Jūsų lankymasis šioje svetainėje

yra -as 

nuo svetainės įkūrimo 2001 11 07

 


Rengiamos monografijos

 

Vyriausiasis redaktorius

Damijonas Šniukas

Sudarytojas

Damijonas Šniukas

Naujienos

Numatomas turinys

Leidinio finansavimas

Iliustracijos

Įžymūs žmonės

Lietuvos savanoriai

Gyvenamųjų vietų sąrašas

Išleisti kiti leidiniai

Anotacija

„Versmės“ leidykla rengia ir numato išleisti monografiją „Gruzdžiai“ II dalis – 2009 m. išleistos 1-osios dalies tęsinį (žr. Išleistos monografijos) – „Lietuvos valsčių“ serijos knygą, kaip ir visos serijos knygos skiriamą Lietuvos Tūkstantmečiui (2009), Lietuvos valstybės – karaliaus Mindaugo karūnavimo 750 metų jubiliejui (2003), Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui (2018) bei Durbės mūšio pergalės 750 m. ir Žalgirio mūšio pergalės 600 m. jubiliejams (2010) ir Gruzdžių 375 metų sukakčiai (2011).

Remdamasis žmonių atsiminimais, ekspedicijų, lauko tyrimų  ir archyvų medžiaga, mokslinėmis studijomis, anksčiau skelbtais straipsniais, kitais rašytiniais šaltiniais bei faktine medžiaga, monografiją rašo didelis autorių kolektyvas – žinomi Lietuvos istorikai, etnologai, archeologai, tautosakininkai, kalbininkai, sociologai, gamtininkai, kraštotyrininkai, įvairių sričių specialistai, vietiniai autoriai ir kt.

„Lietuvos valsčių“ serija yra unikalus, analogų neturintis nei Lietuvoje, nei kaimyninėse šalyse vienodos struktūros istorijos ir kultūros leidinys – Lietuvos miestų ir miestelių, kaimų ir vienkiemių, jų ir jų apylinkių istorijos nuo seniausių laikų iki šių dienų, kraštovaizdžio raidos, tradicinių verslų ir dirbinių, tradicinių gyvenamųjų namų ir jų interjero, paprotinės teisės, kalendorinių ir šeimos papročių, kapinių, liaudies išminties, bažnyčių, mokyklų, bibliotekų, Valstybės ir svarbiausių jos institutų bei įstaigų kūrimosi istorijos, įžymių žmonių, tarmių ir vietos šnektų ypatumų, tautosakos, liaudies muzikantų ir jų atliekamų kūrinių, taip pat tautinių mažumų istorijos, papročių ir kitų dalykų savotiška daugiatomė enciklopedija.

Monografija „Gruzdžiai“ I dalis, pasakojanti apie krašto istoriją nuo seniausių laikų iki dabarties, išleista 2009 08 22 ir pristatyta Gruzdžių visuomenei Šv. Roko atlaidų išvakarėse susilaukė didelio skaitytojų susidomėjimo ir šiltų atsiliepimų. Antroji monografiją užbaigianti knyga taip pat parengta spaudai. Ji pasakoja apie krašto švietimą ir kultūrą, vietos šnektos ypatybes, etninę kultūrą, tautosaką ir žymius žmones – aušrininką Joną Šliūpą, istoriką prelatą Praną Penkauską, rašytojus Augustiną Gricių, Marių Katiliškį, monografijų apie Vaižgantą, A. Smetoną ir V. Kudirką autorių Aleksandrą Merkelį, kunigą ir skulptorių Antaną Rimavičių bei kitus. Knygoje pateikiama 30 liaudies dainų melodijų, apie 1000 fotografijų, brėžinių, schemų, meno kūrinių reprodukcijų. Knyga bus išsiųsta į spaustuvę baigus telkti leidybines lėšas. Jų kaupimą spartina pastaruoju metu Gruzdžiuose įsikūręs monografijos rėmėjų sambūris, raginąs plačiai pasklidusius gruzdiečius paremti leidinį pagal galimybes, – kas šimtais, kas bent dešimtimis litų.

Leidinio finansavimas, 2011 01 13

1. Bendra sąmatinė monografijos parengimo ir išleidimo darbų vertė, Lt 141.631,00

2. Monografijos finansuotojai, rėmėjai ir iš jų faktiškai gautos lėšos

40.264,00

2.1. LR Kultūros ministerija (ministras Remigijus Vilkaitis,2010 05 21)

15.000,00

2.2. Šiaulių miesto savivaldybės administracija (2009 10 29)

6.000,00

2.3. „Norfos“ labdaros ir paramos fondas (2010 04 06)

3.300,00

2.4. UAB „Telerena“ (direktorius Arymantas Klapatauskas, 2010 12 07)

3.000,00

2.5. Monografijos „Gruzdžiai“ II dalis gruzdiečių rėmėjų sambūris (2010 10 13, 11 10, 11 23)

6.304,00

2.6. UAB „Letpaka“ (2010 06 18)

1.500,00

2.7. Vidmantas Adomaitis (2010 08 16)

600,00

2.8. Rokas Šniukas (2009 09 07)

500,00

2.9. Jurgis Katauskas (2009 09 17)

500,00

2.10. Rita ir Jonas Gaigalai (2009 09 22)

500,00

2.11. Audronė Marija Kemešienė (2009 12 04)

500,00

2.12. Virginijus Šniukas (2010 10 15)

500,00

2.13. Genovaitė Jakutienė (2010 06 01)

300,00

2.14. Rėmėjai**, parėmę gruzdiečių iniciatyvą leidykloje (2010 12 20)

260,00

2.15. Liongina Paulauskienė (2009 09 08)

200,00

2.16. Loreta ir Romas Eidukai (2009 09 08)

200,00

2.17. Pranciška Martinaitienė (2009 09 21)

200,00

2.18. Rymantas Norkus (2010 07 09)

200,00

2.19. Algirdas Černauskas (2010 09 24)

200,00

2.20. Rimantas Slavikas (2010 05 31)

150,00

2.21. Juozas Vasiliauskas (2010 10 04)

150,00

2.22. Vilija ir Laimutis Berniūnai, Rolandas Šniukas (2010 11 03)

100,00

2.23. Zita Inčirauskienė (2010 11 15)

100,00

3. Negautos lėšos*

101.367,00

3.1. Įsipareigojimai ir gautinos sumos:

33.500,00

3.1.1. Numatoma gauti už knygynuose parduotas monografijas „Gruzdžiai“ II dalis (po išleidimo)

10.000,00

3.1.2. UAB „Magnolija“

10.000,00

3.1.3. Petras Jonušas

10.000,00

3.1.4. „Norfos“ labdaros ir paramos fondas

7.500,00

3.2. Monografijai išleisti trūkstamos lėšos*

62.867,00

  

* Monografijos rengimo darbus imtinai iki maketo sukūrimo leidykla, nelėtindama darbų spartos, įsipareigoja atlikti nuosavomis ir (ar) skolintomis lėšomis net ir esant nepakankamam finansavimui, tačiau knygos tiražą bus galima spausdinti tik gavus pakankamą paramą ir sukaupus visą leidinio sąmatinę sumą, t. y. tik užsakovams bei rėmėjams įvykdžius visus savo finansinius įsipareigojimus ir faktiškai gavus kitas monografijai išleisti trūkstamas lėšas.

** Damijonas Šniukas (200 Lt), Petras Jonušas (20 Lt), Venantas Mačiekus (20 Lt), Manvydas Vitkūnas (20 Lt)

Maloniai kviečiame kaip kas gali prisidėti, padėkite, kiek galite, remti knygos išleidimą finansiškai – be visuomenės supratimo ir pasiaukojimo knygos neįstengsime išleisti, nes didžiąją dalį leidinio sąmatos sudaro neatlygintina parama.

Iš anksto nuoširdžiai dėkojame už suteiktą paramą. Aukotojai bus garbingai įrašomi knygos rėmėjams skirtuose puslapiuose, įvardijant konkretų kiekvieno rėmėjo indėlį. Apie suteiktą ženklesnę paramą bus informuojama visuomenė, žiniasklaida.

Finansinę paramą knygai galima pervesti į „Versmės“ leidyklos, kodas 122732630, atsiskaitomąją sąskaitą LT027290000005467101 AB „Citadele“ banke, banko kodas 72900, nurodant: Parama knygai „Gruzdžiai“.

Paramą taip pat galite suteikti grynaisiais pinigais pačioje leidykloje.

„Versmės“ leidyklos adresas Geležinkelio g. 6, 02100 Vilnius, 
telefonas faksas 85 213 0623, mob. tel. 8698 09077.
Leidyklos vadovo tel. 8698 20707.

Leidyklos elektroninis paštas leidykla@versme.lt
interneto svetainė www.versme.lt 

Išleisti kiti leidiniai

Čia pateikiame kitų autorių ir leidyklų ankščiau (iki 2010 05 17) išleistus leidinius apie tą pačią monografijoje aprašomą vietovę.  

Kraštotyros sintezės

1. Gruzdžiai / [sudarytoja Laimutė Varkalienė]. – Vilnius : Žuvėdra, 1999 (Kaunas : Aušra). – 461, [3] p. : iliustr., faks., gaid., žml. – Bibliogr. išnašose. – ISBN 9986-500-41-9

Atskiri veikalai

A. Balčiūnas, Danielius. Gruzdžių skiečiai ir jų staklės / Danielius Balčiūnas. – Šiauliai : [D. Balčiūnas], 1997 (Šiauliai : Šiaulių knygrišykla). – 22, [1] p., įsk. virš. : iliustr. – Viršelio antr. – Su aut. autogr. (LNB:LAK4397//99/2500). – Bibliogr.: p. 22 (5 pavad.). – ISBN 9986-766-05-2

B. Gruzdžiai / [parengė Gruzdžių bendruomenė, Gruzdžių seniūnija]. – [Šiauliai] : UAB "Laimužė", 2008 ([Šiauliai] : Titnagas). – [12] p. : iliustr., žml. ; 21 cm. - Santr. Angl

C. Gruzdžiai / [parengė J. Dundulis, J. Pagareckienė, L. Lungienė]. – [Šiauliai] : UAB "Laimužė", 2004 ([Šiauliai] : Titnagas). – [12] p. : iliustr., žml. ; 21 cm. - Santr. Angl

D. Gruzdžių žemės ūkio technikumas. – Vilnius, 1971. – 40 p.

Smulkieji spaudiniai (žemėlapiai, lankstinukai, lapeliai ir kt.)

· Gruzdžių A. Griciaus vidurinė mokykla : lankstinukas. – Šiauliai, 1989. – 1 lankstinys (4 p.).

· Gruzdžiai 1996: lankstinukas. – Šiauliai, 1996. – 1 lankstinys (2 p.)

 

Čia skelbiama informacija, parengta 2009 09 17, patikslinta, papildyta 2009 09 21, 09 23, 10 07, 11 04, 12 10, 2010 04 09, 04 15, 05 21, 06 04, 06 22, 07 22, 08 10, 09 24, 10 06, 15, 22, 11 11, 11 19, 11 26, 12 10, 2011 01 13

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt