lankymasis šioje svetainėje

 


Buvusio Žagarės valsčiaus gyvenamųjų vietų sąrašas 

(pagal 1923 m. pirmojo Lietuvos gyventojų surašymo duomenis)

 

Aleksandravo k.

Bandorių k.

Basenliškių vns.

Bružo dv.

Butlieriaus dv.

Damelių k.

Daukšių k.

Dilbinėlių k.

Dilbinų k.

Gaudikių k.

Gražaičių k.

Juodeikių k.

Juškaičių k.

Katiliškių plv.

Ližikų dv.

Ližikų k.

Mantoriškių dv.

Miknaičių k.

Minčaičių k.

Minkių k.

Navagrodkos k.

Pabalių k.

Petraičių dv.

Petraitėlių dv.

Piaunio k.

Puikių k.

Reklaičių k.

Rengių k.

Ročkių k.

Rukuižių k.

Stelmokų k.

Strelių k.

Stungių k.

Švetpuolio dv.

Tarbučių k.

Taručių k.

Tulnių k.

Veršių k.

Vidaučių k.

Viešučių k.

Žadeikėlių dv.

Žadeikių dv.

Žagarės mst.

Žiurių k.

Žučių k.

 

Santrumpos: bžnk. - bažnytkaimis, dv. - dvaras, glžk. st. - geležinkelio stotis, k. - kaimas, mstl. - miestelis, mst. tp. gyv. - miesto tipo gyvenvietė, plv. - palivarkas, vns. - viensėdis.

 

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt