Jūsų lankymasis šioje svetainėje

yra -as 

nuo svetainės įkūrimo 2001 11 07

 


Numatomas monografijos „Vilkija“ turinys

GAMTA

 1. Algirdas Gaigalas. Vilkijos žemės gelmės

 2. Algirdas Gaigalas. Vilkijos krašto rieduliai

 3. Rimvydas Kunskas. Vilkijos kraštovės struktūra ir raida

 4. Ričardas Kazlauskas. Rezervatai ir draustiniai

 5. Regimantas Vyšniauskas. Vilkijos girininkijos miškai

ISTORIJA

 1. Mindaugas Bertašius. Vilkijos krašto proistorė

 2. Eugenijus Jovaiša. Krūvandos senkapis

 3. Vykintas Vaitkevičius. Vilkijos apylinkių šventvietės

 4. Vytenis Almonaitis. Vilkija kryžiuočių kelių aprašymuose

 5. Romas Batūra. Paštuvos (Vilkijos) žemė kovų su Kryžiuočių ordino metu (XIII-XV a.)

 6. Linas Kvizikevičius. Vilkijos miestelis XV-XVIII amžiuje

 7. Darius Vilimas. Vilkijos valsčius  XVI-XVII amžiuje

 8. Darius Vilimas. Vilkijos pavieto bajorai žemės teismų knygose

 9. Povilas Spurgevičius. Vilkijos bažnyčia

 10. Ramunė Driaučiūnaite. Vilkijos bažnyčios archyvas

 11. Gintautas Žalėnas. Vilkijos bažnyčios vargonai

 12. Vida Girininkienė. Vilkija XIX amžiuje

 13. Ričardas Čepas. Vilkijos savanoriai.

 14. Tautvydas  Vėželis. Vilkijos mokyklos (1918-1940 m.)

 15. Tautvydas Vėželis. Vilkijos valsčiaus mokyklos(1918-1940 m.)

 16. Ričardas Čepas. Vilkijos valsčiaus savivaldybės veikla 1918-1940 metais

 17. Antanas Vaičius. Dvimečiai mokytojų kursai Vilkijoje (1923-1925 m.)

 18. Kazys Misius. Iš Vilkijos krašto praeities

 19. Vytautas Skebas.Vilkijos valsčiaus žemės ūkis 1940-1941 metais

 20. Alfredas Rukšėnas. Vilkijos valsčius pirmaisiais vokiečių okupacijos metais

 21. Vytautas Sabaliauskas. Vilkijos gimnazijos pogrindinė moksleivių organizacija

 22. Algis Tomas Geniušas. Kelias į mokslą (atsiminimai)

 23. Benediktas Marijonas Marma. Vilkijos šauliai (atsiminimai)

 24. Birutė Burauskaitė. Vilkijos tremtiniai

 25. Aldona Plentaitė. Vilkijos mokyklos istorija

 26. Marytė Šlapikienė, Vilija Stanislovaitienė. Antano Mackevičiaus pagrindine mokykla

 27. Dalia Smolenskienė. Vilkijos žemės ūkio mokykla

 28. Elena Ivanauskienė. Vilkijos žemės ūkio mokyklos muziejus

 29. Zigmas Kalesinskas. Dalios ir Zigmo Kalesinskų aukštesnioji liaudies amatų mokykla

 30. Arūnas Sniečkus. Antano ir Jono Juškų etninės kultūros muziejus

 31. Antanas Vaičius. Vilkijos dainorėliai

 32. Jonas Grinevičius. Vilkijos vaistinė

 33. Vanda Liveraitė. Vilkijos biblioteka

 34. Vida Girininkienė. Vilkijos fotografai

 35. Arūnas Bačiūnas. Vilkijos apylinkių kaimai ir jų gyventojai

 36. Romualdas Povilaitis. Padauguvėlės kaimas

 37. Vida Girininkienė. Kaimo turizmo sodybos

 38. Jonas Gurskas. Vilkija 1900-2005 metais

ETNINĖ KULTŪRA

 1. Martynas Purvinas. Vilkijos valsčiaus kaimų raida

 2. Marija Purvinienė. Kaimų sodybos ir pastatai

 3. Arūnas Sniečkus. Vilkijos žemės mitai ir tikrovė

 4. Vida Sniečkuvienė. Vilkijos krašto tautodailininkai

 5. Inga Nėninė. Skaros ir skarelės

 6. Edmundas Kozarynas. Žvejyba

 7. Kazimieras Kudirka. Žvejyba seniau ir dabar

KALBA 

 1. Artūras Judžentis. Tarmės apžvalga

 2. Vincentas Drovinas. Iš Vilkijos asmenvardžių istorijos

TAUTOSAKA

ĮŽYMŪS ŽMONĖS

 1. Vida Girininkienė. Kunigas ir sukilimo vadovas Antanas Mackevičius

 2. Gediminas Ilgūnas. Antano Mackevičiaus atminimo įamžinimas Ringovės kaime

 3. Arūnas Sniečkus. Broliai Antanas ir Jonas Juškos Vilkijoje

 4. Vida Girininkienė. Kazimieras Tallat-Kelpša – mokslininkas ir fotografas

 5. Antanas Vaičius. Adomas Makarevičius

 6. Elena Ivanauskienė. Pranas Mikalauskas

 7. Elena Ivanauskienė. Rimutis Vincas Puodžiūkaitis

 8. Nijolė Stanislovaitienė. Poetė Valerija Pancernienė

 9. Vida Girininkienė. Vilkijos krašto žymių žmonių biografijų sąvadas

 

Straipsnių, aprobuotų monografijų serijos „Lietuvos valsčiai“ Mokslo darbų komisijos, reziumė anglų kalba

Straipsnių autoriai (jų sąrašas su nuorodomis)

Santrumpos ir sutrumpinimai

Bibliografinis sąvadas

 

Asmenvardžių rodyklė

 

Vietovardžių rodyklė

Leidinio rėmėjai

Buvusio Kapčiamiesčio valsčiaus žemėlapis

Buvusių Lietuvos valsčių žemėlapis

Apie monografijų seriją „Lietuvos valsčiai“

 

Didelės 800–1000 psl. apimties knygoje bus apie 500 juodai baltų ir spalvotų iliustracijų: monografija gausiai iliustruojama nuotraukomis, piešiniais ir brėžiniais, žemėlapiais, dokumentų faksimilėmis, pateikiamos muzikos kūrinių gaidos.

Knygos turinys rengimo metu gali kisti.

„Versmės“ leidykla maloniai kviečia pareikšti nuomonę apie monografijos turinį – kas praleista, ką reikėtų papildyti ar pakeisti. Jei galėtumėte parašyti trūkstamą straipsnį, jei turite įdomios informacijos, nuotraukų ar tiesiog patarimų ir pastabų – maloniai lauktume iš Jūsų žinutės. Iš anksto nuoširdžiai dėkojame už Jūsų dėmesį. Tikimės, kad bendromis pastangomis parengta ir išleista knyga bus graži, įdomi ir turininga.

Parengta 2005 08

Papildyta, patikslinta: 2007 12 14

 

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt