lankymasis šioje svetainėje

 


Seredžius

(81 aut., 100 str., 1238 p., 1000 egz., 2003 m., 9-oji serijos knyga)

Asmenvardžių rodyklė (5122 vnt.)

A B C Č D E F G H I Y J K L M N O P R S Š T U Ū V W Z Ž

 

A

Abramauskas V. 592

Abramavičius Vladas 187

Abramovičius Avsiejus 381

Abramovičius Jankelis 381

Abramovičius Todoras 381

Abromaičiai 437

Abromaitienė (Ivanauskaitė) Adelė 429

Abromaitienė Janina 308, 310, 523–526

Abromaitis Antanas 258

Abromaitis Jonas 258, 302, 306, 309

Abromaitytė Stasė 1146

Abromaitytė Vilija 291

Adalsonas J. 517

Adamkus Valdas 634, 635

Adamonis Jonas 332

Adolius Beniulis 424

Adomaitienė Aldona 642

Adomaitis Antanas 441

Adomaitis Juozas 241

Adomaitis Petras 207, 442

Adomaitytė Agnė 955

Adomaitytė I. 551

Adomaitytė Ieva 370

Adomaitytė Rita 375

Adomavičienė Teod. 238

Adomavičiūtė Janina 326

Adomonienė 552

Adomovičius Petras 382

Adomovičius Stanislovas 383

Афанасьев Д. 517

Aftanazy A. 520

Agurkienė Ona 856, 921, 922, 924

Aistis J. 466, 470, 471, 538, 1135

Ajauskai 428

Ajauskas Algis 205

Ajauskas Antanas 222

Ajauskienė Veronika 131

Ajonis Adolfas 350

Akrovas Girša 177

Aksamitas P. 756

Aksenavičienė 177

Aksenavičius 177

Akstinas Domas 531, 537

Akutaitis R. 641

Alantaitė Mirga 357, 359, 360, 370

Alantas A. 465

Alaščinskaitė Sandra 573

Albertas Jonas 610

Albertynas Albinas 632

Alekna 351

Alekna Jonas 542

Alekna Juozas 241

Alekna Viktoras 481

Aleknai 918

Aleknavičius Kajetonas 960

Aleknavičiūtė Laima 528

Aleksaitė Genutė 491

Aleksandras II 389

Aleksandravičius Antanas 517

Aleksandravičius Dovidas 541

Aleksandravičius V. 1115

Aleliūnas G. 610

Alešiūnas Česlovas 441

Alexandrowicz S. 117, 120, 121, 120

Alinauskas Pranas 760

Alinauskas Mataušas 760

Ališauskaitė A. 124 129–131, 133, 134, 137, 138

Ališauskas 250

Ališauskas Liudvikas 671

Ališauskienė 548

Ališauskienė D. 548

Ališauskienė Doma 576

Almenas Kazys 465, 476

Almonaitis Vytenis 5, 9, 10, 14, 7, 18, 102, 106, 109, 112, 119, 124, 129, 133, 140, 443, 932, 1185, 1193

Alosevičienė Uršulė 554

Alosevičius M. 332

Alosevičius Mykolas 162

Alosevičius Pranas 552

Ambrazaitienė Veronika 6, 11, 372, 374, 376, 377, 378, 1193

Ambrazaitis Donatas 307

Ambrazaitis Linas 375

Ambrazaitis Povilas 274

Ambrazaitytė Živilė 375

Ambrazas Antanas 916

Ambrazevičius Juozas 1133

Ambraziūnaitė Aušra 370, 371

Ambraziūnaitė Eglė 572

Ambraziūnaitė Milda 369

Ambraziūnaitė Toma 368

Ambraziūnas Algirdas 676

Ambraziūnas Petras 561

Ambraziūnas Remigijus 248, 641, 643

Ambraziūnienė Gertrūda 6, 11, 342, 346, 352, 353, 616, 1193

Ambraziūnienė Rasa 369

Ambraževičius Juozas 161

Ambrozaičiai Gertrūda ir Juozas 18, 819

Ambrozaitienė Gertrūda 4, 677, 688, 818, 819, 821

Ambrozaitis Juozas 4, 677, 819, 820, 821, 822

Ambrozaitis Stanislovas 383

Ambručiai Liongina ir Zenonas 405

Ambrutaitė Aldona 300, 302

Ambrutienė Angelė 416

Ambrutienė Benedikta 164

Ambrutienė Danutė 526

Ambrutienė Kazimiera 422

Ambrutienė L. 374

Ambrutienė Laima 313

Ambrutienė Liongina 406

Ambrutienė Marijona 406

Ambrutyrė Eugenija 406

Ambrutis Antanas 300, 406, 558

Ambrutis Audrius 406

Ambrutis Bernardas 218

Ambrutis Juozas 162, 316, 318

Ambrutis L. 304, 311

Ambrutis Modestas 246, 373, 415, 420, 421

Ambrutis Romas 303–305, 309, 310, 313

Ambrutis Zenonas 406, 422, 1170

Ambrutytė 511

Ambrutytė Aldona 275

Ambrutytė Danutė 373

Ambrutytė Marijona 406

Ambrutytė Ona 208

Ambrutytė Vilma 406

Ambrutytė Z. 639

Ambrutytė Zita 406

Amielienė Stefanija (Lozorevičiūtė) 427

Amrusevičius Jurgis 222

 

Anaitienė (Bartušaitė) Birutė 355

Ananka Dominykas 384

Ananka Simonas 384

Anankienė Juozapota 921

Anankutė M. 552

Anderton B. 1109

Andrejevas Rostislavas 1156

Andrejevna Aleksandra 121

Andriejauskaitė Barbora 168

Andriekus Leonardas 465, 475

Andrijonaitė Danguolė 307

Andrijonaitė Nijolė 303

Andrikaitienė Stasė 302

Andrikienė Laima 363, 620, 632

Andrikis-Bijūnas Petras 204

Andriolis Mykolas Elvyras 516

Andriolis Pranciškus 516

Andrišiūnas Algis Petras 547

Andriukaičiai 915, 917

Andriukaičiai Antanas ir Marijona 548

Andriukaičiai Juozas ir Antanina 277

Andriukaitienė Danutė 647

Andriukaitienė Marija 553, 554

Andriukaitienė O. 550

Andriukaitis Antanas 546

Andriukaitis Juozas 243, 271, 558

Andriukaitis Vytenis Povilas 634, 635

Andriulaitytė Agnė 955

Andriulis D. 1118

Andriušaitis A. 606

Andriušis Pulgis 531, 535, 1134, 1135, 1174

Andriuškevičienė V. 639

Andriuškevičius Jonas 358

Andriuškevičiūtė Sofija 342, 343

Andrulis D. 1121

Anglickas Jordanas 600

Anglickienė Irena 346, 804

Anglickienė Valentina 804, 814

Anin Nikiper 384

Anisevičius Antanas 382

Aniulienė Antanina 216

Aniulienė Barbora 917

Aniulienė Leonora 216

Aniulis Stasys 177

Aniulis Vincas 214

Anonkaitė Elytė 373

Antanaitienė 245

Antanaitis Antanas 569

Antanaitis Vaidotas 615, 618

Antanaitytė O. 559

Antinis Robertas 275

Antokolskis A. 312

Anušauskas A. 201, 202

Anužis Liudas 362

Apanavičius Daivaras 600

Arbūzas Andrius 383

Arbūzas Antanas 383

Arcimavičiai Ona ir Antanas 405, 406

Arcimavičius Antanas 406

Arcimavičius Jonas 406

Arcimavičius Kazys 426

Arcimavičius Stasys 401, 406

Arcimavičiūtė Bronė 406

Arcimavičiūtė Genė 406

Arcimovičius Motiejus 381

Areškaitė Renata 834, 837

Arieška Tomas 371, 412

Arieška Vilius 412, 572, 627, 643

Arieškaitė Renata 412

Arieškaitė Sandra 412

Arieškienė (Butaitė) Daiva 412

Arkušauskas E. 571

Arkušauskas V. 371, 571

Arkušauskas Vaidas 1168

Arkušauskas Vaidotas 363, 600, 603

Arlauskaitė Stasė 869, 870, 878, 889

Arlauskas Augustas 254, 259

Arlauskienė Marytė 256, 259

Armanovičius Stanislovas 914, 915

Armenienė Zita 304

Armonaitė Inga 303, 312

Armonas Juozas 258, 267, 285

Armonavičiai 917

Armonavičiai Jonas ir Ona 922

Armonavičienė (Šimanskytė) Benedikta 414

Armonavičienė Felicija 622, 627

Armonavičius Antanas (pravardė Čereška) 407

Armonavičius Antanas 241, 242, 396, 843

Armonavičius Bronius 351

Armonavičius Kazimieras 628, 630

Armonavičius Vytas 351

Armonavičiūtė Lionė 243

Armonavičiūtė Marcelė 413

Armonienė (Čepauskaitė) Astutė 311

Armonienė (Paškevičiūtė) Renata 311

Armonienė Zita 305, 308

Artimavičiai 919

Arvydas Stankus 408

Astašenkovaitė Neringa 376, 378

Astašenkovas Michailas 294, 296, 298, 299, 375, 377, 378, 607, 609, 616, 642

Astašenkovienė Regina 375–378

Astrauskaitė Janina 512

Astrauskas Zigmas 207

Astrauskas A. 85, 86

Astrauskienė (Urbonavičiūtė) Gražina 310, 575

Astrovas Adolfas 422

Astrovskis F. 646

Atgalainis Vladas, Juozo-Galiūnas 207

Atkočaitis P. 769

Atkočaitytė Vilija 306

Atnaras Antanas 399

Audiejus Simeonas 760

Audrovaikis J. 132

Augaitytė J. 1114

Auginas Balys 531

Augustas Stanislovas 1096

Augustas Žygimantas 610

Augustauskas Alfonsas 238

Augustinavičiai Janina ir Vidas 303, 306

Augustinavičiai Kotryna ir Antanas 645

Augustinavičienė Janina 267, 309

Augustinavičius Antanas 416

Augustinavičius Kazys 257, 631

Augustinavičius Vidas 309

Augustinavičius Zenonas 917

Augustinavičiūtė Rasa 307

Avižonis K. 88

Avsianka Petras 558

 

 

B

Babenskas 245

Babenskas Antanas 242

Babianskas Statys 278

Babickienė Z. 925

Babilas Dainius 8, 13, 931, 1193

Babilius Vytas 258

Bacevičienė D. 1012, 1014

Bacevičius V. 1121

Bačelis Zenonas 1125

Bačiulienė Antanina 347, 351, 565

Bačiulis Antanas 218

Bagaliūnas Saulius 531

Bagdonas 202

Bagdonas Jonas 426

Bagdonas K. 323

Bagdonas Matas 1126

Bagdonas V. 304

Bagdonienė Ona 351

Bagdzevičius Benjaminas 798

Bakaitis Antanas 274

Bakaitis Simonas 383

Bakanas Kazys 218

Bakanauskas Antanas 210

Bakanienė 918

Bakanienė Jadvyga 918

Bakas 759

Bakevičius Jonas 381, 387

Bakienė Regina 303

Bakšanskas Kazimieras 382

Bakučiai Stasė ir Jonas 300

Bakučiai Stasė ir Vytautas 410

Bakutienė Eleonora 288, 289, 291

Bakutienė Rasa 305, 308, 313

Bakutienė Regina 292, 303–305, 307, 308, 310, 313, 642

Bakutienė Stasė 305, 308

Bakutis Algirdas 313

Bakutis Deividas 295

Bakutis Jonas Vidas 254, 285

Bakutis Kazimieras 257

Bakutis Pranciškus 213

Bakutis Regimantas 410, 570, 571

Bakutis Sigitas 410

Bakutis Vaidas 304, 310

Bakutis Vincentas 1056

Bakutytė Jūratė 410

Balčaitis Antanas 421

Balčaitis Benas 267, 302

Balčaitis Benediktas 643

Balčaitytė Rūta 303

Balčytis Vytautas 1162, 1163

Balčiūnaitė V. 1012, 1014

Balčiūnas Jonas 340

Balčiūnienė B. 245, 247

Balčiūtė L. 138

Baldauskas J. 91

Balinskis M. 91

Balys J. 138, 139

Baliulis A. 95

Baliūnas S. 1152, 1159

Balnys Antanas 786

Balnys Gabrielis 383

Balnys Steponas 383

Balnis Vincas 785

Balnius Antanas 772

Balsas Jonas 615

Balsiai 922

Balsiai Aldona ir Stasys 376

Balsienė Aldona 375, 376, 378, 571, 574

Balsienė Ona 804, 814

Balsys Petras 243

Balsys Stasys 444, 616

Balsytė Adelė 319

Baltaduonytė (Virakienė) Aldona 597

Baltauskai Antanas ir Genė 407

Baltauskai Janina ir Antanas 411

Baltauskai Simas ir Ona 920

Baltauskaitė Danutė 407

Baltauskaitė Irena 407

Baltauskas 1026, 1028, 1037, 1050

Baltauskas Algis 407

Baltauskas Antanas 407, 412

Baltauskas Kazys 133

Baltauskienė (Butaitė) Genė 407

Baltauskienė Adelė 133

Baltrūnas Jonas 259, 285

Baltrus Škulius 425

Baltrušaitienė Daiva 249, 281

Baltrušaitienė Marija 375, 377

Baltrušaitis 724

Baltrušaitis A. 305, 308, 312, 1160

Baltrušaitis Antanas 304, 306, 310

Baltrušaitis Feliksas 572, 573, 593, 594

Baltrušaitis J. 538

Baltrušaitis Povilas 569

Baltrušaitis Vladas 1135, 1136

Baltruševičius Antanas 309

Baltučiai Vilma ir Rimvydas 648, 650

Baltutienė (Bukauskaitė) Vilma 6, 11, 286, 297, 299, 311

Baltutis Audrius 607

Baltutis Rimvydas 294, 295, 298, 299, 362

Banaitienė Eugenija 364

Banaitis K. V. 1119, 1120

Bandis Augustas 211

Bandza Antanas 369

Bandza Virginijus 272, 286

Bandzevičius Kimieras 961

Bandzienė Vilhelmina 7, 12, 616, 621, 63–634, 637, 641, 908, 1193

Bandžinskaitė Bronė 373

Banienė Zofija 245, 247

Banikonis 411

Banys Benjaminas 216

Banys Vaidas 8, 13, 909, 912, 1193

Baradas Vladas 127, 136

Baranauskas 538

Baranauskas Antanas 538, 574, 925, 926, 960, 1096, 1118

Baranauskas Stasys 401

Barauskas 470

Bareika Juozas 386

Bareikytė A. 800, 801

Bareikytė Aušrinė 758

Barkauskai 913

Barkauskaitė Violeta 4, 18, 667

Barkauskas B. 1119

Barkauskas Jonas 553

Barkauskas Kazys 207

Barkauskas Stasys 167

Barkauskas Vaclovas 207

Barkauskienė Leonora 550, 564

Baršauskai 845

Baršauskai Margarita ir Petras 18, 405, 584, 648, 652, 654, 675, 823

Baršauskaitė Eglė 8, 13, 367, 368, 371, 551, 801, 814, 837, 1193

Baršauskas Kazimieras 272

Baršauskas Petras 6, 11, 156, 240, 291, 353, 359, 360, 362, 368, 371, 404, 574, 599, 615–618, 620–623, 631, 633, 642, 636, 846, 1193

Baršauskienė (Bartušaitė) Margarita 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 17, 342, 347, 358, 359, 363, 368, 371, 393, 397, 399, 402, 403, 404, 542, 567, 574, 613, 615, 626, 627, 630, 644, 669, 680, 824, 828, 832, 833, 837, 919, 953, 955, 1168, 1169, 1193

Bartašienė Rozalija 680

Bartašiūnas J. 205

Bartkienė Daiva 423

Bartkienė D. 653

Bartkus Jonas 126

Bartkus Vytas 303

Bartkuvienė (Bakanaitė) Marytė 247

Bartkuvienė (Spranaitytė) Aldona 429, 435

Bartnikas Jonas 163

Bartnikas Lukošius 384

Bartnikas S. 384

Bartosevičienė (Kriaučiūnaitė) Elena 675, 678, 813

Bartosevičius Avaristas 314

Bartoševičius Antanas 541

Bartoševičius Kazimieras 381, 382

Bartusevičienė Izabelė 300

Bartusevičius Albinas 300

Bartusevičius Kazys 257, 261, 266, 270

Bartusevičius Stanislovas 908

Bartusevičius Vidas 303, 304

Bartusevičius Zenonas 920

Bartusevičiūtė A. 827

Bartusevičiūtė Lina 644, 647

Bartusevičiūtė Marytė Danutė 352

Bartušai 207, 840, 841, 843

Bartušai Antanas ir Ona 240

Bartušai Antanina ir Mykolas 405, 409

Bartušai Jonas ir Zenonas 565, 840

Bartušai Ona ir Pranas 842

Bartušaitė Anelė 351

Bartušaitė Danutė 409

Bartušaitė Viktorija 397

Bartušaitė-Ivanauskienė Emilija 397

Bartušas 207, 428, 838

Bartušas Adolfas 207, 214

Bartušas Antanas 409, 411

Bartušas Benadas 205

Bartušas Jonas 162, 207, 395, 399, 409, 839

Bartušas Kazys 206, 222

Bartušas Mataušas 838

Bartušas Mykolas 167, 395, 401, 403, 408, 843

Bartušas P. 548

Bartušas Pranas 395, 396, 398, 399, 400, 402, 841–844

Bartušas Stanislovas 839, 840, 842

Bartušas Stasys 395

Bartušas Teodoras 214

Bartušas Zenonas 395, 399

Bartušas-Ukrainietis Jonas 207

Bartuševičienė Rozalija 554

Bartuševičius Aleksas 963

Bartuševičius Stasys 571, 600

Bartuševičius Vladas 600

Bartuševičiūtė Albina 351

Bartušienė (Kriaučiūnaitė) Elena 397, 414

Bartušienė (Vasiliauskaitė) Stasė 408

Bartušienė Antanina 259, 408

Bartušienė Ona 841

Bartušienė Rozalija 397, 398, 808, 824, 832, 840, 841, 919

Bartušienė Stasė 400

Bartušienė Teklė 232, 234, 404, 405, 445, 843, 844, 856

Bartušis Stasys 400

Barzdaitis 560

Barzdaitis B. 558

Barzdaitytė Aldona 352

Barzdaitytė Eleonora 351

Basalykas A. 757

Basanavičius J. 17, 91, 605, 663, 670, 723, 855, 959, 1100

Bastys Juozas 618

Bastys Pranciškus 544

Bastys Vytautas 758, 769, 794, 799, 800

Batisa Vytautas 275

Batoraitė-Dumčiuvienė Teodora 317, 328

Batoras Steponas 610

Batūra Romas 5, 7, 10, 12, 16, 86, 87, 91, 92, 99, 104, 106, 119, 611, 613, 1148, 1184, 1193

Batūraitė (Matusevičienė) Leonida 1143

Baukienė Underienė Marijona 218

Baumilas A. 961

Baumilas V. 1121

Baumilienė Pranė 1104

Bauraitė Vaiva 370

Bauzaitė Vaida 573, 594

Bauža Kęstutis 603

Baužinskas A. 1121

Bavarietis Henrikas 96

Bėčius P. 266

Beinaras Jurgis 383

Bekeris 426

Beleckai Audrius ir Genė 865, 867

Beleckas Andrius 865

Beleckas V. 871, 875

Beleckas Valerijus 868, 869

Beleckas Vladas 865, 866, 869, 870, 876, 888, 889

Bell M. A. 878

Belopetravičienė D. 639

Belopetravičius Rolandas 302

Benadas ir Anastazija Poškai 412

Bendinskaitė V. 1012, 1014

Bendziai 394

Bendziai Kazimiera ir Antanas 405

Bendzytė Marytė 564

Bendzius 709

Bendzius A. 148

Bendzius Alfonsas 410

Bendzius Antanas 398, 399, 410

Bendzius Haroldas 407

Bendzius Kazimieras 395, 410

Bendzius Stasys 564

Bendzius Viktoras 362

Bendzius Viktoras Antanas 640–642

Bendziuvienė Ona 410

Bendžaitis Dainoras 641

Bendžius 714, 718

Bengius Baltramiejus 381

Beniuk Sandra 572

Beniuliai 915

Beniuliai Jonas ir Ona 420

Beniulienė Marijona 403

Beniulienė Ona 215, 423

Beniulienė Stefanija 375, 377

Beniulis Antanas 269, 270

Beniulis Jonas 423

Beniulis Juozas 418, 422

Beniulis Jurgis 423

Beniulis Kazys 162, 167

Beniulis Pranas 207, 440, 442

Beniulis Stanislovas 921

Beniulis Stasys 163–166, 168, 177, 205, 209, 210, 415

Beniulis Vincas 258

Beniulis Vytautas 207, 209

Beniulytė Asta 1161

Beniulytė Bronė 491

Beniulytė Jadvyga 254, 286, 423

Beniulytė Janina 554

Beniulytė Marytė 373

Beniulytė Stasė 416

Benke Vilfridas 282

Bereišytė Aldona 353

Beriozovas Antanas 237

Beriūkštis Antanas 254, 256, 259, 267, 285

Berkauskas Antanas 383

Berkovič Irko 387

Berkovičius Gecka 381

Berkovičius Icko 380

Bernotai 715

Bernotas A. 1119

Bernotienė Milda 1103–1105, 1138–1140

Bertašius M. 85

Berūkštienė Marija 290, 292, 293, 305, 308

Berūkštis Valdas 603, 1169

Berulis S. 116, 118

Beržinskaitė Olė 415

Beržinskas Darius 309

Beržinskas Vaclovas 209

Beržinskienė (Klasauskaitė) Birutė 429

Bychovas Jonas 110

Bičkauskas Egidijus 614

Bielkauskas Vidas 306

Bikas J. 1160

Biletovičius M. 390

Biliūnas Jonas 360, 574

Biliutaitytė Genovaitė 1146

Bilkis Vladas-Velnias 204, 207

Binkis Algirdas 6, 11, 244–247, 1193

Binkis Kazys 399, 1119, 1126, 1130

Binkytė Algė 246

Binkytė E. 756

Birgiolas Antanas 352

Birgiolas Justinas 360, 371

Birgiolas Pranas 218

Birgiolienė Marijona 924

Biržinskienė Birutė 587

Biržiška M. 1127

Biržiškos V. ir M. 91, 469, 470

Biskis Antanas 348

Biskis Petras 541, 542, 546, 547, 549, 552

Bytautaitė Ligita 303

Błaszczyk G. 117, 120, 123, 141

Blatas Joselis 161

Blaževičius Antanas 763, 768, 769, 770, 773, 790

Blažys Vytautas 1158, 1159

Blinstrukaitė Rasa 303

Blužas Juozas 285

Bobeiko Viktoras 300

Bobelis Kazys 634, 635, 1170

Bogušovičius Berelis 381

Bogutaitė-Keblienė Vitalija 296

Bogužas J. 637

Bordeaux H. 501

Borisovičiūtė Morta 758

Bortnikas Jonas 163, 164

Bortnikas Pranas 427

Bortnikienė Marijona 1016

Bradaitytė K. 861

Bradūnas K. 468, 525, 533, 1119

Bramsas J. 1132

Bravinskas Juozas 386

Brazaičiai 437

Brazaitienė Danutė 436

Brazaitis 469, 471

Brazaitis (Ambrazevičius) J. 1137

Brazaitis Ašmis 386

Brazaitis J. 1136, 1137

Brazaitis Juozas 465, 469

Brazaitis Martynas 383

Brazaitis Pranciškus 436

Brazaitis Remigijus 360

Brazauskai 430, 437

Brazauskaitė Aldona 373

Brazauskaitė Gintarė 551, 572, 573

Brazauskas 549, 669, 731

Brazauskas Algirdas 614, 619, 632

Brazauskas Benadas 567

Brazauskas Jonas 436

Brazauskas Justinas 437

Brazauskas Kazimieras 434

Brazauskas Kazys 436

Brazauskas Martynas 435

Brazauskas Modestas 436

Brazauskas Petras 437

Brazauskas Stasys 165, 224, 238, 435

Brazauskienė Aldona 436

Brazauskienė Genė 436

Brazauskienė Kazimiera 437

Brazauskienė Roma 550, 571

Brazauskienė Romutė 627

Brazdžionis B. 308, 424, 465, 466, 469, 473, 478, 535, 1135

Braziulis Alfonsas 1129

Bražinskas A. 303

Breiva Jonas 147, 542

Brižinskai 878

Brižinskaitė Fatima 889

Brižinskaitė Kristina 868, 869

Brižinskaitės Česė ir Liulė 881

Brižinskaitės Liulė ir Česė 882

Brižinskas Jonas 864, 865, 868, 871–875, 880, 887, 889

Brižinskas Kazimieras 880

Brižinskas Stasys 871

Brižinskienė (Ragauskaitė) Veronika 873, 880

Brižinskienė Birutė 863, 870, 871

Brugman K. 140

Brundza Jonas 287

Brundzaitė Marija 332, 334

Bruzgelevičius K. 611

Bružai 412, 1121

Bružai Antanas ir Aleksandra 1124

Bružai Jonas ir Marcelė 405

Bružai Pranas ir Antanina 405, 411

Bružaitė (Maziliauskienė) Teofilė 400

Bružaitė Albina 411

Bružaitė Aldona 413

Bružaitė Antanina 413

Bružaitė Birutė 411

Bružaitė Danutė 411

Bružaitė Elena 413

Bružaitė Elvyra 402, 411

Bružaitė Genutė 411

Bružaitė Janina 413

Bružaitė Liudvika 412

Bružaitė Marijona 411, 413

Bružaitė Marytė 398, 402

Bružaitė Ona 395, 402, 411, 413

Bružaitė Pranutė 413

Bružas A. 548

Bružas A. G. 1122, 1169

Bružas Adolis 223

Bružas Anicetas 257, 274

Bružas Antanas 9, 14, 399, 400, 404, 1115, 1121–1127, 1169, 1193

Bružas Jonas 394, 413

Bružas K. 407

Bružas Martynas 398, 402, 404, 411, 1121, 1123

Bružas Pranas 165, 233

Bružas Pranas 395, 396, 398, 400, 412

Bružas Ramūnas 411

Bružienė (Danilevičiūtė) Rozalija 1121

Bružienė (Jokimaitė) Ona 411

Bružienė (Steponavičiūtė) Antanina 963

Bružienė Antanina 398

Bružienė Rozalija 404, 1125

Bubelytė Violeta 295

Bubinas A. 758

Bubliauskai 441, 442

Bubliauskaitė Vanda 351

Bučelienė Vida 291, 292, 293, 298, 299

Bučelis Algirdas 302, 307

Bučinskas Jonas 635

Bučinskas Juozas 386

Bučys A. 1119

Bučkiai 430, 437

Bučkiai Antanas ir Domicelė 433

Bučkienė Domicelė 433

Bučkienė Kazimiera 437

Bučkienė Magdalena 922

Bučkienė Uršulė 412

Bučkis 735

Bučkys Antanas 220, 412, 430, 433, 437

Bučkys Kazimieras 437

Budrevičius V. 303

Budriai 417

Budrienė 417

Budrienė Bronislava 218

Budrikis Albinas 542, 543, 547, 548, 550

Budrys 1123

Budrys Ignas 517

Budrys Pranas 1123

Budvytis Alfonsas 9, 14, 295, 298, 595, 609, 1162–1167, 1172, 1177

Būga K. 126, 1124

Bugailiškis Feliksas 658, 1111

Bugvilas Vaclovas 773

Buitkus R. 119, 122

Buivydai 920

Buivydaitė Jadvyga 424

Buivydas 930

Buivydas Algis 422

Buividas Bronius 205, 415, 421

Buivydas Dainius 422

Buivydas Dzidorius 218

Buivydas Vaidas 422

Buivydas Vytautas 424

Bukauskai 435, 437

Bukauskai Aldona ir Jonas 303, 306

Bukauskas Jonas 309

Bukauskas Juozas 434

Bukauskas Mykolas 386

Bukauskas Modestas 258, 261

Bukauskas Rimantas 376

Bukauskas Stasys 270

Bukauskienė (Petkevičiūtė) Antanina 429, 435

Bukauskienė Aldona 302, 309

Bukauskienė Rasa 642

Bukša M. 1120

Bulavas Antanas 396, 839

Bulavas Baltramiejus 381

Bulavas Jonas 266, 274, 281, 381

Bulavas Jonas (Juozas?) 213

Bulavas Vincentas 381

Bulavas J. 228

Bulavienė 704

Bulavienė Magdalena 917

Bulonavičius Aleksas 208

Bundzienė Janina 423

Buračas Balys 124, 125, 129, 134–136, 795, 907, 908

Buračas Jonas 517

Бураковская Н. I. 793

Burauskaitė Birutė 6, 11, 204, 208, 1193

Burba 701, 729, 731, 749

Burba Antanas 337, 425

Burba Antanas Andrius 388

Burba Justinas 272, 277, 304

Burba K. 145, 388, 389, 390, 425, 516, 517, 838, 930, 932

Burba Kletas Kazimieras 17, 315, 393

Burbaitė Marcelina 388

Burbaitė Mikalina 388

Burbaitė Ona 388

Burbaitės 477

Burbienė 749

Burbienė Teodora 521

Burbos 388

Burbos T. ir M. 145

Burkšaitienė L. 967, 970, 974, 976–979, 990, 997, 1002, 1011, 1016

Burneikienė Paulyna 552, 554

Bušas Jonas 381

Bušelis Algimantas 290

Bušinskis I. 91, 134

Butai Bronė ir Vytas 412

Butai Marcelė ir Pranas 405, 412

Butaitė Genė 412

Butaitė Onutė 412

Butaitė Ramutė 412

Butas Kazimieras 917

Butas Kazys 417

Butas Pranas 400, 412

Butas Vytas 412

Butas Vytautas 218

Butautas Antanas 258, 276

Butautienė Virginija 616

Butienė B. 622

Butienė Bronė 412

Butienė Bronislava 837

Butienė Marcelė 412

Butienė Marijona 422, 835, 836, 837

Butkai 918, 920

Butkevičia 717

Butkevičia Kazimieras 702

Butkevičiai 390, 425, 891, 900

Butkevičienė Jadvyga 900

Butkevičius 717, 1100

Butkevičius J. 428

Butkevičius Jonas 425, 429, 891, 893, 894, 900, 901, 902, 903

Butkevičius Julijonas 425

Butkevičius Julius 893

Butkevičius Juozas 238, 425, 426, 427, 893, 895, 900

Butkevičius Kazimieras 315

Butkevičius Romanas 384

Butkevičius Zacharas 903

Butkienė (Dzikavičiūtė) Vlada 341

Butkus 425

Butkus Antanas 239

Butkus Martynas 167, 206, 222, 239

Butkus Stanislovas 222, 918

Butkus Stasys 167, 168

Butkus Vidas 570

Butkus Vitas 218

Butkus Vladas 413

Butkus G. 240

Butkutė Izabelė 276

Butkutė Ona 411

Butkuvienė 413

Butkuvienė Barbora 206

Butkuvienė Marijona 413

Butkuvienė Ona 920

Butrimas P. 452

Butrimas A. 88

Butvila 921

Butvilas Domas 351

Butvilienė Bronislava 1103, 1104

Butvilienė Matilda 915

Butvilienė Rita 758, 800

Buvarskis Visvaldas 309

Buzevičius Ignas 541

Bužinskis Motiejus 381

 

C

Cekanauskas 541

Chackelovičius Srolis 381

Chailowicz Srol; Chackelowicz Sroll 381

Chaimovičius Jekis 387

Chalickas Vincentas 390

Chelchovskis 143

Chemkovičius Icko 381

Chlebovska Danuta 262

Chorosčianskis Izraelis 167

Chruščiovas Nikita 463

Ciceronas 1171

Cieškevičius Andrius 314

Cimermanas Albertas 526

Cimermanas Egidijus 600

Cimermanienė Ona 526, 527

Cimermonienė Onutė 631, 642

Cinkus S. 127

Civilka 176

Civilka Kazimieras 213

Civilkienė Antanina 546

Colmanas M. 201

Cvirka Baltramiejus 383

Cvirka Benadas 1144, 1148

Cvirka Mamertas 398

Cvirka Petras 241, 242, 251, 481, 1143

Cvirkienė Pranciška 680

Cvirkienė Pranė 830, 836

Cvirkienė Rajina 920

 

Č

Čaikovskis P. 1159

Čaplinskas Juozas 330, 335

Čebanauskas Albinas 341

Čechavičiai Jonas ir Juzefa 152

Čechavičius Jonas 750

Čekavičiai 912, 1099

Čekavičiai Pelegija, Vincentas ir Valerija 912

Čekavičienė Juozapota 913

Čekavičius Jonas 913

Čelkys Stepas 270

Čelkonas Pranas 254, 258

Čepas Ričardas 5, 6, 10, 11, 158, 249, 286, 316, 342, 1193

Čepauskaitė Asta 303, 312

Čepauskas Pranas 254, 258

Čepelė Juozas 377, 418, 419, 420, 1169

Čepelės Edvardas ir Juozas 418

Čepelis E. 201

Čepkauskienė 530

Čepkauskienė Danguolė 530

Čepliauskas Vytautas 531

Čeponis Juozas 206

Čerbulėnas K. 91

Čereška Ignas 383

Černevičius Gediminas 798

Černevičiūtė Albina 287

Černiauskas Alfredas 272, 276, 286

Černius Vladas 196

Česaitis Pranas 300

Česnienė 512

Četkauskas Povilas 1148

Čibirienė Irena 247

Čilvinaitė Marijona 1098, 1105, 1104

Čirvinskienė Onutė 310

Čiubrinskas V. 862

Čiurlionis M. K. 123, 1111–1113, 1116, 1121, 1151, 1183, 1184

Čiurlionytė Jadvyga 962, 974, 975, 989, 1007, 1113, 1117

Čizauskas Mykolas 383

Čyžas T. 756

Čižauskas Adomas 352

Čižauskienė 554

Čižikas Kazys 167

Čižikas Raimondas 600

Čižikienė Danutė 528

 

D

Dabašinskaitė Birutė 351, 1146

Dabašinskaitė Zuzana 562, 564

Dabašinskas Antanas 388, 390, 417, 546, 549

Dabašinskas Jonas 546, 549, 564

Dabašinskas Romualdas 607

Dabašinskienę Romutę Mildą 346

Dabkytė O. 316

Dabkus (Dapkus?) Danielius 220

Dabkus A. 1024, 1027, 1034, 1043, 1045, 1047

Dabkus Antanas 962

Dabkus Benadas 162

Dabkus Kazys 161

Dabkus Pranas 160, 161

Dabrila Vincas 561

Dabulskis 476

Dabulskytė Liudvika 476

Dacevičius Petras 121

Dagiliai 394

Dagilis Simanas 414

Dailydė Tomas 440

Dailiudis Kęstutis 303

Dainauskas 930

Dainavičius 930

Dainiūtė-Kinderienė Petronėlė 322

Dakanis B. 124

Damašauskienė Ona 210

Damažeckis Juozas 415

Damažeckis Kazimieras 420, 421

Dambrauskaitė A. 1114

Dambravičius (Dombravičius) Bronius 210

Dambravičius A. 148

Dambravičius Antanas 205, 210

Danaičiai 431

Danaitienė 134

Danaitienė (Vaivadienė) Ona 968, 993, 1017, 1020

Danaitienė Albina 251, 254

Danaitis Antanas 296

Danaitis Edminas 311

Danaitis Jonas 257

Danaitis Juozas 321

Danaitis Jurgis 382

Danaitis Modestas 251, 252, 253, 254, 256

Danaitis Pranas 217

Danaitytė 554

Danaitytė Nijolė 288–290, 293, 294, 296, 298, 305, 307, 321

Danaitytė Živilė 303, 305, 306, 308, 311

Dancigas Nisonas 335

Dangučiai 401

Danichauskas 733, 734

Danikauskas Antanas 564

Danikauskas Kazimieras 572

Danikauskas Stanislovas 569, 572, 573

Danikauskienė Salomėja 408, 572

Danyla Alfonsas 393

Danyla Jonas 421

Danylai 918

Danylai Alfonsas ir Janina 405, 406

Danylai Rita ir Mindaugas 405, 407

Danilavičius Ignotas 861, 862

Danilevičiai 394

Danilevičiai Stasys ir Kazė 414

Danilevičienė Asta 313

Danilevičius Almontas 1161

Danilevičius Antanas 636, 642

Danilevičius Povilas 607

Danilevičius Sigitas 313

Danilevičius Stasys 196

Danilevičiūtė Aldona 296, 298, 299

Daniliauskienė Vida 963, 966, 969, 973, 978, 982, 987, 988, 994, 997, 998, 1000, 1006, 1008, 1010

Daniliavičienė Kazimiera 257

Daniliavičius Feliksas 274

Daniliavičius Vytas 257

Danilovičius Andriejus 383

Danys Albertas 369

Danisevičiūtė Albina 615

Daniūnas Andrius 383

Dapkai 394, 397, 437, 918

Dapkai Kazys ir Eleonora 405, 412

Dapkai Kazys ir Zuzana 405, 410

Dapkai Pranas ir Zuzana 405, 406

Dapkevičienė Dana 305, 308

Dapkevičienė Doma 281

Dapkevičiūtė Danutė 287

Dapkūnas Juozapas 388, 390

Dapkus Adolis 258

Dapkus Algis 410

Dapkus Boleslovas 410

Dapkus Jonas 395, 396, 406, 430, 558, 964, 965, 981, 1002, 1075

Dapkus Jurgis 388

Dapkus Kazys 167, 239, 259, 398, 406, 410, 412, 430

Dapkus Pranas 399, 402, 406, 410

Dapkus Ričardas 311, 605

Dapkus Stasys 395, 400, 406

Dapkus Vacys 412

Dapkutė Albina 412

Dapkutė Aldona 406

Dapkutė Bronė 412

Dapkutė Danutė 410

Dapkutė Elena 412

Dapkutė Marcelė 406

Dapkutė Ona 410

Dapkutė A. 1167

Dapkuvienė Marijona 410

Dapkuvienė Nijolė 642

Dapkuvienė Rozalija 436

Dargis Zenonas 276

Darius S. 561

Daškevičius Andriejus 381

Daučanskai 919

Daučianskai 394, 401

Daučionis 930

Daugela 930

Daugėla Antanas 254, 255, 256, 259, 260, 263, 274, 275, 282, 285, 1177

Daugėla B. 618

Daugėla K. 1128

Daugėlai Joana ir Antanas 300

Daugėlienė Joana 255, 263, 275, 277

Daugėlienė Marytė 570, 571

Daugirdaitė Uršulė 678

Daugirdas 734

Daugirdas Antanas 384

Daugirdas Bonifacas 314

Daugirdas D. 146

Daugirdas K. 239

Daugirdas Kazys 213

Daugirdas Tadas 1098

Daugudis V. 87

Dauguvietis Borisas 1130, 1131, 1133

Daukantas 481

Daukantas Simonas 91, 139, 318, 319, 327, 658, 660

Daukantienė A. 622

Daukantienė A. 856

Daukantienė Agnietė 354, 356, 360, 370, 574, 575

Daunienė Virginija 644, 647

Daunienė Vlada 798

Dautartas Vladas 757, 758

Davainis-Silvestravičius Mečislovas 1056

Davidavičius 922

Davidovičius Helka 381, 387

Davidovičius Hirša 381

Davidovičius Jankelis 381

Davidovičius Movša 380, 381

Davidovičius Šimelis (Dawidowicz Szymel 380

Davidovičius Zundelis (Dawidowicz Zundel) 380

Debussy K. 1132

Dėdinas P. 236

Dėdinienė L. 236

Degutis A. 136

Degutis Albinas 254, 278

Deikienė Marija 293, 298, 299, 307

Deimantavičienė 246

Deimantavičienė (Vosyliūtė) Liuda 247

Deimantavičienė L. 245, 247

Deimantavičienė Liudvika 988, 1000

Dembskis Vitalijus Kajetonas 145, 541

Derbutis Jonas 570, 571

Devulis F. 148

Didžiapetrienė Janina 536

Dilius Vitas 627, 629

Dirsytė R. 1105

Diržauskaitė B. 553

Ditkus Darius 600

Ditkuvienė A. 370

Ditkuvienė Alvyra 357, 358, 368, 621

Dlugošas J. 88, 90, 96, 105, 108, 109

Dobačinskas Jurgis 384

Dobašinskas 384

Dobka Povilas 382

Dobkevičius P. 145

Dobrovolskienė Janina 256

Dobrovolskis Algirdas 367

Dobrovolskis Pranas 272

Dobrovolskis Vytautas Alius 623

Dobrovolskytė Kamilė 955

Docius J. 1119

Docka Benadas 163

Dockevičiai 912

Dockevičiai Jonas ir Petronėlė 918

Dockevičienė Aldona 620

Dockus Juozas 1143

Dočkai 922

Dočkutė Laima 325

Dolgačaitė-Milavickienė Vanda 321, 334

Domantas 930

Dombravičius A. 239

Domikauskienė Salomėja 530

Donaitis Juozas 167, 328

Donelaitis K. 481, 1185, 1190

Dopkevičiai Mateušas ir Ona 918

Dorofejevskis 146

Doveika 1033, 1036, 1039, 1041, 1043, 1048

Doveika Antanas 546, 548–550, 906

Doveika J. 201

Doveikaitė Jadvyga 334, 556, 568, 906

Doveikaitė Marytė 546

Dovydaičiai 921

Dovidaičiai Juozas ir Česlovas 598

Dovidaitis 413

Dovidaitis Antanas 215

Dovydaitis Bronius 304, 306

Dovydaitis Česlovas 627

Dovydaitis J. 962–964, 974, 975, 989, 1007, 1020, 1021, 1023, 1025, 1026, 1028, 1033, 1035–1039, 1041, 1043, 1044, 1047–1049, 1050, 1052–1055

Dovidaitis Jeronimas 427

Dovidaitis Jonas 212, 557

Dovidaitis Juozas 248

Dovidaitis Mantas 369

Dovydaitis Petras 254

Dovidaitytė Eglė 955

Dovidaitytė Žaneta 572

Dovydėnas Algis 1142

Dragūnas 491

Dresleris Gabrielius 382

Driskiuvienė Živilė 18

Drobnys A. 231

Dronka Kazimiež 262

Drublionis Juozas 254, 259

Druzginavičius Laurinas 541

Dubauskas Kazimieras 806, 814

Dubeneckienė-Kalpokienė O. 1120

Dubickas Jonas 17, 18

Dubikaitis Vaclovas 525, 532

Dubinskaitė Rasa 312

Dubinskaitė-Pociuvienė Česlova 1051

Dubinskas Antanas 167, 205, 210, 239

Dubinskas Juozapas 383

Dubinskienė (Ulytė) Ramunė 311

Dubinskienė Danutė 257, 313

Dūda Juozas 421

Dudovickas Jokūbas 383

Dukštas Jonas 342

Dulaitienė-Glemžaitė Elvyra 663

Dumašiūtė Ramunė 376, 377

Dumčaitis Antanas 357

Dundulienė P. 138, 854

Dundulis B. 102, 104, 112

Dusburgietis P. 119

Duškesas Ch. 1160

Dvarionas B. 1113, 1121

Dziemidzionekas Adomas 383

Dziemidzionekas Petras 386

Dziemidzionokas Timotiejus 386

Dzikaitė Birutė 300

Dzimidzionek Ivan 382

Dzimidzionekas Filipas 382

Dzindziliauskas V. 1160

Džavachišvilis Z. 611

Džemedžionaitė Antanina 398, 407

Džemedžionaitė Genė 564

Džemedžionaitė Marytė 549, 562

Džemedžionaitė Ona 549, 550

Džemedžionaitė Onutė 398

Džemedžionaitė Petronėlė 398

Džemedžionas Mataušas 160, 161

Džemedžionas Pranas 395, 400, 915

Džemedžionienė 554

Džemedžionienė A. 549, 564

Džemedžionienė Aleksandra 565, 595

Džemedžionienė Anastazija 343, 346

Džemedžionienė Antanina 556

Džemedžionis Albinas 254, 271

Džemedžionis Benadas 402

Džemedžionis Pranas 398, 409

Džemedžionytė Ona 254, 259, 556

Džiamedžionis Feliksas 241

Džiaugys Valentinas 302

Džiaugienė (Ambrazaitytė) Kristina 310, 311

Džiaugienė Meilė 288, 289, 291, 292, 294, 298, 299–305, 308, 311, 548, 550, 570

Džiaugienė Stasė 310

Džiaugys Antanas 126

Džiaugys Gabrielius 384

Džiaugys Jurgis 384

Džiaugys S. 289, 302, 304

Džiaugys Saulius 301, 303

Džiaugys Stanislovas 288, 290, 292, 298, 1161

Džiaugys Stasys 299, 300, 302, 304, 305, 309, 310

Džiaugys Valentinas 301, 303

Džiaugytė Ada 303

Džiaugytė Sonata 303

Džiuga Kazimieras 803, 804, 814

Džiuga Vytas 915

Džiugaitė Antanina 549

Džiugas Jonas 137

Džiugas Kazimieras 803

Džolsonas Elas 9, 1106–1109, 1170

 

E

Eidimtas-Žybartas A. 200, 202

Eidukiai Danutė ir Alfonsas 405

Eidukienė 548

Eidukienė Danutė 404, 551

Eidukis Alfonsas 404

Eidukis Eldaras 404

Eidukis Šarūnas 404

Eidukytė Daiva 404

Eidukytė Nelė 404

Eidukytė Oreta 404

Eilutis Juozas 299

Eimučiai Juozas ir Kotryna 920

Eimutienė Diana 303, 306, 307

Eimutienė E. 374

Eimutis 374, 930

Eimutis Antanas 314

Eimutis Juozas 305, 310

Eimutis Kazys 567

Eimutis Mykolas 384

Eimutis Romas 423

Eimutytė Stefa 311

Elbergai 710

Elbergas 714

Elisonas Jurgis 961

Elpernas Ch.

Elpernas Chaimas Samuelis 178, 1962, 244

Endriukaitytė Liuda 320

Endzelytė Roma 290, 304

Engelardas Karolis (Engielard Karol) 380

Eringis Kazys 42, 341

Eufrozinija Tiškevičienė 387

Evardas A. 148

 

F

Faibišovičius Chaimas 381

Fajansas Maksimiljanas 514, 515, 516

Feršlenburgas Liudvikas 381

Fierovičius Motiejus 381

Filipsons Laimutė 6, 11, 244, 1193

Filipsons V. 639

Firaga Jokūbas 383

Firaga Juozas 384

Firaga Liudvikas 383

Firaga Simonas 383

Firaha Kazimieras 384

Firavičius 1099

Firavičius Antanas 396, 399, 1170

Firavičius Petras 163, 164, 165, 549

Firavičius Pranas 546

Firavičius Vytas 564

Firavičiūtė Aleksandra 562, 564

Firavičiūtė Antanina 352

Firevičius J. 390

Firevičius Tomas 390

Fišeris Adomas 1096

Fišerytė Leokadija 1096

Fištenbergas 387

Fleikseraitė Kreina 335

Flinstas Niklus 107, 108

Franckevičienė Aldona 377

Franckevičius Juozas 314

Frazer A. 861, 878

Freedland M. 1109

Freidheimas P. 756

Freitagas A. 114

Freudas Jonathanas 586, 868, 876, 888

Fricas 701

Fricas Johanas 381, 387

Fricas Jonas 381

Frijienė Liuda 305

Fromas-Gužutis A. 658–660, 664, 850

Furmonas 146

 

G

Gadys 930

Gadliauskaitė O. 1111

Gadovskis J. 385

Gadvaišas 930

Gagis Jonas 383

Gaideliai 437

Gaidelionienė Elvyra 264, 639

Gaidelionis Vytautas 257, 263

Gaidelis 930

Gaidelis Julius 1121, 1136

Gaidinskas J. 201

Gaidytė Ona 356, 357

Gaidžiūnienė N. 251

Gaigalaitė 481

Gaigalaitis Valteris 895

Gaigalas Algirdas 4, 5, 10, 19, 24, 31, 1183, 1193

Gaigalas Kazys 758, 762

Gailevičienė Laima 286

Gailevičius Vytautas 163

Gailiavičius Linas 263

Gailušis Gintautas 921

Gaižauskai 921

Gaižauskaitė 552

Gaižauskaitė Rima 295

Gaižauskaitė-Valatkienė Elena 328, 329

Gaižauskas 727

Gaižauskas Benadas 161–163, 167, 238

Gaižauskas Benediktas 163, 328, 329

Gaižauskas E. 329

Gaižauskas Liudvikas 286

Gaižauskas Marijonas 165–167

Gaižauskas Otonas 238

Gaižauskas Stanislovas 386

Gaižiūnienė N. 1181

Galaunė A. 790

Galaunė Antanas 765

Galbuogienė Stasė 962

Galinaitis Jonas 600

Galkauskas Jurgis 541

Galkevičius Motiejus 382

Galubauskas Vidmantas 355, 597, 608, 1177

Ganza 401

Garbaravičius J. 164, 172, 333, 519, 560, 566, 595

Garbštas Stasys 627

Garbštas Tautvydas 371

Garbštas Vaidotas 367

Garbštienė Eugenija 629

Garbštui V. 368

Gardžiulytė L. 801

Gardžiulytė Lina 758

Gargas F. 542

Gargasaitė D. 756

Garla Lionginas 517

Garliauskas Vidas 314

Garmeisteris E. 149

Garšva J. 204

Garšva-Jupiteris Justinas 204, 218

Garšvienė E. 963

Gasiūnas Vladas 6, 11, 514, 1193

Gaškaitė-Žemaitienė N. 198–200, 206

Gaudinskai Aistė ir Arūnas 804

Gaudinskai Anelė ir Pranas 258

Gaudinskaitė Aušra 351

Gaudinskaitė Teodora 564

Gaudinskas 332, 436

Gaudinskas Albinas 258

Gaudinskas Antanas 558

Gaudinskas Jonas 160, 162, 401, 558, 561, 562

Gaudinskas Kazys 217

Gaudinskas Pranas 217, 251, 258, 264, 430

Gaudinskas Stasys 160, 403

Gaudinskienė A. 569

Gaudinskienė Benė 238

Gaudinskienė Doma 274

Gaudinskienė Marcelė 436

Gaudrimas J. 1116, 1121

Gaurilčikas R. 904

Gavenda Abramas 249, 250

Gavrilovas A. 390

Gavrilovas K. 390

Gecius 669, 732

Geckė 670

Gečas 557

Gečas Vladas 558

Geda Sigitas 614, 1138

Gedgaudienė Stefa 294

Gediminas 94, 96

Gedvilas Alfonsas 351

Gedvilas M. 226, 229

Gegelis Vladas 195

Gelgaudas Antanas 387

Gelgaudas M. 143, 387, 379

Gelumbauskai Antanas ir Emilija 919

Gelumbauskas Stepas 1147

Gelumbauskienė Marcelė 414

Gembutas Juozas 631

Gempelis Joselis 177

Geniai Genė ir Petras 355, 357

Genys L. 615

Genys Petras 354

Geniušas Rimas 1156

Gerčys Albinas 285, 300

Geršonovičius Hilelis 380

Gerulaičiai 437

Gerulaitienė (Bendziūtė) Dalia 410

Gerulaitienė A. 523

Gerulaitienė Marė 238

Gerulaitienė Petrunėlė 917

Gerulaitis Antanas 161

Gerulaitis Benadas 274

Gerulaitis Bronius 241

Gerulaitis J. 390

Gerulaitis Jonas 217, 282, 404

Gerulaitis Jurgis 384

Gerulaitis Kazimieras 908

Gerulaitis Kazys 162, 165, 166

Gerulaitis Remigijus 265

Gerulaitis Stasys 274

Gerulaitis Teodoras 274

Gerulaitis Virginijus 5, 10, 35, 40, 1193

Gerulaitis A. 758

Gerulaitytė Domicelė 1128

Gerulaitytė Kristina 311

Gerulaitytė Stasė 917

Gerulis Dainius 367

Gerulis Dovydas 369

Gerulis Jonas 383

Gerulis Kęstutis 627

Gerulytė Agnė 955

Geštautas Ramūnas 605

Geštautienė (Šapauskaitė) Zita 311

Gicysztor J. 516

Giedraitis 442, 476

Giedraitis Cezaris 913

Giedraitis J. 1170

Giedraitis Liudvikas 963, 968, 993, 1017, 1020

Giedraitis Merkelis 17, 141

Giedrys Viktoras 194

Gierszonowicz Hillel 380

Gimbutas Juozas 600, 618, 620, 621, 628

Gimbutas Romas 644

Gimbutienė Danutė 627, 644

Gimbutienė Marija 1137

Gimžauskas Silvestras 960

Gineika Vincas 239

Gintautas Antanas 1127

Gira Liudas 1118, 1126

Girdauskas Algirdas 286

Girdenis A. 925

Girdžiauskas Motiejus 383

Girėnas S. 561

Giria J. 1119

Girininkienė Vida 4, 6–9, 11–14, 17, 18, 53, 65, 71, 145, 155, 201, 314, 482, 540, 557, 573, 609, 633, 643, 653, 654, 667, 822, 914, 923, 924, 905, 1055, 1056, 1098, 1168, 1176, 1191, 1193

Giriūnas Vladas 214

Girkus 930

Girniai 921

Girnienė Marė 427

Girnius Antanas 427, 558

Girnius K. 200

Girtienė Nijolė 409

Glemža 284

Gliaubertas J. 236

Gloger Z. 756

Gobetas Elijas 540

Gobys V. 784

Godchelfas 146

Goldman H. G. 1109

Goliakevičius M. 202

Goljanas Mikalojus 121

Goniūnas 930

Gorbačiovas Michailas 613, 619

Górski K. 95

Gorskis 387

Goštautas Albertas 16

Gotautai 437

Gotautai Antanas ir Marijona 920

Gotautas Aleksandras 270

Gotautas Antanas 272

Gotautas Artūras 271, 635

Gotautas Jonas 259

Gotautienė 829

Gotautienė Kazimiera 835, 837

Gotautienė Marijona 437

Gotgelfas Adolfas 146

Gounod Ch. 1155

Grabauskas Jonas 381

Grabauskas Juozas 424, 617, 625

Gračkauskas Tomas 383

Grajauskas Petras 920

Gražulevičius Jonas 318

Gražulis 466

Greičiai Eleonora ir Leonas 350

Greičiūnas Zigmas 278

Greičius Leonardas 351, 353, 616

Greičiuvienė (Statkutė) Regina 358

Greičiuvienė Eleonora 344, 351, 354

Greimas A. J. 139

Griazevas 1118

Grybas Gediminas 758

Gribienė Ona 917

Gricius A. 302, 1126, 1129, 1131, 1133, 1134, 1136

Gricius Saulius 614

Griciūnienė (Jarušaitytė) Vida 18

Griciūtė Laima 536

Grigaitienė V. 1136

Grigaitis Viktoras 763

Griganavičius Vytautas 547

Grigas K. 452

Grigonienė Danutė 377, 378

Grigonis Gintaras 549, 551

Grigonis Matas 595

Grigoravičienė Lina 263

Grimalauskaitė Dalia 7, 12, 610, 1193

Grinaveckienė Elena 958

Grincevičiai 1095

Grincevičius Dominykas 1096

Grincevičius Jonas 1095

Grincevičius Julijonas 9, 14, 1095, 1097, 1170

Grincevičius Julijus 1096–1098

Grincevičius Vaitiekus 1148

Grincevičius Viktoras 1095

Grincevičiūtė Beatričė 1098, 1159

Grincevičiūtė Julija 1097

Grincevičiūtė-Mlynarskienė Ona 1098

Grinius J. 470

Grinius Jonas 208

Grinius K. 205

Grinkevičius Jonas 271

Grinkevičiūtė Virginija 312

Griškaitė Reda 862

Griškelienė O. 326

Griškelis Antanas 349, 350

Griškelis P. 325

Grivačauskas 930

Grivančius 930

Grivičius 930

Grižienė Bronė 353, 354

Grubytė Verikunda 332

Gruodis Juozas 1121, 1151, 1154

Grušas J. 538, 570, 571

Grušas Juozas 478, 1134

Gucevičius Juozas 272

Gučas A. 858, 859

Gudaitis Antanas 1139

Gudaitis Leonas 538, 614

Gudas P. 1102

Gudauskaitė Teodora 549

Gudavičius Edvardas 105, 118

Gudavičiūtė-Pilkauskienė Marija 326

Gudeliūnai Elena ir Virginijus 410

Gudiškis Vytautas 643

Gudzevičienė Janina 616

Gudzevičius Bernardas 540

Gudzevičius Č. 630

Gudžiūnai 437

Gudžiūnai Bernardas, Jonas ir Kazimieras 258

Gudžiūnai Jonas ir Bernardas 266

Gudžiūnaitė Antanina 1150

Gudžiūnaitė Jūratė 371

Gudžiūnaitė Laimutė 303

Gudžiūnaitė Lina 303

Gudžiūnas Jonas 265

Gudžiūnas Kazys 277, 278, 281

Gudžiūnas Teodoras 434

Gudžiūnas Vidas 641

Gudžiūnienė (Dapkutė) Bronė 307, 308, 429, 435, 964, 965, 981, 983–985, 999, 1002, 1009, 1015, 1075

Gudžiūnienė Lina 627

Guiga V. 963, 967, 970, 974, 976–979, 990, 997, 1002, 1011, 1016

Guiskiai Idelfonsas ir Marijona 924

Guiskienė Antanina 621, 648, 650, 651

Guiskytė Ksavera 206, 924

Gulbinas Stasys 249

Gurskaitė Anelė 246

Gurskiai 733

Gustainis V. 529

Gustaitienė Aldona 644, 647

Gustaitis Antanas 480, 531, 535, 536, 1135–1137

Gustas V. 800, 801

Gustas Vytautas 758

Gutauskaitė-Klimaitienė Stefa 527

Gutauskas 397

Gutauskas Kazys 1155

Guzevičius Juozas 620, 631

Guzulaitienė Danutė 404

Gužas Petras 1126

Gužys Stasys 243

Gužutis A. 850

Gvildienė Daiva 310

Gvildys Antanas 296

Gvildys Motiejus 384

 

H

Habermas J. 655, 657

Hakaitė Rūta 357, 358, 360, 371

Hauptmannas G. 1134

Have 798

Hiršovičius D. 381

Hiršovičius Leiba 381, 387

Hiršovičius Simonas 381

Hiršovičius Šloma 380

Höfingas Erichas 250

 

I, Y

Ibianskas Edmundas 271

Ibianskas Gintas 271, 272, 286, 304

Ibianskienė Irena 257

Iblianskas Antanas 272

Ickovičius Hirša 381

Ickovičius Irša 380

Ickovičius Joselis 380

Yčas Martynas 1102

Ignatavičienė Izabelė 300

Ignatavičius Antanas 256

Yla S. 1154

Ilčikienė 244

Ilčiukas A. 1121

Ilius Balys 211

Iliuvienė Antanina 138, 394, 617, 623–626, 646

Ilgevičiūtė Kristina 18

Imbrasas Antanas 542

Inčiūra Kazys 574, 1126, 1136

Inčiura Longinas 542

Indra (Padleckis) Juozas 9, 14, 548, 562, 1149–1151, 1154, 1155–1160, 1170

Ingelevičiūtė Daiva 294

Ingeliavičius Alfonsas 258

Išganaitienė Violeta 376, 377

Ivanauskai 431, 434, 437, 920

Ivanauskai Antanas ir Magdalena 920

Ivanauskai Genė ir Modestas 277

Ivanauskaitė Dailiutė 295

Ivanauskaitė Rima 311

Ivanauskas A. 550

Ivanauskas Antanas 263, 270

Ivanauskas Danielius 270, 300, 435

Ivanauskas E. 76, 118, 120

Ivanauskas M. 550

Ivanauskas Modestas 216

Ivanauskas Pranas 1024, 1027, 1034, 1043, 1045

Ivanauskas Stasys 214

Ivanauskas Tadas 1126

Ivanauskas Viktoras 399, 840

Ivanauskas E. 610

Ivanauskienė (Bartušaitė) Emilija 841

Ivanauskienė Albina 251, 253, 258, 265

Ivanauskienė Elena 289, 354–357, 370

Ivanauskienė Emilija 554

Ivanauskienė Eugenija 288

Ivanauskienė G. 550

Ivanovskis Stanislovas 1128

Ivaškevičiai 922

Ivinskis Laurynas 960

Ivinskis Zenonas 91, 96, 102, 104, 105, 108, 119

Ižikevičius Adomas 383

 

J

Jablonskis K. 141

Jacevičius A. 300

Jacevičius Aleksandras 541

Jacevičiūtė Danutė Bronė 352

Jacikevičienė Ona 257

Jacikevičius Jonas 270

Jacikevičius Raimondas 267, 285, 305

Jacynaitė Neringa 368

Jaciuvienė Irena 302

Jacunskaitė Jadvyga 900

Jačinskas Antanas 136

Jakaitis Jurgis 782, 785

Jakelaičiai Feliksas ir Marijona 405

Jakelaitienė Marijona 411

Jakelaitienė Matilda 257

Jakelaitis 498

Jakelaitis Algis 304, 305, 306, 411, 620

Jakelaitis Feliksas 411

Jakelaitis Vilhelmas 613

Jakelaitis Vytautas 299

Jakelaitytė Janina 413

Jakelaitytė Vita 411

Jakevičienė Elvyra 351

Jakštas J. 96

Jakštienė Laima 286

Jakštienė Ona 920

Jakubauskaitė Marijona 413

Jakubauskaitė Roma 311

Jakubauskaitės 1143

Jakubauskas Stasys 339

Jakubynienė A. 993, 1017

Jakulėnas Vladas 1121, 1154

Jamontas Jokūbas 541

Janarauskienė Daiva 644

Janaudytė A. 463

Jančauskis 729

Jančevskis Kiprijonas 516

Jančiauskas Pranciškus 388

Jančiauskienė Genovaitė 551, 572, 573

Jančiskas Antanas 127

Jančius Jonas 759

Janickas Romas 283

Janyla Klemensas 221

Janylienė Aleksandra 224

Janynaitė Ingrida 371

Jankauskaitė Dalia 531

Jankauskaitė Eglė 362

Jankauskaitė Ramunė 303

Jankauskaitė Rita 294

Jankauskas Gintautas 7, 12, 134, 299, 369, 543, 545–549, 550, 574, 617, 623, 646, 1193

Jankauskas Jonas 163, 333, 334, 557, 565, 566, 1025

Jankauskas Juozas 333, 334, 558

Jankauskas Leonas 285

Jankauskas Saulius 594, 600

Jankauskas V. 136

Jankauskienė 129

Jankauskienė Antanina 248

Jankauskienė Dalia 644, 647

Jankauskienė Irena 551

Jankauskienė Vida 282, 620, 631, 642

Jankauskienė Zofija 918

Jankelevičius Hirša 381

Jankevičienė 552

Jankevičienė Birutė 638, 1147

Jankevičius J. 602

Jankevičius Jonas 601, 602

Jankevičius Kazimieras 643

Jankevičiūtė Aušra 283

Jankūnas A. 276, 278, 279, 524

Jankūnas Alfredas 277, 283, 285, 300, 301, 616, 635

Jankūnas M. 127

Jankūnas Ramūnas 304, 312

Jankus 724, 952

Jankus J. 465, 466

Jankus Jurgis 469, 1134, 1136

Jankus Martynas 723, 951, 952, 959, 1100

Jankus Robertas 639

Janonis J. 1118

Janulaitis A. 100

Janušaitytė Aniceta 1148

Januševičienė Bronė 645

Januškaitė Roma 294

Januškevičienė (Sungailaitė) Sigita 362

Januškevičius Martynas 382

Januškytė Danutė 290

Janušonis 196

Jaras Pranas 211

Jarockis R. 117

Jarošaičiai 759, 1143, 1145

Jarušaičiai Pranutė ir Jonas 1148

Jarušaitienė Pranutė 1148

Jarušaitis 1145

Jarušaitis Feleksas 1143

Jarušaitis J. 342

Jarušaitis Jonas 9, 14, 637, 1142–1149, 1178

Jaruševičius 511

Jasaitis Klemensas 759, 796

Jasas R. 87

Jasevičiai Petras ir Stefanė 427

Jasevičienė Elzbieta 963

Jasevičius Petras 427

Jasinskaitė J. 911, 915, 917, 921

Jasinskas Antanas 909, 914, 1144

Jasiukaitis J. 128

Jasiukaitis Juozapas 381

Jasiukaitis Stasys 1146

Jasiukaitis Tomas 384

Jasiūnaitė B. 925

Jasiūnas Valerijus 606

Jasukaičiai 918

Jasukaitienė Bronė 824–826, 832, 837

Jasukaitienė Bronislava 686

Jasukaitienė E. 827, 829

Jasukaitienė Ona 351

Jasukaitis Antanas 422

Jasukaitis Bronius 421

Jasukaitis Simonas 161

Jasukaitis Viktoras 211

Jasukaitytė Danutė 373

Jašinskaitė Rūta 357, 358, 370

Jaugėla Albertas 404

Jaugėla Antanas 404

Jaugėla Povilas 325

Jaugėlaitė Zina 404

Jaugelienė A. 687

Jaugelienė Benedikta Aldona 823, 834, 837

Jaugelienė E. 824, 827

Jaugėlienė Marijona 404

Jaukauskas Vincas 218

Jauniškis St. 329

Jaunius Kazimieras 926

Jazukevičienė Jadvyga 311

Jazukevičienė Jurga 298

Jazukevičius Marius 298

Jesevičiai 919

Jessel George 1108

Ježevičius Mykolas 142

Joakimas Jonas 383

Joakimas Simonas 383

Jobielienė Benedikta 449

Jocevičius J. 622

Jocienė Emilija 130, 137

Jocys Joakimas 383

Jocys Simonas 383, 384

Jocys V. 18, 41

Jocius Bronius 421

Jocius Jurgis 215

Jocius Rimantas 302

Jociūtė Erika 550, 551

Jociutė Rita 551, 573

Jociūtė Sigita 551, 572, 573

Jociuvienė Irena 291

Jociuvienė Valerija 550, 551, 571–573

Jockevičius Jankelis 381

Joelsonas Movša Ruvinas 1106, 1108

Jogėla Algis 572

Johovas A. 1113

Jokavonis 930

Jokimai Alvydas ir Daiva 405

Jokimaitė Anelė 1148

Jokimaitė Emilija 406

Jokimaitė Ona 402

Jokimaitė Romutė 406

Jokimas Alvydas 406

Jokimas Benadas 394

Jokimas Kazys 270, 406

Jokimas Zenonas 206

Jokimienė (Klasauskaitė) Ona 405

Jokimienė Daiva 377, 406

Jokiminienė (Klasauskaitė) Ona 406

Jokiminienė Daiva 404

Jokubaitis Pranas 270

Jokūbaitis S. 611

Jokubauskai 398

Jokubauskaitė Adelė 415

Jokūbauskaitė Ona 328

Jokubauskaitės 417

Jokubauskas Antanas 562

Jokubauskas Arūnas 1076

Jokubauskas Bronius 207, 420

Jokūbauskas Kazimieras 918

Jokubauskas Modestas 208

Jokubauskas Žydrūnas 1076

Jokūbauskienė Ona 209, 424

Jolson Al 1106

Jonaičiai 394, 398, 437, 922–924

Jonaičiai Bronius ir Ona (pravarde Rabičkai) 405, 410

Jonaičiai Zenonas ir Vincas 924

Jonaitienė (Binkytė) Algė 247

Jonaitienė (Jonaitytė) Ona 410, 411

Jonaitienė Bronė 435

Jonaitienė Marijona 553, 556

Jonaitis (Junaitis?) Bronius 214

Jonaitis Antanas 398, 558, 564

Jonaitis B. 257, 258, 557

Jonaitis Baltrus 430

Jonaitis Benadas 217, 257, 432, 436

Jonaitis Bronius 913

Jonaitis Darius 570, 571

Jonaitis Jonas 217, 398

Jonaitis Juozas 400, 551, 558

Jonaitis Kasparas 382

Jonaitis Kazimieras 210

Jonaitis Kazys 304, 434

Jonaitis L. 171, 172, 180, 181, 186, 555, 560, 561, 565, 595

Jonaitis Leonas 18, 338, 351, 1170, 1171

Jonaitis Martynas 924

Jonaitis Stasys 208

Jonaitis Vacys 401

Jonaitis Vincas 924

Jonaitis Zenonas 924

Jonaitytė Aldona 351, 958

Jonaitytė Gražina 411

Jonikas Alfonsas 300

Jonikas Pranas 216

Jonikienė 552

Jonila Jonas 162, 239, 558, 1035, 1036, 1054, 1055

Jonyla Klemensas 416

Jonyla Napoleonas-Šernas 208

Jonyla Vytautas 209

Jonynas Vytautas Kazys 157, 158, 477, 1137

Jonkauskas Jonas 1050, 1052, 1053

Jononis Antanas 319

Jonušas Bronius 195, 1154

Jonušas Č. 1120

Jonušas P. 4, 18, 1236

Jonušaitė Simona 18

Jonuškaitė V. 1136

Joselovičius Jankelis 381

Joselovičius Simonas (Joselowicz Szymel) 381

Joškuvienė 698

Jovaiša E. 74

Jovaiša L. 120, 141

Jovarauskienė Petrūna 400, 414

Jozefovičius 387

Jubras Antanas 547

Jucaitis Saulius 610

Jucevičius L. 851

Jucikienė Svetlana 308

Jucius Algis 605

Jučas M. 88, 102

Judkauskas Gutelis 336

Judžentis Artūras 4

Juknevičius Juozas 627

Juocienė (Karnickaitė) Laimutė 375

Juočerytė D. 611

Juodakis V. 255

Juodeikaitė 512

Juodpalytė G. 756

Juodvalkienė S. 1113

Juozaitis Arvydas 614, 615

Juozaitytė Malvina 608

Juozapavičius V. 303

Juozėnas Albertas 191

Jurėnas Vidmantas 636

Jurevičius A. 552

Jurgaičiai 394

Jurgaičiai Kazys ir Marijona 405, 413

Jurgaitienė Marijona 400

Jurgaitis Kazys 413

Jurgaitis Adomas 196

Jurgelaitienė J. 351

Jurgelaitienė Ona 804, 814

Jurgelevičiai 920

Jurgelevičius Jozefas 909, 913

Jurgelevičius Juozapas 541

Jurgelevičius Juozas 144

Jurginis J. 102

Jurgutis A. 442, 617, 618, 619

Jurgutis Antanas 294, 305, 362, 545, 547, 623, 624, 645

Jurgutis J. 377

Jurkevičius Antanas 384

Jurkus Paulius 469, 1136

Juršė B. 611

Jurušaitis Jonas 637

Jusėnas Antanas 327

Jusevičius Antanas 327, 332

Juška A. 658–660, 662, 756

Juška Antanas 100, 963, 965, 1149

Juška Bronius 1148, 38, 90, 151, 152, 154, 155, 203, 293, 296, 360, 362, 364, 366, 371, 543, 545, 573, 577, 579, 584, 594, 599, 622, 625, 632, 649, 650–652, 803, 810, 914, 1105, 1167

Juška Matas 269

Juška Stasys 216

Juška Vaclovas 278, 305

Juškaitė M. 551

Juškaitė Roma 294

Juškevičius Antanas 382

Juškevičius Emerjašas 144

Juškevičius Jokūbas 314

Juškienė 554

Juškienė Lina 368, 370, 371, 551

Juškos A. ir J. 596

K

Kacikevičius Raimondas 304

Kacinkevičius Stasys 770

Kačanauskas A. 1121, 1160

Kačanauskas Ž. 611

Kačianauskas Pranas 435

Kačinskas Jeronimas 469, 1114, 1121, 1154

Kačinskas Stanislovas 370

Kačiuliai 437

Kačiulienė Barbora 431

Kačiulis 430

Kačiulis Jonas 431, 432

Kačiulis Pranas 431

Kadauskai Danutė ir Jonas 303

Kafemanas Joachimas 905

Kaganaitė M. 250

Kaganas Jankelis-Mejeris 161, 163, 178

Kairys Anatolijus 472

Kairys-Tautginas 472

Kairiūkštis Jonas 331

Kairiūkštytė N. 560

Kakarekas 698

Kakariekienė 702

Kalpokas Petras 1126

Kalvaitienė (Oleškevičiūtė) Galina 349

Kalvaitis Adomas 383

Kamantauskas 471

Kamarauskaitė Ona 546, 549

Kaminskas Dovydas 382

Kaminskas Justinas 761

Kaminskienė Ona 400

Kanapinskai Eglė ir Česlovas 376

Kanapinskas Česlovas 376, 377

Kanapinskienė Eglė 375–377

Kaplanas Šolomas 218

Kapsukas V. 102, 104, 112, 621, 631

Karakauskas Vidas 303

Karalienė Asta 644, 647

Karalienė Marcelė 205

Karalytė Juzė 222

Karaliūnas Kazimieras 334, 347, 348

Karaliūnienė 552

Karalius 428

Karalius Antanas 214

Karalius Jonas 207, 208

Karasevičius Antanas 212

Karasevičius Stasys 212

Karasj Cimaško 384

Karasj Jan 384

Karasj Pilimon 385

Karasj Steponas 384

Karčiauskas Mykolas 296, 465, 477, 525, 535, 620

Karčiauskienė M. 315

Kardašienė Rasa 369

Kardošas Jeronimas 161

Kareiva Alvydas 627

Karevičius Pranciškus 147

Karg-Elertas Z. 1112

Karklinis Tomas 384

Karlovičius Janas 1056

Karnavičius Jurgis 1121, 1132, 1159

Karnevičienė Marytė 425

Karopčikas 633

Karosa Antanas 221

Karosa Jonas E. 1102

Karosa Pranas 920

Karosa Stanislovas 920

Karosai 437

Karosai Vincentas ir Magdalena 920

Karosas Ignas 382

Karosas Jonas 383, 386

Karosas Jurgis 386

Karosas Kazys 212, 431

Karosas M. 159

Karosas Pranciškus 436

Karosevičiai 437

Karosevičius Antanas 352

Karosevičius Jonas 628

Karosienė Antanina 221

Karparavičius Jonas 253

Karpavičius 245

Karpavičius Albinas 218

Karpavičius Antanas 562

Karpavičius Jonas 251, 254, 261, 263, 277, 285, 286

Karpavičiūtė Vilmantė 298

Karpuchin 202

Kasinskaitė I. 800, 801

Kasinskaitė Irmgarda 758

Kasinskienė Danutė 18

Kasparas K. 201, 203, 204

Kasperavičius Mykalojus 540

Kašarauskas A. 124, 126

Kašauskas Tomas 558

Kašėta A. 198

Kašėtienė Rasa 4

Katkus Mikalojus 658, 659, 850

Kaukaitė Giedrė 536

Kaunas D. 756

Kauneckas Bronius 559

Kaupaitė Ona 320

Kaušikienė Zinaida 301

Kaušytė Zita 356

Kavaliauskai 551

Kavaliauskai Antanas ir Jonas 548

Kavaliauskaitė 633

Kavaliauskaitė Ernesta 369

Kavaliauskaitė Živilė 371

Kavaliauskas Adomas 384

Kavaliauskas Antanas 243

Kavaliauskas Jonas 548

Kavaliauskas Rimantas 600

Kavaliauskas Valdas 355, 597, 1171, 1172

Kavaliauskienė Kristina 527

Kavaliauskienė Lidija 9, 14, 1194

Kavaliauskienė Ona 214, 595

Kavaliauskienė V. 550

Kavaliauskienė Vincenta 920

Kaveckas K. 1121

Kazakauskas Gintaras 301, 303

Kazakauskas Jonas 254

Kazakauskas Juozas 1144

Kazakauskienė Danutė 288, 289, 292, 297, 298

Kazakevičius Kęstutis 310

Kazėliunienė V. 554

Kazlauskai Liveta ir Petras 310

Kazlauskaitė Aistė 608

Kazlauskas 206

Kazlauskas 373, 374

Kazlauskas Antanas 257, 258, 271, 308, 620, 631

Kazlauskas Benadas 206

Kazlauskas I. 800, 801

Kazlauskas Ignas 758

Kazlauskas J. 442, 549

Kazlauskas Jonas 286

Kazlauskas M. 149

Kazlauskas Ričardas 5, 10, 43, 48, 52, 53, 654, 1183, 1193

Kazlauskas Stasys 217

Kazlauskas Vygaudas 408

Kazlauskienė (Naikelytė) Leva 372

Kazlauskienė Aldona 377

Kazlauskienė D. 44, 46, 1175

Kazlauskienė Daina 7, 12, 18, 311, 525, 531–533, 1193

Kazlauskienė Genė 408

Kazlauskienė Janina 626

Kazlauskutė Marijona 1101

Kazragytė Doloresa 531

Kažimikaitis V. 856

Keblys Kęstutis 296

Kederienė Aldona 351

Kedys J. P. 798

Kėdžius Kazimieras 570, 571, 598, 600, 626

Keinys S. 756

Kelmickas Henrikas 564

Kemešys Antanas 286

Kemėšis F. 1102

Kemzūra 287

Kemzūra Antanas 440, 916

Kemzūra Benediktas 203, 440–442

Kemzūra Bronius 440, 442

Kemzūra Egidijus 441

Kemzūra J. 327, 440

Kemzūra Juozas 442

Kemzūra Jurgis 440

Kemzūra Martynas 440

Kemzūra Petras 440

Kemzūra Pranas 208, 442

Kemzūra Stasys 167, 208, 274, 439, 442

Kemzūra Teodoras 442

Kemzūra Vytautas 422

Kemzūra Vladas 249, 441

Kemzūra Zenonas 440

Kemzūrai 437

Kemzūraitė Adelė 249

Kemzūraitė Aurelija 376

Kemzūraitė Renata 5, 10, 65, 69, 1194

Kemzūraitė Stasė 213

Kemzūrienė 423

Kemzūrienė Aldona 6, 11, 414, 423, 528, 642, 1194

Kemzūrienė Stasė 528

Kemzūros 431

Kepalaitė Aldona 595

Keraitis Antanas 633

Kerbelytė B. 1021

Kereševičienė Feliom. 239

Kereševičius A. 132

Kerevičius Antanas Vaclovas 249

Kervelienė Angelė 642

Kervelis 627

Kervelis Algimantas 306, 622, 643

Kervelis Algis 304

Kervelis Algis 615

Kęstutis 98

Keturakis Robertas 296, 311, 525, 532–534, 537, 1137, 1138

Keturakis-Vilkutaitis 469

Keturakytė D. 354

Kezaitė Laima 646

Kiaupa Z. 88

Kiaupienė, J. 88

Kybartaitė Lolita 375

Kieškuvienė Meilė 306

Kyliotaitienė Aldona 249, 374

Kiliotaitis Jonas 221

Kiliotaitis Juozas 221

Kymantaitė-Čiurlionienė Sofija 574

Kinderiai 322

Kinderiai Juozas ir Petronėlė 287, 322

Kinderis J. 322

Kiplingas R. 1166

Kirmonas Pranas 324, 325

Kirša Faustas 466, 469, 475, 531, 1118, 1126, 1133, 1135–1137

Kiršenšteinas Krišpinas 122

Kisinas I. 861

Kiščiūnaitė Rita 303

Kiškiai Rūta ir Alfonsas 276, 648

Klangauskas Gediminas 291

Klasauskai 398

Klasauskai Elvyra ir Jurgis 300

Klasauskai Marijona ir Stanislovas 406

Klasauskai Uršulė ir Antanas 920

Klasauskaitė Albina 253, 254

Klasauskaitė Antanina 275, 406

Klasauskaitė Izabela 215

Klasauskaitė Levutė 841

Klasauskaitė Marytė 556

Klasauskaitė Ona 406, 841

Klasauskaitė Onutė 398

Klasauskaitė Roma 306, 308, 310

Klasauskas Albinas 373

Klasauskas Antanas 205, 215, 239, 406, 628

Klasauskas Benius 270

Klasauskas Bronius 257

Klasauskas Jonas 257, 272, 395, 402, 406, 411

Klasauskas Kazimieras 384

Klasauskas Kazys 402

Klasauskas Motiejus 384

Klasauskas Pranas 254, 270, 271, 406

Klasauskas Stasys 398, 400, 401, 406

Klasauskienė 554

Klasauskienė (Bružaitė) Marijona 1012, 1014

Klasauskienė (Klasauskaitė) Izabelė 982, 1008

Klasauskienė Albina 346, 360, 363, 368

Klasauskienė Eleonora 277

Klasauskienė M. 550

Klasauskienė Marytė 257

Klasauskienė Rigoleta 256, 300, 302–304, 306–308

Klasčius A. 890

Klausas 930

Klausutis 930

Klebai 437

Klebas Adomas 431

Kleinaitienė Rima 303, 307

Kleinaitis Rimas 303, 307

Kleinas D. 665

Kleizaitė-Vasarė B. 1137

Klevinskas Jokūbas 383

Kliaugienė G. 1165

Klimaitė Agota 323

Klimaitis Pranas 1125, 1126

Klimavičius J. 756

KlinauskaiGenovaitė ir Vladas 409

Klinauskaitė Danguolė 410

Klinauskaitė Grasilda 410

Klinauskas Vytas 410

Klinauskas Vladas 410

Klinauskienė Genovaitė 410

Klova Algirdas 593

Klukas K. 960

Klusas Rapolas 267, 286

Kmieliauskas Antanas 1142

Kmita Jonas 421

Kmitas Jurgis 211

Knezys St. 193

Kojelavičiaus A. 90

Kolokauskienė Alena 922

Kolupaila S. 757

Konarževskis Samuelis 379

Kondratovičius Liudvikas 960

Kondrotas Saulius Tomas 595

Koniuškevičius Petras 383

Konradas von Jungingenas 108

Konstantinavičienė (Arcimavičiūtė) Bronė 405, 409

Konstantinavičienė Bronislava 448

Konstantinavičius Alfonsas 409

Konstantinavičiūtė Irena 409

Kontrimas Česlovas 517

Kopernickis I. 1096

Kopicaitė Jurgita 411

Kopicaitė Lina 411

Kopicos Vitalija ir Povilas 411

Kopilevič Regina 9, 14, 18, 1106, 1170, 1194

Kopyliovas V. 149

Kordušai Antanas ir Juozas 772

Kordušaitė Adelė 219, 564

Kordušaitė Antanina 546

Kordušaitė Ona 546, 549, 564

Kordušas Benjaminas 1142

Kordušas Juozas 271, 300

Kostkevičiūtė Irena 536

Kozėlos 390

Kozlovas J. (Kazlauskas) 149

Krapaunickas Kazys 427

Krapaunickas Stasys 427

Krapaunickis Stasys 427

Krasauskas Motiejus 383

Krasauskas S. 539

Krasauskas Vilhelmas 241, 357, 370

Krasauskienė Genė 355, 357

Krauza 387

Kreivaitienė Alvina 286

Kreivaitis Antanas 267, 285

Krėvė-Mickevičius Vincas 469, 470, 471, 567, 1126, 1171

Kriaučiūnai 915

Kriaučiūnai Jonas ir Ona 413

Kriaučiūnai Juozas ir Uršulė 405, 408, 411

Kriaučiūnai Ona ir Jurgis 300

Kriaučiūnaitė Antanina 413

Kriaučiūnaitė Bronė 413

Kriaučiūnaitė Elena 411, 447

Kriaučiūnaitė Jūratė 311

Kriaučiūnaitė Marijona 413

Kriaučiūnaitė Ona 234, 413

Kriaučiūnaitė Uršulė 914

Kriaučiunas 951

Kriaučiūnas Aleksas 414

Kriaučiūnas Antanas 411

Kriaučiūnas Gytis 369

Kriaučiūnas Jonas 399, 411–413

Kriaučiūnas Juozapas 961, 1056, 1057, 1061, 1063, 1064, 1069

Kriaučiūnas Juozas 396, 398–400, 411, 413

Kriaučiūnas Jurgis 274, 278, 304, 306, 413

Kriaučiūnas Kazys 413

Kriaučiūnas Osvaldas 635

Kriaučiūnas Petras 951

Kriaučiūnas Pranas 255, 413

Kriaučiūnas Renotas 636

Kriaučiūnas Jurgis 278

Kriaučiūnienė Aldona 550, 634

Kriaučiūnienė Ona 411, 552, 554

Kriaučiūnienė Uršulė 413

Kriaučūnas 233

Kriauza 1119

Kriciūnas V. 525

Krigeris A. 720

Krikščiūnas Povilas 4, 8, 13, 17, 959, 963, 1194

Krikščiūnienė P. 552

Krikštanas Jonas 215

Kringelienė Vilija 642

Kringelienė Viljeta 286

Kringelis Juozas 282, 616

Kriščiūnai Irena ir Arvydas 303

Kriščiūnaitė Ida 302

Kriščiūnas Jonas 332, 1126

Kriščiūnas Jurgis 1126

Kriščiūnienė Ida 303

Krištolaitis A. 317

Krištonas Jonas 203

Kriučkauskas Antanas 213

Kriučkauskas Vincas 400

Kriučkauskienė Izabelė 921

Krivickas S. 1157

Krotas R. 758

Kručka Martynas 384

Kručka P. 390

Kručkauskas Kazys 181, 219, 254, 256, 274, 338, 541, 566

Kručkauskas Mykolas 258

Kručkauskas Vincas 240, 414

Kručkauskienė Izabelė 347

Kručkauskienė Julija 257

Kruglekovas Fedotas 237

Krukauskas Stasys 238

Krumbholtzas R. 102, 105

Kruopas J. 139, 756

Kubertavičius Petras 1134

Kubilienė S. 576

Kubilienė Sofija 285

Kubilius Vytautas 4, 9, 14, 452, 536, 538, 539, 1128, 1175, 1192, 1194

Kublickas A. 758

Küchmeisteris Mykolas 105, 109

Kucielska Z. 514

Kučauskai 429

Kučingis Antanas 461, 462, 1133, 1136

Kučinskai 437, 918

Kučinskaitė Stasė 288

Kučinskas Andrius 312

Kučinskas Antanas 382

Kučinskas Edmundas 310

Kučinskas Kazys 220

Kučinskas Povilas 216

Kučinskas Rolandas 298, 304

Kučinskas Sigitas 256, 300

Kučinskas A. 99, 100

Kučinskas V. 201

Kučinskienė (Urbonavičiūtė) Marcelė 963

Kučinskienė E. 239

Kučinskienė Nastė 256

Kučinskienė Vilma 325, 368

Kudirka Vincas 175, 757, 792, 951, 952, 1136

Kudirka J. 854

Kudžma Šarūnas 603, 1178

Kujavskis M. 145

Kukovičius Stanislovas 388, 390

Kulakauskienė Dovilė 8, 13, 669, 856, 1190, 1194

Kulikauskaitė Rasa 368, 371

Kulikauskas Gediminas 1178

Kulikauskas Kęstas 370

Kulikauskas Povilas 570, 615, 617, 620, 622, 625, 626, 629, 631

Kulikauskienė Adelė 363, 551, 574

Kulikauskienė Vida 822

Kumetaitis Sigitas 243

Kumetis G. 571

Kumetis Gražvydas 570, 600

Kumetis Jonas 715, 1099

Kumetis Jurgis 381, 382

Kumetytė Dileta 955

Kumetytė Ernesta 370

Kumetytė Ilona 370

Kunca Antanas 267, 285

Kuncaitis Antanas 766

Kuncevičius A. 88

Kuncienė Bronė 1148

Kuncikas Ipolitas 541

Kunčienė Aldona 375, 376

Kunčiūnas Gintautas 640, 642

Kundrotas Juozas 296, 537

Kuodis Remigijus 367

Kuodytė D. 198

Kuolys D. 643

Kupčiūnienė Viktorija 1104

Kuprevičius 518

Kuprevičius G. 304

Kuprevičius K. 147, 542

Kuprienė Ona 633

Kuprioniai Aldona ir Algirdas 263, 277, 621, 648, 649

Kuprionienė Aldona 251, 254, 259, 260, 277, 308

Kuprionis Algirdas 251, 263, 271, 272, 279

Kuprionis Darius 303, 311, 640–642

Kuprionis Rolandas 303

Kuras Vincas 241

Kurkėnas Algirdas 620, 631

Kurkėnas Algis 266

Kursevičiūtė G. 848

Kurša Antanas 548, 571

Kuršaitis 597

Kuršas Vytautas (Juozas?) 213

Kurtinaitienė Virginija 308, 310, 311

Kurtinaitis Rimas 295, 607

Kurtinaitytė Asta 294, 310, 312, 1161

Kurtinaitytė Asta 607

Kušelevičius Jankelis 387

Kutkevičius Vytautas 9, 14, 526, 814, 1099, 1102, 1138, 1176, 1194

Kuzavinis K. 954

Kuzmickaitė Giedrė 249

Kuzmič Marija 277

Kvalita Antanas 558, 562

Kvalitaitė I. 289

Kvėskus Petras 325

Kvėskutė Teodora 325

Kveskuvienė Meilė 309

Kvestkevičius Tomas 386

Kveškevičienė Birutė 373

Kveškevičius Kazimieras 373

Kveškus Antanas 208

Kveškus Petras 272

Kveškus Pranas 208

Kveškus Stasys 276

Kveškuvienė M. 639

Kveškuvienė Marytė 300

Kvetkus J. 637

Kviecinskienė M. 138

Kvietinskas Valdas 421

Kvietinskienė (Danaitytė) Aldona 372

Kvietkauskai 437, 918, 919

Kvietkauskai Alfonsas ir Janina 413

Kvietkauskai Antanas ir Uršulė 405, 413

Kvietkauskaitė Uršulė 405, 412

Kvietkauskas 203

Kvietkauskas Alfonsas 412

Kvietkauskas Antanas 395, 412

Kvietkauskas Jonas 402

Kvietkauskas Juozapas 400, 919

Kvietkauskas K. 856

Kvietkauskas Stasys 430

Kvietkauskas Vytas 303, 306, 309, 756

Kvietkauskas Zenonas 435, 436

Kvietkauskienė Janina 234

Kvietkauskienė Rasa 647

Kviklys Algimantas 263

Kviklys B.

Kviklys B. 91, 126, 141, 315, 329, 756, 864, 915

Kvizikevičius Linas 5, 7, 10, 12, 18, 105, 117, 119, 120, 121–123, 610, 1185, 1194

L

Labanauskas Arnas 369, 600

Labanauskas R. 304

Labučiai 394

Labūnauskas Vladas 903

Labutienė (Ročkaitė) Ona 405, 410, 414

Labutis 394

Labutis Petras 405, 410

Labutis Pranas 410

Laicevičius Matas 385

Ladyga Alvydas 4

Landsbergis J. 190

Landsbergis Vytautas 149, 614, 623, 634, 635

Langienė (Česnaitė) Teresė 372, 373

Lanskojus S. 389

Lapačinskaitė Marija 287, 288

Lapas Haris 1170

Lapelis K. 558

Lapėnas Saulius 423

Lapienė Pr. 471

Lapinskas A. 968, 1020

Lasevičius J. 390

Lasevičius Kasperas 314

Lasickis J. 128

Lašas Vladas 341

Latanauskaitė Liucija 409

Latanauskas Saulius 409

Latanauskienė (Šimkevičiūtė) Regina 409, 574, 626

Latvinskaitė Gražina 288

Latvis H. 93

Latvytė-Narbutienė Violeta 295

Laucius S. 1119

Laučienė Raimonda 291

Laučys Valdas 291

Laukaitis Gintaras 370

Laukevičius Andrius 390

Laukevičius Antanas 243

Laurinaitienė L. 357

Laurinaitienė Laimutė 357, 358, 371

Laurinavičius Algis 272

Laurynavičius Mačiulius 121

Laurinavičius Pranas 238

Laurinavičius Pranciškus 893

Laurinčiukas Albertas 277

Laurinovičius Jurgis 387

Lavinis Mareno 516, 517

Lazarevičius 703

Lazarevičius Antanas 167, 168, 214

Lazarevičius Laurynas 381

Lazarovičius Jonas 314

Lazauskas Simonas 382

Lazdauskaitė Živilė 5, 10, 64, 1194

Lazdauskienė (Navardauskaitė) Dalia 248

Lazurevičius Stasys 564

Lebedeva Natalija 358, 360

Lebedevas 715, 1099

Lee R. 878

Legas H. 1160

Leibovičius Giršas 335

Leibovičius Leizeris 387

Leibovičius Movša 386

Leiman L. 1170, 1194

Leiman Sid 9, 14, 1106

Leimantavičienė Liudvika 969

Lekas 709, 714

Lekavičius Pranas 416

Lekcinskaitė Regina 303

Lekečinskai 420, 430, 437

Lekečinskai Aldona ir Stasys 261

Lekečinskaitė Adelė 424

Lekečinskaitė Aldona 424

Lekečinskaitė Pranė 424

Lekečinskas Antanas 209, 571, 924

Lekečinskas Benadas 429, 435, 436

Lekečinskas Kazimieras 254, 258, 434

Lekečinskas Kazys 205, 209, 424

Lekečinskas Martynas 432

Lekečinskas Pranas 239

Lekečinskas Stanislovas 434

Lekečinskienė Adelė 277

Lekečinskienė Juozapota 916

Lekečinskienė Ona 424

Lekešys Vytautas 616

Lelis J. 1155, 1158

Lembertas P. 1136

Lengvelis 1047

Lengveniai 707

Lengvenienė 709

Lengvenienė Marijona 69

Lengvenis Jonas 219

Lengvenis Zenonas 567

Lengvenius 704, 708

Lenktaitis 469, 471

Lenktaitis Virginijus 642

Lenortavičiai Petras ir Marijona 917

Lenortavičienė Elena 548

Lenortavičienė Elytė 346

Lenortavičius G. 622

Lenortavičius Giedrius 570, 571

Lenortavičius Zenonas 207

Lenortavičiūtė Gabija 369

Leonavičienė 134

Lepšaitytė Jolanta 303

Leskauskienė Ilona 528

Leskauskienė Stasė 620, 631

Leskien A. 140

Letukienė Ramutė 249

Levišauskas Jeronimas 1147

Levišauskas Jonas 382

Liadovas A. 1111, 1144

Liakas Jonas 267

Liaugaudas Aloyzas 895

Lyberis A. 756

Libovičius Leizeris (Lybowicz Leyzer) 381

Lydeka Antanas 390

Liepa Petras 542

Liepuonis Juozas 241

Liese Led (Leonas) 595

Likevičius A. 145

Likevičius Aleksandras 541

Likevičius Aleksandras 909, 918

Lincevičienė A. 831

Lincevičienė Aldona 823, 829, 837

Linde Grivas 147

Linderis Aleksandras 1143

Lingaitis E. 792

Linkevičius Jonas 296

Linsbergas Ferdinandas 391

Liokas Antanas 268

Liokienė Eugenija 268

Lionas Nerijus 1161

Lipiński T. 91

Lipnickas 177

Litvinovičius Tomas 383

Liuokaitis Algirdas 758, 762

Liutkevičius Bronislovas 222

Liutkevičius Kasparas 893, 900

Liutkienė Stefanija 248

Liutkus Bronius 205

Liutkutė R. 134

Liutvinaitė Zita 804, 814

Locevičius Jonas 561

Ločkienė O. 856

Lokcikai 437

Losevičienė Magdė 427

Losevičius Antanas 427, 428, 804, 814

Losevičius Kazys 167

Losevičiūtė Vincenta 817

Losiai 917

Losius Antanas 219

Losius Petras, Petro 208, 219

Losius Povilas, Petro 208

Losius Viktoras 624

Lostienė Leonida 352, 354

Lostys Stasys 352, 353, 371

Loševičiai Antanas ir Marcijona 920

Loševičius J. 557

Lošienė Stasė 256

Lošys Zenonas 254, 256, 259

Łowmiański H. 95

Lozaravičiai Andrius ir Julius 772

Lozaris Mejeris Firšovičius Raicas 249

Lozorevičienė Jadvyga 427

Lozorevičius 698

Lozorevičius Antanas 166, 425, 427, 558

Lozorevičius Juozas 427

Luja V. 236

Lukaševičius Jonas 300

Lukaševičius Kazimieras 908

Lukauskai Marijona ir Vytautas 648, 650, 651

Lukauskai Nijolė ir Sigitas 405, 408

Lukauskaitė Irma 408

Lukauskaitė Vaida 408

Lukauskienė Nijolė 627

Lukėnas S. 1171

Lukys Alvydas 1163

Lukonaitis Alfonsas 241

Lukoševičiai 437

Lukoševičiai 920

Lukoševičiai Aldona ir Kazimieras 300

Lukoševičienė (Dapkutė) Ona 348, 349, 404, 405, 410, 414, 856

Lukoševičienė (Tamkutė) Teodora 429, 435

Lukoševičienė Aldona 264

Lukoševičienė M. 856

Lukoševičienė Uršulė 216

Lukoševičius A. 145

Lukoševičius Antanas 239

Lukoševičius Benadas 270

Lukoševičius Feliksas 256

Lukoševičius Jonas 167, 177, 263

Lukoševičius Juozas 165, 383, 541

Lukoševičius K. 606

Lukoševičius Kastytis 604

Lukoševičius Kazimieras 434

Lukoševičius Kazys 162

Lukoševičius Kazys 270

Lukoševičius Mečislovas 404, 405

Lukoševičius Mykolas 383

Lukoševičius Pranas 920

Lukoševičius Simonas 382

Lukoševičius Stasys 239

Lukoševičiūtė Aldona 256

Lukoševičiūtė Birutė 404

Lukoševičiūtė Bronislava Elvyra 251, 253, 257–259, 264, 265

Lukoševičiūtė Danguolė 404

Lukoševičiūtė Edita 551, 572

Lukoševičiūtė Elvyra 254

Lukoševičiūtė Izabelė 254

Lukoševičiūtė Nijolė 404

Lukošiai 431, 437

Lukošiai Jonas ir Pranas 240

Lukošienė Bronė 405, 408

Lukošienė Virginija 304

Lukošius Algis 627

Lukošius Antanas 166, 382

Lukošius Gabrielius 382

Lukošius J. 399

Lukošius Jonas 167, 399, 401

Lukošius Juozas 646

Lukošius Kazys 242, 408, 430, 436

Lukošius Petras 211

Lukošius Stasys 241

Lukošiūtė Genė 351

Lukošiūtė Kristina 303, 307

Lukošiūtė Nijolė 408

Lukšienė Bronė 234

Lukšys D. 756

Lukšys J. 127

Lukšys Jonas 252

Lūžis Sigitas 105

 

M

Macelis J. 1103

Macevičiai 919

Macevičienė Adelė 424

Macevičienė Adelija 209

Macevičius 420

Macevičius Jonas 417, 420, 421

Macevičius Kazys 208, 416, 420

Macevičius Romas 421

Macevičius Stasys 424

Macijauskienė Marija 531

Mackaitis Jokūbas 383

Mackevičius Antanas 201, 1096

Mackevičius Simonas 383

Mackus Algimantas 531

Macziulis Jurgis 961

Mačėnas Algis 302, 309, 310

Mačėnienė Aldona 642

Mačėnienė Danutė 302, 527

Mačiekus V. 847

Mačys Juozas 219

Mačiulaičiai 437, 918, 920

Mačiulaičiai Stasys ir Elena 917

Mačiulaičiai Tomas ir Antanina 277

Mačiulaitienė 554

Mačiulaitienė (Sarapinytė) Kazimiera 971, 980, 990, 1001, 1075

Mačiulaitienė Marijona 420, 837

Mačiulaitis 962

Mačiulaitis Andrius 314

Mačiulaitis Antanas 382, 383, 420

Mačiulaitis Augustas 523

Mačiulaitis Benadas 215

Mačiulaitis Feliksas 270

Mačiulaitis J. 390

Mačiulaitis Jonas 131, 420, 436, 443

Mačiulaitis Mamertas 220

Mačiulaitis Mykolas 382

Mačiulaitis Motiejus 384

Mačiulaitis Pranciškus 383

Mačiulaitis Stasys 427

Mačiulaitis Tadas 386

Mačiulaitis Vytautas 213

Mačiulaitytė Eugenija 351

Mačiulaits Vytautas 433

Mačiuliai Tomas ir Antanina 1165

Mačiulienė 832

Mačiulienė (Šimanskytė) Eugenija 457, 461, 462, 482–487, 512

Mačiulienė Antanina 287, 288

Mačiulienė Eugenija 164, 318, 680, 687, 823, 830, 833, 836, 837

Mačiulis Jonas 6, 11, 17, 124, 447, 482–487, 489, 492, 509, 963, 1055, 1056

Mačiulis Jurgis 8, 13, 1055, 1056, 1191

Mačiulis Petras 341

Mačiulis Stasys 211

Mačiulytė Aldona 213

Mačiulytė Rimutė 9, 14, 295, 298, 299, 310, 595, 1162, 1165–1167, 1172, 1177

Maironis 464, 538, 963, 1118, 1129, 1136

Majauskai 843

Majauskai Jonas ir Domicelė 409

Majauskai Marijona ir Juozas 405

Majauskai Ona ir Ignosas 921

Majauskaitė Ona 409

Majauskas A. 145

Majauskas Edgaras 867

Majauskas Jonas 205, 400, 402, 403, 958

Majauskas Ruslanas 868, 869

Majauskienė Liudvika 129

Majauskienė Marijona 409

Majauskienė Olga 865, 866, 869, 889

Majauskienė T. 586, 865, 866, 869, 870, 872, 873, 875–883, 885, 887–889

Majeris J. 1096

Makaras Vladas 216

Makarevičius Adomas 121, 123

Makevičienė Bernadeta 264, 303, 306, 639

Makevičius Juozas 267, 285

Makevičiūtė Odeta 303, 307

Makovskis T. 157

Makra Benediktas 105

Makūnas Stasys 377, 615, 633

Maldonis A. 480

Maleckas Antanas 565

Malinauskaitė-Gabšienė Viktorija 318

Malinauskienė 554

Malinauskienė I. 921

Mamaitytė J. 320

Mamaitytė Marija 325

Mamertas Cvirka 398

Maniukas J. 758

Marcinkėnas A. 236

Marcinkevičienė Marijona 1104

Marcinkevičius 388

Marcinkevičius Adomas 383, 384

Marcinkevičius J. 1103

Marcinkevičius Jonas 621, 631, 1126, 1142, 1153

Marcinkevičius Justinas 574, 614

Marcinkus Zigmas 242

Mardosa Jonas 8, 13, 847, 1194

Margis 931

Marijošius Vytautas 1114, 1133, 1155

Marinas Jonas 211

Markelevičius Juozas 74

Markeliūnas Andrius 382

Markevičius Martynas 383

Markevičius Povilas 357

Markevičius Pranas 214

Markevičius Stasys 165

Markevičius Valentinas 597

Markevičius Vytautas 261

Markšaitis Aleksandras 607

Marmaitė Inga 124–128, 130, 131, 136, 140

Marozaitė Marija 559

Martikaitienė A. 638

Martinaitis Albinas 1145

Martinėnas Juozas 254

Martinkai Rita ir Egidijus 405, 408

Martinkienė Marcelė 645

Martinkienė Onutė 548, 631

Martinkus Algimantas 643

Martinkus Algis 627, 629

Martišius Juozas 331

Masaičiai 287, 437

Masaičiai Elena ir Antanas 412

Masaičiai Emilija ir Antanas 261, 300

Masaitienė 554, 1044

Masaitienė Aldona 137, 445

Masaitienė Domicelė 431

Masaitienė Ona 530

Masaitienė Vida 410

Masaitis 430, 1048, 1053

Masaitis A. 962

Masaitis Adomas 384

Masaitis Albinas 4, 5, 9, 10, 14, 18, 197, 620, 1168, 1194

Masaitis Antanas 161, 278, 384

Masaitis Arūnas 375

Masaitis Arvydas 375

Masaitis Baltramiejus 383

Masaitis Benediktas 441, 442

Masaitis Bronius 441

Masaitis J. 383, 390, 442, 962

Masaitis Jonas 213

Masaitis Jonas 382, 384

Masaitis Juozas 384

Masaitis Kazys 206, 215, 427, 441

Masaitis Petras 384

Masaitis Pranas 431, 435

Masaitis Steponas 384

Masaitytė Inga 410

Masaitytė Kristina 410

Masaitytė R. 371, 622

Masaitytė Roma 6, 11, 360, 368, 371, 424, 614, 1194

Masaitytė Virginija 307

Masalskis Grigas 121

Masčirka Ignas 387

Masiulienė Nijolė 7, 12, 523, 532, 1194

Masteika Juozas 441, 442

Masteika Vytautas 208, 442

Masteikos 439

Mašaikevičius Ignas 381

Mašiotas P. 1171

Maširka 390

Maširka Ignas 381

Maširka L. 390

Maširka Povilas 384, 613

Maširkaitė Ona 564

Maširkienė Kristina 620, 631

Mataušas Žukauskas 723

Mateliai Stanislovas ir Barbora 414

Matelis Arvydas 303

Matelys Pranas 400

Matelis Vytas 311

Matikonis Povilas 316

Matirka Alfonsas 219

Matulaitė E. 312

Matulaitis Jonas 383

Matulaitis Juozas 249

Matulaitis Stasys 659

Matulkaitė A. 423

Matusevičienė 511

Matusevičienė Leonida 352, 1145, 1148

Matusevičius Jonas 541

Matūza Vincas 211

Mauma Pranas 434

Mazgeika Aleksas 276

Mazgeikaitė D. 524

Mazgeikienė (Klimavičiūtė) Ona 1075

Mazinteris 250, 401

Mazinteris Motelis 166

Mazurkaitė Alma 370

Mazurkevičius Jurgis 381

Mazurkevičius Kasparas 381

Mazurkevičius Kazimieras 381

Mazuronytė Gražina 234

Mazuteris M. 201

Mažeika J. 1114, 1131

Mažeika Jonas 395, 396, 407

Mažeika Matas 382

Mažeika Petras 388, 390

Mažeika Vytautas-Linas 208

Maželskytė 512

Mažulaitis Tomas 382

Mažutis Petras 1054

Mažvydas Martynas 4, 17, 469, 573, 667, 668, 943, 949, 950, 951, 959, 960, 1020, 1075, 1098, 1105

Meciūnienė Jadvyga 343

Medžiūnas Kazys 441, 442

Meiliūnas Rytis 636

Meilus E. 117, 141

Meilutienė Elena 234, 235, 353, 354, 357, 358, 370

Meilutis Jonas 353, 356, 357, 370

Meinhardtas 92

Meištas A. 559

Mejerytė-Griškelienė Ona 325

Mekšrūnas Stasys 402

Menas Jankelis 381

Mendelovičius Jankelis 383, 385

Merčaičiai 1144

Merčaitienė Antanina 1144

Merčaitis Jonas 1144

Merčaitytė Pranutė 1144

Merkatorius G. 157

Merkienė Irena Regina 4, 7, 12, 18, 572, 585, 655, 665, 667, 669, 681, 683, 685, 824, 827, 1188, 1194

Merkys A. 249

Merkys V. 139

Merončikai 920

Merončikas 930

Merončikas Antanas 262, 266, 302

Merončikas Bronius 222

Mertinas 110, 112

Metelis Joakimas 382

Metelis Motiejus 383, 384

Mezoncovienė 240

Michalkevičius Antanas 326, 327

Michalkevičius Stanislovas 383, 384

Michalskis 387

Michelbertas M. 74, 88

Michnevičius V. 148

Mickai 417

Mickai Ona ir Kazys 917

Mickevičienė Julija 843

Mickevičienė M. 550

Mickevičienė Marijona 548, 837

Mickevičius A. 453, 1140

Mickevičius Adomas 960

Mickevičius Algis 626

Mickevičius Baltramiejus 382

Mickevičius Benediktas 215

Mickevičius Jonas 167, 239

Mickevičius Stasys 567, 628

Mickevičius V. 390

Mickevičius Vytautas 600, 626

Mickevičius Zenonas 215

Mickevičiūtė Genovaitė 137

Mickevičiūtė Izabelė 402, 414

Mickūnai 394, 913

Mickūnai Antanas ir Juzefa 405, 413

Mickūnaitė Jadvyga 644

Mickūnaitė Rozalija 838, 839

Mickūnas A. 370, 428

Mickūnas Aleksandras 397, 413

Mickūnas Antanas 356, 400

Mickūnas Baltramiejus 381

Mickunas Benadas 166

Mickūnas Juozas 384

Mickūnas Kazimieras 314

Mickūnas Simonas 212

Mickūnienė Anelė 212

Mickūnienė Juzė 397, 841

Mickūnienė Marijona 397

Mickus Antanas 177, 216, 415–418, 564, 567, 894, 1172

Mickus Jonas 166, 239

Mickus Kazys 437

Mickus Pranas 270, 486

Mickus Stasys 401

Mickus V. K. 417, 894

Mickutė Edita 550, 570, 571

Mickutė Jūratė 303, 307

Mickuvienė (Ambrutytė) Uršulė 963

Mickuvienė (Stonytė) Ona 429

Mickuvienė Angelina 297, 303

Mickuvienė Danutė 257, 437

Mickuvienė Ona 548

Mickuvienė Uršulė 677, 681, 684, 833

Mičiurinas I. 251, 252, 284, 601, 603, 1161, 1177, 1180

Midvikis Remigijus 1142

Mijerovičius Orelas 381

Mikalauskai 437

Mikalauskaitė Vanda 358

Mikalauskas Aleksas 423

Mikalauskas Antanas 517

Mikalauskas Jonas 18

Mikalauskas Liudas 278

Mikalauskienė Leta 310

Mikalkevičius Benediktas-Erškėtis, Ulonas 208

Mikelkevičienė (Keturakytė) Danutė 353

Mikelkevičienė Antanina 548, 551

Mikelkevičius Darius 370

Mikelkevičius Juozas 427

Mikelkevičius Mikas 427

Mikelkevičius Stasys 427

Mikėnienė Marcelė 407

Mykolaitis Kazimieras 421

Mykolaitis Kazys 374

Mykolaitis-Putinas Vincas 1130, 1131, 1136

Mykolaitytė Vitutė 375

Mikša Vaclovas 214

Mikša Vladas 276

Mikšta Edmundas 294

Mikšta Egidijus 865, 889

Mikšta Stasys 769, 772, 784, 785

Mikštaitė Edita 634

Mikštienė M. 548

Mikštienė Onutė 306, 309

Mikuckis J. 160

Mikulėnienė Danguolė 8, 13, 956, 958, 1194

Mikulevičius J. 557

Mikulskienė (Zilinkutė) Antanina 18, 373, 1172

Mikulskienė A. 416, 417

Mikutaičiukė Onutė 798

Mikutavičius Ričardas 150, 543, 544

Milašienė Laimutė 249

Milašius O. 538, 606

Milašius V. 824, 830

Milavickas J. 287, 561

Milavickas Jonas 321, 327, 328, 540, 558

Milavickas S. 167

Mileriai 437

Milerienė (Gudžiūnaitė) Antanina 978, 991, 1010, 1075

Mileris Pranas 430

Mileris Zenonas 272

Mileška Pranas 253, 254, 285

Miliauskas 660, 723

Miliauskas Pijus 723

Miliūnas Edminas 604

Miliūnas Ovidijus 603, 606, 1173

Miliūnas V. 304

Miliūnienė Jolanta 298

Milius Jonas 5, 10, 182, 183, 1194

Milius Vacys 4, 17

Miliuvienė Marija 822

Milkai 437

Miller Milena 1107

Milmanas Aronas 335

Minalga Kazimieras 384

Mindaugas 88

Minelga Jurgis 1021, 1035, 1052

Minelgaitė B. 148

Minelgienė Teresės 918

Minialga Mataušas 161

Minkevičius J. 91

Minkevičius Stanislovas 271

Minkus Alfonsas 9, 14, 259, 608, 1160–1162, 1178

Minkus Rimas 272

Minkuvienė (Ramanauskaitė) Nijolė 429

Mirončikas Antanas 427

Mirončikas Kazys 427

Mirončikas Konstantinas 383

Mirončikas Martynas 657

Mirončikas Mykolas 716

Mirončikas Petras 383

Mirončikas Pranciškus 384

Mirončikas Rolandas 306, 311

Mirončikienė 965, 970, 974, 979, 990, 1002

Mirončikutė Anelė 657

Misaitė L. 571

Misevičius Stasys 271

Misieravičius Aloyzas 514–516

Misius Kazys 5, 10, 141, 187, 191, 756, 1194

Misiūtė Renata 370

Mišeika Kęstas 641

Miškinis A. 121, 123, 461, 464

Mitkai 441, 442

Mitkuvienė Eleonora 423

Mizgaitytė Valerija 287, 288

Mizginienė Alvyra 592

Mizinteris 202

Mlynarskis E. 1111

Mockaitis Edvardas 366

Mockaitis Mindaugas 605

Mockaitis Petras 364

Mockūnas 930

Mockus Remigijus 301, 303

Mockus Vytautas 643

Mockus-Mockevičius Kazys 213

Mockuvienė Rozalija 213

Molotovas V. 229

Moncevičius Tadas 540

Moncevičius Tomas 540

Monkevičienė Teresė 249

Monkus Juozas 1134

Monstvilaitė J. 266

Montvydas Adomas 541

Montvydas Antanas 212

Montvila Vytautas 1159

Montvilienė Donata 130

Morkeliūnas 622

Morkevičienė Albina 628

Morkevičius P. 370

Morkevičius Povilas 353, 570

Morkevičius Stasys 163

Morkevičius Vytautas 211

Morkūnas Eligijus Juvencijus 8, 13, 889, 1191, 1194

Morkūnas J. 896, 897, 898, 899

Morkūnas K. 1176

Morkūnas Kaz111111ys 4, 7, 8, 13, 17, 573, 665, 667, 668, 925, 943, 951, 1055, 1191, 1194

Morkūnas Vytautas 643

Morkūnienė Daiva 368, 371

Morkūnienė Gražina Teodora 900

Morkus Pranas 425, 427, 552

Mortolovičius Joselis 380

Morūnaitė Apolonija 331

Mostdeliūnas Stanislovas 384

Mostvila Adomas 121

Motieka Kazimieras 615, 620

Motys 930

Movšovičius Dovidas 381

Movšovičius Gabrielis 387

Movšovičius Hirša 387

Movšovičius Icko 381

Movšovičius Mejeris 380

Mozoliauskaitė Aleksandra 1123, 1124

Mozoliauskas Algimantas 404

Mozoliauskienė Teofilė 404

Mozūraitis Aidas 42, 767, 772

Mozūrka 434

Mozurka Stasys 400, 414

Mozurkai 394, 401, 437

Mozurkai Stasys ir Uršulė 921

Mozurkaitė A. 551

Mozurkytė-Karalienė Marcelė 221

Muleckaitė A. 351

Muleskaitė M. 124, 126, 127

Murauskas Antanas 221

Musorgskis 462

Musteikis Ignas 194

 

N

Nabažas J. 1121

Nacas 930

Naciūnas 930

Nacius 930

Nagys H. 538

Nagreckaitė Nijolė 351

Nagreckas Pranas 239, 253, 285

Nagreckiai 429

Nagreckienė (Stakauskaitė) Gražina 429, 627

Nagreckis Alfoncas 441

Nagreckis Augustas 442

Nagreckis Benediktas 440, 441, 442

Nagreckis Jonas 438, 440, 441, 442

Namajuška Balys 196

Namajuškaitė Izolina 349

Namajuškienė 552

Narbutas S. 88

Narbutas Teodoras 91, 861, 862

Narbutienė Ona 9, 14, 1149, 1157, 1158, 1160, 1170, 1194

Narijauskai 918

Narkevičius Mykolas 380

Narkevičius Silvestras 541

Naronovičius-Naronskis J. 114, 116

Narušytė Agnė 1162

Narvydas Rytas 5, 10, 18, 192, 1194

Nasvytis A. 560

Našliūnienė 244

Našliūnienė Natalija 246

Nauboravičaitė Marė 330

Naudžius Antanas 238

Naujalis Juozas 549, 1110, 1116, 1121, 1122, 1149, 1151

Naujokas Jonas 394

Naustytė U. 304

Navickaitė Nijolė 254, 259, 263

Navickas A. 634, 952

Navickas Henrikas 243

Navickienė Rinalda 376, 377

Navikaitienė 381

Nazimovas V. 389

Negreckis Kazys 440

Neimontas J. 1151

Nekrašius Mindaugas 639

Nekrošaitė T. 608

Nekrošienė (Dovidaitytė) Dalia 362, 368

Nekrošius Rimvydas 369

Nekrošius Stasys 427

Nėnienė Inga 8, 13, 680, 684, 686, 687, 669, 822, 824, 830, 1189, 1194

Nėnius Vytautas 607

Nėris Salomėja 481, 1158, 1159, 1191

Nerutaitis Martynas 383

Nevedomskienė V. 164, 165

Nevedonskis Ervinas 371, 544

Nevedonskytė Aida 370

Nevedonskytė Vilma 544

Nezabitauskis-Zabitis Kiprijonas Juozapas 314

Nyka-Niliūnas Alfonsas 469, 1135

Nikelevičius Peliksas 541

Niklus 110

Nikolskis E. 1160, 1161

Nikžentaitis A. 91, 119

Nivinskas Petras 915

Nöbelis W. 102, 105, 109

Noragaitis 557

Norkai 597, 917

Norkus Z. 862

Normantas Jonas 195

Noronowicz-Naroński J. 114, 116

Norvila Juozapas 542

Norvilas Kęstutis 603, 1178

Norvilienė Elena 548

Novakauskas J. 1121

 

O

Obelevičius Juozapas 675, 806, 807, 809, 810, 814, 817

Obolevičius Kazys 1125, 1126

Odinecas 206

Oginskis 455

Okunis Jurgis 465

Olberkienė Edita 297

Olbutas Kazimieras 569

Oleka P. 1120

Oleškevičienė Uršulė 347, 552, 842

Oleškevičius Antanas 400, 842

Oleškevičiūtė G. 350

Onanka Griška 386

Orda Napoleonas 514–516

Orelovičius Berkas 381

Orentai Janina ir Romas 302, 303, 437

Orentaitė Margarita 294

Orentas Antanas 220

Orentas Audrius 605

Orentas Danielius 220

Orentas Justinas 258

Orentas Romas 306, 309

Orentienė Anelė 353

Orentienė Virga 258

Orintaitė Petronėlė 531

Orlovskis Vilhelmas 380

Oržekauskas Stasys 759, 760, 763, 796

Ostrogiškienė Aleksandra 120

Ovsenka Antanas 219

Ovsenka Stasys 270

Ovsenkaitė Alma 303, 307, 312

Ovsenkaitė Benedikta 549, 553, 560, 562, 564

Ovsenkienė Irena 263

Ovsenkienė Vida 300–303, 305

Ozolas Romualdas 614

Oželis Algis 373

 

P

Pacai 379

Pacas Petras Mykolas 76, 77, 123, 379, 745

Paciukonytė Ieva 320

Pačėsa Remigijus 1162

Padleckiai 1150

Padleckiai Stasys ir Juozas 563

Padleckienė Antanina 1151

Padleckis Juozas 564, 1154

Padleckis Stasys 398, 548, 549, 558, 562, 564, 1150, 1153

Pakalnis Juozas 1114, 1121, 1132

Pakėnas Albinas 358

Pakėnienė Irena 358

Pakinkis Pranas 219

Palaitienė Vida 376

Palanskytė Adelė Aldona 645

Paleckis J. 843

Palionytė-Banevičienė Dana 9, 14, 1109, 1120, 1121, 1176, 1195

Paliukaitis Andrius 383

Paliukaitis Jurgis 385

Paliulionis M. 152

Palšauskaitė Janina 373

Palšauskas Kazimieras 918

Panasevičius Kazys 161, 162, 165, 167, 168

Panasevičius Vytautas 241

Pancernienė Valentina 291, 311, 360, 370

Pankinas 748

Paplovskis Mykolas 381

Paplovskis Vincentas 381

Pareigienė Laima 295, 297, 299

Pareigis Povilas 267

Parkauskaitė (Stankūnienė) Angelė 596

Parnarauskaitė Elena 645

Partikas Simas 212, 930

Partikiutė Stasė 351

Paskačimaitė Janina 569

Paskočinas 606

Paszkiewicz H. 95, 99

Paškauskas Arvydas 599

Paškauskas Henrikas 353

Paškauskienė (Arštikaitytė) Vida 360

Paškauskienė Aldona 353

Paškauskienė V. 370

Paškevičius J. 149

Paškevičius Jonas 381

Paškevičius Marijonas 252

Paškevičiūtė Apolonija 353

Paškevičiūtė Renata 303

Pašuta V. 91, 95

Patašai 914

Patašienė Albina 627

Patašinskas Antanas 239

Patašius Benadas 558

Patašius Kazimieras 615, 627

Patašius Kazys 416, 564

Paukinaitė 239

Paulaitis Alfonsas 376

Paulas R. 303

Paulauskai 398, 918

Paulauskaitė Janina 407

Paulauskaitė Virginija 412

Paulauskas 597, 829

Paulauskas Antanas 390, 837

Paulauskas Artūras 634, 635

Paulauskas Audrius 605

Paulauskas Jeronimas 217, 756

Paulauskas Kazimieras 919, 1114, 1121

Paulauskas Kazys 222, 241, 402

Paulauskas Povilas 256, 257

Paulauskas Pranas 222, 398, 402, 406

Paulauskas Stanislovas 239, 385

Paulauskas V. 639

Paulauskienė (Stuogytė) Genovaitė 429

Paulauskienė (Vincevičiūtė) Ona 976

Paulauskienė D. 550

Paulauskienė Elena 53, 674, 810

Paulauskienė Genė 627, 628

Paulauskienė Ksavera 303, 306, 309

Paulauskienė Marytė 412

Paulauskienė Ona 205

Paulauskienė Pranciška 218

Paulauskienė Zofija 254

Paulavičius Adolfas 238

Pauleckaitytė Elena 327, 334

Paulėkas Jonas 261

Paulikaitė Asta 303, 312

Paulikas Alfonsas 291, 292

Paulikienė Aldona 292, 293, 298, 299, 307

Pauliukonienė Eleonora 921

Pauža Petras 803

Paužaitė Deimantė 369

Paužienė A. 176

Paužienė Marija 804, 814

Paužienė Raimonda 634

Pavalkienė Eugenija 306, 309, 616

Pavalkis A. 378

Pavalkis Aidas 298, 299, 376, 377, 605

Pavalkis Albertas 272, 286

Pavalkis Aleksas Romas 263, 267, 285

Pavalkis Laisvūnas 311

Pavėsis 351

Pavėsis J. 320

Pavilionis Rolandas 634, 635

Pavličenka M. 1099, 1100

Pavliučenka M. 716

Pazikai 921

Pazikaitė Roma 567

Pazikas Pranas 165, 166

Pazikas S. 354, 357, 370

Pazikas Stasys 350, 352, 354, 357

Pažėraitė Karolė 464

Pecneris M. 132

Pecnoriai 741

Pečiukaitienė Julija 345, 351, 355, 357, 615

Pečiukaitis Algimantas 363, 570, 615, 617, 620, 622, 625, 631

Pečiukaitis Jonas 127

Pečiukaitis Justinas 241

Pečiukėnaitė Daiva 359

Pečiukėnas Vytautas 6, 11, 240, 241, 1195

Pečiukėnienė Anelė 357

Pečiuliai 919

Pečiulienė Aldona 356, 357

Pečiulienė Eugenija 257

Pečiulienė Stasė 248, 374, 423, 642

Pečiulionis Juozas 274

Pečiulis 426

Pečiulis Arūnas 375

Pečiulis Benadas 163, 167, 208

Pečiulis Jonas 272, 420, 421

Pečiulis Juozas 211

Pečiulis Kazys 167

Pečiulis Vytautas 272

Pekulas T. 141, 157

Perevičienė Liuda 890, 891, 895, 897, 899

Pertikas Antanas 912

Pertikienė V. 639

Pesienė Vitalija 377, 378

Pesienė Zofija 346

Pesys Gintautas 258

Pesys Petras 416, 417

Pesytė Ona 564

Petkai 437

Petkevičius Petras 435

Petkevičius Vyt. 480

Petkienė V. 639

Petkus Julijonas 437

Petkus Petras 435

Petkutė Asta 312, 1051, 1052

Petraitienė Danutė 355, 357

Petraitienė Ona 277

Petraitis A. 614

Petraitis Juozas 916

Petraitis Petras 798

Petraitis Povilas 761

Petraitytė Jadvyga 351

Petraitytė Sigita 1161

Petrašauskas 541

Petrašiūnas A. 578, 579, 581, 582, 587, 867, 870, 871, 877

Petrauskai 437, 439, 804

Petrauskai Aušra ir Laimis 572

Petrauskai Egidija ir Gintaras 803

Petrauskai Gintaras ir Egidija 804, 814

Petrauskaitė Jūratė 371, 955

Petrauskaitė Roma 530

Petrauskaitė Žydra 573

Petrauskas Albinas 441

Petrauskas Apolinaras 773

Petrauskas Gintaras 804

Petrauskas Kipras 1112, 1127, 1131, 1136, 1155, 1156

Petrauskas Laimis 573

Petrauskas M. 1121

Petrauskas Petras 439, 440, 441, 442

Petrauskas Povilas 208, 442

Petrauskas Vilmantas 920

Petrauskas Vladas 439

Petrauskienė Aušra 573

Petrenko 202

Petrikaitė Jūratė 963, 966, 969, 973, 978, 982, 987, 988, 994, 997, 998, 1000, 1006, 1008, 1010

Petrikauskas Juozapas 541

Petryla Algirdas 424

Petryla Jonas 424

Petryla Leonas 424

Petryla Petras 1143

Petryla Pranas 209, 416, 421

Petrylai Aleksandras ir Albina 920

Petrylaitė Jadvyga 424

Petrylienė Elena 209, 424

Petrylienė Vincė 424

Petronaitis A. 922

Petrošienė Gražina 1127

Petrova Zoja 1146

Petrovičius Nikolajus ir Baltramiejus 121

Petrukaitienė (Kudirkaitė) Regina 248

Petrukaitienė Regina 642, 644

Pičkovskis 462

Pikčilingis J. 756

Pikčiūnas 930

Pikoraičiai Leonora ir Jonas 648, 651

Pikoraitis Jonas 7, 12, 296, 310, 364, 377, 574, 626, 630, 634, 641, 648, 1195

Pikoraitytė Kamila 369

Pikoraitytė Ligita 367

Pykuolis Bronius 209

Pilipauskas Baltrus 427

Pilipauskas K. 910

Pilipauskas Tadas 564

Pilius Liudas 963, 968, 993, 1017, 1020

Piliutytė Marytė 353

Pilkas S. 1136

Pilkauskas Alvydas 635

Pilkauskas Justinas 272, 304, 305, 306

Pilkionienė Rimgailė 18

Pilvelienė 221

Piotrovskis Kazimieras 187

Piravičiai Modestas ir Vytas 915

Piravičienė Marijona 552, 554, 556

Piravičius Antanas 160, 161, 164, 165, 166

Piravičius Feliksas 556

Piravičius Pranas 239, 548

Piškinaitė-Kazlauskienė Laura 8, 13, 757–759, 1188, 1195

Pitkurnienė (Vasiliauskaitė) Zita 356

Pivoriūnaitė Teresė 758

Plaščinskaitė Sandra 572, 594

Plaščinskas Jonas 248

Plaščinskienė (Džiaukaitė) Staselė 248

Plaušinienė J. 370

Plechavičius 443

Plechavičius Povilas 198

Plečkaitytė Vaida 370

Plečkauskienė 512

Plevokas Juozas 162, 332

Pliaterienė 387

Plonskis Titas 514

Pocevičienė Genovaitė 364, 377

Pocienė Česlova 307

Pocienė Gema 257, 647

Pocys Algis 311

Pocius Benadas 258

Pocius Vladas 331

Pociutė Virginija 18, 667

Pociuvienė (Dubinskaitė) Česlova 992, 996, 1028, 1075

Podleckis Pranciškus 215

Polanskis Juozas 646

Polonskis Vladas 434, 1143

Poniauskas Povilas 254

Popikaitė-Stoškienė Marija 323

Poplovskis Jonas 16, 124, 610

Posčiūnaitė Vl. 469

Posilgietis J. 107, 109, 112, 113

Poška Algis 412

Poška Benadas 398

Poška Vincas 404

Poškai Benadas ir Anastazija 405

Poškai Vincas ir Benedikta 919

Poškaitis Jonas 254, 258

Poškevičienė Roma 627

Poškevičius Rolandas 644

Poškevičius Vyt. 239

Poškevičiūtė Gintarė 955

Poškienė Benedikta 400, 404

Poškus 233

Poškus A. 374

Poškus V. 1166

Poškutė Janina 412

Poškutė Marijona 408

Povilaičiai 437

Povilaitienė 234

Povilaitienė Irena 626, 629

Povilaitienė Jolita 303

Povilaitienė Ona 234, 450

Povilaitis 430, 449, 760

Povilaitis Adomas 384

Povilaitis Antanas 437

Povilaitis Juozas 220, 435, 769

Povilaitis Kazimieras 628, 630

Povilaitis Kazys 576, 593

Povilaitis Mindaugas 642

Povilaitis Petras 277, 278, 281, 757, 758, 761, 764, 800

Povilaitis Vladas 760

Povilaitytė Juzė 319

Povilaitytė Veronika 1143

Povilanis 750

Povilienė D. 370

Povilionienė Veronika 536

Povilius Saulius 574, 626, 627–630

Poviliūtė Edita 371

Požėla Karolis 241, 251, 252, 259, 523

Pranaitis Vladas 213

Pranarauskas Juozas 253, 254, 272, 286

Pranckūnaitė Magdė 316

Pranckus B. 664

Pranevičiai 291, 491, 919

Pranevičius Antanas 159–164, 400

Pranevičius Benadas 163

Pranius Martynas 382

Praspaliauskienė R. 847, 848, 856

Preikšienė Marijona 916

Preikštienė (Minelgaitė) Bronelė 248

Preimonas K. 416, 856

Preimonas Saulius 603

Prielgauskas I. 1113

Prochaska A. 96, 106

Pronckūnas J. 893

Prunskienė Kazimiera 614

Prunskis J. 465

Pšemockis 1123

Ptašinskas A. 569

Ptašinskas Antanas 206, 382

Ptašinskas Baltrus 400, 405, 411

Ptašinskas Gediminas 629

Ptašinskas Jonas 400

Ptašinskas Jurgis 381

Ptašinskas Stanislovas 219, 381, 383, 913

Ptašinskas Vytautas 411, 414

Ptašinskienė Anelė 548, 811, 813

Ptašinskienė Joana Ramutė 248

Ptašinskienė Roma 281

Puidokas A. 43, 203, 439, 441

Puidokas Aleksandras 6, 11, 18, 438, 1195

Puidokas Antanas 441, 442

Puidokas Benediktas 439, 442

Puidokas Benediktas-Lapas 208

Puidokas Jeronimas 439

Puidokas Jonas 441

Puidokas Kazys 202, 203, 206, 439, 441, 442

Puidokas Kazys-Riteris, Siaubas 208

Puidokas Pranas 208, 442

Puidokas Stasys 208

Puidokas Vladas 208

Puidokas-Beržas K. 204

Puidokienė Aleksandra 442

Puišienė Ona 615

Pūkelevičiūtė Birutė 1134

Pukuveras-Butegeidis 92

Pulmonas Kazimieras 356, 357, 370, 597

Purickis Juozas 1126, 1127

Puršnienė Violeta 310

Purvys 931

Puslauskas 749

Pustelnikai Ignas ir Marijona 922

Puškinas A. 1099

Puteikis Rimandas 642

Puteikis Rimantas 304

Puteikis Rimas 267

Putinas 480

Putvinskis Vladas 559

Puzikas Kondratas 383

Puzyko Savasiej 382

Puzinas Jonas 73, 74, 76, 80

Puzinas Vytautas 271, 635

Puzinienė V. 528, 529

Puzinienė Violeta 6, 11, 311, 429, 526, 528, 529, 642, 1195

R

Racevičius P. 546, 553

Racevičius Paulius 398, 542, 546, 554, 556

Račai Antanas ir Bronė 922

Račaitė Virginija 352

Račas Antanas 633, 634

Račienė Irma 302

Račinskaitė Aldona 254

Račiukaitis Pranas 243

Račiūnas Antanas 1118, 1121, 1132, 1133

Račkaitis 709, 714

Račkaitis Bronius 219, 553, 558

Račkaitis Juozapas 381

Račkaitis Kazys 160, 558, 562

Račkaitytė Rita 608

Račkauskas 250

Radauskas Henr. 469, 473

Radauskas Jokūbas 383

Radis Antanas 1145–1147

Radvanas Jonas 88

Radvilavičienė Zita 358

Radzevičius A. 1174

Radzevičius Juozapas 541

Radzevičius Vladas 1174

Radžius Antanas 465, 638

Radžius Vaclovas 642

Raila Bronys 1135

Rainienė Vida 248

Rakauskai 437

Rakauskai Jodita ir Gintautas 423

Rakauskaitė M. 1131, 1133

Rakauskaitė Sigita 376

Rakauskas Algirdas 422

Rakauskas Dovydas 381, 386

Rakauskas Juozas 922

Rakauskienė 435

Rakauskienė Jodita 422, 423, 642

Rakovskis Feliksas 314

Rakučiai 548

Rakutienė Aldona 404

Rakutis Justinas 267, 548, 551

Ramanauskai 394, 431, 437

Ramanauskai Antanas ir Ona 411

Ramanauskai Domicelė ir Pranas 405, 406

Ramanauskai Juozas ir Ona 405

Ramanauskai Ona ir Mikalojus 405, 409

Ramanauskaitė Anelė 403, 408

Ramanauskaitė Bronė 406

Ramanauskaitė Danutė 406

Ramanauskaitė Genovaitė 359

Ramanauskaitė Irena 351, 406

Ramanauskaitė R. 608

Ramanauskaitė Rachelė 250

Ramanauskaitė Vida 411

Ramanauskas Antanas 352, 390, 394, 398, 411, 412

Ramanauskas Benadas 399

Ramanauskas Gediminas 263, 300

Ramanauskas Jonas 398

Ramanauskas Juozas 338, 339, 340, 400, 1174, 1179, 1180

Ramanauskas Juozas Rimgaudas 1174

Ramanauskas Jurgis 18, 518, 522

Ramanauskas Kastytis 1180

Ramanauskas Kazys 398

Ramanauskas Leonas 541

Ramanauskas Mikalojus 403, 416

Ramanauskas Mykolas 430, 435

Ramanauskas Petras 221

Ramanauskas Rimgaudas 341, 1147

Ramanauskas Stanislovas 381

Ramanauskas Stasys 400, 418, 419

Ramanauskas V. 147

Ramanauskas Vincas 429, 435

Ramanauskas Vytautas 18, 219, 309, 411

Ramanauskienė 554

Ramanauskienė Antanina 918

Ramanauskienė Domicelė 406

Ramanauskienė Marijona 264

Ramanauskienė Marytė 303, 306

Ramanauskienė Ona 398, 403

Ramaneckaitė Daiva 18

Ramašauskas Egidijus 362, 547

Ramonaitė Kristina 294

Ramonas Albinas 257

Ramonas V. 466, 473

Ramonienė D. 287

Ramonienė Jadvyga 598

Randys Jonas 330

Randytė Agota 330

Rapolavičienė Ona 1104

Rastenis N. 471

Raščikienė (Buivydaitė) Jadvyga 924

Rašinskaitė Aldona 254

Raškaitis Bronius 562

Raštikis Stasys 193

Raštikis S. 194

Raudonikis A. 195

Raudonikis A. 303

Rautenštrauchas 417

Rautenštrauchienė (Klikūnaitė) Agnieška 418

Rautenštrauchienė Agnė 238, 416, 418, 419

Razma Julius 290, 302

Razma Julius 602

Razmaitė Aistė 294, 312

Razmienė Janina 291–293, 298, 302–304, 306, 307, 310

Razmukaitė Marija 8, 13, 929, 1195

Ražauskas Algimantas 626–628

Ražauskas Algirdas 629

Ražauskas Algis 598, 615

Ražauskienė Elena 627

Ražyvina Laima 423

Reičiūnas A. 633

Reinartas Kazys 211

Rekašius A. 847, 848, 854, 855

Rekevičienė (Stankevičiūtė) Regina 249

Rekys Kostas 426

Rekiūtė Marija 362, 548

Remeikis Antanas 272

Remenčienė Stasė 303

Remenčius Gintaras 303

Remenčius Remigijus 303

Remeris 386

Remeris Dominykas 385

Remeris Pranciškus 385

Remezevičius Martinas 541

Repečka 930

Reventas Petras 254

Rybelis Antanas 261

Rickus Antanas 1143, 1144

Rickuvienė 552

Riemann Rigoleta Raimunda ir Hartmut 648, 649

Rilkė 538

Rimantas J. 798

Rimašauskas Jurgis 383

Rimavičius Remigijus 307

Rimydis Antanas 1129, 1130, 1134, 1137

Rimka Albinas 1102

Rimkai Cezaris, Stasys 239

Rimkevičienė Anelė 404

Rimkevičius Algimantas 287

Rimkevičius Polikarpas 399, 404

Rimkevičiūtė Marijona 410

Rimkus Juozas 548, 550

Rimkuvienė 552

Rimošaitytė Eugenija 317, 318

Rimša Edmundas 76

Rinekaitė Eta 336

Rinkas Karolis (Rynk Karol) 380

Ripinskaitė Jolanta 303

Rytautaitė Alina 312

Ročka Algis 325, 408

Ročka Andrius 384

Ročka Antanas 218, 399, 408

Ročka Pranas 408, 410

Ročka Vytautas 408

Ročka Zenonas 270

Ročkai 398

Ročkai Ona ir Pranas 405

Ročkaitė Marytė 410

Ročkienė Ona 408, 410

Ročkutė Domicelė 347, 351

Ročkutė Laima 408

Romanas Jonas 1102

Romaševskis 518

Rongoldienė Elena 564

Ropė Kazimieras 253, 254, 263, 267, 285

Ropienė Albina 288, 289, 304

Ropytė Birutė 360

Rossini G. 1155

Rowell S. C. 91, 95

Rozalija Danilevičiūtė 1123

Rozga Juozapas 733

Rozga Juozapas 541

Rožanskis V. 542

Rožka S. 653

Rubinas 759

Ručka Jurgis 381

Rudaitis Eugenijus 1146

Rudaitis Izidorius 221

Rudaitis Jurgis 381

Rudakas 748

Rudakis F. 1128

Rudavičius 546

Rudminaitė 244

Rudminienė Agata 305

Rudokas 518

Rudokas Feliksas 670, 747

Rudokas Peliksas 542

Rudzevičius Laurynas 383

Rudžianskas Vladas 258

Rudžianskienė Lionė 258

Rugevičius Antanas 382

Rugevičius Pranciškus 382

Ruibys Feliksas 147

Ruibys Jonas 147, 542

Rukšienė Bronė 287

Rukšionis 930

Rukšys 930

Rulevičius Rolanas 5, 10, 197, 367, 368, 574, 1195

Rupeika Romas 917

Rupeikaitė Teklė 842

Rupeikaitė-Oleškevičienė Uršulė 325, 334

Ruseckaitė Aldona 6, 11, 464, 539, 1175, 1195

Ruseckas Petras 660, 666, 1126

Rusteika 731

Rūsteika 930

Rusteika Jonas 238

Rūta Alė 531, 534, 538

Rutkauskas Antanas 351

Rutkūnas B. 472

Ruzga 669, 733

Ruzga Andrius 312

Ružas Albertas 300

 

S

Sabaliauskas Aivaras 642

Sabaliauskienė Aldona 548, 550, 551

Сабанеев Л. П. 788

Sadauskai 915

Sadauskaitė Ona 410

Sadauskaitė Zenė 311

Sadauskas Benadas 278, 309

Sadauskas Jonas 264

Sadauskas Mataušas 150, 919

Sadauskienė Aldona 309

Sadlauskas Algis 646

Sadlauskas Kazys 223

Sadlauskienė Danutė 572, 573

Safrončikaitė Zinaida 961

Safrončikienė Marijona 552

Saja K. 567, 570

Saja Kazys 301, 304, 305, 312, 567, 570

Sakalauskas 387

Sakalauskas M. 337, 518–521

Sakalauskas Zenonas 388, 390

Sakalovas (Sokolovas?) Mykolas 220

Sakavičiai 356

Sakavičiai Elena ir Pranas 353, 357

Sakavičienė Elena 356, 370

Salinas Petras 801, 802, 814

Salys Antanas 926

Salys A. 90, 91, 104, 861

Saltonaitė Jūratė 312

Saltonaitė Lina 607

Saltonas Anicetas, Juozo 208

Saltonas Stasys 270, 300

Saltonas Vytautas 251, 260, 265, 266, 272, 277, 279, 285, 286, 1180

Saltonienė Irena 302, 616

Salževičius Andrius 384

Salževičius Jonas 381, 382

Salževičius Juozapas 382

Samas A. 157

Samochinas Stepanas 243

Samulevičius Ruslanas 869, 889

Samuolis A. 477

Санаров И. 861

Sandanavičiai Aleksandras ir Bonaventūras 762

Sandanavičius Stepas 212

Santvaras 464

Santvaras A. 475

Santvaras Stasys 6, 7, 9, 11, 12, 14, 288, 295–297, 311, 329, 369, 464–475, 477, 478, 480, 482, 517, 525, 526, 531–540, 583, 595, 605, 607, 1115, 1118–1120, 1128–1138, 1172, 1175, 1192

Santvarienė Alė 295–297, 464, 465, 478, 525, 532, 534, 536, 538–540, 1137

Sanulevičius Kasperas 541

Sapiega 540

Sapiega Andrius 121

Sapiega Bogdanas 121

Sapiega M. 379, 391

Sapiega Mikalojus 122, 142, 379

Sapiega Mykolas 17, 76, 142, 314

Sapiegaitė Valavičienė Barbora 391

Saprončikai 396, 397

Saprončikai Marcelė ir Martynas 408

Saprončikaitė Albina 408

Saprončikaitė Domicelė 408

Saprončikaitė Ona 562, 564

Saprončikas Antanas 259, 261, 558, 564

Saprončikas Martynas 395, 398

Saprončikienė Joana 450

Saprončikienė Marcelė 396

Sarafinas Stasys 277, 278

Sarapinai Jonas ir Angelė 917

Sarapinaitė Dana 256

Sarapinas Kęstutis 351

Sarapinas Mečys 257

Sasnauskai 797

Sasnauskai Adolfas ir Kazimieras 760

Sasnauskai Povilas ir Jonas 760, 797

Sasnauskai Vincas ir Stasys 760

Sasnauskas Povilas 765, 773, 785, 788

Sasnauskas Č. 549, 1111, 1116, 1121, 1151

Sasnauskas Jonas 217

Sasnauskas Juozas 760

Sasnauskas Kazimieras 760

Sasnauskienė Genė 239

Sauerweinas G. 1118

Savickaitė Jurga 607

Savickaitė Leonija 553

Savickaitė-Lenkauskienė Aldona 326, 334

Savickas Andrejus 382

Savickas Pranas 220

Savickas S. 548

Savickas Vincas 163, 164, 399, 414

Savickas Vytautas 313

Savickienė Danguolė 313

Savickienė Ona 552, 554

Savickis 178

Savičas Jokūbas 540

Savodnikas Antanas 785

Savodnikas Vytautas 243

Savšenavičius B. 1103

Savukynas B. 90, 954

Schmitd Calr Robert 1171

Schubertas F. 1132

Schumanas R. 1132

Sedeikiai 394

Sedeikos 401

Sedekerskis Stasys 217

Segalis Abromas 167

Segalis Giršas 166

Semenavičius Leonardas 541

Senasis Žygimantas 610

Senkus J. 756

Senkutė Regina 1156

Serafinai 919

Serafinovičius M. 390

Serapinas (Sarapinas) Kazys 220

Serapinas Juozas 317

Serapinienė 554

Serapinovičius Jurgis 383

Serbinovičius P. 150

Sidikerskis Pranas 268

Sieben P. 1109

Silvestravičius 518

Simaitis Jonas 1125

Simanauskas Edmundas 605

Simanavičienė Živilė 642

Simkevičius Stanislovas 429

Simonavičienė Romualda 679, 809, 812, 813

Simonavičius Edvinas 369

Simoniukštytė A. 586

Simoniukštytė Aušra 8, 13, 17, 848, 861, 862, 1190, 1195

Simutis Jonas 342

Simutis Juozas 309

Sinkevičiūtė M. 560

Sirokomlė V. 91

Sirtautaitė Genė 373

Siudikas K. 442

Sivickis B. 311

Skabeika L. 1137

Skaisgirys Pranas 401, 804, 814

Skarbalienė Jolanta 248

Skarbalius Kastytis 626, 629

Skardžius Pranas 1135

Skatikas Liudas 597

Skausgirdas Ignas 540, 541

Skebas Vytautas 6, 7, 11, 12, 224, 557, 1195

Skebėra P. 460

Skerspilis Laurynas 384

Skirgaila 554

Skirgaila Jonas 237

Skirgaila Ričardas 220, 237

Skirgailos 922

Skirmantas Petras 963, 968, 993, 1017, 1020

Skorupskas Alfonsas 318

Skorupskienė 244

Skrebenas 930

Skrickus 416

Skridla Albinas 412

Skridla Antanas 401, 412, 417

Skridla Bronius 208, 234, 412

Skridla Ignas 420

Skridla Jonas 412, 420, 552

Skridla Jonas, Prano 208

Skridla Pranas 205, 209, 373, 424

Skridla Pranciškus 919

Skridla Stanislovas 405, 412

Skridla Stasys 400

Skridla Valdas 375

Skridla Vytas 271

Skridlai Marijona ir Bronislovas 681

Skridlaitė 245

Skridlaitė Antanina 415, 424

Skridlaitė Aušra 375

Skridlaitė Gražina 1175

Skridlaitė Ona 150, 411, 412, 415

Skridlaitės 417

Skridlienė (Balsytė) Marytė 372

Skridlienė Anelė 424

Skridlienė Danguolė 551

Skridlienė Elena 412

Skridlienė M. 684, 824, 825, 828, 829

Skridlienė Marija 277, 299, 677

Skridlienė Marijona 823, 826, 833, 837

Skridlienė Snaigė

Skridlienė Snaigė 423, 642

Skridlos Jonas ir Domutė 412

Skridlos Jonas ir Zuzana 420

Skridolai 915

Skridulienė I. 631

Skridulytė Neringa 370

Skrodenis Stasys 4

Skubaitė Algima 646

Skučaitė R. 312

Skučas A. 637

Skučas Albinas 341

Skujus K. 19, 151, 153, 198, 577, 580, 581, 583

Skulevičius Antanas 382

Skurvydas Albertas 605

Skvireckas J. 545

Sladkevičius V. 545

Sladkevičius Vincentas 1180

Slapšinski Levas 491

Slavickis Albertas 299

Slavikai Egidijus ir Mindaugas 607

Slavikai Rimantas ir Emilija 1181

Slavikas Egidijus 605

Slavikas Mindaugas 605

Slavikas Rimantas 7, 9, 12, 14, 291, 293, 298, 299, 304, 307, 603, 605–609, 643, 1160–1162, 1168, 1178, 1180, 1181, 1195

Sliževičius Stanislovas 913

Sližienė N. 756

Slovecka 512

Sluoksnaitienė 246

Sluoksnaitienė Aldona 351

Sluoksnaitienė Antanina 442

Sluoksnaitienė Marė 427

Sluoksnaitis Antanas 441

Sluoksnaitis Jonas 325, 351, 427, 442

Sluoksnaitis Jonas, Mykolo 208

Sluoksnaitis Mykolas 440–442

Smetona A. 194, 1127

Smetona Antanas 798

Smetona Rimantas 634, 635

Sniečkus A. 134, 225, 226

Sniečkus Arūnas 124, 140

Sniežka L. 146

Sodeika A. 1112

Sodeika Antanas 1149

Soltonienė Adelija 132

Songienė 244

Sparnaičiai 437

Spranaitis Antanas 434

Spranaitytė Aldona 434, 435

Spreizer A. J. 888

Sprindžiūnai 401, 437

Sprindžiūnas Anicetas 962

Sprindžiūnas Pranas 160, 162, 165

Sprindžiūnas Teodoras 403

Sprindžiūnienė Adelė 435

Sprindžiūnienė D. 962

Sprindžiūnienė Izabelė 625

Sprindžiūnienė Marcelė 435

Sprogis I. 120

Spurdžiūnas A. 1021

Spurgevičius P. 337, 610

Spurgevičius Povilas 5, 6, 10, 11, 18, 140, 143, 379, 425, 517, 1187, 1195

Sruoga 1136

Sruoga 479

Sruoga A. 524, 601, 602

Sruoga Algirdas 251, 273, 299, 300

Sruoga Antanas Algirdas 251, 266, 277, 285, 1181

Sruoga B. 1113, 1118, 1119, 1130

Sruoga Balys 299, 473, 1126

Sruogienė 473

Stakauskai 394, 429

Stakauskai 551

Stakauskai Adomas ir Marijona 919

Stakauskai Antanas ir Janina 413, 548

Stakauskai Gabrys ir Ona 405, 413

Stakauskaitė Aldona 413

Stakauskaitė Antanina 413

Stakauskaitė Benedikta 413

Stakauskaitė Izabelė 413, 644

Stakauskaitė Rasa 370

Stakauskaitė Ulijona 413

Stakauskas Jonas (pravarde Merkelis) 413

Stakauskas Adomas 413

Stakauskas Antanas 398, 401, 413, 426, 427, 571, 628

Stakauskas Augustas 427

Stakauskas Benadas 426, 427

Stakauskas Gabrys 413

Stakauskas Jonas 165, 395, 398, 399, 400, 429, 967, 977

Stakauskas Juozas 426, 427, 558

Stakauskas Matas 382

Stakauskas Mindaugas 366

Stakauskas Petras 427

Stakauskas Silvestras 425, 427

Stakauskienė 696, 702

Stakauskienė Benedikta 413

Stakauskienė Janina 413, 571

Stakauskienė Marė 400, 427

Stakausko August 427

Stakauskui R. 552

Stakauskus 703

Stalėris Tomas 384

Staliliūnaitė Rūta 295, 304, 311, 525, 531, 533, 536, 537, 540

Stalinas 463, 885, 1172

Stalionis Vilhelmas 253, 285, 286

Staliūnas Pranas 351

Stanaitis Marius 607

Stancikas Egidijus 295, 296, 311, 525, 531–533, 537

Stanevičiūtė Asta 294

Stanevičiūtė Rita 607

Stanevičiūtė Sandra 294, 312

Stanevičiūtė Žydrūnė 369

Stanislovas ir Kazimiera Danylos 406

Stanišauskaitė Diana 303, 312

Stanišauskas Stasys 267, 285

Stanišauskienė Birutė 288, 289, 291, 292, 294, 298, 299

Staniulienė Regina 811

Staniulis 750

Staniulis Petras 319

Staniulis Pranas 432

Stankai Bronė ir Juozas 405, 408

Stankaičiai Antanas ir Jonas 760

Stankaitis 760, 761

Stankevičienė Janina 246

Stankevičius Aleksandras 244

Stankevičius Antanas 384

Stankevičius Petras 541

Stankevičius-Lydeka Stasys 485

Stankevičiūtė Stefanija 344

Stankienė Marijona 424

Stankienė Ona 424

Stankūnas Viktoras 441

Stankūnienė Angelė 352, 353

Stankus Antanas 408

Stankus Benadas 558

Stankus Benadas, Jono 208

Stankus Jonas 424

Stankus Kazys 241

Stankus Raimondas 304, 309, 312

Stankus Stasys 424, 506

Stankutė Danutė 408

Stankutė Sonata 303

Stankuvienė Albina 274

Stankuvienė Bronė 408

Stankuvienė Marcelė 205, 212

Starkauskas J. 205

Staržinskas Jurijus 630

Stasė Valiukaitė Elena 1134

Stasys Beniulis 423

Stasiūnas J. 1157

Stašaitienė Adelė 308

Stašaitis Antanas 200

Stašaitis Jonas 258

Stašaitis Juozas 208

Stašinskai 428, 429, 920

Stašinskas Pranas 209

Stašinskienė Leonora 837

Stašys Motiejus 908

Staškevičiūtė Aleks. 491

Statkevičienė Marija 419

Staurakis Mykolas 384

Steiblys Juozas 278

Steigvila Antanas 386

Stelmokai 918

Stelmokaitis Stanislovas 381

Stelmokas Kazimieras 553

Stelmokas Motiejus 383

Stelmokienė 962

Stelmokienė J. 1021

Stepaitienė Ona 1143

Stepaitis Vytautas 210

Stepočenko Arvydas 301, 303

Stepočenkos Emilija ir Stasys 300, 302

Stepočenkos Janina ir Vidas 303

Steponaitienė Antanina 645

Steponaitienė Jolita 573

Steponaitis V. 200, 201

Steponaitytė Rasa 377

Steponavičiai 437

Steponavičiai Birutė ir Kęstas 303

Steponavičiai Eugenija ir Valentinas 965

Steponavičiai Ona ir Martynas 300

Steponavičienė (Lošytė) Eugenija 982, 987, 998

Steponavičienė Aniceta 256, 259

Steponavičienė Birutė 313

Steponavičienė Eugenija 251, 255

Steponavičienė Lionė 435

Steponavičienė Marytė 251, 435

Steponavičienė Ona 863, 864

Steponavičienė Vacė 263

Steponavičius 1023, 1036, 1038, 1039, 1041, 1043, 1048, 1049

Steponavičius 411

Steponavičius Alvydas 605

Steponavičius Antanas 270, 274

Steponavičius Arvydas 643

Steponavičius J. 527

Steponavičius Jonas 206, 214, 216

Steponavičius Jonas, Antano-Kęstutis 208

Steponavičius Kazimieras 214

Steponavičius Kazys 274, 278, 430, 432, 562

Steponavičius Kęstutis 313

Steponavičius Martynas 254, 257

Steponavičius Petras 263

Steponavičius Pranas 214

Steponavičius Stasys 400, 414

Steponavičius Valentinas 216, 274, 277, 998

Steponavičius Žilvinas 605

Steponavičiūtė Aldona 1148

Steponavičiūtė Genovaitė 352

Steponavičiūtė Irena 351

Steponavičiūtė M. 146

Steponavičiūtė Marytė 638, 1146

Steponavičiūtė Snaigė 375

Steponovičiai 390

Steponovičius Adomas 381

Steponovičius Juozapas 382

Stevičius Benadas 212

Stigaitė Leona 922

Stygienė Ona 287, 288

Stypykas 541

Stipinovičius Martynas 383

Stipinovičius Simonas 383

Stočkus Juozas 268

Stogis Jonas 205

Stogys Jonas-Stumbras 208

Stokovskis Gabrielius 908

Stolypinas 393

Stolypinas Piotras 670, 748, 749, 750

Stonys Kazys 426

Stonis S. 637

Stonys Stasys 426

Stonytė Aldona 373

Stonius J. 542

Storpirštis A. 304

Stošiai 428, 437

Stošius Aleksandras 400, 405, 412

Stošius Antanas 412

Stošius Martynas 381, 412

Stošius Pranas 400, 430

Stošiūtė Antanina 412

Stošiūtė Marytė 412

Stošiūtė Ona 412

Stoškytė Marijona 323

Stoškus Juozas 254, 268

Stoškus Kazys 425

Stoškuvienė Ona 254

Strakšas P. 150

Straukienė Živilė 8, 13, 673–679, 688, 805, 1141, 1195

Strazdas Antanas 960

Strelčiūnas J. 442

Strelčiūnas Jonas 616, 620, 631, 375

Strijkovskis M. 90, 96

Strockaičiai 418

Strolis 418

Strubičius M. 157

Stukauskas Laurynas 388

Stulginskaitė 512

Stulginskis S. 1140

Stumbras Leonardas 208, 440–442

Stumbras Stasys 439

Stumbras Teodoras 441

Stumbras Vidmantas 304, 311

Stumbrienė Aldona 6, 11, 295, 299, 301, 302, 304, 305, 308, 311, 374, 528, 1195

Stundžienė Bronė 963, 964, 971, 972, 980, 981, 983–986, 990–992, 995, 996, 999, 1001, 1002, 1004–1006, 1009, 1015, 1028, 1051, 1075

Stungulaitienė Marytė 638

Stuogiai 428

Stuogys Arūnas 1175

Stuogys J. 244

Stuogys Jonas 223

Stuogys Jurgis 178, 244, 564

Stuogytė Genovaitė 428

Sukutas Mikalojus 339, 340, 1145

Sundonavčius Benadas 205

Suprančikas Kazimieras 382

Suprančikas Martynas 382

Suraučius Mikas 302, 304

Survila L. 1114

Survila Petras 404

Suržynskis J. 1111

Susluparova F. 311

Sutkai Antanina ir Antanas 920

Sutkaitienė Valė 804, 814

Sutkaitytė S. 355

Sutkus Antanas 1130

Sutkus Giedrius 248

Sutkus Juozas 163, 164

Sutkus Saulius 600

Sutkus Tomas 600

Sutkuvienė (Bružaitė) Elvyra 1012, 1014

Sutkuvienė E. 856

Sutkuvienė Elvyra 345, 347, 350, 351, 355, 357, 360, 548, 551, 571, 574, 616

Sutkuvienė J. 678, 810

Sutranavičienė J. 248, 284, 315

Sutranavičienė Jadvyga 7, 12, 18, 544, 546, 547, 550, 561–563, 568–575, 594, 599, 616, 620, 631, 635, 642, 643, 814, 864, 889, 910, 1195

Sutranavičius Algirdas 567, 568, 569

Sutranavičius Gytis 371, 544

Sutranavičius Virginijus 594, 598, 599, 600, 629

Sutranavičiūtė Gintarė 544, 572

Sveikata A. 334

Sveikata Antanas 546, 555, 568, 906

Sveikata Juozas Algimantas 1175

Sveikata L. 560

Sveikataitė Ona 546, 548

Sveikatienė 137

Sveikatienė Jadvyga 546, 550, 554, 567, 595, 834, 837

Sviderskas Zenonas 966, 973, 1006

Sviderskis Bronius 271

Sviderskis Martynas 369

Sviderskis Zenonas 285, 965, 994, 997

Sviderskytė Rima 311

Svilas Antanas 353

 

Š

Šabanevičiūtė Kristina 1097

Šakenis K. 1127

Šakickas A. 608

Šakickienė B. 608

Šakočius Juozas 255

Šalčius Matas 1126

Šaltonaitė Vida 300

Šalūnaitė Angelė 303, 307

Šapalas 930

Šapauskai 431, 437, 918, 921

Šapauskai Genutė ir Kazys 303, 306

Šapauskaitė Zita 312

Šapauskas Antanas 269, 270

Šapauskas Ignas 384

Šapauskas Jonas 924

Šapauskas Kazys 251, 277, 278, 281, 302, 309, 616

Šapauskas Pranas 434

Šapauskas Simonas 384

Šapauskas Stanislovas 644, 645

Šapauskienė (Dapkutė) Genovaitė 964, 965, 983, 984, 985, 1009, 1015, 1075

Šapauskienė Genutė 303, 309, 437

Šapoka A. 91, 96

Šarauskas Bronius 220

Šarka J. 1113

Šastakauskas Matas 541

Šatinskaitė Milda 368

Šatinskienė Zita 346, 363, 368, 371, 574, 635, 644

Šauklys Algis 627

Šauklys Juozas 615

Šbažas Z. 637

Šečkus Juozas 316

Šegždienė (Daniulevičiūtė) Aleksandra 972, 986, 995, 1004–1006

Šeimikaitis Jurgis 161

Šemaliūnas Nikolajus 604, 606

Šepauskas Rolandas 309

Šepetys Lionginas 272

Šerevičienė Birutė 359

Šeškus Algirdas 1162

Šeštakauskas Algimantas 288, 289

Šeštakauskas Algirdas 300, 600, 601

Šeštakauskas Andrius 303

Šeštakauskas Vilius 303

Šeštakauskienė Daiva 642

Šeštakauskienė Marytė 275, 277

Šeštakauskienė Vida 297, 299, 302, 303, 306, 311

Ševčenka T. 300

Šiaučiulytė Nomeda 861

Šiaudinis 930

Šiaulienė Violeta 248

Šiaulytis K. K. 18, 380, 588, 589, 654

Šikšnienė Juzė 331

Šilaitis 930

Šileris 506

Šilingsas M. 1112

Šilževičius Jonas 628

Šilževičius Stasys 558

Šimaliūnaitė Asta 370

Šimaliūnaitė Tania 311

Šimaliūnas Algis 303

Šimaliūnienė Nijolė 627

Šimaliūnienė Vida 290, 292, 293, 298, 301

Šimanskas Antanas 239

Šimanskas Kazys 400

Šimanskas Pranas 18, 69, 166, 167, 807

Šimanskiai 397, 437, 511

Šimanskiai Anelė ir Pranciškus 621, 653

Šimanskiai Jonas ir Galina 405

Šimanskiai Kazimieras ir Anastazija 407

Šimanskiai Kazimieras, Marytė, Vytautas, Stasys 211

Šimanskiai Marijona ir Pranciškus 482, 489

Šimanskiai Zenonas ir Pranas 463

Šimanskienė (Abrutytė) Marijona 963, 997

Šimanskienė Alicija 462

Šimanskienė Anastazija 399, 407

Šimanskienė Anelė 653, 685

Šimanskienė Galina 407

Šimanskienė Marijona 687

Šimanskienė Ona 407

Šimanskienė Uršulė 430

Šimanskis 669

Šimanskis A. 148

Šimanskis Bronius 489

Šimanskis Jonas 214, 285, 393, 395, 402, 407, 602

Šimanskis Jurgis 433, 548, 1122

Šimanskis Kazys 352, 395, 396, 407

Šimanskis Martynas 421

Šimanskis P. 566, 567

Šimanskis Pranas 397, 401, 403, 414, 463, 491, 584, 627, 648, 653, 654, 673, 963

Šimanskis Pranciškus 71, 232, 234, 447, 483, 652

Šimanskis Stasys 407

Šimanskis Vincas 430

Šimanskis Zenonas 6, 11, 451, 457, 462, 494, 1195

Šimanskytė Agnė 407

Šimanskytė Benedikta 407

Šimanskytė Eugenija 6, 11, 17, 318

Šimanskytė Ona 395

Šimanskytė Rasa 375

Šimanskytės Nijolė ir Danguolė 69

Šimėnaitė Vanda 360, 370

Šimėnas V. 88

Šimkai 394, 913, 914, 917, 918, 921, 1121

Šimkai (Šimkevičiai) 398

Šimkai (Šimkevičiai) Pranas ir Leonora 405, 410

Šimkai Feliksas ir Antanina 405, 408

Šimkai Kazys ir Ona 410

Šimkai Pranciškus ir Marcelė (pravarde Užtupai) 407, 408

Šimkevičiai (Šimkai) Anelė ir Jonas 405, 408

Šimkevičienė Loreta 371, 363

Šimkevičienė Anelė 408

Šimkevičienė Antanina 628, 630, 687, 834

Šimkevičienė Genovaitė 413

Šimkevičienė Loreta 548–551, 571

Šimkevičienė Salomėja 809

Šimkevičienė Uršulė 399

Šimkevičius 384

Šimkevičius A. 619, 621, 623

Šimkevičius Algimantas 241, 242, 414, 563, 595, 623, 624

Šimkevičius Algis 394

Šimkevičius Antanas 404, 570, 643

Šimkevičius Gytis 371

Šimkevičius Jonas 408, 628

Šimkevičius Jurgis 381

Šimkevičius Kazimieras 762, 775, 779, 787, 794, 797, 916

Šimkevičius Kazys 398

Šimkevičius Mateušas 314

Šimkevičius Pranas 408

Šimkevičius Regimantas 408

Šimkevičius Stasys 408

Šimkevičius Steponas 384

Šimkevičius Urbonas 381

Šimkevičius Vytautas 918

Šimkevičiūtė Aldona 408

Šimkevičiūtė Dalia 530

Šimkevičiūtė Danutė 408

Šimkevičiūtė Genė 408

Šimkevičiūtė Regina 361, 408

Šimkienė Apolonija 1110

Šimkūnaitė Eugenija 1158

Šimkūnaitė E. 1158

Šimkūnienė Sigrida 18

Šimkus 394, 761, 1111–1114, 1118

Šimkus A. 1120

Šimkus Algimantas 410

Šimkus Algis 565

Šimkus Antanas 402, 407

Šimkus Arūnas 408

Šimkus Bronius 408

Šimkus Feliksas 407, 408

Šimkus Jonas 558, 760, 798

Šimkus Jonas-Vaišvila 208

Šimkus Kazimieras 398

Šimkus Kazys 548, 562

Šimkus Kazys (pravarde Užtupas) 410

Šimkus Pranas 399, 400

Šimkus Ričardas 351

Šimkus Stasys 9, 14, 190, 191, 244, 247, 344, 395, 399, 406, 407, 481, 482, 517, 548, 549, 558, 566, 570, 573, 581, 636, 723, 933, 1101, 1109–1121, 1127, 1129, 1132, 1133, 1136, 1149, 1152, 1153, 1176

Šimkus Viktoras 402, 407, 410

Šimkus Zenonas 633

Šimkutė Albina 410

Šimkutė Aldona 404

Šimkutė Antanina 556

Šimkutė Ona 407, 549

Šimkutė Z. 546

Šimkuvienė A. 407, 408

Šimkuvienė Albina 258, 616

Šimkuvienė Ona 372, 377

Šimonienė Pušauskienė 381

Šimulynas Alfonsas 196

Šinkūnas R. 141, 756

Šipailaitė Izabelė 354, 356, 357, 371

Širvaitis Petras 427

Šiucas K. 95, 96, 100

Šiuliauskas A. 266

Škėma 466, 1136

Škulius Baltrus 425

Šlekaitis V. 262, 268, 276

Šlepetys 196

Šlepetys J. 195

Šleževičius Jonas 133

Šliūpas J. 91, 1127

Šliužavičiai 429, 918

Šliužavičienė 917

Šliuževičius Jonas 161, 441

Šliuževičius Pranas 427

Šliuževičiūtė Petronėlė 415

Šmatauskienė Janina 628

Šmatauskienė Mykolina 134

Šmidas Ch. 1099

Šmidtas 249

Šmikevičienė Janina 808

Šmitienė Giedrė 8, 13, 963, 964, 966, 969, 973, 978, 982, 987, 988, 994, 997, 998, 1000, 1006, 1008, 1010, 1012, 1014, 1195

Šmits (Schmidt) P. 138

Šmuila (Šmuilevičius) Zenonas-Kovas 208

Šmuila Jonas 420

Šmuilevičienė Marijona 205, 424

Šmuilevičius Antanas 208

Šmuilevičiūtė Aldona 424

Šmuilinskas Jurgis 381

Šmuilovičius Orelas 385

Šmuilovičius Pinkus 380, 387

Šmuilovičius Šimelis 381

Šneidersas 387

Šopenas Friderikas 514

Šopovskis Andrius 314

Šopovskis Jurgis 314

Šovys Klemensas 7, 12, 147, 148, 194, 196, 540–542, 547, 549, 551, 552, 553, 554, 556, 563, 564, 1115, 1128, 1195

Štal I. 95

Štaras 178

Štaras Povilas 191

Štaras Pranas 191

Štaras V. J. 191

Štarienė 552

Šteinbergas M. 1111

Štelmokai 394, 411

Štelmokai Kazys ir Uršulė 405

Štelmokaitė Onutė 526, 569

Štelmokaitė Uršulė 411

Štelmokas 394

Štelmokas Česlovas 352

Štelmokas Juozas 400

Štelmokas Kazys 243, 411

Štelmokienė Uršulė 644

Štyk Irena Marytė 299

Štyk Sergejus 313

Štykienė Irena 313

Štriaukienė 418, 419, 554

Štrimas Arūnas 1161

Štrimas Arūnas 301

Štrimas Ernestas 309, 1161

Šturms E. 126

Šukauskai 917

Šukauskas Gabrielius 382

Šukauskas Gasparas 769, 786

Šukauskas Gintautas 642

Šukauskas Jonas 205

Šukauskas Jurgis 382

Šukauskas Pranas 211

Šukauskas Pranciškus 384

Šukevičius Vandalinas 1098

Šukys G. 549

Šulcaitė Stasė 530

Šulcas Vincas 1143

Šulcas T. 899

Šulcienė Guoda 9, 14, 637, 1142, 1147, 1148, 1178, 1195

Šulčiūtė Laima 530

Šumbrauskis Renaldas 547

Šuopienė G. 548

Šuopys Juozas 269

Šurkus A. 195, 196

Švedas J. 1114, 1118, 1121

Švederskaitė Teodora 558

Švederskis Janas 558

Švedovičius Berilis 380

Švėgžda Stasys 270

Švėgždaitė Vita 607

Švėgždas Stasys 168

Švėgždavičius Stasys 166

Švegždienė Aleksandra 965

Šventoraitienė Zita 627

Švilpa Bronius 351

Švirinaitė Nijolė 291

Švitra Bronius 6, 9, 11, 14, 17, 266, 267, 273, 285, 295, 302, 305, 639, 642, 1168, 1181, 1195

Švitra E. 649

Švitrai Genovaitė ir Bronius 277, 648, 649

T

Tabačnikas Giršas 166

Talko-Hryncewicz J. Z. 1095, 1096

Tallat-Kelpša J. 1118, 1121

Tamašaitytė Eglė 303

Tamašauskas Artūras 290, 292

Tamašauskienė Laima 290

Tamkevičius Kazimieras 252

Tamošaitienė (Masaitytė) Diana 376

Tamošaitienė A. 831

Tamošaitienė Diana 298, 299

Tamošaitis 1151

Tamošaitis Antanas, Jono 208

Tamošaitis Izidorius 798

Tamošaitis Jonas 381

Tamošaitis Juozas 1148

Tamošaitytė Aldona 373

Tamošaitytė Diana 377

Tamošiūnaitė Birutė 351

Tamošiūnas J. 1102

Tamulaitienė A. 571, 576

Tamulaitienė Elena 287, 288

Tamulaitienė Stefanija 552, 553, 554

Tamulaitis J. 561

Tamulaitis Romualdas 287

Tamulaitis S. 452

Tamulevičius P. 549

Tamulienė Eleonora 133

Tamusevičius Baltramiejus 541

Taraila R. 611

Tarasenka Petras 1126

Tatoris Juozas 339, 340

Taujinskaitė Gabrielė 573

Taujinskaitė Julija 571

Taujinskienė Julija 573

Taujinskienė Vilma 644, 647

Tautavičius A. 88, 91, 104, 116

Tautkevičiai Zita ir Stasys 300

Tautkevičienė Zita 267

Tautkevičius Jurgis 382

Tautkevičius Ramūnas 303, 605

Tautkevičiūtė Agnė 366–368

Tautkus Jonas 426

Tautkus Kazys 425, 427

Tautkuvienė Marija 355–357, 569, 704, 707

Teiberytė Marytė 347

Telišauskienė Elena 311

Telksnys Vygandas 305

Tendzegolskis Egidijus 272, 286

Tendzegolskis Juozas 425

Терентьева Л. ? 822, 823

Terentjevas 202

Thompson P. 862

Thompsonas St. 1021

Tiktinaitė Rachilė 336

Tyla Antanas 4

Tyla J. 1119

Tilius R. 902

Tysliava Juozas 471, 481, 1130

Tiškevičiai 387

Tiškevičienė E. 386

Tiškevičius 143, 385

Tiškevičius Eustachijus 384, 516

Tiškevičius Jonušas 381, 387, 392, 385, 386, 387, 388, 425, 515

Tiškevičius Kazimieras 379

Tiškevičius Stanislovas 379, 387, 388, 425, 515, 517

Tiškevičius Tadas 379, 386

Tiškevičiūtė Eleonora 387

Tiškus A. 962

Tobiaszowa Z. 514

Todresas Motelis 166

Toeppen M. 91

Toleikis Vytautas 862, 880, 887

Toliušis Zigmas 310, 593, 594, 617, 623, 625

Tolstojus Levas 526

Tomkevičius Kazimieras 382

Tomkus V. 304

Toscanini Artūras 1131

Totoraitienė S. 552

Totoraitytė Tamara 349

Trakimai 920

Trakimaitė Leonora 549

Trakinskas Jurgis 384

Traškauskas 387

Treigys Remigijus 1163

Trepkus P. 548, 1110

Trepkus Pranas 1122

Trimakaitė Sigutė 296

Trimakas Gintautas 1163

Tripplin T. 515, 516

Truska L. 232

Tumas-Vaižgantas J. 1127

Turevičius Juozas 272

Tvirbutas 729, 745

 

U, Ū

Ūkai 921

Ūkai Stasė ir Antanas 300

Ūkaitė Edita 303

Ūkaitė Janina 523

Ūkaitė Lina 607

Ūkaitė-Abromaitienė Janina 523, 524

Ūkas Algis 260

Ūkas Jonas 272

Ūkas Jurgis 161, 162, 189, 190

Ūkas S. 1047

Ūkienė Stasė 288, 289, 291, 297, 308

Ūkienė-Tervainienė Marijona 178

Ukinskis Vytautas 547

Ulevičienė (Grikštaitė) Jadvyga 357

Ulevičienė J. 370

Ulevičius B. 198

Ulinskas Arūnas 307

Ulinskas Kęstutis 303

Ulis Tomas 312

Ulytė Ramunė 312

Ulytė Sigutė 303

Ulpis A. 756

Ulrichas von Jungingenas 113

Ulvydas K. 756

Ulvydas N. 756

Undraitienė Janina 551

Undraitis Romas 371, 627, 629

Unikauskienė Irena 642

Uoka Kazimieras 614, 615

Urbakavičius Raimondas 295

Urbanavičienė D. 856

Urbanavičius K. 591

Urbanavičius Ksaveras 1125, 1126

Urbanavičius P. 201

Urbanavičius Romas 302

Urbanavičius Stanislovas 293

Urbanavičius Vytautas 5, 10, 73, 75, 76, 84, 85, 88, 118, 119, 123, 590, 591, 595, 1195

Urbanskis A. 520

Urbas 709

Urbikas 597

Urbonaitė Gerda 304, 369

Urbonas Deimantas 369

Urbonas Kęstutis 298

Urbonas Pranciškus 595

Urbonavičiai Anelė ir Benadas 919

Urbonavičiai Jurgis ir Magdalena 919

Urbonavičienė 554

Urbonavičienė Danutė 627

Urbonavičienė Irena 624, 625

Urbonavičienė Janina 413

Urbonavičienė Malvina 427

Urbonavičienė Natė 294, 298

Urbonavičius Adomas 427

Urbonavičius Aleksas 427

Urbonavičius Antanas 271, 272, 291–293, 296, 298, 299, 305, 310, 427, 596

Urbonavičius Jonas 425, 427, 919

Urbonavičius Kazys 427

Urbonavičius Leonas 623

Urbonavičius Pranciškus 919

Urbonavičius Simonas 541

Urbonavičius Stanislovas 362

Urbonavičius Stasys 376, 427

Urbonavičius Tamošius 915

Urbonavičius Vitoldas 237

Urbonavičiūtė Ona 410

Urbonovičius Andrius 382

Urbonovičius Antanas 382

Urbonovičius Jonas 381

Urbonovičius Juozapas 385

Urbonovičius Motiejus 383

Urbonovičius Simonas 383

Urbšas Adolfas 194

Urbšta J. 569

Urbštienė B. 569, 1153

Urmanienė G. 287

Urmonaitė Giedrė 351

Urmonienė Salomėja 351

Urniežiūtė Irena 373

Urniežiūtė Rosita 359, 371

Urnikytė Lina 305

Usačiovaitė D. 800, 801

Usačiovaitė Diana 758

Usinavičius J. 251, 260, 266

Ūtupiai Endrius, Petras ir Jurgis 764

Uždavinienė Virginija 295

Uždavinys J. 560

Uždavinys Vincas 147, 522, 560

Užkuraitis Gintaras 308

Užpurvis J. 95

Užubalienė J. 550

 

V

Vagneris Erhardas 799

Vaicekauskaitė Birutė 293

Vaicekauskas V. 374

Vaicekauskienė Birutė 290, 303

Vaicekauskienė Valerija 372, 373

Vaičaitis Jeronimas 162–164

Vaičaitis P. 1115

Vaičekauskienė Janina 423

Vaičys Romualdas 278

Vaičiulaitis Antanas 465, 466, 1133, 1137

Vaičiulėnaitė Ada 287

Vaičiulienė S. 421

Vaičiulis Kazys 304, 306

Vaičiūnaitė Dana 373

Vaičiūnaitė J. 538

Vaičiūnas Albinas 9, 14, 1170, 1095, 1195

Vaičiūnas Aurimas 636

Vaičiūnas Petras 1126, 1133

Vaičiūnienė (Macevičiūtė) Staselė 373

Vaičiūnienė Marijona 963

Vaičius A. 132

Vaidilienė Vilma 425

Vaidilos 429

Vainiūnas S. 537, 622

Vairas-Račkauskas Karolis 1126

Vaišvila Zigmas 614

Vaitekaitė Damutė 351, 553

Vaitekaitytė-Jurgelaitienė Ona 804

Vaitekūnas Teodoras 564

Vaitiekaičiai 394

Vaitiekaičiai Stanislovas, Juozas, Bronius 405

Vaitiekaitienė Janina 528

Vaitiekaitienė Zuzana 413

Vaitiekaitis Adomas 395

Vaitiekaitis Benadas 400, 414

Vaitiekaitis Bronius 396, 413

Vaitiekaitis Jonas 400

Vaitiekaitis Juozas 396, 400, 413

Vaitiekaitis Jurgis 381

Vaitiekaitis Kazys 413

Vaitiekaitis Romas 413

Vaitiekaitis Stanislovas 396, 400, 413

Vaitiekaitytė Janina 412

Vaitiekienė E. 861

Vaitiekūnai Jonas ir Marijona 914

Vaitiekūnaitė Birutė 375, 530

Vaitiekūnaitė M. 971, 972, 980, 981, 983, 984, 985, 986, 990, 991, 992, 995, 996, 999, 1001, 1002, 1004, 1005, 1006, 1009, 1015, 1028, 1051

Vaitiekūnaitė Milda 963, 1075

Vaitiekūnas (Vaitkus) Stasys 211

Vaitiekūnas Benadas 920

Vaitiekūnas Bronius 413

Vaitiekūnas Zanas 558

Vaitiekūnienė (Mickutė) Marytė 548

Vaitiekūnienė Petrė 240

Vaitiekūnienė Petronelė 210

Vaitiekus S. 148, 861, 862

Vaitkaičiai 918

Vaitkaitienė 248

Vaitkaitienė Eugenija 922

Vaitkevičienė (Vidmantaitė) Marija 247

Vaitkevičienė D. 139

Vaitkevičius 127

Vaitkevičius Jurgis 385

Vaitkevičius Motiejus 384

Vaitkevičius Tomas 540

Vaitkevičius Vykintas 5, 10, 47, 124, 125, 129, 130–135, 137, 138, 140, 1186, 1195

Vaitkevičiūtė V. 848

Vaitkūnai Jonas ir Kazimieras 908

Vaitkus Jonas 257

Vaitkus Mykolas 464, 465, 469, 470, 1136

Vaitkutė Ramunė 303

Vaitkuvienė Domicelė 962, 965, 974, 975, 989, 1007

Vaitulionis R. 963, 967, 970, 974, 976, 977, 978, 979, 990, 997, 1002, 1011, 1016

Vaivada Kasparas 274

Vaivada Vidmantas 312

Vaivadienė Ona 274, 918

Vaivinovičius Hirša (Waywinowicz Hirsza) 380

Vaizgirda Pranas 258

Vaizgirdaitė Marcelė 412

Vaizgirdas A. 524

Vaizgirdas Zenonas 258

Vaižgantas 1136

Vaižgėla Antanas 241

Vaižgela Leonardas 161

Vaižgėla Leonas 241

Vaižgėla Petras 166

Vaižgėlienė I. 622

Vaižgėlienė Irena 346

Vakarinienė A. 8, 13, 964, 966, 968, 969, 971–973, 978, 980–988, 990–1002, 1004–1006, 1008–1012, 1014, 1015, 1195

Vakaris P. 226

Vakselis 432

Vakselis Agėjus 1143

Valaitis Antanas 491

Valaitis Petras 241

Valaitytė Jolanta 312

Valančius Motiejus 141, 516, 658, 848, 852, 855, 951, 952, 1096, 1099, 1159

Valantavičius Stepas 540

Valantiejienė Anelė 250

Valantiejus Petras 250

Valantiejūtė Stefa 254, 259

Valantinas J. 348

Valavičaitė Anelė 329

Valavičiūtė Teklė 379

Valeika 560

Valeika Marijonas 559

Valevska Michalina 425

Valevskis 391

Valevskis Jurgis 425, 427

Valiokaitė Jovita 607

Valionytė Birutė 633

Valiukaitė Lina 8, 13, 1020, 1055, 1176, 1195

Valiūnas Silvestras 960

Valkauskienė (Pauliutė) Marytė 249

Valuckienė Marija 127, 128

Valunta Vytautas 962

Vanagaitis A. 1118, 1152

Vanagas A. 90

Vanauskas E. 76

Vančys Anzelmas 643

Vandys Benediktas 441

Vandys Matas 208, 441, 442

Vandžiai 920

Varadaka Pranciškus 384

Varanovičius Simonas 383

Variakojis V. 1160

Varnaitė R. 365

Varnas Adomas 1126

Varnas Valentinas 295

Varnilavičius Mykolas 541

Vartbergė H. 93

Vasaitis Juozas 628

Vasaitis Vincas 554

Vasiliauskai 394, 429, 922

Vasiliauskai Antanas ir Ona 409

Vasiliauskai Uršulė ir Jonas 409

Vasiliauskaitė Dalė 368, 369

Vasiliauskaitė Irena 287

Vasiliauskaitė Janina 414

Vasiliauskaitė Marytė 414

Vasiliauskaitė Nijolė 306, 308

Vasiliauskaitė Rūta 409

Vasiliauskaitė Stasė 839

Vasiliauskaitė Zita 371

Vasiliauskas 160, 233

Vasiliauskas Antanas 259, 403, 414

Vasiliauskas Gintaras 405, 409

Vasiliauskas Jonas 398, 400, 405, 414, 540

Vasiliauskas Juozas 264

Vasiliauskas Kazimieras 414

Vasiliauskas Kazys 271

Vasiliauskas Pranas 166

Vasiliauskas Vytautas 414

Vasiliauskienė Aldona 423

Vasiliauskienė Antanina 414

Vasiliauskienė Benedikta 400, 414

Vasiliauskienė Dalė 360, 363

Vasiliauskienė Dalia 571, 573

Vasiliauskienė Marijona 414

Vasiliauskienė Uršulė 414

Vasilionienė (Steponavičiūtė) Aldona 223

Vaza Žygimantas 610

Vazgirdas Antanas 383

Vaznelis Jurgis 922

Vaznys Jonas 758, 769

Veblaitis P. 141

Vedegys A. 637

Vedegys Algirdas 1142

Velička 540

Velička Antanas 159, 160, 409, 558

Velička Benadas 325

Velička Bronius 558

Velička Gasparas 1143

Velička Jonas 416, 421, 422

Velička Juozas 409

Velička Petras 421

Velička Sigitas 409

Velička Stasys 373

Velička Vladas 416

Velička Zenonas 373, 422

Veličkai Jonas ir Domicelė 405

Veličkai Marijona ir Juozas 409

Veličkaitė Ramutė 409

Veličkienė (Adomaitytė) Aniceta 357, 372, 373, 377

Veličkienė Marijona 409, 413

Veličkienė Vanda 373

Veličkytė Pranutė 373

Veliška A. 148

Veliška Petras-Strazdas 208

Vėlius N. 128, 138

Veliutė Ingrida 5, 10, 104, 114, 115, 1196

Velutienė Vilija 638, 639, 642

Velutis V. 638, 639

Vencevičius Antanas 383

Venckienė Zita 375, 378, 642

Venckus 747

Venckus Antanas 351

Venckus V. 311

Vengraitis Juozas 400, 406

Venys J. 769

Venkšnorius (Wększnor) Stanislovas 314

Venskevičiai Aleksandras ir Antanas 908

Venskutonis Juozas 252

Verba Jonas 679, 806, 809, 812, 813, 814, 817

Verbaitė Janina 624, 625

Verdis G. 1154, 1155, 1158

Veselovas 204

Vetrovas P. 204

Veverskiai Albinas, Bronius ir Vytautas 204

Veverskiai Bronius ir Albinas 202

Veverskienė 300

Veverskis 951

Veverskis Aleksandras 506

Veverskis J. 287

Veverskis Kazimieras 197, 198, 202, 203

Veverskis Pranas 300

Veverskis Vytautas, Stasio-Girėnas 208

Veverskis-Senis K. 200

Vydūnas 469, 470, 473, 1113, 1127

Vieržbavičiai 733

Viešgaila Motiejus 142

Vygandas 95

Vijūkas-Kojelavičius A. 91

Vilčinskis Jonas Kazimieras 516, 517

Vileišis P. 1111, 1188, 1192

Vilimas 283

Vilkas J. 124, 128, 129, 132

Vilkašius 1095

Vilkevičiai 843

Vilkevičius Antanas 220, 806, 810, 817

Vilkevičius Jonas 352, 817, 1176

Vilkutaitis 470

Vincevičienė (Veličkytė) Pranutė 423, 373

Vincevičius Antanas 403

Vincevičius S. 145

Vincevičius Vaidas 369

Vinikevičius Kazimieras 381

Viniukas 202

Vinkšnaitienė Roma 302

Vinkšnaitis Antanas 208

Vinkus A. 643

Virakai 1099, 1100, 1103

Virakai Marijona ir Pranas 1103, 1104

Virakaitė Eglė 816

Virakas 944, 946, 948

Virakas Baltramiejus 657, 1098, 1100

Virakas Gintautas 816, 1140

Virakas Jonas 9, 14, 814–817, 1139, 1140, 1141, 1142, 1138, 1140, 1142, 1176

Virakas Pranas 7, 8, 12, 13, 14, 369, 395, 414, 526, 548, 571, 573, 595, 621, 631, 655–668, 670–672, 689, 692, 699, 746, 751, 757, 765, 768, 772, 787, 789, 790, 792, 798, 799, 822–824, 832, 833, 835, 855, 910, 913, 918, 943, 945–947, 949, 950, 951, 959–961, 964, 1020, 1042, 1046, 1049, 1051, 1075, 1099, 1100–1105, 1138, 1176, 1098, 1196

Virakas Vytautas 814, 918

Virakas J. 1140

Virakienė (Keturakytė) Aldona 355

Virakienė A. 351, 1171

Virakienė Marijona 918, 1103, 1138

Virbalaitė Raminta 1076

Virbickas Valdas 600

Virbickienė (Ambrutytė) Eugenija 341

Virblickas Pranas 241

Viršila Vincas 195

Viršilaitė Kristina 638, 639

Visackas Antanas 6, 11, 337–339, 341, 1147, 1196

Vismantai Angelė ir Feliksas 300

Visocki Levas 491

Vyčinienė Daiva 4, 17

Vyšinskas Juozapas 390

Vyšniauskaitė A. 659–664, 799, 855, 1105

Višniovecka Aleksandra 121

Vytautas Didysis 379, 400

Vytenis 93, 96

Vitkauskaitė-Bačiulienė Antanė 334

Vitkauskas A. 827

Vitkauskas V. 90, 756

Vitkauskienė Teklė 133

Vitkevičius Jonas 541

Vitkūnas 930

Vitkus Zigmas 864

Vytuolis J. 1111

Vizbaras Stasys 138

Vizgaila Motiejus 540

Vizgirda Viktoras 517

Vladas Gečas 561

Voicevičiūtė Aldona 351

Voigtas J. 102, 105, 108

Voitkaitienė Marija 1128

Vojevodskaitė Arimeta 18, 518

Vokietaitis A. 323, 324, 327, 330, 332

Voldemaras A. 1125

Volfkė 712

Volskienė 554

Volskienė Virginija 530

Volskis 541

Volskis Juozas 386

Volskis Pranas 398, 401

Volskis Stasys 628, 629

Voronavičius 718, 1100

Voronova Olga 6, 11, 443, 1196

Vosylius Stasys 1182

Vosiliūtė Liuda 246

Vudro Vilsonas Tomas 1108

W

Weyrauch W. O. 878

Werner J. 88

Willems W. 861

 

Z

Zabiela G. 4, 91

Zabitauskas Albinas 540

Zaborskiai 901

Zagaja Stanislavas 262

Zaikauskienė Dalia 8, 13, 1075, 1196

Zairys Aloyzas 17, 296, 634, 636

Zajączkowski S. 119

Zakaraitė Inga 370

Zakaraitė Snieguolė 366

Zakaras Vytas 627, 629

Zakaras Zigmas 574, 613, 615–617, 620–622, 631, 633, 643, 644–647

Zakarauskas Kazys 254, 256

Zakarauskas Tomas 369

Zakarienė Birutė 570, 627

Zakarienė Marija 571, 644, 647

Zakonaitė Virginija 311

Zaleckai 924

Zaleckienė Antanina 638, 1146

Zaleckienė Domicelė 399, 414

Zaleckienė Janina 346

Zaleckienė Onutė 291

Zaleckis 916

Zaleckis Andrejus 382

Zaleckis Antanas 916

Zaleckis J. 201

Zaleckis Kazimieras 570, 571

Zaleckis Kazys 271

Zaleckis Mečis 351

Zaleckis Stanislovas 381

Zaleckis Stasys 1128

Zaleska Domicelė 1128

Zaleskiai Stasys ir Domicelė 1128

Zaleskis 1101

Zaleskis Jurgis 917

Zaleskytė Domicelė 1128

Zaleskytė Marijona 917

Zalzusis Jonas 381

Zamulaitis 793

Zaniauskas Juozapas 541

Zapolskienė Rita 570

Zapolskis Aivaras 368, 600

Zapolskis Sigitas 600

Zapolskis Vaidotas 600

Zaras Vaidotas 286

Zareckienė 552

Zareckienė A. 552

Zareckienė Janina 564, 565

Zarienė Genutė Irena 249

Zažeckas Česlovas 254, 259

Zažeckis Algirdas 258

Zažeckis Bened. 240

Zažeckis Mykolas 162

Zažeckis Rimantas 260, 304

Zažečkienė Ona 240

Zeidotas E. 442

Zelenkevičaitė Elena 327

Zelmanovičius Joselis 380

Zencevičienė Danutė 310

Zenonas 506

Zgirski Česius 491

Zikaras Juozas 1127

Zilinka Antanas 417

Zilinka Feliksas 417

Zilinka Jonas 417

Zilinka Kazimieras 417

Zilinka Petras 417

Zilinka Viktoras 417

Zilinkai 1173

Zilinkai Marijona ir Jonas 417

Zilinkaitė Juzė 417

Zilinkevičiūtė-Liepinaitienė Elena 287

Zilinkienė Benedikta 259

Zilinkienė Janina 415, 423

Zilinkus Jonas 416

Zilinkus Stasys 416

Zilinkus Viktoras 259, 261

Zilinkutė Adelė 415

Zilinkutė Anelė 415

Zilinkutė Antanina 373

Zilinkutė Izabelė 415, 416

Zilinkutė Ona 415, 416

Zilinkutė Veronika 410

Zilinutė Janina 303

Zinkevičius Z. 925, 926

Znatavičius Dominykas 144

Znatavičius Pranciškus Dominikas 541

Zobarskas 466, 470

Zobarskas S. 1136

Zobarskas Stepas 465, 467, 1134

Zokai 437

Zokas J. 135

Zokas Juozas 907

Zokas Petras 451

Zokus Juozas 436

Zorūbaitė Liucija 531

Zotoraitytė Dalė 351

Zubrickas Juozas 384

Zumaras Kazys 626

Zuokas D. 304

Zvicevičienė Marijona 804, 814

 

Ž

Žakaitienė Galina 303

Žalienė L. 124, 132

Žaliukienė 970, 974, 1002, 1011

Žatkievičius Julianas 918

Žažeckiai Genovaitė ir Antanas 405

Žažeckienė Genovaitė 404

Žažeckis Antanas 404

Žažeckis Arvydas 404

Žažeckis Mykolas 160

Žažeckytė Laisvutė 362, 371, 404

Žažeckytė Vitalija 404

Ždanovičius Lukašas 121

Žebrauskas Algirdas 1142

Žeglinskaitė Anastazija 415

Žeimavičius A. 543

Žemaičiai 918

Žemaitaitienė Ramunė 376, 377, 378, 572

Žemaitaitis 930

Žemaitaitis Jurgis 382

Žemaitė 567

Žemaitė Julija 233, 241

Žemaitis Antanas 383

Žemaitis Jonas 196, 198

Žemaitis Mykolas 385

Žemaitytė Raimonda 376

Žemaitytė Vitalija 351

Žemažonienė Aldona 130

Žemeckas (Zemeckas?) Leonas 210

Žeraras Pjeras 514

Žetkevičius Benediktas 238

Žetkevičius Juozas 238

Žiaukus Martynas 165

Žibaitė Reda 303

Žibas Pranas 190

Žibienė Irena 302, 303

Žičkevičiai Stanislovas ir Marijona 919

Žičkevičiūtė Angelė 556

Žičkienė A. 1017, 1020

Žygelis Juozas 261

Žilaičiai 429

Žilaitis Bronius 760

Žilevičiai 803

Žilevičiai Jūratė ir Liutauras 362, 368

Žilevičius J. 1113

Žilevičius Liutauras 362, 368

Žilevičius Mečislovas 802, 803, 804, 814

Žilevičiūtė-Anglickienė Valentina 804

Žilinskaitė Dana 263

Žilinskaitė Nijolė 354

Žilinskaitė Pranciška 125, 126, 131

Žilinskaitė V. 312

Žilinskas 352, 431, 729, 936

Žilinskas Antanas 356, 541

Žilinskas Jurgis 331

Žilinskas Liudvikas 393, 431, 914, 915, 916

Žilinskas Mykolas 144, 157

Žilinskienė Elžbieta 331

Žilinskis 388, 517, 729

Žilinskis Algirdas 620, 646

Žilinskis Liudvikas 389

Žilinskis M. 387

Žilinskytė Daiva 362

Žilius-Jonyla J. 1118, 1119

Žilvinskas Benadas 241

Žilvinskienė Albina 627

Žindžius Stasys 1142

Žindžiūtė Marija 403

Žiškevičienė Irena 616

Žiuškė 700, 701

Žmuidzinavičius Antanas 663, 1129

Žotkevičius Vytautas 238

Žukas Juozas 575

Žukas Vladas 960

Žukauskai 917

Žukauskai Mataušas ir Uršulė 913

Žukauskaitė Diana 627

Žukauskaitė Eglė 803

Žukauskaitė Kristina 576

Žukauskas 724

Žukauskas Mataušas 395, 913, 952, 1100

Žukauskas Pranas 237

Žukauskas Romualdas 803, 814

Žukauskas Simanas 426

Žukauskas Tamošius 239

Žukauskas Tomantas 600

Žukauskas Tomas 382

Žukauskas V. 177

Žukauskas Vladislovas 917

Žukauskienė Danutė 303

Žukauskienė Laima 644, 647

Žukelytė Zita 246

Žulienė Liudvika 319

Žulys Jonas 318

Žvirgždas Stanislovas 9, 14, 1162, 1172, 1177, 1196

 

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt