Jūsų lankymasis šioje svetainėje

yra -as 

nuo svetainės įkūrimo 2001 11 07

 


Rengiamos monografijos

 

 

Vyriausiasis redaktorius

Stanislovas Balčiūnas
tel. 8699 82161, el. paštas l.svyturys@gmail.com

Sudarytojas

Stanislovas Balčiūnas

Anotacija

„Versmės“ leidykla nuo 2011 m. rengia monografiją „Palanga“ – „Lietuvos valsčių“ serijos knygą, skiriamą Lietuvos tūkstantmečiui (1009–2009), Lietuvos valstybės – karaliaus Mindaugo karūnavimo 750 metų jubiliejui (1253–2003), Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui (1918–2018), kitiems reikšmingiems valstybės įvykiams ir sukaktims.  

Remdamasis žmonių atsiminimais, ekspedicijų, lauko tyrimų  ir archyvų medžiaga, mokslinėmis studijomis, anksčiau skelbtais straipsniais, kitais rašytiniais šaltiniais bei faktine medžiaga, monografiją rašo didelis autorių kolektyvas – žinomi Lietuvos istorikai, etnologai, archeologai, tautosakininkai, kalbininkai, sociologai, gamtininkai, kraštotyrininkai, įvairių sričių specialistai, vietiniai autoriai ir kt.

„Lietuvos valsčių“ serija yra unikalus, analogų neturintis nei Lietuvoje, nei kaimyninėse šalyse vienodos struktūros istorijos ir kultūros leidinys – Lietuvos miestų ir miestelių, kaimų ir vienkiemių, jų ir jų apylinkių istorijos nuo seniausių laikų iki šių dienų, kraštovaizdžio raidos, tradicinių verslų ir dirbinių, tradicinių gyvenamųjų namų ir jų interjero, paprotinės teisės, kalendorinių ir šeimos papročių, kapinių, liaudies išminties, bažnyčių, mokyklų, bibliotekų, Valstybės ir svarbiausių jos institutų bei įstaigų kūrimosi istorijos, įžymių žmonių, tarmių ir vietos šnektų ypatumų, tautosakos, liaudies muzikantų ir jų atliekamų kūrinių, taip pat tautinių mažumų istorijos, papročių ir kitų dalykų savotiška daugiatomė enciklopedija.

Monografiją sudaro gamtos, istorijos, etninės kultūros, kalbos, tautosakos, įžymių žmonių skyriai. 

 

Naujienos

Sutartys, susirašinėjimas

Spaudos straipsniai

Pasakojimas apie miestelį

Žemėlapiai

Gyvenamųjų vietų sąrašas

Numatomas turinys

Iliustracijos

Įžymūs žmonės

Lietuvos savanoriai

Leidinio finansavimas

Jau parašyti straipsniai

Straipsnių publikacijos

Išleisti kiti leidiniai

Kreipimasis

Lankstinukas atsispausdinti

Darbų etapai

Monografijos rengimo darbų pradžia – 2011m.

Numatomo monografijos turinio sudarymo terminas – 2011 m.

Paskutinių monografijos straipsnių rašymo užbaigimas 

Knygos maketo parengimo terminas

Išleidimo terminas – 2020 m. (konkretus monografijos išleidimo terminas gali kisti, nes priklauso nuo bendro knygos finansavimo*).

 

Leidinio finansavimas, 2017 12 06

1. Bendra sąmatinė monografijos parengimo ir išleidimo darbų vertė, Eur 49 646,00

2. Faktiškai gautos lėšos

100,00

2.1. Dainius Kepenis

100,00

   

3. Negautos lėšos*

49 546,00

3.1. Įsipareigojimai ir gautinos sumos:

3 000,00

3.1.1. Numatoma gauti už knygynuose parduotas monografijas „Palanga“ (po išleidimo)

3 000,00

3.2. Monografijai išleisti trūkstamos lėšos*

46 546,00

 

* Monografijos rengimo darbus imtinai iki maketo sukūrimo leidykla įsipareigoja atlikti nuosavomis ir(ar) skolintomis lėšomis net ir esant nepakankamam finansavimui, tačiau knygos tiražą bus galima spausdinti tik gavus pakankamą paramą ir sukaupus visą leidinio sąmatinę sumą, t. y. tik užsakovams bei rėmėjams įvykdžius visus savo finansinius įsipareigojimus ir faktiškai gavus kitas monografijai išleisti trūkstamas lėšas.

Maloniai kviečiame kaip kas gali prisidėti, padėkite, kiek galite, remti knygos išleidimą finansiškai – be visuomenės supratimo ir pasiaukojimo knygos neįstengsime išleisti, nes didžiąją dalį leidinio sąmatos sudaro neatlygintina parama.

Iš anksto nuoširdžiai dėkojame už suteiktą paramą. Aukotojai bus garbingai įrašomi knygos rėmėjams skirtuose puslapiuose, įvardijant konkretų kiekvieno rėmėjo indėlį. Apie suteiktą ženklesnę paramą bus informuojama visuomenė, žiniasklaida.

Finansinę paramą knygai galima pervesti į „Versmės“ leidyklos, kodas 122732630, atsiskaitomąją sąskaitą LT027290000005467101 AB „Citadele“ banke, banko kodas 72900, nurodant: Parama knygai „Palanga“.

Paramą taip pat galite suteikti grynaisiais pinigais pačioje leidykloje.

„Versmės“ leidyklos adresas Geležinkelio g. 6, 02100 Vilnius, 
telefonas faksas 85 213 0623, mob. tel. 8698 09077.
Leidyklos vadovo tel. 8698 20707.

Leidyklos elektroninis paštas leidykla@versme.lt
interneto svetainė www.versme.lt 

Jau parašyti straipsniai

Kiekvieną dieną leidyklą pasiekia vis nauji straipsniai, parašyti rengiamoms „Lietuvos valsčių“ serijos monografijoms – per metus įvairioms monografijoms iš viso parašoma 300–400 straipsnių. Kiek ir kokių straipsnių šiuo metu jau parašyta šiai monografijai žiūrėkite eilutėje Numatomas turinys – šalia parašytų straipsnių nurodomos jų įteikimo leidyklai datos.

Straipsnių publikacijos

Čia informuojame apie rašomos ir rengiamos spaudai monografijos straipsnius, iki jos išleidimo jau publikuotus kituose leidiniuose, taip anonsuojant ir pristatant būsimą „Lietuvos valsčių“ serijos knygą nekantraujančiam skaitytojui.

KALBOTYRA

Juozas Pabrėža. Palangiškių šnekta, Lietuvos lokaliniai tyrimai, www.llt.lt

Išleisti kiti leidiniai

Čia pateikiame kitų autorių ir leidyklų anksčiau (iki 2010 05 17) išleistus leidinius apie tą pačią monografijoje aprašomą vietovę.  

Palanga: kultūros paveldas : [fotoalbumas / Palangos miesto savivaldybė. - Klaipėda, 2008. - 95, [1] p. - ISBN 978-9955-735-98-4

Palanga. Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia : istorijos, architektūros, meno kūrinių, archyvo tyrimai : [straipsnių rinkinys / sudarė Danutė Mukienė]. - [Vilnius], [2007]. - 183 p. - ISBN 978-9955-9730-5-8

Palanga : [fotoalbumas] / Antanas Varanka. - Vilnius, 2006. - 223, [1] p. - ISBN 9955-9437-3-4

Palanga : [fotoalbumas] / Kęstutis Demereckas. - Klaipėda, 2007. - 47, [1] p. - ISBN 978-9955-544-62-3

Palanga : Palangos Švenčiausiosios Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia šimtmečio išvakarėse : [fotoalbumas] / Adas Sendrauskas. - Klaipėda, 2007. - 72 p. - ISBN 978-9955-735-17-5

Palanga : pažįstama ir neatrasta : [oficialus miesto gidas] / [redaktoriai: Gediminas Kostkevičius, Aleksandras Suchanovas]. - Palanga, 1997. - 46 p.

Palanga : tiltas į jūrą / [sudarytoja ir redaktorė Danutė Mukienė. - Vilnius, 1997. - 15, [2] p. - ISBN 9986-9063-7-7

Palangos botanikos parkas ir rūmai / [tekstų autoriai Romualdas Budrys, Sigita Bagužaitė-Talačkienė, Vilija Macienė, Saulius Striuogaitis, Antanas Sebeckas, Vladas Žulkus]. - Klaipėda, 2007. - 75, [1] p. - ISBN 978-9955-735-46-5

Palangos botanikos parkas / Palangos miesto botanikos parkas. - Klaipėda, 2005. - 12 p. - ISBN 9986-848-66-0

Palangos gintaro muziejus / [sudarytojas Antanas Tranyzas]. - [Klaipėda], [2004]. - 20, [2] p. - ISBN 9955-9550-2-3

Palangos istorija / Mikelis Balčius, Zita Genienė, Zigmantas Kiaupa, Alvydas Nikžentaitis, Vygantas Vareikis, Vladas Žulkus. - Klaipėda, 1999. - 347, [1] p. - ISBN 9986-9217-0-8

Palangos Stasio Vainiūno muzikos mokykla, 2008 metai / [sudarė Dovilė Oškinytė, Loreta Žulkuvienė. - [Klaipėda, 2008]. - 31, [1] p. - ISBN 978-609-404-002-3

Palangos Stasio Vainiūno muzikos mokykla / [sudarė Loreta Žulkuvienė]. - [Palanga, 1998]. - [16] p. 

 

Čia skelbiama informacija, parengta 2011 07 01, patikslinta 07 05, 2012 02 01, 2016 11 15, 2017 07 21, 12 06.

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla