lankymasis šioje svetainėje

 

 

„Šilalė“

Vyriausiasis redaktorius

Edvardas Vidmantas

Sudarytojai

Edvardas Vidmantas, Povilas Krikščiūnas (tautosaka)

Rėmėjai

Petras Jonušas, AB „Lietuvos paštas“, S. Statkevičienė, Statys Petrauskas

Anotacija

„Versmės“ leidykla rengia ir 2005 m. numato išleisti monografiją „Šilalė“ –  „Lietuvos valsčių“ serijos knygą,, skiriamą Lietuvos tūkstantmečiui ir Lietuvos tarptautinio pripažinimo (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) 750 metų jubiliejui.

Remdamasis žmonių atsiminimais, ekspedicijų, lauko tyrimų  ir archyvų medžiaga, mokslinėmis studijomis, anksčiau skelbtais straipsniais, kitais rašytiniais šaltiniais bei faktine medžiaga, monografiją rašo didelis autorių kolektyvas – žinomi Lietuvos istorikai, etnologai, archeologai, folkloristai, kalbininkai, sociologai, gamtininkai, kraštotyrininkai ir kt.

„Lietuvos valsčių“ serija yra unikalus, analogų neturintis nei Lietuvoje, nei kaimyninėse šalyse vienodos struktūros istorijos ir kultūros leidinys – Lietuvos miestų ir miestelių, kaimų ir vienkiemių, jų ir jų apylinkių istorijos nuo seniausių laikų iki šių dienų, kraštovaizdžio raidos, tradicinių verslų ir dirbinių, tradicinių gyvenamųjų namų ir jų interjero, paprotinės teisės, kalendorinių ir šeimos papročių, kapinių, liaudies išminties, bažnyčių, mokyklų, bibliotekų, Valstybės ir svarbiausių jos institutų bei įstaigų kūrimosi istorijos, įžymių žmonių, tarmių ir vietos šnektų ypatumų, tautosakos, liaudies muzikantų ir jų atliekamų kūrinių, taip pat tautinių mažumų istorijos, papročių ir kitų dalykų savotiška daugiatomė enciklopedija.

Siekdama surinkti ir aprašyti kuo daugiau faktinės medžiagos, „Versmės“ leidykla 2003 m. rugpjūčio 11–20 d. surengė specialią tiriamąją monografijos autorių ekspediciją į Šilalę ir jos apylinkes buvusio Šilalės valsčiaus teritorijoje. 

Monografijoje, kaip ir kitose serijos knygose, yra 6 skyriai – Gamta, Istorija, Etninė kultūra, Kalba, Tautosaka, Įžymūs žmonės (žr. Knygos straipsnių planas). 

Rengimo darbų etapai ir faktinė monografijos parengimo būklė (2002 11 06)

Monografijos rengimo darbų pradžia – 2002 05 07.

Knygos straipsnių planas parengtas 2002 10 29.

Paskutinių knygos straipsnių rašymo užbaigimo terminas – 2004 06 01. 

Knygos maketo parengimo terminas 2005 05 01.

Išleidimo terminas 2005 m. (konkretus monografijos išleidimo terminas gali kisti, nes priklauso nuo bendro knygos finansavimo*).

 

Knygos finansavimo būklės suvestinė (2003 11 03)

1. Bendra sąmatinė monografijos parengimo ir išleidimo darbų vertė, Lt 141.631,00

2. Faktiškai gautos lėšos

1.050,00

2.1. S. Statkevičienė

1.000,00

2.2. Statys Petrauskas

50,00

3. Negautos lėšos*

140.581,00

3.1. Įsipareigojimai ir gautinos sumos:

16.000,00

3.1.1. Numatoma gauti už knygynuose parduotas monografijas „Šilalė“ (po išleidimo)

10.000,00

3.1.2. Petras Jonušas

3.000,00

3.1.3. AB „Lietuvos paštas“

3.000,00

3.2. Monografijai išleisti trūkstamos lėšos*

124.581,00

 

* Monografijos rengimo darbus imtinai iki maketo sukūrimo leidykla įsipareigoja atlikti nuosavomis ir(ar) skolintomis lėšomis net ir esant nepakankamam finansavimui, tačiau knygos tiražą bus galima spausdinti tik gavus pakankamą paramą ir visą leidinio sąmatinę sumą, t.y. tik užsakovams bei rėmėjams įvykdžius visus savo finansinius įsipareigojimus ir faktiškai gavus kitas monografijai išleisti trūkstamas lėšas.

Maloniai kviečiame finansiškai remti knygos išleidimą - be visuomenės supratimo ir pasiaukojimo knygos neįstengsime išleisti, nes didžiąją dalį leidinio sąmatos sudaro neatlygintina parama.

Iš anksto nuoširdžiai dėkojame už suteiktą paramą. Aukotojai bus garbingai įrašomi knygos rėmėjams skirtuose puslapiuose, įvardijant konkretų kiekvieno rėmėjo indėlį. Apie suteiktą ženklesnę paramą bus informuojama visuomenė.

Finansinę paramą knygai galima pervesti į VšĮ „Versmės“ leidykla, įmonės kodas 2273263, atsiskaitomąją sąskaitą LT027290000005467101 AB Parex banke, banko kodas 72900, nurodant: Parama knygai „Šilalė“.

„Versmės“ leidyklos adresas Geležinkelio g. 6, LT-02100 Vilnius, 
telefonas faksas (8-5) 213 06 23

Leidyklos elektroninis paštas leidykla@versme.lt
leidyklos interneto svetainė www.versme.lt 

Parengta 2002 05 07

Patikslinta, papildyta: 2002 10 29, 11 06, 2003 02 13, 03 13, 03 17, 11 03

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla