Jūsų lankymasis šioje svetainėje

yra -as 

nuo svetainės įkūrimo 2001 11 07

 


Rengiamos monografijos

 

 

Vyriausiasis redaktorius

Virginijus Jocys

Sudarytojai

Virginijus Jocys, Julius Kanarskas, 
Povilas Krikščiūnas (tautosaka)

Anotacija

„Versmės“ leidykla nuo 2001 m. rengia monografiją „Kartena“ – „Lietuvos valsčių“ serijos knygą, skiriamą Lietuvos tūkstantmečiui (1009–2009), Lietuvos valstybės – karaliaus Mindaugo karūnavimo 750 metų jubiliejui (1253–2003), Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui (1918–2018), Kartenos 750 metų jubiliejui (2003), kitiems reikšmingiems valstybės įvykiams ir sukaktims

Remdamasis žmonių atsiminimais, ekspedicijų, lauko tyrimų  ir archyvų medžiaga, mokslinėmis studijomis, anksčiau skelbtais straipsniais, kitais rašytiniais šaltiniais bei faktine medžiaga, monografiją rašo didelis autorių kolektyvas – žinomi Lietuvos istorikai, etnologai, archeologai, tautosakininkai, kalbininkai, sociologai, gamtininkai, kraštotyrininkai, įvairių sričių specialistai, vietiniai autoriai ir kt.

„Lietuvos valsčių“ serija yra unikalus, analogų neturintis nei Lietuvoje, nei kaimyninėse šalyse vienodos struktūros istorijos ir kultūros leidinys – Lietuvos miestų ir miestelių, kaimų ir vienkiemių, jų ir jų apylinkių istorijos nuo seniausių laikų iki šių dienų, kraštovaizdžio raidos, tradicinių verslų ir dirbinių, tradicinių gyvenamųjų namų ir jų interjero, paprotinės teisės, kalendorinių ir šeimos papročių, kapinių, liaudies išminties, bažnyčių, mokyklų, bibliotekų, Valstybės ir svarbiausių jos institutų bei įstaigų kūrimosi istorijos, įžymių žmonių, tarmių ir vietos šnektų ypatumų, tautosakos, liaudies muzikantų ir jų atliekamų kūrinių, taip pat tautinių mažumų istorijos, papročių ir kitų dalykų savotiška daugiatomė enciklopedija.

 

Naujienos

Sutartys, susirašinėjimas

Spaudos straipsniai

Pasakojimas apie miestelį

Žemėlapiai

Gyvenamųjų vietų sąrašas

Numatomas turinys

Iliustracijos

Įžymūs žmonės

Lietuvos savanoriai

Leidinio finansavimas

Jau parašyti straipsniai

Straipsnių publikacijos

Išleisti kiti leidiniai

Lankstinukas

Siekdama surinkti ir aprašyti kuo daugiau faktinės medžiagos, „Versmės“ leidykla 2002 m. rugpjūčio 5–14 d. surengė specialią tiriamąją monografijos autorių ekspediciją į Karteną ir jos apylinkes buvusio Kartenos valsčiaus teritorijoje. 

Kretingos rajono Kartenos miestelis ir jo apylinkės yra abipus Minijos upės. Žavūs, statūs Minijos šlaitai su piliakalniais, kapinaitėmis ir sodybomis pakeri savo grožiu ne vieną čia apsilankiusį. Kartenos apylinkės žymios ne tik savo grožiu.

Archeologijos radiniai liudija, kad žmonės čia apsigyveno I tūkstantmetyje iki Kristaus, o iki XIII a. Kartena buvo svarbus gynybinis, administracinis ir prekybos centras. Pirmą kartą Kartena paminima 1253 m. Livonijos ordino ir Kuršo vyskupo dokumentuose. 1567 m. minimas Kartenos kaimas, 1599 m. – miestelis ir dvaras. Nuo XVI a. Kartena buvo vaitystės centras. XVI – XVIII a. Kartenos miestelis žymimas LDK žemėlapiuose. Kartenos dvaras ir miestelis klestėjo XVIII a. – XIX a. I pusėje valdant Nagurskiams. Jiems valdant Kartena buvo grafystės centras, 1777 m. gavo turgų ir prekymečių privilegiją.

Nuo XIX a. vidurio iki 1950 m. Kartena buvo valsčiaus centras. Tarpukaryje Kartenoje veikė valsčiaus savivaldybė, policijos nuovada, pradžios mokykla, paštas, girininkija, vaistinė. 1945 m. atidaryta progimnazija, parapijos namai paversti kultūros namais, 1945–1953 m. veikė gimdymo namai, 1949 m. įkurta biblioteka.

Monografiją sudaro gamtos, istorijos, etninės kultūros, kalbos, tautosakos, įžymių žmonių skyriai. 

Darbų etapai

Monografijos rengimo darbų pradžia – 2001 12 03.

Numatomo monografijos turinio sudarymo terminas – 2002 01 25.

Išleidimo terminas – 2012 m. (konkretus monografijos išleidimo terminas gali kisti, nes priklauso nuo bendro knygos finansavimo*).

 

Leidinio finansavimas, 2012 10 25

1. Bendra sąmatinė monografijos parengimo ir išleidimo darbų vertė, Lt 141 631,00

2. Faktiškai gautos lėšos

51 000,00

2.1. LR Kultūros ministerija (2012 10 18)

20 000,00

2.2. AB „Achema“

10 000,00

2.3. Kretingos r. Kartenos seniūnija

10 000,00

2.4. Petras Jonušas

10 000,00

2.5. Vladislavas Domarkas

1 000,00

3. Negautos lėšos*

90 631,00

3.1. Įsipareigojimai ir gautinos sumos:

20 000,00

3.1.1. Numatoma gauti už knygynuose parduotas monografijas „Kartena“ (po išleidimo)

10 000,00

3.1.2. UAB „Magnolija“

10 000,00

3.2. Monografijai išleisti trūkstamos lėšos*

70 631,00

 

* Monografijos rengimo darbus imtinai iki maketo sukūrimo leidykla įsipareigoja atlikti nuosavomis ir(ar) skolintomis lėšomis net ir esant nepakankamam finansavimui, tačiau knygos tiražą bus galima spausdinti tik gavus pakankamą paramą ir sukaupus visą leidinio sąmatinę sumą, t. y. tik užsakovams bei rėmėjams įvykdžius visus savo finansinius įsipareigojimus ir faktiškai gavus kitas monografijai išleisti trūkstamas lėšas.

Maloniai kviečiame kaip kas gali prisidėti, padėkite, kiek galite, remti knygos išleidimą finansiškai – be visuomenės supratimo ir pasiaukojimo knygos neįstengsime išleisti, nes didžiąją dalį leidinio sąmatos sudaro neatlygintina parama.

Iš anksto nuoširdžiai dėkojame už suteiktą paramą. Aukotojai bus garbingai įrašomi knygos rėmėjams skirtuose puslapiuose, įvardijant konkretų kiekvieno rėmėjo indėlį. Apie suteiktą ženklesnę paramą bus informuojama visuomenė, žiniasklaida.

Finansinę paramą knygai galima pervesti į „Versmės“ leidyklos, kodas 122732630, atsiskaitomąją sąskaitą LT027290000005467101 AB „Citadele“ banke, banko kodas 72900, nurodant: Parama knygai „Kartena“.

Paramą taip pat galite suteikti grynaisiais pinigais pačioje leidykloje.

„Versmės“ leidyklos adresas Geležinkelio g. 6, 02100 Vilnius, 
telefonas faksas 85 213 0623, mob. tel. 8698 09077.
Leidyklos vadovo tel. 8698 20707.

Leidyklos elektroninis paštas leidykla@versme.lt
interneto svetainė www.versme.lt 

Jau parašyti straipsniai

Kiekvieną dieną leidyklą pasiekia vis nauji straipsniai, parašyti rengiamoms „Lietuvos valsčių“ serijos monografijoms – per metus įvairioms monografijoms iš viso parašoma 300–400 straipsnių. Kiek ir kokių straipsnių šiuo metu jau parašyta šiai monografijai žiūrėkite eilutėje Numatomas turinys – šalia parašytų straipsnių nurodomos jų įteikimo leidyklai datos.

Straipsnių publikacijos

Čia informuojame apie rašomos ir rengiamos spaudai monografijos straipsnius, iki jos išleidimo jau publikuotus kituose leidiniuose, taip anonsuojant ir pristatant būsimą „Lietuvos valsčių“ serijos knygą nekantraujančiam skaitytojui.

Išleisti kiti leidiniai

Čia pateikiame kitų autorių ir leidyklų išleistus leidinius apie tą pačią monografijoje aprašomą vietovę.  

Informacija ruošiama.

 

Čia skelbiama informacija, parengta 2002 03 28, patikslinta, papildyta 2002 04 15, 05 10, 05 23, 05 27, 11 05, 11 26, 2003 02 14, 02 27, 06 30, 10 03, 10 27, 2009 01 26, 2010 08 10, 12 09, 2012 10 25.

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt