Jūsų lankymasis šioje svetainėje

yra -as 

nuo svetainės įkūrimo 2001 11 07

 


Rengiamos monografijos 

 

 

Vyriausiasis redaktorius

Vida Girininkienė

Sudarytojai

Vida Girininkienė, Venantas Mačiekus, Vitas Girdauskas, Povilas Krikščiūnas (tautosaka)

Anotacija

„Versmės“ leidykla nuo 2002 m. rengia monografiją „Sintautai“, skiriamą Lietuvos Tūkstantmečiui (1009–2009), Lietuvos valstybės – karaliaus Mindaugo karūnavimo 750 metų jubiliejui (1253–2003), Lietuvos nepriklausomos valstybės atkūrimo 100-mečiui (1918–2018), kitiems reikšmingiems valstybės įvykiams ir sukaktims.

Remdamasis žmonių atsiminimais, ekspedicijų, lauko tyrimų  ir archyvų medžiaga, mokslinėmis studijomis, anksčiau skelbtais straipsniais, kitais rašytiniais šaltiniais bei faktine medžiaga, monografiją rašo didelis autorių kolektyvas – žinomi Lietuvos istorikai, etnologai, archeologai, tautosakininkai, kalbininkai, sociologai, gamtininkai, kraštotyrininkai, įvairių sričių specialistai, vietiniai autoriai ir kt.

„Lietuvos valsčių“ serija yra unikalus, analogų neturintis nei Lietuvoje, nei kaimyninėse šalyse vienodos struktūros istorijos ir kultūros leidinys – Lietuvos miestų ir miestelių, kaimų ir vienkiemių, jų ir jų apylinkių istorijos nuo seniausių laikų iki šių dienų, kraštovaizdžio raidos, tradicinių verslų ir dirbinių, tradicinių gyvenamųjų namų ir jų interjero, paprotinės teisės, kalendorinių ir šeimos papročių, kapinių, liaudies išminties, bažnyčių, mokyklų, bibliotekų, Valstybės ir svarbiausių jos institutų bei įstaigų kūrimosi istorijos, įžymių žmonių, tarmių ir vietos šnektų ypatumų, tautosakos, liaudies muzikantų ir jų atliekamų kūrinių, taip pat tautinių mažumų istorijos, papročių ir kitų dalykų savotiška daugiatomė enciklopedija.

 

Naujienos

Sutartys, susirašinėjimas

Spaudos straipsniai

Pasakojimas apie miestelį

Žemėlapiai

Gyvenamųjų vietų sąrašas

Numatomas turinys

Iliustracijos

Įžymūs žmonės

Lietuvos savanoriai

Leidinio finansavimas

Jau parašyti straipsniai

Straipsnių publikacijos

Išleisti kiti leidiniai

Lankstinukas

Siekdama surinkti ir aprašyti kuo daugiau faktinės medžiagos, „Versmės“ leidykla 2003 m. rugpjūčio 4–13 d. surengė specialią tiriamąją monografijos autorių ekspediciją į Sintautus ir jų apylinkes buvusio Sintautų valsčiaus teritorijoje. 

Monografijoje, kaip ir kitose serijos knygose, yra 6 skyriai – Gamta, Istorija, Etninė kultūra, Kalba, Tautosaka, Įžymūs žmonės.

Maloniai prašome aktyviai bendradarbiauti rengiant monografiją apie Sintautus ir jų apylinkes. Jei galėtumėte parašyti trūkstamą straipsnį, jei turite įdomios informacijos, nuotraukų ar tiesiog patarimų ir pastabų – maloniai lauktume iš Jūsų žinutės. Iš anksto nuoširdžiai dėkojame už Jūsų dėmesį. Tikimės, kad bendromis pastangomis parengta ir išleista knyga bus graži, įdomi ir turininga.

Darbų etapai

Monografijos rengimo darbų pradžia – 2002 03 06.

Numatomo monografijos turinio sudarymo terminas – 2003 05 01.

Paskutinių monografijos straipsnių rašymo užbaigimas – 2005 09 01.

Knygos maketo parengimo terminas – 2014 m.

Išleidimo terminas – 2014 m. (konkretus monografijos išleidimo terminas gali kisti, nes priklauso nuo bendro knygos finansavimo*).

 

Leidinio finansavimas, 2011 08 18

1. Bendra sąmatinė monografijos parengimo ir išleidimo darbų vertė, Lt 141.631,00

2. Faktiškai gautos lėšos

0,00

3. Negautos lėšos*

141.631,00

3.1. Įsipareigojimai ir gautinos sumos:

57.000,00

3.1.1. Labdaros ir paramos fondo Šešupės euroregiono Šakių biuras

34.000,00

3.1.2. Numatoma gauti už knygynuose parduotas monografijas „Sintautai“ (po išleidimo)

10.000,00

3.1.3. UAB „Magnolija“

10.000,00

3.1.4. Petras Jonušas

3.000,00

3.2. Monografijai išleisti trūkstamos lėšos*

84.631,00

 

* Monografijos rengimo darbus imtinai iki maketo sukūrimo leidykla įsipareigoja atlikti nuosavomis ir(ar) skolintomis lėšomis net ir esant nepakankamam finansavimui, tačiau knygos tiražą bus galima spausdinti tik gavus pakankamą paramą ir sukaupus visą leidinio sąmatinę sumą, t. y. tik užsakovams bei rėmėjams įvykdžius visus savo finansinius įsipareigojimus ir faktiškai gavus kitas monografijai išleisti trūkstamas lėšas.

Maloniai kviečiame kaip kas gali prisidėti, padėkite, kiek galite, remti knygos išleidimą finansiškai – be visuomenės supratimo ir pasiaukojimo knygos neįstengsime išleisti, nes didžiąją dalį leidinio sąmatos sudaro neatlygintina parama.

Iš anksto nuoširdžiai dėkojame už suteiktą paramą. Aukotojai bus garbingai įrašomi knygos rėmėjams skirtuose puslapiuose, įvardijant konkretų kiekvieno rėmėjo indėlį. Apie suteiktą ženklesnę paramą bus informuojama visuomenė, žiniasklaida.

Finansinę paramą knygai galima pervesti į „Versmės“ leidyklos, kodas 122732630, atsiskaitomąją sąskaitą LT027290000005467101 AB „Citadele“ banke, banko kodas 72900, nurodant: Parama knygai „Sintautai“.

Paramą taip pat galite suteikti grynaisiais pinigais pačioje leidykloje.

„Versmės“ leidyklos adresas Geležinkelio g. 6, 02100 Vilnius, 
telefonas faksas 85 213 0623, mob. tel. 8698 09077.
Leidyklos vadovo tel. 8698 20707.

Leidyklos elektroninis paštas leidykla@versme.lt
interneto svetainė www.versme.lt 

Jau parašyti straipsniai

Kiekvieną dieną leidyklą pasiekia vis nauji straipsniai, parašyti rengiamoms „Lietuvos valsčių“ serijos monografijoms – per metus įvairioms monografijoms iš viso parašoma 300–400 straipsnių. Kiek ir kokių straipsnių šiuo metu jau parašyta šiai monografijai žiūrėkite eilutėje Numatomas turinys – šalia parašytų straipsnių nurodomos jų įteikimo leidyklai datos.

Straipsnių publikacijos

Čia informuojame apie rašomos ir rengiamos spaudai monografijos straipsnius, iki jos išleidimo jau publikuotus kituose leidiniuose, taip anonsuojant ir pristatant būsimą „Lietuvos valsčių“ serijos knygą nekantraujančiam skaitytojui.

GAMTA

Daiva Patalauskaitė. Sintautų apylinkių augmenija, Lietuvos lokaliniai tyrimai, www.llt.lt
Rimvydas Kunskas. Sintautų lygumos kraštovės sandara ir raida, Lietuvos lokaliniai tyrimai, www.llt.lt

ARCHEOLOGIJA

Vygandas Juodagalvis. Archeologinis Sintautų apylinkių palikimas, Lietuvos lokaliniai tyrimai, www.llt.lt

ETNINĖ KULTŪRA

Eligijus Juvencijus Morkūnas. Malūnai Sintautų apylinkėse XX a. pirmojoje pusėje, Lietuvos lokaliniai tyrimai, www.llt.lt

ISTORIJA

Stanislovas Buchaveckas. Kai kurie Sintautų valsčiaus mokyklų veiklos 1940–1944 metais (bolševikmečiu ir nacmečiu) aspektai, Lietuvos lokaliniai tyrimai, www.llt.lt
Filomena Kavoliutė. Trys didžiausios kraštovaizdžio kaitos Sintautų krašte, Lietuvos lokaliniai tyrimai, www.llt.lt
Raimondas Daniliauskas. Žemės ūkio raida Sintautų krašte XX amžiuje, Lietuvos lokaliniai tyrimai, www.llt.lt

TAUTOSAKA

Povilas Krikščiūnas. Sintautiškių dainuojamosios tautosakos savitumai: keletas įžvalgų, Lietuvos lokaliniai tyrimai, www.llt.lt

Išleisti kiti leidiniai

Čia pateikiame kitų autorių ir leidyklų anksčiau (iki 2010 05 17) išleistus leidinius apie tą pačią monografijoje aprašomą vietovę.  

Kraštotyros sintezės

1. Sintautai. Žvirgždaičiai / [redakcinė komisija: Venantas Mačiekus … et al. ; dailininkė Marta Vosyliūtė]. – Vilnius : Vakarinės naujienos, 1996 (Spauda). – 430, [1] p. : iliustr. – (Lietuvos valsčiai). – Rengimo duomenys nurodyti kn. metrikoje. – Bibliogr. str. gale

2. Puodžiukaitienė, Marija. Sintautų krašto keliais : istorijos, kultūros, gamtos paminklai, rašytojai, signatarai ir jų tėviškės / Marija Puodžiukaitienė. – Vilnius : Alio Reklama [i.e. Alio], 2006 ([Vilnius] : BHC Group). – 159, [1] p. : iliustr., portr. ; 20 cm. – Bibliogr.: p. 154 (24 pavad.). – Tiražas [800] egz. – ISBN 978-9986-827-04-7

Atskiri veikalai

A. Jacevičius, Juozas. Sintautų parapija / Juozas Jacevičius, Valerija Vilčinskienė. – Marijampolė : Ramona, 2003 (Kaunas : Aušra). – 286, [1] p. : iliustr., faks. ; 22 cm. – Bibliogr.: p. 280–282 (58 pavad.). – Tiražas 1200 egz. – ISBN 9955-538-08-2

B. Puodžiukaitienė, Marija. Muziejus, kultūros vertybės, žmogus / Marija Puodžiukaitienė, Vidmantas Staniulis. – Kaunas-Sintautai [i.e. Kaunas] : V. Staniulio knygynas, 2009 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 115, [2] p. : iliustr., faks., portr. ; 21 cm. – Tiražas 500 egz. – ISBN 978-9986-667-32-2

C. Palikę Sintautų žemę : pasaulio sintautiškių suvažiavimas, 2000 m. rugpjūčio 18-20 d., Sintautai : [išeivių iš Sintautų valsčiaus trumpos biografijos] / sudarė Albinas Vaičiūnas. – Vilnius : A. Vaičiūnas, 2000. – [13] p., įsk. virš. ; 21 cm. – Bibliogr.: p. 13 (12 pavad.). – Tiražas 50 egz.

Smulkieji spaudiniai (žemėlapiai, lankstiniai, lapeliai ir kt.)

ü Sintautų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia / parengė Aldona Zavistauskienė ; Gedimino Jokūbaičio nuotraukos ir fotokopijos. – [Šakiai] : Draugas, 1996 (Vilkaviškis : Olimpijos spaustuvė). – [1] lap. sulankst. į [8] p. : iliustr., portr.

Čia skelbiama informacija, parengta 2002 04 29, patikslinta, papildyta 2002 05 07, 11 07, 2003 02 11, 03 17, 2010 08 10, 2011 01 17, 08 18.

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla