Jūsų lankymasis šioje svetainėje

yra -as 

nuo svetainės įkūrimo 2001 11 07

 


„Versmės“ leidyklos skelbimai

Knygos pavadinimas aliuzija į Kvedlinburgo analuose rastą Lietuvos vardą – LITUA. Algirdo Patacko pirmieji tekstai išspausdinti dar XX a. 7- ojo dešimtmečio pogrindžio savilaidoje, paskutiniai – dabar. Jų esmę nusako pavadinimas – LITUA, Lietuva tėvynė. 

Tai baltiškos ir lituanistikos studijos, lituanistiką suvokiant plačiąja prasme – pradedant studijomis apie mūsų esą, savimonę, mentą, baltų religiją, jos sąlytį ir sąsajas su krikščionybe, kalbą, istoriją ir baigiant grožinės literatūros tekstais. Lietuvių kalbai skiriama itin daug dėmesio, nes pasak knygos autoriaus, „kalba mūsų tautai yra neatplėšiama savasties dalis, ją praradus mūsų tautos nebebūtų“.

 

Knygos pristatyme dalyvaus – knygos autorius Nepriklausomybės Akto signataras, Seimo narys Algirdas Patackas, Nepriklausomybės Akto signataras, Europos Parlamento narys Algirdas Saudargas, knygos leidėjas „Versmės“ leidyklos vadovas Petras Jonušas

Mintimis apie knygą dalinsis ŠU Literatūros istorijos ir teorijos katedros vedėja prof. dr. Džiuljeta Maskuliūnienė.

  Muzikinę programą atliks ŠU Muzikos pedagogikos katedros studentai. 

Renginio organizatoriai – Šiaulių universitetas ir „Versmės“ leidykla.

▲2014 10 13


Knygos pavadinimas aliuzija į Kvedlinburgo analuose rastą Lietuvos vardą – LITUA. Algirdo Patacko pirmieji tekstai išspausdinti dar XX a. 7- ojo dešimtmečio pogrindžio savilaidoje, paskutiniai – dabar. Jų esmę nusako pavadinimas – LITUA, Lietuva tėvynė. 

Tai baltiškos ir lituanistikos studijos, lituanistiką suvokiant plačiąja prasme – pradedant studijomis apie mūsų esą, savimonę, mentą, baltų religiją, jos sąlytį ir sąsajas su krikščionybe, kalbą, istoriją ir baigiant grožinės literatūros tekstais. Lietuvių kalbai skiriama itin daug dėmesio, nes pasak knygos autoriaus, „kalba mūsų tautai yra neatplėšiama savasties dalis, ją praradus mūsų tautos nebebūtų“.

 

Knygos pristatyme dalyvaus – knygos autorius Nepriklausomybės Akto signataras, Garbės savanoris, Seimo narys Algirdas Patackas, knygos leidėjas „Versmės“ leidyklos vadovas Petras Jonušas.

Knygą vertins VU Istorijos fakulteto doktorantė, istorikė Veronika Gudaitė ir VDU Humanitarinio fakulteto magistrantas, istorikas Simonas Jazavita.

Muzikinę programą atliks Alytaus muzikos mokyklos mokiniai ir mokytojai.

Renginio organizatoriai – Alytaus miesto savivaldybė ir „Versmės“ leidykla.

▲2014 10 07 


Kviečiame diskutuoti

Š. m. spalio 21 d., antradienį, 16.30 val. Lietuvos mokslų akademijos Mažojoje salėje įvyks diskusija: „Neužbaigta piliakalnių byla: platesnės interpretacijos ir sprendimų paieškos“.

Kas, kokie veiksniai lėmė ypač tankaus piliakalnių susiformavimą istorinėje Lietuvoje, o taip pat gretimose baltų žemėse? Koks vaidmuo piliakalniams gali būti skiriamas (ir akcentuojamas!) užgimstant senųjų lietuvių politinei tautai, o vėliau - ir jos valstybei? Kas lėmė piliakalnių atminties nunykimą ir vizualinį jų nuskurdinimą? O kartu - ir mūsų protėvių iškilios kultūros numenkinimą... Ar įmanomas ir ar nūdien reikalingas deramas daugumos piliakalnių mentalinis ir vizualinis atgaivinimas? Kokiais keliais einant galėtų būti tai daroma?

Diskusijos pabaigoje numatomas pakartotinis kreipimosi į valstybės valdymo institucijas priėmimas. Bus siūloma vienus iš artimiausių kalendorinių metų skelbti piliakalnių atminimo ir tvarkymo metais. 

▲2014 10 06


Kviečiame į prof. R. Grigo knygos „Lietuvių tautos išlikimo drama“ pristatymą Druskininkuose

„Versmės“ ir „Diemedžio“ leidyklų išleistos knygos – prof. Romualdo Grigo „Lietuvių tautos išlikimo drama“ – pristatymas ir diskusija vyks 2014 m. spalio 1 d., trečiadienį, 16 val. Druskininkų Draugystės sanatorijos bibliotekoje (Vinco Krėvės g. 7, Druskininkai).

Knyga „Lietuvių tautos išlikimo drama“ – apie lietuvių tautos skaudulius, jos šviesiąją aurą ir turtingą praeities dvasinę kultūrą. Tautos ir Tėvynės likimas atskleidžiamas per nuolatinį socialinių santykių dramatizmą ir būties tragizmą. Knygos autorius prof. Romualdas Grigas kviečia skaitytoją kartu mąstyti ir diskutuoti. „Jeigu tu nežinai ir nenori žinoti savo tautos istorijos, širdimi neišgyveni skaudaus jos aido – tu prarandi dalį žmogiškosios vertės“ , – teigia knygos autorius.

Renginyje dalyvaus: akademikas, tautotyrininkas, profesorius Romualdas Grigas, „Versmės“ leidyklos vadovas Petras Jonušas, „Diemedžio“ leidyklos vadovas Danas Kaukėnas. 

Muzikinę programą atliks: dainų autorius, atlikėjas Albertas Antanavičius ir dainininkių grupė „Marcios“.

Renginio organizatoriai : Draugystės sanatorija ir ,, Versmės “ leidykla. 
2014 09 24


Kviečiame į Algirdo Patacko knygos „LITUA"  pristatymą Birštone

„Versmės“ leidyklos išleistos Algirdo Patacko knygos „LITUA“ pristatymas ir diskusija vyks 

2014 m. rugsėjo 29 d., pirmadienį, 17 val. Birštono viešojoje bibliotekoje (S. Dariaus ir S.  Girėno g. 12, Birštonas). 

Knygos pavadinimas aliuzija į Kvedlinburgo analuose rastą Lietuvos vardą – LITUA. Algirdo Patacko pirmieji tekstai išspausdinti dar XX a. 7-ojo dešimtmečio pogrindžio savilaidoje, paskutiniai – dabar. Jų esmę nusako pavadinimas – LITUA, Lietuva tėvynė. Tai baltiškos ir lituanistikos studijos, lituanistiką suvokiant plačiąja prasme – pradedant studijomis apie mūsų esą, savimonę, mentą, baltų religiją, jos sąlytį ir sąsajas su krikščionybe, kalbą, istoriją ir baigiant grožinės literatūros tekstais. Lietuvių kalbai skiriama itin daug dėmesio, nes pasak autoriaus, „kalba mūsų tautai yra neatplėšiama savasties dalis, ją praradus mūsų tautos nebebūtų“. 

Knygos pristatyme dalyvaus – knygos autorius Nepriklausomybės Akto signataras, Seimo narys Algirdas Patackas, knygos leidėjas „ Versmės“ leidyklos vadovas Petras Jonušas. 

Knygą vertins: VDU Humanitarinio fakulteto magistrantas, istorikas Gediminas Kasparavičius. 

Muzikinę programą atliks Sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademijos folkloro ansamblis „ Kupolė“, vadovė Daiva Bradauskienė.

Renginio organizatoriai – Birštono viešoji biblioteka  ir „Versmės“ leidykla. 
2014 09 24


Kviečiame į paskaitą ir fotografijų parodą „Sendvario archeologinės paslaptys“

Jakų mokyklos salėje 2014 m. rugsėjo 26 d. 14.00 val.

Programa: 

  • Archeologiniai kasinėjimai ir radiniai (dr. Jonas Genys, dr. Džiugas Brazaitis, Linas Tamulynas, Mindaugas Grikpėdis)

  • Sendvario klimato kaita (dr. A. Galvonaitė)

  • Sendvario apylinkių dvarai (dr. M. Purvinas)

Rėmėjai: Vietos Bendruomenių Taryba, „Versmės“ leidykla, UAB „Darena“

Globėjas: Sendvario seniūnija

2014 09 16

Netekome redaktoriaus Alfredo Dominausko

Su giliu liūdesiu pranešame, kad eidamas 72-uosius metus 2014 m. liepos 8 d. mirė „Lietuvos valsčių serijos“ bendradarbis, „Alantos“ monografijos vyriausiasis redaktorius Alfredas Dominauskas.

A. Dominauskas gimė 1942 12 14 Šiauliuose, darbininko šeimoje. 1949–1961 m. mokėsi 4-oje pradinėje bei Šiaulių berniukų gimnazijoje (vėliau pavadintoje J. Janonio vidurine mokykla). 1961 m. baigęs mokyklą dirbo saldainių fabrike „Rūta“. 1962 m. įstojo į Šiaulių pedagoginį institutą, aukštosios matematikos specialybę. Tais pačiais metais buvo paimtas į karinę tarnybą sovietų armijoje. 1965 m. įstojo į Vilniaus universitetą, kur 1970 m. gavo žurnalisto diplomą. Dar būdamas studentu pradėjo dirbti „Komjaunimo tiesos“ laikraštyje. Įvairiuose spaudos baruose išdirbęs beveik 40 metų išėjo į pensiją. Nuo 2011 m. A. Dominauskas bendradarbiavo „Versmės“ leidykloje, buvo monografijos „Alanta“ vyriausiasis redaktorius.

Reiškiame nuoširdžią užuojautą artimiesiems ir liūdime kartu. Atsisveikinimas su velioniu liepos 9d. Vilniaus Palaimintojo Jurgio Matulaičio bažnyčioje nuo 10 iki 15 val. ▲2014 07 08


Kviečiame į Algirdo Patacko knygos „LITUA"  pristatymą Druskininkuose

„Versmės“ leidyklos išleistos Algirdo Patacko knygos „LITUA“ pristatymas ir diskusija vyks 
2014 m. gegužės 16 d., penktadienį, 16 val. Druskininkuose Draugystės sanatorijos raudonojoje salėje (Vinco Krėvės g. 7, Druskininkai). 

Knygos pavadinimas aliuzija į Kvedlinburgo analuose rastą Lietuvos vardą – LITUA. Algirdo Patacko pirmieji tekstai išspausdinti dar XX a. 7-ojo dešimtmečio pogrindžio savilaidoje, paskutiniai – dabar. Jų esmę nusako pavadinimas – LITUA, Lietuva tėvynė. Tai baltiškos ir lituanistikos studijos, lituanistiką suvokiant plačiąja prasme – pradedant studijomis apie mūsų esą, savimonę, mentą, baltų religiją, jos sąlytį ir sąsajas su krikščionybe, kalbą, istoriją ir baigiant grožinės literatūros tekstais. Lietuvių kalbai skiriama itin daug dėmesio, nes pasak autoriaus, „kalba mūsų tautai yra neatplėšiama savasties dalis, ją praradus mūsų tautos nebebūtų“. 

Knygos pristatyme dalyvaus – knygos autorius Nepriklausomybės Akto signataras, Seimo narys Algirdas Patackas, knygos leidėjas „Versmės “ leidyklos vadovas Petras Jonušas. 

Muzikinę programą atliks KASP Dainavos apygardos 1-osios rinktinės 153-ios kuopos kariai iš Druskininkų Rimvydas Valenta ir Justinas Vaitkevičius. 

Renginio organizatoriai – Druskininkų Draugystės sanatorija ir „Versmės“ leidykla.

2014 04 29


Kviečiame į Algirdo Patacko knygos „LITUA"  pristatymą Anykščiuose

„Versmės“ leidyklos išleistos Algirdo Patacko knygos „LITUA“ pristatymas ir diskusija vyks 
2014 m. balandžio 23 d., trečiadienį,  17 val. Anykščių rajono savivaldybės Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešojoje bibliotekoje (Vyskupo skveras 1, Anykščiai). 

Knygos pavadinimas aliuzija į Kvedlinburgo analuose rastą Lietuvos vardą – LITUA. Algirdo Patacko pirmieji tekstai išspausdinti dar XX a. 7-ojo dešimtmečio pogrindžio savilaidoje, paskutiniai – dabar. Jų esmę nusako pavadinimas – LITUA, Lietuva tėvynė. Tai baltiškos ir lituanistikos studijos, lituanistiką suvokiant plačiąja prasme – pradedant studijomis apie mūsų esą, savimonę, mentą, baltų religiją, jos sąlytį ir sąsajas su krikščionybe, kalbą, istoriją ir baigiant grožinės literatūros tekstais. Lietuvių kalbai skiriama itin daug dėmesio, nes pasak autoriaus, „kalba mūsų tautai yra neatplėšiama savasties dalis, ją praradus mūsų tautos nebebūtų“. 

Knygos pristatyme dalyvaus – knygos autorius Nepriklausomybės Akto signataras, Seimo narys Algirdas Patackas, knygos leidėjas „Versmės “ leidyklos vadovas Petras Jonušas. 

Knygą vertins rašytojas Rimantas Vanagas ir istorikas Tomas Baranauskas.

Muzikinę programą atliks poetas, režisierius, Vytautas V. Landsbergis. 

Renginio organizatoriai – Anykščių rajono savivaldybės L. ir S. Didžiulių viešoji biblioteka ir „Versmės“ leidykla.

2014 04 09


Kviečiame į Algirdo Patacko knygos „LITUA"  pristatymą Klaipėdoje

„Versmės“ leidyklos išleistos Algirdo Patacko knygos „LITUA“ pristatymas ir diskusija vyks 
2014 m. kovo 21 d., penktadienį,  15 val. Klaipėdos universiteto Mažojoje Auloje (H. Manto g. 84, Klaipėda ). 

Knygos pavadinimas aliuzija į Kvedlinburgo analuose rastą Lietuvos vardą – LITUA. Algirdo Patacko pirmieji tekstai išspausdinti dar XX a. 7-ojo dešimtmečio pogrindžio savilaidoje, paskutiniai – dabar. Jų esmę nusako pavadinimas – LITUA, Lietuva tėvynė. Tai baltiškos ir lituanistikos studijos, lituanistiką suvokiant plačiąja prasme – pradedant studijomis apie mūsų esą, savimonę, mentą, baltų religiją, jos sąlytį ir sąsajas su krikščionybe, kalbą, istoriją ir baigiant grožinės literatūros tekstais. Lietuvių kalbai skiriama itin daug dėmesio, nes pasak autoriaus, „kalba mūsų tautai yra neatplėšiama savasties dalis, ją praradus mūsų tautos nebebūtų“. Tokios knygos vadinamos gyvenimo knygomis.

Knygos pristatyme dalyvaus – knygos autorius Nepriklausomybės Akto signataras, Seimo narys Algirdas Patackas, knygos leidėjas „Versmės“ leidyklos vadovas Petras Jonušas.

Knygą vertins Knygą vertins Klaipėdos universiteto Lietuvių kalbos katedros vedėjas prof. dr. Albinas Drukteinis, Baltijos regiono Istorijos ir archeologijos instituto vyr. mokslo darbuotojas prof. dr. Vladas Žulkus.

Renginio organizatoriai – Klaipėdos universitetas ir „Versmės“ leidykla.

2014 03 12


 

2014 03 03


Kviečiame į Antano Terlecko knygos „Ne pats pasirinkau savo dalią“ pristatymą Marijampolėje

Maloniai kviečiame Jus į Antano Terlecko knygos 
„Ne pats pasirinkau savo dalią“ (iš serijos „Neparklupdyta Lietuva“, 2-oji knyga) pristatymą ir diskusiją, kuri vyks 2014 m. kovo 10 d. 16 val. Marijampolės savivaldybės administracijos 1 aukšto salėje (J. Basanavičiaus a. 1, Marijampolė)

Knygos pristatyme dalyvaus knygos autorius, Lietuvos laisvės šauklys, žinomas rezistentas Antanas Terleckas, knygos leidėjas „Versmės“ leidyklos vadovas Petras JONUŠAS,  Pasipriešinimo dalyvių, rezistentų teisių komisijos pirmininkas Gintaras Šidlauskas.

Knygą vertins VDU humanitarinių mokslų fakulteto magistrantai, istorikų klubo nariai, Simonas Jazavita ir Gediminas Kasparavičius.

Muzikinę programą atliks Sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademijos folkloro ansamblis „Kupolė “, vadovė Daiva Bradauskienė

Žinomo rezistento, politiko, Lietuvos laisvės lygos įkūrėjo ir vadovo, nenuilstančio Lietuvos laisvės šauklio Antano Terlecko knyga „Ne pats pasirinkau savo dalią“ tarytum apibendrina ilgą ir sudėtingą autoriaus gyvenimo kelią, jo išgyvenimus, apmąstymus, lūkesčius ir gyvenimo patirtį. Šiame leidinyje nėra vietos pagyrūniškumui ar pozuojančiai beletristikai. Knygos autorius Antanas Terleckas kviečia skaitytoją kartu mąstyti ir diskutuoti. „Manau, kad savo trūkumų, ydų, nemalonių faktų nutylėjimas būtų nepagarba skaitytojui, pačiam sau ir istorinei tiesai. Tiesos, kad ir kokia ji būtų, nutylėjimas ar pagražinimas paverstų atsiminimus beprasmiu kūriniu“, – teigia knygos autorius.

Renginio organizatoriai: Marijampolės savivaldybė ir  „Versmės“ leidykla. 

2014 02 26


Kviečiame į Algirdo Patacko knygos „LITUA"  pristatymą Panevėžyje

„Versmės“ leidyklos išleistos Algirdo Patacko knygos „LITUA“ pristatymas ir diskusija vyks 
2014 m. kovo 7 d., penktadienį,  16 val. Panevėžio miesto savivaldybės I aukšto Didžiojoje salėje (Laisvės a. 20, Panevėžys). 

Knygos pavadinimas aliuzija į Kvedlinburgo analuose rastą Lietuvos vardą – LITUA. Algirdo Patacko pirmieji tekstai išspausdinti dar XX a. 7-ojo dešimtmečio pogrindžio savilaidoje, paskutiniai – dabar. Jų esmę nusako pavadinimas – LITUA, Lietuva tėvynė. Tai baltiškos ir lituanistikos studijos, lituanistiką suvokiant plačiąja prasme – pradedant studijomis apie mūsų esą, savimonę, mentą, baltų religiją, jos sąlytį ir sąsajas su krikščionybe, kalbą, istoriją ir baigiant grožinės literatūros tekstais. Lietuvių kalbai skiriama itin daug dėmesio, nes pasak autoriaus, „kalba mūsų tautai yra neatplėšiama savasties dalis, ją praradus mūsų tautos nebebūtų“. Tokios knygos vadinamos gyvenimo knygomis.

Knygos pristatyme dalyvaus – knygos autorius Nepriklausomybės Akto signataras, Seimo narys Algirdas Patackas, knygos leidėjas „Versmės“ leidyklos vadovas Petras Jonušas.

Knygą vertins prof. Romualdas Grigas ir VU istorijos fakulteto studentas Paulius Kruopis. Gitara gros ir dainuos Lietuvos kariuomenės Karaliaus Mindaugo Husarų bataliono vyr. srž. Donatas Voveris.

Renginio organizatoriai – Panevėžio miesto savivaldybė ir „Versmės“ leidykla.

2014 02 26


Mieli „Versmės“ leidyklos bičiuliai, bendraminčiai, skaitytojai,

Mums labai reikia Jūsų palaikymo ir paramos, todėl kviečiame ir šiemet pasinaudoti įstatymo suteikta teise ir dalį (2%) sumokėto GPM skirti „Versmės“ leidyklos leidžiamoms istorinėms knygoms ir unikaliai šimtatomei „Lietuvos valsčių“ monografijų serijai.

Paramą galite suteikti pildydami elektroninį prašymą arba popieriniu laišku (forma čia). Jums beliks į šią formą įrašyti didžiosiomis raidėmis savo vardą, pavardę, asmens kodą, adresą, telefoną, datą ir pasirašytą formą iki gegužės 1 d. pateikti Jūsų gyvenamosios vietos Valstybinės mokesčių inspekcijos skyriui. 

VšĮ „Versmės“ leidykla rekvizitai: kodas 122732630
Adresas Geležinkelio g. 6, 02100 Vilnius

Telefonai 85 2130623, 8698 20707 (leidyklos vadovo), 85 2330140 (buhalterija).

Iš anksto nuoširdžiai dėkojame už Jūsų supratingumą, pasiaukojimą ir prisidėjimą.

2014 02 26


Kviečia kasmetis konkursas „Rašau Lietuvos vardą“


Kviečiame į filmo apie Jūratę Statkutę de Rosales pristatymą Jurbarke

Maloniai kviečiame į filmo „Jūratė Statkutė de Rosales. Pasišventusi protėvių istorijai ir Lietuvai“ pristatymą Jurbarko kultūros namuose 2014 m. vasario 24 d., pirmadienį, 17 val. Dalyvaus filmo autorius Stasys Petkus. 2014 02 17


„Versmės“ leidyklos knygos Vilniaus knygų mugėje

2014 m. vasario 20–23 dienomis Lietuvos parodų ir kongresų centre LITEXPO vyks 15-oji tarptautinė Vilniaus knygų mugė. „Versmės“ leidyklos knygų bus galima įsigyti leidyklos „Homo liber“ jungtiniame LLA stende 5 salėje (stendo Nr. 5.C16.). Maloniai kviečiame dalyvauti. 2014 02 10


„Versmės“ leidyklos skelbimai (seni)

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla