Jūsų lankymasis šioje svetainėje

yra -as 

nuo svetainės įkūrimo 2001 11 07

 

Ž / 265 sav.

Žabarauskas

Jurgis, Jurgio sūnus

Gimė 1898 11 01 Naujienėlės k. Raudenio vls. (Marijampolės r.). Vyr. puskarininkis. Tarnavo sav. nuo 1919 01 08, pašauktu – 1919 03 05–1921 12 02 ir virštarnybiniu – 1922 01 10–1923 05 22. 1928 m. gyv. Raudenio vls. Palenčiznos k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1069, išduotas 1928 10 20.

Žadeika

Jonas, Miko sūnus

Gimė 1898 06 24 Sirutėnų dv. Utenos vls. (Utenos r.). Tarnavo 1919 06 20–1920 04 16, paleistas dėl ligos. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1098, išduotas 1928 10 20.

Žadeika

Pijus, Nikodemo sūnus

Gimė 1898 Samančiznos k. Kalvarijos vls. (Marijampolės r.). Mirė 1921 06 12. Viršila. Apd. Vyčio Kryž.Sav. 1919 01 20–1921 04 13. Prie Giedraičių sunkiai sužeistas ir paleistas iš kariuom. Mirė ligoninėje nuo gautos žaizdos. Apdov. rūpinosi brolis Ambraziejus-Ambrazevičius Juozas, gyv. Vilkaviškyje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3718, išduotas 1929 10 21.

Žadeika

Vaclovas, Jono sūnus

Gimė 1895 11 27 Valančiūnų k. Leipalingio vls. (Lazdijų r.). Mirė 1967 05 16 Leipalingio mstl. Leipalingio vls. (Lazdijų r.). Tarnavo 1919 05 01–1920 05 20. 1928 m. gyv. Leipalingio vls. Vilkininkų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2047, išduotas 1929 03 26.

Žadeika

Vaclovas, Jono sūnus

Gimė 1889 06 30 Daugirdų k. Krokialaukio vls. (Alytaus r.). Mirė 1943 07 25 Rusijoje, Taišeto lageris. Plk. Tarnavo sav. 1919 01 27–1920 06 25, 1917–1918 m. – lietuvių dalyse Rusijoje. 1926–1927 m. mokėsi Prahoje. Apdov. Vyčio Kryžiumi. Komisija 1940 05 31 protokolu Nr. 2 pripažino savanoriu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10257, išduotas 1940 06 05.

Žadkevičius

Pranas, Stasio sūnus

Gimė 1899 02 27 Kėdainių dv. Kėdainių vls. (Kėdainių r.). Tarnavo sav. 1919 07 16–1923 01 04. 1937 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 992, išduotas 1937 05 31.

Žadrauskas

Jonas, Juozo sūnus

Gimė 1900 02 20 Šilsodžio k. Gražiškių vls. (Vilkaviškio r.). Puskarininkis. Tarnavo 1919 01 06–1921 12 01. 1931 m. gyv. Žaliosios vls. Drebulinės k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6468, išduotas 1931 02 28.

Žadvydas

Pranas, Stasio sūnus

Gimė 1901 05 03 Rekijavos (Rekivos) dv. Šiaulių vls. (Šiaulių r.). Tarnavo 1919 04 01–1921 03 23. 1929 m. gyv. Radviliškio vls. Mažaičių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3133, išduotas 1929 06 26.

Žagrakalis

Vladas, Jono sūnus

Gimė 1901 09 14 Taurinės vnk. Raguvos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 06 10–1920 03 25, vėliau pašauktu – 1921 11 04–1923 06 29. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 964, išduotas 1928 09 29.

Žagrakalis

Mykolas, Jono sūnus

Gimė 1900 03 01 Taurinės vnk. Raguvos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo 1919 06 01–1921 11 21. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1139, išduotas 1928 10 31.

Žagrakalis

Matas Mykolas, Mato sūnus

Gimė 1899 09 19 Tetirvinų k. Pasvalio vls. (Pasvalio r.). Puskarininkis. Tarnavo 1919 04 14–1922 08 01. 1930 m. gyv. Biržų aps. Pasvalio vls. Tetirvinų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7518, išduotas 1931 11 06.

Žagūnas

Antanas, Aleksandros sūnus

Gimė 1894 04 23 Gudonių k. Panoterių vls. (Jonavos r.). Mirė 1925 05 30 Kaune. Tarnavo 1919 03 05–1920 03 15. Apdov. prašė motina Aleksandra Žagūnaitė. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9923, išduotas 1937 02 27.

Žagūnas

Jonas, Ipolito sūnus

Gimė 1899 02 15 Alunčio k. Vadoklių vls. (Panevėžio r.). Grandinis. Tarnavo 1919 06 15–1921 11 25. 1930 m. gyv. Vadoklių vls. Atgailos k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5158, išduotas 1930 06 25.

Žakas

Petras, Juozo sūnus

Gimė 1896 01 28 Galulaukių k. Josvainių vls. (Kėdainių r.). Tarnavo 1919 02 20–1921 12 16. 1928 m. gyv. Josvainių vls. Vainikų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2530, išduotas 1929 05 31.

Žakevičius

Pranas, Jono sūnus

Gimė 1897 07 21 Bliūkiškių k. Būblelių vls. (Šakių r.). Vyr. puskarininkis. Tarnavo 1919 02 27–1920 11 01. 1928 m. gyv. Lukšių vls. ir k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1673, išduotas 1929 02 19.

Žakevičius

Jurgis, Jurgio sūnus

Gimė 1901 12 14 Buteliūnų k. Šventežerio vls. (Lazdijų r.). Tarnavo 1919 07 03–1922 01 10. 1929 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3896, išduotas 1929 11 13.

Žakevičius

Vincas, Juozo sūnus

Gimė 1898 05 15 Galulaukių k. Josvainių vls. (Kėdainių r.). Mirė 1920 04 03. Tarnavo nuo 1919 02 13. Mirė 1-oje lauko ligoninėje. Apdov. prašė sesuo Konstancija, gyv. Josvainių vls. Vainikų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7676, išduotas 1931 12 16.

Žakevičius

Vincas, Vinco sūnus

Gimė 1903 11 06 Trilaukio k. Pajevonių vls. (Vilkaviškio r.). Grandinis. Tarnavo sav. 1919 01 16–1920 02 07, pašauktu – 1924 12 03–1926 05 01. 1929 m. gyv. Lankeliškių vls. Santaros k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4437, išduotas 1930 01 31.

Žaldarys

Petras, Kazio sūnus

Gimė 1901 07 16 Dielinės k. Šunskų vls. (Marijampolės r.). (Žaldaris) Tarnavo 2 p.p. 1919 01 16–1920 03 07, pašauktas pakartotinai. 1927 m. priimtas į Marijampolės LKKSS skyrių. 1931 m. gyv. Vilkaviškio aps. Pilviškių mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7827, išduotas 1932 01 15.

Žaldokas

Stasys, Stasio sūnus

Gimė 1899 09 08 Kankiškių vns. Pumpėnų vls. (Pasvalio r.). Tarnavo 1919 06 10–1920 05 15. 1928 m. gyv. Pušaloto vls. Terpšilių vns. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3327, išduotas 1929 07 31.

Žalelis

Antanas, Igno sūnus

Gimė Dvirėžių k. Jūžintų vls. (Rokiškio r.). Tarnavo 1919 07 28–1920 03 30, paleistas dėl ligos. 1929 m. gyv. Obelių vls. Pusliškių vns. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5893, išduotas 1930 11 11.

Žalgevičius

Jonas, Mataušo sūnus

Gimė 1902 06 12 Panevėžyje. Tarnavo 1919 01 09–1920 01 21. 1928 m. gyv. Panevėžio vls. Vyčių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 643, išduotas 1928 08 23.

Žaliauskas

Juozas, Prano sūnus

Gimė 1897 02 15 Karpiejų (Kospejų) k. Gražiškių vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo 1919 03 01–1921 10 26. 1929 m. gyv. Gražiškių vls. Duonelaičių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3214, išduotas 1929 07 30.

Žaliauskas

Juozas, Alekso sūnus

Gimė 1896 06 30 Šilalių k. Baisogalos vls. (Radviliškio r.). Grandinis. Tarnavo 1919 04 02–1921 11 14. 1930 m. gyv. Baisogalos vls. Girvalakių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5645, išduotas 1930 10 10.

Žaliauskas

Pijus, Prano sūnus

Gimė 1894 11 27 Karpiejų (Kospejų) k. Gražiškių vls. (Vilkaviškio r.). Grandinis. Tarnavo 1919 01 15–1920 01 30. 1929 m. gyv. Gražiškių vls. Duonelaičių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3467, išduotas 1929 08 21.

Žalimas

Kazys, Igno sūnus

Gimė 1899 12 13 Plungės mst. (Plungės r.). Tarnavo 1919 06 27–1921 11 20. 1928 m. gyv. Plungėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 946, išduotas 1928 09 29.

Žalkauskas

Valentinas, Vilhelmo sūnus

Gimė 1902 02 17 Šukionių dv. Stačiūnų vls. (Pakruojo r.). Krikštytas Žeimelio liuteronų bžn. Ats. viršila. Tarnavo 1919 02 01–1920 06 10. 1928 m. gyv. Raseinių mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2412, išduotas 1929 05 31.

Žalnerauskas

Morkus, Nikodemo sūnus

Gimė 1893 02 13 Gudakiemio k. Merkinės vls. (Varėnos r.). Tarnavo 1919 03 09–1920 10 23. 1929 m. tarnavo pasienio policijoje Alytaus aps. 5-ame rajone. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3637, išduotas 1929 08 21.

Žalnieriukas

Jurgis, Jono sūnus

Gimė 1894 03 11 Netičkampio k. Kvietiškio vls. (Marijampolės r.). Vyr. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 01 16–1920 03 17, mobilizuotu – 1920 11 01–1921 01 17. 1928 m. gyv. Padovinio vls. Naujakaimio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1765, išduotas 1929 03 20.

Žalnierukas

Antanas, Pijaus sūnus

Gimė 1895 04 Kalvarijos mst. (Marijampolės r.). Metrikuose – Žalnierukynas. Tarnavo 1919 03 11–1920 03 11. 1931 m. gyv. Marijampolės mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8999, išduotas 1933 01 31.

Žaltauskas

Aleksas, Jurgio sūnus

Gimė 1886 03 03 Šaltupio-Naujojo k. Ašmintos vls. (Prienų r.). Mirė 1919 07 09. Tarnavo nuo 1919 03 06. Nukautas sprogus kanuolei. Apdov. prašė Randienė Žaltauskienė Elzbieta, gyv. A. Panemunės vls. Savanorių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6255, išduotas 1931 01 22.

Žaltauskas

Vladas, Vinco sūnus

Gimė 1896 11 30 Pašušvio k. Pašušvio vls. (Radviliškio r.). Tarnavo 1919 04 07–1920 04 11. 1930 m. gyv. Mažeikių aps. Akmenės vls. Adomiškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7600, išduotas 1931 11 28.

Žaltickas

Vladas, Antano sūnus

Gimė 1894 05 12 Ližų k. Pasvalio vls. (Pasvalio r.). Mirė 1920 08 07 Panevėžyje. Tarnavo nuo 1919 04 14. Mirė R. Kryžiaus ligoninėje. Apdov. prašė tėvas, gyv. Ližų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5744, išduotas 1930 10 31.

Žamba

Jurgis, Jurgio sūnus

Gimė 1901 03 02 Zapyškio mstl. Zapyškio vls. (Kauno r.). Tarnavo sav. 1919 03 01–1920 03 22, pašauktu – 1921 11 06–1922 11 04. 1928 m. gyv. Zapyškio mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1063, išduotas 1928 10 20.

Žaptorius

Juozas, Augusto sūnus

Gimė 1902 09 05 Druskininkų mst. (Varėnos r.). Tarnavo 1920 09 12–1922 10 15. 1928 m. gyv. Alytaus aps. Liškiavos vls. Liepiškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1221, išduotas 1928 10 31.

Žardeckas

Juozas, Juozo sūnus

Gimė 1883 03 15 Vagarių k. Taujėnų vls. (Ukmergės r.). Tarnavo 1919 05 01–1920 05. 1931 m. gyv. Kovarsko vls. Dobužių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7675, išduotas 1931 12 16.

Žardeckas

Kostas, Simo sūnus

Gimė 1898 Vaiponiškių k. Punsko vls. Tarnavo 1918 12 23–1921 11 17. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1220, išduotas 1928 10 31.

Žaromskis

Matas, Julijono sūnus

Gimė 1901 07 20 Manaitų k. Smilgių vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 03 01–1920 12 19, pašauktu – 1922 10 29–1923 04 26. 1928 m. gyv. Šeduvos vls. Pakalniškių dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2051, išduotas 1929 03 26.

Žąsytis

Justinas, Juozo sūnus

Gimė 1896 10 22 Beinariškių k. Švėkšnos vls. (Šilutės r.). Tarnavo sav. nuo 1919 03 10, pašauktu – 1919 10 01–1920 03 27. 1930 m. gyv. Švėkšnos vls. Birbalų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6553, išduotas 1931 03 26.

Žąsytis

Stasys, Juozo sūnus

Gimė 1899 09 22 Paežerio k. Pajūrio vls. (Šilalės r.). Tarnavo sav. nuo 1919 04 29, pašauktu – 1919 10 01–1923 08 15. 1931 m. gyv. Kvėdarnos vls. Radvyčių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7632, išduotas 1931 11 16.

Žaunieravičius

Balys, Domo sūnus

Gimė 1891 10 01 Giluišių k. Sangrūdos vls. (Marijampolės r.). Metrikuose – Žalnieravičius. Tarnavo 1919 11 10–1920 11 15. 1930 m. gyv. Marijampolės aps. Kalvarijos vls. Trakėnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6724, išduotas 1931 04 21.

Žaunierius

Domas, Kipro sūnus

Gimė 1873 08 03 Ryliškių k. Tauragnų vls. (Utenos r.). Metrikuose – Žalnierius. Tarnavo 1919 08 19–1920 04 04, paleistas dėl ligos. 1931 m. gyv. Utenoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8170, išduotas 1932 03 29.

Žeberauskas

Jonas, Motiejaus sūnus

Gimė 1896 11 17 Lopliūnų k. Josvainių vls. (Kėdainių r.). Tarnavo 1919 06 19–1921 11 27. 1931 m. gyv. Šiaulių mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7748, išduotas 1931 12 23.

Žebertavičius

Pijus, Pijaus sūnus

Gimė 1894 Gražiškių mstl. Gražiškių vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo 1919 02 02–1921 03 08. Viršila. Gražiškių vls. valdyba liudija, kad jis organizavo 15 savanorių būrį ir 1919 01 10 su juo išvyko į kariuomenę. 1930 m. gyv. Šakių aps. Kidulių vls. Šiaudinės k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5548, išduotas 1930 08 11.

Žebertavičius

Vincas, Pijaus sūnus

Gimė 1895 01 05 JAV, Bruklino mst. Puskar. Tarnavo sav. 1919 01 05–1920 08 05, mobilizuotu 1920 11 12–1921 03 29. 1935–1936 m. išaiškėjo, kad jis du kartus buvo pabėgęs iš kariuomenės. Apdov. anuliuotas. 1929 m. gyv. Gražiškių vls. Duonelaičių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4558, išduotas 1930 02 15.

Žebrauskas

Jonas, Baltraus sūnus

Gimė 1898 02 09 Bebruliškės k. Sasnavos vls. (Marijampolės r.). Mirė 1920 09 22. Tarnavo nuo 1919 03 02. Dingo be žinios mūšyje prieš lenkus. Apdov. prašė tėvas, gyv. Kazlų Rūdos vls. Valaitiškės k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8221, išduotas 1932 03 31.

Žebrauskas

Juozas, Jurgio sūnus

Gimė 1896 01 21 Topeliškių (Lašinbūdės) k. Sasnavos vls. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. nuo 1919 02 14, pašauktu – 1919 02 14–1921 10 19. 1930 m. gyv. Antanavo vls. Kazliškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7136, išduotas 1931 06 25.

Žebrauskas

Kazys, Alberto sūnus

Gimė 1889 07 11 Panemunės (Pautvardžio) dv. Jurbarko vls. (Jurbarko r.). Tarnavo 1919 04 29–1920 04 30. 1930 m. gyv. Raudonės vls. Liudvinavos dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5892, išduotas 1930 11 11.

Žebrauskas

Pranas, Izidoriaus sūnus

Gimė 1886 09 12 Bajoraičių k. Būblelių vls. (Šakių r.). Tarnavo 1920 12 22–1922 11 28. 1930 m. gyv. Šakių mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6410, išduotas 1931 02 25.

Žebrauskis

Zenonas, Juozapo sūnus

Gimė 1901 03 29 Svirplių k. Alsėdžių vls. (Plungės r.). Tarnavo 1919 04 22–1922 04 06. Gyv. Alsėdžių vls. Svirplių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7761, išduotas 1931 12 31.

Žėgeris

Chaimas, Faivelio sūnus

Gimė 1896 01 07 Vilniuje. Kilęs iš Trakų aps. Kaišiadorių mst. Tarnavo 1919 07 20–1921 07 13. 1933 m. gavo žemės Kaune, Vilijampolėje. Dažytojas. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8866, išduotas 1932 11 30.

Žeimis

Pranas, Marijonos sūnus

Gimė 1898 07 31 Palaukių k. Subačiaus vls. (Kupiškio r.). Tarnavo 1919 05 26–1921 08 28. 1929 m. gyv. Piniavos vls. Startų vns. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5530, išduotas 1930 08 11.

Žeimys

Jonas, Jono sūnus

Gimė 1890 12 19 Kretingos mst. (Kretingos r.). Mirė 1930 05 27 Kaune. Tarnavo 1919 06 21–1920 12 07. 1930 m. apdov. prašė jo žmona Ona. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10045, išduotas 1937 10 28.

Žeimys

Kostas, Antano sūnus

Gimė 1897 Ylakių mstl. Ylakių vls. (Skuodo r.). Tarnavo 1919 01 15–1920 11 18. 1928 m. tarnavo pasienio policijoje Mažeikių aps., gyv. Pikelių mst. Jis pareiškime rašo, kad įstojo sav. 1918 12 15. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1259, išduotas 1928 11 14.

Žekas

Adomas, Vinco sūnus

Gimė 1896 01 20 Zabelčiznos dv. Šėtos vls. (Kėdainių r.). Tarnavo 1919 02 20–1921 11 14. 1929 m. gyv. Šėtos vls. Kudeinių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2285, išduotas 1929 04 24.

Žekas

Julius, Nikodemo sūnus

Gimė 1900 02 06 Gudakiemio k. Merkinės vls. (Varėnos r.). Mirė 1919 02 28. Tarnavo nuo 1918 12 26. Mirė sužeistas mūšyje su bolševikais ties Daugais. Apdov. prašė tėvas, 1930 m. gyv. Gudakiemio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6070, išduotas 1930 12 15.

Žekonis

Jonas, Juozo sūnus

Gimė 1895 08 31 Kuniškių k. Anykščių vls. (Anykščių r.). Tarnavo 1919 04 30–1920 05 05. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2142, išduotas 1929 04 17.

Žekonis

Kazys, Simono sūnus

Gimė 1895 03 04 Kazimieravos k. Raguvos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo 1919 05 01–1920 05 03. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3399, išduotas 1929 07 31.

Žekonis

Juozas, Jurgio sūnus

Gimė 1892 03 25 Kanapynės k. Surdegio vls. (Anykščių r.). Tarnavo 1919 12 13–1921 01 03. 1929 m. gyv. Viešintų vls. Bilėnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2767, išduotas 1929 05 31.

Žekonis

Simas, Kazio sūnus

Gimė 1899 12 26 Kazimieravos k. Raguvos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo 1919 06 15–1922 01 02. 1931 m. gyv. Argentinoje. Apdov. prašė brolis, gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7271, išduotas 1931 08 29.

Žekonis

Adomas, Prano sūnus

Gimė 1898 Kaniūkų k. Alovės vls. (Alytaus r.). Tarnavo nuo 1918 12 21. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 177, išduotas 1928 05 30.

Želvys

Juozas, Mato sūnus

Gimė 1899 03 27 Dičiūnų k. Pušaloto vls. (Pasvalio r.). Kunigas. Tarnavo nuo 1919 01 04. 1918–1920 m. dalyvavo partizanų kovose. 1929 m. gyv. Kaune, dirbo Prisikėlimo bažnyčios vikaru. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4859, išduotas 1930 04 28.

Želvys

Feliksas, Juozo sūnus

Gimė 1901 01 05 Mimalių dv. Žeimių vls. (Jonavos r.). tarnavo 1919 06 07–1922 01 17. 1929 m. gyv. Kauno aps. Vendžiogalos vls. Dasiūnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4902, išduotas 1930 04 30.

Želvys

Stasys, Jurgio sūnus

Gimė 1895 03 27 Kulvos k. Jonavos vls. (Jonavos r.). Tarnavo 1919 03 06–1920 03 01. 1933 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9302, išduotas 1933 10 24.

Žemaitaitis

Juozas, Edvardo sūnus

Gimė 1902 10 12 Žvyrių k. Jurbarko vls. (Jurbarko r.). Tarnavo 1920 11 10–1923 06 01. 1930 m. gyv. Jurbarko vls. Bandzinų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7634, išduotas 1931 11 16.

Žemaitaitis

Antanas, Kazio sūnus

Gimė 1897 05 28 Navininkų k. Vilkaviškio vls. (Vilkaviškio r.). Grandinis. Tarnavo 1919 01 01–1921 10 07. 1929 m. gyv. Vilkaviškio aps. ir vls. Karalių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5609, išduotas 1930 09 25.

Žemaitaitis

Kostas, Pranciškos sūnus

Gimė 1903 05 11 Jurbarko mst. (Jurbarko r.). Tarnavo 1920 11 14–1922 01 20. 1934 m. gavo žemės Kauno aps. Vilijampolės vls. Sargėnų k. 1938 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9252, išduotas 1933 06 29.

Žemaitaitis

Pijus, Kazio sūnus

Gimė 1894 04 07 Navininkų k. Vilkaviškio vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo 1919 04 18–1920 05 24. 1929 m. gyv. Alvito vls. Giedrių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3359, išduotas 1929 07 31.

Žemaitaitis

Antanas, Simono sūnus

Gimė 1893 11 12 Turčinų k. Būblelių vls. (Šakių r.). Mirė 1919 08 14 Kaune. Metrikuose – Žemaitis. Tarnavo nuo 1919 05 24. Mirė karo ligoninėje. Apdov. prašė motina Ona, gyv. Gelgaudiškyje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8584, išduotas 1932 06 16.

Žemaitis

Kostas, Juozo sūnus

Gimė 1898 03 13 Aukštadvario k. Ramygalos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo 1919 01 19–1919 08 12 partizanu, antrą kartą 1920 12 06–1922 10 22. 1931 m. gyv. Pumpėnų vls. Moliūnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9268, išduotas 1933 08 09.

Žemaitis

Kazys Aleksas, Kazio sūnus

Gimė 1896 02 25 Kavarsko mst. (Anykščių r.). Tarnavo 1919 03 12–1919 11 12, paleistas dėl sunkios šeimyninės padėties. 1929 m. gyv. Kovarsko mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2546, išduotas 1929 05 31.

Žemaitis

Petras, Benedikto sūnus

Gimė 1894 05 03 Daumantų k. Kavarsko vls. (Anykščių r.). Ats. viršila. Tarnavo 1919 03 12–1920 04 01. 1929 m. gyv. Kovarsko mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4641, išduotas 1930 02 15.

Žemaitis

Kazys, Kazio sūnus

Gimė 1896 03 09 Vaitkūnų k. Svėdasų vls. (Anykščių r.). Tarnavo 1919 07 04–1922 04 13. 1926 m. gavo žemės Panemunėlio dvare. 1930 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5671, išduotas 1930 10 31.

Žemaitis

Juozas, Antano sūnus

Gimė 1897 09 04 Marijampolės mst. (Marijampolės r.). Ats. viršila. Tarnavo 1919 01 02–1920 06 29. 1928 m. gyv. Kvietiškio vls. ir dvare. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2144, išduotas 1929 04 17.

Žemaitis

Juozas, Antano sūnus

Gimė 1896 08 09 Kalnaberžės k. Surviliškio vls. (Kėdainių r.). Tarnavo 1919 03 06–1921 11 14. 1934 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9961, išduotas 1937 04 19.

Žemaitis

Petras, Petro sūnus

Gimė 1892 03 01 Nemunėlio Radviliškio mstl. Nemunėlio Radviliškio vls. (Biržų r.). Ats. kpt. Tarn. 1919 01 01–1922 09. Buvo geležinkelio stočių komendantu Kaune, Mažeikiuose, Vilniuje. Baigė 8 gimn. kl., 1912–16 studijavo Dorpato u-te. 1925–28 tarn. VRM sistemoje, 1927 paskirtas Marijampolės aps.v-ku. Apdovanojimo liudijimas Nr. 683, išduotas 1928 08 29.

Žemaitis

Petras, Kazio sūnus

Gimė 1900 01 01 Kavarsko mst. (Anykščių r.). Ats. vyr. ltn. Tarnavo 1919 03 12–1927 05 01. Nuo 1928 09 01 tarnavo Rokiškio aps. pasienio policijoje rajono viršininku, gyv. Onuškyje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3752, išduotas 1929 10 21.

Žemaitis

Pranas, Petro sūnus

Gimė 1883 Kaune. Tarnavo sav. nuo 1919 06 15. 1928 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1062, išduotas 1928 10 20.

Žemaitis

Pranas, Jurgio sūnus

Gimė 1900 01 24 Romainių dv. Raudondvario vls. (Kauno r.). Tarnavo 1919 06 17–1921 10 24. 1931 m. gyv. Zapyškio vls. Mitkūnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8330, išduotas 1932 04 30.

Žemaitis

Tadas, Justo sūnus

Gimė 1900 01 01 Varnelių k. Kavarsko vls. (Anykščių r.). Tarnavo 1919 06 16–1921 10 17. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4256, išduotas 1929 11 21.

Žemaitis

Jonas, Juozo sūnus

Gimė 1893 08 01 Kuro k. Lekėčių vls. (Šakių r.). Tarnavo 1919 01 13–1920 03 17. Apdov. Vyčio Kryžiumi. 1930 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9672, išduotas 1935 10 31.

Žemaitis

Jonas, Juozo sūnus

Gimė 1893 02 05 Kudirkos Naumiesčio mst. (Šakių r.). Tarnavo 1919 02 22–1920 02 13. 1928 m. tarnavo Šakių aps. policininku. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4876, išduotas 1930 04 30.

Žemaitis

Bronius, Onos sūnus

Gimė 1899 01 08 Dievogalos k. Zapyškio vls. (Kauno r.). Tarnavo 1919 04 01–1921 10 31. 1928 m. gyv. Zapyškio mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1579, išduotas 1929 02 19.

Žemaitis

Antanas, Povilo sūnus

Gimė 1884 Oktos k. Seirijų vls. (Lazdijų r.). Tarnavo 1918 12 30–1920 03 08. 1932 m. gyv. Alytaus aps. Merkinės mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7826, išduotas 1932 01 15.

Žemaitis

Antanas, Andriaus sūnus

Gimė 1898 10 01 Klišių dv. Šakių vls. (Šakių r.). Metrikuose – Žemaitaitis. Į Ameriką išvyko prieš I pas. karą, 1920 m. birželio mėn. grįžo savo lėšomis ir stojo savanoriu. Tarnavo 1920 06 09–1922 10 06. Buvo lenkų nelaisvėje. 1930 m.gyv. Kaune, vėliau – Amerikoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9468, išduotas 1934 03 29.

Žemaitis

Antanas, Jono sūnus

Gimė 1898 06 Skardupių k. Kybartų vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo 1919 03 10–1921 10 06. 1931 m. gyv. Kybartų vls. Gegužių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7573, išduotas 1931 11 28.

Žemaitis

Antanas, Juozo sūnus

Gimė 1901 12 18 Petkeliškių k. Veiverių vls. (Prienų r.). Apdov. Tarnavo sav. 1919 01 18–1920 02 14, pašauktu – 1922 11 25–1923 10 02. 1930 m. gyv. Kauno aps. Pakuonio vls. Kudirkos k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7133.

Žemaitis

Adomas, Marijonos sūnus

Gimė 1901 11 04 Paberžių k. Pandėlio vls. (Rokiškio r.). Tarnavo 1919 01 29–1920 06 23. 1930 m. gyv. Rokiškio aps. Pandėlio vls. Paberžių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7132, išduotas 1931 06 25.

Žemaitis

Vincas, Kazio sūnus

Gimė 1899 12 06 Lipšio dv. Debeikių vls. (Anykščių r.). Tarnavo 1919 08 02–1922 02 18. 1932 m. gyv. Debeikių vls. Paežerių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8746, išduotas 1932 09 30.

Žemeckis-Užemeckis

Juozas, Jono sūnus

Gimė 1899 11 25 Liolių mst. Kelmės vls. (Kelmės r.). Tarnavo 1919 08 02–1922 04 06. 1929 m. gyv. Kelmės mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3468, išduotas 1929 08 21.

Žemgulis

Povilas, Leonardo sūnus

Gimė 1902 03 04 Tautkaičių k. Veiviržėnų vls. (Klaipėdos r.). Tarnavo 1919 08 01–1922 03 12. 1929 m. gyv. Veviržėnų vls. Lepaičių dvare. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4757, išduotas 1930 04 15.

Žemgulys

Jonas, Jurgio sūnus

Gimė 1901 05 11 Juodupio k. Veiviržėnų vls. (Klaipėdos r.). Tarnavo 1920 08 08–1922 10 08. 1933 m. gyv. Šilutės aps. Saugų vls. Kukoraičių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9460, išduotas 1934 03 29.

Žemrieta

Alfonsas, Jono sūnus

Gimė 1901 01 06 Smolenskos (Slabados) k. Pašvitinio vls. (Pakruojo r.). Tarnavo 1919 04 09–1920 05 20. 1929 m. gyv. Šiaulių aps. Linkuvos mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3844, išduotas 1929 11 11.

Žerolis

Jonas, Antano sūnus

Gimė 1899 03 09 Stepanavo plv. Pabaisko vls. (Ukmergės r.). Mirė 1920 02 10. Tarnavo nuo 1919 05 07. Mirė pulko ligoninėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5629, išduotas 1931 11 16.

Žeromskis

Petras, Baltraus sūnus

Gimė 1896 01 29 Valatkonių k. Baisogalos vls. (Radviliškio r.). Mirė 1927 07 24 Valatkonių k. Baisogalos vls. (Radviliškio r.). Tarnavo 1919 04 05–1921 10 15. Apdov. prašė žmona Elena, gyv. Baisogalos vls. Pašakių dvare. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7674, išduotas 1931 12 16.

Žiaugra

Vladas, Alekso sūnus

Gimė 1902 12 21 Jūnokų k. Panemunėlio vls. (Rokiškio r.). Tarnavo 1919 10 05–1920 04 02, 1920 08 28–1921 05 14. 1929 m. gyv. Panemunėlio vls. Šetekšnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5262, išduotas 1930 06 25.

Žiaugrys

Kazys, Jono sūnus

Gimė 1901 01 02 Latvijoje, Liepojos mst. Tarnavo 1919 07 27–1922 04 12. 1929 m. gyv. Panevėžio mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9020, išduotas 1933 01 31.

Žiauka

Vladas, Jono sūnus

Gimė 1896 11 28 Pigainių k. Ariogalos vls. (Raseinių r.). Jaun. puskarininkis. Tarnavo 1920 08 11–1921 11 12. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5527, išduotas 1930 08 11.

Žibas

Alfonsas, Antano sūnus

Gimė 1902 11 07 Garliavos mst. t. gyv. (Kauno r.). Tarnavo sav. 1920 01 08–1921 01 10. Dalyvavo Klaipėdos atvadavime. Pašauktu tarnavo 1923 03 09–1925 04 09. 1936 m. gyv. Kaune, dirbo filmų operatoriumi. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9131, išduotas 1933 04 26.

Žibas

Kazys, Kazio sūnus

Gimė 1901 05 13 Klavynių (Klevynių) k. Utenos vls. (Utenos r.). Tarnavo 1919 09 04–1922 01 14. Nuo 1926 m. gyv. Latvijoje, Valkos aps. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9969, išduotas 1937 04 19.

Žickis

Petras, Vinco sūnus

Gimė 1894 11 19 Skudžiūnų k. Šiluvos vls. (Raseinių r.). Tarnavo 1919 06 15–1920 04 17, paleistas dėl sveikatos. 1929 m. gyv. Šiluvos vls. Žalakių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4514, išduotas 1930 02 15.

Žickus

Antanas, Kazio sūnus

Gimė 1901 09 11 Raseinių mst. (Raseinių r.). Mirė 1920 02 02. Tarnavo nuo 1919 08 19. Mirė karo ligoninėje. Apdov. prašė žmona Elena, 1929 m. gyv. Jurbarko vls. Giedrių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4873, išduotas 1930 04 30.

Žickus

Juozas, Jono sūnus

Gimė 1897 12 09 Paviščiovio k. Eržvilko vls. (Jurbarko r.). Tarnavo sav. nuo 1919 02 09, pašauktu – 1919 03 05–1920 08 23. 1930 m. gyv. Eržvilko vls. Gabšiškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6254, išduotas 1931 01 22.

Židonis

Juozas, Jurgio sūnus

Gimė 1898 07 25 Panevėžyje. Tarnavo 1919 05 23–1920 03 04, paleistas prašant motinai. 1929 m. gyv. Panevėžio mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5533, išduotas 1930 08 11.

Židonis

Petras, Stasio sūnus

Gimė 1900 02 16 Meškalaukio k. Joniškėlio vls. (Pasvalio r.). Tarnavo 1919 04 14–1921 11 01. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1580, išduotas 1929 02 19.

Židonis

Antanas, Onos sūnus

Gimė 1894 07 22 Orelių k. Pušaloto vls. (Pasvalio r.). Tarnavo 1919 01 27–1919 08 14, iš pradžių Pušaloto partizanų būryje, vėliau kariuomenėje. 1929 m. gyv. Pušaloto mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4913, išduotas 1930 04 30.

Židžiūnas

Bernardas, Karolio sūnus

Gimė 1903 04 10 Noragėlių k. Seirijų vls. (Lazdijų r.). Tarnavo 1920 02 05–1921 07 18. 1930 m. gyv. Seirijų vls. Noragėlių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6412, išduotas 1931 02 25.

Žiemys

Antanas, Jono sūnus

Gimė 1895 11 04 Salos k. Salako vls. (Zarasų r.). 1 p.p. sav. 1919 07 01–1920 07 07. Eilinis. Gyv. Paupinės vls. Bliokmantų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3110, išduotas 1929 06 26.

Žiemys

Mykolas, Tomo sūnus

Gimė 1888 10 29 Mockabūdžių k. Keturvalakių vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo 1919 01 22–1920 02 05. 1930 m. gyv. Keturvalakių vls. Palaimos k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5745, išduotas 1930 10 31.

Žigas

Kostas, Stasio sūnus

Gimė 1893 11 09 Mingelionių k. Krekenavos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo 1919 05 23–1921 12 09. 1930 m. gyv. Panevėžio mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6723, išduotas 1931 04 21.

Žygas

Juozas, Juozo sūnus

Gimė 1896 03 29 Pavartyčių k. Šeduvos vls. (Radviliškio r.). Tarnavo 1919 03 25–1921 11 15. 1934 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9505, išduotas 1934 07 12.

Žikevičius-Iržikevičius

Juozas, Jono sūnus

Gimė 1901 03 27 Šeškų k. Piniavos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo 1919 01 07–1919 08 14 partizanu. 1936 m. gyv. Pumpėnų vls. Lavėnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10066, išduotas 1938 01 31.

Žilaitis

Kazys, Jurgio sūnus

Gimė 1896 12 20 Daukantiškių k. Gelgaudiškio vls. (Šakių r.). Tarnavo 1919 01 21–1921 11 12. 1929 m. gyv. Gelgaudiškio vls. Dabitų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5248, išduotas 1930 06 25.

Žilaitis

Salemonas, Juozo sūnus

Gimė 1899 12 02 Pilypų k. Jankų vls. (Šakių r.). Tarnavo sav. nuo 1919 01 27, pašauktu – 1919 10 01–1921 11 11. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3761, išduotas 1929 10 21.

Žilėnas

Juozas, Justino sūnus

Gimė 1899 04 15 Rusijoje, Mogiliovos aps. Suslovkos k. Kilęs iš Raseinių aps. Kražių vls. Linkaučių k. Tarnavo 1919 04 07–1920 06 06. 1930 m. gyv. Linkaučių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6141, išduotas 1930 12 20.

Žilinskas

Kazys, Simo sūnus

Gimė 1878 03 04 Paviemonių k. Veiverių vls. (Prienų r.). Tarnavo 1919 10 01–1920 03 27, paleistas dėl ligos. 1929 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4271, išduotas 1929 11 21.

Žilinskas

Kazys, Felikso sūnus

Gimė 1903 05 19 Kvetkų k. Panemunio vls. (Rokiškio r.). Ats. ltn. Tarnavo 1919 10 20–1923 04 21, paleistas dėl ligos. Vėliau tarnavo policijoje. Nuo 1928 02 09 dimisijos ltn. Apd. Vyčio Kryžiumi. Nuo 1927 gyv. Panemunio vls. Kvietkuose, 1928 Vilkaviškio aps. viršininkas. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1720, išduotas 1929 02 19.

Žilinskas

Petras, Jono sūnus

Gimė 1898 07 04 Skardupių k. Keturvalakių vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo 1919 02 15–1921 10 11. 1929 m. tarnavo pasienio policijoje Mažeikių bare. 1930 m. gyv. Mažeikių aps. Leckavos mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5529, išduotas 1930 08 11.

Žilinskas

Pranas, Augustino sūnus

Gimė 1893 09 30 Januškonių (Kozlovkos, Žandariškės) k. Baisogalos vls. (Radviliškio r.). Tarnavo 1919 03 28–1920 04 20. 1930 m. gyv. Baisogalos vls. Bučiūnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7135, išduotas 1931 06 25.

Žilinskas

Kazys, Justino sūnus

Gimė 1896 09 08 Pajulių dv. Smilgių vls. (Panevėžio r.). Gimė Proščiunų okolicoje (Sidabravos parapija). Grandinis. Tarnavo 1919 04 09–1921 12 01. 1930 m. gyv. Šeduvos vls. Kleboniškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7134, išduotas 1931 06 25.

Žilinskas

Kazys, Jurgio sūnus

Gimė 1889 03 29 Paistrės k. Pumpėnų vls. (Pasvalio r.). Krikštytas Kriklėnų bžn. Tarnavo 1919 04 05–1920 04 17. 1928 m. gyv. Naujamiesčio vls. Malakausko dvare. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1692, išduotas 1929 10 21.

Žilinskas

Kazys, Aleksandro sūnus

Gimė 1904 03 01 Šiauliuose. Mirė 1935 04 08 Šiauliuose. Tarnavo 1920 02 13–1923 04 01. Gyv. Šiaulių mst. Mirė nuo džiovos. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9595, išduotas 1935 04 30.

Žilinskas

Karolis, Antano sūnus

Gimė 1896 04 29 Grasčių k. Žarėnų vls. (Telšių r.). Krikštytas Naujųjų Varnių bžn. Puskarininkis. Tarnavo 1919 06 11–1920 04 15, paleistas dėl ligos. Gyv. Žarėnų vls. Kelmakų k., 1929 m. – Graščių malūne. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3538, išduotas 1929 08 21.

Žilinskas

Stasys, Jono sūnus

Gimė 1900 10 23 Kaune. Tėvai iš Josvainių vls. Tarnavo 1919 09 29–1922 01 11. 1933 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9115, išduotas 1933 03 31.

Žilinskas

Stasys, Miko sūnus

Gimė 1898 12 17 Trakiškių k. Marijampolės vls. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. nuo 1919 01 06, pašauktu – 1919 03 04–1919 08 29, paleistas dėl ligos. 1929 m. gyv. Javaravo vls. Meškinės k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 961, išduotas 1929 11 13.

Žilinskas

Stasys, Juozo sūnus

Gimė 1899 10 13 Kybartų k. Kybartų vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo 1919 02 11–1921 11 13. 1929 m. gyv. Kybartų vls. Kybeikių I k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4830, išduotas 1930 04 28.

Žilinskas

Vaclovas, Mataušo sūnus

Gimė 1898 Daugirdų k. Krokialaukio vls. (Alytaus r.). Kilęs iš Alytaus aps. Simno vls. Ochotkos k. Tarnavo sav. nuo 1919 01 04. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 487, išduotas 1928 08 14.

Žilinskas

Vincas, Antano sūnus

Gimė 1886 04 08 Palaukėsių dv. Žeimių vls. (Jonavos r.). Mirė 1919 05 27 Kėdainių mst. (Kėdainių r.). (Žiliūnas) Tarnavo nuo 1919 03 07. Mirė nuo šiltinės. Apdov. prašė duktė Žiliūnaitė-Judeikienė Marijona, gyv. Dotnuvos vls. Šalčiniškės vns. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8587, išduotas 1932 06 16.

Žilinskas

Vincas, Vinco sūnus

Gimė 1894 04 16 Punsko mst. Punsko vls. Ats. viršila. Tarnavo 1919 01 09–1922 12 06. 1928 m. gyv. Marijampolės mst., Tarpučių priemiestyje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2763, išduotas 1929 05 31.

Žilinskas

Zigmas, Kazio sūnus

Gimė 1899 02 23 Aukštosios Panemunės mst. Aukštosios Panemunės vls. (Kauno r.). Tarnavo 1919 03 28–1921 10 18. 1929 m. gyv. A. Panemunės vls. Patamušėlio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2141, išduotas 1929 04 17.

Žilinskas

Jurgis, Adomo sūnus

Gimė 1885 04 17 Januškonių (Kozlovkos, Žandariškės) k. Baisogalos vls. (Radviliškio r.). Apdov. Vyčio Kryžiumi. Gyd. plk. ltn. Tarnavo 1919 04 05–1921 03 01. 1912 m. baigė Dorpato universitetą. 1920 m. pasižymėjo kovoje prieš lenkus. 1922–1940 m. VDU medicinos fak. dėstytojas. 1944 m. išvyko į JAV. Apdovanojimo liudijimas Nr. 106, išduotas 1928 05 14.

Žilinskas

Juozas, Martyno sūnus

Gimė 1898 12 14 Sevelionių k. Kruonio vls. (Kaišiadorių r.). Tarnavo 1919 04 01–1920 04 01, paleistas dėl ligos. 1929 m. gyv. Kruonio vls. Kurniškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6777, išduotas 1931 04 30.

Žilinskas

Jonas, Jokimo sūnus

Gimė 1895 06 23 Karūnavos k. Josvainių vls. (Kėdainių r.). Tarnavo 1919 03 06–1920 05 01. 1930 m. gyv. Jonavos mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6467, išduotas 1931 02 28.

Žilinskas

Jonas, Jono sūnus

Gimė 1897 08 27 Sargelių k. Šiluvos vls. (Raseinių r.). Mirė 1920 06 21 Marijampolės mst. (Marijampolės r.). Tarnavo nuo 1919 01 22. Apdov. prašė motina, gyv. Šiluvos vls. Burbiškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8585, išduotas 1932 06 16.

Žilinskas

Jonas, Antano sūnus

Gimė 1899 03 25 Domeikų k. Paežerių vls. (Vilkaviškio r.). Ats. kpt. Įstojo 1920 07 15. Baigė Karo m-klos 5-tą laidą. 1925 m. tėvas prašė atleisti, bet vadovybė nesutiko, nes neturėjo artileristo instruktoriaus. Apdovanojimo liudijimas Nr. 36, išduotas 1928 04 30.

Žilinskas

Antanas, Domo sūnus

Gimė 1898 05 23 Pelelių k. Punsko vls. Tarnavo 1919 02 17–1921 11 13. Apdov. prašė brolis Juozas, nes Antanas gyv. okupuotoje Lietuvoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9520, išduotas 1934 10 25.

Žilinskas

Antanas, Mato sūnus

Gimė 1901 06 17 Daugirdų k. Krokialaukio vls. (Alytaus r.). Puskarininkis. Tarnavo 1919 06 29–1921 04 17. 1929 m. gyv. Krokialaukio vls. Verebiejų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4251, išduotas 1929 11 21.

Žilinskas

Antanas, Mato sūnus

Gimė 1896 01 04 Reištakiemio k. Punsko vls. Tarnavo 1920 06 02–1921 08 01. Paliuosuotas sulig Amerikos Lietuvių Legiono Lietuvoje sąlygų. 1929 m. gyv. Lazdijų vls. Deiviliškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5335, išduotas 1930 06 25.

Žilinskas

Antanas, Jurgio sūnus

Gimė 1901 05 15 Bagrėno k. Ašmintos vls. (Prienų r.). Tarnavo 1919 03 13–1920 03 19. Apdov. Vyčio Kryžiumi. 1928 m. gyv. Balbieriškio vls. Naravų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1676, išduotas 1929 02 19.

Žilinskas

Adolfas, Antano sūnus

Gimė 1895 10 17 Brazavo k. Kalvarijos vls. (Marijampolės r.). Vyr. ltn. 1921 m. baigė Karo m-klą. Savanoris nuo 1919 02 06. 1920–1932 m. tarnavo Alytuje, Klaipėdoje, Tauragėje, Rokiškyje (1940 m.). Kpt. nuo 1923 m. Apdovanojimo liudijimas Nr. 367, išduotas 1928 06 09.

Žilinskis

Stasys, Aleksandro sūnus

Gimė 1901 01 04 Kražių mstl. Kražių vls. (Kelmės r.). Tarnavo 1919 03 04–1920 04 03. Buvo apdov. vėliau medalis be reikalo atimtas. Nr. 1035 įteiktas Kutkai Antanui. 1930 m. tarnavo Telšių notaro sekretoriumi. 1937 06 išduotas kitas liudijimas tuo pačiu Nr. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1035, išduotas 1928 10 20.

Žilys

Antanas, Roko sūnus

Gimė 1899 04 23 Papalčių k. Krekenavos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo 1919 04 02–1921 10 23. 1929 m. gyv. Krekenavos vls. Antanapolio dvare. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2854, išduotas 1929 06 26.

Žilys

Jurgis, Vinco sūnus

Gimė 1877 09 01 Jurgelionių k. Siesikų vls. (Ukmergės r.). Tarnavo 1919 03 08–1920 03 31. 1928 m. gyv. Panevėžyje, dirbo policininku. 1905 m. revoliucijos dalyvis Siesikų mst., taip pat kūrė vietos valdžią 1918 m. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2634, išduotas 1929 05 31.

Žilys

Vincas, Jono sūnus

Gimė 1898 02 01 Pakruostės k. Surviliškio vls. (Kėdainių r.). Mirė 1972. Kpt., 1929 11 23 pakeltas mjr. 1919 02 17 įstojo į kariuomenę, 1919 07 06 baigė Karo m-klą. 1932 m. baigė belgų karo akademiją Briuselyje. 1941 m. represuotas. 1955 m. grįžo. Apdovanojimo liudijimas Nr. 115, išduotas 1928 05 14.

Žiliūnas

Juozas, Dominiko sūnus

Gimė 1898 10 01 Latvijoje, Liepojos mst. Kilęs iš Kėdainių mst. Tarnavo 1919 01 26–1920 07 04, paleistas dėl sveikatos. 1936 m. gyv. Kėdainių mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10258, išduotas 1940 06 05.

Žilius

Povilas, Juozo sūnus

Gimė 1883 03 01 Gaudučių k. Kartenos vls. (Kretingos r.). Tarnavo 1920 11 09–1922 02 01. 1936 m. gyv. Kretingos mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10126, išduotas 1938 11 29.

Žilnis

Kostantas Kazimieras Nikalojus, Konstantino sūnus

Gimė 1900 04 05 Zamuškos plv. Traupio vls. (Anykščių r.). Krikštytas Traupio bžn. Tarnavo 1919 05 15–1921 12 01. 1922–1925 policininkas Panevėžyje. 1939 gyv. Kaune, įstojo į LKKSS. Liudijimą buvo pametęs. Dublikatą išduodant pakeistas vardas, nes jis perėjo į stačiatikybę. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5922, išduotas 1936 07 31.

Žilvis

Juozas, Vinco sūnus

Gimė 1899 Vadinio vns. Kapčiamiesčio vls. (Lazdijų r.). Tarnavo 1919 01 10–1920 06 30. 1928 m. gyv. Seinų aps. Lazdijų mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1146, išduotas 1928 10 31.

Žilvys

Juozas, Juozo sūnus

Gimė 1900 09 11 Kapčiamiesčio mstl. Kapčiamiesčio vls. (Lazdijų r.). Tarnavo 1919 04 24–1922 01 22. 1928 m. gyv. Seinų aps. Veisėjų mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4315, išduotas 1929 11 21.

Žymantas

Felicijonas, Antano sūnus

Gimė 1895 10 26 Pazimkalnio k. Skaudvilės vls. (Tauragės r.). Tarnavo 1919 02 10–1920 03 22. 1933 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9353, išduotas 1933 11 30.

Žymantas

Jonas, Antano sūnus

Gimė 1900 01 31 Upynos mstl. Upynos vls. (Šilalės r.). Mirė 1920 10 22. Tarnavo nuo 1919 04 29. Patekęs į nelaisvę žuvo. Apdov. prašė motina Elzbieta, gyv. Batakių vls. Lomių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9322, išduotas 1933 10 31.

Žimontas

Rokas, Igno sūnus

Gimė 1898 08 12 Albaičių k. Vaiguvos vls. (Kelmės r.). Tarnavo 1919 04 15–1921 10 06. 1929 m. gyv. Raseinių aps. Kražių vls. Žukaučiznos k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4326, išduotas 1929 12 21.

Žinevičius

Antanas, Eustachijaus sūnus

Gimė 1899 11 19 Berčiūnų k. Naujamiesčio vls. (Panevėžio r.). Mirė 1920 10 19. Tarnavo nuo 1919 06 16. Apdov. prašė motina Agota, gyv. Naujamiesčio vls. Berčiūnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6411, išduotas 1931 02 25.

Žiniauskas

Ignas, Prano sūnus

Gimė 1905 10 20 Latvijoje, Liepojos mst. Kilęs iš Telšių aps. Plungės vls. Kapaciškių k. Tarnavo 1919 12 31–1923 07 02. Nuo 1923 m. dirbo policijoje Telšių, Mažeikių, Vilkaviškio aps. 1928 m. gyv. Mažeikių aps. Viekšnių mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2455, išduotas 1929 05 31.

Žioba

Juozas, Jono sūnus

Gimė 1900 08 26 Jokimiškio dv. Pakuonio vls. (Prienų r.). Tarnavo sav. nuo 1919 02 04, pašauktu – 1919 10 01–1921 10 14. 1930 m. gyv. Marijampolės aps. Prienų mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5528, išduotas 1930 08 11.

Žiobakas

Antanas, Lukošiaus sūnus

Gimė 1900 05 08 Jokūbavo k. Kretingos vls. (Kretingos r.). Tarnavo 1919 02 06–1921 10 19. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10166, išduotas 1939 04 15.

Žiobakas

Stasys, Lukošiaus sūnus

Gimė 1901 12 23 Dopulčių k. Kretingos vls. (Kretingos r.). Vyr. puskarininkis. Tarnavo 1919 02 05–1922 07 05. 1928 m. gyv. Kretingos aps. ir vls. Žadeikių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2286, išduotas 1929 04 24.

Žiobakas

Vincas, Kazio sūnus

Gimė 1902 02 10 Kretingos mst. (Kretingos r.). Tarnavo sav. 1920 10 14–1921 11 15, pašauktu – 1922 12 05–1923 09 25. 1928 m. gyv. Kretingos mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1672, išduotas 1929 02 19.

Žiobokas

Stasys, Antano sūnus

Gimė 1895 03 19 Diburių k. Kartenos vls. (Kretingos r.). Grandinis. Tarnavo 1919 04 14–1920 05 08. 1936 m. gyv. Kartenos vls. Dyburių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9814, išduotas 1936 07 31.

Žiobokas

Alfonsas, Kazio sūnus

Gimė 1900 12 01 Kretingos mst. (Kretingos r.). Mirė 1920 01 29. Tarnavo nuo 1919 05 08. Mirė karo ligoninėje nuo ligos. Apdov. prašė brolis Antanas, gyv. Kretingos mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9830, išduotas 1936 09 30.

Žiogas

Petras, Vinco sūnus

Gimė 1894 04 21 Šedbarų k. Tytuvėnų vls. (Kelmės r.). Tarnavo 1919 04 04–1920 04 25. 1929 m. gyv. Trakų aps. Žaslių vls. Rečionių gelž. būdelėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4559, išduotas 1930 02 15.

Žirgulis

Juozas, Augustino sūnus

Gimė 1896 09 30 Šlapaberžės k. Dotnuvos vls. (Kėdainių r.). Tarnavo 1919 04 10–1921 11 13. 1931 m. gyv. Šlapaberžio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7631, išduotas 1931 11 16.

Žitinevičius

Antanas, Jurgio sūnus

Gimė 1901 10 12 Zapyškio mstl. Zapyškio vls. (Kauno r.). Tarnavo 1919 09 11–1921 01 09. 1928–1932 m. gyv. Klaipėdos mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8940, išduotas 1932 12 28.

Žitinevičius

Edvardas, Juozo sūnus

Gimė 1896 10 17 Pamiontkos (Padainių Balynių) Paežerėlių vls. (Šakių r.). Tarnavo nuo 1919 05 09. Nukautas žvalgybos mūšyje su vokiečiais. Apdov. prašė tėvas, gyv. Paežerėlių vls. Ž. Panemunės k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8665, išduotas 1932 06 22.

Žitinevičius

Gabrielius Jonas, Jurgio sūnus

Gimė 1900 04 01 Zapyškio mstl. Zapyškio vls. (Kauno r.). Mirė 1923 05 01 Kaune. Apdov. Vyčio Kryž. Tarn. sav. 1919 01 06–1921 11 17 (kitais 05 09). Ats. viršila. 1921–1922 m. buvo polic. nuovados Zarasų aps.v-ko padėj. Nušautas. Apdov. gavo tėvas Jurgis, 1930 m. gyv. Zapyškio vls. Kluoniškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7630, išduotas 1931 11 16.

Žitkauskas

Juozas, Kazio sūnus

Gimė 1900 10 25 Juškių k. Paežerėlių vls. (Šakių r.). Mirė 1921 06 02 Meškeliūnų k. Paežerėlių vls. (Šakių r.). Tarnavo 1919 03 06–1920 05 31, paleistas medicinos komisijos nutarimu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5715, išduotas 1930 10 31.

Žitkevičius

Silvestras, Antano sūnus

Gimė 1894 02 18 Miltupių vns. Jonavos vls. (Jonavos r.). Tarnavo 1919 04 27–1920 04 20. 1929 m. gyv. Jonavos vls. Aukštakaimio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4941, išduotas 1930 04 30.

Žitkevičius

Balys, Domo sūnus

Gimė 1899 04 25 Palaukių k. Subačiaus vls. (Kupiškio r.). Vyr. ltn., 1940 m. – majoras. Tarnavo nuo 1919 01 15 kareiviu. 1921 m. baigė Karo m-klos IV laidą. 1940 09 01 paleistas dėl ligos. Apdovanojimo liudijimas Nr. 887, išduotas 1928 08 31.

Žiugžda

Juozas, Juozo sūnus

Gimė 1897 03 01 Kuišių k. Mikališkių vls. (Marijampolės r.). Mirė 1919 05 26 Ingavangio k. Šilavoto vls. (Prienų r.). Tarnavo nuo 1919 01 23. Nuo 1919 03 18 gulėjo ligoninėje, 1919 04 11 buvo išrašytas namo gydytis. Mirė nuo džiovos. Apdov. prašė motina Marijona, gyv. Mikeliškio vls. Stuomenų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7270, išduotas 1931 08 29.

Žiupka

Kazys, Jurgio sūnus

Gimė 1896 09 30 Graužiečių k. Pabaisko vls. (Ukmergės r.). Vyr. puskarininkis. Tarnavo 1919 05 10–1920 03 30, 1920 11 03–1921 03 08. Dalyv. Klaipėdos sukilime. Apdov. 1 laipsn. Kryž. „Už tėvynę“ (Nr. 353). 1928–1934 prižiūrėtojas kalėjime, vėliau polic. pasienyje Kernavėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4258, išduotas 1929 11 21.

Žiūra

Jonas, Motiejaus sūnus

Gimė 1904 10 14 Samylų k. Aukštosios Panemunės vls. (Kauno r.). Tarnavo 1920 11 02–1921 12 17. 1931 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8060, išduotas 1932 02 09.

Žiūra

Povilas, Motiejaus sūnus

Gimė 1899 01 24 Strielčių k. Ašmintos vls. (Prienų r.). Tarnavo sav. nuo 1919 06 01, pašauktu – 1919 10 01–1921 11 27. 1928 m. gyv. Ašmintos vls. Kampiškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1864, išduotas 1929 03 23.

Žiūra

Jonas, Mykolo sūnus

Gimė 1899 Prienų vls. (Prienų r.). Metrikuose – Žiūrys. Grandinis. Tarnavo 1918 12 31–1921 09 10. 1931 m. gyv. Prienų mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7486, išduotas 1931 10 28.

Živila

Juozas, Vinco sūnus

Gimė 1895 Kalvarijos mst. (Marijampolės r.). Tarnavo 1919 03 10–1920 03 07. 1930 m. gyv. Kalvarijos vls. Orijos k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7485, išduotas 1931 10 28.

Žižis

Petras, Adomo sūnus

Gimė 1896 09 01 Taujėnų dv. Taujėnų vls. (Ukmergės r.). Tarnavo 1919 05 16–1921 11 28. 1929 m. gyv. Ramygalos vls. Vainorių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3297, išduotas 1929 07 30.

Žižis

Petras, Tomo sūnus

Gimė 1894 05 14 Stimburių k. Deltuvos vls. (Ukmergės r.). Tarnavo 1919 04 28–1920 05 14. 1932 m. gyv. Deltuvos vls. Gintarų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7997, išduotas 1932 02 29.

Žižiūnas

Albinas, Tado sūnus

Gimė 1897 03 01 Kuršių k. Ramygalos vls. (Panevėžio r.). Mirė 1919 05 20. Tarnavo nuo 1919 02 28. Mirė nuo žaizdų gautų mūšyje su bolševikais. Apdov. prašė sesuo Viktorija Kaupienė, gyv. Daukšynos k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8331, išduotas 1932 04 27.

Žižiūnas

Petras, Baltraus sūnus

Gimė 1896 03 24 Išlaužų k. Pagirių vls. (Kėdainių r.). Tarnavo 1919 03 01–1921 10 15. 1929 m. gyv. Ramygalos vls. Žvalgaičių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4940, išduotas 1930 04 30.

Žižniauskas

Bronius, Jono sūnus

Gimė 1897 12 15 Papurvių k. Šėtos vls. (Kėdainių r.). Tarnavo 1919 03 02–1921 12 24. 1929 m. gyv. Ukmergės aps. Pagirių vls. Tulpiakiemio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4257, išduotas 1929 11 11.

Žižniauskas

Alfonsas

Gimė 1892 Pagirių vls. (Kėdainių r.). Vyčio Kryžiaus kavalierius.

Žlioba

Stasys, Adomo sūnus

Gimė 1897 11 01 Meškučių k. Pagirių vls. (Kėdainių r.). Tarnavo nuo 1919 03 02. Buvo nukautas bolševikų fronte. Apdov. prašė tėvas, gyv. Pagirio vls. Meškučių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5657, išduotas 1930 10 31.

Žliobas

Petras, Jurgio sūnus

Gimė 1899 02 01 Kreivių k. Deltuvos vls. (Ukmergės r.). Tarnavo 1919 05 04–1921 10 18. 1929 m. gyv. Deltuvos vls. Gintarų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3339, išduotas 1929 07 31.

Žmuida

Vladas, Antano sūnus

Gimė 1900 01 15 Sasnavos mstl. Sasnavos vls. (Marijampolės r.). Tarnavo 1919 03 13–1921 11 22. 1932 m. gyv. Vilkaviškio aps. Vištyčio mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9298, išduotas 1933 10 24.

Žmuidinas

Antanas, Jurgio sūnus

Gimė 1901 I p. Susniukų k. Raudenio vls. (Marijampolės r.). Tarnavo 1919 10 17–1921 12 17. 1930 m. gyv. Kvietiškio vls. Liepynų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5716, išduotas 1930 10 31.

Žobakas

Andrius, Prano sūnus

Gimė 1895 02 08 Impilties Senosios k. Darbėnų vls. (Kretingos r.). Tarnavo 1919 01 23–1920 02 09. 1929 m. gyv. Kartenos vls. Sauserių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4962, išduotas 1930 04 30.

Žolynas

Jonas, Kazio sūnus

Gimė 1900 04 05 Gižų k. Gižų vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo 1919 01 10–1920 02 04. 1929 m. gyv. Alvito vls. Dailučių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4217, išduotas 1929 11 21.

Žolpa

Povilas, Povilo sūnus

Gimė 1900 09 13 Jonaičių k. Luokės vls. (Telšių r.). Tarnavo 1919 03 17–1920 05 06. 1931 m. gyv. Panevėžio aps. Šeduvos vls. Vaidulonių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7633, išduotas 1931 11 16.

Žongaila

Antanas, Vinco sūnus

Gimė 1892 12 04 Mykalavos vns. Girkalnio vls. (Raseinių r.). Tarnavo 1919 04 04–1920 06 10. 1929 m. gyv. Šiaulių aps. ir vls. Turakiškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4295, išduotas 1929 11 21.

Žorga

Jonas, Mykolo Jeronimo sūnus

Gimė 1899 06 24 Volkoščizno dv. Jonavos vls. (Jonavos r.). Sanit. puskarininkis. Tarnavo 1919 10 01–1923 02 09. 1928 m. gyv. Šiaulių mst. Byloje yra nuotrauka. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2145, išduotas 1929 04 17.

Žostautas

Stasys, Prano sūnus

Gimė 1900 01 01 Joskildų k. Ramygalos vls. (Panevėžio r.). Mirė 1919 09 30. Tarnavo nuo 1919 01 09. Mirė R. Kryžiaus ligoninėje. Apdov. prašytojas jo tėvas 1929 m. gyv. Panevėžio aps. ir vls. Dumblaukių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3182, išduotas 1929 07 30.

Žotkevičius

Juozas, Anupro sūnus

Gimė 1893 07 05 Balninkų dv. Balninkų vls. (Molėtų r.). Mirė 1929 05 12 Žagarės mst. (Joniškio r.). Metrikuose – Žetkevičius. Tarnavo sav. 1919 05 07–1920 06 02. Apdov. prašė motina Zofija, gyv. Žagarės mst. Jos sūnus tarnavo policininku, persišaldė, gavo džiovą ir mirė. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5531, išduotas 1930 08 11.

Žukas

Antanas, Kosto sūnus

Gimė 1902 II p. Baltarusijoje, Švenčionių aps.Vaistamo vls.Zabločių k.(Zabolotje). Tarnavo sav. 1919 02 01–1920 06 10 2 p.p. 1933 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9375, išduotas 1933 11 30.

Žukas

Ignas, Antano sūnus

Gimė 1899 07 31 Kupsčių k. Pernaravos vls. (Kėdainių r.). Tarnavo 1919 01 10–1920 04 10. 1930 m. gyv. Pernaravos vls. Juodžių vns. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6142, išduotas 1930 12 20.

Žukas

Jonas, Jono sūnus

Gimė 1891 06 21 Kauklių dv. Pušaloto vls. (Pasvalio r.). Tarnavo 1919 01 27–1919 08 14 kaip partizanas. 1928 m. gyv. Pušaloto vls. Valmonų k., vėliau Motkūnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4511, išduotas 1930 02 15.

Žukas

Juozas, Jono sūnus

Gimė 1900 05 22 Tolainių k. Užvenčio vls. (Kelmės r.). Puskarininkis. Tarnavo 1919 01 24–1921 12 10. 1936 m. gyv. Šiaulių mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10163, išduotas 1939 04 15.

Žukas

Juozas, Igno sūnus

Gimė 1893 11 11 Kalnuočių k. Kavarsko vls. (Anykščių r.). Ats. vachmistras. Tarnavo 1919 04 19–1924 04 14. 1929 m. gyv. Kovarsko vls. Penionių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4294, išduotas 1929 11 21.

Žukas

Kazys, Lauryno sūnus

Gimė 1901 11 28 Valenavos k. Dotnuvos vls. (Kėdainių r.). Mirė 1919 08 25. Viršila. Tarnavo nuo 1919 05 03. Pateko į bolševikų nelaisvę ir negrįžo. Apdov. prašė brolis Antanas, gyv. Dotnuvos vls. Vainotiškių k. 1932 m. komisija jo nepripažino savanoriu, bet visuose sąrašuose yra įrašytas. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4802, išduotas 1930 04 15.

Žukas

Stasys, Aleksandro sūnus

Gimė 1902 01 27 Pašylių k. Truskavos vls. (Kėdainių r.). Tarnavo 1919 01 12–1920 02 05. 1928 m. gyv. Krekenavos vls. ir mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 671, išduotas 1928 08 29.

Žukas

Viktoras, Igno sūnus

Gimė 1896 07 10 Angininkų k. Simno vls. (Alytaus r.). Tarnavo 1919 02 03–1921 10 30. 1929 m. gyv. Krokialaukio vls. Čiurlionių I k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3863, išduotas 1929 11 11.

Žukas-Maršalka

Blažiejus, Marijonos sūnus

Gimė 1901 02 02 Truskavos mstl. Truskavos vls. (Kėdainių r.). Tarnavo 1919 03 27–1921 10 12. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2528, išduotas 1929 05 31.

Žukas-Žukauskas

Pranciškus, Juozo sūnus

Gimė 1895 09 08 Dotnavos dv. Dotnuvos vls. (Kėdainių r.). Tarnavo sav. 1919 05 14–1920 05 30, mobilizuotu – 1920 11 11–1921 01 20. Apdov. Vyčio Kryžiaus 1 rūšies III laipsnio ordinu. 1931 m. gyv. Gudžiūnų vls. Pamiškio vns. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10122, išduotas 1938 10 17.

Žukauskas

Liudvikas, Pranas sūnus

Gimė 1897 08 18 Šeduvos mst. (Radviliškio r.). Tarnavo 1919 04 03–1920 07 26. 1930 m. gyv. Šeduvoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6639, išduotas 1931 04 02.

Žukauskas

Liudas, Andriaus sūnus

Gimė 1894 08 25 Maišymų k. Rudaminos (L.) vls. (Lazdijų r.). Mirė 1978 04 14. Dimisijos papulkininkis. Tarnavo 1919 04 09–1923 04 15. Apdov. įvairiais ordinais. Karo invalidas. Apdov. Vyčio Kryžiuus ordinu. Vertėjas, žurnalistas. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10298, išduotas 1940 06 24.

Žukauskas

Kazys, Simo sūnus

Gimė 1902 07 24 Kinčalių k. Nemakščių vls. (Raseinių r.). Tarnavo 1919 04 30–1920 08 07. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3469, išduotas 1929 08 21.

Žukauskas

Kazys, Vinco sūnus

Gimė 1902 01 01 Anglijoje, Londonas. Mirė 1920 10 18 Vilniuje. Kilęs iš Šiaulių aps. Padubysio vls. Kanapinių k. Tarnavo nuo 1919 05 01. Buvo sužeistas ir mirė lenkų nelaisvėje. Apdov. prašė tėvas, gyv. Pašvitinio vls. Vainiūnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9549, išduotas 1934 10 25.

Žukauskas

Motiejus, Prano sūnus

Gimė 1900 09 01 Gudelių k. Veisiejų vls. (Lazdijų r.). Tarnavo 1919 01 15–1921 10 18. 1930 m. gyv. Veisiejų vls. Vytautų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6554, išduotas 1931 03 26.

Žukauskas

Kazys, Simo sūnus

Gimė 1895 12 13 Kaune. Tarnavo 1919 01 18–1920 02 20. Buvo sužeistas. Žemės gavo Vendžiogalos vls. Grabuvkos k. 1938 m. jis atsiuntė komisijai susidėvėjusį kūrėjo savanorio medalio liudijimą. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5532, išduotas 1930 08 11.

Žukauskas

Kazys, Jokūbo sūnus

Gimė 1874 I p. Pagraužių k. Liubavo vls. (Marijampolės r.). Mirė 1920 04 08 Liubavo k. Liubavo vls. (Marijampolės r.). Tarnavo 1919 03 01. Paleistas atostogų 1919 09 pateko į lenkų nelaisvę. Apdov. prašė sūnus Juozas, 1933 m. gyv. Liubavo mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9690, išduotas 1936 01 31.

Žukauskas

Juozas, Prano sūnus

Gimė 1899 03 24 Kruopių k. Josvainių vls. (Kėdainių r.). Tarnavo 1919 11 01–1922 04 10. 1932 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9000, išduotas 1933 01 31.

Žukauskas

Juozas, Jono sūnus

Gimė 1895 11 23 Marijonavos dv. Ramygalos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo 1919 01 13–1920 08 15. 1930 m. gyv. Ramygalos vls. Masiokų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6257, išduotas 1931 01 22.

Žukauskas

Juozas, Antano sūnus

Gimė 1898 09 03 Pašiekštupio k. Gudelių vls. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. nuo 1919 01 08, pašauktu – 1919 03 05–1921 11 27. 1929 m. gyv. Marijampolės aps. Veiverių vls. Lizdeikių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4512, išduotas 1930 02 15.

Žukauskas

Petras, Kazio sūnus

Gimė 1899 08 15 Gasparų k. Piniavos vls. (Panevėžio r.). Grandinis. Tarnavo 1919 04 01–1922 12 03. 1930 m. gyv. Utenos aps. Linkmenų vls. Saldutiškio mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5833, išduotas 1930 10 31.

Žukauskas

Petras, Miko sūnus

Gimė 1899 Lazdijų mst. (Lazdijų r.). Puskarininkis. Tarnavo 1919 01 09–1921 12 01. 1930 m. gyv. Lazdijų mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7138, išduotas 1931 06 25.

Žukauskas

Petras, Prano sūnus

Gimė 1897 01 18 Girelės (Pusčos, Pužų) k. Kavarsko vls. (Anykščių r.). Tarnavo 1919 01 27–1921 10 26. 1930 m. gyv. Panevėžio aps. Pumpėnų vls. Lavenų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7137, išduotas 1931 06 25.

Žukauskas

Petras, Karolio sūnus

Gimė 1898 Raukštonių k. Ramygalos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo 1919 03 01–1921 02 27. 1929 m. gyv. Ramygalos vls. ir mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3911, išduotas 1929 11 13.

Žukauskas

Pijus, Petro sūnus

Gimė 1899 02 04 Būdežerių k. Vilkaviškio vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo 1919 03 13–1921 10 06. 1929 m. gyv. Alvito vls. Švitrūnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5298, išduotas 1930 06 25.

Žukauskas

Pranas, Ipolito sūnus

Gimė 1894 02 22 Batakių mstl. Batakių vls. (Tauragės r.). Tarnavo nuo 1919 01 07. 1929 m. gyv. Batakių vls. Šakviečių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4252, išduotas 1929 11 21.

Žukauskas

Silvestras, Konstantino sūnus

Gimė 1897 12 31 Kaune. Mirė 1937 11 26. Ats. generolas. Apdov. trimis Vyčio Kryžiaus ordinais. Tarnavo 1918 12 10–1921 06 25, 1923 06 07–1928 01 17. Buvo Krašto apsaugos ministeriu, kariuomenės vadu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3, išduotas 1928 04 23.

Žukauskas

Simanas, Motiejaus sūnus

Gimė 1899 Aukštosios Panemunės mst. Aukštosios Panemunės vls. (Kauno r.). Tarnavo 1919 01 10–1921 10 29. 1923 m. apdov. Vyčio Kryžiaus ordinu. 1928 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 482, išduotas 1928 08 14.

Žukauskas

Stasys, Jeronimo sūnus

Gimė 1900 04 14 Dagių k. Sedos vls. (Mažeikių r.). Tarnavo sav. nuo 1919 04 03, pašauktu – 1919 10 01–1921 10 15. 1928 m. gyv. Sedos vls. Dumaičių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1844, išduotas 1929 03 23.

Žukauskas

Stasys, Antano sūnus

Gimė 1902 08 04 Mankūnų k. Veprių vls. (Ukmergės r.). Tarnavo 1919 02 03–1920 03 21, pašauktu – 1922 12 07–1924 10 11. 1929 m. gyv. Veprių vls. Ruginių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2529, išduotas 1929 05 31.

Žukauskas

Antanas, Juozo sūnus

Gimė 1895 11 01 Juzinavos plv. Raguvos vls. (Panevėžio r.). Grandinis. Tarnavo 1919 04 05–1921 10 17. 1929 m. gyv. Ukmergės aps. Kurklių vls. ir mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4560, išduotas 1930 02 15.

Žukauskas

Vladas, Kazio sūnus

Gimė 1903 03 18 Baltarusijoje, Švenčionių aps. Vaistūnų vls. Jurzdikų k. Tarnavo Kauno komendantūroje 1919 04 27–1920 04 29. Gavo žemės Mažeikių aps. Sedos vls., persikėlė netoli Salako, Užusienio k. Tarnavo pasienio policijoje, buvo LŠŠ Švendriškės būrio nariu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2659, išduotas 1929 05 31.

Žukauskas

Vincas, Kazio sūnus

Gimė 1900 04 01 Pajuosčio k. Velžio vls. (Panevėžio r.). Tarnavo 1919 07 15–1922 01 12. 1928 m. gyv. Krekenavos vls. Vilkijos k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2048, išduotas 1929 03 26.

Žukauskas

Vincas, Ipolito sūnus

Gimė 1896 08 10 Tūjainių k. Kaltinėnų vls. (Šilalės r.). Krikštijo Girdiškės bžn. Tarnavo sav. nuo 1919 01 01, pašauktu – 1919 10 15–1920 12 15. 1930 m. gyv. Batakių vls. Šakviečių dvare. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6069, išduotas 1930 12 15.

Žukauskas

Adomas, Bernardo sūnus

Gimė 1898 01 19 Sekionių k. Kruonio vls. (Kaišiadorių r.). Tarnavo 1919 02 05–1920 05 07. 1928 m. gyv. Kruonio vls. Darsuniškio mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 471, išduotas 1928 07 26.

Žukauskas

Albinas, Petro sūnus

Gimė 1896 01 08 Vabalninko mst. (Biržų r.). Tarnavo 1919 09 02–1920 11 19. 1931 m. gyv. Biržų aps. Pasvalio vls. ir mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8586, išduotas 1932 06 16.

Žukauskas

Antanas, Mykolo sūnus

Gimė 1897 10 18 Lazdijų mst. (Lazdijų r.). Ats. viršila. Tarnavo 1919 01 07–1921 12 06. 1928 m. gyv. Marijampolės mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 235, išduotas 1928 06 14.

Žukauskas

Antanas, Vlado sūnus

Gimė 1900 01 18 Trepėnų k. Viduklės vls. (Raseinių r.). Tarnavo 1919 02 22–1922 04 06. 1929 m. gyv. Viduklės vls. Bagdanavos dvare Trapėnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2762, išduotas 1929 05 31.

Žukauskas

Antanas, Antano sūnus

Gimė 1893 Kampuočių k. Punsko vls. Tarnavo 1919 01 31–1920 03 08. 1928 m. gyv. Seinų aps. Budviečio vls. Mockavos k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3982, išduotas 1929 11 13.

Žukauskas

Juozas, Prano sūnus

Gimė 1897 06 10 Darsūniškio k. Kruonio vls. (Kaišiadorių r.). Tarnavo 1919 01 08–1921 10 07. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3979, išduotas 1929 11 13.

Žukauskas

Augustas, Zigmo sūnus

Gimė 1896 09 23 Kazokų k. Surviliškio vls. (Kėdainių r.). Mirė 1919 11 20. Tarnavo nuo 1919 01 11. Mirė 1-oje lauko ligoninėje nuo ligos. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7998, išduotas 1932 02 29.

Žukauskas

Ignas, Igno sūnus

Gimė 1896 08 15 Rumšiškių mstl. Rumšiškių vls. (Kaišiadorių r.). Tarnavo 1919 01 02–1921 07 25. 1930 m. gyv. Jonavos vls. Daigučių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6413, išduotas 1931 02 25.

Žukauskas

Jonas, Antano sūnus

Gimė 1898 Elveriškės k. Rudaminos (L.) vls. (Lazdijų r.). Tarnavo nuo 1919 01 09. 1928 m. gyv. Rudaminos vls. N. Kirsnos k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 464, išduotas 1928 07 26.

Žukauskas

Jonas, Igno sūnus

Gimė 1998 Beviršių k. Rudaminos (L.) vls. (Lazdijų r.). Tarnavo nuo 1919 01 14. 1928 m. gyv. Rudaminos vls. N. Kirsnos k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 488, išduotas 1928 08 14.

Žukauskas

Jonas, Antano sūnus

Gimė 1896 02 02 Laukininkų k. Joniškio (M.) vls. (Molėtų r.). Ats. viršila. Savanoriu atvyko iš Amerikos. Tarnavo 1920 05 01–1923 09 01. 1934 m. gyv. Kauno aps. Vilkijos vls. Brušės vns., malūnininkas. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5212, išduotas 1930 06 25.

Žukauskas

Julius, Jono sūnus

Gimė 1897 05 13 Piktagalio k. Anykščių vls. (Anykščių r.). Puskarininkis. Tarnavo 1919 06 01–1920 09 01. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5080, išduotas 1930 05 30.

Žukauskas

Juozas, Andriaus sūnus

Gimė 1897 Radziškių Senųjų k. Punsko vls. Tarnavo 1919 01 14–1921 11 30. 1931 m. gyv. Rudaminos vls. Mikniškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7541, išduotas 1931 11 09.

Žukauskas

Juozas, Mato sūnus

Gimė 1902 Buteliūnų k. Šventežerio vls. (Lazdijų r.). Tarnavo 1919 01 07–1920 03 21, antrą kartą – 1922 12 06–1923 1108. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1222, išduotas 1928 10 31.

Žukauskas

Juozas, Ipolito sūnus

Gimė 1901 03 31 Tūjainių k. Kaltinėnų vls. (Šilalės r.). Tarnavo sav. nuo 1919 01 22, pašauktu – 1920 08 18–1921 12 01. 1929 m. gyv. Tauragės aps. ir vls. Požerūnų k., prieš tai – Batakių vls. Šakviečių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3733, išduotas 1929 10 31.

Žuklys

Jonas, Teofilės sūnus

Gimė 1900 06 21 Kumpolkos k. Obelių vls. (Rokiškio r.). Tarnavo 1919 07 13–1920 05 02. 1930 m. gyv. Obelių vls. Antanašės vns. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7139, išduotas 1931 06 15.

Žuralis

Bronius, Antano sūnus

Gimė 1894 Paabelio dv. Pagirių vls. (Kėdainių r.). Tarnavo 1919 05 07–1920 05 31. 1929 m. gyv. Deltuvos vls. Algirdų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5315, išduotas 1930 06 25.

Žurauskas

Vincas, Juozo sūnus

Gimė 1901 05 01 Radviliškio mst. (Radviliškio r.). Mirė 1919 05 24. Tarnavo sav. nuo 1919 04 04. Mirė R. Kryžiaus ligoninėje nuo šiltinės. Apdov. prašė tėvas, gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6012, išduotas 1930 12 04.

Žurinskas

Vladas, Tomo sūnus

Gimė 1901 04 09 Kučiūnų k. Kučiūnų vls. (Lazdijų r.). Tarnavo 1919 11 01–1922 10 13. 1936 m. tarnavo Vilkaviškio baro V rajono pasienio policijoje. Yra nuotrauka. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9873, išduotas 1936 11 31.

Žuselis

Benediktas, Antano sūnus

Gimė 1891 10 13 Latvijoje, Zarasų vls. Aptos vls. Naujosios Vėjos k. Mirė 1925 08 06. Tarnavo sav. 1919 04 11–1920 03 24. Gyveno Deltuvos vls. Sarosčių k. Nuskendo Šventosios upėje. Prašė apdov. žmona Konstancija. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6256, išduotas 1931 01 22.

Žusinas-Žąsinas

Leonas, Klemenso sūnus

Gimė 1900 04 28 Levovčiznos dv. Kupiškio vls. (Kupiškio r.). Mirė 1926 02 18 Ukmergės mst. (Ukmergės r.). Tarnavo 1919 06 01–1921 11 09. 1932 m. gyv. Utenos aps. Anykščių vls. Burbiškio vns. (dvare). Apdovanojimo liudijimas Nr. 8987, išduotas 1932 12 31.

Žutautas

Bronius, Ievos sūnus

Gimė 1900 11 25 Žukaučiznos vns. Kražių vls. (Kelmės r.). Tarnavo 1919 04 07–1920 04 25, 1921 04 28–1923 12 12. 1937 m. gyv. Kražių vls. Paalksnių k. Kariuomenėje buvo užrašytas kaip Bronius Rimkus. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9977, išduotas 1937 04 19.

Žvaigždė

Juozas, Kazio sūnus

Gimė 1898 06 26 Nociūnų k. Kriukų vls. (Joniškio r.). Tarnavo 1919 04 28–1921 11 27. 1936 m. gyv. Marijampolės aps. Kalvarijos mst., 1936 m. birželio mėn. – Ukmergės aps. Gelvonų vls. ir mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9773, išduotas 1936 05 12.

Žvalauskas

Motiejus, Motiejaus sūnus

Gimė 1899 04 16 Bakšių k. Alytaus vls. (Alytaus r.). Tarnavo 1919 03 06–1921 11 01. 1928 m. gyv. Seirijų vls. Juozapavičių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2143, išduotas 1929 04 17.

Žvalionis

Kazys, Adomo sūnus

Gimė 1890 02 02 Ilgižių I k. Betygalos vls. (Raseinių r.). Tarnavo 1919 05 07–1920 05 22. 1930 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5275, išduotas 1930 06 25.

Žvybas

Povilas, Juozo sūnus

Gimė 1903 02 05 Pumplių k. Ramygalos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo 1919 05 25–1920 05 29. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 993, išduotas 1928 09 30.

Žvybas

Jonas, Mykolo sūnus

Gimė 1899 06 23 Pumplių k. Ramygalos vls. (Panevėžio r.). Grandinis. Tarnavo 1919 05 25–1921 10 28. 1931 m. gyv. Ramygalos vls. Barklainių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7828, išduotas 1932 01 15.

Žvikas

Jonas

Gimė 1890 Paliepių k. Ariogalos vls. (Raseinių r.). Vyr. puskarininkis. Tarnavo nuo 1919 02 24. dar 1928 m. tarnavo virštarnybiniu 7 p.p. Klaipėdoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 292, išduotas 1928 06 09.

Žvinakevičius

Kazys, Kazio sūnus

Gimė 1896 02 29 Peršėkiniukų k. Krokialaukio vls. (Alytaus r.). Mirė 1920 07 18 Alytaus mst. (Alytaus r.). Tarnavo nuo 1919 03 27. Nusišovė per neatsargumą. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1401, išduotas 1928 12 07.

Žvingėlas

Juozas, Juozo sūnus

Gimė 1895 09 07 Naujasodžio k. Turžėnų vls. (Jonavos r.). (Jonavos r.). Vyr. puskarininkis. Tarnavo 1919 10 21–1921 03 10. Buvo pametęs liudijimą, antras išduotas 1937 05 28. 1937 m. gyv. Vilkaviškio mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9321, išduotas 1933 10 31.

Žvingilas

Juozas, Vinco sūnus

Gimė 1899 09 14 Pačtoriškės k. Antanavo vls. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. nuo 1919 03 18, pašauktu – 1919 10 01–1921 11 18. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2458, išduotas 1929 05 31.

Žvirblis

Kazys, Simo sūnus

Gimė 1901 01 05 Pakritižio (Paliepio) k. Raguvos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo 1919 05 07–1921 10 16. 1928 m. gyv. Trakų aps. Kaišiadorių mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1679, išduotas 1929 02 19.

Žvirblis

Juozas, Antano sūnus

Gimė 1894 03 30 Krityžės (Maslovkos) vns. Raguvos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo 1919 05 17–1921 04 11. 1928 m. gyv. Raguvos vls. Pakritižės k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1302, išduotas 1928 11 14.

Žvirblis

Vladas, Jono sūnus

Gimė 1892 10 18 Kartėnų k. Lyduokių vls. (Ukmergės r.). Tarnavo 1919 05 19–1920 05 20. 1928 m. gyv. Šešuolių vls. Kartenų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2287, išduotas 1929 04 24.

Žvirblys

Aleksas, Juozo sūnus

Gimė 1900 08 15 Grikepelio k. Svėdasų vls. (Anykščių r.). Tarnavo 1921 10 28. 1930 m. gyv. Utenos aps. Debeikių vls. Mikniūnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1700, išduotas 1919 06 13.

Žvirblys

Jonas, Jono sūnus

Gimė 1901 11 19 Jurzdiko k. Anykščių vls. (Anykščių r.). Tarnavo 1919 06 05–1922 04 06. 1928 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 948, išduotas 1928 09 29.

Žvirka

Jonas

Gimė 1876 12 28 Baltarusijoje, Ašmenos aps. Vyšniavos vls. Vaištavičių mst. Vyr. puskarininkis. Tarnavo 1919 01 08–1920 02 28 6 pėst. pulke. 1928 m. gyv. Kauno aps. Raudondvario vls. Didvyrių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2140, išduotas 1929 04 17.

Žvironas

Martynas, Jurgio sūnus

Gimė 1901 05 12 Neviržėnų k. Užpalių vls. (Utenos r.). Puskarininkis. Tarnavo nuo 1919 10 27. 1928 m. gyv. Rokiškio aps. Pandėlyje, dirbo policijos nuovados viršininku. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1137, išduotas 1928 10 31.

Žvironas

Klemensas, Juozo sūnus

Gimė 1899 05 22 Pavarių k. Anykščių vls. (Anykščių r.). Tarnavo 1919 06 01–1921 10 21. 1928 m. gyv. Panevėžio aps. Andrioniškio vls. Padvarniškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1600, išduotas 1929 02 19.

Žvirzdinas

Stasys, Antano sūnus

Gimė 1894 11 13 Paragų k. Telšių vls. (Telšių r.). Tarnavo 1919 04 29–1920 06 25. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1045, išduotas 1928 10 20.

 

Atgal Viršun

 

© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt