lankymasis šioje svetainėje

 


Antanas Tyla

(g. 1929 10 28, Bičionių k., Anykščių raj.), habil. dr (humanitariniai m.), Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino IV laipsnio ordino kavalierius, Lietuvos istorijos instituto vyriausiasis mokslinis bendradarbis, VDU Humanitarinių mokslų fakulteto Istorijos katedros profesorius, Lietuvos MA narys ekspertas, Pasaulio Anykštėnų bendrijos, „Lithuanian Historical Studies“ redakcinės kolegijos pirmininkas, LKMA akademikas, LR valstybinės paminklosaugos komisijos, Lietuvos mokslo tarybos, VDU senato, Lietuvos banko banknotų ir monetų parengimo komisijos, Vilniaus savivaldybės pavadinimų teikimo komisijos, leidinio „Lituanistika“ redakcinės kolegijos narys, LKMA Centro valdybos vicepirmininkas.

Žmona Romualda (g. 1933).

Vaikai – Audronė (g. 1960), Gediminas (g. 1972).

Išsilavinimas: 1951-1956 studijavo VU.

Darbovietės: 1956-1958 – Veiviržėnų (Klaipėdos raj.) vid. m-klos mokyt., 1958-1989 – Lietuvos istorijos i-to jaun., vyr., vyriaus. moksl. bendr., 1989-1992 – šio i-to Archeografijos sk. vad., muo 1992 – dir., vyriaus. moksl. bendr., 1991-1997 – VDU Humanitarinių mokslų fak. Istorijos k-ros ved., nuo 1997 – prof.

Faktai: Knygų: „1905 metų revoliucija Lietuvos kaime“ (1968), „Lietuvių spaudos draudimo panaikinimo byla“ (1972), „Lietuvos valstiečių judėjimas 1861-1914“ (kartu su kitais, 1975), „Lietuva ir Livonija XVI a. pab. - XVII a. pr.“ (1986), „Garšvių knygnešių draugija“ (1991), aut. Leidinio „Lietuvos magdeburginių miestų privilegijos ir aktai“, I t. (Joniškis ir Jurbarkas, 1991) sudarytojas, II t. (Kretinga, Skuodas, Šiauliai, Šventoji, Varniai, Veliuona, Viekšniai, Virbalis, Vladislovovas, 1997) vienas iš sudarytojų. „Lietuvos istorijos metraščio“ redakcinės kolegijos narys. Rengia istorijos doktorantus, spausdina straipsnius politinės kultūros XVI-XVII a. klausimais. Valst. J. Basanavičiaus premijos laureatas (1994).

Laisvalaikio užsiėmimai: Kelionės.

Darbo adresas: Lietuvos istorijos institutas, Kražių g. 5, LT-2001 Vilnius, tel. 61 44 36.

Namų adresas: Didlaukio g. 37-18, LT-2057 Vilnius, tel. 77 95 19.

 

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla