Jūsų lankymasis šioje svetainėje

yra -as 

nuo svetainės įkūrimo 2001 11 07

 


Numatomas monografijos „Žagarė“ 2-asis papildytas leidimas turinys

GAMTA

 1. Julius Vainorius. Žagarės krašto geoekologinių sąlygų raida vėlyvajame pleistocene ir holocene

 2. Aleksandras Šliaupa. Žagarės valsčiaus gelmių raida ir struktūra

 3. Algirdas Gaigalas. Žagarės apylinkėse surinktų akmeninių kirvių piktografinė analizė

 4. Algirdas Gaigalas. Būdingieji rieduliai

 5. Kęstutis Labanauskas. Žagarės parkas

 6. Valentinas Ramonas. Žagarės apylinkių augalija

 7. Valentinas Ramonas. Drugiai

 8. Valentinas Ramonas. Žagarės apylinkių saugomos teritorijos

ISTORIJA

 1. Ernestas Vasiliauskas. Žagarės apylinkės 3-ame tūkst.pr.Kr. –XVIII a.archeologijos duomenimis

 2. Tomas Baranauskas. Žagarės viduramžiai

 3. Rita Trimonienė. Žagarė XV–XVIII a,

 4. Povilas Spurgevičius. Žagarės seniūnijos bažnyčios

 5. Vida Girininkienė. Žagarės parapinė mokykla

 6. Vida Girininkienė. Žagarė XIX a. įvykiuose

 7. Vida Girininkienė. Žagarė XX a..pradžioje

 8. Violeta Butkienė. 1905 m. įvykiai Žagarėje latvių rašytojo R. Sėlio akimis ir jų interpretacija

 9. Virginijus Jocys. Žagarės dvaro sodyba XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje

 10. Ričardas Čepas. Žagarės valsčius 1918-1940 metais

 11. Ričardas Čepas. Žagarės valsčiaus pradinės mokyklos

 12. Romualda Vaitkienė. Mykolo Kozlovskio Senoji Žagarės vaistinė

 13. Linas Balčiūnas. 1918-1940 m. Žagarėje veikusios įmonės ir įstaigos (sąrašas)

 14. Kazys Misius. Žagarės paštas ir telegrafas

 15. Jonas Milius. Žemėtvarka ir kaimų ūkis XIX-XX a.

 16. Arūnas Bubnys. Žagarės žydų likimas

 17. Arūnas Gumuliauskas. Sovietiniai pertvarkymai Žagarė

 18. Birutė Burauskaitė. Žagarės valsčiaus gyventojai, nukentėję nuo sovietų režimo

 19. Arūnas Gumuliauskas.Švietimas Žagarėje sovietiniais metais

 20. Romualda Vaitkienė. Atgimimas

 21. Stasė Eidukaitienė. Žagarės seniūnijos istorija

 22. Marija Rupeikienė. Žagarės architektūra

 23. Vaidutis Riškus. Žadeikių kaimo ir dvaro istorijos fragmentai

 24. Viktoras Džiugys. Žagarės valsčiaus Damelių ir Juškaičių kaimai.

 25. Genovaitė Žukauskienė. Žagarės krašto technikos istorija

 26. Jonas Nekrašius. Fotografija Žagarėje

 27. Vida Girininkienė. Žagariečių įvaizdis tarpukario fotografijoje

 28. Vida Girininkienė. Žagarės istorinių įvykių chronologija

ETNINĖ KULTŪRA

 1. Martynas Purvinas. Žagarės valsčiaus kaimų istorinė raida

 2. Martynas Purvinas. Žagarės valsčiaus kaimų sodybos ir pastatai

 3. Dalia Kuodienė. Audiniai

 4. Julius Vainorius.Žagarės krašto malūnai

 5. Vida Girininkienė. Žagarės kapinės

 6. Alma Kančelskienė. Senosios žydų kapinės

 7. Marija Rupeikienė. Žydų kultūros paveldas.

 8. Alma Kančelskienė. Žagarės čigonai

 9. Vilma Akmenytė. Žagarės latviai XIX a.pabaigoje-XX a. pradžioje

 10. Jana Čeverė. Žagarės latvių kulinarinis paveldas

 11. Rasa Račiūnaitė–Paužuolienė. Barbora Žagarietė (Įvaizdžio formavimasis)

 12. Asta Venskienė. Moteriško grožio idealas ir jo kūrimas

KALBA

 1. Juozas Pabrėža. Žagarės apylinkių tarminės ypatybės

 2. Alvydas Butkus. Žagariečių pravardės

 3. Žagarės latvių tarmės bruožai

TAUTOSAKA

 1. Povilas Krikščiūnas. Žagarės krašto tautosaka (Tekstas ir publikacija)

ĮŽYMŪS ŽMONĖS

 1. Alma Kančelskienė. Julijonas Steponavičius Žagarėje (1961–1988)

 2. Vida Girininkienė. Žagarės šviesuoliai Romualda ir Vytautas Vaitkai

 3. Vida Girininkienė. Edvardas Levinskas (dienoraščio fragmentai)

 4. Romualda Vaitkienė. Žymiosios žagariečių šeimos

APIE AUTORIUS

 

BIBLIOGRAFINIS SĄVADAS

 

ASMENVARDŽIŲ RODYKLĖ

 

VALSČIAUS ŽEMĖLAPIS (su buv. valsčiaus ir dabartinių seniūnijų ribomis)

 

BUVUSIŲ LIETUVOS VALSČIŲ ŽEMĖLAPIS

 

Didelės 800–1000 psl. apimties knygoje bus apie 500 juodai baltų ir spalvotų iliustracijų: monografija gausiai iliustruojama nuotraukomis, piešiniais ir brėžiniais, žemėlapiais, dokumentų faksimilėmis, pateikiamos muzikos kūrinių gaidos.

Knygos turinys rengimo metu gali kisti.

„Versmės“ leidykla maloniai kviečia pareikšti nuomonę apie monografijos turinį – kas praleista, ką reikėtų papildyti ar pakeisti. Jei galėtumėte parašyti trūkstamą straipsnį, jei turite įdomios informacijos, nuotraukų ar tiesiog patarimų ir pastabų – maloniai lauktume iš Jūsų žinutės. Iš anksto nuoširdžiai dėkojame už Jūsų dėmesį. Tikimės, kad bendromis pastangomis parengta ir išleista knyga bus graži, įdomi ir turininga.

Parengta 2003 06 01.

Papildyta, patikslinta: 2007 12 01.

 

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt