Jūsų lankymasis šioje svetainėje

yra -as 

nuo svetainės įkūrimo 2001 11 07

 


Numatomas monografijos „Biržai“ turinys

Maloniai kviečiame pareikšti nuomonę apie monografijos turinį – kas praleista, ką reikėtų papildyti ar pakeisti. Jei galėtumėte parašyti trūkstamą straipsnį ar žinote kitų galinčių parašyti autorių, jei turite įdomios informacijos, nuotraukų ar tiesiog patarimų ir pastabų – maloniai lauktume iš Jūsų žinutės. Iš anksto nuoširdžiai dėkojame už Jūsų dėmesį. Tikimės, kad bendromis pastangomis parengta ir išleista knyga bus graži, įdomi ir turininga.

Turinyje šalia jau parašytų straipsnių nurodomos jų įteikimo leidyklai datos.

Pirma dalis

Pratarmė. Arvydas Valionis

Edmundas Rimša. Herbas Biržų miesto istorijoje / 2012 01 31

GAMTA

 1. Augustinas Linčius, Vytautas Narbutas. Biržų žemės geologinė sandara ir raida* / 2012 10 03
 2. Julius Taminskas. Klimatas ir vandenys / 2011 11 18
 3. Kęstutis Baronas. Biržų regioninis parkas  / 2012 06 19
 4. Renata Ulinskienė.  Biologinė įvairovė: ežerai, miškai, pievos / 2011 07 21
 5. Ričardas Paškauskas. Rausvosios Kirkilų ežerų paslaptys
 6. Jurga Motiejūnaitė. Biržų girios ir apylinkių kerpės / 2011 10 07
 7. Gražina Adamonytė. Biržų girios gleivūnai / 2012 04 26
 8. Jonas Mažvila. Dirvožemiai, jų savybės / 2012 02 20
 9. Leonardas Kairiūkštis. Biržų miškai
 10. Jonas Dagilis. Biržų urėdijos būstinė Parovėjoje / 2011 11 07
 11. Visvaldas Cemnolonskas. „Kryžiaus žygiai“ Biržų girioje / 2011 08 18
 12. Bronius Medinis. Meteorologijos stotis ir krašto orai / 2012 10 23

ISTORIJA

 1. Roma Songailaitė. Biržų miesto ir apylinkių archeologiniai tyrimai
 2. Tomas Baranauskas. Biržų kraštas XIII–XIV a.
 3. Deimantas Karvelis. Radvilų Biržų kraštas XV–XVIII a.
 4. XV–XIX a. istoriniai šaltiniai ir jų komentarai
 5. Aldona Snitkuvienė. Grafų Tiškevičių epocha (Biržai XIX–XX a. pr.) / 2012 04 30
 6. Simonas Strelcovas. 1863 m. sukilimas
 7. Žygintas Būčys. Eustachijus Tiškevičius – pirmasis monografijos apie Biržus autorius
 8. Roma Songailaitė. Valsčiaus dvarai
 9.  
 10. Antanas Seibutis. Biržų miestiečių slaptasis archyvas. Bylinėjimasis ir ginčai su grafais Tiškevičiais / 2011 08 18
 11. Jonas Audėnas. „Baisioji naktis“ / 2011 11 11
 12. Jonas Dagilis. 1905-ieji Parovėjoje
 13. Jonas Dagys. Kaizerinė okupacija / 2011 05 10
 14. Ona Tuomėnaitė. Vokiečiams į pagalbą atėjo šiltinė / 2011 11 18
 15. Antanas Seibutis. Nepriklausomybės kovos Biržų krašte (1918–1919 metai) / 2011 06 14
 16. Dangyra Paušaitė. Biržų miesto savivalda: 1919–1940 m. / 2012 03 19
 17. Algirdas Butkevičius. Vieneri Jono Šliūpo metai / 2011 09 27
 18. Antanas Seibutis. Biržiečiai Lietuvos Seimo nariai
 19. Borisas Januševičius. Komunalinis ūkis tarpukaryje / 2011 10 10
 20. Borisas Januševičius. „Spaceris“ po 1939 metų Biržus / 2011 05 19
 21. Vidutis Šeškas. Valsčiaus policija 1918–1940 m. / 2013 02 06
 22. Vilius Kavaliauskas. Vyties kryžiaus kavalieriai / 2012 03 18
 23. Borisas Januševičius. Ar sotus buvo biržietis tarpukario metais
 24. Jonas Dagilis. Biržų ugniagesiai
 25. Juozas Nekrašas. Pramonė, amatai, prekyba
 26. Jonas Dagilis. 1940-ųjų birželis prie Rovėjos
 27. Antanas Seibutis. Biržų burmistrai (1918–1944) / 2011 09 29
 28. Arūnas Bubnys. Biržų valsčius nacistinės okupacijos metais (1941–1944)
 29. Arūnas Bubnys. Holokaustas Biržuose
 30. Borisas Januševičius. Miestas liepsnose
 31. Barbora Armonienė, Algirdas Nasvytis. Pokaris Tilinavoje / 2012 04 04
 32. Valdas Striužas. 1941, 1944–1956 metų laisvės kovos
 33. Jonas Dagilis. Kolektyvizacija Medeikiuose ir aplinkiniuose kaimuose
 34. Jonas Dagilis. Vinkšninių kalkės / 2012 01 31
 35. Jonas Dagilis. MTS‘as – gyvenimo mokykla / 2012 03 21
 36. Antanas Seibutis. Atgimimo metraštis: 1988–1990 m. / 2011 09 29
 37. Gražina Dagytė. Žuvusieji ir sužalotieji sovietų kariuomenėje
 38. Audris Mukas. Biržų pasienio užkarda
 39. Aistis Žekevičius. Emigracija / 2012 05 15
 40. Vilgelmina Dagilienė. Miesto vaistinės / 2012 11 12
 41. Joana Kvedaravičienė. Demografinė padėtis
 42. Janina Bagdonienė. Biržų rajono savivaldybės merai / 2013 01 30
 43. Deimantė Prunskienė. Merai ir Biržų miesto Garbės piliečiai
 44. Antanas Seibutis. Biržiečiai Seimo, Vyriausybės nariai
 45. Auksė Noreikaitė. Latviškoji tapatybė
 46. Jonas Nekrašas. Biržai atvirukuose

ISTORIJA. ŪKIS

 1. Vytautas Zurba. Ekologinis žemės ūkis / 2012 07 23
 2. Valentinas Dagys. Melioracija Biržų krašte / 2012 05 08
 3. Rinkuškių alaus darykla / 2012 08 24
 4. Vida Kuginienė. Biržų alus / 2013 02 04“

ISTORIJA. ŠVIETIMAS

 1. Petras Anciūnas. Švietimo raida Biržų apylinkėse / 2012 12 12
 2. Marija Jonėnaitė. „Saulės“ gimnazija / 2012 10 26
 3. Halina Korsakienė. Išdalinusi savo širdies šilumą / 2011 04 14
 4. Virginijus Gasiliūnas. Bronius Krivickas
 5. Jonas Dagys. Moksleivių organizacijos
 6. Petras Anciūnas. Medeikių mokykla / 2011 11 03
 7. Angelė Jurevičienė. Monika Čalkauskaitė / 2012 07 18
 8. Motiejus Karaša. Medeikiai: pradinis mokslas / 2011 10 13
 9. Algirdas Butkevičius. Pedagogas, kalbos puoselėtojas Jurgis Kutra / 2011 11 03

ISTORIJA. RELIGINĖS KONFESIJOS (KATALIKŲ, REFORMATŲ, LIUTERONŲ, STAČIATIKIŲ, BAPTISTŲ, METODISTŲ, ŽYDŲ): ISTORIJA, KUNIGAI

 1. Arūnas Baublys. Evangelikai reformatai
 2. Jonas Dagilis. Sekmininkai
 3. Albertas Latužis. Baptistų bendruomenė / 2013 02 13
 4. Dalius Mikelionis. Žydų kapinių kodai / 2013 02 13

ISTORIJA. TAUTINĖS MAŽUMOS

ISTORIJA. ARCHITEKTŪRA

 1. Evaldas Purlys. Biržų pilies architektūra
 2. Evaldas Purlys. Biržų pilies restauravimas (dienoraštis) / 2012 10 30
 3. Napalys Kitkauskas. Biržų antrosios pilies pylimai, fosa, redutas, tiltas / 2011 12 01
 4. Marija Rupeikienė, Antanas Rupeika. Sakralinių pastatų ir parapijos trobesių architektūra.
 5. Emilis Trečiokas. Biržų valsčiaus istorijos kronika / 2011 04 12
 6. Marius Urbančik. Šiuolaikinė liaudies skulptūra ir kryždirbystė, jų kūrėjai

Straipsnių, aprobuotų „Lietuvos valsčių“monografijų serijos Mokslo darbų komisijos, reziumė anglų kalba

Straipsnių autoriai (jų sąrašas su nuorodomis)

Santrumpos ir sutrumpinimai

Leidinio rėmėjai

Asmenvardžių rodyklė

Vietovardžių rodyklė

Buvusio Biržų valsčiaus žemėlapis

Dabartinė kartografinė ir demografinė situacija buvusio Biržų valsčiaus teritorijoje

Biržų, Pačeriaukštės, Parovėjos, Širvėnos seniūnijų žemėlapis

Biržų, Pačeriaukštės, Parovėjos, Širvėnos seniūnijų kaimų išsidėstymo schema

Buvusių Lietuvos valsčių žemėlapis

Leidėjo žodis

Apie monografijų seriją „Lietuvos valsčiai“

Trumpa knygos anotacija

Spalvotos nuotraukos (atskirame spaudos lanke)

 

Antra dalis

ETNINĖ KULTŪRA

 1. Libertas Klimka. Papročiai
 2. Tadas Šidiškis. Alkavietės ir kitos mitologinės vietos
 3. Snieguolė Kubiliūtė. „Prašam, svečė, sėst už stalą“
 4. Viktoras Dagys. Naminis salyklinis alus
 5. Gražina Dagytė, Viktoras Dagys. Aludariai (dinastijos)
 6. Jonas Dagilis. Vinkšninių karčiama
 7. Simonas Dapkevičius. Liaudies etiketas
 8. Jonas Dagys. Šis tas apie papročius ir prietarus / 2011 05 10
 9. Gražina Dagytė. Krašto liaudies medicina
 10. Inga Butrimaitė. Žmogaus dvasinis ryšys su namais
 11. Ingrida Šlepavičiūtė. Mistinės biržiečių patirtys: šiuolaikiniai pasakojimai
 12. Rimantė Garnevičiūtė. Katalikų laidotuvių papročiai ir apeigos (XX–XXI a. sandūroje) / 2012 01 31
 13. Biržų krašto tapatybė

KULTŪRA

 1. Borisas Januševičius. Miesto inteligentai
 2. Jonas Nekrašas, Jonas Dagilis. Biržų fotografai
 3. Vilius Mizaras. Malonios ligos istorija
 4. Algirdas Butkevičius. Biržų spaustuvė / 2013 02 04
 5. Algirdas Butkevičius. Nuo „Lyros“ iki „Mūzos“ / 2011 11 18
 6. Algirdas Butkevičius. Biržai turėjo teatrą / 2013 02 14
 7. Rita Aleknaitė-Bieliauskienė. Biržų teatras
 8. Borisas Januševičius. Vasiliausko salė / 2012 05 03
 9. Janina Bagdonienė. Muzikiniai Biržai
 10. Snieguolė Kubiliūtė. Moterys fotografės
 11. Dina Burbulienė. Biblioteka Jurgio Bielinio vardu / 2012 04 24
 12. Snieguolė Kubiliūtė, Algimantas Bauklys. Muziejus „Sėla“
 13. Jūratė Garnelienė. Muzikantai armonininkai, folkloro ansambliai
 14. Lina Vireliūnienė. Meno mėgėjų kolektyvai
 15. Arvydas Valionis. Krivūlė
 16. Irma Zdanavičiūtė. Liaudies meno supratimas XX a. II pusėje ir XXI a. pradžioje

TAUTOSAKA

 1. Povilas Krikščiūnas. Iš biržiečių tautosakos rinkimo ir skelbimo istorijos
 2. Povilas Krikščiūnas. Biržiečių dainos tekstologo žvilgsniu
 3. Stasys Skrodenis. A. R. Niemis ir A. Sabaliauskas-Žalia Rūta šiaurės rytų Lietuvoje
 4. Daiva Vyčinienė. Biržų krašto dainuojamosios tradicijos ypatumai
 5.  
 6. Rūta Žarskienė. Instrumentinis muzikavimas
 7. Povilas Krikščiūnas. Vietinės realijos biržiečių sakytinėje tautosakoje
 8. Iš biržiečių dainų. Parengė Povilas Krikščiūnas ir Austė Nakienė
 9. Sakmės ir padavimai (tekstų publikacijos). Parengė Povilas Krikščiūnas
 10. Žaidimai ir šokiai. Parengė Audronė Vakarinienė

KALBA

 1. Antanas Smetona. Biržų tarmė
 2. Antanas Smetona. Kazimieras Kristupas Daukša
 3. Vidas Garliauskas. Biržų valsčiaus gyvenamųjų vietų istoriniai vardai
 4. Borisas Januševičius. Tarmiški žodžiai ir posakiai

SPORTAS

 1. Sportinio gyvenimo apžvalga
 2. Marijona Marcinkevičiūtė. Krepšinyje jis buvo laimingas / 2012 04 20
 3. Krepšininkai, treneriai
 4. Pasaulio, Europos čempionai, rekordininkai, prizininkai
 5. Antanas Seibutis. Aviacija Biržų krašte / 2013 02 26
 6. Stasė Eitavičienė. Aeroklubas
 7. Stasė Eitavičienė, Antanas Seibutis. Aeroklubas
 8. Andrius Guginis. Stipriausias planetos žmogus / 2011 12 09

KAIMAI IR ŽMONĖS

 1. Edita Landsbergienė. „Savu keliu ėjusių Nemunėlio ir Apaščios vaizdai Žalios Rūtos piešti“ / 2013 02 13
 2. Borisas Januševičius. Rinkuškiai
 3. Angelė Skeberdytė-Jurevičienė. Užušiliai / 2012 07 20
 4. Jonas Dagys. Gimtasis kaimas. Šlepščiai / 2011 05 10
 5. Katrina Naktinytė. Čepukai – išnykęs gimtasis kaimas / 2011 04 14
 6. Regina Batvinytė-Drevinskienė. Braškiai / 2011 10 04
 7. Jonas Dagilis, Danutė Musteikienė. Gajūnai, Ageniškis
 8. Motiejus Karaša. Paberžių kaimas / 2011 10 13
 9. Jonas Dagilis. Parovėja
 10. Demografinė raida

ĮŽYMŪS ŽMONĖS

 1. Algirdas Butkevičius. Adolfas Sabaliauskas-Žalia Rūta / 2013 02 12
 2. Algirdas Butkevičius. Poetas, sukilėlis, Sibiro tremtinys / 2012 05 29
 3. Sigitas Kregždė. Kregždės
 4. Valentinas Dagys. Kunigas Mizaras
 5. Valentinas Dagys. Variakojai
 6. Algirdas Butkevičius. Poetas ir vertėjas Stanislovas Dagilis / 2011 11 03
 7. Jonas Dagilis. Metodistų dvasininkas Kostas Burbulys
 8. Jonas Aničas. Jonas ir Martynas Yčai / 2012 04 17
 9. Albinas Vaičiūnas. Pranas Lembertas
 10. Borisas Januševičius. Nastopkos / 2012 11 08
 11. Ramūnas Čičelis. Jonas ir Adolfas Mekai
 12. Leonas Peleckis-Kaktavičius. Bernardas Brazdžionis ir Biržai / 2012 10 29
 13. Algirdas Butkevičius. Jonas Snarskis / 2013 02 07
 14. Algirdas Butkevičius. Mykolas Devenis / 2013 02 08
 15. Algirdas Butkevičius. Povilas Januševičius / 2013 02 08
 16. Algirdas Butkevičius. Alfredas Šlikas / 2013 02 14
 17. Algirdas Butkevičius. Algirdas Ločeris / 2013 02 05
 18. Algirdas Butkevičius. Konstantinas Bogdanas / 2013 02 05
 19. Algirdas Butkevičius. Kęstutis Nastopka / 2013 02 14
 20. Algirdas Butkevičius. Petras Skodžius / 2013 02 14

ĮŽYMIŲ ŽMONIŲ BIOGRAFIJOS 

Straipsnių, aprobuotų „Lietuvos valsčių“ monografijų serijos Mokslo darbų komisijos, reziumė anglų kalba

Straipsnių autoriai (jų sąrašas su nuorodomis)

Santrumpos ir sutrumpinimai

Leidinio rėmėjai

Asmenvardžių rodyklė

Vietovardžių rodyklė

Buvusio Biržų valsčiaus žemėlapis

Dabartinė kartografinė ir demografinė situacija buvusio Biržų valsčiaus teritorijoje

Biržų, Pačeriaukštės, Parovėjos, Širvėnos seniūnijų žemėlapis

Biržų, Pačeriaukštės, Parovėjos, Širvėnos seniūnijų kaimų išsidėstymo schema

Buvusių Lietuvos valsčių žemėlapis

Leidėjo žodis

Apie monografijų seriją „Lietuvos valsčiai“

Trumpa knygos anotacija

Spalvotos nuotraukos (atskirame spaudos lanke)

Didelės 800–1200 puslapių apimties knygoje numatoma publikuoti apie 500–800 juodai baltų ir spalvotų iliustracijų – nuotraukų, piešinių ir brėžinių, žemėlapių, dokumentų faksimilių, muzikos kūrinių gaidų.

Pastabos

Turinyje šalia jau parašytų straipsnių nurodomos jų įteikimo leidyklai datos.

Mums rašykite leidykla@versme.lt arba Geležinkelio g. 6, 02100 Vilnius, „Versmės“ leidyklai. 

Parengta 2011 03 30

Patikslinta, papildyta: 2011 05 11, 09 01, 2012 05 11, 2013 02 27.

 

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt