Jūsų lankymasis šioje svetainėje

yra -as 

nuo svetainės įkūrimo 2001 11 07

 


Rengiamos monografijos

 

 

Vyriausioji redaktorė

Ona Gaidamavičiūtė
tel. 8 679 11716,
el. paštas
ona.gaida@gmail.com 

Sudarytoja

Ona Gaidamavičiūtė

Anotacija

„Versmės“ leidykla nuo 2010 m. rengia monografiją „Aukštadvaris“ – „Lietuvos valsčių“ serijos knygą, skiriamą Lietuvos tūkstantmečiui (2009), Lietuvos valstybės – karaliaus Mindaugo karūnavimo 750 metų jubiliejui (2003), Lietuvos nepriklausomos valstybės atkūrimo 100-mečiui (2018), Aukštadvario 635 metų sukakčiai (2016), kitiems reikšmingiems valstybės įvykiams ir sukaktims.  

Remdamasis žmonių atsiminimais, ekspedicijų, lauko tyrimų  ir archyvų medžiaga, mokslinėmis studijomis, anksčiau skelbtais straipsniais, kitais rašytiniais šaltiniais bei faktine medžiaga, monografiją rašo didelis autorių kolektyvas – žinomi Lietuvos istorikai, etnologai, archeologai, tautosakininkai, kalbininkai, sociologai, gamtininkai, kraštotyrininkai, įvairių sričių specialistai, vietiniai autoriai ir kt.

„Lietuvos valsčių“ serija yra unikalus, analogų neturintis nei Lietuvoje, nei kaimyninėse šalyse vienodos struktūros istorijos ir kultūros leidinys – Lietuvos miestų ir miestelių, kaimų ir vienkiemių, jų ir jų apylinkių istorijos nuo seniausių laikų iki šių dienų, kraštovaizdžio raidos, tradicinių verslų ir dirbinių, tradicinių gyvenamųjų namų ir jų interjero, paprotinės teisės, kalendorinių ir šeimos papročių, kapinių, liaudies išminties, bažnyčių, mokyklų, bibliotekų, Valstybės ir svarbiausių jos institutų bei įstaigų kūrimosi istorijos, įžymių žmonių, tarmių ir vietos šnektų ypatumų, tautosakos, liaudies muzikantų ir jų atliekamų kūrinių, taip pat tautinių mažumų istorijos, papročių ir kitų dalykų savotiška daugiatomė enciklopedija.

Monografijoje bus pateikta daug įdomios medžiagos apie Aukštadvarį ir jo apylinkes buvusio Aukštadvario valsčiaus ribose.

 

Naujienos

Sutartys, susirašinėjimas

Spaudos straipsniai

Pasakojimas apie miestelį

Žemėlapiai

Gyvenamųjų vietų sąrašas

Numatomas turinys

Iliustracijos

Įžymūs žmonės

Lietuvos savanoriai

Leidinio finansavimas

Jau parašyti straipsniai

Straipsnių publikacijos

Išleisti kiti leidiniai

Lankstinukas atsispausdinti

Monografiją sudaro gamtos, istorijos, etninės kultūros, kalbos, tautosakos, įžymių žmonių skyriai. 

Darbų etapai

Monografijos rengimo darbų pradžia – 2010.

Išleidimo terminas – 2019 m. (konkretus monografijos išleidimo terminas gali kisti, nes priklauso nuo bendro knygos finansavimo*).

 

Leidinio finansavimas, 2019 02 13

1. Bendra sąmatinė monografijos parengimo ir išleidimo darbų vertė, Eur 49 646,00

2. Faktiškai gautos lėšos

2 159,95

Simonas Žukauskas (1000 Lt, 2010 09 17)

289,62

Trakų r. savivladybės administracijos Aukštadvario seniūnija (2018 12 07)

247,93

Gražina ir Vacius Mališauskai (2018 07 12)

200,00

Paulius Gronskas (2018 09 25)

200,00

Viktorija ir Andrius Mališauskai su dukromis Aleksandra ir Viktorija (2018 12 04)

200,00

Anelė Pirga-Mališauskaitė su šeima (Lenkija) (2018 11 02)

150,00

Vida ir Henrikas Mališauskai (2018 11 02)

100,00

Enrikas Mališauskas (2018 07 12,
2018 11 02)

50,00
50,00

Valė Violeta Augustinavičienė-Mališauskaitė  (2018 07 23,
2018 11 02 )

50,00
50,00

Walter Maliszewski (JAV) (2018 11 02) ir Zenon Maliszewski (JAV) (2018 11 02)

100,00

Mykolas Mališauskas ir Jurgita Mališauskienė (2018 12 28)

100,00

Jūra Šiaulienė (Bubelytė), vyras Ričardas Šiaulys, dukros Judita Šiaulytė ir Giedrė Šiaulytė (2019 02 12)

100,00

Marija Keršienė (200 Lt, 2011 07 25)

57,92

Jonas Mališauskas (2018 11 02)

50,00

Zigmantas Mališauskas (2018 11 02)

50,00

Audrys Mališauskas (JAV) (2018 11 02)

50,00

Darius Mališauskas (2019 01 07)

50,00

Arūnas Andriuškevičius (50 Lt, 2011 06 22)

14,48

3. Negautos lėšos*

47 486,05

3.1. Įsipareigojimai ir gautinos sumos:

3 000,00

3.1.1. Numatoma gauti už knygynuose parduotas monografijas „Aukštadvaris“ (po išleidimo)

3 000,00

3.2. Monografijai išleisti trūkstamos lėšos*

44 486,05

 

* Monografijos rengimo darbus imtinai iki maketo sukūrimo leidykla įsipareigoja atlikti nuosavomis ir(ar) skolintomis lėšomis net ir esant nepakankamam finansavimui, tačiau knygos tiražą bus galima spausdinti tik gavus pakankamą paramą ir sukaupus visą leidinio sąmatinę sumą, t. y. tik užsakovams bei rėmėjams įvykdžius visus savo finansinius įsipareigojimus ir faktiškai gavus kitas monografijai išleisti trūkstamas lėšas.

Maloniai kviečiame kaip kas gali prisidėti, padėkite, kiek galite, remti knygos išleidimą finansiškai – be visuomenės supratimo ir pasiaukojimo knygos neįstengsime išleisti, nes didžiąją dalį leidinio sąmatos sudaro neatlygintina parama.

Iš anksto nuoširdžiai dėkojame už suteiktą paramą. Aukotojai bus garbingai įrašomi knygos rėmėjams skirtuose puslapiuose, įvardijant konkretų kiekvieno rėmėjo indėlį. Apie suteiktą ženklesnę paramą bus informuojama visuomenė, žiniasklaida.

Finansinę paramą knygai galima pervesti į „Versmės“ leidyklos, kodas 122732630, atsiskaitomąją sąskaitą LT027290000005467101 AB „Citadele“ banke, banko kodas 72900, nurodant: Parama knygai „Aukštadvaris“.

Paramą taip pat galite suteikti grynaisiais pinigais pačioje leidykloje.

„Versmės“ leidyklos adresas Geležinkelio g. 6, 02100 Vilnius, 
telefonas faksas 85 213 0623, mob. tel. 8698 09077.
Leidyklos vadovo tel. 8698 20707.

Leidyklos elektroninis paštas leidykla@versme.lt
interneto svetainė www.versme.lt 

Jau parašyti straipsniai

Kiekvieną dieną leidyklą pasiekia vis nauji straipsniai, parašyti rengiamoms „Lietuvos valsčių“ serijos monografijoms – per metus įvairioms monografijoms iš viso parašoma 300–400 straipsnių. Kiek ir kokių straipsnių šiuo metu jau parašyta šiai monografijai žiūrėkite eilutėje Numatomas turinys – šalia parašytų straipsnių nurodomos jų įteikimo leidyklai datos.

Straipsnių publikacijos

Čia informuojame apie rašomos ir rengiamos spaudai monografijos straipsnius, iki jos išleidimo jau publikuotus kituose leidiniuose, taip anonsuojant ir pristatant būsimą „Lietuvos valsčių“ serijos knygą nekantraujančiam skaitytojui.

GAMTA

Aleksandras Šliaupa, Valentinas Baltrūnas, Bronislavas Karmaza. Aukštadvario apylinkių geologinė sandara, Lietuvos lokaliniai tyrimai, www.llt.lt

Išleisti kiti leidiniai

Čia pateikiame kitų autorių ir leidyklų anksčiau (iki 2010 05 17) išleistus leidinius apie tą pačią monografijoje aprašomą vietovę.  

Kraštotyros sintezės

1. Aukštadvaris [Trakų rajonas / sudarytojas Kazys Račkauskas ; redakcinė komisija: Kazys Račkauskas – vyr. redaktorius … [et al.]. – Vilnius : Tėviškės pažinimo fondas [i.e. Gimtinė], 2002 ([Vilnius] : A. Malinausko indiv. įm.). – 416 p. : iliustr., gaid., žml. ; 21 cm.

Atskiri veikalai

A. Aplankykime Aukštadvario regioninį parką / [tekstas ir nuotraukos: Vaclovo Plegevičiaus, Emos Stanulionienės, Talvydo Špiliausko, Beno Svinkūno]. – Kaunas : Lututė, 2005. – 24, [2] p., įsk. virš. : iliustr. ; 15 x 21 cm. – Antr. iš virš. – Santr. angl. – Tiražas [500] egz. – ISBN 9955-692-19-7

B. Aukštadvario apylinkių augmenija = Vegetation of the region of Aukštadvaris / J. Balevičienė … [et al.] ; red. V. Rašomavičius. – Vilnius : Botanikos inst., 1994. – 294 p. : iliustr. – Gretut. tekstas angl. – Bibliogr.: p. 292–294

C. Aukštadvario 25-oji VKPTM : informacinis leidinys. – Vilnius, 1983. – 12 p.

D. Aukštadvario miestelio biblioteka, 1937–1997 : [bibliotekos 60-mečiui] / [sudarė: Jadvyga Kulikienė]. – Trakai : Trakų viešoji biblioteka, 1998. – 14, [1] p. : iliustr. – Antr. p. viršuje: Trakų rajono savivaldybė, Trakų viešoji biblioteka

E. Daugudis, Vytautas. Aukštadvario piliakalnio įtvirtinimai ir pastatai / V. Daugudis. – [Vilnius : s.n.], 1962. – [27] p. : iliustr. – Atsp. iš: Lietuvos TSR Mokslų akademijos darbai, serija A, 1(12), 1962, p. 43–[69]. – Santr. rus. – Be virš. – Su spaudu: Norbert Vėliaus biblioteka (LNB: 05/30434)

F. Kai kurie Užuguosčio – Aukštadvario apylinkių senovės bruožai / sudarytojas V. Vaitkevičius. – Vilnius : Lietuvos Respublikos kultūros paveldo inspekcija, 1994. – 69 lap., [7] iliustr. lap. : iliustr., schem. – Tekstas vienoje lap. Pusėje

Smulkieji spaudiniai (žemėlapiai, lankstiniai, lapeliai ir kt.)

Aukštadvario regioninis parkas. – Vilnius : [s.n., 1998]. – 1 lankstinys (6 p.) : iliustr., žml.

 

Čia skelbiama informacija, parengta 2010 03 20, patikslinta, papildyta 2010 06 16, 08 11, 09 24, 12 09, 2011 06 23, 2016 11 15, 2017 07 21, 2018 07 17, 07 25, 10 01, 11 05, 12 05, 12 11, 2019 01 14, 01 28, 02 13.

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt