lankymasis šioje svetainėje

 


Buvusio Žeimelio valsčiaus gyvenamųjų vietų sąrašas

(pagal 1923 m. pirmojo Lietuvos gyventojų surašymo duomenis)

 

Akmeniškių vns.

Aleksejevkos I k.

Aleksejevkos II k.

Balanėlių k.

Balinių vns.

Baltausių k.

Bardiškių k.

Bliodniekų plv.

Bruverių vns.

Buliškių vns.

Dambių vns.

Daunorių k.

Degių vns.

Diržių k.

Evglių vns.

Gatančių k.

Gedeikonių k.

Geišių k.

Gelčių k.

Geručių k.

Gliebavos dv.

Jovaišių dv.

Jovaišių k.

Kairelių k.

Klausučių k.

Kostantų dv.

Krasniškių k.

Kratošino dv.

Kukariškių plv.

Kukių k.

Latveliškių vns.

Lauksodžio dv.

Lauksodžio k.

Laumeikių k.

Lepšinės k.

Liesų dv.

Liesų Maž. vns.

Lipiškių vns.

Maišelių plv.

Mažučių k.

Meldžiūnų dv.

Meldžiūnų k.

Mielių vns.

Mokoliškių k.

Nakrašūnų k.

Naujadvarių k.

Nociūnų k.

Noreikų k.

Norūnėlių k.

Palšių vns.

Petronėlių k.

Petronių k.

Pikčiūnų k.

Požeimelių dv.

Punės vns.

Rozentalių vns.

Ruočių vns.

Ruonių vns.

Skarulių k.

Skikmų k.

Slabadų vns.

Slontiškių dv.

Steigvilių k.

Šumilių vns.

Švitingavos vns.

Trumpakojų k.

Zilių dv.

Žeimelio dv.

Žeimelio mstl.

Žyčiūnų k.

Valsčiaus  žemėlapis

 

 

Santrumpos: bžnk. - bažnytkaimis, dv. - dvaras, glžk. st. - geležinkelio stotis, k. - kaimas, mstl. - miestelis, mst. tp. gyv. - miesto tipo gyvenvietė, plv. - palivarkas, vns. - viensėdis.

 

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt