lankymasis šioje svetainėje

 


Padėkos ir sveikinimai

Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų šiltas padėkas ir gražius sveikinimus – juk geras žodis ir yra prasmingiausias atlygis už darbus, jų reikalingumo įvertinimas. Šiuos mums itin brangius Jūsų širdies šiluma sušildytus pagarbos ir dėkingumo ženklus čia skelbiame, norėdami tikrai ne pasididžiuoti, o vien pasidžiaugti ir pasidalinti tuo džiaugsmu su kitais.

Vilkaviškio savivaldybės Pilviškių seniūnijos padėka / 2021 05 20

Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus direktorės Viletos Čėsnienės padėka / 2018 05 29

Herder Instituto (Vokietija) bibliotekos padėka / 2018 03 15

Panevėžio r. savivaldybės mero Povilo Žagunio padėka / 2017 03 11

Sedos Vytauto Mačernio gimnazijos direktorės Genoveitos Gricienės padėka / 2014 05 27

Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko Algirdo Butkevičiaus padėka / 2013 12 06

Paminklo poetui Pranui Vačaičiui fondo padėka / 2013 09 23

Šakių rajono savivaldybės padėka / 2013 09 18

Lazdijų žirgininkų klubo padėka / 2013 04 25

Onuškio parapijos klebono kun. Algimanto Gaidukevičiaus sveikinimas / 2011 04 24

VDU „Rasos“ gimnazijos direktoriaus Artūro Sakalausko padėka / 2011 03 03

Širvintų rajono savivaldybės mero Kęstučio Pakalnio padėka / 2011 02 17

Rokiškio rajono savivaldybės Kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis skyriaus vedėjo Petro Blaževičiaus padėka / 2010 12 20

Kauno apskrities pedagoginio muziejaus direktorės padėka „Versmės“ leidyklos redaktoriui Juozui Pugačiauskui / 2010 11 18

Rokiškio „Romuvos“ gimnazijos bibliotekos vedėjos Redos Kiselytės padėka / 2010 11 09

Papilės Simono Daukanto gimnazijos Kairiškių skyriaus mokytojos Ritos Masiulienės padėka / 2010 09 19

Klaipėdos rajono Endriejavo seniūnijos seniūnės Laimutės Šunokienės padėka / 2010 09 12

Lietuvos Respublikos Seimo pirmininko sekretoriato raštas / 2010 07 19

Lietuvių švietimo draugijos „Rytas“ pirmininko Algimanto Masaičio padėka / 2010 05 07

Kūrėjų klubo „Žalia žolė“ prezidento Gaudento Kurilos ir Rytų aukštaičių sambūrio seniūno Algirdo Svidinsko padėka / 2010 04

VDU „Rasos“ gimnazijos direktoriaus Artūro Sakalausko padėka / 2010 02 25

Sužionių bendruomenės pirmininko padėkos raštas / 2010 01 13

Rokiškio „Romuvos“ gimnazijos direktorius Gedimino Matiekaus padėka / 2009 10 19

Obelių seniūno Eugenijaus Narkūno ir Obelių bendruomenės pirmininko Romo Kundelio padėka / 2009 09

Šilutės rajono savivaldybės Gardamo seniūno Tomo Balčyčio padėka  / 2009 09 30

Šilutės rajono savivaldybės Švėkšnos seniūno Alfonso Šepučio padėka  / 2009 09 29

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vedėjos Valės Jurešienės padėka  / 2009 08 22

Radviliškio rajono savivaldybės mero Antano Čepononio padėkos raštas  / 2009 07 20

Rokiškio r. savivaldybės administracijos Kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis skyriaus vedėjo Petro Blaževičiaus padėka  / 2009 04 17

Rokiškio r. savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos direktorės Alicijos Matiukienės padėka / 2009 04 17

Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos rektoriaus kun.  Žydrūno Vabuolo padėka / 2009 02 27

Širvintų rajono savivaldybės mero Kęstučio Pakalnio padėka / 2009 02 13

Širvintų rajono savivaldybės Gelvonų seniūno Liongino Juzėno padėka / 2009 02 13

Šilalės rajono savivaldybės mero Albino Ežerskio padėka / 2008 12 07

Vilniaus pedagoginio universiteto bibliotekos direktorės Emilijos Banionytės padėka / 2008 12 02

Leidyklos vadovo Petro Jonušo jubiliejaus proga

Vilniaus pedagoginio universiteto rektoriaus akad. Algirdo Gaižučio sveikinimas / 2008 11 04

Etninės kultūros globos tarybos pirmininko prof. dr. Liberto Klimkos padėka / 2008 10 15

Rokiškio „Romuvos“ gimnazijos direktoriaus Gedimino Matiekaus padėka / 2008 10 02

Kauno r. Kulautuvos vidurinės mokyklos l. e. direktorės pareigas Rimos Špakauskaitės-Kučinskienės padėka / 2008 02 09

Vilniaus mokytojų namų direktorės Zitos Žepnickienės padėka / 2007 04 01

Panevėžio miesto ir rajono pataisos inspekcijos viršininkės Virginijos Mogylienės padėkos raštas / 2005

Serijos „Lietuvos valsčiai“ 10-mečio proga

Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko Algirdo Brazausko sveikinimas / 2005 02 10

Šiaulių „Aušros“ muziejaus direktoriaus Raimundo Balzos padėka / 2005 02

Akmenės rajono Papilės seniūno Antano Vaičiaus padėkos raštas / 2005 02 10

l. e. Šiaulių universiteto rektoriaus pareigas Juozo Pabrėžos padėka / 2005

Šakių rajono savivaldybės mero Juozo Bertašiaus padėkos raštas / 2005 02 10

Lietuvos istorijos instituto direktoriaus Alvydo Nikžentaičio sveikinimas  / 2005 02 10

Šiaulių universiteto Humanitarinio fakulteto Istorijos katedros ir Šiaurės Lietuvos istorijos centro kolektyvų vardu Ritos Reginos Trimonienės sveikinimas / 2005

Lietuvių kalbos instituto direktoriaus pavaduotojo Artūro Judženčio sveikinimas / 2005 02 10

VPU Plėtros ir tarptautinių ryšių prorektoriaus doc. dr. Aivo Ragausko sveikinimas / 2005 02 09

Maironio lietuvių literatūros muziejaus direktorės Aldonos Ruseckaitės sveikinimas / 2005

Šilalės r. savivaldybės mero Valdemaro Jasevičiaus padėka / 2004 10 23

Lietuvos instituto direktorės Karina Firkavičiūtės padėka / 2003 12 17

Kultūros paveldo centro direktoriaus Vito Karčiausko padėka / 2001 11 12 

Taurakalnio kultūros centro direktoriaus V. P. Kamaičio padėka / 2001

Jurbarko rajono savivaldybės padėka  / 2001 10 25 

 Tarptautinio folkloro festivalio „Skamba skamba kankliai“ direktorės Eglės Plioplienės padėka  / 2001 05 28 

 

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt