Jūsų lankymasis šioje svetainėje

yra -as 

nuo svetainės įkūrimo 2001 11 07

 


Rengiamos monografijos

 

 

Vyriausiasis redaktorius

Edmundas Levitas

Sudarytojas

Edmundas Levitas

Anotacija

„Versmės“ leidykla nuo 2009 m. rengia monografiją „Viekšniai“ – „Lietuvos valsčių“ serijos knygą, skiriamą Lietuvos tūkstantmečiui (1009–2009), Lietuvos valstybės – karaliaus Mindaugo karūnavimo 750 metų jubiliejui (1253–2003), Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui (1918–2018), kitiems reikšmingiems valstybės įvykiams ir sukaktims

Remdamasis žmonių atsiminimais, ekspedicijų, lauko tyrimų  ir archyvų medžiaga, mokslinėmis studijomis, anksčiau skelbtais straipsniais, kitais rašytiniais šaltiniais bei faktine medžiaga, monografiją rašo didelis autorių kolektyvas – žinomi Lietuvos istorikai, etnologai, archeologai, tautosakininkai, kalbininkai, sociologai, gamtininkai, kraštotyrininkai, įvairių sričių specialistai, vietiniai autoriai ir kt.

„Lietuvos valsčių“ serija yra unikalus, analogų neturintis nei Lietuvoje, nei kaimyninėse šalyse vienodos struktūros istorijos ir kultūros leidinys – Lietuvos miestų ir miestelių, kaimų ir vienkiemių, jų ir jų apylinkių istorijos nuo seniausių laikų iki šių dienų, kraštovaizdžio raidos, tradicinių verslų ir dirbinių, tradicinių gyvenamųjų namų ir jų interjero, paprotinės teisės, kalendorinių ir šeimos papročių, kapinių, liaudies išminties, bažnyčių, mokyklų, bibliotekų, Valstybės ir svarbiausių jos institutų bei įstaigų kūrimosi istorijos, įžymių žmonių, tarmių ir vietos šnektų ypatumų, tautosakos, liaudies muzikantų ir jų atliekamų kūrinių, taip pat tautinių mažumų istorijos, papročių ir kitų dalykų savotiška daugiatomė enciklopedija.

Siekiant surinkti ir aprašyti kuo daugiau faktinės medžiagos „Versmės“ leidykla 2010 m. liepos 12–21 d. surengė specialią tiriamąją monografijos autorių ekspediciją į Viekšnius ir jų apylinkes buvusio Viekšnių valsčiaus ribose.

 

Naujienos

Sutartys, susirašinėjimas

Spaudos straipsniai

Pasakojimas apie miestelį

Žemėlapiai

Gyvenamųjų vietų sąrašas

Numatomas turinys

Iliustracijos

Įžymūs žmonės

Lietuvos savanoriai

Leidinio finansavimas

Jau parašyti straipsniai

Straipsnių publikacijos

Išleisti kiti leidiniai

Lankstinukas

Leidinio finansavimas, 2017 07 21

1. Bendra sąmatinė monografijos parengimo ir išleidimo darbų vertė, Eur 49 646,00

2. Faktiškai gautos lėšos

547,36

2.1. P. ir T. Pargauskai  (600 Lt, 2012 11 08)

173,77

2.2. A. ir R. Opulskiai (100 Lt, 2012 11 08)

28,96

2.3. V. ir A. Pleškiai (100 Lt, 2012 11 08)

28,96

2.4. C. Šiatkuvienė (100 Lt, 2012 11 08)

28,96

2.5. Aleksandras Sakas (100 Lt, 2012 11 13)

28,96

2.6. A. ir A. Dainiai (90 Lt, 2012 11 08)

26,07

2.7. V. V. Rušinai (60 Lt, 2012 11 08)

17,38

2.8. K. Davėnas (50 Lt, 2012 11 08)

14,48

2.9. K. Kryžius (50 Lt, 2012 11 08)

14,48

2.10. A. ir A. Kiudulai (50 Lt, 2012 11 08)

14,48

2.11. O. ir K. Naciai (50 Lt, 2012 11 08)

14,48

2.12. Z. Pakalniškienė (50 Lt, 2012 11 08)

14,48

2.13. B. Ročienė (50 Lt, 2012 11 08)

14,48

2.14. A. ir B. Švažai (50 Lt, 2012 11 08)

14,48

2.15. R. ir J. Vaičiuliai (50 Lt, 2012 11 08)

14,48

2.16. S. ir D. Gurskiai (40 Lt, 2012 11 08)

11,58

2.17. A. Skabeikienė (40 Lt, 2012 11 08)

11,58

2.18. J. ir V. Kenstavičiai (30 Lt, 2012 11 08)

8,69

2.19. I. Lagno (30 Lt, 2012 11 08)

8,69

2.20. V. Lagnas (30 Lt, 2012 11 08)

8,69

2.21. J. Bukontaitė-Jonaitienė (20 Lt, 2012 11 08)

5,79

2.22. D. Margytė (20 Lt, 2012 11 08)

5,79

2.23. Z. Margienė (20 Lt, 2012 11 08)

5,79

2.24. I. Lengvenytė-Praspaliauskienė (20 Lt, 2012 11 08)

5,79

2.25. M. Petrikaitė-Pečetauskienė (20 Lt, 2012 11 08)

5,79

2.26. A. Rudienė (20 Lt, 2012 11 08)

5,79

2.27. D. Šiaulytė (20 Lt, 2012 11 08)

5,79

2.28. E. Gudavičius (10 Lt, 2012 11 08)

2,90

2.29. Dž. Kersnauskaitė (10 Lt, 2012 11 08)

2,90

2.30. N. ir S. Taujėnai (10 Lt, 2012 11 08)

2,90

 

 

3. Negautos lėšos*

49 098,64

3.1. Įsipareigojimai ir gautinos sumos:

3 000,00

3.1.1. Numatoma gauti už knygynuose parduotas monografijas „Viekšniai“ (po išleidimo)

3 000,00

3.2. Monografijai išleisti trūkstamos lėšos*

46 098,64

 

* Monografijos rengimo darbus imtinai iki maketo sukūrimo leidykla įsipareigoja atlikti nuosavomis ir(ar) skolintomis lėšomis net ir esant nepakankamam finansavimui, tačiau knygos tiražą bus galima spausdinti tik gavus pakankamą paramą ir sukaupus visą leidinio sąmatinę sumą, t. y. tik užsakovams bei rėmėjams įvykdžius visus savo finansinius įsipareigojimus ir faktiškai gavus kitas monografijai išleisti trūkstamas lėšas.

Maloniai kviečiame kaip kas gali prisidėti, padėkite, kiek galite, remti knygos išleidimą finansiškai – be visuomenės supratimo ir pasiaukojimo knygos neįstengsime išleisti, nes didžiąją dalį leidinio sąmatos sudaro neatlygintina parama.

Iš anksto nuoširdžiai dėkojame už suteiktą paramą. Aukotojai bus garbingai įrašomi knygos rėmėjams skirtuose puslapiuose, įvardijant konkretų kiekvieno rėmėjo indėlį. Apie suteiktą ženklesnę paramą bus informuojama visuomenė, žiniasklaida.

Finansinę paramą knygai galima pervesti į „Versmės“ leidyklos, kodas 122732630, atsiskaitomąją sąskaitą LT027290000005467101 AB „Citadele“ banke, banko kodas 72900, nurodant: Parama knygai „Viekšniai“.

Paramą taip pat galite suteikti grynaisiais pinigais pačioje leidykloje.

„Versmės“ leidyklos adresas Geležinkelio g. 6, 02100 Vilnius, 
telefonas faksas 85 213 0623, mob. tel. 8698 09077.
Leidyklos vadovo tel. 8698 20707.

Leidyklos elektroninis paštas leidykla@versme.lt
interneto svetainė www.versme.lt 

Jau parašyti straipsniai

Kiekvieną dieną leidyklą pasiekia vis nauji straipsniai, parašyti rengiamoms „Lietuvos valsčių“ serijos monografijoms – per metus įvairioms monografijoms iš viso parašoma 300–400 straipsnių. Kiek ir kokių straipsnių šiuo metu jau parašyta šiai monografijai žiūrėkite eilutėje Numatomas turinys – šalia parašytų straipsnių nurodomos jų įteikimo leidyklai datos.

Straipsnių publikacijos

Čia informuojame apie rašomos ir rengiamos spaudai monografijos straipsnius, iki jos išleidimo jau publikuotus kituose leidiniuose, taip anonsuojant ir pristatant būsimą „Lietuvos valsčių“ serijos knygą nekantraujančiam skaitytojui.

Išleisti kiti leidiniai

Čia pateikiame kitų autorių ir leidyklų anksčiau (iki 2010 05 17) išleistus leidinius apie tą pačią monografijoje aprašomą vietovę.  

Atskiri veikalai

A. Viekšniai / [Biržiškų draugija ; tekstas Leopoldo Rozgos ir Broniaus Kerio]. – [Utena : Utenos Indra], 2005 (Utena : Utenos Indra). – 40, [2] p., įsk. virš. : iliustr., portr. ; 21 cm. – Antr. iš virš. – Gretut. tekstas liet., angl. – Tiražas 1000 egz. – ISBN 9955-676-09-4

B. Viekšnių kraštas ir profesoriai Biržiškos : pranešimų santrauka : Viekšniai (Mažeikių raj.), 1995 m. rugpj. 25–26 d. / sudarė A. Ružė ; Vilniaus universitetas. – Vilnius : VU l-kla, 1995 (Vilnius : VU sp.). – 40 p. – Bibliogr. str. gale. – ISBN 9986-19-122-X

Krašto bibliografinė rodyklė

ü Kerys, Bronius. Viekšnių kraštas [Elektroninis išteklius] : bibliografija ir žinios krašto istorijai / Bronislovas Kerys. – Viekšniai (Mažeikių raj.) : B.Kerys, 2001. – 1 elektron. opt. diskas (CD-ROM) ; 12 cm

Smulkieji spaudiniai

· Mūsų mokykla : Viekšnių vidurinės mokyklos 70-mečio proga, vienkartinis leidinys. – Viekšniai, 1989. – 1 lankstinys (8 p.)

Čia skelbiama informacija, parengta 2010 03 20, patikslinta, papildyta 2010 08 11, 2011 01 17, 07 05, 2012 11 08, 11 14, 2016 11 21, 2017 0721.

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla