lankymasis šioje svetainėje

 


Trys Lietuvos kraštai „Lietuvos valsčių“ serijos knygose

Ignė Puplesytė

Valstiečių laikraštis, 2001 11 03, nr. 88

Lietuvos mokslų akademijos salėje Vilniuje buvo pristatytos „Versmės“ leidyklos knygos „Lygumai. Stačiūnai“, „Veliuona“, „Raguva“. Tai tapo neeiliniu įvykiu ne tik šias knygas išleidusiai „Versmės“ leidyklai, bet ir kartu su ja jų pristatymą organizavusiems Mokslininkų rūmams. „Tiek daug žmonių šioje salėje senai nebuvo susirinkę“, – sako renginio vedėjas istorikas daktaras Romas Batūra. Ir susirinkusieji ištvėrė iki galo, nors renginys užtruko daugiau nei tris valandas. Mat kiekvienam šios knygos vyriausiajam redaktoriui ir jo komandai norėjosi daug ką pasakyti, o tiksliau, „įrodyti“, kad, sakysim, gimtieji Lygumai ar Raguva – kone Kaunas, o gerai pagalvojus – ir visas Vilnius. Na, Veliuona, tiek to, žymi ir be didesnių diskusijų, todėl jos vyriausioji redaktorė Vida Girininkienė daugiau leido kalbėti atvykusiems veliuoniškiams, o ne žymiems šios knygos autoriams istorikams. Bene taikliausiai „Veliuonos“, o ir kitų knygų reikšmę nusakė veliuoniškis Muzikos akademijos profesorius Petras Kunca: „Šios knygos rodo, kad mes visuomet buvome Europoje ir kad mums nėra kur eiti“.

Čia ir sustokime. Šių knygų vyriausieji redaktoriai europiečiai istorikai Robertas Jurgaitis, Vida Girininkienė, Romaldas Samavičius, sutelkę daugybę autorių, pateikia išsamią nurodytų vietovių istoriją. Knygose yra ir skyriai „Gamta“, „Kalba“, „Tautosaka“, parengti kvalifikuotų šių sričių specialistų – Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinio bendradarbio Povilo Krikščiūno, kalbininkų daktarų Artūro Juodženčio, Kazio Morkūno, geografės daktarės Filomenos Kavoliutės ir kitų. Ypač didelis vaidmuo skiriamas tautosakai, suvokiant ją ne tik kaip pasakas ar dainas, bet ir kaip didžiulį etninės kultūros lobyną. Juk Antano Juškos dainos XIX a. antrojoje pusėje nė kiek ne mažiau kaip pastarųjų dešimtmečių krepšininkai garsino Lietuvą. Tačiau, žinoma, tai dar ne pabaiga minėtų vietovių tyrinėjimuose. „Veliuonos“ ir „Raguvos“ vyriausiesiems redaktoriams V. Girininkienei ir R. Samavičiui šios knygos ne pirmosios, tačiau jaunam istorikui Vilniaus pedagoginio universiteto dėstytojui R. Jurgaičiui tai pirmasis rimtas išbandymas. „Versmės“ leidyklos vadovas Petras Jonušas yra tolerantiškas, pasitiki savo redaktoriais ir sudarytojais. Tad šia prasme galimybės yra didžiulės. „Tai duoklė gimtajam kraštui“, – sako R. Jurgaitis. Beje, ši „duoklė“ jam ir jo žmonai „Lygumų. Stačiūnų“ redaktorei Letai Jurgaitienei kainavo kelerius įtempto darbo metus, atsisakant savo asmeninio gyvenimo, o Robertui – ir disertacijos rengimo. Ką beveiksi, taip gimsta geros knygos, o „Lygumai. Stačiūnai“ viena iš tų – ne šiaip darbelis, o istorinis veikalas!

„Mūsų knygos – investicija ateičiai“, – pabrėžė „Versmės“ leidyklos vadovas Petras Jonušas. Būtent jo pastangų, kantrybės ir pinigų dėka išleistos šios ir kitos „Lietuvos valsčių“ serijos knygos. „Veliuonos“ išleidimą parėmė Lietuvos kultūros ministerija.

Pristatyme dalyvavo atstovai iš vietos savivaldybių. Bene gražiausiai pasirodė veliuoniškiai, atvežę ir Veliuonos kultūros namų ansamblio „Veliuonietis“ dalyvius, ir garbių svečių.

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla