lankymasis šioje svetainėje

 


Buvusio Veprių valsčiaus gyvenamųjų vietų sąrašas 

(pagal 1923 m. pirmojo Lietuvos gyventojų surašymo duomenis)

 

Apaikiškių k.

Avižynės (Uvsejuvkos) vns.

Barboriškių k.

Barboriškių vns.

Bainariškių plv.

Bečių dv.

Bečių (Papievės) vns.

Bernotiškių dv.

Bernotiškių vns.

Beteniškių plv.

Bronislavavos vns.

Dubių (Adamrajaus) k.

Evalingavos vns.

Gavinonių k.

Gelažos vns.

Jačionių vns.

Juozapavos vns.

Kalibato vns.

Kalvelių k.

Karčiškių vns.

Kazlaučiznos k.

Kazlaučiznos plv.

Kavaliukų plv.

Kryžiaukos k.

Knizlaukio k.

Knizlaukio plv.

Knizlaukio vns.

Kunigiškių I k.

Kunigiškių II k.

Labanosių k.

Lazdonos vns.

Martyniškių plv.

Maukūnų k.

Mažluvkos vns.

Medynų k.

Medynų (Malinaukos) vns.

Medynų vns.

Medynų dv.

Mykališkių I vns.

Mykališkių II vns.

Mykuliškių (Ližynės) vns.

Minderiškių k.

Notalynos vns.

Paberžės vns.

Paežerių (Pojeziorkos) vns.

Pagelažių k.

Pagelažių vns.

Pakalnos k.

Pakalnos vns.

Pakapių vns.

Palaužės vns.

Pasiekių vns.

Paširvinčio vns.

Paąžuolių (Podembės) vns.

Pažuvinčio vns.

Pabariškių (Podbariškių) vns.

Paguliankos vns.

Pameraučiškių (Safijuvkos) vns.

Paskarbinės vns.

Platų plv.

Pranių k.

Pučionių dv.

Pučionių vns.

Pustoškos Maž. vns.

Pustoškos vns.

Ratautų k.

Rizgonių k.

Samantonių k.

Slabados k.

Sližių k.

Sližių dv.

Šukynės k.

Šafarnės Sen. vns.

Šafarnės Nauj. vns.

Šakių vns.

Tagailų vns.

Takaviskos vns.

Upnikų dv.

Užušilių k.

Užušilių vns.

Vasiliavos (Lembartavos) k.

Vankavo vns.

Vengrų k.

Vengrų vns.

Veprių dv.

Veprių mstl.

 

Santrumpos: bžnk. - bažnytkaimis, dv. - dvaras, glžk. st. - geležinkelio stotis, k. - kaimas, mstl. - miestelis, mst. tp. gyv. - miesto tipo gyvenvietė, plv. - palivarkas, vns. - viensėdis.

 

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla