Jūsų lankymasis šioje svetainėje

yra -as 

nuo svetainės įkūrimo 2001 11 07

 


Skaitytojų laiškai, atsiliepimai 

Amerikoje gyvenančio Kazio Narsciaus atsiliepimas / 2010 10 29

Veliuoniškių atsiliepimai / 2010 05 31

Rokiškio „Romuvos“ gimnazijos bibliotekos vedėjos Redos Kiselytės laiškas / 2008 10 07

Papilės seniūno Antano Vaičiaus laiškas  / 2008 02 01

Ukmergės aukštesniosios verslo mokyklos vyr. dėst. Justino Kučinsko laiškas / 2005 04 22

Habil. dr. Vytauto Kubiliaus atsiliepimas / 2001 12 21

Rokiškio krašto muziejaus direktoriaus pavaduotojas mokslo reikalams Algis Kazulėnas apie monografiją „Žiobiškis“  / 2001 12 21

Iš Australijoje gyvenančio Prano Švambario laiško „Lietuvos valsčių“ serijos autoriui dr. Juozai Lebionkai / 2001 09 01

 

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla