Jūsų lankymasis šioje svetainėje

yra -as 

nuo svetainės įkūrimo 2001 11 07

 


Rengiamos monografijos

 

 

Vyriausiasis redaktorius

Venantas Mačiekus

Sudarytojai

Venantas Mačiekus, dr. Edita Korzonaitė (tautosaka)

Leidybos partneris

Ukmergės rajono savivaldybė

Anotacija

„Versmės“ leidykla nuo 2002 m. rengia monografiją „Vepriai“ – „Lietuvos valsčių“ serijos knygą, skiriamą Lietuvos Tūkstantmečiui (2009), Lietuvos valstybės – karaliaus Mindaugo karūnavimo 750 metų jubiliejui (2003), Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui (2018). Monografijos vyriausiasis redaktorius ir sudarytojas Venantas Mačiekus yra valstybinės J. Basanavičiaus premijos laureatas.

Remdamasis žmonių atsiminimais, ekspedicijų, lauko tyrimų  ir archyvų medžiaga, mokslinėmis studijomis, anksčiau skelbtais straipsniais, kitais rašytiniais šaltiniais bei faktine medžiaga, monografiją rašo didelis autorių kolektyvas – žinomi Lietuvos istorikai, etnologai, archeologai, tautosakininkai, kalbininkai, sociologai, gamtininkai, kraštotyrininkai, įvairių sričių specialistai, vietiniai autoriai ir kt.

 

Naujienos

Sutartys, susirašinėjimas

Numatomas turinys

Leidinio finansavimas

Pasakojimas apie miestelį

Iliustracijos

Įžymūs žmonės

Lietuvos savanoriai

Gyvenamųjų vietų sąrašas

Išleisti kiti leidiniai

Lankstinukas

„Lietuvos valsčių“ serija yra unikalus, analogų neturintis nei Lietuvoje, nei kaimyninėse šalyse vienodos struktūros istorijos ir kultūros leidinys – Lietuvos miestų ir miestelių, kaimų ir vienkiemių, jų ir jų apylinkių istorijos nuo seniausių laikų iki šių dienų, kraštovaizdžio raidos, tradicinių verslų ir dirbinių, tradicinių gyvenamųjų namų ir jų interjero, paprotinės teisės, kalendorinių ir šeimos papročių, kapinių, liaudies išminties, bažnyčių, mokyklų, bibliotekų, Valstybės ir svarbiausių jos institutų bei įstaigų kūrimosi istorijos, įžymių žmonių, tarmių ir vietos šnektų ypatumų, tautosakos, liaudies muzikantų ir jų atliekamų kūrinių, taip pat tautinių mažumų istorijos, papročių ir kitų dalykų savotiška daugiatomė enciklopedija.

Siekiant surinkti ir aprašyti kuo daugiau faktinės medžiagos „Versmės“ leidykla 2003 m. birželio 23 – liepos 2 d. surengė tiriamąją monografijos autorių ekspediciją į Veprius ir jų apylinkes buvusio Veprių valsčiaus teritorijoje.

Monografiją sudaro gamtos, istorijos, etninės kultūros, kalbos, tautosakos, įžymių žmonių skyriai. 

Rengimo darbų etapai ir faktinė monografijos parengimo būklė (2011 01 17)

Monografijos rengimo darbų pradžia  2002 05 02.

Knyga visiškai parengta ir atiduota į spaustuvę spausdinimui.

Išleidimo terminas 2011 m. (konkretus monografijos išleidimo terminas gali kisti, nes priklauso nuo bendro knygos finansavimo*).

 

Finansavimo būklė, 2010 12 06

1. Bendra sąmatinė monografijos parengimo ir išleidimo darbų vertė, Lt 141.631,00

2. Faktiškai gautos lėšos

101.000,00

2.1. Ukmergės rajono savivaldybė (2004 04 16, 2005 11 23, 2006 03 30, 2010 12 02)

85.000,00

2.2. LR Kultūros ministerija (2010 05 06)

15.000,00

2.3. Bronius Puzinavičius (2008 02 01, 2009 03 09)

1.000,00

3. Negautos lėšos*

40.631,00

3.1. Įsipareigojimai ir gautinos sumos:

30.000,00

3.1.1. Numatoma gauti už knygynuose parduotas monografijas „Vepriai“ (po išleidimo)

10.000,00

3.1.2. UAB „Magnolija“

10.000,00

3.1.3. Petras Jonušas

10.000,00

3.2. Monografijai išleisti trūkstamos lėšos*

10.631,00

 

* Monografijos rengimo darbus imtinai iki maketo sukūrimo leidykla įsipareigoja atlikti nuosavomis ir(ar) skolintomis lėšomis net ir esant nepakankamam finansavimui, tačiau knygos tiražą bus galima spausdinti tik gavus pakankamą paramą ir sukaupus visą leidinio sąmatinę sumą, t. y. tik užsakovams bei rėmėjams įvykdžius visus savo finansinius įsipareigojimus ir faktiškai gavus kitas monografijai išleisti trūkstamas lėšas.

Maloniai kviečiame kaip kas gali prisidėti, padėkite, kiek galite, remti knygos išleidimą finansiškai – be visuomenės supratimo ir pasiaukojimo knygos neįstengsime išleisti, nes didžiąją dalį leidinio sąmatos sudaro neatlygintina parama.

Iš anksto nuoširdžiai dėkojame už suteiktą paramą. Aukotojai bus garbingai įrašomi knygos rėmėjams skirtuose puslapiuose, įvardijant konkretų kiekvieno rėmėjo indėlį. Apie suteiktą ženklesnę paramą bus informuojama visuomenė, žiniasklaida.

Finansinę paramą knygai galima pervesti į „Versmės“ leidyklos, kodas 122732630, atsiskaitomąją sąskaitą LT027290000005467101 AB „Citadele“ banke, banko kodas 72900, nurodant: Parama knygai „Vepriai“.

Paramą taip pat galite suteikti grynaisiais pinigais pačioje leidykloje.

„Versmės“ leidyklos adresas Geležinkelio g. 6, 02100 Vilnius, 
telefonas faksas 85 213 0623, mob. tel. 8698 09077.
Leidyklos vadovo tel. 8698 20707.

Leidyklos elektroninis paštas leidykla@versme.lt
interneto svetainė www.versme.lt 

Išleisti kiti leidiniai

Čia pateikiame kitų autorių ir leidyklų ankščiau (iki 2010 05 17) išleistus leidinius apie tą pačią monografijoje aprašomą vietovę.  

Atskiri veikalai

A. Motuzas, Alfonsas. Veprių Kalvarijos : istoriniai, etnologiniai ir etnomuzikologiniai aspektai : monografija / Alfonsas Motuzas ; Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakulteto Lietuvos Katalikų Bažnyčios istorijos centras, Klaipėdos universiteto Muzikologijos institutas. – Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2006 (Kaunas : VDU l-kla). – 183, [1] p. : iliustr., nat. ; 24 cm. – Santr. angl., lenk. – Bibliogr.: p. 169–173. – Autoriaus publikacijos monografijos tema: p. 180 (15 pavad.). – Asmenvardžių r-klė: p. 181–183. – Tiražas 100 egz. – ISBN 9955-12-151-3

Čia skelbiama informacija, parengta 2004 04 27, patikslinta, papildyta 2005 02 02, 2006 04 07, 2007 01 17, 2008 02 12, 2009 03 19, 2010 05 07, 08 10, 12 06, 2011 01 17.

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla