Jūsų lankymasis šioje svetainėje

yra -as 

nuo svetainės įkūrimo 2001 11 07

 

V / 664 sav.

Vacbergas

Leonas Aleksas

Gimė 1901 02 20 Staponiškio (Atželytės) plv. Krinčino vls. (Pasvalio r.). Mirė 1919 04 30. Tarnavo nuo 1919 02 05. Žuvo fronte pravedant telefoną prie Strašūnų k. Palaidotas Žižmorių kapinėse. 1928 m. apdov. prašytojas gyv. Šiaulių aps. ir vls. Zoknių dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4889, išduotas 1930 04 30.

Vadeiša

Viktoras, Kazio sūnus

Gimė 1901 03 21 Šakių k. Smalvų vls. (Zarasų r.). 1 p.p. sav. 1919 05 29–1922 11 10. Eilinis. Tarnavo Zarasų aps., vėliau Šakių aps. viešoje policijoje. 1928 m. gyv. Dusetų mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1318, išduotas 1928 11 14.

Vadišius

Julijonas, Jono sūnus

Gimė 1899 Zablocių k. Imbrado vls. (Zarasų r.). 2 p.p. sav. 1919 07 02–1922 04 10. Eilinis. Gyv. Zablocių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4433, išduotas 1930 01 31.

Vagonis

Jonas, Jono sūnus

Gimė 1895 04 23 Gavaltuvos k. Sasnavos vls. (Marijampolės r.). Tarnavo 1919 03 13–1920 04 10. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 810, išduotas 1928 08 29.

Vaicekauskas

Bronius, Adolfo sūnus

Gimė 1900 10 01 Kalnėnų k. Kaltinėnų vls. (Šilalės r.). Tarnavo sav. nuo 1919 05 08, pašauktu – 1919 10 01–1920 06 12. 1929 m. gyv. Kražių mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4779, išduotas 1930 04 15.

Vaicekauskas

Juozas, Vinco sūnus

Gimė 1899 05 18 Civiškių k. Žaslių vls. (Kaišiadorių r.). Tarnavo 1919 04 30–1920 08 02. 1928 m. gyv. Žaslių vls. Antakalnio–Niauriškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3473, išduotas 1929 08 21.

Vaicenavičius

Juozas, Juozo sūnus

Gimė 1899 10 12 Gripiškių k. Stakliškių vls. (Prienų r.). Tarnavo 1919 10 02–1920 06 05. 1929 m. gyv. Trakų aps. Žaslių vls. ir stotyje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4337, išduotas 1929 12 21.

Vaiciekauskas

Antanas, Elzbietos sūnus

Gimė 1901 07 16 Joniškėlio mst. (Pasvalio r.). Liudijime – Vaičekauskas. Tarnavo sav. 1919 05 21–1920 06 09, pašauktu – 1922 01 02–1924 10 26. Buvo lenkų nelaisvėje. 1934 m. gyv. Panevėžio mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9670, išduotas 1935 10 31.

Vaiciekauskas

Antanas, Petro sūnus

Gimė 1900 I p. Padovinio k. Padovinio vls. (Marijampolės r.). Grandinis. Tarnavo 1919 03 28–1921 12 02. 1928 m. gyv. Marijampolės mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1962, išduotas 1929 03 26.

Vaickelionis

Pranas, Bernardo sūnus

Gimė 1898 Metelių k. Metelių vls. (Lazdijų r.). Mirė 1920 06 06 Žagarių k. Seirijų vls. (Lazdijų r.). Tarnavo 1918 12 29–1919 10 23, paleistas dėl ligos. Apdov. prašė tėvas, gyv. Seirijų vls. Žagarų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6062, išduotas 1930 12 15.

Vaickelionis

Vladas

Gimė 1895 Leipalingio vls. (Lazdijų r.). Mirė 1928 Leipalingio mstl. Leipalingio vls. (Lazdijų r.). Vyčio Kryžiaus kavalierius.

Vaičaitis

Jonas, Pijaus sūnus

Gimė 1898 06 04 Geisteriškių k. Bartninkų vls. (Vilkaviškio r.). Mirė 1919 10 02. Tarnavo nuo 1919 01 10. Mirė nuo šiltinės III R Kryž. ligoninėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9299, išduotas 1933 10 24.

Vaičas

Petras, Juozo sūnus

Gimė 1896 08 11 Šiluvos mstl. Šiluvos vls. (Raseinių r.). Tarnavo 1919 01 22–1921 03 01. Buvo lenkų nelaisvėje. 1930 m. gyv. Tytuvėnų vls. Pumpurų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7123, išduotas 1931 06 25.

Vaičekauskas

Mikas, Juozo sūnus

Gimė 1895 09 10 Tytuvėnų mst. (Kelmės r.). Puskarininkis. Tarnavo 1919 01 03–1921 11 30. 1929 m. gyv. Tytuvėnų vls. Palapišių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4290, išduotas 1929 11 21.

Vaičekonis

Juozas, Juozo sūnus

Gimė 1898 08 09 Ragujų vns. Pasvalio vls. (Pasvalio r.). Tarnavo 1919 05 15–1922 04 12. Buvo lenkų nelaisvėje. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 930, išduotas 1928 09 29.

Vaičeliūnas

Mikas, Jono sūnus

Gimė 1888 02 15 Pušaloto mstl. Pušaloto vls. (Pasvalio r.). Tarnavo 1919 01 07–1919 08 14 kaip partizanas. 1929 m. gyv. Kybartuose, tarnavo Geležinkelio depo raštinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4517, išduotas 1930 02 15.

Vaičikauskas

Pranas, Antano sūnus

Gimė 1894 03 07 Plokščių k. Plokščių vls. (Šakių r.). Mirė 1923 04 17. Tarnavo 1919 01 16–1920 04 07. Mirė tarnaudamas milicijoje Plokščių k. Apdov. prašė brolis Antanas, gyv. Šakių aps. Plokščių vls. ir mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9363, išduotas 1933 11 30.

Vaičikonis

Motiejus, Juozo sūnus

Gimė 1899 02 22 Venslaviškių k. Velžio vls. (Panevėžio r.). Tarnavo 1919 04 15–1921 03 03. 1928 m. gyv. Piniavos vls. Paežio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2263, išduotas 1929 04 24.

Vaičis

Jonas, Antano sūnus

Gimė 1895 03 27 Kėdainių mst. (Kėdainių r.). Tarnavo 1919 03 08–1920 03 11. 1930 m. gyv. Kėdainių aps. Ariogalos vls. Algimantų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7119, išduotas 1931 06 25.

Vaičiulaitis

Jonas, Tomo sūnus

Gimė 1900 06 28 Šelvių k. Vilkaviškio vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo 1919 01 15–1921 11 13. 1929 m. gyv. D. Šelvių k., gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3535, išduotas 1929 08 21.

Vaičiulionis

Viktoras, Mykolo sūnus

Gimė 1902 10 07 Bukonių (Lenčianskų) k. Javaravo vls. (Marijampolės r.). Tarnavo 1920 11 20–1921 11 24. 1930 m. gyv. Javaravo vls. Igliškėlių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5637, išduotas 1930 10 30.

Vaičiulis

Antanas, Vinco sūnus

Gimė 1901 11 09 Girbutkių k. Linkuvos vls. (Pakruojo r.). Kilęs iš Klovainių mst. Apdo. Tarnavo 1919 04 14–1921 11 03. 1932 m. Telšių aps. Luokės mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9019, išduotas 1933 01 31.

Vaičiulis

Edvardas, Domo sūnus

Gimė 1898 06 04 Putiliškių k. Raguvos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo 1919 03 14–1920 05 09. 1929 m. gyv. Raguvos vls. Vidugirių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3834, išduotas 1929 11 11.

Vaičiulis

Juozas, Mykolo sūnus

Gimė 1902 02 16 Radviliškio mst. (Radviliškio r.). Tarnavo sav. 1919 04 04–1920 05 02, pašauktu – 1924 01 12–1925 10 10. 1930 m. gyv. Radviliškyje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6634, išduotas 1931 04 31.

Vaičiulis

Kleopas, Zigmo sūnus

Gimė 1898 09 25 Burokaraisčio k. Merkinės vls. (Varėnos r.). Tarnavo 1919 01 06–1922 04 02. 1928 m. gyv. Alytaus baro pasienio policijoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2453, išduotas 1929 05 31.

Vaičiulis

Pranas, Jono sūnus

Gimė 1901 03 14 Simaniškių k. Tytuvėnų vls. (Kelmės r.). Tarnavo 1919 11 10–1921 08 16. 1930 m. gyv. Tytuvėnų vls. Šukiškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6244, išduotas 1931 01 22.

Vaičiulis

Vladas, Jono sūnus

Gimė 1886 01 12 Palapišių vns. Šiluvos vls. (Raseinių r.). Tarnavo 1919 01 20–1920 03 20. 1930 m. gyv. Tytuvėnų vls. Budraičių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6060, išduotas 1930 12 15.

Vaičiūnas

Edvardas, Jurgio sūnus

Gimė 1904 07 22 Latvijoje, Liepojos mst. Tarnavo 1919 06 24–1921 05 13. 1929 m. gyv. Panevėžio mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5037, išduotas 1930 05 31.

Vaičiūnas

Vacys, Vinco sūnus

Gimė 1904 02 03 Radviliškio mst. (Radviliškio r.). Tėvai – Surviliškio vls. valstiečiai. Tarnavo 1919 03 11–1920 02 14. 1929 m. gyv. Šiaulių aps. Vaiguvos mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2880, išduotas 1929 06 26.

Vaičiūnas

Povilas, Kazio sūnus

Gimė 1902 01 12 Vasaknų dv. Dusetų vls. (Zarasų r.). Tarnavo 1919 06 12–1921 12 01. 1932 m. gyv. Utenos aps. Daugailių vls. Bajoriškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9037, išduotas 1933 02 28.

Vaičiūnas

Petras, Liudo sūnus

Gimė 1893 09 30 Gervalakių k. Baisogalos vls. (Radviliškio r.). Tarnavo 1919 03 17–1920 03 31. 1928 m. gyv. Baisogalos vls. Pakiršinio I k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2510, išduotas 1929 05 31.

Vaičiūnas

Antanas, Augusto sūnus

Gimė 1898 07 18 Šventybraščio k. Surviliškio vls. (Kėdainių r.). Tarnavo 1919 02 27–1921 10 21. 1930 m. gyv. Dotnuvos vls. ir kolonijoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5378, išduotas 1930 07 31.

Vaičiūnas

Kazys, Liudo sūnus

Gimė 1899 05 02 Vaidlonių k. Troškūnų vls. (Anykščių r.). Tarnavo 1919 06 16–1922 05 15. 1928 m. gyv. Panevėžio mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1040, išduotas 1928 10 20.

Vaičiūnas

Domas, Petro sūnus

Gimė 1896 08 06 Pagirių mstl. Pagirių vls. (Kėdainių r.). Tarnavo 1919 02 15–1921 10 14. 1928 m. gyv. Pagirių vls. Tulpiakiemio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3944, išduotas 1929 11 13.

Vaičiūnas

Antanas, Marijonos sūnus

Gimė 1903 06 17 Marijampolės mst. (Marijampolės r.). Tarnavo 1920 11 05–1922 02 15. 1929 m. gyv. Ukmergės aps. Želvos vls. ir mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4352, išduotas 1929 12 21.

Vaičiūnas

Antanas, Jurgio sūnus

Gimė 1903 10 22 Zacižos k. Raseinių vls. (Raseinių r.). Tarnavo 1920 11 21–1922 04 12. 1929 m. gyv. Nemakščių vls. Uvainiškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3183, išduotas 1929 07 30.

Vaičiūnas

Jonas, Kazio sūnus

Gimė 1899 02 07 Kušeliškių k. Šiluvos vls. (Raseinių r.). Tarnavo 1919 05 24–1921 11 05. 1940 m. gyv. Kelmės vls. Suvartuvos k. Apdov. neįteiktas. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10279, išduotas 1940 06 30.

Vaičius

Bronius, Prano sūnus

Gimė 1898 Šiluvos mstl. Šiluvos vls. (Raseinių r.). Tarnavo 1919 01 21–1921 10 07. 1928 m. Raseinių aps. Šiluvos vls. Vaisiūnų dv. (Saugų k.). Apdovanojimo liudijimas Nr. 874, išduotas 1928 08 31.

Vaičius

Juozas, Jono sūnus

Gimė 1896 05 25 Spandotų k. Šiluvos vls. (Raseinių r.). Tarnavo 1919 02 06–1921 11 21. 1929 m. gyv. Šiluvos vls. Kaulakių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2913, išduotas 1929 06 26.

Vaičius

Antanas, Antano sūnus

Gimė 1899 06 08 Viekšnių mst. t. gyv. (Akmenės r.). Tarnavo 1919 04 08–1921 10 17. 1928 m. gyv. Akmenės vls. Klišių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2009, išduotas 1929 03 26.

Vaičius

Matas, Igno sūnus

Gimė 1895 09 20 Šlapesių k. Leliūnų vls. (Utenos r.). Tarnavo 1919 05 30–1920 06 15. 1928 m. gyv. Aluntos vls. Mokilių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2165, išduotas 1929 04 17.

Vaičius

Kazys, Prano sūnus

Gimė 1895 06 20 Šiluvos mstl. Šiluvos vls. (Raseinių r.). Vyčio Kryžiaus I laipsnio ordino kavalierius. grandinis. Sav. 1919 01 21–1920 04 21. 1930 m. gyv. Šiluvos vls. Vosiūnų k. LKKSA – apdov. sav. medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6540, išduotas 1931 03 26.

Vaičkus

Juozas, Antano sūnus

Gimė 1902 08 26 Gudžiūnų k. Šimkaičių vls. (Jurbarko r.). Tarnavo 1920 10 25–1922 10 16. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2888, išduotas 1929 06 26.

Vaidotas

Viktoras, Mykolo sūnus

Gimė 1902 05 15 Sorgenų k. Lapių vls. (Kauno r.). Tarnavo 1920 12 01–1922 10 14. 1930 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6249, išduotas 1931 01 22.

Vaikšnoras

Juozas, Ipolito sūnus

Gimė 1902 11 15 Lipliūnų k. Leipalingio vls. (Lazdijų r.). Tarnavo 1919 10 02–1922 04 15. 1930 m. gyv. Veisėjų mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7619, išduotas 1931 11 16.

Vaikšnoras

Pranas, Jurgio sūnus

Gimė 1900 02 02 Kapčiamiesčio mstl. Kapčiamiesčio vls. (Lazdijų r.). Tarnavo 1919 03 01–1921 11 23. 1931 m. gyv. Kapčiamiesčio mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7184, išduotas 1931 08 21.

Vaikutis

Antanas, Ciprijono sūnus

Gimė 1896 11 10 Vaikučių k. Degučių vls. (Zarasų r.). 2 p.p savanoris 1919 07 14–1920 06 15. Eilinis. 1928 m. gyv. gimtinėje Vaikučių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3712, išduotas 1929 10 21.

Vaikutis

Ipolitas, Stasio sūnus

Gimė 1899 08 20 Gudelių k. Degučių vls. (Zarasų r.). Sav. 1919 08 11–1920 04 04, paleistas dėl ligos. Gyv. Paupinės vls. Ivanovkos vns., tarnavo Zarasų policijoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1604, išduotas 1929 02 19.

Vaikutis

Jonas, Igno sūnus

Gimė 1895 11 04 Vaikučių k. Degučių vls. (Zarasų r.). Jaun. puskarininkis. 2 p.p. savanoris 1919 08 07–1920 08 28. Gyv. Degučių vls. Šaulių k. (buv. Izidos dv.). Apdovanojimo liudijimas Nr. 4303, išduotas 1929 11 21.

Vaikutis

Justinas, Igno sūnus

Gimė 1900 05 10 Vaikučių k. Degučių vls. (Zarasų r.). Jaun. puskarininkis. 2 p.p. savanoris 1919 07 17–1922 04 10. Gyv. Paupinės vls. Ivanovkos vns. 1929 m. gyv. Šiaulių mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4287, išduotas 1929 11 21.

Vailenka

Vosylius, Jurgio sūnus

Gimė 1886 Rusijoje, Voronežo red. Bivičiaus aps. Nagolnikų vls. Gimė Sirovatų k. Tarnavo 1919 02 11–1920 10 04. 1929 m. gyv. Kauno aps. Jonavos mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1876, išduotas 1929 03 23.

Vainauskas

Jonas, Povilo sūnus

Gimė 1897 05 08 Rimaisų k. Ramygalos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo 1919 02 12–1921 01 31. Apdov. Vyčio Kryžiaus I rūšies I laipsnio (Nr. 101) ir II rūšies II laipsnio (Nr. 2) ordinais. 1927 m. gavo žemės Pajuostėje ir ten gyveno (Velžio vls.). Apdovanojimo liudijimas Nr. 2660, išduotas 1929 05 31.

Vainauskas

Vincas, Juozo sūnus

Gimė 1890 04 11 Videikių I k. Plungės vls. (Plungės r.). Sav. 1919 09 21–1921 01 29. 1929 m. gyv. Plungės vls. Jazdaičių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3545, išduotas 1929 08 21.

Vainauskas

Vincas, Teofilio sūnus

Gimė 1893 04 29 Kasčiukų k. Šiaulių vls. (Šiaulių r.). Ats. ltn. Baigė Karo m-klą (2laida) ir tarnavo 5 p.p. 1919 01 01–1923 12 29. 1924–1931 m. tarnavo pasienio policijoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2868, išduotas 1929 06 26.

Vainauskas

Aleksandras, Aleksandro sūnus

Gimė 1897 09 27 Judiškių dv. Linkuvos vls. (Pakruojo r.). Mirė 1919 01 16 Rinkūnų dv. Linkuvos vls. (Pakruojo r.). Partizanas. Įstojo 1919 01 10. Žuvo kovoje prieš bolševikus. 1919 m. gyv. Pašvitinio vls. Gegiedždvario k. Apdov. prašė brolis Jonas, gyv. Joniškėlio vls. Nartaikių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9643, išduotas 1935 09 18.

Vainauskas

Pranas, Juozo sūnus

Gimė 1899 01 26 Gasčiūnų k. Gasčiūnų vls. (Joniškio r.). Ats. ltn. Baigė Karo m-klą (2 laida). Tarn. kareiviu 1919 01 16–1919 12 16, vėliau iki 1922 07 01 – karininku. 1927 gyv. Kaune, dirbo Finansų ministerijoje revizoriumi. 1934 dirbo Klaipėdos uosto muitinės viršininku. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5635, išduotas 1930 10 30.

Vainauskas

Jonas, Juozo sūnus

Gimė 1894 01 05 Žvirblaičių k. Plungės vls. (Plungės r.). Tarnavo 1919 04 16–1920 03 02. 1930 m. gyv. Plungės vls. Jazdaičių–Didvyčių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8791, išduotas 1932 10 01.

Vainikevičius

Jurgis, Vinco sūnus

Gimė 1894 II p. Lenkijoje, Suvalkų aps. Andrijavo vls. Rypo k. Tarnavo nuo 1920 07 04. 1929 m. gyv. Marijampolės aps. Liubavo vls. Aguonėlės k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5423, išduotas 1930 07 31.

Vainikonis

Antanas, Mato sūnus

Gimė 1893 06 12 Kliniškių k. Veiverių vls. (Prienų r.). Tarnavo 1919 02 03–1920 06 13. 1930 m. gyv. Ašmintos vls. Išlaužo k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6713, išduotas 1931 04 21.

Vainikonis

Jonas, Mato sūnus

Gimė 1898 08 06 Kaune. Vyr. puskarininkis. Tarnavo 1919 01 02–1924 11 22. 1928 m. gyv. Marijampolės aps. Veiverių mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 651, išduotas 1928 08 29.

Vaira

Pranas, Juozo sūnus

Gimė 1900 02 03 Radžionių k. Kamajų vls. (Rokiškio r.). Tarnavo 1919 07 01–1922 01 11. Buvo lenkų nelaisvėje. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3475, išduotas 1929 08 21.

Vaisenbliumas

Dovydas, Maušo sūnus

Gimė 1899 Lenkijoje, Suvalkų mst. Tarnavo 1919 07 03–1922 01 01. 1928 m. gyv. Alytaus mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2104, išduotas 1929 04 17.

Vaisiūnas

Andrius, Andriaus sūnus

Gimė 1900 06 21 Peleniškių k. Pašvitinio vls. (Pakruojo r.). Mirė 1922 02 04 Mikeliškių k. Biržų vls. (Biržų r.). Tarnavo 1919 07 01–1921 10 01, paleistas dėl sveikatos. Apdov. prašė brolis Juozas, gyv. Saločių vls. Globinų k., o taip pat motina Rozalija. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8578, išduotas 1932 06 16.

Vaišnys

Pranas, Andriaus sūnus

Gimė 1896 10 21 Ramoniškių (Panevolės) k. Paežerių vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo 1919 03 06–1920 03 15, 1921 04 20–1922 01 10. 1929 m. gyv. Paežerių vls. Piliūnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7179, išduotas 1931 08 31.

Vaišnys

Juozas, Vinco sūnus

Gimė 1896 02 13 Bebrininkų k. Paežerių vls. (Vilkaviškio r.). Jaun. pusk. Tarnavo 1919 01 11–1921 11 24. 1928 m. gyv. Marijampolės aps. Šumskų vls. Balsupių k. 1936 11 04 Kariuomenės teismas nuteisė 3 m. Sd kalėjimo, kartu atimant kūrėjo savanorio medalį. Apdovanojimo liudijimas Nr. 873, išduotas 1928 08 31.

Vaišnys

Jonas, Andriaus sūnus

Gimė 1894 08 16 Ramoniškių (Panevolės) k. Paežerių vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo 1919 04 29–1920 08 25. 1930 m. gyv. Seinų aps. Veisėjų mst., 1929 m. dirbo policijos nuovados viršininku Paežerių vls. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6241, išduotas 1931 01 22.

Vaišnys

Juozas, Motiejaus sūnus

Gimė 1893 09 30 Vilkiškių (Lekešių) k. Paežerių vls. (Vilkaviškio r.). Jaun. puskarininkis. Tarnavo 1919 03 09–1921 03 11. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2967, išduotas 1929 06 26.

Vaišnora

Kazys, Juozo sūnus

Gimė 1902 02 13 Šeimaties k. Tauragnų vls. (Utenos r.). Tarnavo 1920 09 06–1922 11 01. 1928 m. gyv. Biržų mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 704, išduotas 1928 08 29.

Vaišnora

Vincas, Vinco sūnus

Gimė 1898 07 14 Sirvydų I k. Lekėčių vls. (Šakių r.). Vyčio Kryžiaus kavalierius. Sav. 1919 01 21–1920 05 18, paleistas dėl šeimyninių aplinkybių. 1929 m. gyv. Vilkaviškio aps. Kybartų vls. Vilkupių k. LKKSA – apdov. sav. medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3889, išduotas 1929 11 13.

Vaišnoras

Adolfas, Juozo sūnus

Gimė 1900 04 07 Stūglių k. Tauragnų vls. (Utenos r.). Tarnavo 1919 08 07–1922 01 14. 1933 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9192, išduotas 1933 05 31.

Vaišnoras

Silvas, Juozo sūnus

Gimė 1895 06 22 Stūglių k. Tauragnų vls. (Utenos r.). Ats. jaun. puskarininkis. Tarnavo 1919 07 01–1921 12 02. 1928 m. dirbo pasienio policijoje Utenos aps. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1648, išduotas 1929 02 19.

Vaišvila

Bronius, Karolio sūnus

Ats. jaun. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 06 14–1920 06 14, pašauktu – 1921 11 01–1923 09 29. 1939 m. gyv. Kelmėje. Kaltintas dalyvavęs 1920 m. kareivių sukilime, dėl to neapdovanotas. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4269, išduotas 1929 11 21.

Vaišvila

Brunonas, Mykolo sūnus

Gimė 1903 10 26 Šiauliuose. Tarnavo 1919 03 20–1920 02 26. 1928 m. gyv. Šiauliuose. Apdovanojimo liudijimas Nr. 860, išduotas 1928 08 31.

Vaišvila

Juozas, Simano sūnus

Gimė 1898 02 21 Paltiniškių k. Šilalės vls. (Šilalės r.). Kilęs iš Šilalės vls. Rauško k. Tarnavo 1919 02 26–1921 11 20. 1929 m. gyv. Šilalėje, dirbo nuovados taikos teisėjo sekretoriumi. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5046, išduotas 1930 05 30.

Vaišvila

Kazys Jonas, Prano sūnus

Gimė 1896 05 16 Pasvalio mst. (Pasvalio r.). Tarnavo 1919 05 18–1921 11 12. 1929 m. gyv. Pasvalio mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2445, išduotas 1929 05 31.

Vaišvila

Pranas, Juozo sūnus

Gimė 1895 02 27 Šašaičių k. Kretingos vls. (Kretingos r.). Tarnavo 1919 08 07–1920 09 17. 1929 m. gyv. Kretingos aps. Kartenos vls. Baublių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2770, išduotas 1929 05 31.

Vaišvilas

Stasys, Stasio sūnus

Gimė 1898 10 12 Kumponų dv. Kretingos vls. (Kretingos r.). Tarnavo 1919 01 09–1922 06 20. 1928 m. gyv. Kretingos mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8984, išduotas 1932 12 31.

Vaitekaitis

Juozas, Juozo sūnus

Gimė 1900 05 25 Kalnelio k. Kruopių vls. (Akmenės r.). Puskarininkis. Tarnavo 1920 06 08–1923 02 15. 1923 02 15–1923 11 01 tarnavo pasienio divizijos štabe laisvai samdomu. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2620, išduotas 1929 05 31.

Vaitekaitis-Vaitiekus

Vincas, Vinco sūnus

Gimė 1897 12 13 Kraulediškės k. Vainuto vls. (Šilutės r.). Tarnavo sav. nuo 1919 01 10, pašauktu – 1919 03 05–1921 11 01. 1935 m. gyv. Tauragės aps. Šilalės vls. Pajūrės mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10047, išduotas 1937 10 28.

Vaitekūnas

Antanas, Jono sūnus

Gimė 1900 08 03 Marijonavos dv. Ramygalos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo 1919 04 01–1921 10 13. 1928 m. gyv. Panevėžio vls. Lidinės dvare. Apdovanojimo liudijimas Nr. 702, išduotas 1928 08 29.

Vaitekūnas

Julius, Juozo sūnus

Gimė 1899 01 31 Kairių k. Čekiškės vls. (Kauno r.). Tarnavo 1919 05 07–1921 11 15. 1931 m. gyv. Vilkijos vls. Akotų (Anogrodo) k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8318, išduotas 1932 04 30.

Vaitekūnas

Juozas, Juozo sūnus

Gimė 1900 10 10 Kepalių k. Joniškio vls. (Joniškio r.). Tarnavo 1919 06 02–1922 10 10. 1929 m. gyv. Šiaulių aps. Žagarės mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2434, išduotas 1929 05 31.

Vaitekūnas

Juozas, Petro sūnus

Gimė 1896 08 01 Vainaronių k. Vaškų vls. (Pasvalio r.). Tarnavo 1919 05 01–1920 12 29. 1931 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7821, išduotas 1932 01 15.

Vaitekūnas

Telesforas, Motiejaus sūnus

Gimė 1899 08 23 Smilgių mstl. Smilgių vls. (Panevėžio r.). Viršila. Tarnavo 1919 06 04–1921 10 31, paskui virtarnybiniu iki 1923 02 12. 1933 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6709, išduotas 1936 02 29.

Vaitelis

Antanas, Vlado sūnus

Gimė 1903 06 04 Molainių k. Panevėžio vls. (Panevėžio r.). Tarnavo 1919 11 03–1921 04 22. 1930 m. gyv. Mažeikių mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6714, išduotas 1931 04 21.

Vaitiekūnas

Stasys, Stasio sūnus

Gimė 1902 08 10 Kimentmedžio k. Betygalos vls. (Raseinių r.). Tarnavo 1919 03 12–1920 05 01, 1920 12 04–1922 10 22. 1933 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9038, išduotas 1933 02 28.

Vaitiekūnas

Vladas, Antano sūnus

Gimė 1901 02 16 Ariogalos mst. (Raseinių r.). Tarnavo 1919 10 21–1921 08 14. 1929 m. gyv. Ariogalos mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4545, išduotas 1930 02 15.

Vaitiškis

Stasys, Jurgio sūnus

Gimė 1899 12 31 Latvijoje, Ilukšto aps. Subatės vls. Baltmuižės k. Tarnavo 1919 08 05–1921 09 16. 1923–1928 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 642, išduotas 1928 08 23.

Vaitkevičius

Jokimas, Juozo sūnus

Gimė 1898 12 06 Bakainių k. Surviliškio vls. (Kėdainių r.). Tarnavo 1919 03 01–1920 05 20. 1930 m. gyv. Surviliškio vls. Lomeikiškių vns. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7669, išduotas 1931 12 16.

Vaitkevičius

Ipolitas, Juozo sūnus

Gimė 1901 01 25 Darsūniškio k. Kruonio vls. (Kaišiadorių r.). Tarnavo 1919 08 07–1920 12 02. 1928 m. gyv. Kruonio vls. Basonų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3603, išduotas 1929 08 31.

Vaitkevičius

Jonas, Elenos sūnus

Gimė 1903 02 14 Pikelionio k. Stakliškių vls. (Prienų r.). Tarnavo 1920 07 21–1921 10 14. 1928 m. gyv. Stakliškių vls. Mastaltavičių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1058, išduotas 1928 10 20.

Vaitkevičius

Jonas, Stasio sūnus

Gimė 1903 02 05 Kaune. Tarnavo 1920 06 20–1921 02 01. 1928 m. gyv. Marijampolės aps. Veiverių vls. Juodbūdžio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2177, išduotas 1929 04 17.

Vaitkevičius

Henrikas, Kosto sūnus

Gimė 1901 01 30 Rukšių k. Panemunėlio vls. (Rokiškio r.). Ats. ltn. 1 husarų pulko sav. nuo 1919 01 15. 1921 12 08 baigė Karo m-klą. 1923 09 09 – į atsargą j. ltn. 1923–29 Vyr. Matų, Saikų ir Svarstyklių rūmų sekretorius, vėliau Kauno aps. v-ko padėjėjas. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2649, išduotas 1929 05 31.

Vaitkevičius

Edvardas, Kazio sūnus

Gimė 1901 01 08 Vaiškonių k. Panoterių vls. (Jonavos r.). Tarnavo 1919 04 23–1920 04 23. 1928 m. gyv. Musnikų vls. ir k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2262, išduotas 1929 04 24.

Vaitkevičius

Baltrus, Pranciškos sūnus

Gimė 1898 08 22 Plutiškių k. Šilavoto vls. (Prienų r.). Mirė 1921 07 29 Marijampolės mst. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. nuo 1919 01 09, pašauktu – 1919 03 05–1920 04 20, paleistas dėl ligos. Mirė nuo kaulų tuberkuliozės. Apdov. prašė jį auginusi močiutė Marė Vaitkevičienė, 1928 m. gyv. Marijampolės mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9226, išduotas 1933 06 30.

Vaitkevičius

Antanas, Jurgio sūnus

Gimė 1901 01 11 Kybartų k. Kybartų vls. (Vilkaviškio r.). Ats. viršila. Tarnavo 1919 11 06–1922 10 18. Buvo lenkų nelaisvėje. 1935 m. gyv. Vilkaviškio mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9624, išduotas 1935 06 25.

Vaitkevičius

Julius, Tado sūnus

Gimė 1899 04 11 Bernatkų k. Smalvų vls. (Zarasų r.). Tarnavo 1919 07 03–1922 01 08. 1931 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8055, išduotas 1932 02 09.

Vaitkevičius

Juozas, Jono sūnus

Gimė 1897 Sobuvos k. Jiezno vls. (Prienų r.). Tarnavo nuo 1919 01 01. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 496, išduotas 1928 08 14.

Vaitkevičius

Juozas, Mykolo sūnus

Gimė 1900 09 10 Panevėžyje. Tarnavo 1919 06 12–1921 11 16. 1928 m. gyv. Panevėžio mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 742, išduotas 1928 08 29.

Vaitkevičius

Jurgis, Vinco sūnus

Gimė 1899 04 Pakruopiškių k. Kalvarijos vls. (Marijampolės r.). Puskarininkis. Tarnavo sav. nuo 1919 07 03, pašauktu – 1919 10 01–1921 11 20. 1930 m. gyv. Liudvinavo vls. Būdbalių k. Pareiškime rašo, kad įstojo 1919 02 05, vokiečiams išvaikius Šakių komendantūrą, susirinko 07 03. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8811, išduotas 1932 10 19.

Vaitkevičius

Kazys, Vinco sūnus

Gimė 1900 11 04 Kairiškių k. Tryškių vls. (Telšių r.). Tarnavo 1919 04 07–1921 11 19. 1930 m. gyv. Mažeikių aps. Viekšnių vls. Sonteklių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6343, išduotas 1931 02 25.

Vaitkevičius

Vladas, Kazio sūnus

Gimė 1900 02 16 Baltarusijoje, Zarasų aps. Braslavo vls. Cilevcų k. Tarnavo 1920 08 23–1922 10 15 Baltgudžių batalione. 1937 m. gyv. Kaune, dirbo batsiuviu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9993, išduotas 1937 05 31.

Vaitkevičius

Pijus, Vinco sūnus

Gimė 1895 01 15 Vidgirių k. Gražiškių vls. (Vilkaviškio r.). Grandinis. Tarnavo 1919 02 14–1920 03 06. 1930 m. gyv. Vilkaviškio aps. Pajavonio vls. Karalkrėslio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5741, išduotas 1930 10 31.

Vaitkevičius

Mykolas, Kosto sūnus

Gimė 1902 07 26 Radviliškio mst. (Radviliškio r.). Tarnavo sav. 1919 05 27–1920 05 23, pašauktu – 1925 01 11–1925 09 30. 1930 m. gyv. Radviliškio mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7185, išduotas 1931 08 31.

Vaitkevičius

Stasys, Miko sūnus

Gimė 1900 01 08 Puodučių k. Rimšės vls. (Ignalinos r.). Tarnavo 1919 02 02–1921 10 17. 1930 m. gyv. Ukmergės aps. Gelvonų vls. Dienovidžių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7670, išduotas 1931 12 16.

Vaitkevičius

Viktoras, Jono sūnus

Gimė 1900 12 21 Sližių k. Papilio vls. (Biržų r.). Mirė 1926 07 11 Kretingos mst. (Kretingos r.). Tarnavo 1919 08 24–1922 02 01. Buvo lenkų nelaisvėje. 1926 m. tarnavo Klaipėdos kr. pasienio policijoje. Tėvas gyv. Papilio vls. Šližių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9684, išduotas 1935 10 31.

Vaitkevičius

Vincas, Juozo sūnus

Gimė 1896 01 22 Mediškių k. Luokės vls. (Telšių r.). Tarnavo 1919 02 28–1921 11 15. 1928 m. gyv. Telšių vls. Dirkstelių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1560, išduotas 1929 02 19.

Vaitkevičius

Vladas, Mykolo sūnus

Gimė 1902 02 11 Panevėžyje. Tarnavo 1919 03 31–1920 03 30. 1928 m. gyv. Panevėžio vls. Vyčių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 429, išduotas 1928 07 26.

Vaitkevičius

Kazys, Rozalijos sūnus

Gimė 1897 01 09 Degučių k. Marijampolės vls. (Marijampolės r.). Asm. byloje g. 1897 02 10. Tarnavo 1919 03 01–1921 10 11. 1926 m. žemės gavo Kauno aps. Jonavos vls. Teresavos k. 1930 m. gyv. A. Panemunės vls. 1938 m. įstojo į LKKSS Kauno aps. skyrių. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8700, išduotas 1932 07 02.

Vaitkūnas

Juozas, Jono sūnus

Gimė 1900 01 01 Skapiškių k. Anykščių vls. (Anykščių r.). Tarnavo 1919 06 01–1921 06 07. 1928 m. gavo žemės Anykščių vls. Penenkų k. (dv.). 1934 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1603, išduotas 1929 02 19.

Vaitkūnas

Juozas, Juozo sūnus

Gimė 1898 05 20 Liukių k. Kaupiškių vls. (Vilkaviškio r.). Vyčio Kryžiaus kavalierius. Grandinis. Sav. 1919 02 07–1921 10 20, sužeistas baigė tarnybą. 1929 m. gyv. Kaupiškių vls. Vaidotų k. LKKSA – apdov. sav. medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3332, išduotas 1929 07 31.

Vaitkūnas

Julius, Antano sūnus

Gimė 1902 09 14 Akriemių k. Salako vls. (Zarasų r.). 1 p.p. sav. 1919 05 13–1921 10 16. 1929 m. gyv. Panevėžio mst., 1930 m. – Anykščių vls. Troškūnų mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7480, išduotas 1931 10 28.

Vaitkūnas

Karolis, Antano sūnus

Gimė 1896 09 01 Dvarionių (Dvorniožų) k. Anykščių vls. (Anykščių r.). Tarnavo 1919 06 01–1921 11 01. 1929 m. gyv. Anykščių vls. Penenkų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4229, išduotas 1929 11 21.

Vaitkus

Vladas, Antano sūnus

Gimė 1902 04 03 Salantų k. Plungės vls. (Plungės r.). Vyr. ltn. Baigė Karo m-klą (4 laida). 1920 11 15 atvyko į Karo m-klą. Vėliau tarnavo 1 artil. pulke. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1403, išduotas 1928 12 07.

Vaitkus

Liudas, Liudo sūnus

Gimė 1902 08 Jurgežerių k. Kalvarijos vls. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. nuo 1920 11 16, pašauktu – 1922 10 09–1923 08 01. 1923 01 16 buvo sužeistas lenkų partizanų. 1930 m. gyv. Kauno mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7482, išduotas 1931 10 28.

Vaitkus

Jonas, Jono sūnus

Gimė 1901 07 01 Burkšų k. Padubysio vls. (Šiaulių r.). Tarnavo 1919 07 10–1921 11 21. Jaun. puskar. 1921–24 m. dirbo polit. policijoje, vėliau Tauragės aps. nuovados v-ku, Trakų urėdijoje, nuo 1934 m. Kauno aps. v-ko žinyboje. 1928 gavo žemės Čekiškės vls. Palazdonių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9447, išduotas 1934 03 12.

Vaitkus

Mečius, Antano sūnus

Gimė 1895 08 26 Būdviečių k. Kretingos vls. (Kretingos r.). Tarnavo 1919 07 03–1920 09 16. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3263, išduotas 1939 07 30.

Vaitkus

Stasys, Jono sūnus

Gimė 1900 04 07 JAV, Mohanojaus m. Vyčio Kr. kavalierius. LKKSA – Apdov. sav. medaliuAts. viršila. Tarnavo sav. nuo 1919 02 12, pašauktu – 1919 10 01–1924 03 01. Nuo 1924 tarnavo pasienio policijoje, 1927 – Simno nuovadoje. 1932 gyv. Dauguose, Alovėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9267, išduotas 1933 08 09.

Vaitonis

Jonas, Petro sūnus

Gimė 1895 06 01 Zuntos k. Kupiškio vls. (Kupiškio r.). Tarnavo 1919 06 17–1920 06 30. 1930 m. gyv. Kanadoje, apdov. prašė tėvas, gyv. Kupiškyje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6058, išduotas 1930 12 15.

Vaitukaitis

Stasys, Motiejaus sūnus

Gimė 1903 09 27 Vilkaviškio mst. (Vilkaviškio r.). Grandinis. tarnavo 1919 02 01–1920 02 10, 1920 09 12–1922 01 20. 1937 m. gyv. Brazilijoje, San Paulo mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10029, išduotas 1937 07 31.

Vaitukaitis

Juozas Bronius, Juozo sūnus

Gimė 1898 08 13 Bartninkų mstl. Bartninkų vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo 1919 01 04–1920 06 07. 1930 m. gyv. Bartininkų vls. Rugegėlių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6545, išduotas 1931 03 26.

Vaitulevičius

Leonardas, Antano Alekso sūnus

Gimė 1901 12 11 Kaune. Puskarininkis. Tarnavo sav. nuo 1920 01 18, pašauktu – nuo 1920 08 18. 1928 m. tebetarnavo 5 pėstininkų pulke liktiniu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1675, išduotas 1929 02 19.

Vaitulionis

Liudas, Antano sūnus

Gimė 1894 Mikniškių k. Rudaminos (L.) vls. (Lazdijų r.). Tarnavo 1919 01 09–1920 03 21. 1929 m. gyv. Rudaminos vls. N. Kirsnos k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4953, išduotas 1930 04 30.

Vaitulionis

Juozas, Adomo sūnus

Gimė 1901 05 05 Vilkininkų k. Leipalingio vls. (Lazdijų r.). Tarnavo 1919 10 16–1922 04 12. 1930 m. gyv. Leipalingio vls. Taikūnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7483, išduotas 1931 10 28.

Vaivada

Antanas, Benado sūnus

Gimė 1901 01 01 Pakalniškių I k. Veliuonos vls. (Jurbarko r.). Tarnavo 1919 06 08–1921 11 23. Paleistas tarnavo Kauno m. policijoje ir karo ligoninėje. 1930 m. gavo žemės Raseinių aps. Kražių vls. Baublių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1588, išduotas 1929 02 16.

Vaivada

Stasys, Simo sūnus

Gimė 1897 09 28 Klebonų k. Žemaičių Naumiesčio vls. (Šilutės r.). Tarnavo 1919 03 01–1921 11 05. 1937 m. gyv. Švėkšnos vls. Gediminaičių k. Išbrauktas iš savanorių registracijos knygos. Apdovanojimo liudijimas neišduotas. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8938.

Vaižmužis

Jonas, Petro sūnus

Gimė 1896 03 02 Kenešiškių vns. Pumpėnų vls. (Pasvalio r.). Tarnavo 1919 06 01–1920 07 27. 1928 m. dirbo Panevėžio aps. 2 nuovados policininku. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1264, išduotas 1928 11 14.

Vakeris

Jonas, Amalijos sūnus

Gimė 1896 10 12 Kelmės mst. (Kelmės r.). Sanit. viršila. Tarnavo nuo 1919 09 26. 1929 m. gyv. Kauno aps. A. Panemunės vls. ir mst., tarnavo 5 p.p. Metrikuose motina – Amalija Vakaraitė, Šiaulių miestietė. Dokumentuose daug kur rašoma – Vakaras. Apdovanojimo liudijimas Nr. 664, išduotas 1928 08.

Vakrinas

Albinas, Kazio sūnus

Gimė 1896 03 30 Geisteriškių k. Bartninkų vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo 1919 01 09–1920 03 18. 1929 m. gyv. Kaupiškių vls. Vaidotų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3534, išduotas 1929 08 21.

Vaksmanas

Albertas, Augusto sūnus

Gimė 1900 04 27 Marviankos k. Garliavos vls. (Kauno r.). Tarnavo 1919 09 30–1920 08 13. 1929 m. gyv. Garliavos vls. Marvenkos k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5075, išduotas 1930 05 30.

Valaika

Antanas, Motiejaus sūnus

Gimė 1899 11 21 Šniurų k. Pušaloto vls. (Pasvalio r.). Tarnavo 1919 01 27–1921 10 26. 1929 m. gyv. Pušaloto vls. Valmonių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4515, išduotas 1930 02 15.

Valaitis

Viktoras, Jurgio sūnus

Gimė 1900 07 07 Plokščių k. Plokščių vls. (Šakių r.). Ats. viršila. Tarnavo 1919 01 15–1922 03 22. Dalyvavo mūšiuose 1919 m. ties Gelvonais ir Lyduoniais. Nuo 1927 06 22 tarnavo pasienio policijoje Klaipėdos krašte. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1878, išduotas 1929 03 23.

Valaitis

Jonas, Jono sūnus

Gimė 1899 01 30 Podgelumbiškių (Kelmynės) k. Sasnavos vls. (Marijampolės r.). Tarnavo 1919 06 27–1921 11 17. 1929 m. gyv. Sasnavos vls. Uosupėlio (Pagelumbiškio) k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3265, išduotas 1929 07 30.

Valaitis

Jonas, Juozo sūnus

Gimė 1899 01 03 Pervazninkų k. Kidulių vls. (Šakių r.). Mirė 1920 02 10. Tarnavo nuo 1919 06 29. Mirė karo ligoninėje. Apdov. prašė tėvas, gyv. Gelgaudiškio vls. Dabitų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4224, išduotas 1929 11 21.

Valaitis

Jeronimas, Juozo sūnus

Gimė 1896 06 20 Liepalotų k. Lukšių vls. (Šakių r.). Tarnavo 1919 08 02–1922 01 11. 1933 m. gyv. Lukšių vls. Šunkarų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9225, išduotas 1933 06 30.

Valaitis

Vincas, Petro sūnus

Gimė 1897 10 16 Jankų k. Jankų vls. (Šakių r.). Tarnavo 1919 03 15–1920 05 19. 1936 m. tarnavo Šiaulių aps. Gruzdžių vls. Žiogų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10145, išduotas 1938 12 10.

Valaitis

Vincas, Vinco sūnus

Gimė 1895 05 07 Beržupių k. Jankų vls. (Šakių r.). Tarnavo nuo 1919 01 11. Mirė karo ligoninėje nuo dizenterijos. Apdov. prašė sesuo Antanina Valaityte-Sederavičienė, gyv. Paežerėlių vls. Žeimio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9224, išduotas 1933 06 30.

Valaitis

Juozas, Jono sūnus

Gimė 1895 10 24 Urbantų k. Būblelių vls. (Šakių r.). Vyr. puskarininkis. Tarnavo 1919 01 08–1920 08 07. 1929 m. gyv. Šakių vls. Plieniškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4513, išduotas 1930 02 15.

Valaitis

Pranas, Prano sūnus

Gimė 1900 08 27 Vidgirių k. Griškabūdžio vls. (Šakių r.). Vyčio Kryžiaus kavalierius. LKKSA – Apdov. sav. medaliuAts. vyr. ltn. Sav. nuo 1919 01 15 2 p.p. 1919 04 03 baigė puskarininkių m-klą, 1919 07 31 įstojo į Karo m-klą (2 laida). 1925 12 12 išėjo į atsargą. Dirbo kalėjimuos. Apdovanojimo liudijimas Nr. 883, išduotas 1928 08 31.

Valaitis

Juozas, Sebastijono sūnus

Gimė 1899 01 08 Kaupiškių k. Sintautų vls. (Šakių r.). Mirė 1927 07 03 Kaupiškių k. Sintautų vls. (Šakių r.). Tarnavo 1919 01 15–1921 10 14. Apdov. prašė Valaitienė-Brazauskienė Adelė, gyv. Gelgaudiškio vls. Gudlaukio k. Ji buvo ištekėjusi antrą kartą. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8320, išduotas 1932 04 30.

Valaitis

Simas, Simo sūnus

Gimė 1897 04 30 Žagariškių k. Garliavos vls. (Kauno r.). Vyr. puskar. Tarnavo 1919 01 24–1921 11 23. Nuo 1922 gyv. Kaune, dirbo Piliečių aps. d-te, Liet. koop. s-goje, nuo 1928 FM Viešojo ats. įstaigų ir įmonių inspekcijoje. 1927 gavo žemės Garliavos vls. Tabariškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7362, išduotas 1931 09 25.

Valaitis

Justinas, Juozo sūnus

Gimė 1898 10 15 Būblelių vns. Būblelių vls. (Šakių r.). Tarnavo 1919 02 18–1922 01 21. 1929 m. gyv. Šakių aps. Bublelių vls. Užpiaunių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2178, išduotas 1929 04 17.

Valaitis

Juozas Jonas, Juozo sūnus

Gimė 1900 05 03 Pelenių k. Lukšių vls. (Šakių r.). Grandinis. Tarnavo 1919 05 15–1921 10 06. Buvo lenkų nelaisvėje. 1932 m. gyv. Lekėčių vls. ir k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9069, išduotas 1933 03 07.

Valančius

Juozas, Juozo sūnus

Gimė 1889 07 09 Sutkūnų k. Šiaulių vls. (Šiaulių r.). Tarnavo 1920 02 01–1924 09 01, įstojo į karo ligoninę ir tuo metu pakeltas karo valdininko laips., nuo 1920 12 28 kariuomenės vaistų sandėlio vedėjas, karo farmaceutas. 1927 m. gyv. Šiauliuose, dirbo savo vaistinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8258, išduotas 1932 04 16.

Valančius

Povilas, Povilo sūnus

Gimė 1900 05 07 Venckų k. Žemaičių Naumiesčio vls. (Šilutės r.). Grandinis. Tarnavo sav. nuo 1919 04 20, pašauktu – 1919 10 01–1921 10 24. 1930 m. gyv. Kvėdarnos vls. Rudlaukių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7186, išduotas 1931 08 31.

Valančius

Pranas, Miko sūnus

Gimė 1894 04 02 Žironų k. Radviliškio vls. (Radviliškio r.). Mirė 1920 01 30 Ukmergės mst. (Ukmergės r.). Tarnavo nuo 1919 04 04. Mirė Ukmergės aps. ligoninėje. Apdov. prašė tėvas Mykolas, gyv. Radviliškio vls. Karžygių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5265, išduotas 1930 06 25.

Valančius

Zenonas, Povilo sūnus

Gimė 1899 11 09 Kiekštų k. Plungės vls. (Plungės r.). Mirė 1920 09 01. Tarnavo nuo 1919 03 12. Nukautas lenkų žvalgyboje. Apdov. prašė tėvas, gyv. Plungės vls. Jovaišiškio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7819, išduotas 1932 01 15.

Valantinas

Stasys, Antano sūnus

Gimė 1892 10 05 Skuodo mst. (Skuodo r.). Tarnavo 1919 02 06–1920 02 04. 1930 m. gyv. Skuodo mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7331, išduotas 1931 08 31.

Valaševičius

Pijus, Antano sūnus

Gimė 1902 II p. Varnupių k. Padovinio vls. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. 1919 03 12–1920 03 19; pašauktu – 1923 03 01–1924 06 24. 1930 m. gyv. Padovinio vls. Liuliškio dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5736, išduotas 1920 10 31.

Valauskas

Jonas, Juozo sūnus

Gimė 1896 05 26 Lauračių plv. Skaudvilės vls. (Tauragės r.). Puskarininkis. Tarnavo sav. nuo 1919 08 08, pašauktu – 1919 10 01–1922 04 12. 1929 m. gyv. Šiaulių mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4814, išduotas 1930 04 28.

Valavičius

Antanas, Kazio sūnus

Gimė 1893 07 17 Satkūnų dv. Pašvitinio vls. (Pakruojo r.). Tarnavo 1919 09 10–1921 01 15. 1929 m. gyv. Šiauliuose, dirbo pašte. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3388, išduotas 1929 07 31.

Valavičius

Adolfas, Juozo sūnus

Gimė 1901 01 11 Gavėniškių k. Radviliškio vls. (Radviliškio r.). Tarnavo 1919 12 07–1922 09 13. 1929 m. gyv. Radviliškio vls. Kaulinių k. Byloje yra nuotrauka. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3743, išduotas 1929 10 21.

Valavičius

Balys, Adomo sūnus

Gimė 1901 01 23 Lipliūnų k. Leipalingio vls. (Lazdijų r.). Mirė 1926 02 03. Tarnavo 1919 01 09–1921 12 09. 1923 10 08 patalpintas Valst. psichiatrinėn ligoninėn. Apdov. prašė motina Juzė Tamašauskienė-Valavičienė, 1932 m. gyv. Alytaus aps. Seirijų vls. Bukaučiznos k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8699, išduotas 1932 07 02.

Valavičius

Balys, Elžbietos sūnus

Gimė 1873 12 28 Kaune. Tarnavo 1919 03 18–1920 03 16. 1932 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8283, išduotas 1932 04 30.

Valavičius

Jonas, Prano sūnus

Gimė 1896 09 08 Surviliškio mstl. Surviliškio vls. (Kėdainių r.). Mirė 1922 01 26 Surviliškio mstl. Surviliškio vls. (Kėdainių r.). Tarnavo 1919 04 02–1921 10 16. Žuvo nuo bombos sprogimo. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5713, išduotas 1930 10 31.

Valčiukas

Vladas, Prano sūnus

Gimė 1895 01 01 Obškalnio k. Kelmės vls. (Kelmės r.). Puskarininkis. Tarnavo 1919 08 16–1921 07 14. 1929 m. gyv. Kelmės vls. Labūnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4289, išduotas 1929 11 21.

Valeckas

Fabijonas, Antano sūnus

Gimė 1901 01 01 Svilių k. Vabalninko vls. (Biržų r.). Tarnavo 1919 06 02–1921 06 10. 1929 m. gyv. Marijampolės aps. Janavo vls. Kalvarijos gelež. stotyje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7479, išduotas 1931 10 25.

Valeika

Stasys, Simono sūnus

Gimė 1886 05 05 Geištarų dv. Miroslavo vls. (Alytaus r.). Tarnavo 1919 01 06–1920 02 01, 1920 10 26–1922 05 07. 1938 m. gyv. Kaune, Garliavos vls. II forte. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9638, išduotas 1935 07 06.

Valenčius

Jonas, Roko sūnus

Gimė 1902 01 19 Paikojų I k. Gaurės vls. (Tauragės r.). Tarnavo 1920 09 01–1921 11 27. 1929 m. gyv. Skaudvilės vls. Gudelių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4546, išduotas 1930 02 15.

Valenta

Antanas, Antano sūnus

Gimė 1903 07 25 Leipalingio mstl. Leipalingio vls. (Lazdijų r.). Mirė 1957 10 06 Leipalingio mstl. Leipalingio vls. (Lazdijų r.). Tarnavo 1920 07 24–1921 11 11. 1928 m. dirbo pasienio policijoje, Leipalingio gyventojas. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2879, išduotas 1929 06 26.

Valentinas

Stasys, Kazio sūnus

Gimė 1898 01 19 Kelmės mst. (Kelmės r.). Vyr. puskarininkis. Tarnavo 1919 03 04–1921 12 05. 1928 m. gyv. Utenos aps. Kuktiškių vls. ir mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1877, išduotas 1929 03 23.

Valentinavičius

Bronius, Petro sūnus

Gimė 1902 05 10 Vaišvilčių k. Naujamiesčio vls. (Panevėžio r.). Tarnavo 1919 03 18–1920 04 16. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 927, išduotas 1928 09 29.

Valentinavičius

Jeronimas, Juozo sūnus

Gimė 1901 01 01 Palukojo I k. Kelmės vls. (Kelmės r.). Mirė 1932 02 03 Palukojo I k. Kelmės vls. (Kelmės r.). Tarnavo 1919 01 20–1920 06 01. 1931 m. gyv. gimtinėje. Apdov. prašė žmona Jadvyga. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8317, išduotas 1932 04 30.

Valentinavičius

Jonas, Tomo sūnus

Gimė 1898 06 15 Pajuodupio k. Ašmintos vls. (Prienų r.). Mirė 1919 02 09. Tarnavo sav. nuo 1919 01 14. Žuvo prie Jiezno. Motina gavo 8,27 ha žemės, gyv. Prienų vls. Šaltupio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7621, išduotas 1931 11 16.

Valentinavičius

Jonas, Kazio sūnus

Gimė 1899 12 03 JAV, Worcester Mass. Tarnavo 1919 04 02–1921 01 01. 1929 m. gyv. Kėdainių aps. Dotnuvos vls. Šalčmirių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5379, išduotas 1930 07 31.

Valentinavičius

Juozas

Gimė 1895 Reštkių k. Krekenavos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 01 07–1920 06 25, mobilizuotu – 1920 11 10–1921 10 09. 1928 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2293, išduotas 1929 04 24.

Valentinavičius

Kazys, Povilo sūnus

Gimė 1899 12 02 Velžio k. Velžio vls. (Panevėžio r.). Tarnavo 1919 04 30–1921 10 27. 1927 m. priimtas į LKKSS Panevėžio skyrių. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2439, išduotas 1929 05 31.

Valentinavičius

Petras, Mykolo sūnus

Gimė 1902 09 03 Kėdainių dv. Kėdainių vls. (Kėdainių r.). Mirė 1920 09 06 Kėdainių dv. Kėdainių vls. (Kėdainių r.). Tarnavo 1919 03 08–1920 03 22. Apdov. prašė tėvas, gyv. Kėdainių vls. Liogailiškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7672, išduotas 1931 12 16.

Valentinavičius

Jonas, Valentino sūnus

Gimė 1877 06 14 Salantų mst. (Kretingos r.). Mirė 1942 02 02 Kaune. Vyčio Kryžiaus kavalierius. LKKSA – Sav. nuo 1919 04 05. 1938 m. dirbo Karo Sanitarijos valdybos sanit. plk. ltn. 1938 m. atleistas į dimisiją. Apdovanojimo liudijimas Nr. 387, išduotas 1928 06 09.

Valentonis

Stasys, Juozo sūnus

Gimė 1893 11 28 Gegužynės k. Pumpėnų vls. (Pasvalio r.). Tarnavo 1919 04 11–1920 04 18. 1932 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9018, išduotas 1933 01 31.

Valentukevičius

Karolis, Juozo sūnus

Gimė 1893 Marcinkonių k. Marcinkonių vls. (Varėnos r.). Tarnavo 1919 04 25–1922 01 15. 1929 m. gyv. Trakų aps. Semeliškių vls. Daugirdiškių k., tarnavo IV rj. pasienio policijoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6064, išduotas 1930 12 15.

Valentukevičius

Vincas, Vinco sūnus

Gimė 1903 05 18 Mančiagirės k. Marcinkonių vls. (Varėnos r.). Tarnavo 1920 12 12–922 10 14. Po to dirbo Kauno siaurųjų geležinkelių ruože. Gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8985, išduotas 1932 12 31.

Valentukevičius

Ferdinantas, Juozo sūnus

Gimė 1896 06 01 Kaibučių k. Merkinės vls. (Varėnos r.). Tarnavo 1919 04 01–1922 04 07. Nuo 1925 07 14 gyveno Amerikoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6147, išduotas 1930 12 17.

Valentukevičius

Juozas, Petro sūnus

Gimė 1902 03 31 Marcinkonių k. Marcinkonių vls. (Varėnos r.). Tarnavo 1919 10 01–1922 10 17. 1930 m. dirbo Šiaulių aps. pasienio policijos I rajono policininku, gyv. Žeimelio mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7187, išduotas 1931 08 31.

Valentukevičius

Jonas, Petro sūnus

Gimė 1895 08 01 Marcinkonių k. Marcinkonių vls. (Varėnos r.). Puskarininkis. Tarnavo 1919 04 30–1920 06 12, antrą kartą savanoriu – 1924 02 10–1925 05 18. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5032, išduotas 1930 05 31.

Valentukonis

Juozas, Petro sūnus

Gimė 1900 09 03 Seimeniškių k. Miroslavo vls. (Alytaus r.). Tarnavo 1919 10 30–1920 05 12, 1920 10 19–1922 06 01. 1933 m. gyv. Simno vls. Stebulių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9724, išduotas 1936 02 29.

Valentukonis

Liudas, Simo sūnus

Gimė 1899 06 14 Vingrėnų k. Būdviečio vls. (Lazdijų r.). Tarnavo 1919 03 17–1921 11 26. 1928 m. gyv. Janavo vls. Dievoniškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1965, išduotas 1929 03 26.

Valevičius

Jonas, Marijonos sūnus

Gimė 1897 03 08 Vaidgirio k. Paežerėlių vls. (Šakių r.). Mirė 1920 09 08. Tarnavo 1919 03 07–1920 09 08. Nukautas ties Krasnapoliu. Apdov. prašė motina, gyv. Paežerėlių vls. Ilguvos k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8581, išduotas 1932 06 16.

Valevičius

Vincas, Antano sūnus

Gimė 1897 03 09 Kampinių k. Lukšių vls. (Šakių r.). Tarnavo 1919 02 20–1921 11 23. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3419, išduotas 1929 07 31.

Valiauga

Juozas, Julijonos sūnus

Gimė 1903 05 04 Troškūnų mst. (Anykščių r.). Jaun. puskarininkis. Tarnavo 1919 06 05–1921 02 14. 1928 m. gyv. Klaipėdoje, dirbo geležinkelyje policininku,. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2440, išduotas 1929 05 31.

Valickas

Juozas, Antano sūnus

Gimė 1895 Babriškių k. Varėnos vls. (Varėnos r.). Vyčio Kryžiaus kavalierius. LKKSA – Tarnavo 1919 01 02–1922 04 14. 1929 m. gyv. Pivašiūnų vls. Ginaitiškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4944, išduotas 1930 04 30.

Valickas

Simas, Prano sūnus

Gimė 1895 10 30 Vadoklių dv. Vadoklių vls. (Panevėžio r.). Tarnavo 1919 04 06–1920 07 23, paleistas dėl ligos. 1928 m. gyv. Miežiškių vls. Mindaugiškio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2180, išduotas 1929 04 17.

Valickas

Jonas, Prano sūnus

Gimė 1900 06 20 Antavos dv. Raguvos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo 1919 04 27–1921 10 16. 1929 m. gyv. Panevėžio aps. Miežiškių vls. Mindaugiškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5249, išduotas 1930 06 25.

Valickevičius

Stasys, Vinco sūnus

Gimė 1896 06 23 Mateikonių k. Eišiškių vls. (Šalčininkų r.). Mirė 1928 07 27 Alytaus mst. (Alytaus r.). Tarnavo 1919 04 13–1923 05 27, paleistas dėl ligos. 1921 01 08 pulko teismo nubaustas 1 metams kalėjimo. Kalėjo 1921 01 08–1921 09 12. Apdov. prašė žmona, 1928 m.gyv. Trakų aps. Žiežmarių vls. Medinių–Stravininkų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9251, išduotas 1933 06 29.

Valikonis

Tomas, Konstantino sūnus

Gimė 1901 09 20 Radviliškių k. Krekenavos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo 1919 03 05–1920 03 12. 1928 m. dirbo Utenos aps. I nuovados policininku,. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1282, išduotas 1928 11 14.

Valikonis

Kazys, Juozo sūnus

Gimė 1898 03 03 Grąžčių k. Krekenavos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 01 11–1920 02 15. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1055, išduotas 1928 10 20.

Valikonis

Teodoras, Kosto sūnus

Gimė 1898 01 16 Radviliškių k. Krekenavos vls. (Panevėžio r.). Grandinis. Tarnavo 1919 03 03–1922 06 09. 1930 m. gyv. Krekenavos mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7180, išduotas 1931 08 31.

Valikonis

Jonas, Antano sūnus

Gimė 1900 06 24 Penagalio k. Troškūnų vls. (Anykščių r.). Grandinis. Tarnavo 1919 06 01–1919 10 20, kada dingo mūšyje su lenkais. Apdov. prašė tėvas, 1929 m. gyv. Penagalio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4186, išduotas 1929 11 21.

Valikonis

Juozas, Anupro sūnus

Gimė 1897 05 10 Raukutiškių k. Krekenavos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo 1919 02 04–1920 04 28. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 546, išduotas 1928 08 14.

Valikonis

Antanas, Jurgio sūnus

Gimė 1901 06 13 Papiškių k. Ramygalos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo 1919 01 07–1920 06 09. 1931 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8056, išduotas 1932 02 09.

Valilionis

Jonas, Liudviko sūnus

Gimė 1896 08 20 Pušaloto mstl. Pušaloto vls. (Pasvalio r.). Tarnavo 1919 05 21–1921 10 26. 1929 m. gyv. Pušaloto mst., vėliau Moliūnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5093, išduotas 1930 05 30.

Valinavičius

Stasys Mykolas, Adomo sūnus

Gimė 1897 12 20 Norvaitiškių k. Šumsko vls. (Vilniaus r.). Apdov. Vyč. Kr. LKKSA – Apdov. sav. medaliuAts. viršila. Sav. 1919 03 16–1922 12 12 1 p.p., 1923 01 01–1923 06 01 partizanas. 1930–39 dirbo policininkų Gelvonuose. 1939 gyv. Širvintų vls. Seterių k., 1944 – Gelvonuose. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9991, išduotas 1937 05 31.

Valinčius

Vincas, Dominiko sūnus

Gimė 1892 12 22 Egliabalių k. Kalvarijos vls. (Marijampolės r.). Tarnavo 1919 01 29–1919 02 04. Dingęs mūšyje po sužeidimo ties Jieznu. Apdov. prašė motina Katrė, gyv. Kalvarijos vls. Tebarų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8575, išduotas 1932 06 16.

Valinčius

Vincas, Povilo sūnus

Gimė 1896 06 29 Oškinių k. Punsko vls. Tarnavo nuo 1919 01 09. 1928 m. gyv. Seinų aps. Rudaminos vls. Papartėlių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 495, išduotas 1928 08 14.

Valinčius

Jonas, Adomo sūnus

Gimė 1889 05 05 Menkupių k. Kalvarijos vls. (Marijampolės r.). Tarnavo 1919 02 05–1920 02 22. 1928 m. gyv. Kalvarijos vls. Jurgežerių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6775, išduotas 1931 04 30.

Valinčius

Pranas, Jono sūnus

Gimė 1901 12 04 Šauklių k. Šimkaičių vls. (Jurbarko r.). Tarnavo 1919 06 12–1920 07 30. 1930 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5831, išduotas 1930 10 31.

Valinčius

Antanas, Antano sūnus

Gimė 1898 07 16 Smukučių k. Jurbarko vls. (Jurbarko r.). Mirė 1928 06 16 Kalnėnų k. Jurbarko vls. (Jurbarko r.). Tarnavo 1919 03 01–1921 10 28. Apdov. prašė žmona Ona, gyv. Jurbarko vls. Žirniškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2911, išduotas 1929 06 26.

Valinskas

Juozas, Juozo sūnus

Gimė 1901 10 05 Degučių k. Kvietiškio vls. (Marijampolės r.). Tarnavo 1919 01 15–1920 02 26. 1929 m. gyv. Padovinio vls. Naujakaimio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5145, išduotas 1930 06 25.

Valionis

Juozas, Vinco sūnus

Gimė 1899 08 05 Kalnicos k. Turžėnų vls. (Jonavos r.). Mirė 1920 01 14. Tarnavo nuo 1919 07 22. Mirė ligoninėje nuo plaučių uždegimo. Apdov. prašė sesuo Ona, gyv. Daukliūnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8577, išduotas 1932 06 16.

Valys

Domas, Karoliaus sūnus

Gimė 1896 03 06 Mikėnų k. Siesikų vls. (Ukmergės r.). Tarnavo 1919 07 15–1921 11 01. 1931 m. gyv. Siesikų vls. Gružų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7823, išduotas 1932 01 15.

Valys

Antanas, Kazio sūnus

Gimė 1899 06 06 Stūglių k. Tauragnų vls. (Utenos r.). Veter. puskarininkis. Tarnavo 1919 06 28–1924 01 31. 1928 m. tarnavo Klaipėdos krašto pasienio policijoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4550, išduotas 1930 02 15.

Valys

Balys, Jurgio sūnus

Gimė 1893 11 28 Bebrikių k. Pagirių vls. (Kėdainių r.). Tarnavo 1919 03 09–1920 04 03. 1929 m. gyv. Musninkų vls. Mantinionių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3289, išduotas 1929 07 30.

Valiukas

Adomas, Adomo sūnus

Gimė 1903 02 15 Gerduvėnų k. Gargždų vls. (Klaipėdos r.). Tarnavo 1919 02 11–1921 12 30. 1929 m. gyv. Gargždų vls. ir dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8259, išduotas 1932 04 16.

Valiukas

Pranas, Miko sūnus

Gimė 1902 10 26 Mikonių k. Obelių vls. (Rokiškio r.). Tarnavo sav. 1920 10 24–1921 11 18, pašauktu – 1922 12 01–1923 06 01. 1930 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4936, išduotas 1930 04 30.

Valiukas

Liudvikas, Stasio sūnus

Gimė 1897 08 25 Aukštosios Panemunės vls. (Kauno r.). Tarnavo nuo 1918 12 29. 1929 m. gyv. A. Panemunės mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 435, išduotas 1928 07 26.

Valiukas

Liudas, Kazio sūnus

Gimė 1901 02 06 Baltosios k. Šeduvos vls. (Radviliškio r.). Tarnavo 1919 03 24–1920 05 04, paleistas dėl ligos. 1925 m. išvyko į Braziliją. Apdov. prašė tėvas, gyv. Šeduvos vls. Baltosios k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8057, išduotas 1932 02 09.

Valiukėnas

Jonas, Igno sūnus

Gimė 1899 05 27 Daugailių vls. (Utenos r.). Tarnavo 1919 06 24–1921 10 26. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3218, išduotas 1929 07 30.

Valiukėnas

Simeonas, Jurgio sūnus

Gimė 1901 Taukelių k. Daugailių vls. (Utenos r.). Tarnavo 1919 04 04–1922 12 04. 1928 m. gyv. Rokiškio aps. Suveiniškio k., dirbo muitinėje. Buvo tik pristatytas Vyčio Kryžiui. Apdovanojimo liudijimas Nr. 69, išduotas 1928 04 30.

Valiukevičius

Kazys, Juozo sūnus

Gimė 1896 01 08 Kižių k. Javaravo vls. (Marijampolės r.). Tarnavo 1919 01 15–1921 10 10. 1928 m. gyv. Gudelių II vls. ir k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3788, išduotas 1929 10 21.

Valiukevičius

Kazys, Antano sūnus

Gimė 1899 04 15 Rudėnų k. Gudelių vls. (Marijampolės r.). Ats. viršila. Tarnavo 1919 07 16–1921 11 20, virštarnybiniu 1921 11 20–1923 01 21. 1928 m. tarnavo pasienio policijos Šakių baro I rajone. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4360, išduotas 1929 12 21.

Valiukevičius

Vincas, Vinco sūnus

Gimė 1895 05 19 Narto k. Kvietiškio vls. (Marijampolės r.). Puskarininkis. Tarnavo 1919 01 11–1920 02 12. 1929 m. gyv. Padovinio vls. Gyviškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5161, išduotas 1930 06 25.

Valiukonis

Povilas, Prano sūnus

Gimė 1902 02 03 Katlerių (Kotlercės) k. Anykščių vls. (Anykščių r.). Tarnavo 1919 06 01–1920 12 01. 1929 m. gyv. Kriukų vls. Malgužės dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3909, išduotas 1929 11 13.

Valiulis

Marcelinas, Kazio sūnus

Gimė 1902 05 12 Skirų vns. Panemunėlio vls. (Rokiškio r.). Tarnavo 1919 08 04–1923 06 14. 1928 m. gyv. Panemunėlio vls. Jonavos vns. Apdovanojimo liudijimas Nr. 977, išduotas 1928 09 29.

Valiulis

Vincas, Jurgio sūnus

Gimė 1901 02 22 Rukaičių k. Radviliškio vls. (Radviliškio r.). Jaun. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 04 03–1920 06 16, pašauktu 1921 10 10–1923 08 30. 1928 m. gyv. Šiaulių mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2261, išduotas 1929 04 24.

Valiulis

Jurgis, Onos sūnus

Gimė 1902 01 23 Paplėštakių k. Šaukėnų vls. (Kelmės r.). Tarnavo 1920 07 04–1922 10 23. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9029, išduotas 1933 02 28.

Valiulis

Antanas, Modesto sūnus

Gimė 1899 08 05 Rabikių I k. Krekenavos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo nuo 1919 04 30. 1929 m. gyv. Krekenavos vls. Krivulių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3489, išduotas 1929 08 21.

Valiūnas

Kazys, Kazio sūnus

Gimė 1899 Margininkų k. Pakuonio vls. (Prienų r.). Tarnavo 1918 12 29–1920 11 01. 1926 m. gavo žemės Pakuonio vls. Kudirkos k., 1933 m. ten ir gyveno. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3233, išduotas 1929 07 30.

Valius

Aleksas, Kosto sūnus

Gimė 1906 02 25 Vilniuje. Tarnavo 1920 09 01–1924 03 21. 1932 m. gyv. Kaune. Griežikas. Mokėsi Klaipėdos muzikos koncervatorijoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9459, išduotas 1934 03 29.

Valius

Leonardas, Leonardo sūnus

Gimė 1896 02 05 Kaltinėnų mstl. Kaltinėnų vls. (Šilalės r.). Vyr. puskarininkis. Tarnavo sav. nuo 1919 09 27, pašauktu – nuo 1922 04 05. 1928 m. gyv. Vainuto mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2877, išduotas 1929 06 26.

Valius

Antanas, Leono sūnus

Gimė 1901 01 16 Saušilio k. Žarėnų vls. (Telšių r.). Jaun. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 05 11–1920 05 10, pašauktu – 1921 10 28–1923 02 22. Gyv. Žarėnų vls. Krepštų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5381, išduotas 1930 07 31.

Valius

Juozas, Juozo sūnus

Gimė 1902 07 20 Kretingsodžio k. Kretingos vls. (Kretingos r.). Tarnavo 1920 11 16–1922 01 01. 1928 m. gyv. Kretingos k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 227, išduotas 1928 06 14.

Valiušis

Povilas, Jono sūnus

Gimė 1884 05 06 Puodžių k. Saločių vls. (Pasvalio r.). Tarnavo 1918 12 17–1919 06 25. Gavo žemės Šiaulių aps. Žeimelio vls. Putrelių k. 1936 m. gyv. Kaune, įstojo į LKKSS Kauno skyrių. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8896, išduotas 1932 11 30.

Valiušis

Julius, Antano sūnus

Gimė 1899 01 17 Tendžiogalos k. Žaiginio vls. (Raseinių r.). Tarnavo 1919 04 02–1921 10 23. 1928 m. gyv. Pašušvio vls. ir dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1964, išduotas 1929 03 26.

Valiušis

Kazys, Jono sūnus

Gimė 1899 01 15 Požerių vns. Klovainių vls. (Pakruojo r.). Mirė 1925 09 27 Bešonių k. Klovainių vls. (Pakruojo r.). Tarnavo 1919 06 02–1921 10 26. 1929 m. apdov. prašė jo žmona Emilija, gyv. Pakruojo mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3646, išduotas 1929 08 21.

Valkauskas

Pranas, Jono sūnus

Gimė 1898 11 28 Kunionių k. Josvainių vls. (Kėdainių r.). Ats. viršila. Tarnavo 1919 02 09–1921 11 28. 1929 m. gyv. Pernoravos vls. Skaistgirių vns. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4943, išduotas 1930 04 30.

Valkūnas

Leonas, Mykolo sūnus

Gimė 1900 04 11 Bliūdžių k. Piniavos vls. (Panevėžio r.). Kpt. Įstojo sav. į Karo m-klą 1919 01 10. 1919–1920 dalyvavo kautynėse. Tarnavo artilerijos daliniuose. 1940 08 26 atšauktas iš komandiruotės Čekoslovakijoje, bet negrįžo. Atleistas kaip „pabėgęs“. Apdovanojimo liudijimas Nr. 331, išduotas 1928 06 09.

Valma

Petras, Anano sūnus

Gimė 1901 09 14 Beržynės vns. Subačiaus vls. (Kupiškio r.). Tarnavo 1919 05 01–1921 10 08. 1929 m. gyv. Subačiaus vls. Skudų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5092, išduotas 1930 05 30.

Valonis

Antanas, Adomo sūnus

Gimė 1902 08 21 Barklainių k. Velžio vls. (Panevėžio r.). Mirė 1920 01 20. Tarnavo nuo 1919 05 22. Mirė karo ligoninėje. Apdov. prašė motina Katrė, gyv. Barklainių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7121, išduotas 1931 06 25.

Valonis

Jonas, Prano sūnus

Gimė 1889 09 13 Romanavos k. Subačiaus vls. (Kupiškio r.). Tarnavo 1919 06 15–1920 06 18. 1928 m. gyv. Subačiaus vls. Jovarų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1881, išduotas 1929 03 23.

Valonis

Povilas, Jurgio sūnus

Gimė 1898 07 19 Miškinių k. Ramygalos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo 1919 03 25–1921 10 16. 1937 m. gyv. Ramygalos vls. Gintautų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10036, išduotas 1937 10 28.

Valskis

Jurgis, Domo sūnus

Gimė 1900 09 28 Pagirdiškių k. Skaudvilės vls. (Tauragės r.). Tarnavo 1919 06 12–1923 03 09. 1928 m. gyv. Skaudvilės mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1563, išduotas 1929 02 19.

Valskis

Stepas, Izidoriaus sūnus

Gimė 1893 10 12 Putokšlių k. Žygaičių vls. (Tauragės r.). Tarnavo 1919 05 24–1920 06 01. 1931 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6541, išduotas 1931 03 26.

Valskis

Juozas, Petro sūnus

Gimė 1903 03 25 Paikojų I k. Gaurės vls. (Tauragės r.). Tarnavo 1919 06 01–1921 04 25. 1932 m. gyv. Raseinių aps. Jurbarko mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9030, išduotas 1933 02 28.

Valtas

Stasys, Kazio sūnus

Gimė 1894 12 22 Tirkšlių mstl. Tirkšlių vls. (Mažeikių r.). Tarnavo 1919 05 05–1920 06 22. 1931 m. gyv. Mažeikių mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7425, išduotas 1931 10 10.

Valteris

Vincas, Dominiko sūnus

Gimė 1895 07 31 Liesų dv. Žeimelio vls. (Pakruojo r.). Adm. vyr. ltn. Įstojo sav. 1919 01 12. II pas. karo metu tarnavo savisaugos dalinyje, vėliau pasitraukė į užsienį. 1939 m. metraštyje – adm. kapitonas. Apdovanojimo liudijimas Nr. 78, išduotas 1928 05 14.

Valteris

Vytautas, Prano sūnus

Gimė 1902 04 21 Vilniuje. Vyr. ltn. Tarnavo 1920 10 27–1934 02 16, paleistas dėl ligos. Tarnavo aviacijoje. Kovose nedalyvavo. 1925–1928 m. mokėsi Grenoblyje, elektrotechnikos institute. Sirgo džiova. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3757, išduotas 1929 10 21.

Valuckas

Justinas Jurgis

Gimė 1900 11 23 Kudirkos Naumiesčio mst. (Šakių r.). Puskarininkis. Tarnavo 1919 02 08–1921 11 25. 1928 m. tarnavo Mažeikių aps. pasienio policijos IV rajone policininku, gyv. Mažeikių vls. Buknaičių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4244, išduotas 1929 11 21.

Valujevičius

Edvardas, Kazio sūnus

Gimė 1900 03 18 Rusijoje, Divinsko st., netoli Sankt Peterburgo. Kilęs iš Švenčionių aps. Lentupio vls. Kaptarūnų k. Tarnavo 1919 06 26–1922 04 13. Apsigyveno Garliavos vls. Jiesios k. Buvo dar Pranas Valujevičius, g. 1898, sav. nuo 1919 06 26. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3655, išduotas 1929 08 21.

Valujevičius

Jonas, Kazio sūnus

Gimė 1895 04 12 Baltarusijoje, Vitebsko sr.Pastovių rj.Lentupio vls. Kaptarūnų k. Gimęs Švenčionių aps. Tarnavo 1919 06 26–1922 01 21. 1934 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9637, išduotas 1935 06 26.

Valukaitis

Stasys, Stasio sūnus

Gimė 1900 12 21 Vilkaviškio mst. (Vilkaviškio r.). Vyr. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 01 11–1921 12 01. Mūšyje sužeistas. 1929 m. gyv. Vilkaviškyje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3184, išduotas 1929 07 30.

Valukonis

Antanas, Bernardo sūnus

Gimė 1902 02 10 Janapolio k. Leipalingio vls. (Lazdijų r.). Tarnavo 1919 10 08–1922 04 11. 1933 m. gyv. Marijampolės aps. Kalvarijos mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9572, išduotas 1935 01 22.

Valukonis

Juozas, Karolio sūnus

Gimė 1897 06 08 (Lazdijų r.). Gimė Seinų aps. Tarnavo 1919 01 07–1921 11 24. 1929 m. gyv. Lazdijų vls. Avižancų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4938, išduotas 1930 04 30.

Valukonis

Juozas, Juozo sūnus

Gimė 1897 02 14 Vilkakarčemės k. Būdviečio vls. (Lazdijų r.). Vyčio Kryžiaus kavalierius. LKKSA – Apdov. sav. medaliuSav. nuo 1919 01 16. Apd. I laipsnio Kryžiumi „Už Tėvynę“. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 141, išduotas 1928 05 30.

Valuntonis

Juozas, Jono sūnus

Gimė 1898 05 30 Manikūnų k. Saločių vls. (Pasvalio r.). Tarnavo 1919 05 21–1921 10 14. 1933 m. gyv. Pasvalio mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9418, išduotas 1934 01 31.

Valušis

Aloyzas, Balio sūnus

Gimė 1901 11 22 Kuktiškių mstl. Kuktiškių vls. (Utenos r.). Kpt. 1919 03 18 įst. sav. į atskirą Vilniaus batalioną. Baigė Karo m-klą. Tarn. kavaler. daliniuose, 1919–20 kovėsi su bolševik. ir lenkais. 1929–31 mokėsi Belgijoje. 1933 11 20 pakeltas plk. ltn. 1940 06 15 atleistas. Apdovanojimo liudijimas Nr. 865, išduotas 1928 08 31.

Valušis

Karolis, Povilo sūnus

Gimė 1898 01 17 Viliaudžių k. Ukmergės vls. (Ukmergės r.). Tarnavo 1919 06 04–1921 03 06. 1932 m. gyv. Šešuolių vls. Rimeišių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9211, išduotas 1933 05 31.

Vanagas

Vladas, Jono sūnus

Gimė 1900 04 27 Minkūnų k. Jūžintų vls. (Rokiškio r.). Tarnavo 1919 06 18–1922 04 10. Netyčia nušovė kareivį Ivašką, bet už tai nebuvo baustas. 1930 m. gyv. Kužintų vls. Ažubalių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7438, išduotas 1931 10 15.

Vanagas

Jonas, Domo sūnus

Gimė 1901 12 19 Vyžuonų vls. (Utenos r.). Tarnavo 1919 08 19–1922 04 12. 1930 m. gyv. Utenos aps. ir vls. Vyžuonėlių dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7118, išduotas 1931 06 25.

Vanagas

Juozas, Miko sūnus

Gimė 1896 12 29 Dvarelių k. Kavarsko vls. (Anykščių r.). Mirė 1919 11 07. Tarnavo nuo 1919 06 12. Nukautas mūšyje su bolševikais prie Zarasų. 1929 m. apdov. prašytojas gyv. Traupio vls. Menturių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5546, išduotas 1930 08 11.

Vanagas

Kazys, Stepono sūnus

Gimė 1904 07 22 Užpalių mstl. Užpalių vls. (Utenos r.). Apdov. dublikatas – 1937 02 08 (Vietoj pamesto liudijimo po skelbimo Vyr. Žiniose, išd. dublikatas). Tarnavo 1920 04 01–1922 10 01. 1928 m. gyv. Šiaulių mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1164, išduotas 1928 10 31.

Vanagas

Pranas, Domininko sūnus

Gimė 1899 Vilučių k. Užpalių vls. (Utenos r.). Jaun. puskarininkis. Tarnavo 1919 06 29–1921 04 27. 1928 m. gyv. Alytuje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1408, išduotas 1928 12 07.

Vanagas

Vladas, Antano sūnus

Gimė 1899 08 01 Bučmiškio vns. Jūžintų vls. (Rokiškio r.). Tarnavo 1919 06 10–1920 09 22, tada pateko į lenkų nelaisvę ir dingo be žinios. Apdov. prašė motina Petronėlė, gyv. Kamajų vls. Kariūnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6011, išduotas 1930 12 04.

Vansavičius

Antanas, Juozo sūnus

Gimė 1901 08 02 Balalių dv. Taujėnų vls. (Ukmergės r.). Tarnavo 1919 07 15–1920 07 26. 1928 m. gyv. Panevėžio aps. Raguvos vls. Antanavos vns. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2018, išduotas 1929 03 26.

Vapšys

Silvestras, Mykolo sūnus

Gimė 1890 11 17 Sabalunkos k. Salako vls. (Zarasų r.). 1 p.p. sav. 1919 07 21–1920 08 09. 1929 m. gyv. Salako vls. Liudvinavos k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4018, išduotas 1929 11 13.

Vapšys

Balys, Petro sūnus

Gimė 1902 09 20 Salako k. Salako vls. (Zarasų r.). Tarnavo 1919 08 14–1921 08 14. Kontuzytas. 1929 gyv. Šiaulių aps. Lybiškių k., dirbo geležinkel., gavo žemės Kuršėnų vls. Parinančio dv. 1922–33 dirbo Susisiekimo m-jos Paštų v-oje, Merkinės pašte. 1934 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3272, išduotas 1929 07 30.

Varabauskas

Juozas, Vaitiekaus sūnus

Gimė 1896 12 28 Strazdžių k. Vabalninko vls. (Biržų r.). Puskarininkis. Tarnavo 1919 01 12–1919 06 25 partizanu, vėliau pašauktu kariuomenėje iki 1922 11 03. 1930 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5669, išduotas 1930 10 10.

Varabauskas

Povilas, Povilo sūnus

Gimė 1895 12 23 Meiliūnų k. Vabalninko vls. (Biržų r.). Tarnavo 1919 02 01–1919 08 01. 1930 m. gyv. Krinčino vls. Berčiūnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8906, išduotas 1932 12 28.

Varanauskas

Juozas, Antano sūnus

Gimė 1897 03 21 Pažėrų k. Veiverių vls. (Prienų r.). Tarnavo sav. nuo 1919 01 16, pašauktu – 1919 03 05–1921 10 06. 1930 m. gyv. Veiverių vls. Padrėčių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7182, išduotas 1931 08 21.

Varanauskas

Stepas, Jurgio sūnus

Gimė 1902 03 25 Druckūnų k. Varėnos vls. (Varėnos r.). Tarnavo 1919 04 23–1920 05 07. 1929 m. gyv. Nedzingės vls. ir k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3810, išduotas 1929 11 11.

Varanavičius

Antanas, Vinco sūnus

Gimė 1896 11 14 Užpelkių k. Papilės vls. (Akmenės r.). Puskarininkis. 1933 m. gyv. Mažeikių aps. Viekšnių vls. Dainorių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9114, išduotas 1933 03 31.

Varanavičius

Vacius, Leono sūnus

Gimė 1897 01 12 Stepanavos plv. Veprių vls. (Ukmergės r.). Tarnavo 1919 03 04–1921 10 13. 1928 m. gyv. Siesikų vls. Mačionių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3099, išduotas 1929 06 26.

Varanka

Jonas, Prano sūnus

Gimė 1894 05 16 Akmenynų k. Kalvarijos vls. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. nuo 1919 11 10, pašauktu – 1920 08 18–1921 09 09. 1934 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9571, išduotas 1935 01 22.

Varaška

Jonas, Petro sūnus

Gimė 1903 01 19 Punsko mst. Punsko vls. Tarnavo 1919 01 15–1920 04 02. 1929 m. gyv. Marijampolės aps. Kalvarijos vls. Trakėnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4548, išduotas 1930 02 15.

Vardauskas

Bronius, Juozo sūnus

Gimė 1899 04 23 Kairių k. Panevėžio vls. (Panevėžio r.). Dingęs be žinios. Tarnavo 1919 04 01–1920 11 17. Evakuotas į ligoninę, iš kur negrįžo į pulką. Spėjama, kad žuvo kovose prieš lenkus. Apdov. prašė motina Karolina, gyv. Panevėžio mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4567, išduotas 1930 02 15.

Vardzinkevičius

Aleksas, Veronikos sūnus

Gimė 1902 08 03 Ukmergės mst. (Ukmergės r.). Tarnavo sav. 1920 11 19–1922 04 14, pašauktu – 1922 12 20–1923 06 01. 1929 m. tarnavo Ukmergės aps. pasienio policijos IV rajone. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4317, išduotas 1929 11 21.

Vareika

Petras, Mato sūnus

Gimė 1898 06 29 Limeikių k. Raguvos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo 1919 05 24–1920 04 28, paleistas dėl ligos. 1928 m. gyv. Raguvos vls. Rukiškio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3600, išduotas 1929 08 31.

Vareikis

Tomas, Alekso sūnus

Gimė 1896 09 21 Dukstynos vns. Ukmergės vls. (Ukmergės r.). Tarnavo 1919 05 06–1921 01 19. 1930 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6059, išduotas 1930 12 15.

Varevičius

Povilas, Jokūbo sūnus

Gimė 1901 11 24 Panevėžyje. Vyr. puskarininkis. Tarnavo 1919 04 15–1920 05 05. 1928 m. tarnavo Ukmergėje 4 p.p. virštarnybiniu muzikantų komandoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 666, išduotas 1928 08 29.

Variakojis

Jonas, Jurgio sūnus

Gimė 1892 05 20 Rinkuškių k. Biržų vls. (Biržų r.). Mirė 1963 10 31 JAV. Karininkas, Lietuvos nepriklausomybės kovų dalyvis. Plk. ltn. Sav. nuo 1918 12 29. 1919 12 20 kpt. 1926 išėjo atsargon. 1929–30 Krašto apsaugos ministras. Apdov. Vyčio Kr. Gyv. Šešuolėliuose. LKKSA – apdov. sav. medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1503, išduotas 1929 02 04.

Varkala

Kazys, Povilo sūnus

Gimė 1900 03 03 Valengiškių k. Klebiškio vls. (Prienų r.). Tarnavo sav. nuo 1919 01 28, pašauktu – 1919 10 01–1921 10 16. 1928 m. gyv. Ašmintos vls. Naujojo Šaltupio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1963, išduotas 1929 03 26.

Varkalas

Kazys, Raulo sūnus

Gimė 1888 01 25 Plioplių k. Antanavo vls. (Marijampolės r.). Karo valdininkas. Tarnavo 1919 01 15–1921 01 19. 1932 m. gyv. Marijampolės aps. Veiverių vls. Dievogalos k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8893, išduotas 1932 11 30.

Varkalevičius

Juozas, Jono sūnus

Gimė 1903 01 26 Dimaičių dv. Stačiūnų vls. (Pakruojo r.). Mirė 1920 03 07 Kaune. Tarnavo nuo 1919 11 24. Mirė karo ligoninėje. Apdov. prašė tėvas, gyv. Radviliškio mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9634, išduotas 1935 07 06.

Varkalis

Jonas, Kazio sūnus

Gimė 1900 07 26 Vembūtų k. Žarėnų vls. (Telšių r.). Tarnavo nuo 1919 09 25. Ištarnavo 1metus. 1928 m. gyv. Telšių aps. Luokės vls. ir mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 855, išduotas 1928 09 29.

Varnagiris

Jonas, Vinco sūnus

Gimė 1901 07 10 Būdviečio k. Liubavo vls. (Marijampolės r.). Puskarininkis. Tarnavo 1919 03 07–1920 08 03. 1931 m. gyv. Liubavo vls. Kalnėnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7671, išduotas 1931 12 16.

Varnagys

Kazys, Jono sūnus

Gimė 1901 03 11 Bartišiškės k. Kaltinėnų vls. (Šilalės r.). Tarnavo sav. 1919 02 17–1920 04 21, pašauktu – 1921 11 26–1923 05 30. 1928 m. gyv. Laukuvos vls. Aukštagirio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2012, išduotas 1929 03 26.

Varnaitis

Juozas, Juozo sūnus

Gimė 1894 Vaičlaukio k. Alvito vls. (Vilkaviškio r.). Jaun. puskarininkis. Tarnavo 1919 01 11–1921 10 19. 1921–1928 m. dirbo policijoje, vėliau – Pandėlio valst. degtinės parduotuvėje. 1933 m. gyv. Kaune. Žemės gavo Šiaulių aps. Žagarės vls. Martiniškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 300, išduotas 1928 06 09.

Varnaitis

Petras, Mato sūnus

Gimė 1895 09 08 Kalvarijos mst. (Marijampolės r.). Tarnavo 1919 01 12–1920 09 14. 1929 m. gyv. Vilkaviškio aps. Keturvalakių vls. Širvydų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4407, išduotas 1930 01 31.

Varnas

Juozas, Juozo sūnus

Gimė 1903 09 07 Jakšiškio dv. Žemaitkiemio vls. (Ukmergės r.). Tarnavo 1920 10 22–1922 10 15. 1929 m. gyv. Kovarsko vls. ir mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3132, išduotas 1929 06 26.

Varnas

Stepas, Teklės sūnus

Gimė 1899 10 07 Kuršių k. Ramygalos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo 1919 03 05–1921 10 23. 1929 m. gyv. Naujamiesčio vls. Sargėnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2103, išduotas 1929 04 17.

Varnas

Jonas, Juozo sūnus

Gimė 1903 06 20 Latvijoje, Liepojos mst. Kilęs iš Panevėžio aps. Piniavos vls. Reklių k. Tarnavo 1920 09 18–1922 10 05. 1930 m. gyv. Panevėžio mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6344, išduotas 1931 02 25.

Varnas

Domas, Jono sūnus

Gimė 1884 10 08 Marimpolio k. Debeikių vls. (Anykščių r.). Grandinis. Tarnavo 1919 10 30–1922 11 25. 1932 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8936, išduotas 1932 12 28.

Varnas

Feliksas, Karolio sūnus

Gimė 1901 08 22 Vainiūnų k. Vyžuonų vls. (Utenos r.). Tarnavo 1919 04 30–1920 05 07. 1928 m. gyv. Vyžuonų vls. Starkų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1602, išduotas 1929 02 19.

Varnas

Balys, Jono sūnus

Gimė 1895 01 27 Vainiūnų k. Vyžuonų vls. (Utenos r.). Tarnavo 1920 02 25–1922 01 20. 1928 m. gyv. gimtinėje, sirgo psichine liga ir jį globojo brolis Antanas. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4453, išduotas 1930 01 31.

Varnas

Antanas, Juozo sūnus

Gimė 1895 05 27 Sindrių k. Debeikių vls. (Anykščių r.). Tarnavo 1919 06 03–1920 06 05. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1616, išduotas 1929 02 19.

Varnauskas

Jokūbas, Mykolo sūnus

Gimė 1883 03 26 Bajorėlių k. Saločių vls. (Pasvalio r.). Kilęs iš Joniškėlio vls. Austakinės dv. Tarnavo 1918 12 10–1919 06 25. 1929 m. gyv. Joniškėlio dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2016, išduotas 1930 05 30.

Varnauskas

Jonas, Jono sūnus

Gimė 1901 02 03 Narkūnų k. Gelgaudiškio vls. (Šakių r.). Tarnavo sav. 1919 04 14–1920 05 04, pašauktu – 1921 03 26–1923 05 31. 1930 m. gyv. Gelgaudiškio vls. Skaistakaimio k., žemės gavo Papiškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7540, išduotas 1931 11 09.

Varnelė

Bronius, Antano sūnus

Gimė 1902 05 29 Rusonių k. Seirijų vls. (Lazdijų r.). Mirė 1919 03 20. Tarnavo nuo 1919 01 22. Žuvo mūšyje su bolševikais. Apdov. prašė sesuo Vikta Papelienė-Varneliūtė, gyv. Rusonių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9130, išduotas 1933 04 26.

Varslavanas

Juozas, Juozo sūnus

Gimė 1903 03 14 Latvijoje, Rubinų vls. prie Kaltenbruneno (Bebrinės bžn.). Kilęs iš Panevėžio aps. Subačiaus vls. Patrokių k. Tarnavo 1919 05 26–1920 06 16. Dalyvavo Klaipėdos atvadavime. 1929 m. gyv. Niujorke, JAV. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4482, išduotas 1930 02 15.

Varškevičius

Pranas, Juozo sūnus

Gimė 1900 03 05 Aukštakalnių k. Kamajų vls. (Rokiškio r.). Tarnavo 1919 10 25–1920 08 07. 1928 m. gyv. Rokiškio gelež. stotyje ir tarnavo aps. žemės tvarkytojo įstaigoje. Dalyvavo Klaipėdos atvadavime. Apdovanojimo liudijimas Nr. 858, išduotas 1928 08 31.

Varžagalys

Stasys, Jokūbo sūnus

Gimė 1901 12 12 Ukmergės mst. (Ukmergės r.). Tarnavo 1919 09 03–1922 01 13. 1920 m. gavo žemės Ukmergės aps. Deltuvos vls. Ratkaučiznos dv. 1928–1929 m. tarnavo policininku. 1929 m. gyv. Ukmergėje, 1935 m. – Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5887, išduotas 1930 11 11.

Varžaitis

Jonas, Vinco sūnus

Gimė 1898 07 01 Grigaliūnų k. Veiverių vls. (Prienų r.). Tarnavo 1919 05 01–1920 04 01, paleistas dėl šeimyninės padėties. 1933 m. gyv. Utenos aps. Linkmenų vls. Saldutiškio mst. 1934 01 16 prašymu jis atsisakė nuo kūrėjo sav. apdovanojimo. Išaiškėjo, kad buvo teistas. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9404, išduotas 1933 12 30.

Varževičius

Antanas, Antano sūnus

Gimė 1899 Pasiekų k. Krokialaukio vls. (Alytaus r.). Tarnavo 1919 01 15–1920 06 23. 1928 m. gyv. Krokialaukio vls. Čiurlionių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5648, išduotas 1930 10 10.

Vasauskas

Petras, Juozo sūnus

Gimė 1897 04 06 Toliočių I k. Šiaulių vls. (Šiaulių r.). Tarnavo 1919 04–1921 12 01. 1930 m. gyv. Radviliškio vls. Vismontų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8997, išduotas 1933 01 31.

Vasauskas

Petras, Stepo sūnus

Gimė 1897 12 22 Vildūnų k. Joniškėlio vls. (Pasvalio r.). Tarnavo 1919 04 14–1921 10 26. 1930 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6718, išduotas 1931 04 21.

Vasermanas

Šmuelis, Chackelio sūnus

Gimė 1898 09 15 Lenkijoje, Varšuvos mst. Vyčio Kryžiaus kavalierius. LKKSA – Apdov. sav. medaliuTarnavo 1919 01 20–1921 11 01. 1929 m. gyv. Gelvonų mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6065, išduotas 1930 12 15.

Vasiliauskas

Juozas, Tomo sūnus

Gimė 1896 11 15 Jurgežerių k. Kalvarijos vls. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. nuo 1919 02 05, pašauktu – 1919 10 01–1922 11 02. 1928 m. tarnavo Mažeikių baro 2 rajono sargybiniu pasienio policijoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1383, išduotas 1928 12 07.

Vasiliauskas

Vladas, Jono sūnus

Gimė 1900 09 08 Kėdainių mst. (Kėdainių r.). Tarnavo 1919 04 01–1921 11 30. 1936 m. gyv. Kėdainių mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9755, išduotas 1936 04 30.

Vasiliauskas

Vincas, Jono sūnus

Gimė 1896 02 02 Šedvygų k. Griškabūdžio vls. (Šakių r.). Tarnavo sav. nuo 1919 04 01, pašauktu – 1920 08 22–1921 11 13. 1936 m. gyv. Jankų vls. Degučių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10006, išduotas 1937 05 31.

Vasiliauskas

Vincas, Prano sūnus

Gimė 1895 Seirijų mstl. Seirijų vls. (Lazdijų r.). Tarnavo sav. 1918 12 29–1922 01 31, pašauktu – 1921 09 17–1922 01 31. 1928 m. gyv. Alytaus aps. Metelių vls. ir k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1880, išduotas 1929 03 23.

Vasiliauskas

Povilas, Antano sūnus

Gimė 1896 02 05 Šylių k. Žemaičių Naumiesčio vls. (Šilutės r.). Tarnavo 1919 01 20–1921 11 20. 1935 m. gyv. Tauragės aps. Smukutės k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10125, išduotas 1938 11 07.

Vasiliauskas

Jurgis, Juozo sūnus

Gimė 1900 05 24 Rečiūnų k. Kaupiškių vls. (Vilkaviškio r.). Puskarininkis. Tarnavo 1919 02 08–1921 10 21. 1929 m. gyv. Kaupiškių vls. Totorkiemio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6712, išduotas 1931 04 21.

Vasiliauskas

Juozas, Juozo sūnus

Gimė 1897 08 08 Kantminių k. Gruzdžių vls. (Šiaulių r.). Tarnavo 1919 09 19–1921 09 28. 1937 m. gyv. Gruzdžių mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9903, išduotas 1937 02 08.

Vasiliauskas

Jurgis, Donato sūnus

Gimė 1900 01 02 Bukaltiškių k. Miežiškių vls. (Panevėžio r.). Tarnavo 1919 05 20–1921 10 13. 1928 m. gyv. Panevėžio aps. Miežiškių vls. Kuzmiškių dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2447, išduotas 1929 05 31.

Vasiliauskas

Jonas, Jono sūnus

Gimė 1905 08 03 Biržų mst. (Biržų r.). Tarn. 1919 04 07–1919 06 29 partizanu Joniškėlio mirties bat. 1919 06 12 žvalgyboje sužeistas. Pašauktu tarn. 1926 11 05–1927 10 10. 1930 gavo žemės Biržų vls. Mintagailiškių dv. 1934 gyv. Kaune, baleto artistas. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5123, išduotas 1930 05 30.

Vasiliauskas

Juozas, Jono sūnus

Gimė 1897 08 19 Griniūnų k. Ramygalos vls. (Panevėžio r.). Mirė 1920 01 17. Tarnavo sav. nuo 1919 04 01. Mirė nuo ligos karo ligoninėje. Apdov. prašė motina Salomėja, gyv. Ramygalos vls. Žvalgaičių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5090, išduotas 1930 05 30.

Vasiliauskas

Jonas, Kazio sūnus

Gimė 1894 10 06 Ragožių k. Jonavos vls. (Jonavos r.). Tarnavo 1919 06 26–1920 07 16. 1928 m. gyv. Jonavos vls. Daigučių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4335, išduotas 1929 12 21.

Vasiliauskas

Feliksas, Adomo sūnus

Gimė 1898 11 15 Daugų mst. (Alytaus r.). Tarnavo 1919 05 01–1920 05 12, paleistas dėl silpnos sveikatos. 1929 m. gyv. Daugų mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4383, išduotas 1930 01 31.

Vasiliauskas

Bronius, Prano sūnus

Gimė 1900 02 18 Butiškių k. Antazavės vls. (Zarasų r.). Ats. viršila. 2 p.p. sav. 1919 06 30–1921 11 22. Gyv. gimtinėje, dirbo Antazavės vls. sekretoriumi. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3758, išduotas 1929 10 21.

Vasiliauskas

Anupras, Jurgio sūnus

Gimė 1895 12 19 Aspertavo k. Pajevonių vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo 1919 03 09–1922 03 05. 1929 m. gyv. Pajevonio vls. Vaišvilų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3487, išduotas 1929 08 21.

Vasiliauskas

Antanas, Stasio sūnus

Gimė 1899 02 28 Ražiškių k. Garliavos vls. (Kauno r.). Tarnavo 1919 03 12–1921 10 31. 1932 m. gyv. Rumšiškių vls. Aleksandruvkos k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8579, išduotas 1932 06 16.

Vasiliauskas

Albinas, Antano sūnus

Gimė 1900 03 30 Ančlaukos dv. Lankeliškių vls. (Vilkaviškio r.). Puskarininkis. Tarnavo 1919 01 07–1922 04 10. 1929 m. gyv. Lankeliškių vls. Šakių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5737, išduotas 1930 10 31.

Vasylis

Juozas, Juozo sūnus

Gimė 1899 06 06 Trišakių k. Vabalninko vls. (Biržų r.). Tarnavo 1919 10 12–1920 12 19. 1930 m. gyv. Pabiržės vls. Užubalių k., 1931 m. – Montigailiškių dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6807, išduotas 1931 06 17.

Vasylius

Andrius, Jurgio sūnus

Gimė 1892 04 28 Stanaičių k. Garliavos vls. (Kauno r.). Tarnavo 1919 01 25–1920 03 08. 1929 m. gyv. Pakruojo stotyje, dirbo telegrafo monteriu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4292, išduotas 1929 11 21.

Vasylius

Petras, Jono sūnus

Gimė 1901 01 01 Kavarsko mst. (Anykščių r.). Jaun. puskarininkis. Tarnavo 1919 05 26–1923 02 01. Žemės gavo Ukmergės aps. Giedraičių vls. Bekupės dv. Gyv. Kaune, dirbo KSDK. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7329, išduotas 1931 08 31.

Vasylius

Petras, Jurgio sūnus

Gimė 1896 07 08 Geidžiūnų k. Biržų vls. (Biržų r.). Jaun. puskarininkis. Tarnavo 1919 07 01–1921 06 06, prieš tai buvo partizanu. 1929 m. buvo Biržų bare II rajono pasienio policijos policininku. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4950, išduotas 1930 04 30.

Vasiljevas

Estafijus, Terentijaus sūnus

Gimė 1898 09 20 Kaune. Tarnavo 1919 03 31–1920 06 22, antrą kartą – 1920 10 03–1922 09. Buvo sužeistas. Apdov. Vyčio Kryžiumi. 1930 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10049, išduotas 1937 12 28.

Vasiukevičius

Liudas, Antano sūnus

Gimė 1900 09 14 Dailidžionių k. Širvintų vls. (Širvintų r.). Tarnavo 1919 06 27–1921 10 17. Buvo sužeistas. 1930 m. gyv. Musninkų vls. Paširvinčio dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7120, išduotas 1931 06 25.

Vasiukonis

Bronius, Motiejaus sūnus

Gimė 1903 11 20 Karužų k. Rudaminos (L.) vls. (Lazdijų r.). Tarnavo 1919 06 01–1920 02 28, paleistas kaip nepilnametis. 1929 m. gyv. Rudaminos vls. Papartėlių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4964, išduotas 1930 04 30.

Vasnevskis

Aleksandras, Vinco sūnus

Gimė 1899 12 22 Gerdžiogalos dv. Vaiguvos vls. (Kelmės r.). Vyr. ltn. Tarnavo 1919 04 13–1923 06 01. 1927 m. tarnavo Geležinkelių policijos Šiaulių nuovados viršininko padėjėju. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1441, išduotas 1929 01 04.

Vašcila

Juozas, Liudviko sūnus

Gimė 1900 Geležinių k. Padovinio vls. (Marijampolės r.). Metrikuose – Vaščiula. Tarnavo 1919 02 25–1921 10 08. 1930 m. gyv. Liudvinavo vls. Poželsvių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6543, išduotas 1931 03 26.

Vaščila

Liudas, Liudo sūnus

Gimė 1897 11 20 Geležinių k. Padovinio vls. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. nuo 1919 02 20, pašauktu – 1919 03 05–1921 10 07. 1930 m. gyv. Padovinio vls. Liuliškio dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7427, išduotas 1931 10 10.

Vaškas

Povilas, Miko sūnus

Gimė 1899 01 20 Talačkonių k. Pasvalio vls. (Pasvalio r.). Mirė 1920 05 13. Tarnavo nuo 1919 05 14. Užmuštas bedaužant granatą. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1168, išduotas 1928 10 31.

Vaškas

Kazys, Juozo sūnus

Gimė 1894 01 25 Zubriškių dv. Pušaloto vls. (Pasvalio r.). Vyčio Kryžiaus kavalierius. LKKSA – Apdov. sav. medaliu1919 01 27 įstojo į Pušaloto partizanų būrį. 1919 04 perkeltas į 9 pėst. pulką. Paleistas 1919 08 14 kaip partizanas atitarnavęs 6 mėn. 1929 gyv.(Pušal.)Zubriškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4575, išduotas 1930 02 15.

Vaškelevičius

Rokas, Jono sūnus

Gimė 1895 06 05 Puvočių k. Marcinkonių vls. (Varėnos r.). Mirė 1921 01 08. Tarnavo 1919 07 21–1921 01 08. 1932 m. Puvočių k. gyv. tėvas, kuris prašė apdovanojimo. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8698, išduotas 1932 07 02.

Vaškelevičius

Antanas, Antano sūnus

Gimė 1894 07 30 Jaskonių k. Druskininkų vls. (Varėnos r.). Tarnavo 1919 06 23–1920 08 02. 1920–1934 m. dirbo policijoje Kaune, Raseiniuose, Panevėžio aps. 1934 m. paleistas į pensiją. 1918 m. dirbo mokytoju Alytaus aps. Didžiasalio pradžios mokykloje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2653, išduotas 1929 05 31.

Vaškelis

Jonas, Petro sūnus

Gimė 1895 03 11 Velaikių k. Daugailių vls. (Utenos r.). Grandinis. Tarnavo 1919 07 01–1923 07 24. 1919 05 26 baigė Antalieptės pradžios mokyklą. 1928 m. gyv. Panevėžio aps. Naujamiesčio mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2633, išduotas 1929 05 31.

Vaškevičius

Antanas, Juozo sūnus

Gimė 1893 06 13 Kaupiškių k. Kaupiškių vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo 1919 01 11–1919 06 04, paleistas dėl ligos. 1928 m. gyv. Kybartų mst. Du broliai tarnavo savanoriais: Juozas (liud. Nr. 3217) ir Justinas. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6857, išduotas 1931 06 17.

Vaškevičius

Balys, Stasio sūnus

Gimė 1900 10 07 Bučionių k. Gegužinės vls. (Kaišiadorių r.). Tarnavo 1919 04 11–1921 11 05. 1928 m. gyv. Jonavos vls. Varpų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1473, išduotas 1929 02 04.

Vaškevičius

Jonas, Jono sūnus

Gimė 1896 01 27 Jučionių k. Raudondvario vls. (Kauno r.). Tarnavo 1919 03 01–1922 01 18. 1931 m. dirbo Trakų baro pasienio policijos 7 rajone, gyv. Vievio vls. Grabijolų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10204, išduotas 1939 09 15.

Vaškevičius

Juozas, Vinco sūnus

Gimė 1897 03 14 Pajiesio k. Javaravo vls. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. nuo 1919 02 09, pašauktu – 1919 03 05–1920 04 02. 1928 m. gyv. Javaravo vls. Meškinių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1967, išduotas 1929 03 26.

Vaškevičius

Juozas, Juozo sūnus

Gimė 1891 10 10 Kaupiškių k. Kaupiškių vls. (Vilkaviškio r.). Vyčio Kryžiaus kavalierius. Puskarininkis. Sav. tarn. 1919 01 10–1920 05 30, mobilizuotu – 1920 11 17–1921 03 16. LKKSA – apdov. sav. medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3217, išduotas 1929 07 30.

Vaškevičius

Pranas, Juozo sūnus

Gimė 1894 06 05 Dotamų k. Gražiškių vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo 1919 04 24–1920 04 25. 1930 m. gyv. Vilkaviškio aps. Lankeliškių vls. Sodėnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5452, išduotas 1930 07 31.

Vaškevičius

Justas, Juozo sūnus

Gimė 1897 10 09 Kaupiškių k. Kaupiškių vls. (Vilkaviškio r.). Puskarininkis. Tarnavo 1919 01 10–1921 11 28. 1929 m. gyv. Kaupiškių vls. Matlaukio II k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4939, išduotas 1930 04 30.

Vaškys-Ivaškevičius

Jurgis, Jurgio sūnus

Gimė 1897 04 28 Dobilių k. Girkalnio vls. (Raseinių r.). Tarnavo 1919 01 13–1920 04 19, 1920 09 12–1922 10 06. 1929 m. gyv. Girkalnio vls. Mankunų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4948, išduotas 1930 04 30.

Vaštokas

Liudas, Stasio sūnus

Gimė 1898 08 25 Lembertiškės k. Kražių vls. (Kelmės r.). Tarnavo 1919 03 03–1921 11 15. 1928 m. tarnavo Tauragės aps. žemės tvarkytojo organizacijoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 673, išduotas 1928 08 29.

Vatkevičius

Kazys, Mato sūnus

Gimė 1892 Džiugailių k. Ramygalos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo 1919 03 26–1920 05 31. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3697, išduotas 1929 10 21.

Vatneris

Chackelis, Zeliko sūnus

Gimė 1901 02 16 Ramygalos mst. (Panevėžio r.). Tarnavo 1920 07 24–1922 10 01. 1935 m. gyv. Panevėžio mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9876, išduotas 1936 11 31.

Vazgelevičius

Stasys, Stasio sūnus

Gimė 1899 11 24 Medinkos vns. Smalvų vls. (Zarasų r.). Apdov. 1 p.p. sav. 1919 07 08–1922 01 13. Gyv. Antalieptės vls. Vilkiškių k., tarnavo pasienio policijoje II rajone. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10167, išduotas 1939 04 15.

Vaznys

Bronius, Antano sūnus

Gimė 1903 I p. Kirkiliavo k. Liudvinavo vls. (Marijampolės r.). Tarnavo 1920 11 08–1922 10 14. 1930 m. gyv. Liudvinavo vls. Buktos k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7332, išduotas 1931 08 31.

Vaznonis

Alfonsas, Igno sūnus

Gimė 1901 02 22 Mingelionių k. Krekenavos vls. (Panevėžio r.). Vyr. ltn. Savanoriu įstojo 1919 06 13. 1921 m. baigė Karo m-klą (4 laida), 1926 m. – Aukštuosius karininkų kursus. Tarnavo kavalerijos daliniuose. 1940 07 Vilniaus mst. komendantas. Apdovanojimo liudijimas Nr. 419, išduotas 1928 07 26.

Vaznonis

Vincas, Onos sūnus

Gimė 1896 07 21 Mingelionių k. Krekenavos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo 1919 06 21–1921 10 20. 1929 m. gyv. Krekenavos vls. Rodų Šveinicko dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5162, išduotas 1930 06 25.

Vėbra

Juozas, Jono sūnus

Gimė 1892 05 30 Raugų k. Jūžintų vls. (Rokiškio r.). Kpt. (1928 m.). Tarnavo nuo 1919 03 07. Kuopos vadas nuo 1928 10 23. Baigęs mokytojų seminariją, Tifliso karo mokyklą, Aukšt. kar. kursus (4 laida). Apdov. Liet. neprikl. 10 m. sukakt. medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 385, išduotas 1928 06 09.

Večerkauskas

Liudas, Juozo sūnus

Gimė 1900 08 25 Vainiūnų k. Seirijų vls. (Lazdijų r.). Tarnavo 1919 08 28–1921 09 10. 1928 m. gyv. Nedingės vls. Perlojos bžnk., tarnavo pasienio policijos 4 rajone. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1879, išduotas 1929 03 23.

Večkys

Petras, Prano sūnus

Gimė 1901 01 14 Šaulėnų k. Leipalingio vls. (Lazdijų r.). Tarnavo 1919 09 25–1922 04 01. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3638, išduotas 1929 08 21.

Vedeckis

Leonas, Antano sūnus

Gimė 1895 08 19 Paraseinių k. Raseinių vls. (Raseinių r.). Kpt. Savanoris nuo 1918 01 15. 1939 m. metraštyje nurodomas kaip kar. intendantūros kapitonas. Apdovanojimo liudijimas Nr. 382, išduotas 1928 07 09.

Vedegys

Kazys, Kazio sūnus

Gimė 1901 12 25 Puniškių k. Paežerėlių vls. (Šakių r.). Tarnavo 1919 02 13–1920 03 03. 1939 m. gyv. Kauno aps. Raudondvario vls. Veršvų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9827, išduotas 1936 06 30.

Vedegys

Pranas, Prano sūnus

Gimė 1896 08 20 Marijampolės mst. (Marijampolės r.). Vyčio Kryžiaus kavalierius. LKKSA – Sav. nuo 1919 01 22. Tarnavo ir vėliau 3-iame artil. p. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1771, išduotas 1929 03 20.

Vėgėlis

Balys, Dominiko sūnus

Gimė 1899 02 04 Kremešiškių k. Jūžintų vls. (Rokiškio r.). Tarnavo 1919 08 18–1920 04 03, 1920 09 12–1922 10 16. 1929 m. gyv. Južintų vls. Kerelių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4949, išduotas 1930 04 30.

Vėgėlis

Jonas, Domininko sūnus

Gimė 1890 09 18 Kremešiškių k. Jūžintų vls. (Rokiškio r.). Apdov. Vyčio Kryžiumi. Plk. ltn. įstojo 1918 12 06. Paleistas į atsargą 1940 07 13. 1927–1940 m. Šiaulių aps. komendantas. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1455, išduotas 1929 01 31.

Vėgneris

Leopoldas, Augusto sūnus

Gimė 1903 01 11 Kaune. Tarnavo 1919 09 09–1921 06 09. 1929 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3291, išduotas 1929 07 30.

Veikša

Kazys, Stasio sūnus

Gimė 1900 01 02 Užvenčio mst. (Kelmės r.). Vyr. puskarininkis. Tarnavo 1918 12 08–1921 12 04. 1929 m. tarnavo Ukmergės aps. Širvintų vls. pasienio policijos 3 rajone. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3425, išduotas 1929 07 31.

Veikšas

Aleksas, Antano sūnus

Gimė 1894 06 18 Vaškiškės k. Smalvų vls. (Zarasų r.). Tarnavo 1919 06 23–1920 06 28. 1935 m. gyv. Zarasų mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9623, išduotas 1935 06 25.

Veitas

Feliksas, Antano sūnus

Gimė 1888 09 31 Veitelių k. Ylakių vls. (Skuodo r.). Apdov. Vyčio Kr. Ats. viršila. Sav. nuo 1919 01 03. Pirmas Sedos milicijos vadas ir organizatorius. 3 mėn. mokėsi Karo m-kloje. 1928 m. gyv. Ylakių vls. Kaltės malūne, dirbo Mažeikių muitinėje. LKKSA – apdov. sav. medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6261, išduotas 1931 01 22.

Veiveris

Antanas, Kazio sūnus

Gimė 1896 04 25 Padrečių k. Veiverių vls. (Prienų r.). Tarnavo 1919 05 20–1921 12 01. 1928 m. gyv. Ašmintos vls. ir k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3794, išduotas 1929 10 21.

Veiverys

Motiejus, Simano sūnus

Gimė 1894 01 27 Petkeliškių k. Veiverių vls. (Prienų r.). Tarnavo 1919 01 28–1920 02 01. 1929 m. gyv. A. Panemunėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6717, išduotas 1931 04 21.

Veiverys

Jonas

Gimė Prienų vls. (Prienų r.). Vyčio Kryžiaus kavalierius.

Veiverys

Antanas, Motiejaus sūnus

Gimė 1898 08 17 Pagirių (Poliesių) k. Garliavos vls. (Kauno r.). Tarnavo 1919 01 22–1921 11 01. 1931 m. gyv. Garliavos vls. I forte. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8322, išduotas 1932 04 30.

Vekeris

Vincas, Petro sūnus

Gimė 1898 03 16 Aukštosios Panemunės mst. Aukštosios Panemunės vls. (Kauno r.). Mirė 1920 08 11. Vyčio Kryžiaus kavalierius. LKKSA – Apdov. sav. medaliuSav. nuo 1918 12 31. Sušalęs susirgo ir mirė. Apdov. įteiktas motinai Marijonai, gyv. Vaišvidavos dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8492, išduotas 1932 05 31.

Vekerotas

Kazys, Juozo sūnus

Gimė 1902 01 29 Šelvių k. Vilkaviškio vls. (Vilkaviškio r.). Puskarininkis. Tarnavo 1919 02 01–1922 04 20. Apdov. Vyčio Kryžiumi. 1936 m. gyv. Kaune, Šančiuose. Buvo gavęs žemės Vilkaviškio aps. Alvito vls. Šikšnių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6548, išduotas 1931 03 26.

Vektaris

Matas, Mato sūnus

Gimė 1894 Akmenių k. Kučiūnų vls. (Lazdijų r.). Tarnavo 1919 10 19–1922 04 01. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3636, išduotas 1929 08 21.

Velička

Eduardas, Aleksandro sūnus

Gimė 1899 03 31 Markutiškių dv. Jonavos vls. (Jonavos r.). Grandinis. Tarnavo 1919 08 06–1922 04 14. Nuo 1923 m. dirbo artilerijos dirbtuvėse, 1934 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9581, išduotas 1935 02 28.

Velička

Jonas, Jono sūnus

Gimė 1899 03 01 Ginakiemio k. Onuškio vls. (Trakų r.). Tarnavo nuo 1919 06 23. Miręs. Apdov. rūpinosi brolis Krisius, gyv. Giniakiemio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8580, išduotas 1932 06 16.

Velička

Jonas, Domo sūnus

Gimė 1881 10 27 Bečerninkų k. Troškūnų vls. (Anykščių r.). Tarnavo 1919 03 20–1920 03 23. 1928 m. gyv. Panevėžio vls. Liudynės vns. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2671, išduotas 1929 05 31.

Velička

Feliksas, Jurgio sūnus

Gimė 1899 05 22 Mikališkių k. Josvainių vls. (Kėdainių r.). Tarnavo 1919 01 29–1922 06 29. 1932 m. F. Velička jau buvo miręs Argentinoje. Apdov. prašė žmona Vincenta, 1932 m. gyv. Josvainių vls. Vainikų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8787, išduotas 1932 10 01.

Velikas

Stasys, Jurgio sūnus

Gimė 1899 08 04 Šėtos mstl. Šėtos vls. (Kėdainių r.). Tarnavo 1919 03 12–1921 10 14. 1929 m. gyv. Šėtos mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4481, išduotas 1930 02 15.

Velykis

Mykolas, Mykolo sūnus

Gimė 1884 11 17 Linonių k. Piniavos vls. (Panevėžio r.). Generolas leitenantas. Tarnavo nuo 1918 10 21. 1921 02 19–1927 03 01 2 divizijos vadas. Paleistas iš kariuomenės tarnavo Lietuvos banke. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1376, išduotas 1928 11 23.

Velykis

Petras, Juozo sūnus

Gimė 1891 08 21 Čičinų k. Jonavos vls. (Jonavos r.). Tarnavo 1919 06 17–1920 06 25. 1929 m. gyv. Jonavos vls. Daigučių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3130, išduotas 1929 06 26.

Velykis

Jonas, Jurgio sūnus

Gimė 1899 02 09 Čyplių k. Velžio vls. (Panevėžio r.). Tarnavo 1919 05 07–1921 10 26. 1928 m. gyv. Miežiškių vls. Mindaugiškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2632, išduotas 1929 05 31.

Velys

Jonas, Jono sūnus

Gimė 1899 05 06 Vaitkaičių k. Laukuvos vls. (Šilalės r.). Tarnavo sav. nuo 1919 04 12, pašauktu – 1919 10 01–1921 11 08. 1929 m. gyv. Šiaulių aps. Šaukėnų vls. Pašonių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7330, išduotas 1931 08 31.

Velius

Stasys, Jono sūnus

Gimė 1899 05 06 Vaitkaičių k. Laukuvos vls. (Šilalės r.). Tarnavo sav. nuo 1919 01 28, pašauktu – 1919 10 01–1922 04 20. 1931 m. gyv. Šiaulių aps. Padubysio vls. Vijurkų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8625, išduotas 1932 06 16.

Velyvis

Antanas, Stepo sūnus

Gimė 1895 Baltarusijoje, Lydos aps. Kaniavos vls. Kamaronų k. Ats. viršila. Tarnavo 1918 12 03–1921 12 05. 1929 m. gyv. Šiaulių gelež. stotyje. Nuo 1923 01 01 dirbo geležinkelio policijoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3123, išduotas 1929 06 26.

Vencevičius

Aleksas, Florijono sūnus

Gimė 1900 04 27 Šakių mst. (Šakių r.). Tarnavo 1919 02 24–1921 11 08. Buvo lenkų nelaisvėje. 1930 m. gyv. Kidulių vls. Keršiškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8164, išduotas 1932 03 29.

Vencevičius

Antanas, Leono sūnus

Gimė 1893 12 20 Dievogalos k. Veiverių vls. (Prienų r.). Tarnavo 1919 03 28–1920 04 03. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2663, išduotas 1929 05 31.

Vencius

Kazys Leonas, Jurgio sūnus

Gimė 1894 02 19 Keturvalakių mstl. Keturvalakių vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo 1919 02 21–1920 03 01. 1929 m. tarnavo Kauno geležinkelio stotyje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4293, išduotas 1929 11 21.

Venckevičius

Pranas, Stasio sūnus

Gimė 1900 11 17 Šaudiniškės k. Pilviškių vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo 1919 01 24–1920 04 02. 1929 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7190, išduotas 1931 08 31.

Venckūnas

Aleksandras, Ievos sūnus

Gimė 1894 12 17 Kaune. Vyčio Kryžiaus (Nrr. 757) kavalierius. LKKSA – Gimė Aleksote. Apdov. sav. medaliuViršila. Sav. 1919 01 06–1920 05 08. Vėliau gyv. Kaune, Garliavos vls. Birutės k., buvo pliažo prižiūrėtoju. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10044, išduotas 1937 10 28.

Venckūnas

Kazimieras, Jono sūnus

Gimė 1899 03 10 Tirkiliškių k. Garliavos vls. (Kauno r.). Tarnavo 1919 03 25–1920 06 20. 1936 m. gyv. Kauno aps. Vilkijos vls. Gudėnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10280, išduotas 1940 06 30.

Venckūnas

Pranas, Barboros sūnus

Gimė 1899 04 02 Panevėžyje. Tarnavo 1919 04 06–1921 11 10. 1928 m. gyv. Panevėžio mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2433, išduotas 1929 05 31.

Venckus

Antanas, Bonifaco sūnus

Gimė 1896 08 30 Užvenčio mst. (Kelmės r.). Tarnavo 1919 05 01–1921 10 29. 1929 m. gyv. Užventyje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3131, išduotas 1929 06 26.

Venckus

Jurgis, Juozo sūnus

Gimė 1901 12 24 Patamulšėlio k. Aukštosios Panemunės vls. (Kauno r.). Tarnavo 1919 03 01–1920 03 13. 1930 m. gyv. A. Panemunės vls. Raželių k., kur 1924 m. gavo žemės. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7122, išduotas 1931 06 25.

Venckus

Kazys, Juozo sūnus

Gimė 1898 07 22 Patamulšėlio k. Aukštosios Panemunės vls. (Kauno r.). Tarnavo 1919 02 10–1920 04 25. 1930 m. gyv. A. Panemunės vls. Raželių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5523, išduotas 1930 08 11.

Venckus

Jeronimas, Mečio sūnus

Gimė 1901 06 24 Maciejevo plv. Imbrado vls. (Zarasų r.). Mirė 1919 12 31. Metrikuose – Jeremijus, įregistr. Konstantinavo katal. bžn. Tarnavo nuo 1919 02 01. Mirė nuo šiltinės. 1930 m. jo motina gyv. Šakių aps. Bublelių vls. Turčinų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7328, išduotas 1931 08 31.

Venckus

Juozas, Antano sūnus

Gimė 1900 02 29 Skiržemės k. Vainuto vls. (Šilutės r.). Tarnavo 1919 06 22–1919 10 01 savanoriu, vėliau pašauktu iki 1921 05 04. 1935 m. gyv. Vainuto vls. Balandiškės k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9799, išduotas 1936 06 30.

Venckus

Kazys, Jokūbo sūnus

Gimė 1895 09 15 Naujasodžio k. Pažaislio vls. (Kauno r.). Tarnavo 1919 03 13–1921 11 21. 1939 m. gyv. Pažaislio vls. Ramučių k., čia 1924 m. gavo žemės. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7183, išduotas 1931 08 21.

Venckus

Pranas, Kazio sūnus

Gimė 1892 01 30 Kaukolikų k. Skuodo vls. (Skuodo r.). Tarnavo 1919 01 15–1919 10 (aštuonis mėnesius). 1928 m. tarnavo Mažeikių aps. 3 nuovadoje Sedoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4879, išduotas 1930 04 30.

Venclauskas

Antanas, Antano sūnus

Gimė 1898 11 04 Latvijoje, Rygos mst. Kilęs iš Šiaulių aps. Klovainių vls. Laipuškių k. Tarnavo 1919 04 14–1921 10 26. 1929 m. gyv. Klovainių vls. Vanagynės vns. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4804, išduotas 1930 04 15.

Venclovas

Pijus, Tomo sūnus

Gimė 1898 12 04 Trempinių k. Liubavo vls. (Marijampolės r.). Tarnavo 1919 02 04–1920 03 20. Sužeistas į koją. 1938 m. gyv. Kaune, turėjo namą su sklypu. Mokėsi mokytojų seminarijoje. 1925–1937 m. mokytojavo provincijoje, 1938 m. – Kaune, J. Jablonskio pr. mokykloje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 900, išduotas 1928 08 29.

Vengalis

Pranas, Prano sūnus

Gimė 1900 12 11 Ložių k. Kulių vls. (Plungės r.). Tarnavo 1919 03 29–1921 10 21. 1930 m. gyv. Telšių aps. Plungės vls. Gondingos k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6407, išduotas 1931 05 25.

Vengianskis

Stasys, Juliaus sūnus

Gimė 1894 01 19 Žagarės vls. (Joniškio r.). Adm. kpt. Savanoris nuo 1918 12 01. 1939 m. tarnavo 1 p.p. Apdovanojimo liudijimas Nr. 215, išduotas 1928 06 14.

Venglikas

Petras, Monikos sūnus

Gimė 1899 11 20 Fermos k. Batakių vls. (Tauragės r.). Vyčio Kryžiaus kavalierius. LKKSA – Apdov. sav. medaliuSav. 1919 08 16–1921 10 18. 1931 m. gyv. Batakių vls. Fermos k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7820, išduotas 1932 01 15.

Vengrys

Jonas, Juozo sūnus

Gimė 1896 06 26 Vildiškių k. Skiemonių vls. (Anykščių r.). Mirė 1924 11 15. Tarnavo nuo 1919 06 27. Apdov. prašė sesuo Vingrytė-Kiaušienė, gyv. Skiemonių vls. Liaužadiškių dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6061, išduotas 1930 12 15.

Vengrys

Klemensas, Leono sūnus

Gimė 1902 05 16 Latvijoje, Rygos mst. Kilęs iš Šiaulių aps. Radviliškio mst. Puskarininkis. Tarnavo nuo 1919 04 01. 1929 m. gyv. Šiaulių aps. Pakruojo mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2889, išduotas 1929 06 26.

Vengrys

Stepas, Leono sūnus

Gimė 1897 06 12 Latvijoje, Rygos mst. Sav. 1919 05 04–1920 04 03, paleistas dėl ligos. Tarnavo 3 mėn. mokomojoje (sav.) komandoje, apie 4 mėn.Karo m-kloje, I pasienio p. štabe (karo valdininkas, karo ligoninės ūkio vedėjas). 1927 gyv. Kuršėnų m., polic. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9364, išduotas 1933 11 30.

Venys

Juozas Antanas, Antano sūnus

Gimė 1895 07 14 Tarpučių k. Sintautų vls. (Šakių r.). Vyčio Kryžiaus kavalierius. LKKSA – Tarnavo 1919 03 10–1920 05 02. 1930 m. gyv. Šakių aps. ir vls. Ritinių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6248, išduotas 1931 01 22.

Venys

Juozas, Petro sūnus

Gimė 1899 04 29 Vilemų k. Zapyškio vls. (Kauno r.). Tarnavo 1919 01 15–1921 11 17. 1930 m. gyv. Garliavos vls. Ringaudų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6010, išduotas 1930 12 04.

Venskaitis

Kazys, Jono sūnus

Gimė 1900 01 13 Lukšių k. Plokščių vls. (Šakių r.). Tarnavo 1919 01 11–1920. 1938 m. gyv. Kauno aps. Raudondvario vls. N. Veršvų k. Žemės 10,96 ha buvo gavęs Pakuonio vls. Balsėnų k. Tarnavo Kauno centr. pašte. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4555, išduotas 1930 02 15.

Venskūnas

Jurgis, Marijonos sūnus

Gimė 1898 04 23 Višakio Rūdos k. Višakio Rūdos vls. (Marijampolės r.). Tarnavo 1919 01 16–1921 10 07. Buvo bermontininkų nelaisvėje. 1930 m. gyv. Lukšių vls. Tubelių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7822, išduotas 1932 01 15.

Venskūnas

Juozas, Juozas sūnus

Gimė 1896 03 20 Deveikiškio k. Krekenavos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo 1919 01 01–1921 10 23. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 891, išduotas 1928 08 31.

Venskūnas

Feliksas, Juozas sūnus

Gimė 1899 11 07 Nizelių vns. Panevėžio vls. (Panevėžio r.). Tarnavo 1919 04 02–1920 05 07. 1928 m. gyv. Piniavos vls. Istricos vns. Apdovanojimo liudijimas Nr. 818, išduotas 1928 08 29.

Venskūnas

Petras, Petro sūnus

Gimė G.m.nežin. Vaišvilčių k. Naujamiesčio vls. (Panevėžio r.). Tarnavo 1919 01 09–1920 01 28. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2011, išduotas 1929 03 26.

Venskūnas

Pranas, Petro sūnus

Gimė 1898 03 14 Leoniškių I k. Paežerėlių vls. (Šakių r.). Venckūnas. Tarnavo 1919 02 20–1921 10 17. 1930 m. gyv. Paežerėlių vls. Pajotulių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8166, išduotas 1932 03 29.

Venskus

Eustachas, Mykolo sūnus

Gimė 1900 09 05 Liutonių k. Kietaviškių vls. (Kaišiadorių r.). Puskarininkis. Tarnavo 1919 03 11–1923 09 15, 1923 09 23–1924 01 21. 1929 m. gyv. Žiežmarių mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7478, išduotas 1931 10 28.

Venskutonis

Domas, Vinco sūnus

Gimė 1896 12 06 Noškūnų k. Semeliškių vls. (Trakų r.). Tarnavo 1919 06 16–1921 07 20. 1929 m. gyv. Semeliškių vls. Bijunų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3885, išduotas 1929 11 13.

Venslauskas

Jonas, Klemenso sūnus

Gimė 1898 06 07 Kupsčių k. Pernaravos vls. (Kėdainių r.). Tarnavo 1919 01 10–1921 10 11. 1929 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4516, išduotas 1930 02 15.

Venslavičius

Juozas, Motiejaus sūnus

Gimė 1901 12 31 Prienų mst. (Prienų r.). Tarnavo 1919 02 22–1920 04 04. 1929 m. gyv. Prienų mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3215, išduotas 1929 07 30.

Venslovaitis

Andrius, Onos sūnus

Gimė 1900 04 02 Kudirkos Naumiesčio mst. (Šakių r.). Tarnavo 1919 10 30–1922 04 14. 1934 m. gyv. Vilkaviškio mst., dirbo pašte. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9603, išduotas 1935 04 30.

Venslovas

Pranas, Karolio sūnus

Gimė 1901 04 03 Buitūnų k. Kuktiškių vls. (Utenos r.). Tarnavo sav. 1919 06 08–1920 12 01. 1928 m. gyv. Molėtų mst. 1941 m. dirbo tarnautoju Utenos komendantūroje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 498, išduotas 1928 08 14.

Venzlauskas

Aleksas, Petro sūnus

Gimė 1891 06 19 Žydiškių k. Aukštadvario vls. (Trakų r.). tarnavo 1919 07 29–1920 05 05, paleistas dėl ligos. 1931 m. gyv. Kybartų mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8168, išduotas 1932 03 29.

Vepštas

Juozas, Juozapotos sūnus

Gimė 1901 04 02 Padlesio dv. Pušaloto vls. (Pasvalio r.). Tarnavo 1919 06 08–1920 07 27. 1928 m. tarnavo 4 rajono pasienio policijoje Zarasų aps. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2444, išduotas 1929 05 31.

Vepštas

Juozas, Tado sūnus

Gimė 1897 04 06 Vaišvilčių k. Naujamiesčio vls. (Panevėžio r.). Tarnavo 1919 01 11–1921 12 16. 1929 m. gyv. Naujamiesčio vls. Kapinės k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4557, išduotas 1930 02 15.

Vepštas

Juozas, Antano sūnus

Gimė 1896 02 02 Uoksų k. Velžio vls. (Panevėžio r.). Jaun. puskarininkis. Tarnavo 1919 05 28–1921 10 28. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3043, išduotas 1929 06 25.

Vepštas

Petras, Mykolo sūnus

Gimė 1893 11 Staniūnų dv. Velžio vls. (Panevėžio r.). Mirė 1920 01 17. Tarnavo nuo 1919 06 15. Mirė 3-ioje R. Kryžiaus ligoninėje. Apdov. prašė pamotė Vepštienė Ona, gyv. Panevėžio mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7124, išduotas 1931 06 25.

Vepštas

Povilas, Aleksandro sūnus

Gimė 1899 07 15 Užunevėžių k. Raguvos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo 1919 05 16–1920 04 30. 1928 m. gyv. Subačiaus vls. Jovarų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2669, išduotas 1929 05 31.

Vepštas

Andrius, Martyno sūnus

Gimė 1903 11 19 Panevėžyje. Tarnavo 1920 12 01–1922 10 17. 1929 m. gyv. Panevėžio mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2451, išduotas 1929 05 31.

Verbickas

Vincas, Jono sūnus

Gimė 1895 10 08 Skroblų k. Bartninkų vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo 1919 08 20–1920 03 20, paleistas dėl ligos. Antrą kartą tarnavo 1920 09 01–1921 04 16. 1932 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8323, išduotas 1932 04 30.

Verbickas

Stasys, Jono sūnus

Gimė 1902 03 24 Bardiškių k. Deltuvos vls. (Ukmergės r.). Tarnavo 1919 04 01–1920 04 13. 1928 m. dirbo Širvintose 4 nuovados policininku. Apdovanojimo liudijimas Nr. 811, išduotas 1928 08 29.

Verbickas

Mykolas, Simo sūnus

Gimė 1898 08 01 Janušonių k. Žaslių vls. (Kaišiadorių r.). Mirė 1925 04 05 Janušonių k. Žaslių vls. (Kaišiadorių r.). Tarnavo 1919 02 17–1921 05 12. Apdov. prašė žmona ir duktė, gyv. Žaslių vls. Skinimų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7181, išduotas 1931 08 31.

Verbickas

Vladas, Jono sūnus

Gimė 1897 05 06 Žižmių I dv. Pagirių vls. (Kėdainių r.). Tarnavo 1919 03 04–1921 11 17. 1929 m. gyv. Veprių vls. Bečių dvare. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2567, išduotas 1929 05 31.

Verbickas

Vincas, Vinco sūnus

Gimė 1898 06 08 Prozariškių k. Žaslių vls. (Kaišiadorių r.). Tarnavo 1919 05 13–1920 06 14. 1931 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7624, išduotas 1931 11 16.

Verbickas

Vincas, Benado sūnus

Gimė 1899 10 21 Prazariškių k. Žaslių vls. (Kaišiadorių r.). Tarnavo 1919 05 01–1921 11 24. 1930 m. gyv. Žaslių vls. Prozariškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5920, išduotas 1930 11 11.

Verbus

Antanas Ignas, Prano sūnus

Gimė 1892 07 30 Bartelių k. Veisiejų vls. (Lazdijų r.). Tarnavo 1919 08 30–1920 08 06, paleistas dėl sveikatos. 1931 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7426, išduotas 1931 10 10.

Verečinskas

Pranas, Cicilijos sūnus

Gimė 1891 10 10 Janapolio plv. Ramygalos vls. (Panevėžio r.). Metrikuose – Veretinskas. Tarnavo 1919 03 30–1920 03 20. 1929 m. gyv. Josvainių vls. Vainikų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6616, išduotas 1931 03 31.

Veremiejus

Juozas, Vinco sūnus

Gimė 1903 Baltarusijoje, Ašmenos aps. Nalibokių vls. ir k. Tarnavo 1920 02 27–1923 04 21. 1931 m. gyv. Alytaus aps. Nemaniūnų vls. Jundeliškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7424, išduotas 1931 10 10.

Veretinskas

Vincas, Justo sūnus

Gimė 1899 12 20 Stokinės k. Ramygalos vls. (Panevėžio r.). Sanit. viršila. Tarnavo 1920 07 23. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5125, išduotas 1930 05 30.

Veryga

Povilas, Prano sūnus

Gimė 1895 01 15 Sniegoniškės k. Nemakščių vls. (Raseinių r.). Kūrėjų sav. registracijos kn. išbrauktas įrašant – „atmestas“. Kaip pabėgusiam apdov. anuliuotas. Įstojo 1919 12 10. Negrįžo iš atostogų ir 1920 02 13 užskaitytas pabėgusiu. Vėliau tarnavo 1920 04 18–1921 09 10. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8324, išduotas 1932 04 30.

Verikas

Juozas, Jono sūnus

Gimė 1898 05 23 Kuzmiškio k. Miežiškių vls. (Panevėžio r.). Vyčio Kryž. kavalierius. LKKSA – Apdov. sav. medaliuAts. viršila. Sav. 1919 04 15–1921 10 01, vėliau iki 1923 10 01 liktinis. 1923–1925 dirbo Panevėžio vls. valdyboje, vėliau – policijoje. 1926 gavo žemės Staniūnų dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3398, išduotas 1929 07 31.

Veriūga

Pranas, Juozo sūnus

Gimė 1894 08 20 Panevėžyje. Tarnavo 1919 06 01–1920 06 24. 1928 m. gyv. Panevėžyje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1166, išduotas 1928 10 31.

Verkevičius

Juozas, Vinco sūnus

Gimė 1899 02 Dysnyčios k. Lazdijų vls. (Lazdijų r.). Įstojo 1919 01 07. 1928 m. gyv. Rudaminos vls. Bulakovo k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 166, išduotas 1928 05 30.

Verlingis

Liudvikas, Fridricho sūnus

Gimė 1901 12 19 Jonučių k. Garliavos vls. (Kauno r.). Tarnavo 1919 03 19–1921 10 28. 1931 m. gyv. Garliavos vls. Narsiečių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7620, išduotas 1931 11 16.

Verpečinskas

Juozas, Petro sūnus

Gimė 1894 10 16 Kundročių k. Batakių vls. (Tauragės r.). Tarnavo 1919 03 19–1920 04 14. 1930 m. gyv. Tauragės vls. Vizbutų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8491, išduotas 1932 05 31.

Vertelis

Petras

Gimė 1901 01 29. Majoras nuo 1932 12 01. 1939 m. tarnavo 8 pėstininkų pulke. Apdovanojimo liudijimas Nr. 222, išduotas 1928.

Vertelka

Antanas, Mato sūnus

Gimė 1898 08 03 Joskildų k. Ramygalos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo 1919 01 09–1921 10 24. 1929 m. gyv. Panevėžio vls. Šatrėnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5091, išduotas 1930 05 30.

Vėželis

Mikas, Miko sūnus

Gimė 1900 09 20 Naujųjų Migūčionių k. Žaslių vls. (Kaišiadorių r.). Tarnavo 1919 05 09–1921 10 26. 1928 m. gyv. Žaslių vls. Niauriškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2441, išduotas 1929 05 31.

Vėževičius

Petras, Kazio sūnus

Gimė 1896 07 04 Savidonių k. Pabaisko vls. (Ukmergės r.). Tarnavo 1919 04 11–1921 10 23. 1929 m. gyv. Pabaisko vls. Deltuvėlės k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2766, išduotas 1929 05 31.

Vėževičius

Vladas, Agotos sūnus

Gimė 1903 04 07 Savidonių k. Pabaisko vls. (Ukmergės r.). Tarnavo sav. 1920 01 20–1921 06 07, pašauktu – 1924 12 01–1925 07 24. 1929 m. gyv. Pabaisko vls. Rakaučiznos k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4946, išduotas 1930 04 30.

Viburys

Jonas, Jurgio sūnus

Gimė Bimbiriškių k. Molėtų vls. (Molėtų r.). Tarnavo 1919 06 04–1921 10 07. 1930 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6242, išduotas 1931 01 22.

Vičas-Vičiūnas

Antanas, Kazio sūnus

Gimė 1898 05 27 Bardiškių k. Šiluvos vls. (Raseinių r.). Ats. viršila. Sav. 1919 01 23–1921 12 10. 1930 m. gyv. Šiluvos vls. Žalakių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5524, išduotas 1930 08 11.

Vidauskas-Vitulskis

Rokas, Onos sūnus

Gimė 1899 08 19 Mozūrų k. Aukštosios Panemunės vls. (Kauno r.). Mirė 1919 12 20 Kaune. Tarnavo nuo 1919 03 28. Mirė karo ligoninėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9154, išduotas 1933 04 26.

Videika

Juozas, Jono sūnus

Gimė 1896 03 18 JAV, Nevtovno mst. Tarnavo 1919 03 09–1921 10 15. 1928 m. gyv. Alytaus aps. Alovės vls. Mančiūnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3674, išduotas 1929 08 21.

Videika

Juozas, Kazio sūnus

Gimė 1896 04 16 Kaniūkų k. Alovės vls. (Alytaus r.). Tarnavo 1919 03 17–1921 12 07. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3675, išduotas 1929 08 21.

Videika-Krasauskas

Stasys, Veronikos sūnus

Gimė 1900 02 17 Rukundžių k. Alsėdžių vls. (Plungės r.). Tarnavo 1919 04 16–1920 08 15. 1932 m. gyv. Klaipėdos mst. Antrą pavardę įgavo iš Marijonos Krasauskienės, jo tėvams mirus ji jį užaugino. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9960, išduotas 1937 04 19.

Vidikas

Ignas, Antano sūnus

Gimė 1902 01 20 Vilkijos mst. (Kauno r.). Tarnavo sav. 1919 01 22–1920 03 10, pašauktu – 1923 03 01–1924 06 01. Nuo 1925 05 01 dirbo KSDK jaun. prižiūrėtoju. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2013, išduotas 1929 03 26.

Vidmontas

Stasys, Juozo sūnus

Gimė 1895 10 02 Dungerių k. Kaltinėnų vls. (Šilalės r.). Tarnavo 1919 02 08–1920 02 12. 1929 m. gyv. Kaltinėnų vls. Kalniškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5380, išduotas 1930 07 31.

Vidugiris

Jonas, Jono sūnus

Gimė 1892 03 25 Panevėžyje. Ats. karo valdininkas. Tarnavo 1919 01 11–1920 02 06. 1928 m. gyv. Panevėžio aps. Naumiesčio vls. Augustavo dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5290, išduotas 1930 06 25.

Vidugiris

Kazys, Antano sūnus

Gimė 1899 12 14 Bernotų k. Piniavos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo 1919 06 21–1921 12 01. 1928 m. gyv. Piniavos vls. Paežerių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2102, išduotas 1929 04 17.

Vidugiris

Vladas, Juozo sūnus

Gimė 1898 09 25 Naujikų k. Piniavos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo 1919 04 18–1920 03 26. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1100, išduotas 1928 10 20.

Vidugiris

Jonas, Jono sūnus

Gimė 1899 05 23 Naujikų k. Piniavos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo 1919 06 21–1921 11 22. 1928 m. gyv. Piniavos vls. Paežerių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2179, išduotas 1929 04 17.

Vidzickas

Domas, Alekso sūnus

Gimė 1892 04 04 Biržų mst. (Biržų r.). Tarnavo 1918 11 23–1919 07 01. 1930 m. gyv. Biržų mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5289, išduotas 1930 06 25.

Vidžiūnas

Klemas, Augusto sūnus

Gimė 1900 03 21 Kaulakių k. Molėtų vls. (Molėtų r.). Tarnavo 1920 03 13–1922 10 05. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2652, išduotas 1929 05 31.

Viečas

Klemas, Klemo sūnus

Gimė 1896 05 06 Bariūnų k. Joniškio vls. (Joniškio r.). Tarnavo 1919 04 01–1921 10 29. 1928 m. gyv. Joniškio vls. Nariūnų dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1715, išduotas 1929 02 19.

Vienažindis

Antanas

Gimė 1898 Budrionių k. Raguvos vls. (Panevėžio r.). Mirė 1920 11 21 Širvintų mst. (Širvintų r.). Nepriklausomybės kovų (1918–1920) dalyvis.

Vienažindis

Juozas, Jono sūnus

Gimė 1897 10 26 Pakniškių k. Dusetų vls. (Zarasų r.). Mirė 1932. Sav. 2 p.p. 1919 06 25–1920 04 07. Tarnavo pasienio policijoje. 1930 m. gyv. Paupinės vls. Raudinės k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3753, išduotas 1929 10 21.

Vieraitis

Fabijonas, Jono sūnus

Gimė 1889 12 22 Laukapienių k. Gražiškių vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo 1919 01 22–1920 04 28. 1932 m. gyv. Pajavonio vls. Karalkreslio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8744, išduotas 1932 09 30.

Vieraitis

Mykolas, Mykolo sūnus

Gimė 1900 01 21 Anglijoje, Londonas. Tarnavo 1919 03 13–1922 10 01. 1924 m. gavo žemės Vilkaviškio aps. Grašiškių vls. Skaralupių k. 1934 m. gyv. Marijampolės aps. Kazlų Rūdos stotyje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5739, išduotas 1930 10 31.

Vieraitis

Jonas, Simono sūnus

Gimė 1895 12 06 Klėtkininkų k. Pajevonių vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo 1919 01 10–1920 02 11. 1929 m. gyv. Lankeliškių vls. Sodėnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2890, išduotas 1929 06 26.

Vieraitis

Jonas, Jono sūnus

Gimė 1888 09 25 Lankupėnų k. Gražiškių vls. (Vilkaviškio r.). Grandinis. Tarnavo 1919 01 24–1920 02 06, 1920 12 03–1921 01 15. 1930 m. gyv. Lankeliškių vls. Gražučių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6245, išduotas 1931 01 22.

Vigelis

Antanas, Augustino sūnus

Gimė 1901 08 18 Stabalunkių k. Leliūnų vls. (Utenos r.). Tarnavo 1919 07 22–1920 09 18. 1930 m. gyv. Joniškio vls. ir k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5738, išduotas 1930 10 31.

Vigontas

Juozas, Prano sūnus

Gimė 1898 05 23 Palangos mst. (Kretingos r.). Vyr. puskarininkis. Tarnavo 1919 12 19–1922 11 02. 1931 m. gyv. Palangoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8405, išduotas 1932 05 19.

Vygontas

Izidorius, Antano sūnus

Gimė 1902 04 19 Vilimiškės dv. Palangos vls. (Kretingos r.). Tarnavo 1919 06 11–1920 06 13. Nuo 1927 m. tarnavo vachmistru pasienio policijoje Klaipėdos krašte. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6063, išduotas 1930 12 15.

Vilavičius

Juozas, Jono sūnus

Gimė 1899 01 02 Bekupės dv. Giedraičių vls. (Molėtų r.). Vyr. puskarininkis. Tarnavo 1919 02 23–1922 04 06. 1928 m. gyv. Želvos vls. Lukašiunų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1072, išduotas 1929 05 31.

Vilbutas

Jonas, Prano sūnus

Gimė 1899 05 26 Šiluvos mstl. Šiluvos vls. (Raseinių r.). Mirė 1935 07 29. Sav. 1919 01 22–1921 12 01. Buvo sužeistas. 1929 m. gyv. Šiluvos vls. Akmenės k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3283, išduotas 1929 07 30.

Vilčikauskas

Juozas, Martyno sūnus

Gimė 1903 03 11 Viekšnių mst. t. gyv. (Akmenės r.). Tarnavo 1920 11 11–1921 11 18. 1928 m. gyv. Viekšnių mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1474, išduotas 1929 02 04.

Vilčinskas

Mikas, Jono sūnus

Gimė 1901 01 03 Rydžių vns. Siesikų vls. (Ukmergės r.). Vyr. puskarininkis. Tarnavo 1919 03 02–1921 11 16. 1936 m. gyv. Panoterių vls. Šemetiškių k. Apdovanojimo metu jau buvo miręs. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9798, išduotas 1936 07 31.

Vilčinskas

Jonas, Simo sūnus

Gimė 1888 07 10 Aukštosios Panemunės mst. Aukštosios Panemunės vls. (Kauno r.). Tarnavo 1919 06 10–1921 04 16. 1928 m. gyv. A. Panemunėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2010, išduotas 1929 03 26.

Vildovskis

Berkus, Jankelio sūnus

Gimė 1882 Balbieriškio mst. t. gyv. (Prienų r.). Tarnavo 1919 07 10–1920 07 31. 1928 m. gyv. Panevėžio mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2014, išduotas 1929 03 26.

Vileika

Bronius, Mykolo sūnus

Gimė 1868 07 10 Ustronės plv. Antalieptės vls. (Zarasų r.). Mirė 1929 04. Ats. karo valdininkas. Tarnavo 1919 02 01–1929 04 17; sav.–karo valdininkas 1919–1926 m., 1927–1929 m. jau kaip civilinis tarnautojas. Mobilizuotgas, bet kaip nešaukiamo amžiaus, 1927 m. skaitomas savanoriu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 278, išduotas 1928 06 09.

Vileikis

Jonas, Jono sūnus

Gimė 1901 10 21 Šiauliuose. Tarnavo 1919 05 01–1921 05 29. 1933 m. gyv. Šiaulių mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9405, išduotas 1933 12 30.

Vileikis

Vacys, Antano sūnus

Gimė 1900 04 07 Bulėnų k. Kurtuvėnų vls. (Šiaulių r.). Tarnavo 1919 06 19–1921 11 25. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3647, išduotas 1929 08 21.

Vileišis

Jonas, Antano sūnus

Gimė 1895 01 25 Banionių k. Pumpėnų vls. (Pasvalio r.). Tarnavo nuo 1919 05 20. 1930 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5889, išduotas 1930 11 11.

Vilėniškis

Alfonsas, Kasparo sūnus

Gimė 1896 04 07 Adomynės k. Šimonių vls. (Kupiškio r.). Vyr. ltn. Tarnavo nuo 1919 05 08. Baigė Karo m-klą. 1923 m. vadovavo 3-iam šarvuotam traukiniui „Algirdas“. 1930 m. pasiųstas mokytis į Čekoslovakiją. 1924 m. buvo paleistas iš kariuomenės. Apdovanojimo liudijimas Nr. 337, išduotas 1928 06 09.

Vilimaitis

Jurgis, Jurgio sūnus

Gimė 1888 07 07 Mažojoje Lietuvoje, Šilutės aps. Žalgirio vls. Pelkininkų k. Grandinis. Tarnavo 1920 10 26–1923 05 03. 1932 m. gyv. Šilutės aps. Žalgirio vls. ir mst. Pareiškime jis rašo, kad stojo į atsargos batalioną Tauragėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9031, išduotas 1933 02 28.

Vilimas

Albertas Ignas, Vinco sūnus

Ltn. Miręs. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8897, išduotas 1932 11 30.

Vilimas

Stasys, Jurgio sūnus

Gimė 1887 05 14 Dievogalos k. Zapyškio vls. (Kauno r.). Vilemas. Tarnavo 1919 01 16–1920 01 23. 1928 m. gyv. Zapyškio vls. Kluoniškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1966, išduotas 1929 03 26.

Vilimas

Kostas, Vinco sūnus

Gimė 1892 03 19 Kušlėnų (Šudlenkės) k. Leckavos vls. (Mažeikių r.). Plk. ltn. Įstojo 1919 01 05, paskirtas Kretingos sr. apsaugos viršininku, paskui Ukmergės aps. komendantu. Nuo 1919 – kpt. 1921 m.iš Vyr. Štabo pervestas į 3 raitelių pulką. Nuo 1925 03 26 plk. ltn. Kavalerijos štabe. Apdovanojimo liudijimas Nr. 41, išduotas 1928 04 23.

Vilimas

Juozas, Petro sūnus

Gimė 1896 12 14 Pašeimenių k. Bartninkų vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo 1919 03 11–1922 01 01. 1929 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3270, išduotas 1929 07 30.

Vilimas

Jonas, Antano sūnus

Gimė 1899 09 23 Žeimių k. Dūkšto vls. (Ignalinos r.). Tarnavo 1919 08 11–1922 02 11. Gyv. Zarasų aps. Paupinės vls. Bliokmanto vns. (ar Žiobrių k.). Apdovanojimo liudijimas Nr. 8788, išduotas 1932 10 01.

Vilimas

Tomas, Petro sūnus

Gimė 1901 05 15 Pašeimenių k. Bartninkų vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. nuo 1919 03 10, pašauktu – 1921 11 01–1922 10 16. 1929 m. gyv. Lankeliškių vls. Auksėnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4761, išduotas 1930 04 15.

Vilipas

Motiejus, Aloizo sūnus

Gimė 1896 07 26 Dvariūkų k. Linkuvos vls. (Pakruojo r.). Tarnavo 1918 12 24–1920 06 25. Saugojo partizanų ginklus. 1935 m. gyv. gimtinėje, valdė 28 ha. 1935 m. įstojo į LKKSS Kauno skyrių. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8165, išduotas 1932 03 29.

Vilipas

Juozas, Aloizo sūnus

Gimė 1902 10 26 Pamušio k. Linkuvos vls. (Pakruojo r.). Krikštytas Linkuvos bžn. Tarnavo 1919 04 09–1920 04 16. 1929 m. gyv. Joniškėlio vls. Valdaikių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3735, išduotas 1929 10 21.

Viliūnas

Juozas, Stepo sūnus

Gimė 1896 07 19 Jukniškių k. Joniškio vls. (Joniškio r.). Tarnavo 1919 06 21–1921 11 20. 1929 m. gyv. Joniškio mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4556, išduotas 1930 02 15.

Viliušis

Jonas, Juozo sūnus

Gimė 1896 05 21 Vidgirių k. Griškabūdžio vls. (Šakių r.). Ats. vyr. ltn. Sav. nuo 1919 01 17. 1919 12 16 baigė Karo m-klą. Sužeistas lenkų fronte, buvo lenkų nelaisvėje. Karo invalidas. Paleistas iš kariuom. 1923 m. 1938 m. apdov. Vyčio Kryž. 5 laipsnio ordinu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 406, išduotas 1928 06 09.

Vilkanauskis

Juozas, Apolinaro sūnus

Gimė 1878 03 10 Rugienų k. Šilalės vls. (Šilalės r.). Tarnavo 1919 02 07–1920 03 19. 1935 m. gyv. Skaudvilės vls. Upynos mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9671, išduotas 1935 10 31.

Vilkančius

Juozas, Juozo sūnus

Gimė 1901 11 10 Vadaktų dv. Krekenavos vls. (Panevėžio r.). Mirė 1920 01 15. Tarnavo nuo 1919 04 12. Mirė karo ligoninėje nuo žaizdų. Apdov. prašė motina Vilkančienė-Andžejauskienė, gyv. Kėdainių aps. ir vls. Paobelių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7626, išduotas 1931 11 16.

Vilkas

Antanas, Juozo sūnus

Gimė 1898 08 13 Patamulšėlio k. Aukštosios Panemunės vls. (Kauno r.). Tarnavo 1919 01 16–1920 02 18. 1929 m. gyv. A. Panemunės vls. Dvareliškių dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6139, išduotas 1930 12 15.

Vilkas

Jonas, Juozo sūnus

Gimė 1896 11 19 Ukrainoje, Naujieji Ščelsai (1931 m. – Lenkija). Metrikuose – Wowk. Jaun. puskarininkis. Tarnavo 1919 04 15–1921 11 21. 1935 m. gyv. Kaune. Batsiuvys. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9388, išduotas 1933 12 30.

Vilkas

Pranas, Vlado sūnus

Gimė 1900 09 17 Gaižiūnų k. Jonavos vls. (Jonavos r.). Tarnavo 1919 05 02–1921 10 12. Nuo 1927 m. tarnavo geležinkelyje. 1929 m. gyv. Kauno aps. Jonavos vls. Gaižiūnų k. 1933 m. gavo žemės Kėdainių aps. Šėtos vls. Beliuškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4912, išduotas 1930 04 30.

Vilkauskas

Adolfas, Stasio sūnus

Gimė 1892 12 24 Miliuncų dv. Imbrado vls. (Zarasų r.). 2 p.p. savanoris 1919 06 25–1920 07 09. Gyv. Imbrado vls. Gaidiškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2017, išduotas 1929 03 23.

Vilkauskas

Vladas, Petro sūnus

Gimė 1899 02 01 Gražionių k. Radviliškio vls. (Radviliškio r.). Puskarininkis. tarnavo 1919 04 04–1921 10 17. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2591, išduotas 1929 05 31.

Vilkauskas

Juozas, Onos sūnus

Gimė 1899 04 21 Amališkių k. Pažaislio vls. (Kauno r.). Tarnavo 1919 03 07–1921 11 14. 1929 m. gyv. Pažaislio vls. Apnarų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4937, išduotas 1930 04 30.

Vilkelis

Adomas, Petro sūnus

Gimė 1893 12 24 Pazapsių k. Kučiūnų vls. (Lazdijų r.). Tarnavo 1919 03 13–1920 09 03. 1930 m. gyv. Veisėjų vls. Klepočių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7774, išduotas 1931 12 31.

Vilkelis

Aleksas, Ievos sūnus

Gimė 1900 Kučiūnų k. Sangrūdos vls. (Marijampolės r.). Tarnavo 1919 09 01–1922 10 05. 1928 m. gyv. Veisėjų vls. Lasavičių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3615, išduotas 1929 08 31.

Vilkelis

Motiejus, Antano sūnus

Gimė 1898 Aukštakalnių k. Lazdijų vls. (Lazdijų r.). Tarnavo nuo 1919 01 05. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 458, išduotas 1928 07 26.

Vilkevičius

Antanas, Jurgio sūnus

Gimė 1895 06 18 Kaune. Tarnavo 1919 06 04–1920 06 15. 1928 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1561, išduotas 1929 02 19.

Vilkevičius

Kazys, Jurgio sūnus

Gimė 1892 05 02 Kaune. Tarnavo 1919 04 04–1922 02 11. 1939 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10161, išduotas 1939 04 15.

Vilkis

Stepas, Juozo sūnus

Gimė 1892 06 28 Šateikių k. Platelių vls. (Plungės r.). Jaun. puskarininkis. Tarnavo 1920 09 05–1922 03 20. 1928 m. gyv. Salantų vls. N. Imbarės k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2015, išduotas 1929 03 26.

Vilmanas

Vladas, Onos sūnus

Gimė 1896 07 24 Marijampolės mst. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. nuo 1919 01 05, pašauktu – 1919 10 01–1921 10 29. 1928 m. gyv. Marijampolės aps. Liudvinavo vls. Pažaislių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1245, išduotas 1928 10 31.

Vilminskas

Edvardas, Justino sūnus

Gimė 1900 01 20 Kaune. Tarnavo 1919 10 01–1922 01 07. Nuo 1923 m. dirbo geležinkelio elektros stotyje Kauno mst. 1939 m. įstojo į LKKSS Kauno skyrių. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10198, išduotas 1939 08 09.

Vilniškaitis

Bronius, Saliamono sūnus

Gimė 1900 01 20 Agurkiškės (Olckų, Papudžių, Mozūrų) k. Višakio Rūdos vls. (Marijampolės r.). Tarnavo 1919 01 13–1921 12 20. 1930 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4887, išduotas 1930 04 30.

Vilniškaitis

Petras, Vinco sūnus

Gimė 1901 04 27 Voverių k. Sintautų vls. (Šakių r.). Vyr. puskarininkis. Tarnavo 1919 01 15–1920 09 01. 1929 m. gyv. Ukmergės mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4220, išduotas 1929 11 21.

Vilniškaitis

Stasys, Salemono sūnus

Gimė 1898 03 17 Agurkiškės (Olckų, Papudžių, Mozūrų) k. Višakio Rūdos vls. (Marijampolės r.). Puskarininkis. Tarnavo 1919 01 09–1921 12 10. 1930 m. gyv. Šiaulių aps. Radviliškio mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5921, išduotas 1930 11 11.

Vilniškis

Jonas, Petro sūnus

Gimė 1896 07 09 Naujasodės k. Ramygalos vls. (Panevėžio r.). Mirė 1919 05 28. Tarnavo nuo 1919 03 25. Dingo be žinios mūšyje su bolševikais. Apdov. rūpinosi tėvas, gyv. Naujasodės k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5371, išduotas 1930 07 31.

Vilnonis-Mikolajūnas

Jonas, Jono sūnus

Gimė 1885 01 24 Meldučių k. Debeikių vls. (Anykščių r.). Tarnavo 1919 05 23–1920 07 01. 1932 m. gyv. Anykščių mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8937, išduotas 1932 12 28.

Vilutis

Juozas, Vinco sūnus

Gimė 1900 08 30 Velaikių dv. Daugailių vls. (Utenos r.). Tarnavo 1919 06 23–1926 01 01. Apdov. dokumentai yra Vlado Čeponio byloje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6466, išduotas 1931 02 28.

Vincevičius

Pranas, Juozo sūnus

Gimė 1895 10 16 Šilališkio I vns. Viešintų vls. (Anykščių r.). Tarnavo 1919 09 28–1921 06 10. 1935 m. gyv. Šiaulių mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10134, išduotas 1938 11 29.

Vincevičius

Vacys, Juozo sūnus

Gimė 1896 07 26 Vardukšnių k. Šeduvos vls. (Radviliškio r.). Krikštijo Sidabravos bžn. Tarnavo 1919 03 17–1920 03 26. 1930 m. gyv. Šeduvos vls. Labučių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6247, išduotas 1931 01 22.

Vinciūnas

Adomas, Tomo sūnus

Gimė 1899 07 01 Šiaulių k. Gelvonų vls. (Širvintų r.). Tarnavo 1919 05 03–1921 12 19. 1929 m. gyv. Širvintų vls. Nečionių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6716, išduotas 1931 04 21.

Vingelevičius

Mikas, Kazio sūnus

Gimė 1895 09 27 Šventarečiaus plv. Žemaitkiemio vls. (Ukmergės r.). Tarnavo sav. 1919 05 22–1920 05 28. Gyv. Ukmergės aps. Deltuvos vls. Algirdų k., o 1929 to pat vls. Pušeliškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2448, išduotas 1929 05 31.

Vingelis

Jonas, Zigmo sūnus

Gimė 1893 09 01 Paindrės k. Dusetų vls. (Zarasų r.). Apdov Tarnavo 1919 07 07–1920 07 08. 1928 m. gyv. Antalieptės vls. Siratavos vns. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1882, išduotas 1929 03 23.

Vingevičius

Kazys, Juozo sūnus

Gimė 1895 12 10 Viščiakaimio k. Alvito vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo 1919 01 15–1920 01 26. 1929 m. gyv. Lankeliškių vls. Gužučių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3216, išduotas 1929 07 30.

Vingis

Antanas, Vinco sūnus

Gimė 1902 03 27 Vanagių k. Žemaičių Naumiesčio vls. (Šilutės r.). Apdov Vachmistras. Tarnavo 1920 03 04–1922 05 21. 1929 m. gyv. Klaipėdos mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2437, išduotas 1929 05 31.

Vingris

Ignas, Kazio sūnus

Gimė 1896 03 01 Šilų k. Vadoklių vls. (Panevėžio r.). Tarnavo 1919 05 18–1921 10 13. 1931 m. gyv. Panevėžio mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7995, išduotas 1932 02 29.

Vingrys

Antanas, Jono sūnus

Gimė 1899 07 09 Šeiniūnų k. Gelvonų vls. (Širvintų r.). Mirė 1920 02. Tarnavo nuo 1919 07 16 Širvintų komendantūroje. Mūšio Gelvonų miestelyje metu pateko į nelaisvę. Mirė lenkų nelaisvėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9352, išduotas 1933 11 30.

Vinickis

Antanas, Antano sūnus

Gimė 1902 06 19 Estijoje, Talinas. Kilęs iš Raseinių aps. Kražių vls. ir mst. Tarnavo 1919 04 20–1922 03 18. 1928 m. gyv. Šiaulių mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1244, išduotas 1928 10 31.

Vinikas-Vinikaitis

Stasys Jonas, Motiejaus sūnus

Gimė 1897 02 08 Leipalingio mstl. Leipalingio vls. (Lazdijų r.). Tarnavo 1919 02 10–1920 01 29. 1928 m. gyv. Naumiesčio mst, buvo 2 nuovados policijos viršininkas. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2438, išduotas 1929 05 31.

Vinkauskas

Jurgis, Antano sūnus

Gimė 1899 04 18 Raželių dv. Aukštosios Panemunės vls. (Kauno r.). Tarnavo 1919 01 03–1921 10 31. 1925 m. gavo žemės A. Panemunės vls. Pajesio k. 1934 m. gyv. Kauno aps. A. Panemunės vls. Vingytės k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6009, išduotas 1930 12 04.

Vinkauskas

Vincas, Antano sūnus

Gimė 1895 08 31 Vičiūnų k. Aukštosios Panemunės vls. (Kauno r.). Tarnavo 1919 02 25–1920 02 25. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5525, išduotas 1930 08 11.

Vinkelis

Jeronimas, Andriaus sūnus

Gimė 1901 01 23 Saločių mstl. Saločių vls. (Pasvalio r.). Tarnavo sav. nuo 1919 05 02, virštarnybiniu – 1921 11 01–1924 11 25. 1931 m. gyv. Biržų vls. Ageniškio dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6544, išduotas 1931 03 26.

Vinkus

Juozas, Antano sūnus

Gimė 1896 11 02 Kretingos mst. (Kretingos r.). Mirė 1920 08 04. Įstojo 1919 08 04 kartu su broliu Steponu. Nuskendo apsivertus laiveliui. Apdov. prašė tėvas, gyv. Kretingos vls. Kluonelių k. už Juozą ir Steponą. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7623, išduotas 1931 11 16.

Vinkus

Steponas, Antano sūnus

Gimė 1902 11 29 Kretingos mst. (Kretingos r.). Įstojo 1919 08 04. Žuvo kovoje su bermontininkais. Apdov. Vyčio Kryžiaus 3 laipsnio ordinu. Apdov. prašė tėvas, gyv. Kretingos vls. Kluonelių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7622, išduotas 1931 11 16.

Vipas-Lipas

Ignas, Jono sūnus

Gimė 1896 09 20 Paupės (Zaržečės) vns. Rokiškio vls. (Rokiškio r.). Ats. viršila. Tarnavo 1919 07 02–1922 04 04. 1936 m. gyv. Biržų aps. Krinčino vls. Berklainių vns. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9807, išduotas 1936 06 30.

Virbalis

Adomas, Juozo sūnus

Gimė 1896 12 24 Palangos mst. (Kretingos r.). Ats. majoras. Tarnavo 1919 01 10–1925 11 10. 1927 m. gyv. Zarasų aps. Smalvų vls. Samsanavos vns. Dėl netinkamo elgesio atleistas iš kariuom. Nuo 1926 tarn. pasienio policijoje Šiaulių, Ežerėnų, nuo 1938 – Trakų aps. Apdovanojimo liudijimas Nr. 776, išduotas 1928 08 29.

Virbalis

Jonas, Flioro sūnus

Gimė 1899 05 24 Vilkininkų k. Leipalingio vls. (Lazdijų r.). Apdov 1933 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9406, išduotas 1933 12 30.

Virbickas

Antanas, Juozo sūnus

Gimė 1899 Jurgežerių k. Kalvarijos vls. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. nuo 1919 02 05, pašauktu – 1919 10 01–1922 04 10. 1930 m. gyv. Kalvarijos vls. Trakėnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6408, išduotas 1931 02 25.

Virbickas

Jonas, Antano sūnus

Gimė 1898 07 24 Zavadiškio vns. Surdegio vls. (Anykščių r.). Tarnavo 1919 06 10–1921 10 29. 1936 m. gyv. Biržų aps. Vaškų vls. Did. Plonenų dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10086, išduotas 1938 05 05.

Virbickas

Antanas, Lauryno sūnus

Gimė 1890 08 09 Paliūnų k. Punsko vls. Puskarininkis. tarnavo 1919 03 18–1920 04 01. 1929 m. gyv. Alytaus aps. Antnemunio vls. Rutkos k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4951, išduotas 1930 04 30.

Virbickas

Jonas, Elenos sūnus

Gimė 1900 07 01 Kešėnavos k. Subačiaus vls. (Kupiškio r.). Tarnavo 1920 10 19–1921 06 25. 1924–1931 dirbo Kauno savivaldybėje 5 butų kolonijos prižiūrėtoju. 1934 m. gyv. Kauno aps. Garliavos vls. Tirkiliškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9432, išduotas 1934 02 12.

Virbickas

Juozas, Baltraus sūnus

Gimė 1897 Jurgežerių k. Kalvarijos vls. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. nuo 1919 02 05, pašauktu – 1919 03 05–1921 10 11. 1930 m. gyv. Kalvarijos vls. Trakėnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5954, išduotas 1930 11 17.

Virbickas

Jurgis, Vinco sūnus

Gimė 1901 Skersabalių k. Raudenio vls. (Marijampolės r.). Tarnavo 1919 02 05–1921 09 10. 1928 m. gyv. Alytaus mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 468, išduotas 1928 07 26.

Virbickas

Leonas, Jono sūnus

Gimė 1896 08 25 Lankaičių k. Skaistgirio vls. (Joniškio r.). Kpt. Įst. sav. 1919 03 22. 1919 12 16 baigė Karo m-klą. 1931 m. jis, Juozas Gineitis ir Antanas Mačiuika perduotas kariuom. teismui už slaptos sąjungos organizav. 1938 išėjo į atsargą. Apd. Vyč. Kr. 1944 pasitr. į Vak. Apdovanojimo liudijimas Nr. 445, išduotas 1928 07 26.

Virbickas

Petras, Jono sūnus

Gimė 1901 03 24 Skuigės k. Mikališkių vls. (Marijampolės r.). Tarnavo 1919 02 01–1920 02 12. 1929 m. gyv. Javaravo vls. Šventaragio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5426, išduotas 1930 07 31.

Virbickas

Pranas, Mato sūnus

Gimė 1902 11 02 Važatkiemio k. Ašmintos vls. (Prienų r.). Mirė 1920 01 16. Tarnavo nuo 1919 03 24. Mirė karo ligoninėje. Apdov. prašė tėvas, 1930 m. gyv. Važatkiemio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6066, išduotas 1930 12 15.

Virbickas

Stasys

Apdovanojimo liudijimas Nr. 811, išduotas 1928 08 29.

Virbickas

Stepas, Jono sūnus

Gimė 1900 10 31 Lankaičių k. Skaistgirio vls. (Joniškio r.). Tarnavo 1919 07 01–1922 04 13. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10160, išduotas 1939 04 15.

Virbickas

Jonas, Prano sūnus

Gimė 1899 02 18 Žigėnų k. Kidulių vls. (Šakių r.). Metrikuose – Virbeskas. Kilęs iš Raseinių aps. Jurbarko vls. Meškininkų k. Ats. viršila. Tarnavo 1919 02 12–1922 12 05. 1930 m. gyv. Jurbarko vls. Klišių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6138, išduotas 1930 12 15.

Virblis

Domas, Motiejaus sūnus

Gimė 1899 08 08 Kritižio k. Raguvos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo 1919 03 14–1921 10 20. 1932 m. gyv. Vadoklių vls. Dudėnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9155, išduotas 1933 04 26.

Virketis

Kostas, Kristinos sūnus

Gimė 1895 04 12 Pasruojės k. Gadūnavo vls. (Telšių r.). Tarnavo 1919 06 03–1920 12 08. 1928 m. gyv. Mažeikių aps. Sedos vls. Dacių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3210, išduotas 1929 07 30.

Virkutis

Izidorius, Antano sūnus

Gimė 1893 07 24 Būgių k. Viekšnių vls. (Mažeikių r.). Tarnavo 1919 04 09–1920 05 20. 1933 m. gyv. Viekšnių mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9153, išduotas 1933 04 26.

Virkutis

Jonas, Jono sūnus

Gimė 1900 03 18 Latvijoje, Liepojos mst. Mirė 1924 07 11 Kadaičių k. Platelių vls. (Plungės r.). Tarnavo 1919 05 07–1922 05 14. Puskarininkis. Iš kariuomenės grįžo su pairusia sveikata. Apdov. prašė motina Antanina, gyv. Platelių vls. Radaičių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8167, išduotas 1932 03 29.

Virpša

Kazys, Juozo sūnus

Gimė 1896 03 18 Kajackiškių k. Antanavo vls. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. nuo 1919 03 16, pašauktu – 1919 10 01–1921 10 21. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 805, išduotas 1928 08 29.

Viršauskas

Juozas, Antano sūnus

Gimė 1899 06 14 Vyčiaus k. Aukštosios Panemunės vls. (Kauno r.). Puskarininkis. Tarnavo 1919 01 18–1921 12 01. 1935 m. gyv. A. Panemunėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9756, išduotas 1936 04 30.

Viršauskas

Kazys, Antano sūnus

Gimė 1901 04 29 Aukštosios Panemunės mst. Aukštosios Panemunės vls. (Kauno r.). Ats. viršila. Tarn. 1919 02 24–1921 03 17. Sužeistas. Žemės gavo Trakų aps. Žiežmarių dv. Nuo 1922 dirbo karo butų skyriuje, nuo 1924 – pasienio policijoje Trakų aps., nuo 1929 – geležinkeliuose. 1939 gyv. Šiauliuose. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1562, išduotas 1929 02 19.

Viršila

Ignas

Gimė 1895 02 14. Kapitonas. 1938 09 08 pakeltas pulkininku leitenantu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 133, išduotas 1928 05 30.

Viršila

Kazys, Kazio sūnus

Gimė 1899 05 05 Mikoliškių k. Kartenos vls. (Kretingos r.). Ats. vyr. ltn. 1921 m. baigė Karo m-klą. Tarnavo 1920 06 12–1934 03 01, netarnavo 1926–1930 m. 1929 m. gavo 8 ha žemės Palangos vls. Vilimiškių k. 1934 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 959, išduotas 1928 09 29.

Viršutis

Juozas, Juozo sūnus

Gimė 1897 12 08 Sarginės k. Mikališkių vls. (Marijampolės r.). Puskarininkis. Tarnavo sav. nuo 1919 01 14, pašauktu – 1919 03 05–1923 02 21. 1929 m. gyv. Mikališkio vls. Tartupio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4432, išduotas 1930 01 31.

Virvila

Balys, Petro sūnus

Gimė 1899 09 17 Bardiškių k. Šiluvos vls. (Raseinių r.). Mirė 1919 02 19. Tarnavo nuo 1919 01 22. Mirė R. Kryžiaus ligoninėje. Apdov. prašė tėvas, gyv. Bardiškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7625, išduotas 1931 11 16.

Viržikauskas

Aleksas, Liudo sūnus

Gimė 1902 09 27 Neliubonių k. Leipalingio vls. (Lazdijų r.). Grandinis. Tarnavo 1919 10 01–1922 04 12. Dalyvavo mūšiuose Suvalkų ir Vilniaus fronte. 1929 m. tarnavo pasienio policijoje VII rajone. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4947, išduotas 1930 04 30.

Viskontas

Zenonas, Antano sūnus

Gimė 1900 11 30 Luknėnų k. Plungės vls. (Plungės r.). Tarnavo 1919 04 15–1921 10 12. 1928 m. gyv. Kretingos aps. Gargždų mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2105, išduotas 1929 04 17.

Visockas

Antanas, Juozo sūnus

Gimė 1896 08 28 Ilgalaukių k. Vabalninko vls. (Biržų r.). Mirė 1920 01 14. Tarnavo nuo 1919 06 01. Mirė nuo ligos II lauko ligoninėje. Apdov. rūpinosi motina Visockienė Viktorija. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4942, išduotas 1930 04 30.

Visockas

Jonas, Liudviko sūnus

Gimė 1895 03 27 Pyplių k. Gelvonų vls. (Širvintų r.). Tarnavo 1919 11 08–1923 04. 1931 m. gyv. Ukmergės mst., Pivonijos priemiestyje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7818, išduotas 1932 01 15.

Visockas

Jonas, Prano sūnus

Gimė 1897 Einorių k. Nemunaičio vls. (Alytaus r.). Tarnavo 1918 12 30–1921 11 01. 1928 m. gyv. Nemunaičio vls. Piliakalnio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1316, išduotas 1928 11 14.

Visockas

Juozas, Juozo sūnus

Gimė 1898 10 12 Lintupių k. Kaišiadorių vls. (Kaišiadorių r.). Tarnavo 1919 04 14–1921 03 21. 1930 m. gyv. Trakų aps. Kaišiadorių vls. Tarpmiškių k. 1931 m. gyv. Raseinių aps. Girkalnio vls. Pramedžiuvos k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6246, išduotas 1931 01 22.

Visockis

Simas, Jono sūnus

Gimė 1877 10 28 Jukneliškės k. Rudaminos (L.) vls. (Lazdijų r.). Tarnavo 1919 02 05–1920 02 10. 1931 m. gyv. Marijampolės mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7334, išduotas 1931 08 31.

Visockis

Antanas, Juozo sūnus

Gimė 1897 11 09 Kaune. Puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 02 24–1921 10 15, pašauktu – 1922 03 26–1923 01 01. 1928 m. gyv. Raseinių mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4273, išduotas 1929 11 21.

Visockis

Kazys, Augusto sūnus

Gimė 1899 05 03 Paberžių k. Velžio vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 03 20–1921 11 15. Iki karo gyveno Gintautų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3472, išduotas 1929 08 21.

Visockis

Pranas, Simo sūnus

Gimė 1901 Jesios k. Garliavos vls. (Kauno r.). Tarnavo nuo 1919 09 09 ir pabėgo. 1919 09 09 antrą kartq įstojo. 1929 11 26 Kariuomenės teismas atėmė medalį ir apdov. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1439, išduotas 1929 01 04.

Viščiulis

Jonas, Vinco sūnus

Gimė 1892 12 29 Pasienių k. Sasnavos vls. (Marijampolės r.). Tarnavo 1919 02 14–1920 03 26. 1930 m. gyv. Sasnavos vls. Tautkaičių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5425, išduotas 1930 07 31.

Viščius

Antanas, Motiejaus sūnus

Gimė 1882 10 02 Pelutavos k. Pernaravos vls. (Kėdainių r.). Tarnavo 1919 01 29–1920 02 05. 1930 m. gyv. Pernaravos vls. Pakalniškių vns. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7668, išduotas 1931 12 16.

Višinskas

Kazys, Baltraus sūnus

Gimė 1899 11 18 Alvito dv. Alvito vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo 1919 04 28–1920 04 10. 1929 m. gyv. Vilkaviškio mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2887, išduotas 1929 06 26.

Višinskas

Pranas, Juozo sūnus

Gimė 1897 08 20 Kastancijos plv. Pajevonių vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo 1919 01 16–1921 11 23. 1929 m. gyv. Pajevonio vls. ir k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7481, išduotas 1931 10 28.

Višinskas

Kazimieras, Jono sūnus

Gimė 1895 01 01 Simanėliškių dv. Alvito vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo 1919 03 26–1919 12 05. 1935 m. gyv. Virbalio mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10133, išduotas 1938 11 29.

Višniauskas

Juozas, Antano sūnus

Gimė 1900 04 06 Anykščių mst. (Anykščių r.). Mirė 1925 02 08 Anykščių mst. (Anykščių r.). Tarnavo 1919 05 15–1919 12 03, paleistas dėl ligos. Apdov. prašė žmona Eleonora Vyšniauskienė, 1929 m. gyv. Šiaulių mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4291, išduotas 1929 11 21.

Višniauskas

Vladas, Adomo sūnus

Gimė 1900 04 09 Druskių k. Molėtų vls. (Molėtų r.). Tarnavo 1919 06 20–1921 11 04. 1932 m. gyv. Ukmergės aps. Giedraičių vls. Didžiokų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8894, išduotas 1932 11 30.

Vyšniauskas

Juozas

Gimė 1881 01 10. Kunigas. Sav. 1919 11 01–1921 02 25, pulko kapelionas. 1928 m. rašė prašymą iš Ilguvos (Veliuonos pašto), klebonas. Apdovanojimo liudijimas Nr. 186, išduotas 1928 06 14.

Vyšniauskas

Juozas, Jono sūnus

Gimė 1896 11 16 Kražiškės k. Kelmės vls. (Kelmės r.). Kilęs iš Tauragės aps. Kaltinėnų vls. Vuvainiškių k. Tarnavo 1919 02 06–1920 03 22. 1929 m. gyv. Tauragės aps. ir vls. Vizbutų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4952, išduotas 1930 04 30.

Vyšniauskas

Stasys, Antano sūnus

Gimė 1899 10 25 Iškartų dv. Žaliosios vls. (Vilkaviškio r.). Grandinis. Tarnavo 1919 03 28–1920 12 20. 1929 m. gyv. Žaliosios vls. Juškų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3485, išduotas 1929 11 11.

Vyšniauskas

Pranas, Jono sūnus

Gimė 1903 11 08 Lendrių k. Liolių vls. (Kelmės r.). Krikštytas Pakražantės vls. Liolių parapijoje. Tarnavo 1920 10 29–1922 01 08. 1930 m. gyv. Tauragės aps. Skaudvilės vls. Algenių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7189, išduotas 1931 08 31.

Vyšniauskas

Petras, Juozo sūnus

Gimė 1901 12 07 Turlojiškės k. Raudenio vls. (Marijampolės r.). Mirė 1920 10 19. Tarnavo nuo 1919 09 06. Žuvo mūšyje ties Daugirdiškių k. (Trakų aps. Semeliškės vls.). Apdov. prašė tėvas, gyv. Seinų aps. Būdviečio vls. Dainorių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6546, išduotas 1931 03 26.

Vyšniauskas

Kazys, Viktoro sūnus

Gimė 1900 03 09 Andriušaičių k. Šimkaičių vls. (Jurbarko r.). Puskarininkis. Tarnavo sav. nuo 1919 08 13, virštarnybiniu – 1923 09 18–1925 03 20. 1929 m. gyv. Kaune, tarnavo Žemės ūkio ministerijos Veterinarijos bakteriologijos laboratorijoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8080, išduotas 1932 03 09.

Vyšniauskas

Jurgis, Jurgio sūnus

Gimė 1897 03 24 Ringvaldiškių plv. Garliavos vls. (Kauno r.). Tarnavo 1919 01 13–1920 09 23. 1930 m. gyv. Garliavos mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6547, išduotas 1931 03 26.

Vyšniauskas

Antanas, Karolio sūnus

Gimė 1901 03 24 Vilkininkų k. Leipalingio vls. (Lazdijų r.). Tarnavo 1919 05 25–1920 04 01, 1920 10 22–1922 01 22. 1930 m. gyv. Veisėjų vls. Salučių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5638, išduotas 1930 10 30.

Vyšniauskas

Aleksas, Katrės sūnus

Gimė 1901 01 13 Barauskinės k. Veiverių vls. (Prienų r.). Ats. viršila. Tarnavo sav. 1919 02 01–1920 03 20, pašauktu – 1921 10 28–1923 02 01, virštarnybiniu – iki 1924 02 06. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1165, išduotas 1928 10 31.

Vyšniauskas

Jonas, Jono sūnus

Gimė 1900 05 05 Gyvių k. Veiverių vls. (Prienų r.). Tarnavo sav. nuo 1919 10 23, pašauktu – 1919 10 23–1922 04 06. 1929 m. dirbo policininku Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3599, išduotas 1929 08 31.

Vyšniauskas

Jonas, Kazio sūnus

Gimė 1899 02 07 Skardupių k. Gražiškių vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo 1919 03 15–1921 12 02. 1929 m. gyv. Gražiškių vls. Duonelaičių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3488, išduotas 1929 08 21.

Vyšniauskas

Jonas, Mato sūnus

Gimė 1900 07 18 Rinkūnų k. Garliavos vls. (Kauno r.). Tarnavo 1919 01 27–1920 05 10, 1921 02 15–1922 06 16. 1928 m. gyv. Veiverių vls. Mauručių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3319, išduotas 1929 07 30.

Vyšniauskas

Ipolitas, Felikso sūnus

Gimė 1902 08 20 Turavos k. Kelmės vls. (Kelmės r.). Tarnavo 1920 07 01–1922 10 05. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3248, išduotas 1929 07 30.

Vyšniauskas

Feliksas, Prano sūnus

Gimė 1894 11 19 Baltarusijoje, Ašmenos aps. Selių vls. Šumiliškių k. Tarnavo 1919 04 13–1920 03 20. 1931 m. gyv. Vilkaviškio aps. Pilviškių vls. ir mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6858, išduotas 1931 06 17.

Vyšniauskas

Bronius, Petro sūnus

Gimė 1902 06 08 Lavėnų k. Pumpėnų vls. (Pasvalio r.). Tarnavo 1919 01 27–1921 02 01. 1932 m. gyv. Pabiržės vls. Smilgių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8895, išduotas 1932 11 30.

Vyšniauskas-Vilimas

Petras, Marijonos sūnus

Gimė 1897 06 29 Paluobių k. Griškabūdžio vls. (Šakių r.). Tarnavo 1920 04 14–1922 03 07. 1936 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9941, išduotas 1937 04 19.

Višomirskas-Višumirskas

Klemas, Broniaus sūnus

Gimė 1903 11 14 Girelės vns. Molėtų vls. (Molėtų r.). Tarnavo 1919 10 28–1922 04 13. 1930 m. gyv. Šiaulių aps. Padubysio vls. Pakapės k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6719, išduotas 1931 04 21.

Vištekis

Vladas, Valentino sūnus

Gimė 1898 01 08 Latvijoje, Rygos mst. Mirė 1925 06 05 Kriukų k. Kriukų vls. (Joniškio r.). Leitanantas. Tarnavo 1919 01 10–1922 01 26. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5177, išduotas 1930 06 25.

Vytartas

Stepas, Paulinos sūnus

Gimė 1896 02 13 Varšaukos vns. Velžio vls. (Panevėžio r.). (Pats vadinasi Belevičiumi) Tarnavo 1919 05 19–1921 10 12. 1929 m. gyv. Miežiškių vls. Mindaugiškių k. Metrikose rašoma Vitartas, kariuomenėje tarnavo kaip Belevičius. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5013, išduotas 1930 05 31.

Vitas

Jonas, Jono sūnus

Gimė 1900 06 20 Gružų (Mundučių) vns. Siesikų vls. (Ukmergės r.). Mirė 1920 10 16. Tarnavo nuo 1919 03 23. Nukautas Vilniaus miškuose. Apdov. prašė tėvas, gyv. Pagirio vls. Taboros vns. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8790, išduotas 1932 10 01.

Vytas

Povilas, Povilo sūnus

Gimė 1899 12 29 Siesikų dv. Siesikų vls. (Ukmergės r.). Tarnavo 1919 03 27–1921 10 26. 1928 m. gyv. Siesikų vls. Karpių plv. Pareiškime pasirašė – P. Vitas. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2435, išduotas 1929 05 31.

Vitenbergas

Morduchas, Joselio Dovydo sūnus

Gimė 1896 01 02 Vilniuje. Kilęs iš Utenos aps. Užpalių mst. Tarnavo 1919 07 16–1922 10 14. Buvo lenkų nelaisvėje. 1934 m. gyv. Trakų aps. Žiežmarių mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9552, išduotas 1934 11 21.

Vitkauskas

Aleksas, Jurgio sūnus

Gimė 1893 11 26 Ukmergės mst. (Ukmergės r.). Tarnavo 1919 05 10–1921 01 17. 1934 m. gyv. Ukmergės mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9589, išduotas 1935 02 28.

Vitkauskas

Juozas, Juzės sūnus

Gimė 1900 10 19 Zarasų mst. (Zarasų r.). Tarnavo 1919 08 27–1920 11 25. 1928 m. tarnavo Ežerėnų aps. pasienio policijos IV rajone. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3236, išduotas 1929 07 30.

Vitkauskas

Jonas, Juozo sūnus

Gimė 1896 11 19 Kaplių Aukšt. k. Šėtos vls. (Kėdainių r.). Tarnavo 1919 03 06–1920 09 16. 1931 m. gyv. Ukmergės aps. Siesikų vls. Karpių plv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8169, išduotas 1932 03 29.

Vitkauskas

Gasperas, Adomo sūnus

Gimė 1898 01 05 Daugulių vns. Troškūnų vls. (Anykščių r.). Tarnavo 1919 04 09–1921 10 15. 1931 m. gyv. Ukmergės aps. Kovarsko vls. Jakubavos vns. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9166, išduotas 1933 04 30.

Vitkauskas

Domas, Tado sūnus

Gimė 1902 03 16 Šeimaties k. Tauragnų vls. (Utenos r.). Mirė 1920 02 04. Apdov. Tarnavo 1919 03 24. Mirė karo ligoninėje dėl ligos. Apdov. prašė motina Monika , gyv. Šeimaties k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8406.

Vitkauskas

Benediktas, Kazio sūnus

Gimė 1893 06 03 Kirkučių k. Strūnaičio vls. (Švenčionių r.). Gimęs Švenčionių aps. Zablatiškės vls. Kirkučių k. Kilęs Alytaus aps. Jiezno vls. Birštono mst. Tarnavo 1919 07 15–1921 04 01. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6008, išduotas 1930 12 04.

Vitkauskas

Augustinas, Kazio Juozapo sūnus

Gimė 1900 10 18 Latvijoje, Rygos mst. Puskarininkis. Tarnavo sav. 1920 09 15–1924 01 26, vėliau tarnavo 1-ame husarų pulke nuo 1924 09 30 virštarnybiniu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3189, išduotas 1929 07 30.

Vitkauskas

Antanas, Petro sūnus

Gimė 1902 01 10 Malinkos vns. Kuktiškių vls. (Utenos r.). 1p.p. sav. 1919 07 11–1920 08 15. 1928 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3849, išduotas 1929 11 11.

Vitkauskas

Alfonsas, Stasio sūnus

Gimė 1891 12 15 Vajasiškio k. Salako vls. (Zarasų r.). Sav. 1919 06 05–1920 08 01. Apdov. Vyčio Kryžiumi. Gyv. Antalieptės vls. Žvilbučių k. 1929 m. gyv. Dusetų vls. Liuliškių k., nuo 1932 m. – Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4408, išduotas 1930 01 31.

Vitkauskas

Juozas, Petro sūnus

Gimė 1898 Gečialaukio k. Nemunaičio vls. (Alytaus r.). Tarnavo nuo 1918 12 30. 1928 m. gyv. Nemunaičio vls. Piliakalnio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 497, išduotas 1928 08 14.

Vitkauskas

Juozas, Adomo sūnus

Gimė 1901 04 23 Seniškio k. Daugėliškio vls. (Ignalinos r.). Šiaudinio būrio partizanas. Tarnavo 1919 08 27–1922 07 13. 1936 m. dirbo Marijampolės kalėjimo buhalteriu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10210, išduotas 1939 11 03.

Vitkauskas

Jurgis, Onos sūnus

Gimė 1899 01 06 Grigaliūniškių k. Mikališkių vls. (Marijampolės r.). Mirė 1919 06 17. Tarnavo nuo 1919 01 03. Mirė pulko ligoninėje. Apdov. prašė motina Ona, gyv. Šiaulių mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8218, išduotas 1932 03 31.

Vitkauskas

Kostas, Adomo sūnus

Gimė 1899 05 07 Svetlicos k. Marijampolės vls. (Marijampolės r.). Tarnavo 1919 03 25–1922 10 05. 1934 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9622, išduotas 1935 06 25.

Vitkauskas

Leonas-Arėjas, Aleksandro sūnus

Gimė 1902 06 28 Šiauliuose. Ats. viršila. Tarnavo 1919 02 01–1921 09 08. 1928 m. gavo žemės Raseinių aps. Kražių vls. A. Pašilės dv. Rašytojas – „Arėjas“. Įsteigė pirmą Lietuvos kariuomenės dalių laikraštį Tėvynės Gynėją. 1933 m. išvyko į JAV. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6067, išduotas 1930 12 15.

Vitkauskas

Stasys, Juozo sūnus

Gimė 1897 Lasevičių dv. Veisiejų vls. (Lazdijų r.). Kilęs iš Alytaus aps. Seirijų vls. Stačiškių k. Tarnavo 1918 12 29–1921 11 01. 1931 m. gyv. Metelių vls. Kumečių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6542, išduotas 1931 03 26.

Vitkauskas

Vincas, Petro sūnus

Gimė 1902 Narto k. Kvietiškio vls. (Marijampolės r.). Tarnavo 1919 01 01–1923 06 01. 1928 m. gyv. Marijampolės mst., tarnavo policininku I nuovadoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 989, išduotas 1928 09 30.

Vitkauskas

Vincas, Juozo sūnus

Gimė 1890 10 04 Užbalių k. Pajevonių vls. (Vilkaviškio r.). Sav. nuo 1919 02 05 7 p. p. Apdov. Vyčio Kryžiaus 1 rūšies 1 laipsnio ordinu. 1919 11 18 pakeltas kpt., su vyresniškumu nuo 1919 01 20. Nuo 1935 12 01 – brigados generolas. Apdovanojimo liudijimas Nr. 749, išduotas 1928 12 29.

Vitkūnas

Adolfas, Juozo sūnus

Gimė 1900 10 09 Piešiškių k. Alantos vls. (Molėtų r.). Tarnavo 1920 03 19–1921 07 15. 1928 m. gyv. tėviškėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3037, išduotas 1929 06 25.

Vitkūnas

Juozas, Kazio sūnus

Gimė 1902 05 15 Anykščių mst. (Anykščių r.). Tarnavo 1919 07 29–1920 11 30. 1929 m. gyv. Anykščiuose. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10189, išduotas 1939 08 09.

Vitkūnas

Juozas, Kazio sūnus

Gimė 1899 11 28 Katlerių (Kotlercės) k. Anykščių vls. (Anykščių r.). Vyr. puskarininkis. Tarnavo 1919 05 20–1920 05 18. 1929 m. gyv. Anykščių vls. Padgaikos vns. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4270, išduotas 1929 11 21.

Vitkūnas

Jonas, Antano sūnus

Gimė 1900 07 02 Nagurkiškių k. Skiemonių vls. (Anykščių r.). Tarnavo 1919 05 30–1921 10 29. 1928 m. gyv. Anykščių vls. II Kurklių dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1605, išduotas 1929 02 19.

Vitkūnas

Balys, Mykolo sūnus

Gimė 1901 12 05 Piešiškių k. Alantos vls. (Molėtų r.). Tarnavo 1919 06 04–1921 11 01. 1930 m. gyv. Tryškių gelež. stotyje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6243, išduotas 1931 01 22.

Vitkus

Antanas, Kazio sūnus

Gimė 1899 10 30 Laičių k. Rozalimo vls. (Pakruojo r.). Tarnavo 1919 06 01–1921 10 22. 1930 m. gyv. Šiaulių aps. Stačiūnų vls. Kalnelių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5558, išduotas 1930 08 11.

Vitkus

Jonas Pranas, Petro sūnus

Gimė 1900 04 Mitkaičių k. Nevarėnų vls. (Telšių r.). Tarnavo 1919 03 10–1921 12 01. 1928 m. gyv. Mažeikių aps. Viekšnių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1883, išduotas 1929 03 23.

Vitonis

Juozas, Jurgio sūnus

Gimė 1900 05 14 Druskių k. Šimonių vls. (Kupiškio r.). Jaun. puskarininkis. Tarnavo 1919 06 29–1921 09 10. 1929 m. gyv. Rokiškio aps. Svedasų vls. Trumpučių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2384, išduotas 1929 05 31.

Vitortas

Antanas, Paulinos sūnus

Gimė 1898 11 16 Kševinės dv. Miežiškių vls. (Panevėžio r.). (Arba Bielevičius) Tarnavo 1919 02 18–1920 04 17, paleistas dėl ligos. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1990, išduotas 1929 03 26.

Vitortas

Jonas, Mykolo sūnus

Gimė 1899 10 19 Pašušvio dv. Šiaulėnų vls. (Radviliškio r.). Tarnavo 1919 03 26–1922 01 09. 1931 m. gyv. Kėdainių aps. Baisogalos vls. Bučiūnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7484, išduotas 1931 10 28.

Vitulskis

Pranas, Juozo sūnus

Gimė 1901 10 18 Kaune. Mirė 1919 04 06. Tarnavo nuo 1919 02 14. Mirė R. Kryžiaus ligoninėje nuo plaučių uždegimo. Apdov. prašė tėvas, gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8220, išduotas 1932 03 31.

Vizbara

Vincas, Felikso sūnus

Gimė 1895 04 01 Sasnavos mstl. Sasnavos vls. (Marijampolės r.). Tarnavo 1919 03 06–1920 03 11. 1929 m. gyv. Padovinio vls. Naujadvario k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5424, išduotas 1930 07 31.

Vizbaras

Petras

Apdovanojimo liudijimas Nr. 5426, išduotas 1930 07 31.

Vizbaras

Kazys Viktoras, Jono sūnus

Gimė 1900 02 26 JAV. Mirė 1919 02 28. Tarnavo 1919 01 06–1919 02 28. Apdov. prašė tėvas, gyv. Vilkaviškio aps. Gražiškių vls. Vidgirių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8576, išduotas 1932 02 28.

Vizbaras-Paškevičius

Henrikas, Vlado sūnus

Gimė 1894 06 06 Lapkasių k. Vainuto vls. (Šilutės r.). Plk. ltn. (nuo 1931 06 12). Tarnybos pradžia Lietuvos kariuomenėje 1919 02 01. Divizijos intendanto, atskiro bataliono vado teises turėjo nuo 1935 03 15. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10256, išduotas 1940 05 31.

Vizbarkas

Jonas, Antaninos sūnus

Gimė 1899 10 24 Griaužų k. Gimęs Joniškio aps. Stumbriškių vls. Griaužų k. Kilęs iš Panevėžio aps. Ramygalos vls. Gudelių vns. Tarnavo 1919 03 16–1920 05 14. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3474, išduotas 1929 08 21.

Vizgaitis

Stasys, Simo sūnus

Gimė 1899 04 30 Mironiškių k. Vilkijos vls. (Kauno r.). Tarnavo 1919 03 11–1921 10 25. 1931 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8321, išduotas 1932 04 30.

Vizgaitis

Jonas, Simo sūnus

Gimė 1895 10 08 Miriniškių k. Garliavos vls. (Kauno r.). tarnavo 1919 01 27–1920 05 01. Sužeistas. Apdov. Vyčio Kryžiumi. 1930 m. gyv. Kauno aps. Juršėnų vls. Ramučių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7333, išduotas 1931 08 31.

Vizgaitis

Jonas, Kazio sūnus

Gimė 1890 Padainupio k. Garliavos vls. (Kauno r.). Ats. viršila. Tarnavo 1919 01 13–1921 12 10. Buvo rusų nelaisvėje. 1928 m. gyv. Garliavos vls. Narsiečių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2446, išduotas 1929 05 31.

Vizgaitis

Jonas

Gimė 1895 Garliavos vls. (Kauno r.). Vyčio Kryžiaus kavalierius.

Vizgaudas

Stasys, Juozo sūnus

Gimė 1897 08 23 Telšių mst. (Telšių r.). Tarnavo 1919 02 18–1921 12 01. 1929 m. dirbo Kauno aps. policijos IV nuovados viršininku, gyv. A. Panemunės mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3136, išduotas 1929 06 26.

Vizgirda

Jonas, Petro sūnus

Gimė 1900 02 26 Pilypų k. Jankų vls. (Šakių r.). Tarnavo 1919 03 24–1922 05 04. Nuo 1922 m. gyv. Kaune, dirbo Centr. geležinkelių dirbtuvėse. 1939 m. įstojo į LKKSS Kauno skyrių. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10187, išduotas 1939 07 12.

Vizgirda

Vincas, Martyno sūnus

Gimė 1899 03 15 Sabinės k. Lukšių vls. (Šakių r.). Tarnavo 1919 02 10–1920 04 25. 1929 m. gyv. Lukšių vls. Petkūniškės k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2765, išduotas 1929 05 31.

Vizgirda

Justinas, Juozo sūnus

Gimė 1902 09 30 Naujojo Griškabūdžio k. Griškabūdžio vls. (Šakių r.). Tarnavo 1919 01 14–1920 02 25. 1931 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8319, išduotas 1932 04 30.

Vizgirda

Albinas Jonas, Juozo sūnus

Gimė 1899 09 17 Vizgirdų k. Paežerių vls. (Vilkaviškio r.). Mirė 1919 08 09. Tarnavo nuo 1919 08 09. Mirė karo ligoninėje nuo dizenterijos. Apdov. prašė tėvas, gyv. Vilkaviškio vls. Pagramdų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7454, išduotas 1931 10 28.

Vizgirdas

Mikas, Juozo sūnus

Gimė 1902 09 29 Kaune. Tarnavo 1920 11 02–1921 10 20. 1934 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9486, išduotas 1934 04 30.

Vizmanas

Antanas, Ievos sūnus

Gimė 1900 05 08 Aleksiejiškės k. Šventežerio vls. (Lazdijų r.). Tarnavo 1919 04 05–1921 11 22. 1929 m. gyv. Šventežerio vls. Šlavantų k. Kariuomenėje pavardė per klaidą užrašyta Bizmanas. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1713, išduotas 1929 02 19.

Vižikauskas

Stasys, Jono sūnus

Gimė 1897 08 20 Šilaičių k. Ramygalos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo 1919 02 12–1921 10 13. 1929 m. gyv. Ramygalos vls. Gaisų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4187, išduotas 1929 11 21.

Vižlenskas

Juozas Jonas, Prano sūnus

Gimė 1891 03 08 Prygos k. Simno vls. (Alytaus r.). Tarnavo sav. 1919 04 29–1920 05 06. Žemės gavo Simno vls. Stebulių k., valdė 16 ha. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1329, išduotas 1928 11 23.

Vladyka

Stasys, Prano sūnus

Gimė 1895 12 18 Kaltinėnų mstl. Kaltinėnų vls. (Šilalės r.). Tarnavo 1919 04 09–1920 04 09. 1928 m. gyv. Kaltinėnų vls. Jaunodavos k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3391, išduotas 1929 07 31.

Vladykas

Andrius, Jono sūnus

Gimė 1899 11 22 Posiulievio vns. Šėtos vls. (Kėdainių r.). Puskarininkis. Tarn. 1919 01 18–1921 12 01. 1930 m. gyv. Šėtos vls. Žeimelių k. 1919 05 10–1920 02 06 buvo pakliuvęs į lenkų nelaisvę ir tarnavo Lenkijos kariuomenėje. Apdov. 1933 m. anuliuotas. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6715, išduotas 1931 04 21.

Vogonis

Liudas Antanas, Mykolo sūnus

Gimė 1899 12 22 Gluškabūdės (Simonių) k. Sasnavos vls. (Marijampolės r.). Mirė 1921 03 04. Tarnavo nuo 1919 02 05. Mirė 3-oje lauko ligonėje nuo ligos. Apdov. prašė brolis Jonas, gyv. Gluškabūdės k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9503, išduotas 1934 07 12.

Vokietaitis

Juozas, Vinco sūnus

Gimė 1894 07 16 Podpojesio k. Javaravo vls. (Marijampolės r.). Tarnavo 1919 03 10–1920 03 11. 1929 m. gyv. Javaravo vls. Šventragio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6406, išduotas 1931 02 25.

Volbekas

Romualdas, Prano sūnus

Gimė 1900 02 12 Stukų (Zacišių) vns. Krakių vls. (Kėdainių r.). Tarnavo sav. 1919 05 05–1921 11 05. Puskarininkis. Žmona prašė jam išduoti apdov. Ji 1929 m. gyveno Tytuvėnų vls. Pavengrių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5264, išduotas 1930 06 25.

Volbekas

Vytautas, Jono sūnus

Gimė 1898 08 20 Vizgių k. Tytuvėnų vls. (Kelmės r.). Puskarininkis. Tarnavo 1919 03 01–1921 11 29. 1929 m. gyv. Tytuvėnų vls. Kubilių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5526, išduotas 1930 08 11.

Volčackas

Juozas, Vinco sūnus

Gimė 1898 Liudvinavo mstl. Liudvinavo vls. (Marijampolės r.). Metrikuose – Volčeskas. Puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 03 03–1920 11 21, antrą kartą pašauktu – 1921 10 17–1922 10 25, paleistas dėl ligos. 1931 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8079, išduotas 1932 03 09.

Volčikas

Julius, Antano sūnus

Gimė 1904 06 24 Maly k. Semeliškių vls. (Trakų r.). Tarnavo 1920 03 25–1923 06 13. 1930 m. gyv. Trakų aps. Semeliškių vls. Bijūnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5890, išduotas 1930 11 11.

Voldemaras

Augustinas, Juozo sūnus

Gimė 1883 04 16 Dysnos k. Tverečiaus vls. (Ignalinos r.). Karių savanorių komisija 1928 04 03 pripažino savanoriu (1928 04 20 raštas A. Voldemarui). Apdov. liud. Nr. 2**. Apdovanojimo liudijimas išduotas 1928 05 03.

Volkovičius

Kostas, Jono sūnus

Gimė 1896 08 16 Lipliūnų k. Josvainių vls. (Kėdainių r.). Metrikuose įrašyta gimęs Sčastlivoi svobody kaime. Tarnavo 1919 06 04–1921 03 15. 1932 m. gyv. Kėdainių aps. Josvainių vls. Lipliūnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8789, išduotas 1932 10 01.

Volodka

Bronius, Ambrazo sūnus

Gimė 1895 05 14 Spingių k. Kražių vls. (Kelmės r.). Tarnavo 1919 05 02–1920 05 28. 1932 m. gyv. Šiaulių aps. Padubysio vls. Noreišiukų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8663, išduotas 1932 06 22.

Volodka

Kostas, Vinco sūnus

Gimė 1901 11 16 Troškūnų mst. (Anykščių r.). Tarnavo 1919 07 15–1921 10 26. 1929 m. gyv. Pumpėnų vls. Gegužinės dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3476, išduotas 1929 08 21.

Volodka

Jurgis, Jurgio sūnus

Gimė 1899 03 04 Pinciškių k. Gudelių vls. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. nuo 1919 03 19, pašauktu – 1919 10 01–1921 11 29. Nuo 1925 tarn. Kariuomenės Intendantūros dirbtuvėse. 1938 gyv. Kaune, turėjo 2 aukštų namą. Siuvėjas. Žemės gavo Šiaulių aps. Užvenčio vls. Beržėnų dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1968, išduotas 1929 03 26.

Volovičius

Nikiforas, Polijeto sūnus

Gimė 1889 I p. Špulių k. Obelių vls. (Rokiškio r.). Tarnavo 1920 02 09–1922 03 21. 1933 m. gyv. Rokiškio aps. ir vls. Čypirių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9300, išduotas 1933 10 24.

Volskis

Ignas, Igno sūnus

Gimė 1904 05 04 Luokės mstl. Luokės vls. (Telšių r.). Tarnavo 1920 12 15–1922 02 26. 1929 m. gyv. Šaukėnų vls. Beržėnų dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3426, išduotas 1929 07 31.

Volskis

Juozas, Juozo sūnus

Gimė 1897 02 23 Kepurninkų k. Šiluvos vls. (Raseinių r.). Grandinis. Tarnavo 1919 01 22–1921 11 24. 1929 m. gyv. Tytuvėnų vls. Kubilių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5888, išduotas 1930 11 11.

Volungaitis

Bolius, Andriaus sūnus

Gimė 1895 03 24 Mižonių k. Leipalingio vls. (Lazdijų r.). Tarnavo 1919 01 30–1920 03 06. 1929 m. gyv. Leipalingio vls. Savanorių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4945, išduotas 1930 04 30.

Volungevičius

Feliksas, Kosto sūnus

Gimė 1904 06 09 Valkininkų mstl. Valkininkų vls. (Varėnos r.). Puskarininkis. Tarnavo 1920 10 10–1921 11 01. 1929 m. gyv. Kretingoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4288, išduotas 1929 11 21.

Volungis

Petras, Antano sūnus

Gimė 1901 06 21 Marcinkonių k. Marcinkonių vls. (Varėnos r.). Metrikuose – Volungevičius. Tarnavo sav. 1919 05 15–1920 05 15, paleistas dėl ligos. Apdov. Vyčio Kryžiumi. 1930 m. gyv. Šiaulių mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7188, išduotas 1931 08 31.

Vorobjovas

Kostas, Nikiforo sūnus

Gimė 1900 Bielėnų k.* Rudaminos (L.) vls. (Lazdijų r.). Puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 01 09–1920 05 08, pašauktu – 1920 09 16–1922 04 13. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6549, išduotas 1931 03 26.

Voroneckas

Stasys, Mykolo sūnus

Gimė 1899 12 28 Salako k. Salako vls. (Zarasų r.). 1 p. p. savanoris 1919 06 20–1922 11 05. Eilinis. 1935 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9683, išduotas 1935 10 31.

Vorotinskas

Petras, Jono sūnus

Gimė 1899 07 22 Potroniškių k. Imbrado vls. (Zarasų r.). Tarnavo 1919 06 21–1920 10 15. 1930 m. gyv. Imbrado vls. Šaparnės vns. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6345, išduotas 1931 02 25.

Vosylius

Baltrus, Jurgio sūnus

Gimė 1894 08 12 Kaune. Tarnavo 1919 01 25–1920 05 04. 1929 m. gyv. Trakų aps. Žiežmarių mst., vėliau – Rokiškio aps. Panemunėje. Po kariuomenės tarnavo pašto žinyboje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3542, išduotas 1929 08 21.

Vosylius

Antanas, Simano sūnus

Gimė 1900 11 13 Virbalio mst. (Vilkaviškio r.). Mirė 1936 10 06 Kaune. Gimė Virbalio mst. Kybartų pasode. Tarnavo 1919 05 24–1921 11 24. Apdov. prašė žmona Vincenta. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10065, išduotas 1938 01 31.

Vosylius

Matiejus, Tomo sūnus

Gimė 1899 08 31 Kumelionio k. Kvietiškio vls. (Marijampolės r.). Jaun. puskarininkis. Tarnavo 1919 02 02–1921 11 25. 1928 m. gyv. Šumskų vls. Mikalinės k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2912, išduotas 1929 06 26.

Vosylius

Antanas, Kazio sūnus

Gimė 1898 Sausbalių Senųjų k. Paežerių vls. (Vilkaviškio r.). Ats. leitenantas. Tarnavo 1919 01 13–1923 12. 1927 m. gyv. Kaune, dirbo policijoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 646, išduotas 1928 08 23.

Voveraitis

Vladas, Adomo sūnus

Gimė 1899 07 27 Budų k. Riešės vls. (Vilniaus r.). Gimęs Vilniaus aps. Kalvarijos vls. Budų k. Tarnavo 1919 05 09–1922 10 08. 1933 m. gyv. Ukmergės aps. Pagirio vls. Jačiūnų k. Kariuomenėje tarnaujant rašėsi Baliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9374, išduotas 1933 11 30.

Vozgirdas

Tadas, Alekso sūnus

Gimė 1899 07 28 Šventupių dv. Akmenės vls. (Akmenės r.). Tarnavo 1919 04 09–1921 12 14. 1931 m. gyv. Tryškių vls. Pabalvės dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8219, išduotas 1932 03 31.

Vrabliauskas

Petras, Motiejaus sūnus

Gimė 1903 08 07 Karkliniškių k. Alovės vls. (Alytaus r.). Tarnavo 1920 01 13–1923 06 01. 1929 m. gyv. Šiauliuose. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3348, išduotas 1929 07 31.

Vratnauskas

Bronius, Zigmo sūnus

Gimė 1887 04 15 Vilniuje. Mirė 1931 12 06 Kalvarijos mst. (Marijampolės r.). Tarnavo 1919 03 20–1920 03 11. Mirė Valst. psichiatrinėje ligoninėje. Apdov. prašė žmona Marė, gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7926, išduotas 1932 02 15.

Vrobliauskas

Bronius, Juozo sūnus

Gimė 1904 11 08 Kaune. Tarnavo 1920 11 17–1921 12 24. 1929 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5714, išduotas 1930 10 31.

Vrubliauskas

Juozas, Jono sūnus

Gimė 1898 12 10 Byliškių k. Veiverių vls. (Prienų r.). Ats. viršila. Tarnavo sav. nuo 1919 01 13, pašauktu – 1919 03 05–1921 10 13. 1929 m. gyv. Veiverių vls. II Girininkų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5740, išduotas 1930 10 31.

Vrubliauskas

Kazys, Juozo sūnus

Gimė 1896 02 16 Balbieriškio vls. (Prienų r.). Mirė 1927. Tarnavo 1919 02 06–1920 08 21. Jaun. puskarininkis. Apdov. Vyčio Kryžiaus 1 rūšies 3 laipsnio ordinu (Nr. 64). Kariuomenėje save vadino Grubliausku. Apdov. prašė žmona Elena, gyv. Balbieriškio vls. Dargupio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8996, išduotas 1933 01 31.

Vrubliauskas

Kostas, Jono sūnus

Gimė 1894 Bagdoniškių k. Stakliškių vls. (Prienų r.). Tarnavo 1919 01 05–1920 02 26. 1929 m. gyv. Stakliškių vls. Gerulių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1714, išduotas 1929 02 19.

 

Atgal Viršun

 

© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt