Jūsų lankymasis šioje svetainėje

yra -as 

nuo svetainės įkūrimo 2001 11 07

 


Rengiamos monografijos

 

 

Vyriausiasis redaktorius

Aušra Jonušytė
tel. 8612 43635, el. paštas ausramuz@gmail.com

Sudarytojas

Aušra Jonušytė

Anotacija

„Versmės“ leidykla nuo 2012 m. rengia monografiją „Kupiškis“ – „Lietuvos valsčių“ serijos knygą, skiriamą Lietuvos tūkstantmečiui (1009–2009), Lietuvos valstybės – karaliaus Mindaugo karūnavimo 750 metų jubiliejui (1253–2003), Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui (1918–2018), kitiems reikšmingiems valstybės įvykiams ir sukaktims

Remdamasis žmonių atsiminimais, ekspedicijų, lauko tyrimų  ir archyvų medžiaga, mokslinėmis studijomis, anksčiau skelbtais straipsniais, kitais rašytiniais šaltiniais bei faktine medžiaga monografiją rašo didelis autorių kolektyvas – žinomi Lietuvos istorikai, etnologai, archeologai, tautosakininkai, kalbininkai, sociologai, gamtininkai, kraštotyrininkai, įvairių sričių specialistai, vietiniai autoriai ir kt.

„Lietuvos valsčių“ serija yra unikalus, analogų neturintis nei Lietuvoje, nei kaimyninėse šalyse vienodos struktūros istorijos ir kultūros leidinys – Lietuvos miestų ir miestelių, kaimų ir vienkiemių, jų ir jų apylinkių istorijos nuo seniausių laikų iki šių dienų, kraštovaizdžio raidos, tradicinių verslų ir dirbinių, tradicinių gyvenamųjų namų ir jų interjero, paprotinės teisės, kalendorinių ir šeimos papročių, kapinių, liaudies išminties, bažnyčių, mokyklų, bibliotekų, Valstybės ir svarbiausių jos institutų bei įstaigų kūrimosi istorijos, įžymių žmonių, tarmių ir vietos šnektų ypatumų, tautosakos, liaudies muzikantų ir jų atliekamų kūrinių, taip pat tautinių mažumų istorijos, papročių ir kitų dalykų savotiška daugiatomė enciklopedija.

Monografiją sudaro gamtos, istorijos, etninės kultūros, kalbos, tautosakos, įžymių žmonių skyriai. 

 

Naujienos

Sutartys, susirašinėjimas

Spaudos straipsniai

Pasakojimas apie miestelį

Žemėlapiai

Gyvenamųjų vietų sąrašas

Numatomas turinys

Iliustracijos

Įžymūs žmonės

Lietuvos savanoriai

Leidinio finansavimas

Jau parašyti straipsniai

Straipsnių publikacijos

Išleisti kiti leidiniai

Lankstinukas atsispausdinti

 

Darbų etapai

Monografijos rengimo darbų pradžia – 2012 m.

Numatomo monografijos turinio sudarymo terminas – 2012 09 02.

Paskutinių monografijos straipsnių rašymo užbaigimas – 2014 03 02.

Knygos maketo parengimo terminas – 2014 11 02.

Išleidimo terminas – 2014 m. (konkretus monografijos išleidimo terminas gali kisti, nes priklauso nuo bendro knygos finansavimo*).

 

Leidinio finansavimas, 2016 11 15

1. Bendra sąmatinė monografijos parengimo ir išleidimo darbų vertė, Eur 27 491,00

2. Faktiškai gautos lėšos

289,62

2.1. Galina Grina (1000 Lt, 2013 02 18)

289,62

3. Negautos lėšos*

27 201,38

3.1. Įsipareigojimai ir gautinos sumos:

3 000,00

3.1.1. Numatoma gauti už knygynuose parduotas monografijas „Kupiškis“ (po išleidimo)

3 000,00

3.2. Monografijai išleisti trūkstamos lėšos*

24 201,38

 

* Monografijos rengimo darbus imtinai iki maketo sukūrimo leidykla įsipareigoja atlikti nuosavomis ir(ar) skolintomis lėšomis net ir esant nepakankamam finansavimui, tačiau knygos tiražą bus galima spausdinti tik gavus reikiamą paramą ir sukaupus visą leidinio sąmatinę sumą, t. y. tik užsakovams bei rėmėjams įvykdžius visus savo finansinius įsipareigojimus ir faktiškai gavus kitas monografijai išleisti trūkstamas lėšas.

Maloniai kviečiame kaip kas gali prisidėti, padėkite, kiek galite, remti knygos išleidimą finansiškai – be Jūsų supratingumo ir pasiaukojimo knygos neįstengsime išleisti, nes didžiąją dalį leidinio sąmatos sudaro neatlygintina parama.

Iš anksto nuoširdžiai dėkojame už bet kokį, kad ir patį mažiausią, prisidėjimą ar suteiktą paramą. Talkininkai ir aukotojai bus garbingai įrašomi knygos rėmėjams skirtuose puslapiuose, įvardijant konkretų kiekvieno rėmėjo indėlį. Apie suteiktą ženklesnę paramą bus nedelsiant informuojama visuomenė, žiniasklaida.

Finansinę paramą knygai galima pervesti į „Versmės“ leidyklos, kodas 122732630, atsiskaitomąją sąskaitą AB „Citadele“ banke LT027290000005467101, nurodant: Parama knygai „Kupiškis“.

Paramą taip pat galite suteikti grynaisiais pinigais pačioje leidykloje (buhalterijoje).

„Versmės“ leidyklos adresas Geležinkelio g. 6, 02100 Vilnius, 
telefonai +3705 2130623 (ir faksas), 2330140 (buhalterija), 2161818 (knygų platinimas), +370698 09077 (bendrasis), +370698 20707 (leidyklos vadovo).

Leidyklos elektroninis paštas leidykla@versme.lt
interneto svetainė www.versme.lt 

Jau parašyti straipsniai

Kiekvieną dieną leidyklą pasiekia vis nauji straipsniai, parašyti rengiamoms „Lietuvos valsčių“ serijos monografijoms – per metus įvairioms monografijoms iš viso parašoma 300–400 straipsnių. Kiek ir kokių straipsnių šiuo metu jau parašyta šiai monografijai žiūrėkite eilutėje Numatomas turinys – šalia parašytų straipsnių nurodomos jų įteikimo leidyklai datos.

Straipsnių publikacijos

Čia informuojame apie rašomos ir rengiamos spaudai monografijos straipsnius, iki jos išleidimo jau publikuotus kituose leidiniuose, taip anonsuojant ir pristatant būsimą „Lietuvos valsčių“ serijos knygą nekantraujančiam skaitytojui.

Išleisti kiti leidiniai

Čia pateikiame kitų autorių ir leidyklų anksčiau (iki 2010 05 17) išleistus leidinius apie tą pačią monografijoje aprašomą vietovę.  

Ir mes kupiškėnai ; Kupiškio gimnazija : šeštoji laida / sudarė L. Vidugiris. - Vilnius, 1997. - 412 p., [14] iliustr. lap. - ISBN 9986-571-16-2

Kupiškėniškas suėjimas / Vidmantas Jankauskas. - Vilnius, 2000. - 316, [2] p. - ISBN 9986-571-56-1

Kupiškėnų enciklopedija / [vyriausiasis redaktorius ir sudarytojas Vidmantas Jankauskas]. - Vilnius, 2006-. - 3 t. - ISBN 9955-624-63-9

Kupiškėnų giriomis ir miškais : fotoalbumas. - Vilnius, 2003. - 32 p. - ISBN 9955-505-15-X

Kupiškėnų tarmės intarpiniai ir sta kamieno veiksmažodžiai / Asta Balčiūnienė. - Kaunas, 2007. - … p. - ISBN 978-9955-12-220-3

Kupiškėnų žodynas / Klementina Vosylytė. - Vilnius, [2007]-. - ISBN 978-9955-704-45-4

Kupiškio etnografijos muziejus / [teksto autorė Violeta Aleknienė]. - [Kupiškis, 2003]. - [14] p.

Kupiškio kraštas / [Lietuvos istorijos institutas. Kupiškio rajono savivaldybė. - Vilnius, 1997. - 431, [1] p. - ISBN 9986-491-36-3

Kupiškio kraštas / [tekstus parengė A. Briedis ir A. Jasaitis. - [Kupiškis], [2003]. - [20] p.

Kupiškio miškų urėdijos istorijos eskizai / sudarė Jurgita Žiukaitė. - [Panevėžys ; Kupiškis], 2008. - 105, [3] p. - ISBN 978-9955-659-30-3

Kupiškis : fotonovelės / Jonas Danauskas, Valdemaras Kukulas. - Vilnius, 2004. - 48 p. - ISBN 9955-505-29-X

Kupiškis : gamtos ir istorijos puslapiai / [sudarytoja Aušra Jonušytė]. - Kupiškis, 2009. - 647, [1] p., [12] iliustr. lap. - ISBN 978-9955-9849-5-5

Kupiškis : [informacinis leidinys / leidinį rengė: M. Narmontienė … [et al.]. - [Vilnius, 1996?]. - 31 p.

Kupiškis / [publication préparée par: M. Narmontienė …[et al.]. - [Vilnius, 1997?]. - 31 p. - ISBN 9986-810-04-3

Kupiškis. - Vilnius, [2005]. - 24, [2] p. - ISBN 9986-9398-8-7

 

Čia skelbiama informacija, parengta 2012 03 06, papildyta 2013 02 19, 2016 11 15.

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla