Jūsų lankymasis šioje svetainėje

yra -as 

nuo svetainės įkūrimo 2001 11 07

 


Rengiamos monografijos

 

 

Vyriausiasis redaktorius

Arvydas Valionis
tel. 8688 71376, el. paštas arvydas.valionis@gmail.com

Sudarytojas

Arvydas Valionis

Anotacija

„Versmės“ leidykla nuo 2010 m. rengia monografiją „Biržai“ – „Lietuvos valsčių“ serijos knygą, skiriamą Lietuvos tūkstantmečiui (1009–2009), Lietuvos valstybės – karaliaus Mindaugo karūnavimo 750 metų jubiliejui (1253–2003), Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui (1918–2018), kitoms svarbioms šalies datoms ir sukaktims. 

Remdamasis žmonių atsiminimais, ekspedicijų, lauko tyrimų  ir archyvų medžiaga, mokslinėmis studijomis, anksčiau skelbtais straipsniais, kitais rašytiniais šaltiniais bei faktine medžiaga, monografiją rašo didelis autorių kolektyvas – žinomi Lietuvos istorikai, etnologai, archeologai, tautosakininkai, kalbininkai, sociologai, gamtininkai, kraštotyrininkai, įvairių sričių specialistai, vietiniai autoriai ir kt.

„Lietuvos valsčių“ serija yra unikalus, analogų neturintis nei Lietuvoje, nei kaimyninėse šalyse vienodos struktūros istorijos ir kultūros leidinys – Lietuvos miestų ir miestelių, kaimų ir vienkiemių, jų ir jų apylinkių istorijos nuo seniausių laikų iki šių dienų, kraštovaizdžio raidos, tradicinių verslų ir dirbinių, tradicinių gyvenamųjų namų ir jų interjero, paprotinės teisės, kalendorinių ir šeimos papročių, kapinių, liaudies išminties, bažnyčių, mokyklų, bibliotekų, Valstybės ir svarbiausių jos institutų bei įstaigų kūrimosi istorijos, įžymių žmonių, tarmių ir vietos šnektų ypatumų, tautosakos, liaudies muzikantų ir jų atliekamų kūrinių, taip pat tautinių mažumų istorijos, papročių ir kitų dalykų savotiška daugiatomė enciklopedija.

 

Naujienos

Sutartys, susirašinėjimas

Spaudos straipsniai

Pasakojimas apie miestelį

Žemėlapiai

Gyvenamųjų vietų sąrašas

Numatomas turinys

Iliustracijos

Įžymūs žmonės

Lietuvos savanoriai

Leidinio finansavimas

Jau parašyti straipsniai

Straipsnių publikacijos

Išleisti kiti leidiniai

Lankstinukas atsispausdinti

Monografijos „Biržai“ informaciniai rėmėjai:

Dienraštis „Biržiečių žodis“

www.selonija.lt

Biržų televizija „Rigveda“.

Monografijos „Biržai“ partneris – Biržų krašto muziejus „Sėla“.

Monografiją sudaro gamtos, istorijos, etninės kultūros, kalbos, tautosakos, įžymių žmonių skyriai. 

Darbų etapai

Monografijos rengimo darbų pradžia – 2010 m.

Numatomo monografijos turinio sudarymo terminas – 2011 m.

Paskutinių monografijos straipsnių rašymo užbaigimas – 2017 m.

Knygos maketo parengimo terminas – 2019 m.

Išleidimo terminas – 2020 m. (konkretus monografijos išleidimo terminas gali kisti, nes priklauso nuo bendro knygos finansavimo*).

 

Leidinio finansavimas, 2017 07 21

1. Bendra sąmatinė monografijos parengimo ir išleidimo darbų vertė, Lt 49 646,00

2. Faktiškai gautos lėšos

2 019,23

2.1. Vitalis Lembertas (2012 12 19, 2 000 USD (5245,60 Lt))

1519,23

2.2. Saulius Galadauskas (2011 08 16, 500 eurų)

500,00

   

3. Negautos lėšos*

47 626,77

3.1. Įsipareigojimai ir gautinos sumos:

3 000,00

3.1.1. Numatoma gauti už knygynuose parduotas monografijas „Biržai“ (po išleidimo)

3 000,00

3.2. Monografijai išleisti trūkstamos lėšos*

44 626,77

 

* Monografijos rengimo darbus imtinai iki maketo sukūrimo leidykla įsipareigoja atlikti nuosavomis ir(ar) skolintomis lėšomis net ir esant nepakankamam finansavimui, tačiau knygos tiražą bus galima spausdinti tik gavus pakankamą paramą ir sukaupus visą leidinio sąmatinę sumą, t. y. tik užsakovams bei rėmėjams įvykdžius visus savo finansinius įsipareigojimus ir faktiškai gavus kitas monografijai išleisti trūkstamas lėšas.

Maloniai kviečiame kas kuo gali prisidėti, paremti knygos išleidimą finansiškai – be visuomenės supratimo ir pasiaukojimo knygos neįstengsime išleisti, nes didžiąją dalį visų „Lietuvos valsčių“ serijos leidinių sąmatos sudaro neatlygintina parama.

Iš anksto nuoširdžiai dėkojame už suteiktą paramą. Aukotojai bus garbingai įrašyti knygos rėmėjams skirtuose puslapiuose, įvardijant konkretų kiekvieno rėmėjo indėlį. Apie suteiktą ženklesnę paramą bus informuojama visuomenė, žiniasklaida.

Finansinę paramą knygai galima pervesti į „Versmės“ leidyklos, kodas 122732630, atsiskaitomąją sąskaitą LT027290000005467101 AB „Citadele“ banke, banko kodas 72900, nurodant: Parama knygai „Biržai“.

Paramą taip pat galite perduoti grynaisiais pinigais pačioje leidykloje.

„Versmės“ leidyklos adresas Geležinkelio g. 6, 02100 Vilnius, 
telefonas faksas 85 213 0623, mob. tel. 8698 09077.
Leidyklos vadovo tel. 8698 20707.

Leidyklos elektroninis paštas leidykla@versme.lt
interneto svetainė www.versme.lt 

Jau parašyti straipsniai

Kiekvieną dieną leidyklą pasiekia vis nauji straipsniai, parašyti rengiamoms „Lietuvos valsčių“ serijos monografijoms – per metus įvairioms monografijoms iš viso parašoma 300–400 straipsnių. Kiek ir kokių straipsnių šiuo metu jau parašyta šiai monografijai galite pamatyti skyriuje Numatomas turinys – šalia parašytų straipsnių nurodomos jų įteikimo leidyklai datos.

Straipsnių publikacijos

Čia informuojame apie rašomos ir rengiamos spaudai monografijos straipsnius, iki jos išleidimo jau publikuotus kituose leidiniuose, taip anonsuodami ir pristatydami būsimą „Lietuvos valsčių“ serijos knygą nekantraujančiam skaitytojui.

GAMTA

  Gražina Adamonytė. Biržų girios gleivainiai, Lietuvos lokaliniai tyrimai, www.llt.lt

ETNINĖ KULTŪRA

  Auksė Noreikaitė. Latviškoji tapatybė, Lietuvos lokaliniai tyrimai, www.llt.lt
  Rimutė Garnevičiūtė. Katalikiškų laidotuvių papročiai Biržų apylinkėse XX a. viduryje–XXI a. pradžioje, Lietuvos lokaliniai tyrimai, www.llt.lt

Išleisti kiti leidiniai

Čia pateikiame kitų autorių ir leidyklų anksčiau (iki 2010 05 17) išleistus leidinius apie tą pačią monografijoje aprašomą vietovę.  

Biržai : [informacinis leidinys / sudarytojas Egidijus Grabauskas. - Vilnius, [2004]. - 24 p. - ISBN 9986-509-74-2

Biržai : [maršrutas, lankytini objektai, naudinga informacija]. - Kaunas, 2007. - 48, [1] p., įsk. virš. - ISBN 978-9955-692-62-1

Biržai / [sudarytojas Egidijus Grabauskas. - Vilnius, [2005]. - 24, [2] p., įsk. virš. - ISBN 9986-509-85-8

Biržai : tvirtovė, miestas ir kunigaikštystė : istorijos eskizas / Jonas Yčas. - [Fotogr. laida]. - Kaunas, 2009. - XV, 191, [2] p., [1] žml. lap. - ISBN 978-9986-400-22-6 Biržai : žvilgsnis į miesto, pilies ir majorato praeitį / Eustachijus Tiškevičius. - Šiauliai, 1998. - 106, [2] p. - ISBN 9986-899-03-6

Biržiečiai tautodailininkai / Lietuvos tautodailininkų sąjunga. Panevėžio skyriaus Biržų sekcija. - Panevėžys, 1995. - 100 p. - ISBN 9986-489-37-7

Biržiečių dainos, arba, Vieversėlio dainų trečioji laida; 25-tasis tukstantis / [sudarė Antanas Macijauskas]. - Ryga, 1910. - 48 p.

Biržietiški šaržai : eilėraščiai, parodijos, epigramos / Benediktas Medvedevas. - Panevėžys, 2004-. - d. - ISBN 9955-412-73-9

Biržų apskritis, jo plentai, vieškeliai, tiltai ir pradžios mokyklos 1927-1937 m.. - Biržai, 1937. - [1], 23 p., įsk. virš.

Biržų gimnazija : leidinys gimnazijos rūmų įkurtuvėms atminti / [redaktoriai: A. Juška, J. Kutra]. - Biržai, 1931. - 104 p.

Biržų grafai Tiškevičiai ir jų palikimas / Aldona Snitkuvienė. - Kaunas, 2008. - 479, [1] p. - ISBN 978-9955-471-19-6

Biržų istorijos apybraižos. - Vilnius, 2006. - 338, [1] p., [8] iliustr. lap. - ISBN 9955-476-39-7

Biržų krašto miškai ir miškų ūkis : monografija / Leonardas Kairiūkštis, Romualdas Mankus. - Kaunas ; [Biržai], 2006. - 279, [1] p. - ISBN 9955-692-39-1

Biržų krašto muziejus "Sėla" / [sudarytojos Jadvyga Kriščiūnienė, Snieguolė Kubiliūtė]. - Panevėžys, 2008. - 83 p. - ISBN 978-9955-659-31-0

Biržų regioninis parkas : [informacinis leidinys]. - [Kaunas], [1999]. - 15, [2] p., įsk. virš. - ISBN 9986-756-44-8

Biržų šv. Jono Krikštytojo bažnyčia / [parengė Dalius Tubys, Janina Bagdonienė]. - [Panevėžys, 2001]. - [12] p.

Biržų–Pasvalio krašto gamtos ir istorijos slėpiniai / Augustinas Linčius, Vytautas Narbutas. - Vilnius, 2008. - 163, [2] p., įsk. virš. - ISBN 978-9986-759-37-9

 

Čia skelbiama informacija, parengta, pataisyta: 2010 12 09, 2011 05 11, 08 16, 2012 12 20, 2016 11 11, 2017 07 21.

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla