Jūsų lankymasis šioje svetainėje

yra -as 

nuo svetainės įkūrimo 2001 11 07

 


Numatomas monografijos „Vepriai“ turinys

GAMTA   

 1. Rimvydas Kunskas. Veprių apylinkių kraštovaizdžio formavimasis 
 2. Daiva Patalauskaitė. Veprių apylinkių augmenija 

ISTORIJA 

 1. Gintautas Zabiela. Veprių apylinkių archeologiniai paminklai ir radiniai 
 2. Vida Girininkienė. Vepriai XIX amžiuje
 3. Audronė Žentelytė. Upninkų istorija 
 4. 1836 m. Veprių dvaro inventorius. Parengė Raimundas Ramanauskas
 5. Ričardas Čepas. Lietuvos savanoriai 
 6. Jonas Žentelis. Žydai Veprių valsčiuje
 7. Jonas Žentelis. Plentas
 8. Jonas Žentelis. Siaurasis geležinkeliukas
 9. Jonas Žentelis. Kelias nuo Veprių iki Paskarbės
 10. Jonas Žentelis. Karas 1939 metais
 11. Birutė Burauskaitė. Nuo sovietinio režimo 1940–1980 m. nukentėję Veprių valsčiaus gyventojai 
 12. Jonas Žentelis. Tremtis 1941 m. birželio 14–17 dienomis
 13. Jonas Žentelis. 1944 m. liepos mėn. mūšiai ties Vepriais 
 14. Vytautas Skebas. Žemės ūkio raida 1945–2002 m.
 15. Stepas Jankeliūnas. Prie kolūkio vairo 
 16. Jonas Žentelis. Veprių praeities eskizai
 17. Jonas Žentelis. Prisiminimai
 18. Rapolas Strazdas. Politinio kalinio prisiminimai.
 19. Jonas Žentelis. Lietuvos Atgimimo Sąjūdis Vepriuose 
 20. Dalia Urbonienė. Iš Veprių seniūnijos istorijos 
 21. Jonas Žentelis. Veprių muziejaus istorija 

Kultūros istorija

 1. Povilas Spurgevičius. Upninkų ir Veprių bažnyčių bei Sližių koplyčios architektūra ir dailės paminklai 
 2. Nijolė Marcinkevičienė. Veprių Kalvarijos seniau ir dabar
 3. Nijolė Bandzinskienė..Veprių žemės ūkio mokyklos istorija 
 4. Algirdas Paštukas. Prisiminimai apie Veprių žemės ūkio mokyklą
 5. Stanislovas Buchaveckas. Veprių valsčiaus mokyklos 1940–1944 m. 
 6. Aldona Medonienė. Iš Veprių vidurinės mokyklos istorijos 
 7. Rasa Šimonienė. Saviveiklos Vepriuose istorija
 8. Alma Aleknavičienė. Veprių bibliotekos istorija 
 9. Janina Gineitienė. Sližių bibliotekos istorija
 10. Jonas Žentelis. Veprių kultūros paminklai

ETNINĖ KULTŪRA 

 1. Venantas Mačiekus. Papročių teisė ir tradicinė dorovė 
 2. Vilma Mulevičiūtė. Kalendoriniai papročiai ir kalendorinės šventės
 3. Stanislovas Liučvaitis. Valstybinės šventės
 4. Rita Balkutė. Liaudies medicina ir veterinarija 

KALBA 

 1. Melanija Jankeliūnienė. Dešiniosios Šventosios pusės panevėžiškių tarmė
 2. Kazys Morkūnas. Vietovardžiai – istorijos dokumentai
 3. Melanija Jankeliūnienė. Veprių apylinkės vietovardžiai

TAUTOSAKA 

 1. Edita Kauzonaitė. Veprių apylinkių tautosakos apžvalga 
 2. Tautosakos tekstai. Parengė Edita Korzonaitė 

Dainuojamoji tautosaka

Pasakojamoji tautosaka

Smulkioji tautosaka

Rateliai, žaidimai

Instrumentinė muzika

ĮŽYMŪS ŽMONĖS 

 1. Jonas Žentelis. Hofmanų giminės istorija
 2. Jonas Žentelis. Nepriklausomybės kovų savanoris viršila Aleksandras Jeremičius
 3. Jonas Žentelis. Povilas Gaučys
 4. Jonas žentelis. Jonas Jurkūnas – pedagogas, švietėjas, geradarys
 5. Jonas Žentelis. Dar sykį apie „Barboriškių šviesuolius“
 6. Jonas Žentelis. Leonardas Gutauskas
 7. Jonas Žentelis. Vincas Lukša
 8. Milda Tamošiūnienė. Daktaras Stasys Tamošiūnas
 9. Aldona Brukštienė. Stepas Jankeliūnas
 10. Biografijų sąvadas. Parengė Venantas Mačiekus 

MOKLSLINIŲ STRAIPSNIŲ REZIUMĖ

 

APIE AUTORIUS

 

BIBLIOGRAFINIS SĄVADAS

 

ASMENVARDŽIŲ RODYKLĖ

 

VALSČIAUS ŽEMĖLAPIS (su buv. valsčiaus ir dabartinių seniūnijų ribomis)

 

BUVUSIŲ LIETUVOS VALSČIŲ ŽEMĖLAPIS

 

Didelės 800–1000 psl. apimties knygoje bus apie 500 juodai baltų ir spalvotų iliustracijų: monografija gausiai iliustruojama nuotraukomis, piešiniais ir brėžiniais, žemėlapiais, dokumentų faksimilėmis, pateikiamos muzikos kūrinių gaidos.

Knygos turinys rengimo metu gali kisti.

„Versmės“ leidykla maloniai kviečia pareikšti nuomonę apie monografijos turinį – kas praleista, ką reikėtų papildyti ar pakeisti. Jei galėtumėte parašyti trūkstamą straipsnį, jei turite įdomios informacijos, nuotraukų ar tiesiog patarimų ir pastabų – maloniai lauktume iš Jūsų žinutės. Iš anksto nuoširdžiai dėkojame už Jūsų dėmesį. Tikimės, kad bendromis pastangomis parengta ir išleista knyga bus graži, įdomi ir turininga.

 

Parengta 2003 05 05.

Patikslinta, papildyta: 2008 10 29.

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt