Jūsų lankymasis šioje svetainėje

yra -as 

nuo svetainės įkūrimo 2001 11 07

 


Monografijos „Žarėnai“ naujienos

 

2020 02 06

Gautas Lietuvos kultūros tarybos finansavimas

2020 m. vasario 6 d. gautas Lietuvos kultūros tarybos dalinis finansavimas 2020 metais „Versmės“ leidyklos rengiamoms monografijoms „BALNINKAI“ (7 tūkst. eurų), „PILVIŠKIAI“ (7 tūkst. eurų), „VIEŠVILĖ“ (7 tūkst. eurų), „ŽARĖNAI“ (7 tūkst. eurų). ▲2020 02 07


2019 04 25

Gauta parama

2019 m. balandžio 25 d. leidyklą pasiekė Stasės Juškevičiūtės-Sabaliauskienės 50,00 Eur parama rengiamai „Lietuvos valsčių“ serijos monografijai „ŽARĖNAI“ (vyr. redaktorius Juozas Girdvainis). Nuoširdžiai dėkojame rėmėjUI. Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. skirsnyje „Rengiamos monografijos“, pasirenkamoje eilutėje Žarėnai.   ▲2019 04 29


2019 04 24

Gauta parama

2019 m. balandžio 24 d. leidyklą pasiekė Zigmo Juškevičiaus 100,00 Eur parama rengiamai „Lietuvos valsčių“ serijos monografijai „ŽARĖNAI“ (vyr. redaktorius Juozas Girdvainis). Nuoširdžiai dėkojame rėmėjUI. Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. skirsnyje „Rengiamos monografijos“, pasirenkamoje eilutėje Žarėnai.   ▲2019 04 29


2018 08 21

Gauta parama

2018 m. rugpjūčio 21 d. leidyklą pasiekė Stefanijos Kryževičienės 100,00 Eur parama rengiamai „Lietuvos valsčių“ serijos monografijai „ŽARĖNAI“ (vyr. redaktorius Juozas Girdvainis). Nuoširdžiai dėkojame rėmėjai! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. skirsnyje „Rengiamos monografijos“, pasirenkamoje eilutėje Žarėnai.  ▲2018 09 12


2017 03 21

Gauta parama

2017 m. kovo 21 d. leidyklą pasiekė UAB „Paper fantasies“ 3000,00 Eur parama rengiamai „Lietuvos valsčių“ serijos monografijai „ŽARĖNAI“ (vyr. redaktorius Juozas Girdvainis). Nuoširdžiai dėkojame rėmėjams! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. skirsnyje „Rengiamos monografijos“, pasirenkamoje eilutėje Žarėnai. ▲2017 03 27


2013 08 21

Paskelbtas naujas elektroninio „Lietuvos lokalinių tyrimų“ mokslo darbų rinkinio straipsnis

2013 m. rugpjūčio 21 d. išėjo naujas elektroninio serialinio periodinio mokslo darbų rinkinio  „Lietuvos lokaliniai tyrimai“ 2013 metų  tomo straipsnis, paskelbtas interneto  svetainėje www.llt.lt – anksčiau nepublikuotas, Lietuvos lokalinių tyrimų mokslo darbų komisijos įvertintas, leidyklos spaudai parengtas geologo,  dr. Aleksandro Šliaupos straipsnis „Žarėnų apylinkių Žemės gelmių sandara“ (LLT:2013-24/21-229/GL), parašytas „Lietuvos valsčių“ serijos monografijos „ŽARĖNAI“ gamtos skyriui. 

Žarėnų valsčiaus teritorija plyti Žemaičių aukštumos dalyje, kurios dabartinio reljefo įvairovę sukūrė dvi paskutiniojo ledyno plaštakos, slinkusios iš Rygos įlankos pusės ir iš Baltijos jūros duburio. Apskritai Žemaičių aukštumos susidarymą nuo pat pradžių lėmė neotektoninė struktūra, besiformuojanti kvartero periode, ir kontinentinių ledynų daugkartinė veikla. Paskutiniojo kontinentinio ledyno dinamika (antslinkiai ir atsitraukimai), lydima nuogulų susidarymu ir reljefo formų sukūrimu, buvo sąlygota tokių neotektoninių struktūrų kaip Šiaulių pakiluma, Vakarų Lietuvos monoklina su Rietavo įlinkiu, Jelgavos įlinkis, Panevėžio balnas, Kauno struktūrinė terasa. Visos Žemaičių aukštumos struktūriniu pagrindu tapo Vakarų Žemaitijos struktūrinė terasa.

Žarėnų valsčiaus teritorija giluminės geologinės struktūros atžvilgiu patenka į labai sudėtingą kristalinio pamato ir nuosėdinės dangos Telšių deformacijos zoną. Ši zona labai aktyviai pradėjo formuotis proterozojuje prieš 1,8 mlrd. metų ir tęsėsi iki ankstyvojo paleozojaus. Ramesnė paleogeografinė aplinka, nors ir permaininga (gana dažna kaita sedimentacijos ir denudacijos procesų), prasidėjo apatinio devono Viešvilės laikotarpiu ir tęsiasi iki šių dienų.

Šis 24-asis „Lietuvos lokalinių tyrimų“ 2013 metų tomo straipsnis yra 229-asis bendrojoje chronologinėje rinkinio rodyklėje ir 21-asis iš geologijos dalykinės srities. ▲2013 08 21


2011 03 09

GAUTAS 1-ASIS RENGIAMOS „ŽARĖNŲ“ MONOGRAFIJOS STRAIPSNIS.  2011 m. kovo 9 d. leidykloje gautas 1-ojo rengiamos spaudai  „ŽARĖNŲ“ monografijos (vyr. redaktorius Juozas Girgvainis) straipsnio rankraštis – Juozo Girvainio „Telšių krašto žmonės“. ▲2012 10 09


 

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt