lankymasis šioje svetainėje

 


Monografijos „Stakliškės“ straipsnių planas

GAMTA

 1. Paulius Kavaliauskas. Alšios hidrografinis draustinis

 2. Reda Iršėnaitė. Kepurėtieji ir kempininiai grybai (Gojaus ąžuolynas)

 3. Jurga Motiejūnaitė. Gojaus ąžuolyno kerpės

 4. Vincas Mikaila. Stakliškių gydyklos gamtinių sąlygų apžvalga

 5. Ramūnas Ašmontas. Stakliškių girininkijos istorija

 6. Svetlana Markovskaja. Vandens grybų įvairovė

 7. Ilona Jukonienė. Samanos ir pelėsiai (Gojaus ąžuolynas)

 8. Aušra Treigienė. Augalų grybinės ligos (Gojaus ąžuolynas)

 9. Gražina Adomonytė. Gleivūnų įvairovė (Gojaus ąžuolynas)

 10. Ričardas Kazlauskas. Stakliškių apylinkių paukščiai, drugiai, vandens gyvūnija

ISTORIJA

 1. Algirdas Girininkas. Stakliškių apylinkių priešistorė

 2. Raimonda Ragauskienė. Stakliškės nuo pirmojo paminėjimo istoriniuose šaltiniuose iki XIX amžiaus

 3. Danutė Mardosienė. Trečionių kaimo istorija. Stakliškių valsčius žemėlapiuose

 4. Linas Kvizikevičius. XIV a. Stakliškių papuošalų lobis

 5. Algirdas Gaigalas. Užuguosčio bažnyčios mūro akmenų tyrimai

 6. Libertas Klimka. Kalendoriniai ir agrariniai tikėjimai

 7. Aldona Švedienė. Stakliškių valsčiaus mokyklos

 8. Povilas Spurgevičius. Užuguosčio bažnyčios istorija, Stakliškių bažnyčios istorija

 9. Erika Vaitkūnienė. Stakliškių midaus daryklos istorija

 10. Rita Balsevičiūtė. Kristapiškių kaimo istorija, Lielionių dvaro istorija.

 11. Mindaugas Žiūkas. Kaimų elektrifikavimas

 12. Vida Beliukevičienė. Knygnešiai iš Stakliškių

 13. Birutė Burauskaitė. Tremtinių, rezistentų sąrašai

 14. M. ir A. Rupeikos. Stakliškių architektūros bruožai

 15. Adomas Lukoševičius. Politkalinių, tremtinių sąrašai

 16. Pranas Aleknavičius. Valsčiaus žemės ūkis po II pasaulinio karo

ETNINĖ KULTŪRA

 1. Vykintas Vaitkevičius. Mitologinės vietos Stakliškiųapylinkėse

 2. Venantas Mačiekus. Papročių teisės bruožai

 3. Nijolė Noreikaitė. Gieda ir rauda Stakliškių moterys

KALBA

 1. Kazys Morkūnas. Stakliškių, Užuguosčio tarmės apžvalga

 2. Marija Razmukaitė. Gyvenamųjų vietų vardai

 3. Egidijus Zaikauskas. Stakliškių apylinkių gyventojų pravardės

TAUTOSAKA

 1. Edita Korzonaitė. Stakliškių smulkioji tautosaka

 2. Edita Korzonaitė. Stakliškių dainos, raudos

 3. Edita Korzonaitė. Stakliškių pasakos

ĮŽYMŪS ŽMONĖS

 1. Ramutis Karmalavičius. Poetas Liudas Gira Stakliškėse

 2. Juozas Šiupšinskas. A. Sinkevičius – lietuviško midaus kūrėjas

 3. Rita Balsevičiūtė. Partizano ženkliukas ir TSKP bilietas – šalia... (Apie rezistentą J. Narvičių)

 4. Juozas Pugačiauskas. Įžymių žmonių sąvadas

APIE AUTORIUS

 

BIBLIOGRAFINIS SĄVADAS

 

ASMENVARDŽIŲ RODYKLĖ

 

VALSČIAUS ŽEMĖLAPIS (su buv. valsčiaus ir dabartinių seniūnijų ribomis)

 

BUVUSIŲ LIETUVOS VALSČIŲ ŽEMĖLAPIS

 

Didelės 800–1000 psl. apimties knygoje bus apie 500 juodai baltų ir spalvotų iliustracijų: monografija gausiai iliustruojama nuotraukomis, piešiniais ir brėžiniais, žemėlapiais, dokumentų faksimilėmis, pateikiamos muzikos kūrinių gaidos.

Knygos turinys rengimo metu gali kisti.

„Versmės“ leidykla maloniai kviečia pareikšti nuomonę apie monografijos turinį – kas praleista, ką reikėtų papildyti ar pakeisti. Jei galėtumėte parašyti trūkstamą straipsnį, jei turite įdomios informacijos, nuotraukų ar tiesiog patarimų ir pastabų – maloniai lauktume iš Jūsų žinutės. Iš anksto nuoširdžiai dėkojame už Jūsų dėmesį. Tikimės, kad bendromis pastangomis parengta ir išleista knyga bus graži, įdomi ir turininga.

Parengta 2004 11 09

 

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt