Jūsų lankymasis šioje svetainėje

yra -as 

nuo svetainės įkūrimo 2001 11 07

 


Rengiamos monografijos

 

 

Vyriausiasis redaktorius

Gražina Navalinskienė,
tel. 8683 72688,
grazina.navalinskiene@gmail.com 

Sudarytojai

Gražina Navalinskienė

Anotacija

„Versmės“ leidykla nuo 2011 m. rengia monografiją „Ramygala“ – „Lietuvos valsčių“ serijos knygą, skiriamą Lietuvos tūkstantmečiui (1009–2009), Lietuvos valstybės – karaliaus Mindaugo karūnavimo 750 metų jubiliejui (1253–2003), Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui (1918–2018), Ramygalos 645 metų sukakčiai (2015), kitiems reikšmingiems valstybės įvykiams ir sukaktims

Remdamasis žmonių atsiminimais, ekspedicijų, lauko tyrimų  ir archyvų medžiaga, mokslinėmis studijomis, anksčiau skelbtais straipsniais, kitais rašytiniais šaltiniais bei faktine medžiaga monografiją rašo didelis autorių kolektyvas – žinomi Lietuvos istorikai, etnologai, archeologai, tautosakininkai, kalbininkai, sociologai, gamtininkai, kraštotyrininkai, įvairių sričių specialistai, vietiniai autoriai ir kt.

„Lietuvos valsčių“ serija yra unikalus, analogų neturintis nei Lietuvoje, nei kaimyninėse šalyse vienodos struktūros istorijos ir kultūros leidinys – Lietuvos miestų ir miestelių, kaimų ir vienkiemių, jų ir jų apylinkių istorijos nuo seniausių laikų iki šių dienų, kraštovaizdžio raidos, tradicinių verslų ir dirbinių, tradicinių gyvenamųjų namų ir jų interjero, paprotinės teisės, kalendorinių ir šeimos papročių, kapinių, liaudies išminties, bažnyčių, mokyklų, bibliotekų, valstybės ir svarbiausių jos institutų bei įstaigų kūrimosi istorijos, įžymių žmonių, tarmių ir vietos šnektų ypatumų, tautosakos, liaudies muzikantų ir jų atliekamų kūrinių, taip pat tautinių mažumų istorijos, papročių ir kitų dalykų savotiška daugiatomė enciklopedija.

Monografiją sudaro gamtos, istorijos, etninės kultūros, kalbos, tautosakos, įžymių žmonių skyriai. 

 

Naujienos

Sutartys, susirašinėjimas

Spaudos straipsniai

Pasakojimas apie miestelį

Žemėlapiai

Gyvenamųjų vietų sąrašas

Numatomas turinys

Iliustracijos

Įžymūs žmonės

Lietuvos savanoriai

Leidinio finansavimas

Jau parašyti straipsniai

Straipsnių publikacijos

Išleisti kiti leidiniai

Lankstinukas atsispausdinti

 

Darbų etapai

Monografijos rengimo darbų pradžia – 2011 m.

Numatomo monografijos turinio sudarymo terminas – 2011 09 24.

Paskutinių monografijos straipsnių rašymo užbaigimas – 2013 03 24.

Knygos maketo parengimo terminas – 2014 m.

Išleidimo terminas – 2014 m. (konkretus monografijos išleidimo terminas gali kisti, nes priklauso nuo bendro knygos finansavimo*).

 

Leidinio finansavimas, 2016 12 19

1. Bendra sąmatinė monografijos parengimo ir išleidimo darbų vertė, EUR 27 491,00

2. Faktiškai gautos lėšos

 

15 665,66

Lietuvos finansų ministerijos Lietuvos kultūros taryba (2014 08 10)

 

8 700,00

Panevėžio r. savivaldybės administracija (2014 08 26, 2015 11 24,
2016 12 14 )

5 000,00 Lt

1 448,10
600,00
400,00

UAB „Statybų lyga“ (direktorius D. Mykolaitis, 2015 10 13))

 

500,00

Ramygalos krašto žmonės2 (2014 06 21 – 07 10)

1 082,00 Lt

313,37

Jeronimas Kraujelis (2014 03 25)

1 000,00 Lt

289,62

Joana Jakienė (2014 03 26)

1 000,00 Lt

289,62

Vida Valentina Markevičienė (2014 05 26)

1 000,00 Lt

289,62

Vytautas Miškinis (2014 05 26)

1 000,00 Lt

289,62

Žemės ūkio bendrovė „Jotainiai“ (2014 10 06)

1 000,00 Lt

289,62

Ramygalos krašto žmonės1

724,00 Lt

209,68

Ramygalos krašto žmonės5 (2014 07 12)

608,00 Lt

176,09

Aukštadvario žemės ūkio bendrovė (2012 10 03)

600,00 Lt

173,77

Palmira Pečiuliauskienė
(2% pajamų pajamų mokesčio sumos už 2012 m.)
(2% pajamų pajamų mokesčio sumos už 2013 m.)

540,32 Lt
445,84 Lt

156,49
129,12

Akcinė bendrovė „Puntukas“

500,00 Lt

144,81

Ėriškių žemės ūkio bendrovė (2014 12 15)

500,00 Lt

144,81

Ramygalos krašto žmonės4 (2014 07 12)

440,00 Lt

127,43

Daiva Balbierienė (2% pajamų pajamų mokesčio sumos už 2011 m.)

437,16 Lt

126,61

Marija Sereikienė(2015 04 23)

 

100,00

Stasė Mikeliūnienė (2015 04 23)
(2015 04 23)

 

30,00
100,00

Ramygalos krašto žmonės7 (2014 12 23)

345,00 Lt

99,92

Rasa Račiūnaitė-Paužuolienė (2013 07 11)

300,00 Lt

86,89

Petras Zupka (2013 02 19)

200,00 Lt

57,92

Ramygalos krašto žmonės6 (2014 11 25)

165,00 Lt

47,79

Martynas Barzda (2014 07 01)

150,00 Lt

43,44

Ramygalos krašto žmonės3 (2014 06 21 – 07 10)

130,00 Lt

37,65

Elena Augulienė (2012 08 05)

100,00 Lt

28,96

Kristina Vaitkuvienė (2013 02 19)

100,00 Lt

28,96

Vytautas Miškinis (2013 04 29)

100,00 Lt

28,96

Anelė Baškienė-Račiūnaitė (2013 07 05)

100,00 Lt

28,96

Danutė Gritėnaitė-Račiūnienė ir Kazimieras Račiūnas (2013 07 05)

100,00 Lt

28,96

Jonas Nemaris (2014 02 05)

100,00 Lt

28,96

Vladislava ir Algimantas Šegamogai (2014 09 12)

100,00 Lt

28,96

Ramygalos krašto žmonės8 (2014 12 23)

40,00 Lt

11,58

Gintarė Zubauskaitė-Ozturk (2% pajamų pajamų mokesčio sumos už 2013 m.)

33,40 Lt

9,67

Eugenijus Čeponis:
2% pajamų pajamų mokesčio sumos už 2015 m.
2% pajamų pajamų mokesčio sumos už 2014 m.
2% pajamų pajamų mokesčio sumos už 2013 m.
2% pajamų pajamų mokesčio sumos už 2012 m.
26,86 Lt
20,02 Lt


7,78
6,76
7,78
5,80

Genė Strolienė (2014 07 02)

20,00 Lt

5,79

Aušra Baršauskaitė (2014 07 02)

20,00 Lt

5,79

   

3. Negautos lėšos*

11 825,34

3.1. Įsipareigojimai ir gautinos sumos:

3 000,00

3.1.1. Numatoma gauti už knygynuose parduotas monografijas „Ramygala“ (po išleidimo)

3 000,00

3.2. Monografijai išleisti trūkstamos lėšos*

8 825,34

 

* Monografijos rengimo darbus imtinai iki maketo sukūrimo leidykla įsipareigoja atlikti nuosavomis ir(ar) skolintomis lėšomis net ir esant nepakankamam finansavimui, tačiau knygos tiražą bus galima spausdinti tik gavus reikiamą paramą ir sukaupus visą leidinio sąmatinę sumą, t. y. tik užsakovams bei rėmėjams įvykdžius visus savo finansinius įsipareigojimus ir faktiškai gavus kitas monografijai išleisti trūkstamas lėšas.

1 Rėmėjai Ramygalos krašto žmonės: Vincas Šidlauskas (50 Lt), Angelė Kirklienė (50 Lt), Alvydas Rankelė (50 Lt), Stasė ir Vladimiras Poddubnai (50 Lt), Irena Zubauskienė (50 Lt), Alvydas Malinauskas (40 Lt), Paulius Matekonis (30 Lt), Aldona Basijokaitė (30 Lt), Albinas Samsonas (30 Lt), Brigita Plastinkina (20 Lt), Julius Grugždys (20 Lt), Živilė Bakanienė (20 Lt), Valdas Chirv (12 Lt), Angelė Kielienė (10 Lt), Marijonas Kiela (10 Lt), Stasė Zupkienė (2 Lt), Stanislovas Meškonis (10 Lt), Vitalija Magelinskienė (10 Lt), Jadvyga Šatienė (20 Lt), Alma Petrauskienė (10 Lt), Petras Knizikevičius (30 Lt), Zuzana Krotkutė (30 Lt), Danutė Smalenskienė (20 Lt), Elena Kovaliovienė (20 Lt), Aušrinė Ulienė (10 Lt), Birutė Vaitkevičienė (10 Lt), Inga Pažarskienė (10 Lt), Emilija Strolienė (10 Lt), Aldona Striškienė (10 Lt), Anelė Masiokienė (50 Lt).

2 Rėmėjai Ramygalos krašto žmonės: Jonas Zopelis (200 Lt), Zuzana Krotkutė (250 Lt), Kotryna Valkavičienė (200 Lt), Aušra Želnienė (20 Lt), Žaneta Dangveckienė (10 Lt), Sigita Kizerskienė (10 Lt), Antanas Kirsnys (20 Lt), Rita Macenavičienė (20 Lt), Emilija Vaikutienė (10 Lt), Danutė Česnavičienė (10 Lt), Jadvyga Kirdeikienė (12 Lt), Regina Narsutienė (20 Lt), Aušra Narsutytė (20 Lt), Aldona Marijona Aimuntienė (20 Lt), Regina Šlekienė (100 Lt), Vanda Adelbergienė (20 Lt), Virginija Marozienė (50 Lt), Romualdas Ulys (20 Lt), Aldona Rutkauskienė (20 Lt), Nijolė Navalinskienė (30 Lt), Apolonija Keciorienė (20 Lt). Surinko Liuda Basijokienė.

3 Rėmėjai Ramygalos krašto žmonės: Elena Kaupienė (30 Lt), Zenonas Kiuberis (20 Lt), Danutė ir Henrikas Ardaičiai (30 Lt), Emilija Jankauskienė (50 Lt). Surinko Regina Narsutienė.

4 Rėmėjai Ramygalos krašto žmonės: Virginija Basijokienė (30 Lt), Anelė Masiokienė (20 Lt), Vytautas Navikas (200 Lt), Jolanta Gradauskienė (50 Lt), Lidija Ratkevičienė (20 Lt), Marija Avulienė (10 Lt), Antanas Avulis (10 Lt), Vidas Grakauskas (100 Lt). Surinko Liuda Basijokienė.

5 Rėmėjai Ramygalos krašto žmonės: Genė Ilekienė (30 Lt), Asta Žižilevičienė (10 Lt), Sofija Markevičienė (10 Lt), Bronius Ruzas (10 Lt), Nijolė Aimuntienė (50 Lt), Virginija Lukoševičienė (10 Lt), Česlovas Ilevičius (10 Lt), Vladas Lamanauskas (10 Lt), Reda Savickienė (10 Lt), Dalia ir Algis Kirsniai (100 Lt), Marijona Piragienė (10 Lt), Liuda Karvelienė (10 Lt), Stanislava Navikienė (20 Lt), Laima Sinicienė (20 Lt), Rasa Trumpickienė (8 Lt), Erika Baltuškaitė (10 Lt), Juozas Bliuvas (30 Lt), Aistė Jagminienė (10 Lt), Bronė Ilčiukienė (10 Lt), Dalė Bandanskienė (10 Lt), Viktė Bliuvienė (10 Lt), Genė Kiuberienė (5 Lt), Valė Baltuškienė (5 Lt), Ksavera Janionienė (20 Lt), Arūnas Buzas (20 Lt), Elytė Galinevičienė (20 Lt), Irena Jodinskienė (20 Lt), Kontigardas Adomėnas (5 Lt), Vitalija Survilaitė (10 Lt), Giedrius Žukas (100 Lt), Vilmantas Strikulis (5 Lt). Surinko Regina Narsutienė.

6 Rėmėjai Ramygalos krašto žmonės: Alma Šiugždienė (5 Lt), Ona Diglienė (10 Lt), Auksuolė Savickienė (50 Lt), Deimantė Liutikienė (50 lt), Žydronė Zubauskaitė (50 Lt). Surinko Irena Zubauskienė.

7 Rėmėjai Ramygalos krašto žmonės:  Vytautas Kuodis (10 Lt), Aleksandras Jablonskis (5 Lt), Valentinas ir Dalia Kriaupai (30 Lt), Nijolė ir Romualdas Vilkai (50 Lt), Stanislava Barauskienė (10 Lt), Gražina Kemzūrienė (20 Lt), Antanas ir Vladas Kalvaičiai (20 Lt), Petras Muraška (10 Lt), Danutė Buliauskienė (20 Lt), Rimas Selvenis (100 Lt), Juozas Sūdžius (50 Lt), Gražina Švilpaitė (20 Lt). Surinko Regina Narsutienė.

8 Rėmėjai Ramygalos krašto žmonės: Eglė Padvelskienė (10 L), Kristina Miškinienė (30 Lt). Surinko Liuda Basijokienė.

Maloniai kviečiame kas kuo gali prisidėti, paremti knygos išleidimą finansiškai – be Jūsų supratingumo ir pasiaukojimo knygos neįstengsime išleisti, nes didžiąją dalį leidinio sąmatos sudaro neatlygintina parama.

Iš anksto nuoširdžiai dėkojame už bet kokį, kad ir patį mažiausią, prisidėjimą ar suteiktą paramą. Talkininkai ir aukotojai bus garbingai įrašyti knygos rėmėjams skirtuose puslapiuose, įvardijant konkretų kiekvieno rėmėjo indėlį. Apie suteiktą ženklesnę paramą bus nedelsiant informuojama visuomenė, žiniasklaida.

Finansinę paramą knygai galima pervesti į „Versmės“ leidyklos, kodas 122732630, atsiskaitomąją sąskaitą AB „Citadele“ banke LT027290000005467101, nurodant: Parama knygai „Ramygala“.

Paramą taip pat galite perduoti grynaisiais pinigais pačioje leidykloje (buhalterijoje).

„Versmės“ leidyklos adresas Geležinkelio g. 6, 02100 Vilnius, 
telefonai +3705 2130623 (ir faksas), 2330140 (buhalterija), +370698 20707 (leidyklos vadovo).

Leidyklos elektroninis paštas leidykla@versme.lt
interneto svetainė www.versme.lt 

Jau parašyti straipsniai

Kiekvieną dieną leidyklą pasiekia vis nauji straipsniai, parašyti rengiamoms „Lietuvos valsčių“ serijos monografijoms – per metus įvairioms monografijoms iš viso parašoma 300–400 straipsnių. Kiek ir kokių straipsnių šiuo metu jau parašyta šiai monografijai, galite pamatyti skyriuje Numatomas turinys – šalia parašytų straipsnių nurodomos jų įteikimo leidyklai datos.

Straipsnių publikacijos

Čia informuojame apie rašomos ir rengiamos spaudai monografijos straipsnius, iki jos išleidimo jau publikuotus kituose leidiniuose, taip anonsuodami ir pristatydami būsimą „Lietuvos valsčių“ serijos knygą nekantraujančiam skaitytojui.

Išleisti kiti leidiniai

Čia pateikiame kitų autorių ir leidyklų išleistus leidinius apie tą pačią monografijoje aprašomą vietovę.  

Informacija ruošiama

Čia skelbiama informacija parengta, pataisyta: 2011 09 26, 2012 09 06, 10 04, 10 09, 2013 02 19, 04 29, 08 07, 2014 01 09, 02 05, 03 25, 04 02, 05 27, 06 27, 07 02, 07 31, 08 25,09 02, 09 22, 10 07, 11 25, 12 16, 12 29, 2015 02 09, 04 22, 28, 05 03, 08 11, 10 14, 12 10, 2016 02 03, 07 18, 11 18, 12 14, 12 19.

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla