Jūsų lankymasis šioje svetainėje

yra -as 

nuo svetainės įkūrimo 2001 11 07

 


Rengiamos monografijos

 

 

Vyriausiasis redaktorius

Jonas Linkevičius
tel. 8616 38391, el. paštas jonlinkus@gmail.com

Sudarytojas

Jonas Linkevičius

Anotacija

„Versmės“ leidykla nuo 2010 m. rengia monografiją „Šeduva“ – „Lietuvos valsčių“ serijos knygą, skiriamą Lietuvos tūkstantmečiui (1009–2009), Lietuvos valstybės – karaliaus Mindaugo karūnavimo 750 metų jubiliejui (1253–2003), Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui (1918–2018), kitiems reikšmingiems valstybės įvykiams ir sukaktims

Remdamasis žmonių atsiminimais, ekspedicijų, lauko tyrimų  ir archyvų medžiaga, mokslinėmis studijomis, anksčiau skelbtais straipsniais, kitais rašytiniais šaltiniais bei faktine medžiaga monografiją rašo didelis autorių kolektyvas – žinomi Lietuvos istorikai, etnologai, archeologai, tautosakininkai, kalbininkai, sociologai, gamtininkai, kraštotyrininkai, įvairių sričių specialistai, vietiniai autoriai ir kt.

„Lietuvos valsčių“ serija yra unikalus, analogų neturintis nei Lietuvoje, nei kaimyninėse šalyse vienodos struktūros istorijos ir kultūros leidinys – Lietuvos miestų ir miestelių, kaimų ir vienkiemių, jų ir jų apylinkių istorijos nuo seniausių laikų iki šių dienų, kraštovaizdžio raidos, tradicinių verslų ir dirbinių, tradicinių gyvenamųjų namų ir jų interjero, paprotinės teisės, kalendorinių ir šeimos papročių, kapinių, liaudies išminties, bažnyčių, mokyklų, bibliotekų, valstybės ir svarbiausių jos institutų bei įstaigų kūrimosi istorijos, įžymių žmonių, tarmių ir vietos šnektų ypatumų, tautosakos, liaudies muzikantų ir jų atliekamų kūrinių, taip pat tautinių mažumų istorijos, papročių ir kitų dalykų savotiška daugiatomė enciklopedija.

Monografiją sudaro gamtos, istorijos, etninės kultūros, kalbos, tautosakos, įžymių žmonių skyriai. 

 

Naujienos

Sutartys, susirašinėjimas

Spaudos straipsniai

Pasakojimas apie miestelį

Žemėlapiai

Gyvenamųjų vietų sąrašas

Numatomas turinys

Iliustracijos

Įžymūs žmonės

Lietuvos savanoriai

Leidinio finansavimas

Jau parašyti straipsniai

Straipsnių publikacijos

Išleisti kiti leidiniai

Lankstinukas atsispausdinti

Darbų etapai

Monografijos rengimo darbų pradžia – 2010 m.

Numatomo monografijos turinio sudarymo terminas – 2011 05 26.

Paskutinių monografijos straipsnių rašymo užbaigimas – 2012 11 26.

Knygos maketo parengimo terminas – 2013 m.

Išleidimo terminas – 2013 m. (konkretus monografijos išleidimo terminas gali kisti, nes priklauso nuo bendro knygos finansavimo*).

 

Leidinio finansavimas, 2015 12 10

1. Bendra sąmatinė monografijos parengimo ir išleidimo darbų vertė, EUR 53 346,00

2. Faktiškai gautos lėšos

12 171,13 

2.1. Radviliškio r. savivaldybės administracija (2012 11 12)

10 000,00 Lt

2 896,20

2.2. Radviliškio r. savivaldybės administracija (2014 04 01)

10 000,00 Lt

2 896,20

2.3. Radviliškio r. savivaldybės administracija (2013 03 29)

5 000,00 Lt

1 448,10

2.4. Radviliškio r. savivaldybės administracija (2013 04 03)

5 000,00 Lt

1 448,10

2.5. Pranas Kūris (2012 11 20)

5 000,00 Lt

1 448,10

2.6. UAB RB BALTIC (2015 12 04)

 

1 000,00

2.7. Marija Kokštienė (2015 12 10)

 

300,00

2.8. Lietuvos prekių mokslo draugija (2012 07 19)

1 000,00 Lt

289,62

2.9. Petras Janušauskas (2015 12 01)

200,00

2.10. Juozas Butkevičius (2011 05 10)

500,00 Lt

144,81

2.11. Stasys Janušauskas (2015 11 23)

100,00

3. Negautos lėšos*

41 174,87

3.1. Įsipareigojimai ir gautinos sumos:

3 000,00

3.1.1. Numatoma gauti už knygynuose parduotas monografijas „Šeduva“ (po išleidimo)

3 000,00

3.2. Monografijai išleisti trūkstamos lėšos*

38 174,87

 

* Monografijos rengimo darbus imtinai iki maketo sukūrimo leidykla įsipareigoja atlikti nuosavomis ir(ar) skolintomis lėšomis net ir esant nepakankamam finansavimui, tačiau knygos tiražą bus galima spausdinti tik gavus reikiamą paramą ir sukaupus visą leidinio sąmatinę sumą, t. y. tik užsakovams bei rėmėjams įvykdžius visus savo finansinius įsipareigojimus ir faktiškai gavus kitas monografijai išleisti trūkstamas lėšas.

Maloniai kviečiame kas kuo gali prisidėti, paremti knygos išleidimą finansiškai – be Jūsų supratingumo ir pasiaukojimo knygos neįstengsime išleisti, nes didžiąją dalį visų „Lietuvos valsčių“ serijos leidinių sąmatos sudaro neatlygintina parama.

Iš anksto nuoširdžiai dėkojame už bet kokį, kad ir patį mažiausią, prisidėjimą ar suteiktą paramą. Talkininkai ir aukotojai bus garbingai įrašyti knygos rėmėjams skirtuose puslapiuose, įvardijant konkretų kiekvieno rėmėjo indėlį. Apie suteiktą ženklesnę paramą bus nedelsiant informuojama visuomenė, žiniasklaida.

Finansinę paramą knygai galima pervesti į „Versmės“ leidyklos, kodas 122732630, atsiskaitomąją sąskaitą AB „Citadele“ banke LT027290000005467101, nurodant: Parama knygai „Šeduva“.

Paramą taip pat galite perduoti grynaisiais pinigais pačioje leidykloje (buhalterijoje).

„Versmės“ leidyklos adresas Geležinkelio g. 6, 02100 Vilnius, 
telefonai +3705 2130623 (ir faksas), 2330140 (buhalterija), 2161818 (knygų platinimas), +370698 09077 (bendrasis), +370698 20707 (leidyklos vadovo).

Leidyklos elektroninis paštas leidykla@versme.lt
interneto svetainė www.versme.lt 

Jau parašyti straipsniai

Kiekvieną dieną leidyklą pasiekia vis nauji straipsniai, parašyti rengiamoms „Lietuvos valsčių“ serijos monografijoms – per metus įvairioms monografijoms iš viso parašoma 300–400 straipsnių. Kiek ir kokių straipsnių šiuo metu jau parašyta šiai monografijai galite pamatyti skyriuje Numatomas turinys – šalia parašytų straipsnių nurodomos jų įteikimo leidyklai datos.

Straipsnių publikacijos

Čia informuojame apie rašomos ir rengiamos spaudai monografijos straipsnius, iki jos išleidimo jau publikuotus kituose leidiniuose, taip anonsuodami ir pristatydami būsimą „Lietuvos valsčių“ serijos knygą nekantraujančiam skaitytojui.

ĮŽYMŪS ŽMONĖS

Jonas Linkevičius. Aukštas ir stiprus, Radviliškio kraštas, 2011 Nr. 1 (14) / 2011 08 19
Bronius Antanaitis. Prelato aureolė, Radviliškio kraštas, 2011 Nr. 1 (14) / 2011 08 19
Egidijus Jarašiūnas. Mokslininko, valstybininko, teisėjo keliai, Radviliškio kraštas, 2012 Nr. 2 (17) / 2013 01 16
Veronika Valavičiūtė. „Iš tėvų išmokau darbštumo ir atsakomybės...“, Radviliškio kraštas, 2012 Nr. 2 (17) / 2013 01 16

ISTORIJA

Genovaitė Juknevičienė. Po Rokonių dangum, Radviliškio kraštas, 2012 Nr. 2 (17) / 2013 01 16

ETNINĖ KULTŪRA

Rita Garškaitė. Šeduvos apylinkių kapinės, Lietuvos lokaliniai tyrimai, www.llt.lt
   

Išleisti kiti leidiniai

Čia pateikiame kitų autorių ir leidyklų anksčiau (iki 2010 05 17) išleistus leidinius apie tą pačią monografijoje aprašomą vietovę.  

Šeduvos mokyklos dešimtmečiai : [apybraiža] / Jonas Linkevičius. - Vilnius, 1999. - 189, [3] p. - ISBN 9986-633-27-3

 

Čia skelbiama informacija parengta 2011 01 27, atnaujinta 2011 05 11, 06 22, 07 11, 07 19, 2012 08 07, 11 12, 11 21, 2013 01 16, 02 28, 04 02, 04 10, 2014 04 14, 2015 04 22, 12 10.

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla