelių, kaimų ir vienkiemių, jų ir jų apylinkių istorijos nuo seniausių laikų iki šių dienų, kraštovaizdžio raidos, tradicinių verslų ir dirbinių, tradicinių gyvenamųjų namų ir jų interjero, paprotinės teisės, kalendorinių ir šeimos papročių, kapinių, liaudies išminties, bažnyčių, mokyklų, bibliotekų, Valstybės ir svarbiausių jos institutų bei įstaigų kūrimosi istorijos, įžymių žmonių, tarmių ir vietos šnektų ypatumų, tautosakos, liaudies muzikantų ir jų atliekamų kūrinių, taip pat tautinių mažumų istorijos, papročių ir kitų dalykų savotiška daugiatomė enciklopedija.

Siekdama surinkti ir aprašyti kuo daugiau faktinės medžiagos, „Versmės“ leidykla 2004 m. birželio 28 – liepos 7 d. surengė specialią tiriamąją monografijos autorių ekspediciją į Stakliškes ir jo apylinkes buvusio Stakliškių valsčiaus teritorijoje.  Stakliškių apylinkės garsėja piliakalniais (Lepelionių, Medžionių, Pieštuvėnų, Noreikiškių), pilkapiais, gydomaisiais šaltiniais. 2004 m. ekspedicijos metu Gojaus miško ąžuolyne darbavosi Botanikos instituto mokslininkų brigada, aptikusi ne vieną naują mikroskopinių grybų, kerpių rūšį. Sociologai aiškinosi bedarbių, žemdirbių, moksleivių dabartinę situaciją, vertybines orientacijas. Buvo renkama medžiaga apie UAB „Lietuviškas midus“, rašomi gyventojų prisiminimai apie II pasaulinį karą ir pokarį. Ekspedicijos dalyviai stengėsi surinkti kuo daugiau informacijos iš senųjų gyventojų, nepraradusių sąsajų su etnografiniais papročiais, tradicijomis, kalba. 

Monografijoje, kaip ir kitose serijos knygose, yra 6 skyriai – Gamta, Istorija, Etninė kultūra, Kalba, Tautosaka, Įžymūs žmonės (žr. Knygos straipsnių planas). 

Rengimo darbų etapai ir faktinė monografijos parengimo būklė (2006 01 03)

Monografijos rengimo darbų pradžia – 2002 10 29.

Knygos straipsnių planas parengtas 2003 03 10.

Paskutinių monografijos straipsnių rašymo užbaigimas 2004 11 01.

Knyga pradėta maketuoti (2005 10 28, istorijos sk.).

Knygos maketo parengimo terminas 2006 m.

Išleidimo terminas 2006 m. (konkretus monografijos išleidimo terminas gali kisti, nes priklauso nuo bendro knygos finansavimo*).

 

Knygos finansavimo būklės suvestinė (2005 02 03)

1. Bendra sąmatinė monografijos parengimo ir išleidimo darbų vertė, Lt 141.631,00

2. Faktiškai gautos lėšos

6.000,00

2.1. UAB „Magnolija“

5.000,00

2.2. LR Kultūros ir sporto rėmimo fondas

1.000,00

3. Negautos lėšos*

135.631,00

3.1. Įsipareigojimai ir gautinos sumos:

23.000,00

3.1.1. Numatoma gauti už knygynuose parduotas monografijas „Stakliškės“ (po išleidimo)

10.000,00

3.1.2. UAB „Magnolija“

5.000,00

3.1.3. Petras Jonušas

5.000,00

3.1.4. AB „Lietuvos paštas“

3.000,00

3.2. Monografijai išleisti trūkstamos lėšos*

112.631,00

  

* Monografijos rengimo darbus imtinai iki maketo sukūrimo leidykla įsipareigoja atlikti nuosavomis ir(ar) skolintomis lėšomis net ir esant nepakankamam finansavimui, tačiau knygos tiražą bus galima spausdinti tik gavus pakankamą paramą ir visą leidinio sąmatinę sumą, t.y. tik užsakovams bei rėmėjams įvykdžius visus savo finansinius įsipareigojimus ir faktiškai gavus kitas monografijai išleisti trūkstamas lėšas.

Maloniai kviečiame finansiškai remti knygos išleidimą - be visuomenės supratimo ir pasiaukojimo knygos neįstengsime išleisti, nes didžiąją dalį leidinio sąmatos sudaro neatlygintina parama.

Iš anksto nuoširdžiai dėkojame už suteiktą paramą. Aukotojai bus garbingai įrašomi knygos rėmėjams skirtuose puslapiuose, įvardijant konkretų kiekvieno rėmėjo indėlį. Apie suteiktą ženklesnę paramą bus informuojama visuomenė.

Finansinę paramą knygai galima pervesti į VšĮ „Versmės“ leidykla, įmonės kodas 2273263, atsiskaitomąją sąskaitą LT027290000005467101 AB Parex banke, banko kodas 72900, nurodant: Parama knygai „Stakliškės“.

„Versmės“ leidyklos adresas Geležinkelio g. 6, LT-02100 Vilnius, 
telefonas faksas (8-5) 213 06 23

Leidyklos elektroninis paštas leidykla@versme.lt
leidyklos interneto svetainė www.versme.lt 

Parengta 2003 02 11

Patikslinta, papildyta: 2003 03 12, 03 13, 03 17, 2004 11 23, 2005 02 03, 2006 01 03

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla