lankymasis šioje svetainėje

 


Šventė Lygumuose

Jonas Joniškaitis

Valstiečių laikraštis, 2001 08 11, nr. 64

Porciunkulės atlaidai Lygumų (Pakruojo r.) bažnyčioje – patys reikšmingiausi šioje parapijoje. Įvairiai lygumiečiai šią šventę vadina: vieni taria „parcinkulės“, kiti – „pracinkulės“, visiškai nesukdami galvos, kad tai Marijos Angelų Karalienės šventės pavadinimas, kilęs nuo mažytės koplytėlės, kuri stovėjo Italijoje, netoli Asyžiaus, Spoleto slėnyje. Joje mėgo melstis šv. Pranciškus Asyžietis, pats savo rankomis ją, jau apgriuvusią, atstatęs. Lotyniškas žodis „portiunkula“ reiškia dalelę, šiuo atveju – mažytį žemės sklypelį, kuriame ir stovėjo Marijos Angelų Karalienės koplytėlė. Ilgainiui tuo vardu imta vadinti ir koplytėlę. Būtent nuo jos šis vardas paplito po visą pasaulį, kai 1216 m. šv. Pranciškus išprašė iš popiežiaus malonę, kad tikintieji, lankydami Porciunkulės koplytėlę Marijos Angelų Karalienės šventėje (rugpjūčio 2 d.), gautų visuotinius atlaidus.

Lygumuose šie atlaidai vyksta pirmąjį rugpjūčio sekmadienį. Ir šįkart gražiai išpuoštoje ir didingoje bažnyčioje vyko iškilmingos pamaldos, pasibaigusios įspūdinga procesija. Į šią parapijos šventę suplūdo ne tik Lygumų parapijos gyventojai, bet atvažiavo ir nemažai iš čia kilusių žmonių, šiandien išsisklaidžiusių po visą Lietuvą.

Po pamaldų reikšminga lygumiečių šventė nesibaigė. Žmonės rinkosi į aikštę prie seniūnijos, kur turėjo įvykti dar vienas Lygumams reikšmingas renginys – visuomenei pristatyta ką tik „Versmės“ leidyklos išleista lokalinė monografija „Lygumai. Stačiūnai“. Daug gražių ir gerų žodžių buvo pasakyta šios knygos vyriausiajam redaktoriui, iš Lygumų kilusiam jaunam istorikui Robertui Jurgaičiui, kuris kartu su Kazimieru Kalibatu ir Povilu Krikščiūnu ir sudarė šį įspūdingą leidinį. Kaip pažymėjo savo žodyje R. Jurgaitis, šiai didelės apimties knygai (beveik 900 psl.) net 57 autoriai parašė 80 straipsnių, dėl ko ją galima vadinti kolektyvinio darbo vaisiumi.

Šventėje dalyvavo ir „Versmės“ leidyklos vadovas Petras Jonušas, kuris ir finansavo šios knygos parengimą ir išleidimą. P. Jonušas pabrėžė, jog tai jau šeštoji jo leidžiamos serijos „Lietuvos valsčiai“ knyga, kuri skiriama artėjančiam Lietuvos vardo paminėjimo rašytiniuose šaltiniuose tūkstantmečiui bei Lietuvos tarptautinio pripažinimo 750 metinėms.

– Lietuvoje būta per 300 valsčių. Viliamės, kad užteks jėgų nors apie dalį jų išleisti knygas, – kalbėjo Petras Jonušas.

Šioje šventėje dalyvavo ir lygumietis rašytojas ir publicistas, „Valstiečių laikraščio“ žurnalistas Antanas Čalnaris, pristatęs kraštiečiams šeštąją savo knygą „Užmerktos sodybų akys“, kurioje sutilpo prie mažosios publicistikos arba eseistikos priskiriami nedidelės apimties kūriniai, spausdinti „Valstiečių laikraštyje“.

Šventėje buvo pasakyta daug gražių žodžių abiejų knygų autoriams, dalyvavo rajono meras Jonas Juozapaitis, Lygumų seniūnas Gediminas Poliakas, būrys garbingų svečių.

Gražią programą šventės dalyviams parodė Lygumų kultūros namų etnografinis moterų ir J. Noreikos Šukionių pagrindinės mokyklos mokinių instrumentinis–vokalinis ansamblis.

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla