Jūsų lankymasis šioje svetainėje

yra -as 

nuo svetainės įkūrimo 2001 11 07

 

S / 875 sav.

Sabaliauskas

Jonas, Antano sūnus

Gimė 1897 07 30 Rotulių k. Jurbarko vls. (Jurbarko r.). Tarnavo sav. 1919 01 25–1920 03 31. 1929 m. gyv. Jurbarko vls. Naukaimio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3833, išduotas 1929 11 11.

Sabaliauskas

Stasys, Petro sūnus

Gimė 1898 08 28 Alantos mstl. Alantos vls. (Molėtų r.). Tarnavo sav. 1919 06 28–1922 04 15. 1929 m. gyv. Aluntos vls. ir k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3707, išduotas 1929 10 21.

Sabaliauskas

Pranas, Jono sūnus

Gimė 1895 08 13 Melidų k. Radviliškio vls. (Radviliškio r.). Tarnavo sav. 1919 04 04–1920 04 26. 1931 m. gyv. Radviliškio vls. Monkiškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6229, išduotas 1931 01 22.

Sabaliauskas

Petras, Juozo sūnus

Gimė 1897 12 25 Ramygalos mst. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 01 07–1921 11 02. 1928 m. gyv. Panevėžyje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 327, išduotas 1928 06 09.

Sabaliauskas

Kazys, Juozo sūnus

Gimė 1900 02 11 Antašavos mstl. Aukštupėnų vls. (Kupiškio r.). Jaun. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 06 26–1921 12 01. 1928 m. gyv. Rokiškio aps. Kamajų mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 608, išduotas 1928 08 23.

Sabaliauskas

Juozas, Prano sūnus

Gimė 1899 06 02 Rotulių k. Jurbarko vls. (Jurbarko r.). Puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 02 14–1921 12 10. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2787, išduotas 1929 05 31.

Sabaliauskas

Juozas, Marijonos sūnus

Gimė 1897 Igliškėlių k. Igliškėlių vls. (Marijampolės r.). Ats. viršila. Tarnavo sav. 1919 01 15–1921 11 18. 1929 m. gyv. Seinų aps. Lazdijų mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3963, išduotas 1929 11 13.

Sabaliauskas

Juozas, Romualdo sūnus

Gimė 1901 01 05 Naujų Semeliškių k. Semeliškių vls. (Trakų r.). Tarnavo sav. 1919 01 15–1920 01 17. Buvo sužeistas ir po to paleistas visai. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8734, išduotas 1932 09 30.

Sabaliauskas

Jonas, Juozo sūnus

Gimė 1892 09 20 Eigulių k. Kauno vls. (Kauno r.). Tarnavo sav. 1919 03 07–1920 04 26. 1935 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9567, išduotas 1935 01 22.

Sabaliauskas

Zenonas, Jono sūnus

Gimė 1902 12 23 Viešvėnų I k. Telšių vls. (Telšių r.). Tarnavo sav. 1919 04 02–1921 05, pašauktu – 1923 03 01–1924 04. 1928 m. gyv. Telšių vls. Vienbutų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1238, išduotas 1928 10 31.

Sabaliauskas

Benediktas, Juozo sūnus

Gimė 1899 07 27 Liudviniškių vns. Subačiaus vls. (Kupiškio r.). Grandinis. Ats. grandinis. Tarnavo sav. 1919 05 26–1921 10 28. 1928 m. gyv. Subačiaus vls. Antalinos dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2258, išduotas 1929 04 24.

Sabaliauskas

Bronius, Jono sūnus

Gimė 1901 06 22 Naujos Tvirtos k. Garliavos vls. (Kauno r.). Mirė 1919 08 01 Kaune. tėvas. gyv. Marijampolės aps. Veiverių vls. Naujenėlės k. Įstojo sav. 1919 03 19. Mirė karo ligoninėje nuo dizenterijos. Palaidotas Kauno kapuose. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6526, išduotas 1931 03 26.

Sabaliauskas

Antanas, Motiejaus sūnus

Gimė 1896 09 12 Pamiontkos (Padainių Balynių) Paežerėlių vls. (Šakių r.). Ats. grandinis. Tarnavo sav. 1919 02 02–1920 06 01. 1932 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8979, išduotas 1932 12 31.

Sabaliauskas

Antanas, Vinco sūnus

Gimė 1901 11 04 Kybeikių k. Kybartų vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 01 03–1920 05 22, pašauktu – 1921 10 30–1922 10 25. 1929 m. gyv. Kaupiškio vls. Beržynų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4979, išduotas 1930 04 30.

Sabaliauskas

Alfonsas, Jurgio sūnus

Gimė 1900 05 02 Pakalnės k. Alantos vls. (Molėtų r.). Tarnavo sav. 1919 06 29–1921 04 30. 1928 gyv. Aluntos vls. ir mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1903, išduotas 1929 03 23.

Sabaliauskas-Sabalius

Aleksandras, Tomo sūnus

Gimė 1891 02 14 Ivaniškių vns. Jonavos vls. (Jonavos r.). Tarnavo sav. 1919 01 26–1920 02 06. Dalyvavo Klaipėdos atvadavime. Valdė 8 ha Kauno aps. Sirutiškių dvare. 1935 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10110, išduotas 1938 07 18.

Sabalinka

Antanas, Baltraus sūnus

Gimė 1896 06 21 Paežerių k. Debeikių vls. (Anykščių r.). Mirė 1919 09 27. Apdov motinai Sabalinskienei Marijonai. Įstojo sav. 1919 05 20. Mirė nuo žaizdų. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8154, išduotas 1932 03 31.

Sabalis

Stasys, Vinco sūnus

Gimė 1893 05 16 Leliūnų mstl. Leliūnų vls. (Utenos r.). Tarnavo sav. 1919 06 12–1921 05 01. 1929 m. gyv. Leliūnų vls. III Aksnytėlių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3446, išduotas 1929 08 21.

Sabanskis

Bronius, Adomo sūnus

Gimė 1895 03 06 Švenčiuliškių k. Krekenavos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 05 22–1920 05 28, mobilizuotu – 1920 11 12–1921 03 20. 1929 m. gyv. Ramygalos vls. Vainorių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2916, išduotas 1929 06 26.

Sabas

Antanas, Baltraus sūnus

Gimė 1889 08 10 Karkazų k. Garliavos vls. (Kauno r.). Vyčio Kryžiaus kavalierius. Tarnavo sav. 1919 01 01–1920 02 07. Žemės gavo Karkazų k. Priklausė LKKSS Kauno skyriui. LKKSA – apdov. sav. medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6589, išduotas 1931 03 26.

Sabataitis

Pranas, Marijonos sūnus

Gimė 1901 09 24 Jurbarko mst. (Jurbarko r.). Tarnavo sav. nuo 1919 01 16, pašauktu – 1920 10 26–1922 06 10. 1930 m. gyv. Raseinių aps. Jurbarko mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6223, išduotas 1931 01 22.

Sabataitis

Kazys, Domo sūnus

Gimė 1892 03 25 Palendrių k. Kelmės vls. (Kelmės r.). Metrikuose – Sabutis. Krikštytas Kalnujų bžn. Tarnavo sav. 1919 08 06–1921 04 15. 1930 m. gyv. Jurbarko mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6327, išduotas 1931 02 25.

Sabiničius

Vladas, Igno sūnus

Gimė 1904 02 16 Kaune. Tarnavo sav. 1920 06 19–1921 08 21. 1930 m. gyv. Kauno mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5354, išduotas 1930 07 31.

Sabulis

Juozas, Kazio sūnus

Gimė 1899 07 22 Antakalnio III dv. Pabaisko vls. (Ukmergės r.). Mirė 1923. pamotei Agotai Sabulienei, gyv. Taujėnų vls. Bugeniškių k. Tarnavo sav. 1919 06 19–1922 04 13. 1923 m. buvo partizanas. Nužudytas lenkų prie Giedraičių. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9348, išduotas 1933 05 19.

Sabulis

Juozas, Juzefos sūnus

Gimė 1896 09 22 Zujų k. Ukmergės vls. (Ukmergės r.). Tarnavo sav. 1919 05 03–1921 11 06. 1933 m. gyv. Taujėnų vls. Pastrazdiškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9348, išduotas 1933 11 30.

Sabulis

Balys, Jono sūnus

Gimė 1901 05 29 Paąžuolių k. Taujėnų vls. (Ukmergės r.). Tarnavo sav. 1919 06 30–1920 07 28. 1930 m. gyv. Panevėžio aps. Raguvos vls. Raguvėlės vns. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7039, išduotas 1931 06 25.

Sabutis

Jonas, Kazio sūnus

Gimė 1902 07 27 Pudlokės k. Jonavos vls. (Jonavos r.). Tarnavo sav. 1919 01 07–1920 03 12, 1923 03 01–1924 06 17. Stalius. 1932 m. gyv. Pažaislio vls. Dainavos k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8882, išduotas 1932 11 30.

Sacevičius

Eustachas, Juozo sūnus

Gimė 1902 06 23 Latvijoje, Daugpilio mst. Tarnavo sav. 1919 06 23–1920 07 29. 1928 m. gyv. laikinai valstybinėje pasodoje (tai sodyba skirta eiguliams ar miškininkams) Užpalių vls. Kuškių vns., o taip pat Ežerėnų aps. Antazavės vls. Garbuneliškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3049, išduotas 1929 06 25.

Sacevičius

Jonas, Broniaus sūnus

Gimė 1900 12 18 Latvijoje, Boruvkos budel. Nr. 20 LR ž. d. Tėvai – Kauno gyventojai. Krikštytas Aleksandravėlės bžn. Tarnavo sav. nuo 1919 05 06, pašauktu – 1919 10 01–1921 10 01. 1928 m. gyv. Radviliškio mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 455, išduotas 1928 07 26.

Sadaunikas

Juozas, Juozo sūnus

Gimė 1892 Baltarusijoje, Disna. Tarnavo sav. 1919 05 30–1921 12 06. 1928 m. tarnavo Utenos baro I rajono sargybiniu pasienio policijoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1833, išduotas 1929 03 23.

Sadauskas

Petras, Adomo sūnus

Gimė 1898 03 19 Giliškio vns. Rokiškio vls. (Rokiškio r.). Mirė 1920 01 28. tėvui, gyv. Rokiškio vls. Vilkų dvare. Įstojo sav. 1919 07 09. Mirė I lauko ligoninėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5160, išduotas 1930 06 25.

Sadauskas

Motiejus, Antano sūnus

Gimė 1990 01 03 Užunevėžių k. Raguvos vls. (Panevėžio r.). Mirė 1937 Raguvos mstl. Raguvos vls. (Panevėžio r.). 1918–1919 kovų savanoris. Tarnavo sav. 1919 04 01–1920 08 18, kada perkeltas į Panevėžio komendantūrą. 1929 m. gyv. gimtinėje. LKKSA – apdov. sav. medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2378, išduotas 1928 05 31.

Sadauskas

Jonas, Jono sūnus

Gimė 1900 Rumšiškių mstl. Rumšiškių vls. (Kaišiadorių r.). Tarnavo sav. 1919 01 09–1921 10 16. 1930 m. gyv. Jonavos vls. Daigučių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7040, išduotas 1931 06 25.

Sadauskas

Povilas, Jono sūnus

Gimė 1898 12 23 Aknystėlių k. Debeikių vls. (Anykščių r.). pamotei Marijonai, gyv. Debeikių mst. (ji gaudavo 34 Lt pensiją). Tarnavo sav. 1919 06 12–1920 09 22. Dingęs mūšyje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4330, išduotas 1929 12 21.

Sadauskas

Izidorius, Vinco sūnus

Gimė 1898 05 02 Rumšiškių mstl. Rumšiškių vls. (Kaišiadorių r.). Tarnavo sav. 1919 01 09–1921 03 08, buvo lenkų nelaisvėje. 1930 m. gyv. Pakuonio vls. Daukšeginės k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7036, išduotas 1931 06 25.

Sadauskas

Jonas, Domininko sūnus

Gimė 1904 01 01 Ukmergės mst. (Ukmergės r.). Tarnavo sav. 1920 11 15–1921 11 05. 1929 m. gyv. Ukmergės mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8693, išduotas 1932 07 02.

Sadlauskas

Juozas, Jurgio sūnus

Gimė 1895 10 10 Elenoravos dv. Raudonės vls. (Jurbarko r.). Tarnavo sav. 1919 01 11–1920 05 01. 1930 m. gyv. Raudonės vls. Pilies k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5252, išduotas 1930 06 25.

Sadukas

Stasys, Petro sūnus

Gimė 1902 05 07 Sarginės k. Mikališkių vls. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. 1919 12 04–1921 12 30. 1931 m. gyv. Šilavoto vls. Sarginės k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8045, išduotas 1932 02 09.

Safrončikas

Antanas, Jeronimo sūnus

Gimė 1903 01 04 Daučionių k. Seredžiaus vls. (Jurbarko r.). Tarnavo 1919 05 26–1920 08 07, 1923 03 10–1923 10 31. 1929 m. gyv. Seredžiaus vls. Ramovės k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5250, išduotas 1930 06 25.

Sagaitis

Bronius, Mato sūnus

Gimė 1897 05 18 Linkaučių dv. Krekenavos vls. (Panevėžio r.). Grandinis. Tarnavo sav. 1919 06 13–1921 01 12. 1930 m. gyv. Montvilonių k. prie Kėdainių mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8783, išduotas 1932 10 01.

Saikevičius

Juozas, Antano sūnus

Gimė 1903 03 15 Jiezno mst. (Prienų r.). Puskarininkis. Tarnavo 1919 06 21–1921 04 29. 1928 m. gyv. Trakų aps. Kaišiadorių m., buvo pasienio policijos rezerve. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3897, išduotas 1929 11 13.

Sajauskas

Kostas, Andriaus sūnus

Gimė 1894 Orijos k. Kalvarijos vls. (Marijampolės r.). Tarnavo 1919 02 05–1920 03 09. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 916, išduotas 1928 09 29.

Sakalas

Antanas, Prano sūnus

Gimė 1900 06 15 Joniškių k. Sintautų vls. (Šakių r.). Tarnavo 1919 01 16–1921 10 16. 1929 m. gyv. Vilkaviškio aps. Kybartų vls. Peletriūnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4618, išduotas 1930 02 15.

Sakalas

Jonas, Prano sūnus

Gimė 1902 01 06 Joniškių k. Sintautų vls. (Šakių r.). Tarnavo 1919 01 16–1920 05 13 savanoriu ir 1922 12 03–1924 09 24 pašauktu. Pirmą kartą atleistas dėl ligos – tuberkuliozės. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8211, išduotas 1932 03 31.

Sakalas

Stasys, Adomo sūnus

Gimė 1902 01 28 Amalių k. Šiaulių vls. (Šiaulių r.). Mirė 1920 11 28 Vilniuje. motinai Elzbietai, gyv. Šiaulių vls. Beržynės k. Tarnavo 1920 08 23–1920 11 01, kada dingo mūšyje su lenkais. Grįžę iš nelaisvės pranešė, kad jis mirė lenkų nelaisvėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8695, išduotas 1932 07 02.

Sakalauskas

Liudas, Lauro sūnus

Gimė 1899 Neravų k. Lazdijų vls. (Lazdijų r.). Tarnavo nuo 1919 01 06. 1928 m. gyv. Lazdijų vls. Avižaucų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 501, išduotas 1928 08 14.

Sakalauskas

Juozas, Jono sūnus

Gimė 1898 Kalvarijos mst. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. nuo 1919 03 02, pašauktu – 1919 03 05–1920 04 04, paleistas dėl ligos. 1933 m. gyv. Kalvarijos mst. Iš Trakėnų dvaro gavo 18,39 ha sklypą. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9319, išduotas 1933 10 31.

Sakalauskas

Juozas, Juozo sūnus

Gimė 1898 10 31 Ožkasvilių k. Šunskų vls. (Marijampolės r.). tarnavo sav. nuo 1919 02 24, pašauktu – 1919 03 05–1920 06 05. 1932 m. gyv. Marijampolės vls. Oškasvilių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9057, išduotas 1933 02 28.

Sakalauskas

Kazys, Jono sūnus

Gimė 1895 09 24 Saviciūnų dv. Svėdasų vls. (Anykščių r.). Mirė 1920 03 09. tėvui, gyv. Kauno aps. Garliavos vls. Birutės k. Tarnavo sav. nuo 1919 06 01. Mirė III R Kryžiaus ligoninėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7473, išduotas 1931 10 28.

Sakalauskas

Kazys, Gabrieliaus sūnus

Gimė 1903 01 12 Magūnų k. Rimšės vls. (Ignalinos r.). Tarnavo 1919 01 22–1920 05 10, atleistas dėl ligos. Nuo 1926 m. dirbo geležinkelio policijoje Klaipėdoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2389, išduotas 1929 05 31.

Sakalauskas

Kazys, Leono sūnus

Gimė 1900 02 18 Veprių dv. Veprių vls. (Ukmergės r.). dublikatas 1936 09. Tarnavo 1919 06 21–1921 11 01. 1929 m. gyv. Ukmergės vls. Dukstinės k., 1936 m. – Brazilijoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2561, išduotas 1929 05 31.

Sakalauskas

Kazys, Vinco sūnus

Gimė 1886 10 Trakinių k. Šimkaičių vls. (Jurbarko r.). Tarnavo 1919 03 05–1920 03 30. 1928 m. gyv. Jurbarko vls. Giedrių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3374, išduotas 1929 07 31.

Sakalauskas

Juozas, Povilo sūnus

Gimė 1896 11 04 Maišymų k. Rudaminos (L.) vls. (Lazdijų r.). Tarnavo 1919 01 09–1921 11 24. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1533, išduotas 1929 02 19.

Sakalauskas

Petras, Juozo sūnus

Gimė 1896 01 04 Tarprubežių k. Kalvarijos vls. (Marijampolės r.). Grandinis. Tarnavo 1919 01 22–1921 11 10. 1930 m. gyv. Vilkaviškio aps. Keturvalakių vls. Širvydų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7030, išduotas 1931 06 25.

Sakalauskas

Pranas, Adomo sūnus

Gimė 1900 Kalvarijos mst. (Marijampolės r.). Puskarininkis. Tarnavo sav. nuo 1919 06 12, pašauktu – 1919 10 01–1921 11 17. 1928 m. gyv. Kauno aps. A. Panemunės mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 663, išduotas 1928 08 29.

Sakalauskas

Pranas, Petro sūnus

Gimė 1899 10 06 Alvito k. Alvito vls. (Vilkaviškio r.). Ats. viršila. Tarnavo 1919 02 01–1922 10 21. 1929 m. gyv. Alvito vls. Staugaičių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4619, išduotas 1930 02 15.

Sakalauskas

Stasys, Miko sūnus

Gimė 1901 08 19 Knizlaukio k. Veprių vls. (Ukmergės r.). Tarnavo 1919 06 23–1921 06 18. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2390, išduotas 1929 05 31.

Sakalauskas

Stasys, Domo sūnus

Gimė 1895 01 01 Gegiedžių k. Linkuvos vls. (Pakruojo r.). Tarnavo 1919 04 09–1920 05 23. 1931 m. gyv. Kazlų Rūdos mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8398, išduotas 1932 05 14.

Sakalauskas

Teofilius, Ipolito sūnus

Gimė 1898 Doškonių k. Daugų vls. (Alytaus r.). Tarnavo nuo 1918 12 27. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 329, išduotas 1928 06 09.

Sakalauskas

Vaclovas, Kazio sūnus

Gimė 1893 11 08 Čiutelių dv. Šiaulėnų vls. (Radviliškio r.). Mirė 1919 08 20. tėvui, gyv. Radviliškio vls. Dvarininkų k. Įstojo 1919 06 23. Mirė nuo žaizdų. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8736, išduotas 1932 09 30.

Sakalauskas

Viktoras, Jurgio sūnus

Gimė 1901 12 17 Vokietijoje, Essenas. Tarnavo sav. 1919 03 10–1920 06 15, pašauktu – 1922 01 25–1923 07 01. 1930 m. gyv. Vilkaviškio aps. Alvito vls. Giedrių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7031, išduotas 1931 06 25.

Sakalauskas

Jonas, Jurgio sūnus

Gimė 1897 10 13 Rementiškių k. Alvito vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo 1919 02 05–1921 11 01. 1931 m. gyv. Alvito vls. Giedrių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7867, išduotas 1932 01 31.

Sakalauskas

Jonas, Miko sūnus

Gimė 1903 03 11 Gulbių k. Laukuvos vls. (Šilalės r.). Tarnavo 1919 02 07–1920 07 10. 1929 m. gyv. Tauragės aps. Kaltinėnų vls. Jogminiškės k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3847, išduotas 1929 11 11.

Sakalauskas

Vincas, Motiejaus sūnus

Gimė 1900 Doškonių k. Daugų vls. (Alytaus r.). Tarnavo 1918 12 27–1921 10 29. 1928 m. gyv. Alovės vls. Baltos Alovės dvare. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1411, išduotas 1928 12 31.

Sakalauskas

Gracijonas, Vinco sūnus

Gimė 1900 10 20 Liaudiškių k. Radviliškio vls. (Radviliškio r.). Mirė 1919 10 16. Tarnavo nuo 1919 04 03. Nukautas susirėmime su bermontininkų žvalgais. Siūlyta jo vardu pavadinti gatvę Radviliškyje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3082, išduotas 1929 06 25.

Sakalauskas

Bernardas, Kazio sūnus

Gimė 1897 05 11 Rigmantiškių k. Nemunėlio Radviliškio vls. (Biržų r.). tarnavo 1920 10 25–1923 02 01. Puskarininkis 1919 01 12–1919 07 20, po to buvo Tauragės aps. vadu – 1919 07 25–1920 07 28. Jam per klaidą buvo išrašytas liudij. Nr. 7746, 1931 12 23. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7472, išduotas 1931 10 28.

Sakalauskas

Augustinas, Miko sūnus

Gimė 1898 08 28 Ažusienio vns. Vyžuonų vls. (Utenos r.). Ats. jaun. puskarininkis. Tarnavo 1919 05 30–1921 10 29. 1930 m. gyv. Telšių aps. Plungės mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6333, išduotas 1931 02 25.

Sakalauskas

Antanas, Marijonos sūnus

Gimė 1899 06 02 Menkinių k. Sintautų vls. (Šakių r.). Puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 01 16–1920 06 09, pašauktu – 1920 11 10–1922 03 30. 1929 m. gyv. Šakių aps. Gelgaudiškio vls. Žygėnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6224, išduotas 1931 01 22.

Sakalauskas

Antanas, Juozo sūnus

Gimė 1898 02 26 Pakalniškių k. Aukštosios Panemunės vls. (Kauno r.). Tarnavo 1919 01 16–1923 05 16. 1934 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9747, išduotas 1936 04 30.

Sakalauskas

Alfonsas, Adomo sūnus

Gimė 1897 Doškonių k. Daugų vls. (Alytaus r.). Įstojo sav. 1918 12 29. 1928 m. gyv. Alovės vls. Baltos Alovės dvare. Apdovanojimo liudijimas Nr. 506, išduotas 1928 08 14.

Sakalauskas

Antanas, Gabrieliaus sūnus

Gimė 1904 05 03 Magūnų k. Rimšės vls. (Ignalinos r.). Tarnavo 1919 04 01–1920 09 02. Nuo 1927 m. gyv. Klaipėdoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2301, išduotas 1929 04 24.

Sakalauskas

Aleksas, Antano sūnus

Gimė 1899 10 13 Šakių mst. (Šakių r.). Puskarininkis. Tarnavo 1919 03 19–1921 11 11. 1930 m. gyv. Šakių aps. Slavikų vls., tarnavo pasienio policijos 3-iame rajone. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6396, išduotas 1931 02 25.

Sakalauskas

Adomas, Pranės sūnus

Gimė 1895 11 07 Giraičių k. Nedingės vls. (Varėnos r.). Mirė 1921 07 10 Kaune. motinai Sakalauskiutei Pranei, gyv. Marijampolės aps. Janavo vls. Varniškių k. Įstojo sav. 1919 03 31. Mirė Šančiuose ligoninėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5376, išduotas 1930 07 31.

Sakalauskas

Vladas, Adomo sūnus

Gimė 1896 03 30 Kėdainių mst. (Kėdainių r.). Tarnavo 1919 03 10–1920 03 09, 1920 12 12–1921 05 11, paleistas dėl ligos. 1929 m. gyv. Tubių k. prie Kėdainių mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3816, išduotas 1929 11 11.

Sakalnikas

Vladas, Mykolo sūnus

Gimė 1885 10 20 Riškonių k. Dusetų vls. (Zarasų r.). Rokiškio komendantūros savanoris 1919 07 01–1920 04 16. 1928 m. gyv. Antazavės vls. Marimanto vns. Apdovanojimo liudijimas Nr. 912, išduotas 1928 09 29.

Sakapilvis

Mikas, Antano sūnus

Gimė 1877 09 27 Jučių k. Obelių vls. (Rokiškio r.). Grandinis. Tarnavo 1920 11 29–1922 09 08. 1932 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8484, išduotas 1932 05 31.

Sakarauskas

Viktoras, Jurgio sūnus

Gimė 1901 01 03 Gabšių k. Raseinių vls. (Raseinių r.). Puskarininkis. Tarnavo 1920 11 03–1922 01 01. 1930 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7038, išduotas 1931 06 25.

Sakatauskas

Kazys, Jurgio sūnus

Gimė 1902 02 26 Gudelių Padvarių k. Vilkaviškio vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo 1919 03 06–1921 06 10. 1927 m. išvyko į Braziliją. Apdov. prašė motina Ona, gyv. Vilkaviškio aps. ir vls. Vokiškėlių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9099, išduotas 1933 03 31.

Sakatauskas

Vincas, Jurgio sūnus

Gimė 1895 12 15 Majoriškių k. Vilkaviškio vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 04 11–1920 04 13. 1929 m. gyv. Vilkaviškio aps. Kybartų mst., dirbo pašte. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4441, išduotas 1930 01 31.

Sakavičius

Valerijonas, Meliutono sūnus

Gimė 1887 Latvijoje, Liepoja. Tarnavo 1919 02 01–1922 10 08. 1931 m. gyv. Kretingoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7893, išduotas 1932 02 15.

Sakavičius

Mikas, Juozo sūnus

Gimė 1903 10 01 Avilių dv. Antazavės vls. (Zarasų r.). 5 p. p. sav. 1919 08 09–1922 08 13. 1931 m gyv. Vilkaviškio aps. Paežerių vls. Znočkų k. 1923 m. gavo žemės Rokiškio aps. Obelių vls. ir dv. 1936 m. gyv. Kaune, įstojo į LKKSS Kauno skyrių. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8046, išduotas 1932 02 09.

Sakavičius

Juozas, Kosto sūnus

Gimė 1901 10 12 Lelionių k. Alovės vls. (Alytaus r.). Tarnavo 1919 04 03–1921 10 13, antrą kartą sav. 1921 11 11–1922 07 04. 1929 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3666, išduotas 1929 08 21.

Sakavičius

Bronius, Kazio sūnus

Gimė 1898 11 27 Stebėkių II k. Vadoklių vls. (Panevėžio r.). Tarnavo 1919 03 01–1920 09 09. 1930 m. gyv. Ukmergės aps. Pagirių vls. Tulpiakiemio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5414, išduotas 1930 07 31.

Saladinskas

Jonas, Jono sūnus

Gimė 1899 04 20 Karužų k. Rudaminos (L.) vls. (Lazdijų r.). Tarnavo 1919 01 09–1921 11 01. 1928 m. gyv. Maišymų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1443, išduotas 1929 01 04.

Saladka

Adolfas, Adomo sūnus

Gimė 1895 I p. Naujienėlės k. Kalvarijos vls. (Marijampolės r.). Tarnavo 1919 03 16–1921 08 07. 1929 m. gyv. Kalvarijos vls. Trakėnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4284, išduotas 1929 11 21.

Saldaitis

Antanas, Vinco sūnus

Gimė 1901 02 14 Keturakiškių k. Veiverių vls. (Prienų r.). Mirė 1919 11 18. Palaidotas(-a): Panevėžyje. motinai Marei, gyv. Veiveriuose. Tarnavo nuo 1919 03 30. Mirė karo ligoninėje nuo ligos. Buvo 3-ios baterijos feldšeris. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8432, išduotas 1932 05 31.

Saldauskas

Juozas, Jokūbo sūnus

Gimė 1899 07 01 Stravieninkų k. Kaišiadorių vls. (Kaišiadorių r.). Apdov. Puskarininkis. Tarnavo 1919 04 24–1921 12 05. 1928 m. gyv. Kruonio vls. Lipavos k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3450.

Saldys

Apolinaras, Jono sūnus

Gimė 1899 08 20 Šingalių k. Josvainių vls. (Kėdainių r.). Tarnavo 1919 02 13–1920 06 25. 1928 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4310, išduotas 1929 11 29.

Saldys

Stasys, Vinco sūnus

Gimė 1897 12 08 Okainių k. Truskavos vls. (Kėdainių r.). Tarnavo 1919 02 24–1921 11 12. 1929 m. gyv. Kėdainių vls. Vilainių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6047, išduotas 1930 12 05.

Saldukas

Pijus, Miko sūnus

Gimė 1897 09 07 Vembrių dv. Lankeliškių vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo 1919 02 08–1921 12 01. 1929 m. gyv. Alvito vls. Ausiniškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3417, išduotas 1929 07 31.

Saltonas

Vincas, Benedikto sūnus

Gimė 1898 04 06 Raseinių mst. (Raseinių r.). Mirė 1924 04 06 Kaune. žmonai Onai. Tarnavo 1919 01 13–1921 10 01. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6328, išduotas 1931 02 25.

Samalionis

Liudas, Jono sūnus

Gimė 1900 08 21 Pašušvio mstl. Pašušvio vls. (Radviliškio r.). Tarnavo 1919 03 24–1922 10 10. 1930 m. gyv. gimtinėje, 1933 m. – Kaune. Jo pareiškimas stojant į sav. sąjungą užpildytas rašant Samulionis. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9028, išduotas 1933 02 28.

Samas

Ignas, Dominiko sūnus

Gimė 1894 08 02 Legotiškių k. Skaudvilės vls. (Tauragės r.). Tarnavo 1919 06 15–1920 05 22, vyr. puskarininkiu 1920 11 11–1921 11 01. 1934 m. gyv. Monrealyje (Kanadoje). Apdov. paimti įgaliojo seserį Olimpiją, gyv. Skaudvilės vls. Beržinės k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9450, išduotas 1934 03 12.

Samavičius

Antanas, Jurgio sūnus

Gimė 1899 05 17 Kirmėlių k. Raguvos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo 1919 05 23–1921 10 13. 1929 m. gyv. Šiaulių aps. Žeimelio vls. Steigvilių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4469, išduotas 1930 02 15.

Samavičius

Jonas, Romualdo sūnus

Gimė 1897 02 03 Tauragnų mstl. Tauragnų vls. (Utenos r.). 8 p. p. sav. 1920 04 20–1922 10 15. Gyv. Želmeniškių k. Tarnavo Zarasų aps. pasienio policijoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8657, išduotas 1932 06 22.

Samėnas

Juozas, Igno sūnus

Gimė 1900 07 05 Aukštadvario k. Ramygalos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo 1919 03 08–1921 12 01. 1928 m. gyv. Naumiesčio vls. Zubiškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2054, išduotas 1929 04 17.

Samoška

Antanas, Jurgio sūnus

Gimė 1896 11 02 Reksčių k. Tauragės vls. (Tauragės r.). Tarnavo sav. 1919 01 30, pašauktu – 1919 10 01–1922 04 01. 1929 m. gyv. Tauragės dvare. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6048, išduotas 1930 12 15.

Samsys

Petras, Antano sūnus

Gimė 1897 Ramonių k. Punsko vls. Tarnavo sav. nuo 1919 01 30, pašauktu – 1919 03 05–1921 09 18. 1929 m. gyv. Marijampolės aps. Janavo vls. Jungėnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6769, išduotas 1931 04 30.

Samsonas

Jonas, Anupro sūnus

Gimė 1898 02 09 Ramygalos mst. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 02 04–1921 10 20. 1932 m. gyv. Ramygalos vls. Žaibgalos k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8782, išduotas 1932 10 01.

Samsonas

Kazys, Anupro sūnus

Gimė 1892 11 27 Ramygalos mst. (Panevėžio r.). Vyr. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 01 08–1920 01 22, mobilizuotu – 1920 11 27–1921 03 13. Apdov. Vyčio Kryžiumi. 1928 m. gyv. Ramygaloje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1975, išduotas 1929 03 26.

Samuilis

Juozas, Antano sūnus

Gimė 1896 01 20 Pabalčių k. Nemakščių vls. (Raseinių r.). Tėvai iš Kelmės vls. motinai Petrei, gyv. Kražių vls. Adulfavos k. Tarnavo 1919 02 06–1919 10 03, paleistas dėl sveikatos. Būdamas atsargoje žuvo prie Kelmės, apšaudant bermontininkų orlaivį. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4233, išduotas 1929 11 21.

Samulevičius

Juozas Mečius, Jono sūnus

Gimė 1899 04 15 Paskarlupių (Samalevičių) k. Višakio Rūdos vls. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. nuo 1919 02 02, pašauktu – 1919 10 01–1921 02 17. 1929 m. tarnavo Vilkaviškio aps. pasienio policijos I rajone. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3114, išduotas 1929 06 26.

Samulis

Petras, Jurgio sūnus

Gimė 1896 06 02 Brastos vns. Linkmenų vls. (Ignalinos r.). (Samulkevičius) Tarnavo 1919 03 19–1921 10 15. 1930 m. gyv. Trakų aps. Kruonio vls. Klasaučiznos k. Per neatsargumą nušovė Antaną Kopoką. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5372, išduotas 1930 09 25.

Samulis

Jonas, Justino sūnus

Gimė 1902 08 16 Svėdasų mstl. Svėdasų vls. (Anykščių r.). Tarnavo sav. 1919 01 07–1922 12 11 ir 1923 03 04–1924 05 08, paleistas kaip neteisėtai priimtas savanoriu. 1938 m. gyv. Panevėžio mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10073, išduotas 1938 03 01.

Samuolis

Aleksas, Jurgio sūnus

Gimė 1901 05 13 Latvijoje, Liepoja. Tėvai kilę iš Radviliškio vls. Ats. jaun. puskarininkis. Tarnavo 1919 04 02–1920 08 06. 1929 m. gyv. Kauno aps. Pažaislio vls. Užšilių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3361, išduotas 1929 07 31.

Samuolis

Jonas, Jono sūnus

Gimė 1899 09 27 Prendzeliavos plv. Aukštosios Panemunės vls. (Kauno r.). Vyr. puskarininkis. Tarnavo 1919 01 07–1922 10 20. 1930 m. gyv. Panemunės vls. Kumpiškių dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6518, išduotas 1931 03 26.

Samuolis

Povilas, Jono sūnus

Gimė 1901 09 02 Akmenių k. Subačiaus vls. (Kupiškio r.). Tarnavo 1919 03 25–1920 05 01. 1928 m. gyv. Subačiaus vls. Petkūnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2266, išduotas 1929 04 24.

Samuolis

Kazys, Jono sūnus

Gimė 1898 03 17 Mačiūnų k. Ašmintos vls. (Prienų r.). Tarnavo sav. nuo 1919 01 07, pašauktu – 1919 03 05–1921 10 07. 1928 m. gyv. Klebiškio vls. Juodaraisčio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1977, išduotas 1929 03 26.

Samuolis

Vincas, Justino sūnus

Gimė 1896 03 Lažų k. Surviliškio vls. (Kėdainių r.). Tarnavo 1919 05 05–1921 10 22. 1928 m. gyv. Krekenavos vls. Dliužnevos k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1897, išduotas 1929 03 23.

Samuolis

Stasys, Alekso sūnus

Gimė 1900 11 08 Jukniškių k. Radviliškio vls. (Radviliškio r.). Mirė 1919 05 27. tėvui. Įstojo sav. 1919 04 04. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8368, išduotas 1932 04 30.

Samuolis

Petras, Vinco sūnus

Gimė 1900 01 08 Menčtrakio k. Mikališkių vls. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. nuo 1919 01 25, pašauktu – 1919 10 01–1921 11 13. 1931 m. gyv. Liudvinavo vls. Naujadvario k., 1930 m. – Balbieriškio vls. Vaivos k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6227, išduotas 1931 01 22.

Samušis

Jonas, Vinco sūnus

Gimė 1897 12 25 Obelupių k. Lankeliškių vls. (Vilkaviškio r.). Grandinis. Tarnavo sav. 1919 03 01–1921 11 17. Apdov. Vyčio kryžiumi. 1929 m. gyv. Lankeliškių vls. Šukių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4616, išduotas 1930 02 15.

Sanda

Jonas, Martyno sūnus

Gimė 1902 12 02 Švenciškių k. Punsko vls. Vyčio Kryžiaus kavalierius. Tarnavo 1919 02 18–1921 08 13. Buvo sužeistas, tapo invalidu. Vėliau dirbo ūkvedžiu ligoninėje. Pasiliuosavęs gyv. lenkų okupuotame krašte, o nuo 1929 – Kaune. LKKSA – apdov. sav. medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7420, išduotas 1931 10 10.

Sanda

Augustinas, Jurgio sūnus

Gimė 1898 09 02 Alksnėnų Senųjų k. Punsko vls. Adov. Tarnavo sav. 1919 02 22–1921 10 28. 1928 m. gyv. Marijampolės aps. Kalvarijos vls. Trakėnų k., 1929 m. – Aukštakalnio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5362, išduotas 1930 07 31.

Sangavičius

Jonas, Petro sūnus

Gimė 1902 07 26 Belazariškių k. Siesikų vls. (Ukmergės r.). Tarnavo 1919 03 22–1920 04 02, pašauktu – iki 1924 01 10. Nuo 1925 02 12 vienerius metus tarnavo virštarnybiniu. 1933 m. gyv. Siesikų vls. Mikaluvkos plv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9108, išduotas 1933 03 31.

Sangavičus

Stasys, Miko sūnus

Gimė 1901 10 07 Vilniuje. Kilęs iš Ukmergės vls. Pagirio vls. Kirkučių k. Tarnavo 1919 04 23–1920 05 05, paleistas dėl ligos. 1933–1934 m. dirbo Kauno SDK, gyv. Vilijampolėje MIchalinavos k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9526, išduotas 1934 10 31.

Saniulaitis

Antanas, Kazio sūnus

Gimė 1903 02 10 Kaniukų Aukšt. k. Raudondvario vls. (Kauno r.). Tarnavo 1919 04 07–1920 04 25. 1930 m. gyv. Raudondvario vls. Sausinės k., 1933 m. – Mikalinavos k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6136, išduotas 1930 12 15.

Sankalas

Valerijonas, Izidoriaus sūnus

Gimė 1902 11 07 Paakmenio k. Šilalės vls. (Šilalės r.). Tarnavo 1920 11 25–1922 10 13. 1931 m. gyv. Batakių vls. Šakviečių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8272, išduotas 1932 04 30.

Santockis

Leonas, Agnieškos sūnus

Gimė 1898 04 25 Girininkų I k. Veiverių vls. (Prienų r.). Tarnavo 1919 01 29–1921 10 06. Buvo patekęs belaisvėn. 1928 m. gyv. A. Panemunės vls. Rokų k., kur gavo žemės. 1934 m. gyv. A. Panemunės vls. Rašelių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3113, išduotas 1929 06 26.

Sapetka

Jonas Antanas, Jono sūnus

Gimė 1896 06 08 Bridžių k. Sintautų vls. (Šakių r.). Tarnavo 1919 03 31–1920 08 14. 1934 m. gyv. Sintautų vls. Klepų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9826, išduotas 1936 02 27.

Sapiežinskas

Petras, Julijono sūnus

Gimė 1899 04 28 Kaune. Tarnavo 1919 02 25–1921 10 24. Buvo sužeistas. 1930 m. gyv. Kauno aps. Pažaislio vls. Apnarų k., kur 1923 m. gavo žemės. K-ja pripažino sav. 1930 12 23 prot. Nr. 142. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6225, išduotas 1931 01 22.

Sarafinavičius

Jonas, Jono sūnus

Gimė 1900 10 21 Purvelių (Rakatauskų) k. Nedingės vls. (Varėnos r.). Tarnavo 1919 04 26–1921 10 04. 1928 m. gyv. Alytaus I mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1640, išduotas 1929 02 19.

Saraka

Jonas, Vinco sūnus

Gimė 1901 11 02 Anykščių mst. (Anykščių r.). Mirė 1919 06 27. Įstojo sav. 1919 06 01. 1919 06 27 stovint sargyboje per neatsargumą jo draugas jį peršovė ir jis mirė. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8881, išduotas 1932 11 30.

Sargautis

Jurgis, Juozo sūnus

Gimė 1900 04 16 Miežiškių k. Miežiškių vls. (Panevėžio r.). Tarnavo 1919 01 09–1921 10 25. 1928 m. gyv. Piniavos vls. Paežerių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 828, išduotas 1928 08 29.

Sargautis

Jonas, Juozo sūnus

Gimė 1897 12 24 Pučekų k. Miežiškių vls. (Panevėžio r.). Tarnavo 1919 01 09–1921 10 18. 1928 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 936, išduotas 1928 09 29.

Sargelis

Petras, Juozo sūnus

Gimė 1903 07 20 Raistalindžių k. Gelvonų vls. (Širvintų r.). Mirė 1978 08 12. Vyr. ltn. Įst. sav. 1919 05, 1919 12 baigė puskarininkių m-klą. Dalyvavo kovose. 1921 12 18 baigė Karo m-klą. Dalyvavo Klaipėdos išvadavime. Tarnavo iki 1940 m., buvo 16-ojoje Lietuviškoje divizijoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 118, išduotas 1928 05 14.

Sargūnas

Mikas, Prano sūnus

Gimė 1896 10 07 Norvaišių k. Utenos vls. (Utenos r.). Puskarininkis. Tarnavo 1919 07 02–1920 07 15. 1928 m. dirbo pasienio policijos Utenos baro I rajone. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2584, išduotas 1929 05 31.

Sargūnas

Antanas, Prano sūnus

Gimė 1889 12 16 Norvaišių k. Utenos vls. (Utenos r.). Ats. viršila. Tarnavo 1919 07 15–1921 03 04. 1928 m. gyv. Šiaulių mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3039, išduotas 1929 06 25.

Sarpalius

Jonas, Juozo sūnus

Gimė 1896 Antaniškių k. Bartninkų vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo 1919 03 07–1922 02 01. 1929 m. gyv. Gražiškių vls. Vidgirių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5108, išduotas 1930 05 30.

Sarpalius

Stasys, Pijaus sūnus

Gimė 1897 07 09 Pašeimenių k. Bartninkų vls. (Vilkaviškio r.). Puskarininkis. Tarnavo 1919 01 14–1921 11 13. 1929 m. gyv. Šakių aps. Griškabūdžio vls. Rygiškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4605, išduotas 1930 02 15.

Sartaitis

Jonas, Antano sūnus

Gimė 1895 05 15 Vališkių k. Žaliosios vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo 1919 02 05–1920 08 21. 1929 m. gyv. Žaliosios vls. Drebulinės k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3447, išduotas 1929 08 21.

Sasnauskas

Jonas, Juozo sūnus

Gimė 1900 II p. Susniukų k. Raudenio vls. (Marijampolės r.). Tarnavo 1919 08 01–922 04 10. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1552, išduotas 1929 02 19.

Sasnauskas

Stasys, Petro sūnus

Gimė 1903 04 14 Aukštupėnų k. Aukštupėnų vls. (Kupiškio r.). Tarnavo 1920 03 22–1921 05 05. 1930 m. gyv. Kanadoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7667, išduotas 1931 12 16.

Satkauskas

Petras, Mateušo sūnus

Gimė 1898 12 11 JAV. Kilęs iš Alytaus aps. Merkinės vls. Margenių k. Tarnavo 1919 08 21–1922 01 26. 1928 m. gyv. Alytaus mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3611, išduotas 1929 08 31.

Satkevičius

Mykolas, Tado sūnus

Gimė 1900 09 28 Kaune. Tarnavo 1919 02 24–1921 12 10. 1930 m. gyv. Brazilijoje. Apdov prašė motina Marė, gyv. Panemunėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6590, išduotas 1931 03 26.

Satkūnas

Anicetas, Kazio sūnus

Gimė 1900 02 19 Voversių k. Skiemonių vls. (Anykščių r.). Tarnavo 1919 06 28–1921 10 16. 1928 m. gyv. Utenos aps. Skiemonių vls. Remeikių vns. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1819, išduotas 1929 03 20.

Satkūnas

Alfonsas, Mato sūnus

Gimė 1897 11 12 Spulių k. Alantos vls. (Molėtų r.). Tarnavo 1919 06 01–1921 03 04. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1527, išduotas 1929 02 19.

Satkūnas

Fabijonas, Juozo sūnus

Gimė 1902 05 23 Bajorų k. Alantos vls. (Molėtų r.). Tarnavo 1919 05 29–1921 10 29. 1932 m. gyv. Ukmergės aps. Kurklių vls. Desiukiškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8442, išduotas 1932 05 31.

Saudargas

Juozas, Kazio sūnus

Gimė 1891 08 05 Šilų k. Žarėnų vls. (Telšių r.). Ūkininkas. Įstojo 1919 04 26. Paleistas kaip sergantis nepagydoma liga. Tarnavo 8 mėn. 11 d. 1930 m. gyv. Žarėnų vls. Keturakių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6953, išduotas 1931 06 25.

Saugėnas

Jonas, Petronėlės sūnus

Gimė 1891 10 05 Labgirių dv. Šimkaičių vls. (Jurbarko r.). Tarnavo 1919 02 20–1920 04 01. 1940 m. gyv. Kaune. Ankstesnė pavardė buvo Šusteraitis, pakeista 1940 06 28 VR M-ro nutarimu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10295, išduotas 1940 06 30.

Saugūnas

Bronius, Vinco sūnus

Gimė 1902 09 23 Vilniuje. Ats. grandinis. tarnavo 1920 10 20–1924 08 17. 1928 m. gyv. Alytaus aps. Liubavo mst. 1924–1940 m. tarnavo iš pradžių pasienio, vėliau viešojoje policijoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2756, išduotas 1929 05 31.

Sauka

Juozas, Jurgio sūnus

Gimė 1900 01 01 Kybartų mst. (Vilkaviškio r.). Mirė 1964 Rusijoje, Norilskas. Kapitonas. Įstojo 1920 01 16, baigė puskarininkiu Karo m-klą. 1940 05 09 pakeltas į majorus. Apdov. Vyt. Didž. 5 laipsnio ordinu. 1941 m. represuotas. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5062, išduotas 1930 05 30.

Saukaitis

Albinas, Jono sūnus

Gimė 1897 Kisiniškių dv. Alvito vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo 1919 01 10–1921 10 06. 1929 m. gyv. Vilkaviškio mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3204, išduotas 1929 07 30.

Saulėnas

Andrius, Adomo sūnus

Gimė 1900 04 10 Pavarėnio k. Varėnos vls. (Varėnos r.). Tarnavo 1919 05 01–1921 10 29. 1931 m. gyv. Trakų aps. Onuškio vls. Genionių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7356, išduotas 1931 09 25.

Saulevičius

Kazys, Juozo sūnus

Gimė 1895 03 05 Rusijoje, Siennų parapija. Mirė 1919 04 26. Kilęs iš Tauragės aps. Kvėdarnos vls. Rudlaukių k. tėvui, gyv. Kalniškių k. Įstojo 1919 04 16. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9149, išduotas 1933 04 26.

Saulevičius

Mečys, Ildefonso Rapolo sūnus

Gimė 1899 06 06 Obelių dv. Obelių vls. (Rokiškio r.). Kilęs iš Antazavės vls. Avilių dv. Puskarininkis. Inžinerijos pulko savanoris 1919 07 04–1922 04 12. Gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7358, išduotas 1931 09 25.

Saulytis

Jeronimas, Jeronimo sūnus

Gimė 1895 09 28 Baršių k. Sedos vls. (Mažeikių r.). Tarnavo 1919 04 28–1920 08 19. 1932 m. gyv. Kretingos aps. Darbėnų vls. ir mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9101, išduotas 1933 03 31.

Sauliūnas

Bronius, Juozo sūnus

Gimė 1903 09 02 Masionių k. Deltuvos vls. (Ukmergės r.). Mirė 1920 06 19. motinai Marei, gyv. Masionių k. Įstojo sav. 1920 03 22. Mirė karo ligoninėje nuo ligos. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6522, išduotas 1931 03 26.

Sauliūnas

Juozas, Jono sūnus

Gimė 1901 06 09 Sibirkos dv. Deltuvos vls. (Ukmergės r.). Metrikuose – Saulikas. Tarnavo 1919 05 15–1920 05 21, 1920 11 18–1921 04 06, 1921 08 19–1922 10 15. Pradžioje savanoriu. Nuo 1926 m. policijoje. Gyv. Kruonio mst.

Saunoris

Antanas, Antano sūnus

Gimė 1900 01 15 Šiluvos mstl. Šiluvos vls. (Raseinių r.). Apdov. Tarnavo 1919 01 21–1921 11 28. Buvo lenkų nelaisvėje. 1930 m. gyv. Šiluvos vls. Lapučių–Kelminų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7034, išduotas 1931 06 25.

Saunoris

Antanas, Jono sūnus

Gimė 1899 03 04 Naukaimio k. Viduklės vls. (Raseinių r.). Mirė 1970 04 30 Vilniuje. Vyr. ltn. Įstojo 1919 07 10, dalyvavo kovose. 1920 11 15 pasiųstas į Karo m-klą, ją baigė 1921 12 18. Tarnavo iki 1941 m. Represuotas, nuteistas 8 m. 1948 m. grįžo į Vilnių. Apdovanojimo liudijimas Nr. 668, išduotas 1928 08 29.

Saunoris

Benas, Juliaus sūnus

Gimė 1901 03 28 Paplanciškių k. Pašušvio vls. (Radviliškio r.). Kilęs iš Šiaulių aps. Šiaulėnų mst. Tarnavo 1919 04 01–1920 04 08. 1929 m. gyv. Šiaulėnų vls. Repšių plv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2932, išduotas 1929 06 26.

Sausaris

Juozas, Juozo sūnus

Gimė 1903 09 21 Girininkų k. Naumiesčio vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo 1919 01 22–1919 03 26, paleistas kaip netinkamas. 1920 02 08 įstojo sav. į 3 p. p. ir tarnavo iki 1921 09 09. 1932 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7745, išduotas 1931 12 23.

Sauseris

Jonas, Prano sūnus

Gimė 1899 06 23 Laumalių k. Kretingos vls. (Kretingos r.). Mirė 1920 11 12. tėvui, gyv. Kartenos vls. Sauserių vls. Grandinis. Įstojo 1919 04 20. Mūšyje lenkų fronte buvo sužeistas ir nuo žaizdų mirė. 1921 m. apdov. Vyčio Kryžiaus 3 laipsnio ordinu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8273, išduotas 1932 04 30.

Sausis

Petras, Antano sūnus

Gimė 1896 03 08 Butėnų k. Subačiaus vls. (Kupiškio r.). Mirė 1919 12 25. tėvui, gyv. Butėnų k. Įstojo 1919 06 05. Buvo nukautas. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3657, išduotas 1929 08 21.

Savarauskas

Justas, Jono sūnus

Gimė 1901 08 10 Jaskaudžių k. Gelvonų vls. (Širvintų r.). Mirė 1925 03 05 Jaskaudžių k. Gelvonų vls. (Širvintų r.). tėvui, gyv. Gelvonų vls. Jaskaudžių k. Tarnavo 1919 06 28–1921 12 06. Vyr. puskarininkis. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6525, išduotas 1931 03 26.

Saveikis

Stasys, Mato sūnus

Gimė 1903 12 09 Vainiūnų k. Seirijų vls. (Lazdijų r.). Tarnavo 1919 11 16–1920 12 01. 1925 01 11 įstojo pašauktas ir 1925 03 06 paleistas rezervan. 1928 m. gyv. Seirijų vls. Ginčionių Dvarlaukio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4021, išduotas 1929 11 13.

Saveiskis

Juozas, Bernardo sūnus

Gimė 1903 03 21 Gailiūnų k. Liškiavos vls. (Varėnos r.). Tarnavo 1920 04 15–1923 04 23. 1928 m. gyv. Nedzingės vls. Perlojos mst. 1930 m. dirbo Alytaus aps. IV rj. pasienio policijoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1971, išduotas 1929 03 26.

Savelinas

Nikalojus, Egoro sūnus

Gimė 1899 11 15 Pašušvio k. Gudžiūnų vls. (Kėdainių r.). Tarnavo 1919 04 01–1921 10 13. 1930 m. gyv. Kėdainių vls. Gudžiūnų vls. Gražiškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6703, išduotas 1931 04 21.

Savickas

Juozas, Jono sūnus

Gimė 1898 12 17 Karalkrėslio k. Pajevonių vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo 1919 01 27–1921 12 29. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4628, išduotas 1930 02 15.

Savickas

Petras, Antano sūnus

Gimė 1899 02 06 Janionių k. Daugėliškio vls. (Ignalinos r.). Kariuomenėje tarnavo 1919 05 20–1921 10 31. 1928 m. tarnavo policijoje Širvintose. Apdovanojimo liudijimas Nr. 827, išduotas 1928 08 29.

Savickas

Petras, Adomo sūnus

Gimė 1881 06 28 Biržų mst. (Biržų r.). Tarnavo 1918 11 23–1919 07 01 partizanu Biržų būryje. 1930 m. gyv. Biržų mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7401, išduotas 1931 09 30.

Savickas

Leonas, Rozalijos sūnus

Gimė 1899 08 23 Žybartų k. Šeduvos vls. (Radviliškio r.). Tarnavo 1919 05 31–1921 03 15. 1929 m. gyv. Panevėžio mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2317, išduotas 1929 04 24.

Savickas

Kazys, Jurgio sūnus

Gimė 1899 02 23 Rudėnų k. Gudelių vls. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. nuo 1919 01 29, pašauktu – 1919 10 01–1921 10 15. 1928 m. išvyko į užsienį, 1938 m. gyv. Kanadoje. Apdov. rūpinosi žmona Elzbieta, gyv. Vilkaviškio mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9761, išduotas 1936 04 30.

Savickas

Jurgis, Juozo sūnus

Gimė 1895 03 09 Žynių k. Žaliosios vls. (Vilkaviškio r.). Mirė 1920 05 22 Žynių k. Žaliosios vls. (Vilkaviškio r.). motinai Magdei, gyv. Žynių k. Tarnavo 1919 02 12–1920 01 09. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6612, išduotas 1931 04 21.

Savickas

Juozas, Petro sūnus

Gimė 1899 12 30 Garliavos mst. t. gyv. (Kauno r.). Tarnavo 1919 01 27–1922 04 10. Buvo lenkų nelaisvėje. Apdov. Vyčio Kryžiaus 1 laipsnio ordinu. 1930 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5665, išduotas 1930 10 10.

Savickas

Juozas, Lauryno sūnus

Gimė 1896 11 07 Naujadvario k. Padovinio vls. (Marijampolės r.). Mirė 1919 12 10. Įstojo 1919 01 27. Mirė ligoninėje nuo ligos. Apdov. prašė brolis Petras, gyv. Marijampolėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6702, išduotas 1931 04 21.

Savickas

Ignas, Antano sūnus

Gimė 1903 Baltarusijoje, Zaneveckių k. Braslavo vls. (Vitebsko sr.). Gimė tuometinėje Zarasų aps. Tarnavo sav. 8 p.p. 1920 11 23–1922 10 17. Gyv. Kauno aps. Lapių vls. IX fote. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4808, išduotas 1930 04 15.

Savickas

Juozas, Igno sūnus

Gimė 1896 09 01 Vanagiškių k. Žeimių vls. (Jonavos r.). Tarnavo sav. 1919 05 16–1921 01 03. 1932 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7809, išduotas 1932 01 15.

Savickas

Jonas, Jurgio sūnus

Gimė 1901 05 12 Būdviečių k. Pajevonių vls. (Vilkaviškio r.). 1936 m. paaiškėjus, kad buvo pabėgęs, apdov. anuliuotas. Įstojo 1919 02 13, pabėgo 1919 04 04 ir 1919 05 17 įstojo į kitą dalį. Tarnavo 1919 05 17–1920 05 29, 1920 11 16–1922 04 14. 1936 m. gyv. Būdviečių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3168, išduotas 1929 07 30.

Savickas

Antanas, Jurgio sūnus

Gimė 1896 06 11 Nedojos k. Šilalės vls. (Šilalės r.). Mirė 1919 05 08 Kaune. Įstojo 1919 01 20 ir tarnavo Kauno karo komendantūroje. Apdov. prašė brolis, gyv. Juodšakių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9764, išduotas 1936 06 30.

Savickas

Albinas, Jono sūnus

Gimė 1901 09 11 Karalkrėslio dv. Pajevonių vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo sav. 1919 02 13–1920 03 16, pašauktu 1924 01 10–1924 10 12. 1929 m. gyv. Kaune, Linksmadvaryje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4879, išduotas 1929 11 21.

Savickas

Mykolas, Antano sūnus

Gimė 1891 11 14 Gikonėlių k. Pušaloto vls. (Pasvalio r.). Tarnavo 1919 01 07–1919 08 04, iš pradžių partizanu. 1930 m. gyv. Pušaloto vls. Valmonių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6529, išduotas 1931 03 26.

Savickas

Jonas, Tomo sūnus

Gimė 1897 02 19 Naravų k. Žaslių vls. (Kaišiadorių r.). Tarnavo 1919 05 21–1921 11 12. 1929 m. tarnavo Trakų aps. pasienio polic. I rajone Gyv. jis Antakalnio k. KA M-ris anuliavo apd. ir pavedė atimti liudijimą Nr. 3334 (1932 m. balandis). Apdovanojimo liudijimas Nr. 3334, išduotas 1929 07 31.

Savickis

Jurgis, Jurgio sūnus

Gimė 1896 02 28 Palangos mst. (Kretingos r.). Tarnavo 1919 07 23–1922 01 17. 1928 m. gyv. Palangos vls. Paronžės k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1070, išduotas 1928 10 20.

Savičius

Klemensas, Igno sūnus

Gimė 1891 01 25 Kuzmiškių k. Salako vls. (Zarasų r.). Ats. jaun. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 09 10–1923 04 16. 1928 m. gyv. Rokiškio mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1798, išduotas 1929 03 20.

Savičius

Pranas, Antano sūnus

Gimė 1894 07 15 Naujadvario dv. Subačiaus vls. (Kupiškio r.). Tarnavo 1919 05 18–1920 05 26. 1928 m. gyv. Piniavos vls. Pinigėlių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2304, išduotas 1929 04 29.

Savodnikas

Jonas, Vinco sūnus

Gimė 1891 10 18 Versnių k. Lekėčių vls. (Šakių r.). Tarnavo 1919 01 22–1920 01 23. 1930 m. gyv. Tauragės aps. Sartininkų vls. Vaidilų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7048, išduotas 1931 06 25.

Savolskis

Mikas, Alekso sūnus

Gimė 1897 Mižonių k. Leipalingio vls. (Lazdijų r.). Tarnavo 1918 12 27–1921 11 26. 1928 m. gyv. Leipalingio vls. Savanorių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1492, išduotas 1929 02 04.

Savukas

Adomas, Antano sūnus

Gimė 1899 12 19 Elzbietinos vns. Lazdijų vls. (Lazdijų r.). Tarnavo 1919 04 09–1920 04 09. 1928 m. dirbo Kauno mst. policijos II nuovadoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 866, išduotas 1928 08 31.

Savukas

Antanas, Simo sūnus

Gimė 1903 06 10 Mergatrakių k. Punsko vls. Mirė 1919 07 14. Įstojo sav. 1919 03 07. Nukautas mūšyje su bolševikais ties Salaku. Apdov. prašė tėvas Simonas, gyv. Suvalkų aps. Seinų vls. Punsko k. 1933 m. tėvas gyv. Raseinių aps. Šimkaičių vls. Gudžiūnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9100, išduotas 1933 03 31.

Savulis

Jurgis, Augusto sūnus

Gimė 1899 Diviliškių k. Lazdijų vls. (Lazdijų r.). Įstojo sav. 1919 01 07. 1928 m. gyv. Rudaminos vls. Skaistučių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 162, išduotas 1928 05 30.

Savulis

Jonas, Katrės sūnus

Gimė 1898 10 14 Sūsninkų k. Kalvarijos vls. (Marijampolės r.). Tarnavo 1919 02 25–1919 11 27, atleistas dėl ligos. 1931 m. gyv. Vilkaviškio aps. Gražiškių vls. Kregždžių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5866, išduotas 1930 11 11.

Schroeder

Otto Karl Eduard

Schröder Otto Carl Eduard. Apdov. Kūrėjo sav. medaliuVokietijos plk. Apd. Vyčio Kryž. 1935 m. protestuodamas prieš Klaipėdos nacių teismą apdov. grąžino (tada buvo generolas). Resp. Prezidento aktas Nr. 441, 1928 05 12. Apdovanojimo liudijimas Nr. 179, išduotas 1928 06 14.

Scibirauskas

Aleksas, Edmundo sūnus

Gimė 1903 02 11 Latvijoje, Ryga. Tarnavo 1919 08 05–1921 03 16, antrą kartą 1924 11 28–1925 12 01. 1930 m. gyv. Marijampolės mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6519, išduotas 1931 03 26.

Sčesnulevičius

Juozas, Petro sūnus

Gimė 1897 02 11 Žiūrų k. Marcinkonių vls. (Varėnos r.). Tarnavo 1918 12 26–1921 12 20. 1928 m. gyv. Merkinės vls. Uciekos k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2388, išduotas 1929 05 31.

Sčesnulevičius

Juozas, Adomo sūnus

Gimė 1899 10 02 Giraitės k. Varėnos vls. (Varėnos r.). Puskarininkis. Tarnavo 1920 10 18–1923 03 07. 1936 m. gyv. Varėnos vls. Salovartės k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9989, išduotas 1937 05 31.

Sebestinas

Jonas, Povilo sūnus

Gimė 1900 Žagarių k. Seirijų vls. (Lazdijų r.). Tarnavo 1918 12 27–1921 10 15. 1930 m. gyv. Metelių vls. Obelijos–Peseckų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6001, išduotas 1930 12 04.

Sederavičius

Juozas, Baltraus sūnus

Gimė 1901 12 19 Pariebių k. Sintautų vls. (Šakių r.). Mirė 1920 02 15 Pariebių k. Sintautų vls. (Šakių r.). įstojo 1919 07 30. 1919 09 12 susirgo ir gulėjo ligoninėje iki 1919 10 31, po to paleistas atostogų ir mirė. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9495, išduotas 1934 05 22.

Sederavičius

Juozas, Prano sūnus

Gimė 1902 05 19 Šakių dv. Šakių vls. (Šakių r.). Įstojo sav. 1919 03 12. 1919 07 10 buvo sužeistas ir pasiųstas į ligoninę. Dingo be žinios. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8809, išduotas 1932 10 19.

Sedleckas

Andrius, Miko sūnus

Gimė 1900 08 20 Pajauciškių k. Žaslių vls. (Kaišiadorių r.). Mirė 1939 04 11. Tarnavo 1919 03 08–1921 10 15. Gyv. Semeliškių vls. Bijūnų k., buvo visai aklas. 1938 09 23 K-jos nutarimu pripažintas sav., nes buvo tik pasišalinęs. Apdovanojimas išrašytas 1932 05, bet neįteiktas, nes 1920 01 25–02 19 buvo pabėgęs. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8399.

Seibutis

Jurgis, Mato sūnus

Gimė 1900 10 09 Martinčiūnų k. Užpalių vls. (Utenos r.). Tarnavo 1919 07 28–1922 01 30. 1929 m. gyv. Južintų vls. Seibučių dvare. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4336, išduotas 1929 12 21.

Seibutis

Petras, Domininko sūnus

Gimė 1899 07 15 Pakalniškio vns. Rokiškio vls. (Rokiškio r.). Puskarininkis. Tarnavo 1919 08 27–1922 04 16. 1931 m. gyv. Tauragės aps. Naumiesčio vls. ir mst. 1932 m. gyv. Telšių aps. Žarėnų vls ir mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7987, išduotas 1932 02 29.

Seilius

Pranas, Motiejaus sūnus

Gimė 1901 11 10 Bagrėno k. Ašmintos vls. (Prienų r.). Tarnavo sav. 1919 03 02–1920 05 02. Pašauktu – 1922 01 06–1923 07 21. 1933 m. gyv. Prienų mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9107, išduotas 1933 03 31.

Sejonas-Selionas

Mykolas, Vaclovo sūnus

Gimė 1880 01 01 Logesio vns. Kurklių vls. (Anykščių r.). Tarnavo 1919 05 27–1920 06 06. 1935 m. gyv. Ukmergės mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10055, išduotas 1937 12 06.

Sėjūnas

Kostas, Antano sūnus

Gimė 1894 05 21 Dragaudžių k. Balninkų vls. (Molėtų r.). tarnavo 1919 05 20–1920 05 27. 1929 m. gyv. Gelvonų vls. Būdų palivarke. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2782, išduotas 1929 05 31.

Sėjūnas

Kazys, Antano sūnus

Gimė 1891 09 21 Dragaudžių k. Balninkų vls. (Molėtų r.). Vyčio Kryžiaus 1 laipsnio ordino kavalierius. Tarnavo 1919 05 27–1920 06 11. 1929 m. gyv. Ukmergės aps. Gelvonų vls. Meižėnų k. LKKSA – apdov. sav. medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2466, išduotas 1929 05 31.

Sekanas

Alfonsas, Petro sūnus

Gimė 1890 Sekonių k. Tverečiaus vls. (Ignalinos r.). Ats. vyr. puskarininkis. I pas. kare sužeistas, invalidas. Tarnavo sav. 1919 04 05–1920 03 12. 1928 m. gyv. Kaune, tarnavo IV polic. nuovadoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3076, išduotas 1929 06 25.

Selelionis

Kazys, Jono sūnus

Gimė 1893 11 19 Sindriūnų k. Pasvalio vls. (Pasvalio r.). Tarnavo 1919 05 10–1920 05 22. 1929 m. gyv. Pasvalio vls. Talačkonių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2456, išduotas 1929 05 31.

Seliokas

Juozas, Vinco sūnus

Gimė 1892 09 13 Merkšiškių k. Gižų vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo 1919 04 03–1920 04 07. 1928 m. gyv. Marijampolės aps. Sasnavos vls. Mikalinės k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1391, išduotas 1928 12 07.

Selskis

Aleksandras, Maksimilijono sūnus

Gimė 1901 10 21 Šiauliuose. Tarnavo 1919 11 05–1921 03 01. 1933 m. gyv. Šiaulių vls. Noreikių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9222, išduotas 1933 06 30.

Semaška

Mikas, Jono sūnus

Gimė 1891 05 29 Šaulių (Šavlių) k. Anykščių vls. (Anykščių r.). Tarnavo 1919 04 03–1920 04 13. 1928 m. gyv. Utenos aps. Joniškio vls. Garšvėnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1835, išduotas 1929 03 23.

Semaška

Kazys, Juozo sūnus

Gimė 1898 03 17 Ramygalos mst. (Panevėžio r.). Mirė 1921 08 06. pamotei Semaškienei Kostei, gyv. Ramygalos vls. Naujadvario k. Įstojo 1919 01 13. Nuo 1921 06 11 gulėjo Karo ligoninėje Kaune, kur ir mirė nuo plaučių uždegimo. Apdovanojimo liudijimas Nr. 793, išduotas 1928 08 29.

Semaška

Mykolas, Kosto sūnus

Gimė 1900 01 26 Kėdainių mst. (Kėdainių r.). Kilęs iš Panevėžio aps. Ramygalos vls. Truskavos mst. Tarnavo 1919 04 30–1921 12 01. Apdov. Vyčio Kryžiumi (Nr. 862). 1930 m. gyv. Kėdainių aps. Žeimių vls. Steponavos k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6700, išduotas 1931 04 21.

Semėnas

Juozas, Antano sūnus

Gimė 1903 11 09 Vaivadiškių k. Anykščių vls. (Anykščių r.). Tarnavo sav. 1919 06 01–1920 06 12, pašauktu – 1924 12 01–1925 10 01. 1929 m. gyv. Taujėnų vls. Poeželio vns. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5512, išduotas 1930 08 11.

Semoška

Kazys, Mykolo sūnus

Gimė 1900 05 03 Besmerčių k. Čekiškės vls. (Kauno r.). Metrikuose – Semaškevičius. Tarnavo 1918 12 29–1921 11 12. 1936 m. gyv. Kauno aps. Vilkijos vls. Prūdelių k. 1936 m. įgaliojime rašo, kad gyv. Vilkijos vls. Miškalaukio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9812, išduotas 1936 07 31.

Semplinskis

Stasys, Mykolo sūnus

Gimė 1902 07 08 Serbinių dv. Vandžiogalos vls. (Kauno r.). Mirė 1920 11 18. motinai Teofilijai, gyv. Kaune. Įstojo sav. 1919 06 05. Nušautas kovoje su lenkais. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7811, išduotas 1932 01 15.

Senatorskis

Andrius, Nikalojaus sūnus

Gimė 1892 08 05 Vilniuje. Mirė 1968 12 12 Vokietijoje, Braunšveigas. Plk. ltn. I pas. karo invalidas. 1920 07 22 atvyko sulig mobilizacija ir paskirtas į aviacijos dalinį. Dalyv. mūšiuose su lenkais. 1927 03 01 paleistas dėl ligos. 1940 08 buvo ieškomas, spėjo, kad pabėgęs į už. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1800, išduotas 1929 03 20.

Senavaitis

Juozas, Petro sūnus

Gimė 1899 03 20 Mikalinės k. Klebiškio vls. (Prienų r.). Tarnavo 1919 03 23–1921 10 13. 1925–1927 m. dirbo eiguliu. 1928 m. gavo žemės Marijampolės aps. Prienų vls. 1931 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8212, išduotas 1932 03 31.

Senkauskas

Pijus, Vinco sūnus

Gimė 1894 01 21 Šilsodžio k. Gražiškių vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo 1919 02 13–1920 03 25. 1929 m. gyv. tėviškėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3454, išduotas 1929 08 21.

Senkevičius

Jonas, Dovido sūnus

Gimė 1890 12 19 Strungių k. Jonavos vls. (Jonavos r.). Tarnavo 1919 02 09–1920 02 21. Nuo 1920 m. tarnavo krim. policijoje, 1928 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1614, išduotas 1929 02 19.

Senkevičius

Aleksas, Petronėlės sūnus

Gimė 1900 04 13 Medynų vns. Kaišiadorių vls. (Kaišiadorių r.). Tarnavo 1919 03 19–1921 10 18. 1929 m. gyv. Kaišiadorių vls. Duobelių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3124, išduotas 1929 06 26.

Senkus

Matas, Adomo sūnus

Gimė 1901 10 21 Kaune. Mirė 1920 03 11. Gimė Aleksote. motinai Marijonai, gyv. Kaune. Įstojo sav. 1919 09 06. Mirė nuo plaučių uždegimo. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3623, išduotas 1929 08 31.

Senkus

Pranas, Mateušo sūnus

Gimė 1899 06 24 Klebiškio dv. Klebiškio vls. (Prienų r.). Tarnavo 1919 06 01–1920 06 16. 1938 m. gyv. Šilavoto vls. Skrinupio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10156, išduotas 1939 01 19.

Senkus

Kazys, Vinco sūnus

Gimė 1900 03 12 Nedelberžio k. Antanavo vls. (Marijampolės r.). Puskarininkis. Tarnavo 1919 03 10–1922 04 12. Buvo lenkų nelaisvėje. 1936 m. gyv. Kazlų Rūdos vls. Kazlų Rūdos gelež. stotyje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10138, išduotas 1938 11 29.

Senkus

Antanas, Andriaus sūnus

Gimė 1898 04 19 Pribudkio k. Gudelių vls. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. nuo 1919 02 08, pašauktu – 1919 03 05–1921 10 06. 1929 m. gyv. Antanavo vls. Krūvelių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4604, išduotas 1930 02 15.

Senkus

Feliksas, Baltramiejaus sūnus

Gimė 1898 12 15 Marijampolės mst. (Marijampolės r.). Ats. vyr. ltn. tarnavo 1919 01 13–1923 09 27. Baigė karo m-klą (II laida) ir dirbo Gen. št. žvalgybos skyriuje. 1928 m. gyv. Tauragėje, dirbo Lietuvos banke. 1922 m. įstojo į LU Humanitarinių m. f-tą, filosof.sk. Apdovanojimo liudijimas Nr. 411, išduotas 1928 06 09.

Senkus

Juozas, Jono sūnus

Gimė 1896 08 19 Grabavos k. Javaravo vls. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. nuo 1919 03 10, pašauktu – 1919 10 01–1921 12 21. 1928 m. gyv. Padovinio vls. Liliškio dvare. Apdovanojimo liudijimas Nr. 986, išduotas 1928 09 30.

Senkus

Jonas, Vinco sūnus

Gimė 1896 04 09 Pačtoriškės k. Antanavo vls. (Marijampolės r.). Grandinis. Tarnavo sav. nuo 1919 03 07, pašauktu – 1919 10 01–1921 10 10. 1931 m. gyv. Sasnavos vls. Antanavo k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8274, išduotas 1932 04 20.

Senkus

Jonas, Miko sūnus

Gimė 1902 10 10 Aštrulių k. Liudvinavo vls. (Marijampolės r.). Ats. ltn. Tarnavo 1919 01 16–1920 05 25 eiliniu. tarn. policijoje (1938 m. – 11,6 metų). Baigė Karo m-klą (I aspirantų laida) ir aukšt. policijos m-klą. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2645, išduotas 1929 05 31.

Senkus

Benediktas, Vinco sūnus

Gimė 1898 03 21 Vidgirių k. Keturvalakių vls. (Vilkaviškio r.). Vyr. puskarininkis. Tarnavo 1919 02 22–1920 07 27. 1928 m. gyv. Marijampolės aps. Veiverių vls. ir mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1770, išduotas 1929 03 20.

Senkus

Antanas, Petro sūnus

Gimė 1895 11 01 Aukštkalnių k. Čekiškės vls. (Kauno r.). Metrikuose – Senkevičius. Tarnavo 1919 04 12–1920 05 26. 1930 m. gyv. Kėdainių aps. Pernaravos vls. Pagirių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7027, išduotas 1931 06 15.

Senkus

Antanas, Juozo sūnus

Gimė 1898 11 25 Vilkaviškio mst. (Vilkaviškio r.). Tarnavo 1919 03 01–1921 01 13. 1929 m. gyv. Vilkaviškio mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2777, išduotas 1929 05 31.

Senkus

Alfonsas, Kazio sūnus

Gimė 1896 10 29 Dženčialaukos k. Sasnavos vls. (Marijampolės r.). Mirė 1920 09 02 Alytaus mst. (Alytaus r.). Tarnavo sav. nuo 1919 01 08, pašauktu – nuo 1919 10 01. Mirė Alytaus aps. ligoninėje. Apdovanojimo liudijimas išduotas tėvui Kaziui, gyv. Dženčelaukos k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4883.

Senvaitis

Kazys, Antano sūnus

Gimė 1899 03 04 Tumasonių k. Šimonių vls. (Kupiškio r.). Tarnavo 1919 06 30–1921 10 06. 1929 m. gyv. Kupiškio vls. Stirniškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2755, išduotas 1929 05 31.

Senvaitis

Tadas, Juozo sūnus

Gimė 1900 05 03 Viešintėlio vns. Viešintų vls. (Anykščių r.). Tarnavo 1919 09 06–1920 08 28. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1799, išduotas 1929 03 29.

Serapinas

Juozas, Juozo sūnus

Gimė 1894 09 20 Mažučių k. Darbėnų vls. (Kretingos r.). Tarnavo 1919 02 05–1922 06 24. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 942, išduotas 1928 09 29.

Sereika

Antanas, Juozo sūnus

Gimė 1898 11 29 Bakainių k. Surviliškio vls. (Kėdainių r.). Tarnavo 1919 02 27–1920 05 14. 1930 m. gyv. Dotnuvos vls. Sirutiškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7311, išduotas 1931 08 31.

Sereika

Antanas, Augustino sūnus

Gimė 1896 09 04 Gudžiūnų k. Gudžiūnų vls. (Kėdainių r.). Tarnavo 1919 03 31–1921 10 25. 1929 m. gyv. Gudžiūnų vls. Senkainių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5342, išduotas 1930 07 31.

Sereika

Petras, Liudo sūnus

Gimė 1896 11 15 Naujamiesčio mst. t. gyv. (Panevėžio r.). Tarnavo 1919 01 08–1921 06 14. 1929 m. gyv. Šiaulių aps. Linkuvos vls. Padlinkuvės dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4282, išduotas 1929 11 21.

Sereika

Antanas, Jokymo sūnus

Gimė 1897 07 09 Daugeliškio k. Krekenavos vls. (Panevėžio r.). Vyčio Kryžiaus kavalierius. Tarnavo 1919 01 10–1920 03 05. 1929 m. gyv. Krekenavos vls. Gringalių k. LKKSA – apdov. sav. medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3111, išduotas 1929 06 26.

Sergulis

Tomas, Jono sūnus

Gimė 1888 04 30 Baltarusijoje, Breslavo aps. Miory vls. Podjelcy k. Tarnavo 1920 11 04–1922 03 01. 1931 m. gyv. Trakų aps. Kaišiadorių vls. Krušonių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7665, išduotas 1931 12 16.

Seselskis

Jonas, Juozo sūnus

Gimė 1900 02 01 Gargždų mst. (Klaipėdos r.). tarnavo 1919 02 24–1920 12 04, paleistas dėl lūžusios kojos. Sužeistas nebuvo. Apdov. Vyčio kryžiumi. 3 kartus baustas už vagystę. 1933 m. gyv. Gargžduose. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9188, išduotas 1933 05 31.

Siaurusaitis

Juozas, Mato sūnus

Gimė 1894 05 04 Patunkiškių k. Alvito vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo 1919 10 19–1921 03 18. 1929 m. gyv. Alvito vls. Vanaginės k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2935, išduotas 1929 06 26.

Siaurusaitis

Juozas, Petro sūnus

Gimė 1895 02 09 Padvarniškių k. Kaupiškių vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo 1919 02 22–1920 02 22. 1929 m. gyv. Kaupiškių vls. Vaidotų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3433, išduotas 1929 07 31.

Sibiriakovas

Jurgis, Apolinaro sūnus

Gimė 1902 08 02 Telšių mst. (Telšių r.). Į Karo m-klą įstojo 1920 09 17. Tarnavo iki 1921 06 09. Paleistas dėl sveikatos. Nuo 1926 m. buvo kulturtechnikas, 1935 m. gyv. Kaune. 1937 m. gyv. Kaune, turėjo namą, buvo baigęs Dotnuvos ž.ū. technikumą. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9897, išduotas 1937 02 08.

Sidabra

Bronius, Juozo sūnus

Gimė 1902 02 27 Vilkaviškio mst. (Vilkaviškio r.). Mirė 1919 05 21. tėvui, gyv. Alvito vls. Lobiškių k. Įstojo sav. 1919 03 01. Žuvo mūšyje prieš bolševikus. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6701, išduotas 1931 04 21.

Sidabras

Antanas, Antano sūnus

Gimė 1896 09 17 Naikių k. Mažeikių vls. (Mažeikių r.). Mirė 1942 Rusijoje, Norilskas. Įstojo sav. 1919 03 10. Apdov. Vyčio Kryžiaus 5 laipsnio ordinu. 1937 m. gen. št. plk., gyv. Radviliškyje. 1941 m. represuotas. Sušaudytas. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1719, išduotas 1929 02 21.

Sidabras

Simas, Antano sūnus

Gimė 1898 08 22 Naikių k. Mažeikių vls. (Mažeikių r.). Mirė 1967. Ats. vyr. ltn. Tarnavo 1919 02 25–1925 01 01. Baigė Karo m-klą, tarn. 3 p.p. kulkosvaidžių kuopoje, nuo 1921 m. – šarvuotame traukinyje. Gyv. Telšių mst., mokytojas. 1945 m. represuotas. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4366, išduotas 1929 12 03.

Sidabras

Vladas, Alekso sūnus

Gimė 1894 12 10 Ežeriškio k. Obelių vls. (Rokiškio r.). Tarnavo 1919 06 28–1920 07 07. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2127, išduotas 1929 04 17.

Sidaravičius

Jurgis, Jurgio sūnus

Gimė 1900 11 26 Liepalotų k. Lukšių vls. (Šakių r.). Mirė 1919 08 23 Balčių dv. Antalieptės vls. (Zarasų r.). Palaidotas(-a): Daugailių mstl. Daugailių vls. (Utenos r.). Leitenantas. Įstojo sav. 1919 01 26. Baigęs Karo m-klą (I laida). Apdov. Vyčio Kryžiumi (Nr. 464). Apdovanojimo liudijimas Nr. 7267, išduotas 1931 08 29.

Sidaravičius

Bronius, Jurgio sūnus

Gimė 1897 04 06 Liepalotų k. Lukšių vls. (Šakių r.). Mirė 1969 03 05 Kaune. Vyr. ltn. Karo medikas. Sav. nuo 1919 01 16. 1919 03 27 įstojo į aviacijos m-klą. 1919 12 16 – inžinerijos ltn. 1922 06 01 paleistas eiti aukštąjį mokslą. 1925 atšauktas ir tarn. iki 1928 10 10. Dirbo universit. Apdovanojimo liudijimas Nr. 572, išduotas 1928 08 23.

Sidoras

Petras, Miko sūnus

Gimė 1899 02 25 Leliušių k. Rumšiškių vls. (Kaišiadorių r.). Tarnavo 1919 03 01–1922 02 01. 1930 m. gyv. Babtų vls. Naujakaimio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6000, išduotas 1930 12 04.

Sidoravičius

Stasys Antanas, Petro Povilo sūnus

Gimė 1903 07 14 Kudirkos Naumiesčio mst. (Šakių r.). Tarnavo 1919 03 28–1921 12 16. 1932 m. gyv. Marijampolės mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8443, išduotas 1932 05 31.

Sidzikauskaitė-Šalkauskienė

Ona, Pranciškaus sūnus

Gimė 1896 01 01 Kaune. Įstojo 1919 02 12 felčere medike. 1919 m. suteiktas karo valdininko laipsnis, 1919 11 01 paleista, kad toliau tęstų mokslą. 1928 m. gyv. Kaune, A. Panemunėje V forte, drausmės kuopoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 258, išduotas 1928 06 14.

Sidzikauskas

Vladas, Bernardo sūnus

Gimė 1895 01 21 Šiaudinės k. Kidulių vls. (Šakių r.). Mirė 1974 01 26 Kidulių k. Kidulių vls. (Šakių r.). Kpt. Įstojo sav. 1919 02 14. Baigė Karo m-klą, pakeltas į ltn., tarn. 2-ame art. p. 1939 04 15 paskirtas 4-to art. p. vadu. Dalyvavo 1920 m. mūšiuose. 1940 11 buvo 615 art. p. vadu. Represuotas. Grįžo 1956 m. Apdovanojimo liudijimas Nr. 113, išduotas 1928 05 14.

Sikorskas

Juozas, Juozo sūnus

Gimė 1900 11 03 Pašilancų k. Būdviečio vls. (Lazdijų r.). Tarnavo 1919 08 01–1920 10 16, paleistas dėl ligos. 1928 m. gyv. Seinų aps. Rudaminos vls. Dervinių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1693, išduotas 1929 02 19.

Sikorskis

Juozas, Mato sūnus

Gimė 1894 10 16 Rasių dv. Bartninkų vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo 1919 01 15–1920 02 15. 1929 m. gyv. Alvito vls. Maldėnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3255, išduotas 1929 07 30.

Silickas

Pranas, Prano sūnus

Gimė 1902 12 30 Rudžionių k. Troškūnų vls. (Anykščių r.). Tarnavo 1919 08 01–1920 04 01. 1928 m. gyv. Utenos aps. Debeikių vls. Romaldavos vns. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1397, išduotas 1928 12 07.

Silickas

Ipolitas, Jono sūnus

Gimė 1900 08 13 Palėvenės mstl. Kupiškio vls. (Kupiškio r.). Mirė 1921 03 30 Palėvenės dv. Kupiškio vls. (Kupiškio r.). Vyčio Kryžiaus kavalierius. roliui Povilui. Tarnavo 1919 06 16–1920 01 20, paleistas dėl ligos. Buvo sužeistas, apdov. Vyčio Kryžiaus ordinu, medaliu Už Tėvynę (I rūšies). LKKSA – apdov. sav. medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10035, išduotas 1937 10 28.

Silickas

Juozas, Juozo sūnus

Gimė 1899 01 09 Svėdasų mstl. Svėdasų vls. (Anykščių r.). Tarnavo 1919 06 28–1920 05 01, paleistas dėl ligos. Nuo 1920 m. dirbo Mokesčių departamente. 1934 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1393, išduotas 1928 12 07.

Simaitis

Povilas, Igno sūnus

Gimė 1896 10 20 Prūsalių k. Plungės vls. (Plungės r.). Ats. viršila, tarnautojas. 1918 m pab. išrinktas Plungės vls. milicijon. Tarnavo 1919 02 24–1922 11 12. 1923–28 m. dirbo Varnių nuovados vyr. policininku. 1932 m. apdov. Gedimino medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2684, išduotas 1929 05 31.

Simaitis

Antanas, Jokūbo sūnus

Gimė 1902 04 28 Ukmergės mst. (Ukmergės r.). Įstojo 1919 04 02. Buvo 2 metus atostogose ir 1924 03 27 paleistas į atsargą. 1930 m. gyv. Siesikų vls. Kačeniškių vns. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5837, išduotas 1930 10 31.

Simanas

Artimiejus, Igno sūnus

Gimė 1900 I p. Žiburių k. Gaurės vls. (Tauragės r.). Tarnavo 1919 04 21–1921 12 01. Sužeistas į kaklą ir galvą. Apdov. Vyčio kryžiumi. 1926 m. gavo žemės Tauragės aps. Gaurės vls. Žiburių k. 1929 m. gyv. Naudvario k., vėliau – Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8733, išduotas 1932 09 30.

Simanavičius

Juozas, Vinco sūnus

Gimė 1900 08 01 Antkalniškių I k. Jurbarko vls. (Jurbarko r.). Mirė 1919 10 21 Kaune. Metrikuose – Simenavičius. Įstojo sav. 1919 04 04. Tėvai gyv. Antkalniškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9633, išduotas 1935 07 06.

Simanavičius

Antanas, Jokūbo sūnus

Gimė 1902 06 20 Aukštosios Panemunės mst. Aukštosios Panemunės vls. (Kauno r.). Tarnavo 1919 02 17–1920 04 01, antrą kartą 1920 10 26–1922 04 12, tąkart baustas 6 mėn. daboklės. 1929 m. gyv. A. Panemunės mst. Dalyvavo Klaipėdos atvadavime. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7532, išduotas 1931 11 09.

Simanavičius

Jurgis, Zigmo sūnus

Gimė 1901 04 21 Gečialaukio k. Nemunaičio vls. (Alytaus r.). Tarnavo 1919 03 18–1921 10 30. 1928 m. gyv. Udrijos vls. Peršekės k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1976, išduotas 1929 03 26.

Simanavičius

Pranas, Povilo sūnus

Gimė 1901 09 20 Kurmelių k. Deltuvos vls. (Ukmergės r.). Tarnavo 1919 05 22–1920 06 01. 1928 m. gyv. Deltuvos vls. Puceliškių dvare. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3115, išduotas 1929 06 26.

Simanavičius

Juozas, Liudo sūnus

Gimė 1882 12 26 Jautmalkių k. Kruopių vls. (Akmenės r.). Metrikuose – Sėmanavičius. Tarnavo 1919 01 03–1920 05 078. Vyr. puskarininkis. 1932 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9063, išduotas 1933 03 07.

Simanavičius

Jonas, Juozo sūnus

Gimė 1899 09 15 Tirkiliškių k. Garliavos vls. (Kauno r.). Tarnavo 1919 01 31–1920 02 27. Apdov. prašė žmona, gyv. Garliavos vls. Marviankos k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7810, išduotas 1932 01 13.

Simanavičius

Jonas, Andriaus sūnus

Gimė 1901 01 01 Mikyčių k. Šventežerio vls. (Lazdijų r.). Tarnavo 1919 10 01–1920 10 20. Apdov. prašė tėvas, gyv. Šventežerio vls. Mikyčių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1169, išduotas 1928 10 31.

Simanavičius

Adomas, Jono sūnus

Gimė 1896 02 19 Jonyliškių k. Kruonio vls. (Kaišiadorių r.). Tarnavo 1919 09 03–1922 01 11. 1930 m. gyv. Kruonio vls. Dobrovolės k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7028, išduotas 1931 06 25.

Simokaitis

Feliksas, Juozo sūnus

Gimė 1902 10 12 Bliuviškių k. Griškabūdžio vls. (Šakių r.). Grandinis. Tarnavo 1919 02 17–1921 10 30. 1928 m. gyv. Vilkaviškio aps. Kybartų mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2298, išduotas 1929 04 24.

Simokaitis

Jonas, Juozo sūnus

Gimė 1901 05 21 Šiulių k. Zapyškio vls. (Kauno r.). Tarnavo sav. 1919 04 01–1920 04 03 Kauno, po to Šakių komentantūroje ir 8 p.p., pašauktu – 1922 02 16–1922 02 16. Gyv. Lekėčių vls. Braziūkių k. Išaiškėjus, kad buvo iš kariuom. pabėgęs, apdov. anuliuotas. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9958, išduotas 1937 04 19.

Simonaitis

Antanas, Batramiejaus sūnus

Gimė 1900 06 02 Panevėžyje. Tarnavo 1919 07 02–1921 10 26. 1928 m. gyv. Kupiškio vls. Palėvenės dvare. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1526, išduotas 1929 02 19.

Simonaitis

Kazys, Jeronimo sūnus

Gimė 1896 09 05 Naujatriobių k. Babtų vls. (Kauno r.). Puskarininkis. Tarnavo 1919 02 08–1921 12 12. 1930 m. gyv. Vilkijos vls. Adomkiškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5604, išduotas 1930 09 25.

Simonaitis

Petras, Nikodemo sūnus

Gimė 1894 08 31 Mediniškių k. Smilgių vls. (Panevėžio r.). Tarnavo 1919 06 15–1922 07 06. 1929 m. gyv. Smilgių mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2933, išduotas 1929 06 26.

Simonaitis

Petras, Simo sūnus

Gimė 1894 09 15 Vainatrakio k. Aukštosios Panemunės vls. (Kauno r.). Tarnavo 1918 12 31–1920 02 09. 1930 m. gyv. A. Panemunės vls. Vyčiūnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5625, išduotas 1930 09 30.

Simonaitis

Ignas, Marcijonos sūnus

Gimė 1898 08 11 Kairių k. Šiaulių vls. (Šiaulių r.). Tarnavo 1919 04 04–1921 07 07. 1935 m. gyv. Šiaulių aps. Radviliškio vls. Karžygių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9862, išduotas 1936 10 17.

Simonavičius

Jonas, Jono sūnus

Gimė 1901 09 20 Kalgriaužių k. Darbėnų vls. (Kretingos r.). Puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 03 07–1920 03 16, pašauktu – 1921 11 07–1924 11 01 (liktiniu – 1923 10 01–1924 11 01). 1929 m. gyv. Darbėnų mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3868, išduotas 1929 11 11.

Sinevičius

Vladas, Juozo sūnus

Gimė 1901 06 18 Dambavicos I vns. Šešuolių vls. (Ukmergės r.). Tarnavo 1919 03 25–1920 01 02. 1928 m. gyv. Siesikų vls. Šiliunų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2748, išduotas 1929 05 31.

Siniakovas

Evstafijus, Artemijaus sūnus

Gimė 1896 10 24 Girių k. Leliūnų vls. (Utenos r.). Puskarininkis. 8 p.p. sav. 1919 06 01–1923 06 07. Gyv. Salako vls. Galinių k., tarnavo Zarasų aps. pasienio policijoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9249, išduotas 1933 06 30.

Siniauskas

Stasys, Kazio sūnus

Gimė 1898 09 05 Lieliūnų k. Pagirių vls. (Kėdainių r.). Tarnavo sav. 1919 03 04–1920 05 06, pašauktu – 1920 09 10–1921 12 10. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4747, išduotas 1930 04 15.

Siniauskas

Juozas, Jono sūnus

Gimė 1899 02 – Mižonių k. Leipalingio vls. (Lazdijų r.). Tarnavo 1919 02 01–1921 11 24. 1928 m. gyv. Leipalingio vls. Savanorių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1522, išduotas 1929 02 19.

Sinickas

Vincas, Tado sūnus

Gimė 1899 06 15 Gudžiūnų k. Gudžiūnų vls. (Kėdainių r.). Tarnavo 1919 03 31–1921 10 16. Apdov. Vyčio Kryžiumi. 1929 m. gyv. Gudžiūnų vls. Žilvičių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4010, išduotas 1929 11 13.

Sinickas

Antanas, Kosto sūnus

Gimė 1893 03 17 Paberžės k. Surviliškio vls. (Kėdainių r.). Mirė 1919 08 26 Rautenzės (Raudinės, Raudmužės) dv. Paupinės vls. (Zarasų r.). Palaidotas(-a): Aleksandravėlės k. Aleksandravėlės vls. (Rokiškio r.). Vyčio Kryžiaus kavalierius. gyv. Krekenavos vls. Lazdynėlių (Šebešavos) vns. Karininkas. Įstojo sav. 1919 01 10. LKKSA – apdov. sav. medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4452, išduotas 1930 01 31.

Sinickas

Nikodemas, Prano sūnus

Gimė 1896 11 18 Gudžiūnų k. Gudžiūnų vls. (Kėdainių r.). Kilęs iš Baisogalos vls. Siemių k. Tarnavo 1919 03 31–1921 10 21. 1929 m. gyv. Gudžiūnų vls. Žilvyčių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4005, išduotas 1929 11 13.

Sinkavičius

Vincas, Vinco sūnus

Gimė 1902 10 22 Praščiūnų k. Paežerėlių vls. (Šakių r.). Tarnavo 1919 04 01–1921 10 17. 1929 m. žemės gavo Raseinių aps. Kelmės vls. Paramančio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5157, išduotas 1930 06 25.

Sinkevičius

Alfonsas Dzidorius, Prano sūnus

Gimė 1892 06 11 Joginiškių k. Paežerėlių vls. (Šakių r.). Mirė 1984 11 Garliavos mst. t. gyv. (Kauno r.). Vyčio Kryžiaus 1 ir 2 laipsnio ordinų kavalierius. Ats. majoras. Įstojo sav. 1918 12 30. 1927 m. išėjo į atsargą. Pasisakė prieš valst. perversmą. LKKSA – apdov. sav. medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5543, išduotas 1930 08 11.

Sinkevičius

Liudas, Jono sūnus

Gimė 1895 I p. Leliūnų mstl. Leliūnų vls. (Utenos r.). Vyčio Kryžiaus kavalierius (Nr. 682). 1 p.p. 1919 06 14–1920 06 19. Lietuvos kariuomenės invalidas. 1928 m. gyv. Telšių mst., nuo 1929 m. – Kaune. LKKSA – apdov. sav. medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5916, išduotas 1930 11 11.

Sinkevičius

Zigmas, Motiejaus sūnus

Gimė 1898 10 28 Gilušio k. Kietaviškių vls. (Kaišiadorių r.). Tarnavo 1919 05 07–1922 01 24. 1929 m. gyv. Vievio vls. Ąžuolinių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5318, išduotas 1930 06 25.

Sinkevičius

Vladas, Jono sūnus

Gimė 1905 03 28 Janėnų k. Šventežerio vls. (Lazdijų r.). Tarnavo 1920 04 25–1923 04 27. 1928 m. gyv. Lazdijų vls. ir mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2237, išduotas 1929 04 17.

Sinkevičius

Vladas, Juozo sūnus

Gimė 1900 01 17 Obelytės-Stručkauskų k. Metelių vls. (Lazdijų r.). Tarnavo 1919 09 25–1920 03 21. 1928 m. gyv. Simno vls. Stebulių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1330, išduotas 1928 11 23.

Sinkevičius

Vincas, Motiejaus sūnus

Gimė 1901 03 31 Vladislavovo dv. Bartninkų vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo 1919 01 01–1921 11 04. 1931 m. gyv. Marijampolės aps. Liubavo vls. Saulėgražų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6696, išduotas 1931 04 21.

Sinkevičius

Vincas, Liudviko sūnus

Gimė 1896 06 13 Krijobalių k. Bartninkų vls. (Vilkaviškio r.). Mirė 1925 02 Alytaus mst. (Alytaus r.). žmonai Onai, gyv. A. Panemunės mst. Tarnavo 1919 03 12–1920 03 18. 1925 02 07 valdiškus pinigus 700 Lt įteikė nuovados viršininko padėjėjui įnešti bankan, šiam išsigynus, kad negavo, V. Sinkevičius nusišovė. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5542, išduotas 1930 08 11.

Sinkevičius

Pranas, Martyno sūnus

Gimė 1900 01 15 Sodybų k. Pakuonio vls. (Prienų r.). Puskarininkis. Tarnavo 1918 12 29–1922 04 14. 1930 m. gyv. Pakuonio vls. Kudirkos k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6397, išduotas 1931 02 25.

Sinkevičius

Petras, Vlado sūnus

Gimė 1879 01 03 Teodoravo k. Rumšiškių vls. (Kaišiadorių r.). Mirė 1920 05 10 Aukštosios Panemunės mst. Aukštosios Panemunės vls. (Kauno r.). Sanit. puskarininkis. Tarnavo 1919 02 21–1920 05 10. 1929 m. gyv. Kauno aps. A. Panemunės mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3827, išduotas 1929 11 11.

Sinkevičius

Vincas, Vinco sūnus

Gimė 1902 10 22 Praščiūnų k. Paežerėlių vls. (Šakių r.). Tarnavo 1919 04 01–1921 10 17. 1929 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5157, išduotas 1930 06 25.

Sinkevičius

Bronius, Vinco sūnus

Gimė 1896 04 06 Praščiūnų k. Paežerėlių vls. (Šakių r.). Tarnavo 1919 01 11–1921 10 07. 1930 m. gyv. Paežerėlių vls. Ilguvos k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6046, išduotas 1930 12 15.

Sinkevičius

Antanas, Juozo sūnus

Gimė 1889 01 14 Seirijų plv. Seirijų vls. (Lazdijų r.). Tarnavo 1919 03 14–1920 03 14. 1928 m. gyv. Simno vls. Stebulių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1341, išduotas 1928 11 23.

Sinkevičius

Petras, Jono sūnus

Gimė 1890 11 26 Mackonių k. Semeliškių vls. (Trakų r.). Tarnavo 1919 05 06–1920 05 19. 1929 m. gyv. Semeliškių vls. Bijūnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4004, išduotas 1929 11 13.

Sinkevičius

Antanas, Vinco sūnus

Gimė 1900 11 16 Praščiūnų k. Paežerėlių vls. (Šakių r.). Tarnavo 1919 01 30–1921 11 01. Buvo bolševikų nelaisvėje 1919 02 10–1920 04 29. 1930 m. gyv. Paežerėlių vls. II Joginiškių K. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7314, išduotas 1931 08 31.

Sinkevičius

Balys, Adomo sūnus

Gimė 1899 06 14 Mimainių k. Panoterių vls. (Jonavos r.). Tarnavo 1919 05 07–1921 06 17, paleistas dėl sveikatos. 1930 m. gyv. Kauno aps. Garliavos vls. ir mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6762, išduotas 1931 04 30.

Sinkevičius

Andrius, Vinco sūnus

Gimė 1899 11 04 Peliūnų k. Kietaviškių vls. (Kaišiadorių r.). Tarnavo 1919 04 24–1921 10 20. 1928 m. gyv. Kietaviškio vls. Žikaronių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4640, išduotas 1930 02 15.

Sinkevičius

Juozas, Viktorijos sūnus

Gimė 1902 02 17 Martiniškių dv. Žeimių vls. (Jonavos r.). Tarnavo 1919 05 14–1921 01 23. 1934 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9699, išduotas 1936 01 31.

Sinkevičius

Jonas, Juozo sūnus

Gimė 1899 09 20 Ražiškių k. Garliavos vls. (Kauno r.). Tarnavo 1919 03 05–1921 10 13. Buvo lenkų nelaisvėje. 1930 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7020, išduotas 1931 06 25.

Sinkevičius

Juozas, Baltraus sūnus

Gimė 1894 09 20 Baltašiškės k. Leipalingio vls. (Lazdijų r.). Tarnavo 1919 09 11–1921 11 01. 1934 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9483, išduotas 1934 04 30.

Sinkevičius

Ignas, Igno sūnus

Gimė 1895 11 19 Lopiškių k. Rudaminos (L.) vls. (Lazdijų r.). Tarnavo 1919 12 17–1921 10 16, buvo sužeistas. 1935 m. gyv. gimtinėje. 1935 m. įstojo į Kauno LKKSS skyrių. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8253, išduotas 1932 04 16.

Sinkevičius

Jurgis, Jurgio sūnus

Gimė 1901 02 02 Margų dv. Bartninkų vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo 1919 03 07–1920 10 24, 1920 10 24–1922 03 10. 1936 m. gyv. Gražiškių vls. Graužinių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9763, išduotas 1936 06 30.

Sinušas

Jonas, Vinco sūnus

Gimė 1896 03 08 Šilų k. Šiaulėnų vls. (Radviliškio r.). Tarnavo 1919 04 13–1921 10 01. 1932 m. gyv. Šiaulėnų vls. Viliošių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9106, išduotas 1933 03 31.

Sipavičius

Jonas, Justino sūnus

Gimė 1896 03 15 Mondeikių k. Smilgių vls. (Panevėžio r.). Tarnavo 1919 05 08–1921 10 26. 1931 m. gyv. Smilgių vls. Užkuraičių k. (buv. Dapšionių dv.). Apdovanojimo liudijimas Nr. 7663, išduotas 1931 12 16.

Sipavičius

Jonas, Kazio sūnus

Gimė 1887 01 20 Smailių k. Musninkų vls. (Širvintų r.). Tarnavo 1919 10 03–1921 01 16. 1929 m. gyv. Musninkų vls. Pamusių dvare. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5864, išduotas 1930 11 11.

Sipavičius

Feliksas, Antano sūnus

Gimė 1903 08 03 Latvijoje, Ryga. Kilęs iš Šiaulių aps. Linkuvos vls. Zimbiškių k. Puskarininkis. Tarnavo 1920 11 12–1922 11 16. 1929 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4858, išduotas 1930 04 28.

Siravičius

Antanas, Motiejaus sūnus

Gimė 1871 Jakėnų k. Salako vls. (Zarasų r.). 1 p.p. savanoris 1919 09 01–1921 01 12. Gyv. Imbrado vls. Gaidiškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1911, išduotas 1929 03 26.

Sirgedas

Jonas, Jono sūnus

Gimė 1902 06 29 Viskėnų k. Pakalnių vls. (Utenos r.). Tarnavo 1919 08 26–1922 01 12. 1933 m. gyv. Utenos mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9102, išduotas 1933 03 31.

Sirgėdas

Antanas, Justino sūnus

Gimė 1900 04 09 Degulių dv. Utenos vls. (Utenos r.). Įstojo 1919 06 14. 1928 m. gyv. Utenos mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1327, išduotas 1928 11 14.

Sirotavičius

Jonas, Mikalinos sūnus

Gimė 1898 07 19 Kačėnų k. Panoterių vls. (Jonavos r.). Tarnavo 1919 02 13–1920 08 20, paleistas dėl ligos. 1920 m. gavo žemės Dotnuvos vls. Šlapaberžės dv. 1936 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4283, išduotas 1929 11 21.

Sirotka

Ignas, Vinco sūnus

Gimė 1904 II p. Baltarusijoje, Breslavo vls. Kapilaukos k. Tarnavo 1920 11 10–1922 06 08 Baltgudžių batalione. 1931 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8208, išduotas 1932 03 31.

Sirtautas

Kazys, Stasio sūnus

Gimė 1896 05 21 Tautušių k. Betygalos vls. (Raseinių r.). Tarnavo 1919 03 29–1921 10 30. 1932 m. gyv. Latvijoje, Rygos aps. Mengeles vls. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8441, išduotas 1932 05 31.

Sirutis

Kazys, Juozo sūnus

Gimė 1900 08 24 Daugailių mstl. Daugailių vls. (Utenos r.). Tarnavo 1919 07 04–1922 01 11. 1930 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5605, išduotas 1930 09 25.

Sirvidas

Juozas, Petro sūnus

Gimė 1899 01 20 Karūnavos k. Josvainių vls. (Kėdainių r.). Tarnavo 1919 01 11–1921 11 01. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4228, išduotas 1929 11 21.

Sirvydas

Polikarpas, Valerijono sūnus

Gimė 1877 01 19 Krakių mstl. Krakių vls. (Kėdainių r.). Tarnavo 1919 07 08–1920 11 01. 1931 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8275, išduotas 1932 04 30.

Siurbys

Jurgis, Karolio sūnus

Gimė 1900 02 08 Naujatriobių k. Krakių vls. (Kėdainių r.). Krikštytas Krakių bžn. Tarnavo 1919 01 11–1921 10 24. 1929 m. gyv. Panevėžio aps. Ramygalos vls. Suradgalių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3732, išduotas 1929 10 21.

Skačkauskas

Kazys, Juozo sūnus

Gimė 1898 04 04 Pavartyčių k. Šeduvos vls. (Radviliškio r.). Tarnavo 1919 03 25–1920 08 29. 1928 m. gyv. Šeduvos vls. Aldoniškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4316, išduotas 1929 11 21.

Skačkauskas

Petras, Antano sūnus

Gimė 1899 02 26 Pavartyčių k. Šeduvos vls. (Radviliškio r.). Mirė 1919 08 17 Pavartyčių k. Šeduvos vls. (Radviliškio r.). tėvui, gyv. Pavartyčių k. Įstojo 1919 03 17. paleistas atostogų nuo 1919 05 31. Mirė namuose nuo plaučių džiovos, buvo peršalęs. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7422, išduotas 1931 10 10.

Skačkauskas

Vladas, Igno sūnus

Gimė 1902 06 06 Sadūnų k. Radviliškio vls. (Radviliškio r.). Tarn. sav. 1919 11 19–1922 04 01, pašauktu – 1924 01 12–1924 10 30. 1921–1934 m. darbininkas Šiauliuose, Radviliškyje, Šiaulių miškų urėdijoje. 1927 m. gavo žemės Radviliš. vls. Mažaičių dv. 1934 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3116, išduotas 1929 06 26.

Skaisgiris

Juozas, Jurgio sūnus

Gimė 1901 03 09 Bažnytgirio k. Jankų vls. (Šakių r.). Mirė 1977 01 25 Kaune. Ats. vyr. ltn. Tarnavo 1919 02 15–1923 09 27, paleistas eiti mokslo. Dalyvavo karo veiksmuose. Mokėsi Karo m-kloje. 1928 m. dirbo Skuodo miškų urėdijoje, gyv. Darbėnų mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 187, išduotas 1928 06 14.

Skalandžiūnas

Vincas, Antano sūnus

Gimė 1903 03 10 Lekėčių mstl. Lekėčių vls. (Šakių r.). Tarnavo 1920 12 01–1922 10 10. 1931 m. gyv. Kauno aps. Garliavos vls. Stanaičių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8155, išduotas 1932 03 29.

Skališius

Kazys, Igno sūnus

Gimė 1897 09 14 JAV, Čikaga. Mirė 1919 05 09 Kaune. Kilęs iš Tauragės aps. Šilalės vls. Pajūrio mst. motinai Onai, gyv. Pajūrio mst. Įstojo sav. 1919 01 20. Mirė ligoninėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7047, išduotas 1931 06 15.

Skandūnas

Kazys, Juozo sūnus

Gimė 1901 03 02 Batakių mstl. Batakių vls. (Tauragės r.). Mirė 1919 09 22. tėvui, gyv. Batakių mst. Įstojo 1919 01 22. Žuvo kovoje su bolševikais. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7042, išduotas 1931 06 25.

Skandūnas

Kazys, Antano sūnus

Gimė 1899 12 09 Paegluonio k. Batakių vls. (Tauragės r.). Tarnavo 1919 10 01–1921 10 17. 1928 m. gyv. Eržvilko vls. Dirvonų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1615, išduotas 1929 02 19.

Skapinskas

Bronius, Prano sūnus

Gimė 1895 01 08 Palepių (Paliepių) dv. Deltuvos vls. (Ukmergės r.). Tarnavo 1919 06 11–1920 06 21. 1928 m. gyv. Siesikų vls. Šiliūnų plv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3713, išduotas 1929 10 21.

Skaržinskas

Jurgis, Jurgio sūnus

Gimė 1894 I p. Dambaukos k. Janavo vls. (Lazdijų r.). Tarnavo 1919 03 07–1920 06 12. 1930 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4985, išduotas 1930 04 30.

Skaržinskas

Vincas, Jono sūnus

Gimė 1899 01 21 Kižių k. Javaravo vls. (Marijampolės r.). Puskarininkis. Tarnavo nuo 1919 01 16. 1930 m. gyv. Kvietiškio vls. Liepynų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5361, išduotas 1930 07 31.

Skeberdis

Stasys, Jokūbo sūnus

Gimė 1890 08 01 Kilučių k. Biržų vls. (Biržų r.). Mirė 1965 11 15 Vokietijoje, Miunchenas. Karo valdininkas. Tarnavo 1918 12 01–1923 12 01. 1925 m. gyv. Kaune, žemės gavo Pažaislio vls. Ramučių k., ją pardavė. Dirbo Kauno mst. ir aps. viršininko įstaigoje buhalteriu. 1944 m. pasitraukė į Vakarus. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1776, išduotas 1929 03 20.

Skeirys

Jurgis, Justo sūnus

Gimė 1896 03 26 Girelės k. Jūžintų vls. (Rokiškio r.). Tarnavo sav. nuo 1919 06 27, pašauktu – 1919 10 01–1921 10 14. 1929 m. gyv. Rokiškio aps. Obelių vls. Kalnalių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2654, išduotas 1929 05 31.

Skeiveris

Antanas, Stepo sūnus

Gimė 1902 02 01 Šilų k. Traupio vls. (Anykščių r.). Tarnavo 1919 05 25–1920 05 18. 1929 m. gyv. Panevėžio aps. Raguvos vls. Vidugirių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3067, išduotas 1929 06 25.

Skeivis

Alfonsas, Justo sūnus

Gimė 1899 05 19 Račių k. Tirkšlių vls. (Mažeikių r.). Mirė 1920 01 15. motinai Konstancijai, gyv. Tirkšlių vls. Račių k. Tarnavo sav. nuo 1919 09 18. Apdovanojimo liudijimas Nr. 615, išduotas 1928 08 23.

Skeivys

Pranas, Felicijono sūnus

Gimė 1895 04 02 Renavo k. Židikų vls. (Mažeikių r.). Tarnavo sav. 1919 04 01–1921 04 30. 1929 m. gyv. Kauno aps. A. Panemunės ls. Laumėnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4606, išduotas 1930 02 15.

Skeivys

Aleksas, Jokūbo sūnus

Gimė 1882 03 27 Sedos vls. (Mažeikių r.). Tarnavo 1919 02 02–1919 12 30. 1928 m. gyv. Sedos mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 261, išduotas 1928 06 14.

Skemundris

Povilas, Mato sūnus

Gimė 1902 02 05 Beregių k. Šimonių vls. (Kupiškio r.). Tarnavo 1920 03 22–1921 05 05. 1929 m. gyv. Subačiaus vls. Gakunų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2900, išduotas 1929 06 26.

Skerniškis

Vincas, Kazio sūnus

Gimė 1901 Masališkių k. Merkinės vls. (Varėnos r.). Tarnavo sav. nuo 1919 01 03. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 507, išduotas 1928 08 14.

Skersis

Vladas, Antano sūnus

Gimė 1890 01 03 Šlaveitų k. Darbėnų vls. (Kretingos r.). Tarnavo 1919 03 10–1920 03 27. 1930 m. gyv. Darbėnų vls. ir mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4984, išduotas 1930 04 30.

Skersys

Kazys, Antano sūnus

Gimė 1902 03 04 Šlaveitų k. Darbėnų vls. (Kretingos r.). Tarnavo 1919 03 10–1924 10 11. 1928 m. gyv. Darbėnų vls. Žiogelių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3634, išduotas 1929 07 31.

Skerstonas

Povilas, Juozo sūnus

Gimė 1899 07 28 Žagarės mst. (Joniškio r.). Tarnavo 1919 06 26–1921 12 01. 1930 m. gyv. Šiaulių mst. Liudijime įrašyta, kad kilęs iš Rokiškio aps. Panemunėlio vls. ir dvaro. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6528, išduotas 1931 03 26.

Skestenis

Juozas, Mato sūnus

Gimė 1898 01 23 Džiugonių k. Šeduvos vls. (Radviliškio r.). Puskarininkis. Tarnavo 1919 03 02–1921 11 01. 1932 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8808, išduotas 1932 10 19.

Skibarka

Viktoras, Jurgio sūnus

Gimė 1901 05 12 Stonų k. Raseinių vls. (Raseinių r.). Kpt. Įstojo sav. 1919 06 15. 1920 10 17 baigė Karo m-klą, Vyt. Didž. karininkų kursus. 1923–1929m. buvo ypat.komandiruotėje. 1932m.iš pėst. pervestas į geležink. kuopą. 1940 07 dar tarnavo. 1941 06 22 dingo be žinios. Apdovanojimo liudijimas Nr. 280, išduotas 1928 06 09.

Skibelskis

Abromas, Šmuelio sūnus

Gimė 1902 Baltarusijoje, Gardino mst. Tarnavo 1920 08 15–1921 08 19. 1930 m. gyv. Šiaulių mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4092, išduotas 1931 08 29.

Skiecevičius

Simas, Juozo sūnus

Gimė 1899 Kaune. Tarnavo 1918 12 31–1920 04 28, 1920 05 14–1922 10 08. 1931 m. gyv. A. Panemunėje. 1934 m. paaiškėjus, kad buvo pabėgęs, apdov. anuliuotas. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7533, išduotas 1931 11 09.

Skimundris

Silvestras, Vinco sūnus

Gimė 1888 12 31 Vosiškių k. Dusetų vls. (Zarasų r.). Mirė 1969 06 27 Panevėžyje. 1916 m. baigė Maskvos karo m-klą. Poručikas. 1 p.p. sav. nuo 1918 11 29. Lietuvos kariuomenėje tarnavo iki 1932 12 22. Intendantūros majoras. Gyv. Panevėžyje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 319, išduotas 1928 06 09.

Skinkis

Kazys, Kazio sūnus

Gimė 1895 08 25 Gudelių Padvarių k. Vilkaviškio vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo 1919 01 14–1920 04 03. 1929 m. gyv. Alvito vls. Lygumų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4586, išduotas 1930 02 15.

Skinkys

Juozas Kazys, Anupro sūnus

Gimė 1898 03 20 Klėtkininkų k. Pajevonių vls. (Vilkaviškio r.). Grandinis. Tarnavo 1919 01 14–1921 10 06. 1931 m. gyv. Šakių aps. Žvirgždaičių vls. Jurgbūdžių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6695, išduotas 1931 04 21.

Skyrius

Jonas, Juozo sūnus

Gimė 1899 11 10 Petkalnio k. Skaudvilės vls. (Tauragės r.). Tarnavo nuo 1919 01 09. 1932 10 06 kariuomenės teismas jį išteisino. Buvo kaltinamas dalyvavęs 1927 m. Tauragės sukilime ir plečkaitininkų veikloje. 1927–32 m. gyv. Vokietijoje, vėliau – Tauragėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9287, išduotas 1933 09 30.

Skystimas

Karolis, Jurgio sūnus

Gimė 1880 01 02 Kaspariškių k. Kavarsko vls. (Anykščių r.). Tarnavo 1919 06 20–1920 04 19, paleistas dėl sveikatos. 1929 m. gyv. Ukmergės mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4281, išduotas 1929 11 21.

Skliutas

Motiejus, Jono sūnus

Gimė 1900 11 01 Dvarčėnų k. Daugų vls. (Alytaus r.). Tarnavo 1919 05 01–1921 10 29. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1807, išduotas 1929 03 20.

Skodis

Vladas, Juozo sūnus

Gimė 1901 08 25 Venslaviškių k. Velžio vls. (Panevėžio r.). Mirė 1920 08 09. tėvui, gyv. Panevėžio vls. Vyčių k. Tarnavo nuo 1920 07 20. Mirė Karo ligoninėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7045, išduotas 1931 06 25.

Skoras

Antanas, Vinco sūnus

Gimė 1900 12 12 Baltarusijoje, Vaistamos vls. Abramovkos k. Tarnavo 1919 03 07–1921 11 20. Buvo sužeistas. 1922–1931 m. tarnavo Kauno aps. policijoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3321, išduotas 1929 07 31.

Skorobogatas

Romualdas, Kazio sūnus

Gimė 1901 10 31 Kacilaučiznos vns. Žaslių vls. (Kaišiadorių r.). Tarnavo 1920 04 11–1922 10 08. 1928 m. gyv. Kaišiadorių mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 829, išduotas 1928 08 29.

Skorulis

Juozas, Miko sūnus

Gimė 1893 03 11 Vilkaviškio mst. (Vilkaviškio r.). Mirė 1972 Vilniuje. Plk. ltn. Įstojo 1919 01 08. Dalyvavo kovose. Nuo 1940 01 30 atstovas Vilniuje, ypat. sk. santykiams su SSSR kariuomene. 1941 m. represuotas, po to ištremtas. 1963 m. grįžo į Lietuvą. Apdovanojimo liudijimas Nr. 208, išduotas 1928 06 14.

Skorupskas

Jonas, Kazio sūnus

Gimė 1896 01 09 Garmiškių k. Šėtos vls. (Kėdainių r.). Puskarininkis. Tarnavo 1919 03 03–1921 10 23. 1929 m. gyv. tėviškėje. Byloje yra nuotrauka. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3451, išduotas 1929 08 21.

Skorupskis

Povilas, Antano sūnus

Gimė 1888 03 23 Labūnavos k. Josvainių vls. (Kėdainių r.). Mirė 1925 01 25 Ukmergės mst. (Ukmergės r.). žmonai, gyv. Ukmergės mst. Tarnavo 1919 08 05–1920 08 19. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5272, išduotas 1930 06 25.

Skorupskis

Vladas, Mykolo sūnus

Gimė 1895 09 29 Šniponių k. Širvintų vls. (Širvintų r.). Mirė 1981 05 20 Kaune. Plk. ltn. (1922 01 02). Sav. nuo 1918 11 10. Apdov. Vyčio Kr. 1 ir 2 laips. ordinais. Išėjęs į atsargą gyv. Širvintų vls. Peliškių k. 1925–1926 m. mokėsi Čekoslovakijoje. Tarn. iki 1940, suimtas; 1945 represuotas. Apdovanojimo liudijimas Nr. 70, išduotas 1928 04 30.

Skrabulis

Juozas, Marės sūnus

Gimė 1898 10 03 Paveisininkų k. Kapčiamiesčio vls. (Lazdijų r.). Tarnavo 1919 01 23–1921 11 12. 1932 m. gyv. Alytaus mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8444, išduotas 1932 05 31.

Skrabutėnas

Petras, Kazio sūnus

Gimė 1898 06 28 Kurtiškės k. Tverečiaus vls. (Ignalinos r.). Ats. ltn. Įstojo nuo 1919 01 24. Mokėsi Karo m-kloje. Buvo lenkų nelaisvėje. 1923 12 31 paleistas į atsargą. Vėliau dirbo pasienio policijoje Klaipėdos krašte, buvo šaulys. 1945 m. suimtas, paskui represuotas. Apdovanojimo liudijimas Nr. 228, išduotas 1928 06 14.

Skrandžius

Matas, Jono sūnus

Gimė 1902 09 21 Ančlaukio (Podliubiskio) k. Pajevonių vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo 1919 01 07–1921 11 24. 1929 m. gyv. Pajevonio vls. Klėtkininkų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9070, išduotas 1933 02 07.

Skrebiškis

Stasys, Antano sūnus

Gimė 1895 06 17 Pakalnių k. Pakalnių vls. (Utenos r.). Tarnavo 1920 03 06–1921 03 27. 1932 m. gyv. Utenos vls. Angliškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9103, išduotas 1933 03 31.

Skrebunas

Leonas, Antano sūnus

Gimė 1899 03 27 Pasodėlės k. Krekenavos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo 1919 05 30–1921 11 01. 1931 m. gyv. Panevėžio vls. Kurgulių–Mečiunų dvare. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8276, išduotas 1932 04 30.

Skredėnas

Mikas, Juozo sūnus

Gimė 1898 01 10 Medžiočių dv. Kurklių vls. (Anykščių r.). Tarnavo 1919 06 08–1921 04 15. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4462, išduotas 1930 02 15.

Skrickas

Stepas, Petro sūnus

Gimė 1903 09 18 Gotautų k. Rozalimo vls. (Pakruojo r.). Puskarininkis. Tarnavo 1920 12 13–1924 01 01, po to tarnavo pasienio policininku. 1931 m. gyv. Šiaulių aps. Joniškio vls. Spirakių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8400, išduotas 1932 05 14.

Skridla

Jonas, Miko sūnus

Gimė 1882 01 01 Armeniškių k. Seredžiaus vls. (Jurbarko r.). Ats. viršila. Tarnavo 1919 01 17–1920 05 07. 1929 m. gyv. Veliuonos vls. Antkalnės k. Iš jo rašto – vienas pirmųjų savanorių. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4341, išduotas 1929 12 21.

Skridulis

Jonas, Stasio Leopoldo sūnus

Gimė 1896 12 20 Latvijoje, Ryga. Tarnavo 1919 04 10–1921 11 25. 1928 m. gyv. Šiaulių aps. Joniškio vls. Noriūnų dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1612, išduotas 1929 02 19.

Skrilevičius

Juozas, Andriaus sūnus

Gimė 1896 03 24 Eglupių k. Pajevonių vls. (Vilkaviškio r.). Mirė 1925 04 27 Vievio mst. (Trakų r.). žmonai Onai, gyv. Trakų aps. Žiežmarių vls. Žalvarnių k. Tarnavo sav. 1919 01 15–1922 09 30. Tarnaudamas pasienio policijoje susižeidė ir mirė. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6698, išduotas 1931 04 21.

Skrinska

Juozas, Adomo sūnus

Gimė 1896 03 16 Kižiškių k. Mikališkių vls. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. nuo 1919 06 24, pašauktu – 1919 10 01–1921 11 17. 1931 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8277, išduotas 1932 04 30.

Skrinska

Stasys, Vinco sūnus

Gimė 1898 09 29 Klevinkalnių (Vinšų) k. Sasnavos vls. (Marijampolės r.). Jaun. puskarininkis. Tarnavo sav. nuo 1919 01 16, pašauktu – 1919 03 05–1921 12 10. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1912, išduotas 1929 03 26.

Skripkauskas

Juozas, Kazio sūnus

Gimė 1898 04 29 Lendimų k. Darbėnų vls. (Kretingos r.). Tarnavo 1919 05 26–1920 09 15. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3787, išduotas 1929 10 21.

Skroblas

Vincas, Juozo sūnus

Gimė 1894 02 Kumečių k. Kalvarijos vls. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. 1919 03 05–1920 03 09. 1932 m. gyv. Vilkaviškio aps. Alvito vls. Čyčkų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8694, išduotas 1932 07 02.

Skroblas

Juozas, Jono sūnus

Gimė 1898 01 08 Smalnyčėnų k. Kalvarijos vls. (Marijampolės r.). Jaun. puskarininkis. Tarnavo sav. nuo 1919 01 10, pašauktu – 1919 03 01–1920 12 06. 1928 m. gyv. Liudvinavo vls. Ažuolynų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1346, išduotas 1928 11 23.

Skrockis

Vincas, Motiejaus sūnus

Gimė 1899 07 01 Viliūnų k. Kruonio vls. (Kaišiadorių r.). Mirė 1919 09 20 Čiobiškio bžnk. Musninkų vls. (Širvintų r.). Tarnavo sav. nuo 1919 06 10. Nukautas mūšyje su lenkais prie Čiobiškio tilto. Apdov. prašė brolis Antanas, gyv. Kruonio vls. Basonių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5865, išduotas 1930 11 11.

Skrodenis

Kostas, Vinco sūnus

Gimė 1898 03 04 Šiauliuose. Tarnavo 1919 04 27–1920 10 06. 1935 m. gyv. Pagėgių aps. Bubliškės vls. Pagėgių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9721, išduotas 1936 02 29.

Skruibys

Pranas, Prano sūnus

Gimė 1901 03 30 Latvijoje, Liepojos mst. Tėvai iš Kretingos aps. Mosėdžio mst. Vyr. puskarininkis. Tarnavo 1919 06 09–1921 11 12. 1928 m. gyv. Kretingos aps. Kartenos mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1071, išduotas 1928 11 12.

Skruzdis

Antanas, Alekso sūnus

Gimė 1897 12 04 Krekenavos mstl. Krekenavos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo 1919 01 18–1920 03 23. 1931 m. gyv. Krekenavoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7266, išduotas 1931 08 29.

Skubeika

Jurgis, Igno sūnus

Gimė 1893 04 30 Deltuvos I dv. Deltuvos vls. (Ukmergės r.). Vyr. puskarininkis. Tarnavo 1919 07 05–1921 05 18. 1929 m. gyv. Pabaisko vls. Daugeliškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4905, išduotas 1930 04 30.

Skučas

Juozas, Antano sūnus

Gimė 1897 05 15 Veiverių mstl. Veiverių vls. (Prienų r.). Mirė 1943 07 22. Apd. Vyčio Kr. Ats. ltn. Tarn. 1919 01 08–1923 12 27. 1923 m. dalyv. su R. Šliupu pasikeičiant su Lenkija belaisviais. 1928 m. gyv. Kapčiamiestyje, Seinų aps., tarn. polic. 1940 m. represuotas. LKKSA – apdov. sav. medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2608, išduotas 1929 05 31.

Skučas

Juozas, Mato Juozo sūnus

Gimė 1897 02 11 Kliniškių k. Veiverių vls. (Prienų r.). Tarnavo sav. nuo 1919 01 09, pašauktu – 1919 03 05–1921 10 07. 1928 m. gyv. Veiverių vls. Lizdeikių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10171, išduotas 1939 07 09.

Skučas

Kazys, Juozo sūnus

Gimė 1894 03 14 Mauručių k. Veiverių vls. (Prienų r.). Mirė 1941 07 30 Rusijoje, Maskva, Butyrkų kalėjimas. Plk. ltn. Mokėsi Veiverių mokytojų seminarijoje. Įstojo 1919 01 15 į 1 p.p., paskirtas Alytaus m., vėliau – Marijampolės, Suvalkų aps., komendantu. Nuo 1939 02 15 brig. gen., 1939 03 31 paleistas į atsargą. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9, išduotas 1928 04 23.

Skučas

Petras, Jurgio sūnus

Gimė 1899 06 07 Girininkų k. Pakuonio vls. (Prienų r.). Tarnavo nuo 1919 03 10. 1931 m. gyv. Garliavos mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8048, išduotas 1939 02 09.

Skukauskas

Juozas, Kazio sūnus

Gimė 1899 01 02 Stočiūnų dv. Smalvų vls. (Zarasų r.). Tarnavo sav. 1919 01 22–1920 05 10, paleistas dėl ligos. Gyv. Kaune, A. Panemunėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8438, išduotas 1932 05 31.

Skumbinas

Jonas, Juozo sūnus

Gimė 1903 05 02 Paliūniškio dv. Piniavos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo 1919 07 15–1922 01 13. 1928 m. gyv. Piniavos vls. Pinigėlių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3452, išduotas 1929 08 21.

Skuodas

Melitonas, Antano sūnus

Gimė 1897 12 26 Gargždų mst. (Klaipėdos r.). Tarnavo 1919 02 12–1921 01 24. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 431, išduotas 1928 07 26.

Skuodis

Jonas, Alekso sūnus

Gimė 1899 05 19 Šeidukinės I vns. Velžio vls. (Panevėžio r.). Tarnavo 1919 05 14–1921 11 11. 1931 m. Raguvos vls. Marianantoro dvare. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7046, išduotas 1931 06 25.

Skuodys

Rapolas, Jono sūnus

Gimė 1899 05 10 Elenavos k. Ukmergės vls. (Ukmergės r.). Grandinis. Tarnavo 1919 06 12–1921 10 16. 1929 m. gyv. Ukmergės vls. Juozapavos vns. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2747, išduotas 1929 05 31.

Skvarnavičius

Juozas, Juozo sūnus

Gimė 1901 10 22 Sniegių k. Obelių vls. (Rokiškio r.). Tarnavo sav. 1919 07 11–1920 04 01, pašauktu – 1921 10 31–1923 12 01. 1928 m. gyv. Kriaunų vls. Pakriaunio dvare. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1699, išduotas 1929 03 16.

Skvireckas

Kazys, Jono sūnus

Gimė 1897 Pušaloto mstl. Pušaloto vls. (Pasvalio r.). Mirė 1919 04 09. Palaidotas(-a): Pušaloto mstl. Pušaloto vls. (Pasvalio r.). tėvui, gyv. Pasvalio vls. Vilkagirio k. Tarnavo nuo 1918 12 20 Pušaloto partizanų būryje, nuo – 1919 04 06 9 pėst. pulke. Buvo baigęs 3 gimnazijos klases. Žuvo. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7316, išduotas 1931 08 31.

Skvorčius

Jurgis, Adomo sūnus

Gimė 1896 Pažemiškio k. Rimšės vls. (Ignalinos r.). Vyčio Kryžiaus kavalierius. LKKSA – apdov. Puskarininkis. Tarnavo 1919 07 03–1922 04 14 1 p.p. Gyv. Gelvonų vls. Dienovidžių k. Asmens byloje yra pasinė nuotrauka. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8653, išduotas 1932 06 22.

Slaboševičius

Vincas, Cezario Ramano sūnus

Gimė 1892 11 20 Kurtuvėnų mstl. Kurtuvėnų vls. (Šiaulių r.). Tarnavo 1920 11 07–1921 11 12. 1929 m. gyv. Kaltinėnų vls. Rūtelių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5826, išduotas 1930 10 31.

Slabšinskas

Antanas, Juozo sūnus

Gimė 1891 02 14 Siratavos vns. Antalieptės vls. (Zarasų r.). Mirė 1939 12 29 Kaune. Plk. ltn. Sav. nuo 1918 12 18. 1919–1920 m. vadovavo elektrotechnikos batalionui. Vėliau dirbo technikos skyriuje, karo butų skyriuje. Bylos dokumentai iki 1939 m. Byloje yra kpt. Tamošiūno nuotrauka. Apdovanojimo liudijimas Nr. 71, išduotas 1928 05 14.

Slabšinskas

Jonas, Antano sūnus

Gimė 1896 Jūžintų vls. (Rokiškio r.). Tarnavo 1919 06 24–1921 11 11. Buvo sužeistas. Žemės gavo Šiaulių aps. Kurtuvėnų dvare. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4600, išduotas 1930 02 15.

Slančauskas

Juozas, Antano sūnus

Gimė 1901 Pazapsių k. Kučiūnų vls. (Lazdijų r.). Tarnavo nuo 1919 02 08. 1928 m. gyv. Veisėjų vls. Lazavičių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 502, išduotas 1928 08 14.

Slančauskas

Petras, Prano sūnus

Gimė 1899 07 20 Lenkijoje, Seinų aps. Berzninko vls. Akmenų k. Kilęs iš Lazdijų mst. Tarnavo 1919 01 06–1921 11 30. 1925 m. gavo žemės Seinų aps. Lazdijų vls. Salų k. 1928 m. gyv. Lazdijų mst., 1935 m. – Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 477, išduotas 1928 07 26.

Slankauskas

Jonas, Jono sūnus

Gimė 1899 Vaiponiškių k. Punsko vls. Tarnavo 1919 01 21–1922 10 07. 1928 m. gyv. Punsko vls. Sangrūdos k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1514, išduotas 1929 02 19.

Slapšys

Jonas, Igno sūnus

Gimė 1896 12 01 Krunkiškio k. Leliūnų vls. (Utenos r.). Tarnavo 1919 08 04–1922 01 08. 1929 m. gyv. Leliūnų vls. Grudeliškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4464, išduotas 1930 02 15.

Slapšys

Mikas, Igno sūnus

Gimė 1901 07 08 Krunkiškio k. Leliūnų vls. (Utenos r.). Ats. jaun. puskarininkis. Tarnavo 1919 06 10–1920 06 22. 1928 m. gyv. Tauragės mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1901, išduotas 1929 03 26.

Slavinskas

Jonas, Petro sūnus

Gimė 1901 02 07 Vilkininkų k. Leipalingio vls. (Lazdijų r.). Tarnavo sav. 1919 05 01–1920 08 13, pašauktu – 1922 04 07–1923 09 23. 1928 m. gyv. Leipalingio vls. Taikūnų k. 1932 m. tarnavo pasienio policijoje Vilkaviškio aps. Vištytyje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8453, išduotas 1932 05 31.

Slavinskas

Kazys

Gimė 1900 JAV. Mirė 1986 06 14 JAV, Detroitas. Žr. Daugvydas. Tarn. nuo 1919 02 26. Buvo sužeistas ir kontūzytas. 1923 12–1924 04 pasienio ruožo virš-kas Giedraičiuose. 1932 m. pakeltas į kpt., vėliau – į mjr. 1940 12 31 paleistas į atsargą. Tarn.Viet.rinkt. Apdovanojimo liudijimas Nr. 293, išduotas 1928 06 09.

Slavinskas

Vladas, Antano sūnus

Gimė 1901 04 17 Medekšių plv. Kėdainių vls. (Kėdainių r.). Tarnavo 1919 03 10–1922 10 16. 1929 m. gyv. Panevėžio aps. Ramygalos vls. Jutkiškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2053, išduotas 1929 04 17.

Slavinskas-Križanauskas

Izidorius, Juozo sūnus

Gimė 1896 02 05 Ukmergės mst. (Ukmergės r.). Tarnavo 1919 07 15–1920 05 13. Tėvai gyveno susidėję, o gimus sūnui apsivedė, todėl atsirado ir antroji pavardė. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9796, išduotas 1937 05 31.

Sledžius

Feliksas, Felikso sūnus

Gimė 1898 09 14 Pūstapėdžių k. Vilkaviškio vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo 1919 01 18–1921 12 24. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3259, išduotas 1929 07 30.

Slepkovas

Mykolas, Aleksiejaus sūnus

Gimė 1901 04 23 Ukmergės mst. (Ukmergės r.). Tarnavo 1919 05 28–1921 01 07. 1934 m. gyv. Kaune, I Veršvų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10024, išduotas 1937 06 30.

Sležauskas

Jonas, Justino sūnus

Gimė 1895 03 02 Baroniškių k. Šiaulių vls. (Šiaulių r.). Tarnavo 1919 04 05–1920 04 05. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3260, išduotas 1929 07 30.

Sliesoraitis

Algirdas, Juozo sūnus

Gimė 1900 02 15 Lenkijoje, Lomža. Mirė 1974 07 15 Rusijoje, Sibiras. Jaun. ltn. Sav. nuo 1918 12 30. Pasižymėjęs mūšiuose. 1922 10 14 paleistas į atsargą. 1931 m. nuteistas 1 m. paprasto kalėjimo už dalyvavimą voldemarininkų veikloje. 1940 m. suimtas ir represuotas. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7892, išduotas 1932 02 15.

Sliužinskas

Leonas, Eduardo sūnus

Gimė 1899 09 19 Virbalio mst. (Vilkaviškio r.). Ats. ltn. Tarnavo 1919 03 15–1924 04 15. 1939 m. gyv. Kaune, buvo priimtas į LKKSS. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9875, išduotas 1936 11 31.

Slyvauskas

Edvardas, Jono Juozo sūnus

Gimė 1906 03 15 Panevėžyje. Vyr. puskarininkis. Tarnavo nuo 1920 11 01. 1929 m. dar tarnavo virštarnybiniu 9 p. p. Marijampolėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5121, išduotas 1930 05 30.

Slyvauskas

Mikas, Petro sūnus

Gimė 1900 07 22 Lenkijoje, Varšuva. Mirė 1983 12 18 Palangos mst. (Kretingos r.). Vyr. ltn. Tarnavo nuo 1918 11 17. Dalyvavo kovose 1919 04 02–1919 12 15. Baigė Karo m-klą (IV laida). 1921 12 16 pakeltas į karininkus, 1935 – kpt. 1940 m. atleistas, 1945 suimtas. Apdovanojimo liudijimas Nr. 185, išduotas 1928 06 14.

Slivinskas

Stasys, Juozo sūnus

Gimė 1897 03 18 Švenčiuliškių k. Krekenavos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo 1919 02 27–1923 03 30. 1932 m. gyv. Panevėžio mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8434, išduotas 1932 05 31.

Slivka

Julijonas, Jurgio sūnus

Gimė 1891 Dvariškių k. Ramygalos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo 1919 02 18–1920 03 31. 1930 m. gyv. Kėdainių aps. ir vls. Vidulaukių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7021, išduotas 1931 06 25.

Sliževičius

Stasys, Jono sūnus

Gimė 1897 Sadūniškių k. Mickūnų vls. (Vilniaus r.). Grandinis. Tarnavo 1919 02 14–1921 11 12. 1930 m. gyv. Raseinių aps. Tytuvėnų vls. Pumpurų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5731, išduotas 1930 10 31.

Sližys

Povilas, Antano sūnus

Gimė 1899 12 16 Dubiškių vns. Andrioniškio vls. (Anykščių r.). Tarn. 1919 07 15–1922 02 18. 1929 m. gyv. Viešintų vls. Versnio vns. 1936 m. paaiškėjus, kad buvo pabėgęs pas priešus, apdov. anuliuotas. 1939 08 11 prot. Nr. 445 komisija apdov. grąžino, kadangi pabėg. neįrod. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3918, išduotas 1929 11 13.

Sližys

Balys, Jono sūnus

Gimė 1885 11 01 Gyvatynės plv. Alantos vls. (Molėtų r.). Mirė 1957 07 20 JAV, Bruklinas. Vyčio Kryžiaus kavalierius. Plk. ltn. Buvo Utenos aps. viršinink.Tarn. 1919 01 02–1924 06 20. 1922–1924 Krašto apsaugos, vėliau – Susisiekimo ministras. Tėvai gyv. Aluntos vls. Klobinių dv. LKKSA – apdov. sav. medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 283, išduotas 1928 06 09.

Sližys

Jurgis Antanas, Juozo sūnus

Gimė 1895 01 10 Valakbūdžio k. Slavikų vls. (Šakių r.). Apdov. savanorio medaliu Apdov. Vyčio Kryžiaus ordinu (Nr. 13). Apdovanojimo liudijimas Nr. 5096, išduotas 1930 05 07.

Sluckis

Jonas, Stasio sūnus

Gimė 1902 11 13 Trivaravo k. Kalvarijos vls. (Marijampolės r.). Jaun. puskarininkis. Tarnavo 1919 01 10–1921 03 11. 1929 m. gyv. Vilkaviškio aps. Žaliosios vls. Drebulinės k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4748, išduotas 1930 04 15.

Slučka

Stasys, Jono sūnus

Gimė 1901 11 18 Putiliškių k. Raguvos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo 1919 05 24–1920 05 22. 1928 m. gyv. Šeduvos vls. Aldoniškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1978, išduotas 1929 03 26.

Slušnys

Juozas, Onos sūnus

Gimė 1901 10 10 Bauplių k. Kartenos vls. (Kretingos r.). Grandinis. Tarnavo 1919 01 23–1921 10 07. 1931 m. gyv. Kretingos mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5869, išduotas 1930 11 11.

Smailis

Petras, Juozo sūnus

Gimė 1898 06 28 Pludės vns. Naujamiesčio vls. (Panevėžio r.). (Smeilys) Tarnavo 1919 04 17–1920 03 24. 1931 m. gyv. Naumiesčio vls. Sargėnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8210, išduotas 1932 03 31.

Smailys

Petras, Mato sūnus

Gimė 1896 06 18 Vilkelių k. Naujamiesčio vls. (Panevėžio r.). Tarnavo 1919 01 16–1921 04 17. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2936, išduotas 1929 06 26.

Smailys

Pranas, Domo sūnus

Gimė 1893 10 15 Vilkelių k. Naujamiesčio vls. (Panevėžio r.). Mirė 1919 08 03. Tarnavo nuo 1919 01 16. Mirė karo ligoninėje. Apdov. prašė brolis Petras, gyv. Vilkelių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3684, išduotas 1929 08 21.

Smalenskas

Petras, Miko sūnus

Gimė 1899 06 03 Oželių k. Paežerių vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo 1919 03 11–1922 10 20. 1928 m. gyv. Šiaulių aps. Joniškio mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2300, išduotas 1929 04 24.

Smalietis

Juozas, Kazio sūnus

Gimė 1897 02 02 Ramongalių k. Vabalninko vls. (Biržų r.). Tarnavo 1919 01 12–1921 05 15. 1926 m. buvo išvykęs į Argentiną. 1931 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8439, išduotas 1932 05 31.

Smalys

Jurgis, Antano sūnus

Gimė 1894 10 06 Baisogalos mstl. Baisogalos vls. (Radviliškio r.). Ats. vyr. puskarininkis. Tarnavo 1919 03 16–1920 03 14. 1930 m. gyv. Kaišiadorių mst., dirbo I nuovadoje policininku. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4842, išduotas 1930 04 28.

Smalskis

Antanas, Motiejaus sūnus

Gimė 1904 03 24 Patapurių k. Pušaloto vls. (Pasvalio r.). Tarnavo 1920 10 25–1922 10 17. 1930 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6331, išduotas 1931 02 25.

Smalstys

Kazys, Teresės sūnus

Gimė 1899 05 24 Čižų k. Kamajų vls. (Rokiškio r.). Metrikuose – Smalskys. Tarnavo 1919 10 14–1922 10 04. 1930 m. gyv. Rokiškio aps. Pandėlio vls. Elniškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7421, išduotas 1931 10 10.

Smetona

Adomas, Motiejaus sūnus

Gimė 1901 03 10 Latvijoje, Liepoja. Mirė 1942. Ats. ltn. Tarnavo 1918 12 25–1923 12 31 ulonų p. 1919 m. baigė Karo m-klą. Dalyvavo mūšiuose su bermontininkais ir lenkais. 1937 m. gyv. Kaune. Baigė Meno m-klą. 1941 m. suimtas. Žuvo lageryje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5038, išduotas 1930 05 30.

Smetona

Antanas, Jono sūnus

Gimė 1874 08 10 Užulėnio k. Taujėnų vls. (Ukmergės r.). Mirė 1944 01 09 JAV, Klyvlende. Lietuvos visuomenės ir valstybės veikėjas, publicistas, 1919-1920, 1926-1940 Lietuvos prezidentas. LKKSA – Sav., Karių savanorių komisija 1928 04 03 pripažino savanoriu (1928 04 20 raštas A. Smetonai). Apdovanojimo liudijimas Nr. 1.

Smilga

Stasys, Kosto sūnus

Gimė 1877 05 17 Kantališkių plv. Garliavos vls. (Kauno r.). Ats. viršila. Tarnavo 1919 02 14,1921 03 08. 1930 m. gyv. Garliavos vls. Birutės k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5666, išduotas 1930 10 10.

Smilgaitis

Juozas, Juozo sūnus

Gimė 1897 01 04 Pentiškių k. Griškabūdžio vls. (Šakių r.). Mirė 1923 10 30 Galinių k. Griškabūdžio vls. (Šakių r.). motinai, gyv. Griškabūdžio vls. Galinių k. Tarnavo 1919 01 08–1921 10 19. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8930, išduotas 1932 12 28.

Smilgis

Adolfas Juozas, Antano sūnus

Gimė 1899 12 13 Mažeikių mst. (Mažeikių r.). Ats. vyr. puskarininkis. Tarnavo 1919 05 01–1921 10 ar 09 -. 1928 m. gyv. Telšių mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 248, išduotas 1928 06 14.

Smilgius

Juozas, Onos sūnus

Gimė 1895 04 01 Patašinės k. Griškabūdžio vls. (Šakių r.). Puskarininkis. Tarnavo 1919 02 14–1920 02 27. 1930 m. gyv. Vilkaviškio aps. Kybartų vls. Keturkaimio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7806, išduotas 1932 01 15.

Smolskis

Matas, Juozo sūnus

Gimė 1902 01 18 Uosos Slabadėlės k. Balbieriškio vls. (Prienų r.). Tarnavo sav. 1919 01 09–1920 03 06, pašauktu – 1923 03 01–1924 05 03. 1928 m. gyv. Balbieriškio vls. Žvyrynų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3303, išduotas 1929 07 30.

Snapaitis

Augustinas, Onos sūnus

Gimė 1899 01 16 Kidulių k. Kidulių vls. (Šakių r.). Metrikuose – Kleinys. Krikštytas Sudargo evang. liut. bažnyčioje. Tarnavo 1919 04 25–1921 10 06. 1929 m. gyv. Raudonės vls. Naukaimio k. Vadinosi nuo mažens patėvio pavarde. Kilęs iš Jurbarko vls. Švendriškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5340, išduotas 1930 07 31.

Snarskis

Feliksas, Jurgio sūnus

Gimė 1902 10 24 Panevėžyje. Tarnavo 1919 03 12–1920 12 11. Sužeistas mūšyje prie Dauguvos. Gyv. Kaune, dirbo geležinkelio sandėlyje. 1930 m. gavo žemės Šiaulių aps. Linkuvos vls. Pamūšio k. 1929 m. gyv. Panevėžio mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2752, išduotas 1929 05 31.

Snarskis

Valerijonas, Petro sūnus

Gimė 1896 03 17 Biržų mst. (Biržų r.). Mirė 1960 05 23 JAV, Čikaga. Ats. kapitonas. Tarn. nuo 1919 03 06 Panevėžio batalione. dalyvavo mūšiuose visuose frontuose. Nuo 1924 04 10 tarn. 8 p.p. 1926 m. paleistas į atsargą. 1927–40 dirbo finansų revizoriumi ir inspektoriumi. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6399, išduotas 1931 02 25.

Sneigis

Feliksas, Antano sūnus

Gimė 1902 05 18 Kalnėnų k. Tirkšlių vls. (Mažeikių r.). Tarnavo sav. 1920 11 09–1921 12 28, pašauktu – 1922 12 06–1923 12 04. 1928 m. gyv. Tirkšlių vls. Daubarų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 804, išduotas 1928 08 29.

Sniečkus

Antanas, Antano sūnus

Gimė 1902 04 10 Buožių k. Plokščių vls. (Šakių r.). Tarnavo sav. 1920 02 14–1921 02 18, pašauktu – 1922 12 04–1923 03 06. 1933 m. gyv. Paežerėlių vls. Ilguvos k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9662, išduotas 1935 10 15.

Sniečkus

Juozas Apolinaras, Juozo sūnus

Gimė 1897 01 31 Pustelninkų k. Būblelių vls. (Šakių r.). Radio telegrafistas. Karo valdininkas (nuo 1919 09 02). Tarnavo nuo 1919 01 20. 1924 12 13 paleistas eiti aukštojo mokslo. 1928 m. gyv. ŽŪA Dotnuvoje. 1931–1944 m. miškininkas. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją. Apdovanojimo liudijimas Nr. 533, išduotas 1928 08 14.

Snieška

Antanas, Vlado sūnus

Gimė 1901 01 10 Panevėžyje. Tarnavo 1919 03 27–1920 07 01. 1929 m. gyv. Panevėžio aps. Naujamiesčio vls. Gustonių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2899, išduotas 1929 06 26.

Snieška

Mykolas, Kazės sūnus

Gimė 1898 08 11 Kaune. Tarnavo 1919 02 21–1921 11 06. 1930 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7029, išduotas 1931 06 25.

Snieška

Balys, Adomo sūnus

Gimė 1896 02 10 Pilionių k. Gudžiūnų vls. (Kėdainių r.). Tarnavo 1919 08 10–1922 10 14. 1929 m. gyv. Kėdainių mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7531, išduotas 1931 11 09.

Snitkus

Jonas, Prano sūnus

Gimė 1891 06 26 Šedbarų k. Tytuvėnų vls. (Kelmės r.). Tarnavo 1919 04 04–1920 06 16. 1930 m. gyv. Tauragės aps. Švėkšnos vls. Kalkiškio k., dirbo plento sargu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8278, išduotas 1932 04 30.

Sodaitis

Antanas, Juozo sūnus

Gimė 1899 09 19 Slabados k. Jiezno vls. (Prienų r.). Tarnavo 1919 08 10–1922 01 06. Apdov. Vyčio Kryžiumi. 1928 m. gyv. Ūdrijos vls. Tamuliškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1898, išduotas 1929 03 23.

Sodnaitis

Stasys, Antano sūnus

Gimė 1895 09 06 Kaune. Vyčio Kryžiaus kavalierius. Tarnavo 1919 01 05–1920 02 07. 1929 m. gyv. Kauno aps. Garliavos vls. Žagariškių k., kur gavo žemės. Pasistatė namą. Tarnavo krim. policijoje. LKKSA – apdov. sav. medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5664, išduotas 1932 10 10.

Sokalinskas

Alfonsas, Adomo sūnus

Gimė 1901 07 16 Miškiniškės (Eiriogalos) vns. Žaslių vls. (Kaišiadorių r.). Tarnavo sav. 1919 04 30–1920 06 16, pašauktu – 1924 01 13–1925 04 07. 1928 m. gyv. Žaslių stotyje, Talpūnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2588, išduotas 1929 05 31.

Sokolovas

Aleksiejus, Zacharo sūnus

Gimė 1897 03 17 Išorų k. Turžėnų vls. (Jonavos r.). Tarnavo 1919 04 03–1921 09 25. Apdov. Vyčio Kryžiaus ordinu (Nr. 255). 1929–1931 m. dirbo Kaune vežiku Karo ligoninėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3679, išduotas 1929 08 21.

Sokolovas

Jonas, Jurgio sūnus

Gimė 1903 01 18 Pažižmės k. Kuršėnų vls. (Šiaulių r.). Grandinis. Tarnavo 1920 11 30–1922 01 14, pašauktu – 1924 12 01–1925 12 07. 1932 m. Šakių aps. Paežerėlių vls. Svetošinos k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8486, išduotas 1932 05 31.

Soloveškinas

Jonas, Grigorijaus sūnus

Gimė 1896 I p. Jonavos mst. (Jonavos r.). Tarnavo 1919 05 17–1922 01 15. 1935 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9568, išduotas 1935 01 22.

Soltonas

Juozas, Vlado sūnus

Gimė 1896 02 21 Blandžių k. Pernaravos vls. (Kėdainių r.). Tarnavo 1919 03 16–1921 11 23. 1930 m. gyv. Ariogalos vls. Algimantų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6697, išduotas 1931 04 21.

Songaila

Juozas, Mato sūnus

Gimė 1896 02 16 Pakuprių k. Kražių vls. (Kelmės r.). Tarnavo 1919 01 10–1921 11 28. 1928 m. gyv. Kražių vls. Grinių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1549, išduotas 1929 02 19.

Songaila

Juozas, Juozo sūnus

Gimė 1901 04 16 Šaukėnų mstl. Šaukėnų vls. (Kelmės r.). Grandinis. Tarnavo 1919 06 29–1922 01 15. 1928 m. gyv. Kuršėnų vls. Bijunėlių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1697, išduotas 1929 02 19.

Sorpirštis

Stasys, Vinco sūnus

Gimė 1896 05 08 Trakiškių k. Marijampolės vls. (Marijampolės r.). Grandinis. Tarnavo 1919 02 19–1921 07 18. 1929 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5329, išduotas 1930 06 25.

Spagys

Aleksandras, Jono sūnus

Gimė 1897 05 12 Tarvydų k. Žarėnų vls. (Telšių r.). Mirė 1919 08 24. motinai Onai, gyv. Tarvydų k. Tarnavo nuo 1919 06 30. Mirė nuo ligos tarnaudamas. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9221, išduotas 1933 06 30.

Spangelevičius

Antanas, Antano sūnus

Gimė 1898 11 12 Stainiškės k. Barzdų vls. (Šakių r.). Mirė 1919 10 23. tėvui, gyv. Stainiškių k. Tarnavo 1919 01 22–1919 09 23, paleistas dėl silpnos sveikatos. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4231, išduotas 1929 11 21.

Speičys

Jonas Petras, Antano sūnus

Gimė 1892 08 16 Bajorų k. Skapiškio vls. (Kupiškio r.). Tarnavo 1919 02 01–1920 02 12. 1929 m. gyv. Panemunėlio vls. Jonavos vns. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2655, išduotas 1929 05 31.

Speičys

Kazys, Andriaus sūnus

Gimė 1891 04 02 Juodpėnų k. Šimonių vls. (Kupiškio r.). Mirė 1922 12 13 Juodpėnų k. Šimonių vls. (Kupiškio r.). Tarnavo 1919 07 12–1920 10 06. Apdov. prašė sesuo Marijona Speičytė-Ridikienė, gyv. Juodpėnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9525, išduotas 1934 10 31.

Sperauskas

Antanas

Gimė 1899 02 08 Kuodžių k. Sintautų vls. (Šakių r.). Mirė 1999 04 27 JAV, Woodhaven. Įstojo sav. 1919, 1920 03 pasiųstas į Karo m-klą, ją baigė 1920 10 17. Nuo 1937 gen. št. plk. ltn. 1941 iš RA pasitraukė 1941–1944 kelių inžinierius Kaune. 1944 m. pasitraukė į užsienį.

Sperauskas

Antanas Juozas, Onos sūnus

Gimė 1896 09 27 Mažiškės k. Griškabūdžio vls. (Šakių r.). Tarnavo 1919 03 20–1921 11 17. 1929 m. gyv. Griškabūdžio vls. Vidgirių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3292, išduotas 1929 07 30.

Spiečius

Alfonsas, Gabrieliaus sūnus

Gimė 1891 Padysnio k. Tverečiaus vls. (Ignalinos r.). Tarnavo 1919 11 06–1922 04 10. Gyv. Anykščių vls. Lašynių vns. Pareiškime rašė, kad gimęs 1895 m., bet dėl gimtinės okupacijos metrikų negalėjo pristatyti. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9164, išduotas 1933 04 30.

Spirikavičius

Vladas, Aleksandro sūnus

Gimė 1897 02 16 Žvikų k. Subačiaus vls. (Kupiškio r.). Mirė 1945 Šilagalio k. Velžio vls. (Panevėžio r.). Tarnavo 1919 06 02–1921 11 17. 1928 m. gyv. Panevėžio mst. Nužudytas. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1041, išduotas 1928 10 20.

Spirikavičius

Petras, Antano sūnus

Gimė 1886 01 16 Mikniūnų k. Panevėžio vls. (Panevėžio r.). Metrikuose – Spirkavičius. Tarnavo 1919 03 11–1920 03 28. 1928 m. gyv. Piniavos vls. Karsakiškio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2757, išduotas 1929 05 31.

Spirikevičius

Vladas, Antano sūnus

Gimė 1897 11 01 Panevėžyje. Mirė 1919 07 16 Rokiškio mst. (Rokiškio r.). Metrikuose – Spirkavičius. motinai Spirikavičienei-Baltrūnienei Onai, gyv. Panevėžyje. Įstojo sav. 1919 05 23. Mirtinai sužeistas 1919 06 28 mūšyje su bolševikais. Mirė apskrities ligoninėje nuo žaizdų. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6398, išduotas 1931 02 25.

Sprangauskas

Kazys, Simono sūnus

Gimė 1895 11 21 Kaune. Mirė 1948 Rusijoje, Krasnojarsko kr. Plk. ltn. Įstojo 1918 12 01 Vilniuje. Apdov. Vyčio Kryžiumi. 1940 m. – brig. generolas. 1941 m. represuotas. Apdovanojimo liudijimas Nr. 127, išduotas 1928 05 30.

Sprindis

Povilas, Kazio sūnus

Gimė 1900 01 10 Debeikių mstl. Debeikių vls. (Anykščių r.). Tarnavo 1919 06 01–1921 12 01. 1928 m. gyv. Ukmergės mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2838, išduotas 1929 06 26.

Spudikas

Emilis, Motiejaus sūnus

Gimė 1898 04 26 Marijampolės mst. (Marijampolės r.). Puskarininkis. Tarnavo 1919 01 02–1921 12 22. 1931 m. gyv. Marijampolės mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8204, išduotas 1932 03 31.

Spurskis

Julijonas, Adomo sūnus

Gimė 1896 10 15 Ilčiūnų k. Subačiaus vls. (Kupiškio r.). Tarnavo 1919 06 10–1921 11 24. 1930 m. gyv. Raguvos vls. Mariamboro dvare. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7315, išduotas 1931 08 31.

Sribikė

Pranas, Modesto sūnus

Gimė 1898 10 23 Ilgalaukių k. Vabalninko vls. (Biržų r.). Tarnavo 1919 02 15–1921 10 26. 1931 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7471, išduotas 1931 10 28.

Sriubas

Jonas, Prano sūnus

Gimė 1890 07 16 Kurklių dv. Anykščių vls. (Anykščių r.). Tarnavo 1919 06 11–1920 09 05, paleistas kaip sužeistas. 1929 m. gyv. Ukmergės aps. Gelvonų vls. Pakulniškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2586, išduotas 1929 06 26.

Sriubas

Jonas, Jurgio sūnus

Gimė 1899 05 06 Niūronių k. Anykščių vls. (Anykščių r.). Tarnavo 1919 06 10–1921 03 12. 1930 m. gyv. Ukmergės aps. Gelvonų vls. Pakalniškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1973, išduotas 1929 03 26.

Sriubas

Juozas, Antano sūnus

Gimė 1902 02 24 Sindrių k. Debeikių vls. (Anykščių r.). Tarnavo 1919 06 17–1920 06 22. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 861, išduotas 1928 08 31.

Sruoga

Kazys, Prano sūnus

Gimė 1899 03 16 Baibokų k. Vabalninko vls. (Biržų r.). 1919 m. 1 mėn. dirbo Kuršėnų aps. viršininku. Karo valdininkas. Tarnavo 1919 10 28–1922 08 05. Nuo 1929 m. tarnavo Finansų ministerijoje. 1931 m. gavo sklypą Kauno m. Slabadoje. Ekonomistas. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7516, išduotas 1931 11 06.

Sruoginis

Vincas, Kazio sūnus

Gimė 1890 10 13 Liaudenskų k. Jankų vls. (Šakių r.). Adm. kpt. Baigė Veiverių mokytojų seminariją 1912 m. ir LU Teisių f-to Teisių sk. Tarnavo 1918 12 11–1932 06 15, paleistas dėl ligos į dimisiją. 1929–1932 m. buvo Šiaulių artilerijos sandėlio viršininku. Apdovanojimo liudijimas Nr. 52, išduotas 1928 04 23.

Stacevičius

Jonas, Juozo sūnus

Gimė 1894 Giraitės k. Varėnos vls. (Varėnos r.). Tarnavo 1920 01 24–1921 05 01. 1929 m. gyv. Trakų aps. Onuškio vls. Kęstučių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2931, išduotas 1929 06 26.

Stackevičius

Juozas, Antano sūnus

Gimė 1895 08 28 Užunevėžių k. Raguvos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo 1919 05 18–1920 05 06. 1929 m. gyv. Raguvos vls. Užunevėžių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3729, išduotas 1929 10 21.

Stačiokas

Kazys, Juozo sūnus

Gimė 1900 10 28 Mačiuliškių k. Mikališkių vls. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. nuo 1919 09 22, pašauktu – 1919 10 01–1922 01 08. 1930 m. gyv. Mikališkio vls. Grigailiuniškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6329, išduotas 1931 02 25.

Stačiokas

Vincas, Lauryno sūnus

Gimė 1894 05 06 Kampinių k. Gudelių vls. (Marijampolės r.). Tarnavo 1919 01 24–1920 02 16. 1932 m. gyv. Kauno mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8883, išduotas 1932 11 30.

Stačiukaitis

Matas, Jono sūnus

Gimė 1900 09 07 Kaune. Tarnavo sav. nuo 1919 03 24, pašauktu – 1919 10 01–1921 10 14. 1928 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1535, išduotas 1929 02 19.

Stadalius

Juozas, Adomo sūnus

Gimė 1899 01 29 Rakauskų dv. Keturvalakių vls. (Vilkaviškio r.). Mirė 1920 09 22. Metrikuose – Stadaliukas. Tarnavo nuo 1919 02 02 2 p.p. Mūšyje pateko į lenkų nelaisvę ir ten mirė. Apdov. prašė brolis Vincas, gyv. Kvietiškio vls. Liepynų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6527, išduotas 1931 03 26.

Stadalnikas

Moizė, Jono sūnus

Gimė 1897 09 01 Genionių k. Onuškio vls. (Trakų r.). Ats. jaun. pusk. Tarnavo 1918 12 30–1921 12 05. 1930 m. gyv. Onuškio vls. Leipunkos k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5868, išduotas 1930 11 11.

Stadalnikas

Baltrus, Jono sūnus

Gimė 1899 06 11 Gaisrių k. Antanavo vls. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. nuo 1919 03 10, pašauktu – 1919 10 01–1921 11 02. 1928 m. gyv. tėviškėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1553, išduotas 1929 02 19.

Stagys

Julius, Juliaus sūnus

Gimė 1901 07 16 Bučiūnų k. Pašvitinio vls. (Pakruojo r.). Tarnavo 1919 04 08–1920 06 10, 1921 11 09–1923 11 06. 1933 m. gyv. Skaistgirio vls. Gimbučių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9151, išduotas 1933 04 26.

Staikūnas

Antanas, Juozo sūnus

Gimė 1897 12 25 Daubariškių k. Giedraičių vls. (Molėtų r.). Tarnavo 1919 05 04–1920 04 17, paleistas dėl ligos. 1930 m. gyv. Giedraičių vls. Ambražiškių dvare. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8807, išduotas 1932 10 19.

Stakauskas

Mikas, Stasio sūnus

Gimė 1902 02 22 Kaune. Tarnavo 1919 03 08–1920 08 19. 1937 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9863, išduotas 1936 10 17.

Stakauskas

Petras, Karolio sūnus

Gimė 1903 06 08 Vyžuonų mstl. Vyžuonų vls. (Utenos r.). Mirė 1922 01 21 Bajoriškių k. Daugailių vls. (Utenos r.). motinai, gyv. Daugailių vls. Bajoriškių k. Tarnavo 1919 06 12–1920 07 04. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3091, išduotas 1929 06 26.

Stakauskas

Pranas, Kazio sūnus

Gimė 1900 01 29 Ibutonių k. Krekenavos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo 1919 03 17–1921 11 05. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4981, išduotas 1930 04 30.

Stakauskas

Edvardas, Karolio sūnus

Gimė 1883 03 16 Baltarusijoje, Vidžių vls. Opso mst. Ats. grandinis. Tarnavo 1919 06 21–1921 01 19. 1928 m. gyv. Utenos aps. Daugailių vls. Bajoriškių dvare. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3028, išduotas 1929 06 25.

Stakauskas

Mikas, Jurgio sūnus

Gimė 1898 10 16 Šešuolėlių I k. Širvintų vls. (Širvintų r.). Tarnavo 1919 07 15–1922 01 11. 1932 m. gyv. Gelvonų vls. Pakulniškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9445, išduotas 1934 03 12.

Stakys

Pranas, Vinco sūnus

Gimė 1901 01 24 Lipšio dv. Debeikių vls. (Anykščių r.). Tarnavo 1919 06 01–1920 06 13. 1928 m. gyv. Vyžuonų vls. Dobrovolės dvare. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2392, išduotas 1929 05 31.

Stakys

Kazys, Vinco sūnus

Gimė 1899 11 20 Gojaus k. Anykščių vls. (Anykščių r.). Tarnavo 1919 06 01–1921 10 29. 1931 m. gyv. Molėtų vls. Ulžių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7805, išduotas 1932 01 15.

Stakniūnas

Vaclovas, Kazio sūnus

Gimė 1901 01 24 Kaune. Tarnavo sav. nuo 1919 06 01, pašauktu – 1920 11 11–1922 04 01. Gyv. Kaune, nuo 1922 m. dirbo Mokesčių departamente. Apdovanojimo liudijimas Nr. 974, išduotas 1928 09 29.

Stalgys

Antanas, Mato sūnus

Gimė 1899 06 06 Bardauskų k. Gižų vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo 1919 03 22–1922 11 30. 1928 m. gyv. Alytaus aps. Daugų mst., kur tarnavo policininku. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2391, išduotas 1929 05 31.

Stalgys

Antanas, Juozo sūnus

Gimė 1901 12 26 Rūdos k. Gižų vls. (Vilkaviškio r.). Grandinis. Tarnavo sav. 1919 01 26–1920 03 19, pašauktu – 1921 11 01–1922 12 16. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8485, išduotas 1932 05 31.

Stalilionis

Jonas, Petro sūnus

Gimė 1894 08 11 Pakuodžiupių k. Piniavos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo 1919 05 24–1920 05 28. 1929 m. gyv. tėviškėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2629, išduotas 1929 05 31.

Stalinkevičius

Antanas, Petro sūnus

Gimė 1893 Baltarusijoje, Vileikos mst. Tarnavo 1919 05 06–1920 05 05. 1928 m. gyv. Panevėžio mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1231, išduotas 1928 10 31.

Stalioraitis

Petras, Stasio sūnus

Gimė 1893 08 20 Kvietiškio dv. Kvietiškio vls. (Marijampolės r.). Mirė 1920 01 30. Tarnavo nuo 1919 10 29. Sužeistas mūšyje su bermontininkais mirė R. Kryžiaus ligoninėje. Apdov. prašė sesuo Ona Stalioraitytė-Žemaitienė, gyv. Alvito vls. Bučiūnų dvare. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8402, išduotas 1932 05 14.

Staliulionis

Jurgis, Igno sūnus

Gimė 1891 04 15 Eitekonių k. Žiežmarių vls. (Kaišiadorių r.). Tarnavo 1920 07 22–1921 07 26. 1928 m. gyv. Kaišiadorių vls. Palypių vns. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1834, išduotas 1929 03 23.

Stalnionis

Jokūbas, Karolio sūnus

Gimė 1893 07 23 Bučiškių k. Alantos vls. (Molėtų r.). 1937 04. Tarnavo 1919 01 03–1920 01 03. 1928 m. gyv. Molėtų vls. Bijutiškių k. (Dvare). Apdovanojimo liudijimas Nr. 2457, išduotas 1929 05 31.

Stanaitis

Simas, Juozo sūnus

Gimė 1901 12 18 Butviliškių k. Slavikų vls. (Šakių r.). Mirė 1919 10 19. motinai Ievai, gyv. Butviliškių k. Tarnavo nuo 1919 05 24. Išvykus frontan prieš lenkus dingo be žinios. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3736, išduotas 1929 10 21.

Stanaitis

Simas, Juozo sūnus

Gimė 1898 11 27 Žemosios Panemunės mstl. Paežerėlių vls. (Šakių r.). Mirė 1994 09 24 Kaune. Kpt. 1919 01 26 sav. įstojo į Karo aviacijos m-klą. Lakūnas, dalyv. lenkų fronte, 1921 ir 1928 m. tarnybinių skridimų metu buvo sužeistas. 1930 03 01 paleistas iš kairuomenės, 1941 represuotas į Sverdlovsko sr. Apdovanojimo liudijimas Nr. 745, išduotas 1928 08 29.

Stanaitis

Petras, Karolio sūnus

Gimė 1902 Navickų k. Antnemunio vls. (Alytaus r.). Tarnavo nuo 1919 01 03. 1928 m. gyv. Ūdrijos vls. Šnekučių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 174, išduotas 1928 05 30.

Stancelis

Kazys, Kazio sūnus

Gimė 1903 03 04 Girvainių k. Laukuvos vls. (Šilalės r.). Tarnavo 1919 02 10–1920 06 09. 1930 m. gyv. Laukuvos vls. Vabolų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8885, išduotas 1932 11 30.

Stancikas

Stasys, Petro sūnus

Gimė 1899 08 16 Lazduonėnų k. Vainuto vls. (Šilutės r.). Tarnavo 1919 02 01–1921 11 11. Prieš keletą metų išvyko į Braziliją ir grįžo 1937 m. ir apsigyveno Lazdūnėnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10255, išduotas 1940 06 05.

Stančikas

Povilas, Juozo sūnus

Gimė 1894 01 03 Lenkijoje, Augustavo mst. Puskarininkis. Tarnavo 1919 01 18–1920 05 01, mobilizuotas 1920 11 05–1921 01 31. 1929 m. gyv. Mažeikiuose, dirbo valdininku Mažeikių muitinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5917, išduotas 1930 11 11.

Stančikas

Česlovas, Juozo sūnus

Gimė 1900 07 10 Kudirkos Naumiesčio mst. (Šakių r.). Tarnavo 1919 02 24–1921 10 26. 1928 m. gyv. Rokiškio aps. Juodupės vls. Ilzenbergo pereiname punkte. 1937 m. gyv. Kaune, telefono tarnautojas. Dirbo muitinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 687, išduotas 1928 08 29.

Stančikas

Antanas, Miko sūnus

Gimė 1897 08 20 Stančikų k. Semeliškių vls. (Trakų r.). Puskarininkis. Tarnavo 1919 02 10–1921 05 21. 1930 m. gyv. Trakų aps. Onuškio mst. Dalyvavo aktyviai įvedant lietuviškas pamaldas. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7474, išduotas 1931 10 28.

Stančius

Leonas, Leono sūnus

Gimė 1899 05 16 Vilkių k. Telšių vls. (Telšių r.). Ats. leitenantas. Sav. nuo 1919 02 23. Baigė Karo m-klą. 1923 m. paleistas į atsargą. Tarnavo pasienio policijoje iki 1940 m. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2640, išduotas 1929 05 31.

Staneika

Juozas, Andriaus sūnus

Gimė 1897 04 18 Ambrasų k. Barzdų vls. (Šakių r.). Tarnavo sav. 1919 02 17–1921 10 26, virštarnybiniu – 1923 06 20–1927 08 01. 1936 m. gyv. Telšių mst. Jo brolis Vincas, g. 1905, nukautas mūšyje ties Suviekais. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10158, išduotas 1939 01 31.

Staneika

Vincas, Andriaus sūnus

Gimė 1895 05 25 Ambrasų k. Barzdų vls. (Šakių r.). Mirė 1919 06 12. motinai Petronėlei, gyv. Šiaulių mst. Tarnavo nuo 1919 02 02. Dingo mūšyje prieš bolševikais ties Suvieku. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8447, išduotas 1932 05 31.

Staneika

Juozas, Miko sūnus

Gimė 1897 11 29 Kuro k. Lekėčių vls. (Šakių r.). Tarnavo 1919 01 20–1920 03 22. 1932 m. gyv. Kauno aps. Vilkijos vls. Jagminiškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8437, išduotas 1932 05 31.

Stanelis

Jonas, Mykolo sūnus

Gimė 1894 11 09 Geisteriškių k. Keturvalakių vls. (Vilkaviškio r.). Mirė 1919 04 05. Tarnavo nuo 1919 02 05 1 p.p. Nukautas fronte kovoje su bolševikais prie Bobriškio. Apdov. prašė sesuo Antanina Stanelytė, gyv. Keturvalakių vls. Palaimos k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7894, išduotas 1932 02 15.

Stanelis

Antanas, Simono sūnus

Gimė 1900 04 03 Šiaulių mst. (Šiaulių r.). Tarnavo 1919 06 16–1923 03 28. 1936 m. gyv. Tauragės mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9996, išduotas 1937 05 28.

Stanevičius

Petras, Karolio sūnus

Gimė 1897 Vilkininkų k. Leipalingio vls. (Lazdijų r.). Tarnavo 1918 12 28–1921 11 03. 1929 m. gyv. Nedzingės vls. ir mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3664, išduotas 1929 08 21.

Stanevičius

Kazys, Antano sūnus

Gimė 1897 06 02 Laumėnų k. Aukštosios Panemunės vls. (Kauno r.). Puskarininkis. Tarnavo 1919 06 15–1921 12 10. Apdov. Vyčio Kryžiumi (1919 11 28). 1931 m. gyv. A. Panemunės vls. Raguolių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8203, išduotas 1932 03 31.

Stanevičius

Kazys, Kazio sūnus

Gimė 1895 12 20 Juodupės vns. Aukštadvario vls. (Trakų r.). Mirė 1919 06 25. tėvui, gyv. Alytaus aps. Jiezno mst. Įstojo 1919 02 19. Mirė tarnaudamas nuo šiltinės. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8044, išduotas 1932 03 29.

Stangvilas

Kasparas, Kazio sūnus

Gimė 1897 07 08 Barzdžių k. Šimkaičių vls. (Jurbarko r.). Vyčio Kryžiaus kavalierius (Nr. 582, 1919 11 22). LKKSA – (Metrikuose – Skedvilas.) apdov. sav. medaliu, liud. išd. Tarnavo 1919 01 23–1921 10 07. Buvo lenkų nelaisvėje, buvo sužeistas. 1930 m. gyv. Jurbarko vls. Dargių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8047, išduotas 1932 02 09.

Stanikas

Juozas Napoleonas, Jokūbo sūnus

Gimė 1899 07 13 JAV, Ohajo valstija, Klyvlendas. Kilęs iš Panevėžio aps. Pumpėnų vls. ir mst. Tarnavo 1919 07 01–1922 04 15. 1928 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3100, išduotas 1929 06 26.

Stanikas

Povilas, Juozo sūnus

Gimė 1889 04 11 Pabiržulio k. Varnių vls. (Telšių r.). Ats. viršila. Tarnavo 1919 02 17–1924 01 01. 1930 m. gyv. Šiaulių aps. Tryškių vls. Pabalvės dvare. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6760, išduotas 1931 04 31.

Stanikas

Povilas, Alekso sūnus

Gimė 1898 03 19 Surviliškio k. Velžio vls. (Panevėžio r.). Tarnavo 1919 05 26–1921 10 20. 1931 m. gyv. Raguvos vls. Bajoriškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8489, išduotas 1932 05 31.

Stanikas

Petras, Juozo sūnus

Gimė 1893 06 05 Palėvenės dv. Kupiškio vls. (Kupiškio r.). Tarnavo 1919 08 02–1920 04 03, paleistas dėl ligos. 1930 m. gyv. Aukštaičių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5863, išduotas 1930 11 11.

Stanikūnas

Jonas, Martyno sūnus

Gimė 1899 07 28 Vyplių k. Vadoklių vls. (Panevėžio r.). Mirė 1920 08 04. tėvui, gyv. Vyplių k. Tarnavo nuo 1919 03 26. Užsimušė šokdamas iš traukinio. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9156, išduotas 1933 04 26.

Stanikūnas

Kostas, Adomo sūnus

Gimė 1901 12 13 Vyplių k. Vadoklių vls. (Panevėžio r.). Tarnavo 1919 03 26–1920 04 07. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3129, išduotas 1929 06 26.

Stanikūnas

Petras, Jono sūnus

Gimė 1900 03 12 Venslaviškių k. Velžio vls. (Panevėžio r.). Tarnavo 1919 04 15–1921 10 29. 1928 m. gyv. Panevėžio vls. Venslaviškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 826, išduotas 1928 08 29.

Stanionis

Jurgis, Valerijono sūnus

Gimė 1900 02 24 Aristavo dv. Kėdainių vls. (Kėdainių r.). Tarnavo 1919 03 06–1921 10 13. 1929 m. gyv. Dotnuvos vls. Šalčmirių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4840, išduotas 1930 04 28.

Stanionis

Antanas, Kazio sūnus

Gimė 1893 Mišiskių I (Zastenkos) k. Nemajūnų vls. (Prienų r.). Tarnavo 1919 01 07–1920 03 15. 1928 m. gyv. Stakliškių vls. Gerulių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1551, išduotas 1929 02 19.

Stanys

Matas, Andriaus sūnus

Gimė 1883 02 02 Gegužinių k. Šimonių vls. (Kupiškio r.). Tarnavo 1919 04 23–1920 04 30. 1930 m. gyv. Kupiškio vls. Žvirių vns. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6228, išduotas 1931 01 22.

Stanislavavičius

Aleksas, Silvestro sūnus

Gimė 1900 02 02 Bakainių k. Surviliškio vls. (Kėdainių r.). Grandinis. Tarnavo 1919 03 14–1922 08 01. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5021, išduotas 1930 05 31.

Stanislovaitis

Antanas, Martyno sūnus

Gimė 1895 08 17 Jenčių k. Lekėčių vls. (Šakių r.). Tarnavo 1919 01 13–1921 10 07. 1930 m. gyv. Šakių aps. Paežerėlių vls. Ilguvos k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7310, išduotas 1931 08 31.

Stanislovaitis

Mečius, Antano sūnus

Gimė 1903 12 22 Švendrių plv. Šiaulių vls. (Šiaulių r.). Puskarininkis. Tarnavo 1919 06 05–1921 04 20, paleistas dėl ligos. 1931 m. gyv. Pagėgiuose. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7895, išduotas 1932 02 15.

Stanislovaitis

Antanas Stasys, Martyno sūnus

Gimė 1896 02 16 Zapyškio plv. Zapyškio vls. (Kauno r.). Tarnavo 1919 01 14–1920 01 28. 1931 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8157, išduotas 1932 03 29.

Stanišauskas

Jonas, Antano sūnus

Gimė 1896 11 01 Prapymo k. Kvėdarnos vls. (Šilalės r.). Puskarininkis. Tarnavo sav. nuo 1919 02 06, pašauktu – 1919 10 01–1924 06 01. 1930 m. gyv. Jonavos mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8651, išduotas 1932 06 22.

Stanišauskas

Liudvikas, Simo sūnus

Gimė 1890 Butrimiškių k. Alovės vls. (Alytaus r.). Mirė 1920 10 31. Tarnavo sav. nuo 1919 01 06. Mirė tarnaudamas. Prašė apdov. žmona Ieva. 1930 m. gyv. Alovės vls. Bogušiškių k. Žemę ji gavo 1923 m. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6282, išduotas 1931 02 25.

Stanišauskas

Petras, Antano sūnus

Gimė 1902 09 30 Prapymo k. Kvėdarnos vls. (Šilalės r.). Tarnavo 1920 11 16–1921 11 24. 1931 m. gyv. Kvėdarnos vls. Paragaudžio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8279, išduotas 1932 04 30.

Staniukaitis

Povilas, Antano sūnus

Gimė 1883 06 05 Paliepių k. Vaškų vls. (Pasvalio r.). Tarnavo 1918 12 17–1919 06 25. Buvęs 2 kuopos ir Vaškų būrio partizanų vadas. 1932 m. gyv. Šiaulių aps. Linkuvos vls. ir mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8884, išduotas 1932 11 30.

Staniukynas

Adolfas, Antano sūnus

Gimė 1894 03 26 Šeštokų mstl. Krosnos vls. (Lazdijų r.). Tarnavo 1920 03 19–1921 05 04. 1932 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8980, išduotas 1932 12 31.

Staniukynas

Vincas, Antano sūnus

Gimė 1900 04 28 Šeštokų mstl. Krosnos vls. (Lazdijų r.). Tarnavo sav. nuo 1919 03 24, pašauktu – 1919 10 01–1921 10 06. 1930 m. gyv. Liudvinavo vls. Naujenos k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7022, išduotas 1931 06 25.

Staniukynas

Vincas, Prano sūnus

Gimė 1886 07 10 Krosnėnų k. Krosnos vls. (Lazdijų r.). Puskarininkis. Tarnavo 1920 01 08–1922 10 09. 1933 m. gyv. Seinų aps. Kapčiamiesčio vls. Varviškės k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9248, išduotas 1933 06 30.

Staniulionis

Stasys, Jurgio sūnus

Gimė 1898 03 27 Bakaloriškių k. Onuškio vls. (Trakų r.). Tarnavo 1918 12 30–1921 11 12. 1929 m. gyv. Onuškio vls. Jukniškių vns. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3154, išduotas 1929 07 30.

Staniulis

Petras, Mykolo sūnus

Gimė 1899 02 01 Daugeliškio k. Krekenavos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo 1919 03 17–1921 10 12. 1928 m. gyv. Krekenavos vls. Daugeliškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1698, išduotas 1929 02 19.

Stanius

Juozas, Jurgio sūnus

Gimė 1900 09 30 Plaušinių k. Mosėdžio vls. (Skuodo r.). Tarnavo 1919 06 20–1921 03 21, paleistas dėl sveikatos. 1933 m. gyv. Kretingos aps. Skuodo mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9431, išduotas 1934 02 12.

Stankaitis

Antanas, Mato sūnus

Gimė 1896 05 17 Tirmėnų k. Lekėčių vls. (Šakių r.). Tarnavo 1919 09 08–1922 04 11. 1930 m. gyv. Kauno aps. Vilkijos vls. Laučagrado vns. (Gudėnų k.). Apdovanojimo liudijimas Nr. 7923, išduotas 1932 02 15.

Stankaitis

Juozas, Kotrynos sūnus

Gimė 1899 04 24 Smukučių k. Jurbarko vls. (Jurbarko r.). Metrikuose – Stankus. Grandinis. Tarnavo 1919 06 01–1921 12 01. 1929 m. gyv. Šakių mst., tarnavo IV rj. policininkų pasienyje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4232, išduotas 1930 04 15.

Stankaitis

Vincas, Jono sūnus

Gimė 1898 05 11 Meištų k. Būblelių vls. (Šakių r.). Tarnavo 1919 01 16–1921 10 16. Apdov. Vyčio Kryžiaus ordinu. 1929 m. gyv. Gelgaudiškio vls. Žygėnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3821, išduotas 1929 11 11.

Stankaitis

Vladas, Juozo sūnus

Gimė 1898 08 28 Lyduvėnų mstl. Šiluvos vls. (Raseinių r.). Tarnavo 1919 02 10–1920 10 20. 1935 m. gyv. Šiluvos vls. Zakeliškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9720, išduotas 1936 02 29.

Stankevičius

Antanas, Valerijono sūnus

Gimė 1901 11 30 Vilniuje. Sanitarijos puskarininkis. Tarnavo 1918 12 28–1922 05 05. 1922–1936 buvo Piliečių apsaug. departamento kanceliarijos vedėjas, dėl sveikatos išėjo į pensiją. Pažaislyje turėjo vasarnamį, gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 508, išduotas 1928 08 14.

Stankevičius

Antanas, Felikso sūnus

Gimė 1899 06 13 Šlapaberžės k. Dotnuvos vls. (Kėdainių r.). Tarnavo 1919 06 05–1921 10 08. 1934 m. gyv. Dotnuvos vls. Šalčmirių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9569, išduotas 1935 01 22.

Stankevičius

Jonas, Juozo sūnus

Gimė 1901 05 17 Davongalio k. Smilgių vls. (Panevėžio r.). Vyčio Kryžiaus kavalierius. LKKSA – Kilęs iš Panevėžio aps. Šeduvos vls. Prastavonių k. Adov. sav. medaliu Tarnavo 1919 04 01–1921 10 26. 1931 m. gyv. Šeduvos vls. Mažulių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7610, išduotas 1931 11 16.

Stankevičius

Antanas, Augusto sūnus

Gimė 1902 02 18 Kavarsko mst. (Anykščių r.). Adov. Tarnavo 1920 12 24–1924 01 01. 1931 m. gyv. Žemaitkiemio vls. Valtunų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7985, išduotas 1932 02 29.

Stankevičius

Alfonsas, Juozo sūnus

Gimė 1900 Mikalinos k. Leipalingio vls. (Lazdijų r.). Mirė 1942 Leipalingio mstl. Leipalingio vls. (Lazdijų r.). Vyčio Kryžiaus kavalierius. LKKSA – apdov. Tarnavo 1918 12 30–1920 08 25. 1924 m. gavo 10 ha iš Jurgeliškių dv. Gyv. Taikūnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1413, išduotas 1928 12 07.

Stankevičius

Petras, Antano sūnus

Gimė 1901 06 28 Kuciuliškių dv. Seirijų vls. (Lazdijų r.). Mirė 1931 03 10. Vyčio Kryžiaus kavalierius. Puskarininkis. Tarnavo 1919 09 09–1922 02 07. Žemę gavo iš Panemunės dv. Vaikšnoriškių palivarko – 18,7 ha. 1929 m. gyv. Vaikšnoriškių k. LKKSA – apdov. sav. medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4463, išduotas 1930 02 15.

Stankevičius

Florijonas, Jono sūnus

Gimė 1896 05 10 Gužupio vns. Pašušvio vls. (Radviliškio r.). Vyčio Kryžiaus I rūšies II laipsnio ord. kavalierius. Tarnavo 1919 01 13–1920 02 22, paleistas dėl ligos. Sužeistas kautynėse prieš bolševikus į akį, petį ir ranką. 1930 gyv. Pašušvio dv. LKKSA – apdov. sav. medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6332, išduotas 1931 06 22.

Stankevičius

Vladas, Miko Ir Onos sūnus

Gimė 1900 06 04 Murmuliškių k. Degučių vls. (Zarasų r.). Mirė 1941 06 29. Vyčio Kryžiaus kavalierius. Tarnavo 1919 07 08–1921 11 01. 1929 m. gyv. Avilių dvare. Buvo šauliu. Nušautas rusų kareivių. Apie peršovimą rašė Imbrado kunigas. LKKSA – apdov. sav. medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4230, išduotas 1929 11 21.

Stankevičius

Antanas, Igno sūnus

Gimė 1872 II p. Vilniuje. Tarnavo 1919 04 05–1923 05 23. 1932 m. gyv. A. Panemunėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9150, išduotas 1933 04 26.

Stankevičius

Albertas, Tomo sūnus

Gimė 1898 Kybeikių k. Kybartų vls. (Vilkaviškio r.). Mirė 1920 10 31. Vyčio Kryžiaus kavalierius. amotei Marei, gyv. Kibeikių k. Puskarininkis. Tarnavo 1919 02 23–1920 10 31. LKKSA – apdov. sav. medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4460, išduotas 1930 02 15.

Stankevičius

Jeronimas, Juozo sūnus

Gimė 1897 10 02 Ančlaukio (Podliubiskio) k. Pajevonių vls. (Vilkaviškio r.). Mirė 1966 Rusijoje, Krasnojarskas. Vyčio Kryžiaus kavalierius. Tarnavo 1919 03 01–1922 04 10, liktiniu puskarininkiu – 1923 03 16–1925 05 08. Teistas, 1924 12 30 atimtas pusk. laipsnis. Nuo 1936 m. gyv. Vilkaviškyje. LKKSA – apdov. sav. medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9813, išduotas 1936 07 31.

Stankevičius

Vladas, Prano sūnus

Gimė 1901 Šadžiūnų k. Veisiejų vls. (Lazdijų r.). Tarnavo 1919 02 20–1922 01 25. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1444, išduotas 1929 01 04.

Stankevičius

Juozas, Jono sūnus

Gimė 1897 03 01 Paluobių k. Griškabūdžio vls. (Šakių r.). Mirė 1919 02 10. tėvui, gyv. Kidulių vls. Kriaušaičių k. Tarnavo sav. nuo 1919 01 13. Nukautas mūšyje prieš bolševikus prie Jiezno. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6002, išduotas 1930 12 04.

Stankevičius

Mikas, Justino sūnus

Gimė 1899 03 20 Murmuliškių k. Degučių vls. (Zarasų r.). Tarnavo 1 art. p. 4 baterijoje sav. 1919 07 04–1920 10 26, pašauktu – 1921 11 19–1923 06 01. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3029, išduotas 1929 06 25.

Stankevičius

Klemensas, Jurgio sūnus

Gimė 1901 07 17 Palaukės dv. Žeimių vls. (Jonavos r.). Tarnavo 1919 05 12–1920 04 14, 1922 11 02–1924 03 01. 1932 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8737, išduotas 1932 09 30.

Stankevičius

Kazys, Prano sūnus

Gimė 1896 02 28 Jesios k. Garliavos vls. (Kauno r.). Tarnavo 1919 03 04–1921 12 02 autobatalione. 1922–1940 m. dirbo geležinkelyje Virbalyje, Kaune. 1929 m. gyv. Kauno aps. Garliavos vls. Ž. Fredoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4374, išduotas 1930 02 15.

Stankevičius

Jurgis, Jono sūnus

Gimė 1895 04 24 Murmuliškių k. Degučių vls. (Zarasų r.). Tarnavo 1919 07 08–1920 07 09. 1929 m. gyv. Ežerėnų aps. Dusetų vls. (Buv. Liūbiškių dvare) Midučių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4113, išduotas 1929 11 21.

Stankevičius

Jurgis, Vinco sūnus

Gimė 1902 05 07 Kėpštų k. Kidulių vls. (Šakių r.). Mirė 1922 05 07 Kėpštų k. Kidulių vls. (Šakių r.). Marijonai Stankevičienei, gyv. Šakių aps. Gelgaudiškio vls. Debitų k. Tarnavo 1919 04 01–1920 04 04. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8617, išduotas 1932 06 16.

Stankevičius

Jurgis, Antano sūnus

Gimė 1897 Seibavo k. Kalvarijos vls. (Marijampolės r.). Mirė 1926 05 30 Seibavo k. Kalvarijos vls. (Marijampolės r.). Gyv. Kalvarijos vls. Seibavos k. Grandinis. Tarnavo 1919 01 11–1921 12 02. Apdovanojimo liudijimas išduotas tėvui. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9700, išduotas 1936 01 31.

Stankevičius

Jurgis, Andriaus sūnus

Gimė 1901 04 17 Rumšiškių mstl. Rumšiškių vls. (Kaišiadorių r.). Tarnavo 1919 09 04–1922 01 11. Už dalyvavimą kareivių sukilime areštuotas 1920 02 25. Teismo 1920 05 16 išteisintas. 1936 m. gyv. Marijampolės aps. Prienų mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9823, išduotas 1936 08 07.

Stankevičius

Juozas, Antano sūnus

Gimė 1899 08 10 Žaltynų k. Sintautų vls. (Šakių r.). Tarnavo 1919 08 06–1922 04 15. 1929 m. gyv. Kybartų vls. Peletrūnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5022, išduotas 1930 05 31.

Stankevičius

Juozas, Karolio sūnus

Gimė 1902 03 08 Tretiakavos k. Kruonio vls. (Kaišiadorių r.). Tarnavo 1920 06 17–1922 10 07. 1930 m. gyv. Argentinoje. Apdov. prašė žmona Stasė, gyv. Aukštadvario vls. Karapulio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6699, išduotas 1931 04 21.

Stankevičius

Mykolas, Mykolo sūnus

Gimė 1890 09 29 Gudžionių k. Jonavos vls. (Jonavos r.). Vet. puskarininkis. Tarnavo 1919 02 18–1922 11 09. 1928 m. gyv. Trakų aps. Aukštadvario mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1902, išduotas 1929 03 23.

Stankevičius

Antanas, Kazio sūnus

Gimė 1899 02 12 Marijampolės mst. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. nuo 1919 02 05, pašauktu – 1919 10 01–1922 10 09. 1928 m. gyv. Marijampolės mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1896, išduotas 1929 03 26.

Stankevičius

Ignas, Stepo sūnus

Gimė 1894 07 13 Gubernijos dv. Šiaulių vls. (Šiaulių r.). Tarnavo 1919 10 04–1922 05 28. Per neatsargumą nušovė savo dalies kareivį. Nubaustas 1920 m. 1 metams drausmės dalyje. 1931 m. gyv. Argentinoje, įgaliojo brolį Bronių gauti sav. kūrėjo pažymėjimą. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8886, išduotas 1932 11 20.

Stankevičius

Bronius, Kazio sūnus

Gimė 1895 06 02 Vilniuje. Puskarininkis. Tarnavo 1921 02 14–1921 02 24. Buvo sužeistas. 1921–1926 m. dirbo vidaus policijoje. Žemės gavo Trakų aps. Semeliškių vls. Bijūnų k. 1936 m. gyv. Kauno aps. Garliavos vls. Žagariškių vns. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5515, išduotas 1930 08 11.

Stankevičius

Bronius, Liongino sūnus

Gimė 1883 04 10 Veiverių k. Telšių vls. (Telšių r.). Puskarininkis. Tarnavo 1919 04 10–1921 06 05. 1930 m. gyv. Telšių aps. ir vls. Dirkstelių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7041, išduotas 1931 06 25.

Stankevičius

Antanas, Antano sūnus

Gimė 1894 10 25 Panovių (Oškinės) k. Slavikų vls. (Šakių r.). Tarnavo 1919 07 01–1920 07 20. 1928 m. gyv. Paežerėlių vls. Kriukų mst., vėliau Lukšių vls. ir k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3172, išduotas 1929 07 30.

Stankevičius

Antanas, Simo sūnus

Gimė 1896 01 30 Jurbarko mst. (Jurbarko r.). Tarnavo 1919 01 23–1921 10 11. 1929 m. gyv. Jurbarko vls. ir kaime. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4987, išduotas 1930 04 30.

Stankevičius

Antanas, Miko sūnus

Gimė 1900 08 04 Barštinės k. Sasnavos vls. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. nuo 1919 03 16, pašauktu – 1919 10 01–1921 11 01. 1929 m. gyv. Antanavo vls. Rūdupio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3973, išduotas 1929 11 13.

Stankevičius

Aleksas, Vytauto sūnus

Gimė 1902 08 24 Ukmergės mst. (Ukmergės r.). Puskarininkis. Tarnavo 1919 05 01–1921 08 10. 1928 m. gyv. Tauragės mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 863, išduotas 1928 08 31.

Stankevičius

Aleksas, Andriaus sūnus

Gimė 1903 01 30 Žiežmarių vls. (Kaišiadorių r.). Tarnavo 1919 05 09–1920 07 23. 1928 m. gyv. Kaišiadorių vls. Beištrakių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2585, išduotas 1929 05 31.

Stankevičius

Adolfas, Jono sūnus

Gimė 1902 03 20 Dukinės vns. Krekenavos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo 1919 05 08–1920 05 29. 1929 m. gyv. Panevėžio aps. Naujamiesčio vls. Srotkapolių dvare. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2822, išduotas 1929 06 26.

Stankevičius

Adomas, Juozo sūnus

Gimė 1901 01 15 Zarasų mst. (Zarasų r.). Tarnavo 9 p.p sav. 1919 08 27–1920 12 02. Gyv. Kauno mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 466, išduotas 1928 07 26.

Stankevičius

Stasys, Kazio sūnus

Gimė 1896 07 01 Armaniškių k. Garliavos vls. (Kauno r.). Mirė 1934 11 30. Vyr. ltn. Tarnavo nuo 1919 01 08. Atvyko mobilizuotas. Po puskarininkių demobilizacijos liko sav. 1920 10 01 suteiktas ltn. laipsnis. Dalyvavo Klaipėdos atvadavime. Nuo 1932 m. žinių karininkas. Mirė karo ligon. Apdovanojimo liudijimas Nr. 351, išduotas 1928 06 09.

Stankevičius

Vladas, Juozo sūnus

Gimė 1896 07 27 Keturvalakių mstl. Keturvalakių vls. (Vilkaviškio r.). Grandinis. Tarnavo 1919 01 25–1921 11 12. 1929 m. gyv. Keturvalakių vls. Karklinių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5341, išduotas 1930 07 31.

Stankevičius

Vincas, Jono sūnus

Gimė 1898 07 12 Padvarnikų I k. Ramygalos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo 1919 02 13–1921 11 11. 1928 m. gyv. Ramygalos vls. Pavermenio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2259, išduotas 1928 04 24.

Stankevičius

Vincas, Antano sūnus

Gimė 1901 08 06 Putiliškių k. Raguvos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 07 09–1920 04 19, pašauktu – 1921 11 01–1923 05 29. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 890, išduotas 1928 08 31.

Stankevičius

Viktoras, Martyno sūnus

Gimė 1901 10 02 Marviankos k. Garliavos vls. (Kauno r.). Vet. puskarininkis. Tarnavo 1919 01 22–1923 07 31. Žemės gavo 1932 m. Vilijampolėje. 1924 m. dirbo Veterinarijos laboratorijoje, 1926–1931 m. KSDK jaun. prižiūrėtojas. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8436, išduotas 1932 05 31.

Stankevičius

Viktoras, Vinco sūnus

Gimė 1899 07 10 Dobrovolės k. Nedingės vls. (Varėnos r.). Tarnavo 1919 05 25–1921 10 29. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5641, išduotas 1930 10 30.

Stankevičius

Teofilius, Motiejaus sūnus

Gimė 1897 03 13 Tamošbūdžio k. Jankų vls. (Šakių r.). Tarnavo 1919 01 13–1921 10 01. 1936 m. gyv. Jankų vls. Laukiniškės k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9902, išduotas 1937 01 30.

Stankevičius

Vladas, Miko Ir Marijonos sūnus

Gimė 1903 06 27 Panevėžyje. Tarnavo 1920 04 20–1923 01 10, vėliau tarnavo samdomu muzikantu 4 p.p. (1929 m.). Apdovanojimo liudijimas Nr. 3105, išduotas 1929 06 26.

Stankevičius

Stasys, Jono sūnus

Gimė 1889 11 02 Varekonių k. Babtų vls. (Kauno r.). Tarnavo 1919 03 21–1920 05 02. 1930 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7033, išduotas 1931 06 25.

Stankevičius

Pijus, Juozo sūnus

Gimė 1899 02 23 Teiberių k. Vilkaviškio vls. (Vilkaviškio r.). Puskarininkis. Tarnavo 1919 03 01–1923 05 01. 1929 m. gyv. Vilkaviškio mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4620, išduotas 1930 02 15.

Stankevičius

Pijus, Jurgio sūnus

Gimė 1900 10 14 Vilkaviškio mst. (Vilkaviškio r.). Tarnavo 1919 03 01–1921 10 30. 1929 m. tarnavo Vilkaviškio aps. pasienio policijos I rajone. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4470, išduotas 1930 02 15.

Stankevičius

Petras Povilas, Juozo sūnus

Gimė 1895 06 30 Gumbelių k. Rudaminos (L.) vls. (Lazdijų r.). Tarnavo 1919 10 27–1920 11 10. 1930 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7309, išduotas 1931 08 31.

Stankevičius

Petras, Stasio sūnus

Gimė 1888 09 22 Šiaudinės k. Pušaloto vls. (Pasvalio r.). Tarnavo 1919 05 22–1920 02 23, paleistas dėl ligos. 1928 m. gyv. Panevėžio vls. Trakiškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2426, išduotas 1929 05 31.

Stankūnas

Aleksas, Kazio sūnus

Gimė 1893 10 27 Kaune. Puskarininkis. Tarnavo 1919 02 01–1920 03 15. 1929 m. gyv. Trakų aps. Kaišiadorių mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3605, išduotas 1929 08 31.

Stankūnavičius

Kazys, Alekso sūnus

Gimė 1895 12 07 Kaune. Tarnavo 1919 11 07–1921 10 16. 1928 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1508, išduotas 1929 02 19.

Stankus

Feliksas, Felikso sūnus

Gimė 1899 05 28 Pabalčių k. Skaudvilės vls. (Tauragės r.). Mirė 1919 04 11. Tarnavo nuo 1919 02 01. Per neatsargumą savo kareivių buvo sužeistas ir kelyje iš Žiežmarių į Rumšiškes mirė. Apdov. prašė brolis Antanas, gyv. Raseinių aps. Kražių mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8076, išduotas 1932 03 09.

Stankus

Vincas, Kazio sūnus

Gimė 1897 07 30 Viktorinės dv. Pašušvio vls. (Radviliškio r.). Tarnavo 1919 04 14–1920 04 24, paleistas dėl ligos. 1929 m. gyv. Grinkiškio vls. Godų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4986, išduotas 1930 04 30.

Stankus

Vladas, Juozo sūnus

Gimė 1899 04 17 Paliesių k. Vilkijos vls. (Kauno r.). Metrikuose – Stankevičius. Tarnavo 1919 03 01–1921 11 26. 1930 m. gyv. Vilkijos vls. Lipikiškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5825, išduotas 1930 10 31.

Stankus

Vladas, Juliaus sūnus

Gimė 1898 08 25 Kaune. Vyr. puskarininkis. Tarnavo 1919 03 05–1921 11 05. 1924–1927 m. valst. policijos vachmistras Klaipėdoje, dalyvavo Tauragės sukilėlių likvidavime. 1932 m. gyv. Tauragės aps. Šilalės vls. Šerikų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9165, išduotas 1933 04 30.

Stankus

Vladas, Antano sūnus

Gimė 1899 02 18 Pajūrio (Raganynės, Bravaro) dv. Šilalės vls. (Šilalės r.). Vyčio Kryžiaus kavalierius (Nr. 1135). Grandinis. Tarnavo 1919 01 20–1921 10 17. 1929 m. gyv. Tauragės aps. ir vls. Ringių k. LKKSA – apdov. sav. medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2836, išduotas 1929 06 26.

Stanulevičius

Jonas, Simono sūnus

Gimė 1891 04 28 Baltarusijoje, Ašmenos aps. Palensko vls. Lošos k. Viršila. Tarnavo 1919 03 21–1921 03 31. 1931 m. gyv. Rokiškio aps. Obelių palivarke. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9036, išduotas 1933 02 28.

Stanulis

Vincas, Motiejaus sūnus

Gimė 1897 Būdos k. Lazdijų vls. (Lazdijų r.). Pareiškime rašo gimęs 1898 m. Tarnavo nuo 1919 01 06. 1928 m. gyv. Rudaminos vls. Dzukų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 480, išduotas 1928 07 26.

Staponas

Povilas, Miko sūnus

Gimė 1898 03 22 Medsėdžių k. Gargždų vls. (Klaipėdos r.). Tarnavo 1919 02 11–1922 10 12. 1928 m. gyv. Gargždų vls. Gudavo k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4631, išduotas 1930 02 15.

Staponkus

Aleksas, Vinco sūnus

Gimė 1896 05 11 Upetos k. Varnių vls. (Telšių r.). Tarnavo 1919 07 14–1922 01 11. Gyv. Varnių vls. Barstegų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7804, išduotas 1932 01 15.

Staponkus

Leonas, Antano sūnus

Gimė 1890 10 16 Gerdžiogalos k. Kelmės vls. (Kelmės r.). Tarnavo 1919 10 21–1920 10 16. 1935 m. gyv. Alytaus mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9864, išduotas 1936 10 17.

Stapulionis

Feliksas, Jono sūnus

Gimė 1890 11 01 Gustonių k. Joniškėlio vls. (Pasvalio r.). 1919 01 01 įstojo į Joniškėlio partizanų būrį ir tarnavo iki 1919 06 25. 1931 m. gyv. Šiaulių aps. Žeimelio vls. Lauksodžio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8655, išduotas 1932 10 19.

Stapulionis

Antanas, Jono sūnus

Gimė 1893 12 04 Gustonių k. Joniškėlio vls. (Pasvalio r.). Mirė 1978 07 03 JAV, Florida. Majoras. 1918 11 23 įsijungė į slaptą Joniškėlio partizanų organizaciją. Tarnavo iki 1940 m. Apdov. Vyčio Kryžiumi. Apdovanojimo liudijimas Nr. 149, išduotas 1928 05 30.

Stapulionis

Klemas, Beno sūnus

Gimė 1896 10 13 Norių k. Vaškų vls. (Pasvalio r.). Tarnavo 1919 04 08–1921 11 21. 1929 m. gyv. Šiaulių mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3617, išduotas 1929 08 31.

Stapulionis

Kazys, Klemo sūnus

Gimė 1885 01 01 Daumėnų k. Pabiržės vls. (Biržų r.). Jaun. puskarininkis. Tarnavo 1919 10 07–1922 11 01. 1928 m. gyv. Pabiržės mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1695, išduotas 1929 02 19.

Stapulionis

Jonas, Jono sūnus

Gimė 1896 01 05 Gustonių k. Joniškėlio vls. (Pasvalio r.). Mirė 1920 09 22. Palaidotas(-a): Joniškėlio mst. (Pasvalio r.). tėvui, gyv. Gustonių k. Ltn. Tarnavo nuo 1919 02 08 mokomojoje komandoje Kaune. baigė karo m-klą ir tarnavo art. p. Nukautas mūšyje su lenkais. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6517, išduotas 1931 03 26.

Starinskas

Vincas, Vinco sūnus

Gimė 1889 06 11 Petkaičių k. Tauragės vls. (Tauragės r.). Tarnavo sav. nuo 1919 01 22, pašauktu – 1919 10 01–1920 04 08. 1932 m. gyv. Šilalės vls. Šerikų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8887, išduotas 1933 04 30.

Starkauskas

Jonas, Juozo sūnus

Gimė 1885 06 13 Karčrūdės k. Jankų vls. (Šakių r.). Tarnavo 1919 03 11–1921 07 17. 1932 m. gyv. Marijampolės aps. Liudvinavo vls. Gyriškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8947, išduotas 1932 12 28.

Starkevičius

Povilas, Agnietės sūnus

Gimė 1900 12 02 Rokų k. Aukštosios Panemunės vls. (Kauno r.). Tarnavo 1919 03 15–1921 10 24. 1933 m. gyv. A. Panemunės vls. Plikakalnio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8428, išduotas 1932 05 21.

Starkevičius

Pranas, Vinco sūnus

Gimė 1901 03 31 Nedelberžio k. Antanavo vls. (Marijampolės r.). Vyčio Kryžiaus kavalierius. Tarnavo sav. 1919 03 09–1920 03 14, pašauktu – 1921 11 01–1922 10 16. 1928 m. gyv. gimtinėje. LKKSA – apdov. sav. medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2269, išduotas 1929 04 24.

Starkinas

Mykolas, Petro sūnus

Gimė 1900 Naujojo Daugėliškio k. Daugėliškio vls. (Ignalinos r.). Mirė 1924 06 17 Panevėžyje. žmonai Onai, gyv. Raguvos vls. Jostininkų k. Tarnavo 1919 04 01–1922 04 03. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3315, išduotas 1929 07 31.

Starkus

Antanas, Simono sūnus

Gimė 1901 01 07 Rudaminos mstl. Rudaminos (L.) vls. (Lazdijų r.). Mirė 1975 08 17 JAV, Bruklinas. Sav. nuo 1919 01 19. 1922 m. turėdamas kpt. laipsnį išėjo į atsargą. Apdov. Vyčio Kryžiumi. Gydytojas, gyv. Kaune. 1940–43 m. dirbo universitete. Vokiečių suimtas, uždarytas Štuthofe. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10079, išduotas 1938 03 30.

Starkus

Jonas, Baltraus sūnus

Gimė 1900 03 25 Pagirių (Poliesių) k. Garliavos vls. (Kauno r.). Tarnavo 1919 01 13–1921 06 27. 1929 m. gyv. A. Panemunės mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4547, išduotas 1930 02 15.

Starkus

Alfonsas, Zigmo sūnus

Gimė 1898 02 17 Andrioniškio k. Molėtų vls. (Molėtų r.). Mirė 1919 09 10. Įstojo sav. 1919 01 10. Išbrauktas iš kareivių sąrašo kaip negrįžęs iš lenkų nelaisvės. Apdov. prašė brolis Jonas, gyv. Ukmergės aps. Giedraičių vls. Kamaraučiznos k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7158, išduotas 1931 08 31.

Starkus

Jurgis, Jono sūnus

Gimė 1901 01 27 Riogliškių k. Lekėčių vls. (Šakių r.). Mirė 1931 06. Vyčio Kryžiaus kavalierius. Tarnavo 1919 03 25–1921 09 24, paleistas dėl sveikatos. Buvo sužeistas. LKKSA – apdov. sav. medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5710, išduotas 1930 10 31.

Starukas

Adolfas, Andriaus sūnus

Gimė 1894 11 06 Baltarusijoje, Vilniaus aps. Varnionių vls. Kacenovičių k. Tarnavo 1920 02 07–1921 06 10. 1929 m. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5514, išduotas 1930 08 11.

Stasanauskas

Aleksandras, Aleksandro sūnus

Gimė 1898 04 13 Obelytės-Stručkauskų k. Metelių vls. (Lazdijų r.). Tarnavo 1919 03 30–1922 04 11. Gyv. Telšių vls. Degaičių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10072, išduotas 1938 02 28.

Stasevičius

Alfonsas, Mykolo sūnus

Gimė 1895 11 12 Bakšėnų k. Aukštupėnų vls. (Kupiškio r.). Tarnavo 1919 03 15–1920 06 12, 1920 09 08–1921 11 30. 1933 m. gyv. Šiaulių mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9234, išduotas 1933 06 30.

Stasionis

Domas, Nikodemo sūnus

Gimė 1900 10 14 Baltarusijoje, Lydos aps. Kaniavos vls. Slačajų k. Tarnavo 1919 03 10–1921 10 16. Buvo sužeistas. 1929 m. gavo 10 ha žemės Telšių aps. ir vls. Degaičių k. 1935 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4456, išduotas 1930 02 15.

Stasionis

Juozas, Jono sūnus

Gimė 1903 Venciūnų k. Alovės vls. (Alytaus r.). Tarnavo nuo 1919 04 15. 1928 m. gyv. Alovės vls. Mozelionių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 125, išduotas 1928 05 30.

Stasionis

Jonas, Nikodemo sūnus

Gimė 1896 Baltarusijoje, Lydos aps. Kaniavos vls. Slučajaus k. Tarnavo 1918 12 27–1919 03 06, 1919 03 10–1921 07 09, paleistas dėl ligos. 1929 m. gyv. Šiaulių mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4602, išduotas 1930 02 15.

Stasiškis

Viktoras, Antano sūnus

Gimė 1905 01 24 Latvijoje, Mituvos mst. Kilęs iš Rokiškio aps. Kamajų vls. Lapinių k. Tarnavo 1920 01 01–1921 04 14. 1930 m. gyv. Ukmergės mst. Žemės gavo Želvos vls. Paželvės dvare. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7037, išduotas 1931 06 25.

Stasiukaitis

Jonas, Kazio sūnus

Gimė 1901 09 01 Berupio k. Pagirių vls. (Kėdainių r.). Tarnavo 1919 04 01–1920 05 06. 1930 m. gyv. Kovarsko vls. Penionių dvare. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7666, išduotas 1931 12 16.

Stasiukaitis

Antanas, Baltraus sūnus

Gimė 1899 04 15 Bedrių vns. Velžio vls. (Panevėžio r.). Tarnavo 1919 03 25–1921 10 26. 1929 m. gyv. Ukmergės aps. Pagirių vls. Paobelio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7807, išduotas 1932 01 13.

Stasiukonis

Dionizas, Kazio sūnus

Gimė 1903 Rusijoje, Petrapilis. Kilęs iš Utenos aps. Vyžuonų mst. Puskarininkis. Tarnavo 1919 11 10–1923 02 07. 1929 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4340, išduotas 1930 01 31.

Stasiulaitis

Juozas, Antano sūnus

Gimė 1898 11 16 Skirsnemunės k. Skirsnemunės vls. (Jurbarko r.). Puskarininkis. Tarnavo 1919 01 22–1921 11 17. 1929 m. gyv. Raudonės vls. Pilies k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4989, išduotas 1930 04 30.

Stasiulevičius

Stasys, Mykolo sūnus

Gimė 1901 04 01 Jasnagurkos vns. Aukštadvario vls. (Trakų r.). Tarnavo 1919 10 02–1923 05 29. Buvo lenkų nelaisvėje. 1929 m. gyv. Žiežmarių vls. Buividonių vns. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7475, išduotas 1931 10 28.

Stasiulevičius

Jonas, Martyno sūnus

Gimė 1892 06 01 Dirgalionių k. Žiežmarių vls. (Kaišiadorių r.). Tarnavo 1919 03 28–1920 06 18. 1928 m. gyv. Žiežmarių vls. Pakorskų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2267, išduotas 1929 04 24.

Stasiulevičius

Antanas, Antano sūnus

Gimė 1896 12 06 Margininkų k. Pakuonio vls. (Prienų r.). Tarnavo 1919 02 05–1921 10 17. Buvo lenkų nelaisvėje. 1924 m. gavo žemės A. Panemunės vls. Vainatrakio k. 1934 m. gyv. Kauno aps. A. Panemunės vls. Rašelių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8254, išduotas 1932 04 16.

Stasiulionis

Pranas, Jono sūnus

Gimė 1895 02 08 Radišių k. Jūžintų vls. (Rokiškio r.). Tarnavo 1920 10 27–1921 12 01. Buvo 2 kurso veterinarijos studentas. 1928 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4347, išduotas 1929 12 21.

Stasiulis

Apolinaras, Juozo sūnus

Gimė 1901 01 01 Mergiškių dv. Užvenčio vls. (Kelmės r.). Tarnavo 1919 05 01–1921 08 31. 1928 m. dirbo Rokiškio aps. pasienio policijos rajono viršininku, gyv. Panemunio vls. Zablačiaus dvare. Apdovanojimo liudijimas Nr. 864, išduotas 1928 08 31.

Stasiulis

Bronius, Juozo sūnus

Gimė 1899 01 08 Kybartų dv. Kurtuvėnų vls. (Šiaulių r.). Ats. vyr. ltn. Įstojo sav. 1919 05 27. Tarnavo geležinkelių batalione. 1920 10 30 pakeltas į ltn., 1925 01 09 – vyr. ltn. Dalyvavo fronte prieš bolševikus ir bermontininkus. Paleistas iš kariuomenės 1925 11 26. Apdovanojimo liudijimas Nr. 449, išduotas 1928 07 26.

Staskevičius

Jurgis, Jono sūnus

Gimė 1903 04 24 Vaitakiemio k. Punsko vls. Tarnavo 1919 02 01–1920 03 20. 1929 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3721, išduotas 1929 10 21.

Staskevičius

Antanas, Antano sūnus

Gimė 1898 Trakiškių k. Punsko vls. Tarnavo 1918 12 23–1921 12 31. 1934 m. gyv. Lazdijų mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9446, išduotas 1934 03 12.

Staskevičius

Liudas, Juozo sūnus

Gimė 1894 II p. Šarkio k. Liubavo vls. (Marijampolės r.). Puskarininkis. Tarnavo 1919 02 05–1921 09 20. 1930 m. gyv. Liubavo vls. Kovų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5730, išduotas 1930 10 31.

Stašaitis

Laurynas, Antano sūnus

Gimė 1899 08 20 Juodaičių k. Girkalnio vls. (Raseinių r.). Tarnavo 1919 04 03–1920 06 28. 1933 m. gavo žemės Kaune, Vilijampolėje. 1930 m. teistas už vagystę. 1932 m. gyv. Čekiškės vls. Vozbutų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8907, išduotas 1932 12 28.

Stašaitis

Antanas, Jono sūnus

Gimė 1897 08 16 Stašaičių k. Šėtos vls. (Kėdainių r.). Mirė 1948 03 18. Kpt. (1927 m.). Įst. sav. į Karo aviacijos m-klą. Tarnavo 1919 02 11–1934 04 21 aviacijoje. Aktyviai dalyvavo kovose su lenkais. Žemės gavo 1925 m. Kaune. 1934 m. gyv. Kaune. 1944 m. represuotas. Žuvo lageryje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 374, išduotas 1928 06 09.

Stašys

Povilas, Jono sūnus

Gimė 1904 01 15 Stračnių k. Subačiaus vls. (Kupiškio r.). Tarnavo 1920 07 10–1921 10 09. 1932 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8738, išduotas 1932 09 30.

Stašys

Kazys, Benedikto sūnus

Gimė 1899 03 04 Stramilių k. Rokiškio vls. (Rokiškio r.). Tarnavo 1919 07 30–1920 05 22, paleistas dėl ligos. 1935 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9600, išduotas 1935 04 30.

Stašys

Teofilius, Juozo sūnus

Gimė 1898 05 30 Unčiškių k. Vabalninko vls. (Biržų r.). Tarnavo 1919 01 12–1919 06 25 Vabalninkų partizanų būryje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7035, išduotas 1931 06 25.

Stašys

Jonas, Barboros sūnus

Gimė 1901 08 14 Varčinių k. Subačiaus vls. (Kupiškio r.). Tarnavo 1919 04 01–1921 10 15. 1928 m. gyv. Miežiškių vls. Mindaugiškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 953, išduotas 1928 09 29.

Staškauskas

Stasys, Kazio sūnus

Gimė 1901 09 14 Keturakių dv. Žarėnų vls. (Telšių r.). Tarnavo 1919 03 25–1920 06 26. 1930 m. gyv. Kretingos aps. Veviržėnų vls. Lėpaičių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8401, išduotas 1932 05 14.

Staškevičius

Petras, Vlado sūnus

Gimė 1902 09 08 Paobelių k. Radviliškio vls. (Radviliškio r.). Tarnavo 1920 06 27–1923 05 31. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3633, išduotas 1929 08 31.

Staškevičius

Kazys, Kazio sūnus

Gimė 1902 12 07 Kalniškių k. Žaslių vls. (Kaišiadorių r.). Tarnavo sav. nuo 1919 11 17, pašauktu – 1922 12 01–1923 06 01. 1928 m. gyv. Kaišiadorių vls. Edvardavos vns. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1832, išduotas 1929 03 23.

Staškevičius

Juozas, Felikso sūnus

Gimė 1901 03 18 Pumpėnų mstl. Pumpėnų vls. (Pasvalio r.). Tarnavo 1919 06 26–1921 12 18. 1928 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 700, išduotas 1928 08 29.

Staškūnas

Antanas, Jurgio sūnus

Gimė 1896 11 26 Vantainių k. Radviliškio vls. (Radviliškio r.). Tarnavo 1919 04 04–1921 11 15. Buvo lenkų nelaisvėje. 1930 m. gyv. Šiaulių aps. Radviliškio mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9210, išduotas 1933 05 31.

Staškūnas

Antanas, Petro sūnus

Gimė 1900 06 19 Cizariškių k. Alantos vls. (Molėtų r.). Tarnavo 1919 06 07–1921 12 28. 1930 m. gyv. Alantos k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7044, išduotas 1931 06 25.

Staškūnas

Kazys, Jono sūnus

Gimė 1893 03 02 Alantos mstl. Alantos vls. (Molėtų r.). Tarnavo 1919 06 01–1920 03 25. 1929 m. gyv. Ukmergės aps. Kurklių vls. Verbuvkos k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4468, išduotas 1930 02 15.

Statkevicius

Motiejus, Jono sūnus

Gimė 1897 02 25 Linksmadvario (Veselovos) dv. Garliavos vls. (Kauno r.). Tarnavo 1919 02 17–1920 05 13. 1931 m. gyv. A. Panemunės vls. Pakalniškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8280, išduotas 1932 04 30.

Statkevičius

Antanas, Juozo sūnus

Gimė 1897 12 15 Aukštosios Panemunės mst. Aukštosios Panemunės vls. (Kauno r.). Mirė 1930 05 14 Aukštosios Panemunės mst. Aukštosios Panemunės vls. (Kauno r.). jo žmonai Anaztazijai, gyv. A. Panemunėje. Tarnavo 1919 01 10–1922 11 06, virštarnybiniu – 1923 02 21–1924 01 22. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7984, išduotas 1932 02 29.

Statkevičius

Juozas, Antano sūnus

Gimė 1901 04 27 Teleičių k. Garliavos vls. (Kauno r.). Tarnavo 1920 08 11–1922 10 06. 1932 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9318, išduotas 1933 10 31.

Statkevičius

Plecidas, Petro sūnus

Gimė 1900 05 02 Papiškių k. Ramygalos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo 1919 03 22–1921 11 18. 1929 m. gyv. Krekenavos vls. Liepariškių vns. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2902, išduotas 1929 06 26.

Statkus

Antanas, Antano sūnus

Gimė 1899 02 06 Nabuilių k. Viekšnių vls. (Mažeikių r.). Tarnavo 1920 08 12–1923 06 01. 1932 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9062, išduotas 1933 03 07.

Statkus

Jonas, Petro sūnus

Gimė 1899 01 14 Ližikų k. Žagarės vls. (Joniškio r.). Jaun. puskarininkis. Tarnavo 1919 06 20–1922 06 20. 1932 m. gyv. Kruopių vls. Gaižaičių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8448, išduotas 1932 05 31.

Statkus

Kazys, Prano sūnus

Gimė 1892 03 05 Mažeikių k. Viekšnių vls. (Mažeikių r.). Tarnavo 1920 07 10–1921 12 05. 1934 m. gyv. Šiaulių aps. Radviliškio mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9466, išduotas 1934 03 29.

Statkus

Vytautas, Silvestro sūnus

Gimė 1900 09 09 Veiverių mstl. Veiverių vls. (Prienų r.). Ats. ltn. Tarnavo nuo 1919 01 17 1 p.p. Baigė Karo m-klą (I laida). 1921 09 22–1922 10 09 dirbo Gener. štabe. Baigė Komercijos inst-tą Vienoje. 1935 m. Liet. Banko Klaipėdos sk. direktorius. 1941 m. represuotas. Apdovanojimo liudijimas Nr. 999, išduotas 1928 09 30.

Statulevičius

Balys, Igno sūnus

Gimė 1901 05 05 Zabičiūnų k. Antalieptės vls. (Zarasų r.). Mirė 1919 09 10 Kaune. tėvui, gyv. Zabičiūnuose. Tarnavo sav. 1 raitelių pulko III eskadrone nuo 1919 07 27. Mirė karo ligoninėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3448, išduotas 1929 08 21.

Statulevičius

Antanas, Justino sūnus

Gimė 1902 05 25 Gipėnų k. Antazavės vls. (Zarasų r.). 1931 08 29. 1 p.p. sav. 1919 07 09–1920 07 08. 1929 m. gyv. Šiaulių aps. Kriukų vls. Butkūnų k., tarnavo pasienio policijoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2125, išduotas 1929 04 17.

Stauga

Julius, Vinco sūnus

Gimė 1903 02 09 Latvijoje, Ryga. Tarnavo nuo 1919 06 18. 1928 m. gyv. Kaune, dirbo policininku. 1930 m. gyv. Kėdainių aps. Gudžiūnų vls. Žilvičių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 872, išduotas 1928 08 31.

Staugaitis

Pijus, Juozo sūnus

Gimė 1896 10 17 Dugnų (Ruočkų) k. Paežerių vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo 1919 01 28–1921 10 14. 1931 m. gyv. Paežerių vls. Būdų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7866, išduotas 1932 01 31.

Staugaitis

Bronius, Vinco sūnus

Gimė 1901 02 05 Žališkės k. Griškabūdžio vls. (Šakių r.). Tarnavo sav. 1919 03 06–1920 04 19, pašauktu – 1921 10 26–1922 10 12. 1929 m. gyv. Griškabūdžio vls. Bliuviškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5247, išduotas 1930 06 25.

Staugaitis

Jokūbas, Jokūbo sūnus

Gimė 1895 04 07 Tupikų k. Žvirgždaičių vls. (Šakių r.). Tarnavo 1919 01 13–1920 08 05. 1929 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2242, išduotas 1929 04 17.

Staugaitis

Jonas, Vinco sūnus

Gimė 1893 05 10 Zaveckų k. Jankų vls. (Šakių r.). Apdov Tarnavo sav. 1919 01 08–1920 02 29. Apdov. Vyčio kryžiumi. Grįžęs gyv. Griškabūdžio vls. Žališkės k. Žemės gavo Šakių aps. Žvirgždaičių vls. Tarpučių k. 1930 m. ten ir gyveno. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7043, išduotas 1931 06 25.

Staugas

Juozas, Prano sūnus

Gimė 1901 01 21 Užupės k. Surviliškio vls. (Kėdainių r.). Tarnavo 1919 08 16–1921 02 14. 1931 m. gyv. Baisogalos vls. Palonų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8206, išduotas 1932 03 31.

Staugas

Stasys, Vinco sūnus

Gimė 1901 04 08 Latvijoje, Ryga. Metrikuose – Staigis. Kilęs iš Kėdainių aps. Gudžiūnų vls. Pagardupių k. Sav. 1919 03 25–1924 08 30, tarn. virštarnybiniu iki 1924 09 27. Apd. Vyčio Kr. 2 ir 3 laips. ord. 1929 m. dirbo Kėdainių aps. 3 nuovados polic. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2577, išduotas 1929 05 31.

Stauskas

Antanas, Petro sūnus

Gimė 1896 06 13 Dusetų mst. (Zarasų r.). 1-ojo husarų pulko sav. 1919 08 06–1920 05 21. Gyveno Dusetose. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4630, išduotas 1930 02 15.

Stebuliauskas

Antanas, Juozo sūnus

Gimė 1897 06 Piliakalnių k. Liubavo vls. (Marijampolės r.). Tarnavo 1919 01 29–1920 12 09. 1930 m. gyv. Liudvinavo vls. Būdbalių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7032, išduotas 1931 06 25.

Stebulis

Kazys, Vinco sūnus

Gimė 1887 02 16 Juodupių k. Keturvalakių vls. (Vilkaviškio r.). Vyčio Kryžiaus (3 laips. ordino) kavalierius. Sav. nuo 1919 01 26. Nuo 1926 m. adm. kpt. 1935 09 07 paleistas iš tarnybos plk. ltn. Keturvalakių vls. Degučių k. turėjo 8 ha žemės. LKKSA – apdov. sav. medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 285, išduotas 1928 06 09.

Stegvila

Antanas, Jono sūnus

Gimė 1899 01 26 Mišeikių k. Batakių vls. (Tauragės r.). Tarnavo sav. nuo 1919 09 15, pašauktu – 1919 10 01–1922 01 16. 1929 m. gyv. Batakių vls. Kazbarynų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4603, išduotas 1930 02 15.

Steiblys

Antanas, Adomo sūnus

Gimė 1895 11 10 Rapeikiškio vns. Molėtų vls. (Molėtų r.). Tarnavo 1919 06 04–1920 08 04. 1931 m. gyv. Ukmergės aps. Kurklių vls. ir k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7808, išduotas 1932 01 15.

Steigvila

Kostas, Miko Vinco sūnus

Gimė 1901 04 03 Panevėžyje. Tarnavo 1919 01 10–1920 03 07. 1928 m. gyv. Alytaus aps. Merkinės vls. ir mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3062, išduotas 1929 06 25.

Steikūnas

Jonas, Kazio sūnus

Gimė 1894 07 15 Dejūnų k. Kurklių vls. (Anykščių r.). Ats. vyr. ltn. Tarnavo 1919 02 15–1923 11 26, paleistas į atsargą, gyv. Balninkų dvare. 1940 m. suimtas. Birželio sukilimo Balninkuose organizatorius. 1949 m. ištremtas, teistas. Apdovanojimo liudijimas Nr. 153, išduotas 1928 05 30.

Steikūnas

Petras, Jono sūnus

Gimė 1900 06 19 Nerupio k. Žemaitkiemio vls. (Ukmergės r.). Mirė 1993 09 23 JAV, Čikaga. Ats. vyr. ltn. Tarnavo sav. 1919 02 20–1923 09 27. Baigė Karo m-klą (1 laida). 1929 m. gyv. Kaune. 1919 m. nurodo nejud. turto turi 200 dešimtinių – turbūt Žaslių vls. Kostiukiškių dvaras. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3422, išduotas 1929 07 31.

Steikūnas

Balys, Vinco sūnus

Gimė 1896 09 08 Dejūnų k. Kurklių vls. (Anykščių r.). Mirė 1945 12 24. Kpt. Savanoris nuo 1919 03 04. Tarnavo iki 1941 m. 1941 m. suimtas ir įkalintas Norilske. Apdovanojimo liudijimas Nr. 117, išduotas 1928 05 14.

Stelingis

Stasys, Kazio sūnus

Gimė 1901 06 15 Kivylių dv. Akmenės vls. (Akmenės r.). Ats. viršila. Tarnavo 1919 06 15–1921 11 15. 1928 m. gyv. Ylakių vls. Rumšaičių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2268, išduotas 1929 04 24.

Stelionis

Jonas, Jono sūnus

Gimė 1902 08 30 Pivašiūnų k. Pivašiūnų vls. (Alytaus r.). Mirė 1942 Vilniaus mst. (Vilniaus r.). Vyčio Kryžiaus kavalierius. (Palaidotas Rasų kapinėse.) Viršila. Sav. nuo 1919 07 25. Tarnavo virštarnybiniu 1 pėst. pulke dar ir 1928 m. LKKSA – apdov. sav. medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 373, išduotas 1928 06 09.

Stelionis

Petras, Jurgio sūnus

Gimė 1900 10 11 Juozapavos vns. Juodupės vls. (Rokiškio r.). Tarnavo sav. nuo 1919 07 17, pašauktu – 1920 08 28–1923 02 26. 1928 m. gyv. Panemunėlio vls. Totoriškio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1613, išduotas 1929 02 19.

Stelmokas

Izidorius, Mykolo sūnus

Gimė 1890 05 09 Krušonio vns. Kaišiadorių vls. (Kaišiadorių r.). Tarnavo 1919 01 15–1920 04 07. 1936 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9753, išduotas 1936 04 30.

Stelmokas

Pranas, Jono sūnus

Gimė 1900 12 12 Meištų k. Būblelių vls. (Šakių r.). Mirė 1923 06 20. tėvui, gyv. Meištų k. Baigęs Vilkaviškio gimn. 4 klases. Tarnavo nuo 1919 01 19. Į Karo m-klą įstojo 1919 07 31. Jaun. ltn. Žuvo. Iš kariuomenės sudėties išbrauktas 1923 07 06. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7437, išduotas 1931 10 15.

Stelmokas

Stasys, Mato sūnus

Gimė 1900 10 30 Juknonių k. Žiežmarių vls. (Kaišiadorių r.). Tarnavo 1919 04 29–1921 10 17. 1929 m. gyv. Kruonio vls. Basanių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3662, išduotas 1929 08 21.

Stenionis

Vincas, Jono sūnus

Gimė 1898 Kalesnykų k. Simno vls. (Alytaus r.). Tarnavo nuo 1919 02 10. 1928 m. gyv. Simno vls. Gražulių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 504, išduotas 1928 08 14.

Stenžius

Pranas, Antano sūnus

Gimė 1900 04 31 Torbiškių k. Vievio vls. (Trakų r.). Tarnavo sav. nuo 1919 04 04, pašauktu – 1919 10 01–1921 12 01. 1928 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1899, išduotas 1929 03 23.

Stepanauskas

Pranas, Simo sūnus

Gimė 1898 09 17 Kunigiškių k. Bartninkų vls. (Vilkaviškio r.). Mirė 1980 08 Vilniuje. Ltn. 1920 11 15 įstojo į Karo m-klą. 1925 07 22 paleistas į atsargą. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9981, išduotas 1937 05 28.

Stepenis

Jonas, Onos sūnus

Gimė 1895 01 04 Latvijoje, Fridrichstato aps. Suzigausko vls. Tarnavo 1919 06 01–1920 06 10. 1929 m. gyv. Panevėžio mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4280, išduotas 1929 11 21.

Stepenka-Karpavičius

Nikiforas, Elzbietos sūnus

Gimė 1899 06 01 Ribčinos k. N. Vilnios vls. (Vilniaus r.). (Karpavičius). Gimė Vilniaus aps. Vileikos vls. Ribčinos k. Tarn. 1919 05 03–1923 01 29 1 baltgudžių batal. Vadintas ištekėjusios motinos pavarde, vėliau ištaisyta pagal metrikus – Karpavičius. 1935 gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10143, išduotas 1938 01 30.

Steponaitis

Domas, Juozo sūnus

Gimė 1897 11 20 Varpiškių k. Tauragnų vls. (Utenos r.). Mirė 1986 Kaune (Kauno r.). Gydytojas, chemikas, mikrobiologas, medicinos dr. Karo medikas ltn. Tarnavo 1919 01 20–1940 11 01. 1925 m. baigė Medicinos u-tą Paryžiuje. LKKSA – apdov. sav. medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 379, išduotas 1928 06 09.

Steponaitis

Vincas, Petro sūnus

Gimė 1904 10 02 Paprūdžių k. Pilviškių vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo 1919 04 11–1920 06 17. 1929 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2934, išduotas 1929 06 26.

Steponaitis

Jonas, Petro sūnus

Gimė 1903 03 18 Paprūdžių k. Pilviškių vls. (Vilkaviškio r.). Vyr. puskarininkis. Tarnavo 1919 01 21–1920 05 07. 1929 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3128, išduotas 1929 06 26.

Steponaitis

Vytautas, Simono sūnus

Gimė 1893 03 24 Sintautų mstl. Sintautų vls. (Šakių r.). Mirė 1957 10 12 Kaune (Kauno r.). Bibliografas. Vyčio Kryžiaus kavalierius. Plk ltn. Įstojo 1919 02 15, dirbo Gen štabo Literatūriniame sk., 1929–1936 m. redagavo „Mūsų žinyną“, 1936–40 karinės istorinės dalies viršininkas. LKKSA – apdov. sav. medaliu., . Apdovanojimo liudijimas Nr. 1027, išduotas 1940 06 12.

Steponaitis

Bronius, Motiejaus sūnus

Gimė 1895 08 03 Kazlų Rūdos gelež. st. Antanavo vls. (Marijampolės r.). Tarn. 1919 01 22–1919 05 03, paleistas dėl ligos. „Dalyvavo mūšiuose, buvo sunkiai kontuzytas“ taip rašoma tėvo pareiškime. Karo kilnoj. ligon. gydytojas 1919 05 05 rašo, kad sirgo „dvasios liga“ ir išsiųstas. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6954, išduotas 1931 06 25.

Steponavičius

Pranas, Jono sūnus

Gimė 1894 06 27 Pakalniškių k. Pušaloto vls. (Pasvalio r.). Mirė 1941 06 26. Vyčio Kryžiaus kavalierius. Tarnavo sav. 1919 01 07–1919 09 11. Partizanas. Gyv. Pušaloto vls. Valmonių vns. Nušautas raudonarmiečių. LKKSA – apdov. sav. medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4448, išduotas 1930 01 31.

Steponavičius

Antanas, Jono sūnus

Gimė 1895 07 11 Pročiūnų k. Metrikuose – Steponaitis. Tarnavo 1919 04 07–1920 04 19. 1931 m. gyv. Šiaulių mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7728, išduotas 1931 12 23.

Steponavičius

Benediktas, Stepo sūnus

Gimė 1889 12 17 Endriškių k. Skaistgirio vls. (Joniškio r.). Tarnavo 1919 05 11–1920 06 11. 1929 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4960, išduotas 1930 04 30.

Steponavičius

Bronius, Jono sūnus

Gimė 1898 12 05 Jurbarko mst. (Jurbarko r.). Tarnavo 1919 11 12–1920 03 26, paleistas dėl ligos. 1929 m. gyv. Kaune. Paaiškėjus, kad į kariuom. įstojo ne 1919 02 12, bet 1919 11 12, neturėjo šeimos lengvatos, apdov. anuliuotas 1937 02 03 k-jos nut. Nr.364. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5513, išduotas 1930 08 11.

Steponavičius

Juozas, Vlado sūnus

Gimė 1899 01 12 Rupliškio k. Radviliškio vls. (Radviliškio r.). Mirė 1919 10 19. tėvui, gyv. Radviliškio vls. Verdulių k. Tarnavo nuo 1919 04 03. Dingęs be žinios. Buvo sužeistas mūšyje ir vežtas į Vilnių. Negrįžo iš fronto. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8487, išduotas 1932 05 31.

Stepšys

Juozas, Jono sūnus

Gimė 1903 01 01 Versnupių k. Alvito vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo 1919 09 01–1922 04 12. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3455, išduotas 1929 08 21.

Stepšys

Vaclovas, Ambrazo sūnus

Gimė 1900 02 29 Upninkėlių k. Jonavos vls. (Jonavos r.). Upnikėlių k. Jonavos vls. (Jonavos r.). Tarnavo 1919 05 16–1921 12 03. 1928 m. gavo žemės Šiaulių aps. Žeimelio vls. Liesų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10077, išduotas 1938 06 30.

Stepulaitis

Juozas, Simo sūnus

Gimė 1898 01 13 Panemunykų k. Sintautų vls. (Šakių r.). Tarnavo 1919 01 15–1921 10 11. Buvo sužeistas. 1929 m. gyv. Sintautų vls. ir k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4459, išduotas 1930 02 15.

Stepūnas

Juozas, Motiejaus sūnus

Gimė 1899 07 31 Pracapolės plv. Žaliosios vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo 1919 03 22–1921 12 24. 1932 m. gyv. Žaliosios vls. Gustaičių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9350, išduotas 1933 11 30.

Stiklakis

Jonas, Vinco sūnus

Gimė 1899 02 18 Podgelumbiškių (Kelmynės) k. Sasnavos vls. (Marijampolės r.). Mirė 1929 04 27 Pagirinių (Podvengliškos) k. Sasnavos vls. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. nuo 1919 08 23, pašauktu – 1919 10 01–1922 04 11. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7770, išduotas 1931 12 31.

Stiklakis

Jonas, Antano sūnus

Gimė 1902 02 11 Zagrados dv. Garliavos vls. (Kauno r.). Tarnavo 1919 02 09–1921 12 10. Buvo bolševikų nelaisvėje. 1930 m. gyv. Garliavos vls. Juragių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8043, išduotas 1932 02 09.

Stiklakis

Juozas, Vinco sūnus

Gimė 1899 09 01 Paraišupio k. Sasnavos vls. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. nuo 1919 01 17, pašauktu – 1919 10 01–1920 06 02. 1930 m. gyv. Balbieriškio vls. Vaivos k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8618, išduotas 1932 06 16.

Stikliūnas

Adomas, Motiejaus sūnus

Gimė 1893 10 27 Smalnyčėnų k. Kalvarijos vls. (Marijampolės r.). Vyčio Kryžiaus 2 ir 3 laipsnio ordino kavalierius. Ats. viršila. Tarnavo 1919 01 18–1920 03 23. Buvo sužeistas. 1936 m. gyv. Šiauliuose. LKKSA – apdov. sav. medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9914, išduotas 1937 02 08.

Stimburys

Ignas, Mato sūnus

Gimė 1899 09 14 Tatkūnų k. Deltuvos vls. (Ukmergės r.). Tarnavo 1919 07 29–1922 01 11. 1930 m. tarnavo Ukmergės aps. policijoje, gyv. Širvintų vls. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6761, išduotas 1931 04 30.

Styra

Petras, Petro sūnus

Gimė 1900 07 16 Pandėlio k. Pandėlio vls. (Rokiškio r.). Mirė 1920 10 09. Jaun. ltn. Tarnavo nuo 1918 11 30. 1919 12 16 baigė Karo m-klą, pakeltas ltn., paskirtas į 3 p.p. Dalyvavo mūšiuose su bolševikais ir lenkais. Nukautas mūšyje su lenkais ties Landvarovu. Apd. prašė sesuo Juzė. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6763, išduotas 1931 04 30.

Stirna

Vaclovas, Vinco sūnus

Gimė 1901 03 26 Migūčionių k. Žaslių vls. (Kaišiadorių r.). Tarnavo 1919 05 01–1920 06 15. 1928 m. gyv. Kietaviškių vls. Žebertonių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2538, išduotas 1929 05 31.

Stočkūnas

Kazys, Antano sūnus

Gimė 1894 03 03 Jackavo k. Ūdrijos vls. (Alytaus r.). Tarnavo 1919 07 17–1921 12 01. 1930 m. gyv. Alytaus vls. Luksnėnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5867, išduotas 1930 11 11.

Stočkus

Alfonsas, Jono sūnus

Gimė 1897 05 16 Būdviečių k. Pajevonių vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo 1919 01 15–1920 06 06, paleistas dėl ligos. 1929 m. gyv. Lankeliškių vls. Sadėnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2784, išduotas 1929 05 31.

Stočkus

Jurgis, Juozo sūnus

Gimė 1899 04 23 Mergašilio k. Javaravo vls. (Marijampolės r.). Ats. vyr. puskarininkis. Tarnavo sav. nuo 1919 02 05, pašauktu – 1919 10 01–1922 01 03. 1929 m. gyv. Javaravo vls. Igliškio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3927, išduotas 1929 11 13.

Stonis

Juozas, Adomo sūnus

Gimė 1895 10 16 Kražių dv. Kražių vls. (Kelmės r.). Tarnavo 1919 03 07–1920 03 24. 1929 m. gyv. Telšių aps. Varnių mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4983, išduotas 1930 04 30.

Stonis

Kostas, Prano sūnus

Gimė 1899 11 10 Kašučių k. Darbėnų vls. (Kretingos r.). Tarnavo 1919 02 01–1921 10 07. 1931 m. gyv. Kretingos aps. Salantų mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10149, išduotas 1938 12 31.

Stonis

Pranas, Antano sūnus

Gimė 1901 09 04 Kretingos mst. (Kretingos r.). Tarnavo 1919 07 18–1921 07 01. 1929 m. gyv. Palangos mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 219, išduotas 1928 06 14.

Stonis

Vincas, Liudviko sūnus

Gimė 1897 02 19 Pionikų dv. Kaltinėnų vls. (Šilalės r.). Tarnavo 1919 01 27–1922 04 20. 1928 m. tarnavo Tauragės arešto namuose. Apdovanojimo liudijimas Nr. 433, išduotas 1928 07 26.

Stonys

Benediktas, Mato sūnus

Gimė 1895 11 15 Pagrybės k. Kaltinėnų vls. (Šilalės r.). Tarnavo 1919 02 06–1920 03 22. 1929 m. gyv. Kaltinėnų vls. Varsnelių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5251, išduotas 1930 06 25.

Stonys

Juozas, Juozo sūnus

Gimė 1891 10 18 Švėkšnos mstl. Švėkšnos vls. (Šilutės r.). Tarnavo 1919 02 18–1920 03 02. 1929 m. gyv. Naumiesčio vls. Sugintų dvare. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5109, išduotas 1930 05 30.

Stonys

Leonas, Juozo sūnus

Gimė 1900 02 07 Pocituvkos vns. Tytuvėnų vls. (Kelmės r.). Tarnavo 1919 05 05–1920 11 03. 1930 m. gyv. Tytuvėnų vls. ir dvare. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7026, išduotas 1931 06 25.

Stonys

Vincas, Juozo sūnus

Gimė 1900 06 19 Vilaičių k. Žygaičių vls. (Tauragės r.). Mirė 1920 02 18. Tarnavo nuo 1919 06 13. Mirė karo ligoninėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8281, išduotas 1932 04 30.

Stonkus

Stepas, Vinco sūnus

Gimė 1896 02 04 Kretingos k. Kretingos vls. (Kretingos r.). Mirė 1920 07 14. Tarnavo nuo 1919 06 11. Žuvo mūšyje ties Bieloliesje. Apdov. prašė sesuo Petronėlė Stonkaitė, gyv. Klaipėdoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5174, išduotas 1930 06 25.

Stonkus

Valis, Petro sūnus

Gimė 1898 11 08 Vinglių k. Mosėdžio vls. (Skuodo r.). Grandinis. Tarnavo 1919 02 06–1921 10 15. 1933 m. gyv. Kretingos aps. Skuodo mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9289, išduotas 1933 09 30.

Stonkus

Kazys, Motiejaus sūnus

Gimė 1900 03 04 Vilaikių k. Leipalingio vls. (Lazdijų r.). Tarnavo 1919 09 11–1920 05 05, 1921 08 19–1924 12 09. 1931 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8654, išduotas 1932 06 22.

Stonkus

Simas, Petro sūnus

Gimė 1897 07 18 Šarnelės (Bajorų, Barolenų, Užardžio) k. Žemaičių Kalvarijos vls. (Plungės r.). Šarnelės (Bajorų, Barolenų, Už Žemaičių Kalvarijos vls. (Plungės r.). Kilęs iš Mažeikių aps. Sedos vls. Luobos k. Tarnavo 1919 01 25–1922 04 05. 1928 m. gyv. Antnemunio vls. Kižių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3453, išduotas 1929 08 21.

Storpirštis

Jonas, Igno sūnus

Gimė 1895 06 16 Dailučių k. Kybartų vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo 1919 06 12–1921 05 28. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5708, išduotas 1930 10 31.

Storpirštis

Juozas, Juozo sūnus

Gimė 1900 03 06 Patašiškių k. Šunskų vls. (Marijampolės r.). Tarnavo sav. nuo 1919 01 16, pašauktu – 1919 10 01–1921 10 07. 1929 m. gyv. Marijampolės aps. Šumskų vls. Obšrutėlių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5711, išduotas 1930 10 31.

Storpirštis

Stasys, Vinco sūnus

Gimė 1896 05 08 Trakiškių k. Marijampolės vls. (Marijampolės r.). Grandinis. Tarnavo 1919 02 19–1921 07 18. 1929 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5329, išduotas 1930 06 25.

Stosiūnas

Petras, Jono sūnus

Gimė 1897 01 18 Būdzilių k. Semeliškių vls. (Trakų r.). Tarnavo 1919 05 26–1921 10 07. 1930 m. tarnavo Trakų aps. pasienio policijos I-me rajone. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8918, išduotas 1932 12 28.

Stosiūnas

Bronius Pranys

Gimė 1887 01 08 Dzenkūniškių k. Semeliškių vls. (Trakų r.). 1928 m. buvo Panevėžio aps. viršininkas. 1919–1920 m. buvo įkūręs atskirą partizanų būrį, susidedantį iš 30 žm. Šio būrio dalis, vadovaujant būrio vadui Junevičiui Petrui dalyvavo kovoje su bermontininkais. Ar pripažintas sav., byloje duomenų nėra.

Stosiūnas

Vincas, Dominiko sūnus

Gimė 1900 07 18 Būdzilių k. Semeliškių vls. (Trakų r.). Tarnavo 1919 05 26–1921 10 07. 1930 m. gyv. Semeliškių vls. Neciūnų vns. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7400, išduotas 1931 09 30.

Stoškus

Juozas, Uršulės sūnus

Gimė 1893 Bogužių k. Šiluvos vls. (Raseinių r.). Tarnavo 1919 01 21–1920 02 22. 1928 m. gyv. Šiluvos vls. Zalakių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1694, išduotas 1929 02 19.

Stoukus

Antanas, Juozo sūnus

Gimė 1901 01 22 Darbėnų mstl. Darbėnų vls. (Kretingos r.). Tarnavo 1919 04 24–1921 10 10. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9064, išduotas 1933 06 30.

Stračkaitis

Vladas, Agotos sūnus

Gimė 1890 10 11 Vilkijos dv. Vilkijos vls. (Kauno r.). Tarnavo 1919 01 12–1920 02 13. 1929 m. gyv. Paežerėlių vls. ir k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5269, išduotas 1930 06 25.

Stragauskas

Jonas, Jono sūnus

Gimė 1898 03 30 JAV, Fecholdo N. J. Tarnavo 1919 01 18–1921 10 14. 1929 m. gyv. Tauragės aps. ir vls. Požerūnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4154, išduotas 1929 11 21.

Stragis

Ignas, Igno sūnus

Gimė 1893 12 12 Kavarsko mst. (Anykščių r.). Tarnavo 1919 05 26–1920 06 02. 1929 m. gyv. Kovarsko mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4626, išduotas 1930 02 15.

Straigis

Juozas, Juozo sūnus

Gimė 1902 06 18 Podpojesio k. Javaravo vls. (Marijampolės r.). Tarnavo 1919 03 19–1922 01 11. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1900, išduotas 1929 03 23.

Strakšas

Bronius, Juozo sūnus

Gimė 1900 01 26 Pabalvės k. Tryškių vls. (Telšių r.). Tarnavo 1919 03 04–1921 10 28. 1928 m. gyv. Telšių mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 580, išduotas 1928 08 23.

Strakšys

Mikas, Kazio sūnus

Gimė 1902 06 20 Skuodo mst. (Skuodo r.). Tarnavo 1920 09 10–1922 10 05. Buvo lenkų nelaisvėje. 1932 m. gyv. Šiaulių aps. Pašvintinio vls. ir mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8429, išduotas 1932 05 31.

Strakšys

Ignas, Juozo sūnus

Gimė 1899 12 19 Palangos mst. (Kretingos r.). Vyr. puskarininkis. Tarnavo 1919 03 28–1921 10 17. 1930 m. gyv. Kretingos aps. ir vls. Aukštakalvių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6523, išduotas 1931 03 26.

Stralis

Dionizas, Karolinos sūnus

Gimė 1895 08 03 Buitūnų k. Kuktiškių vls. (Utenos r.). Tarnavo sav. 1919 06 10–1920 10 25. 1927 m. išvyko į Argentiną. Apdov. prašė motina Karolina Vaitkevičienė, gyv. Buitūnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9403, išduotas 1933 12 30.

Stralys

Bronius, Felikso sūnus

Gimė 1901 08 29 Latvijoje, Ryga. Kilęs iš Utenos aps. Kuktiškių vls. Buitūnų k. Tarnavo 1920 02 23–1922 04 13. 1928 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1974, išduotas 1929 03 26.

Stralkus

Juozas, Petro sūnus

Gimė 1900 09 30 Smalinyčios k. Mikališkių vls. (Marijampolės r.). Krikštijo Igliaukos bžn. Tarnavo sav. nuo 1919 01 22, pašauktu – 1919 10 01–1922 11 01. 1928 m. gyv. Sasnavos vls. Uosupelio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1248, išduotas 1928 10 31.

Stramkauskas

Jonas, Jurgio sūnus

Gimė Druckūnų k. Varėnos vls. (Varėnos r.). Tarnavo 1919 04 28–1920 11 19. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4277, išduotas 1929 11 21.

Straskauskas

Pranas, Juozo sūnus

Gimė 1901 01 29 Vidgirių k. Griškabūdžio vls. (Šakių r.). Mirė 1938 01 19 Ukmergės mst. (Ukmergės r.). Ats. vyr. ltn. Tarnavo 1919 01 22–1920 03 20. 1920 11 25 priimtas į Karo m-klą. Nuo 1923 m. paleistas į atsargą, tarnavo pasienyje. 1934 m. paleistas į dimisiją. Apdovanojimo liudijimas Nr. 768, išduotas 1928 08 29.

Strašauskas

Ignas, Jurgio sūnus

Gimė 1900 07 28 Šėtos mstl. Šėtos vls. (Kėdainių r.). Tarnavo 1919 03 11–1921 11 23. 1929 m. gyv. Šėtos vls. Žeimelių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4991, išduotas 1930 04 30.

Straševičius

Leonas, Jono sūnus

Gimė 1901 04 16 Juzinavos plv. Raguvos vls. (Panevėžio r.). Puskarininkis. Tarnavo 1919 06 01–1920 06 19. Baigė 6 kl. ir matininkų kursus Dotnuvoje. Nuo 1922 m. dirbo matininku. 1931 m. gavo žemės 14,94 ha Kretingos aps. Palangos vls. Vilimiškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4112, išduotas 1929 11 21.

Strašinskas

Vincas, Juozo sūnus

Gimė 1895 09 18 Viršužiglio k. Aukštosios Panemunės vls. (Kauno r.). Metrikuose – Strašunskas. Tarnavo 1919 04 12–1920 08 14. 1930 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6940, išduotas 1931 06 12.

Strašunskas

Juozas, Juozo sūnus

Gimė 1899 08 22 Kaspariškių k. Žiežmarių vls. (Kaišiadorių r.). Tarnavo 1920 03 31–1921 06 08. 1928 m. gyv. Kietaviškių vls. Zikaronių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5319, išduotas 1930 06 25.

Stravinskas

Juozas, Mato sūnus

Gimė 1899 03 25 Pajiesio k. Garliavos vls. (Kauno r.). Tarnavo 1918 12 29–1921 12 07. Buvo gavęs žemės A. Panemunės vls. Sietyno k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4278, išduotas 1928 11 21.

Stravinskas

Pijus, Jono sūnus

Gimė 1897 04 06 Šilsodžio k. Gražiškių vls. (Vilkaviškio r.). Grandinis. Tarnavo 1919 02 13–1921 12 01. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3126, išduotas 1929 06 26.

Stravinskas

Petras, Juozo sūnus

Gimė 1901 06 17 Vilkanastrų k. Leipalingio vls. (Lazdijų r.). Tarnavo 1919 06 07–1921 11 17. 1931 m. gyv. Leipalingio vls. Taikūnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7613, išduotas 1931 11 16.

Stravinskas

Kostas, Petro sūnus

Gimė 1897 Gerdašių k. Leipalingio vls. (Lazdijų r.). Tarnavo 1919 01 10–1921 10 16. 1929 m. gyv. Leipalingio vls. Savanorių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4980, išduotas 1930 04 30.

Stravinskas

Jonas, Prano sūnus

Gimė 1899 03 07 Alytaus mst. (Alytaus r.). Tarnavo nuo 1919 02 23. 1928 m. gyv. Simno vls. Gražulių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 505, išduotas 1928 08 14.

Stravinskas

Juozas, Jono sūnus

Gimė 1902 Babrų k. Veisiejų vls. (Lazdijų r.). Tarnavo 1919 01 14–1920 03 09. 1928 m. gyv. Veisejų vls. Lasavičių dvare. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1412, išduotas 1928 12 07.

Stravinskas

Andrius, Tomo sūnus

Gimė 1893 10 28 Raudonupio k. Ašmintos vls. (Prienų r.). Tarnavo 1919 01 14–1920 04 01. 1928 m. gyv. Ašmintos vls. Naujųjų Šaltupių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1247, išduotas 1928 10 31.

Stravinskas

Antanas, Juozo sūnus

Gimė 1897 12 11 Mačiūnų k. Ašmintos vls. (Prienų r.). Mirė 1919 04 08 Kaune. tėvui, gyv. Pakuonio vls. Antakalnio k. Tarnavo nuo 1919 01 07. Mirė susirgęs Karo ligoninėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9288, išduotas 1933 09 30.

Stravinskas

Domas, Adomo sūnus

Gimė 1898 Mangaroto k. Seirijų vls. (Lazdijų r.). Tarnavo 1919 01 01–1921 10 25. 1930 m. gyv. Liškiavos vls. Vaišnoriškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6694, išduotas 1931 04 02.

Strazdas

Pranas, Lauryno sūnus

Gimė 1894 08 02 Bartkūnų k. Ramygalos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo 1919 03 30–1920 04 11. 1928 m. gyv. Ramygalos vls. Gegužinės k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1895, išduotas 1929 03 23.

Strazdas

Pranas, Justino sūnus

Gimė 1902 05 18 Veteikių k. Utenos vls. (Utenos r.). Tarnavo 1920 02 26–1922 10 18. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1162, išduotas 1928 10 31.

Strazdas

Vincas, Petro sūnus

Gimė 1900 11 16 Šarkaičių k. Gelvonų vls. (Širvintų r.). Tarnavo 1919 06 07–1923 12 01. 1931 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8440, išduotas 1932 05 31.

Strazdas

Vytautas, Jurgio sūnus

Gimė 1901 08 14 Vyžuonų mstl. Vyžuonų vls. (Utenos r.). Mirė 1935 12 20. 1917 m. baigė realinės m-klos 6 kl. Petrapilyje. Vyr. ltn. Įstojo sav. 1919 04 14. 1919 07 31 atvyko į Karo m-klą iš Kaišiadorių komendantūros. Nuo 1924 m. tarnavo aviacijoje. Nusišovė Karo ligoninėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 80, išduotas 1928 05 14.

Strazdas

Stasys, Adomo sūnus

Gimė 1899 06 01 Šarkaičių k. Gelvonų vls. (Širvintų r.). Jaun. ltn. (1920 12 10). Tarnavo sav. 1919 04 07–1924 01 09. Baigė Karo m-klą. Dalyvavo kovose su lenkais. 1935 m. gyv. Kaune, tarnavo Finansų m-jos Mokesčių departamente. Buvo baigęs VDU Teisių fak. Teisių sk. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9619, išduotas 1935 05 29.

Strazdas

Jonas, Juozo sūnus

Gimė 1900 02 03 Liveikių I k. Leliūnų vls. (Utenos r.). Mirė 1920 10 09. Įstojo sav. 1919 08 15. Buvo nukautas. Apdov. prašė sesuo Julė Vytienienė, gyv. Utenos aps. Leliūnų vls. Liveikių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8619, išduotas 1932 06 11.

Strazdas

Antanas, Onos sūnus

Gimė 1900 02 17 Šaulių (Šavlių) k. Anykščių vls. (Anykščių r.). Tarnavo 1919 06 01–1921 10 29. Kariuomenėje tarnavo Vitkevičiaus, patėvio pavarde. Apdovanojimo liudijimas Nr. 926, išduotas 1928 09 29.

Strazdas

Anicetas, Jurgio sūnus

Gimė 1900 12 02 Latavos k. Andrioniškio vls. (Anykščių r.). Tarnavo 1919 03 01–1921 02 23. 1933 m. gyv. Anykščių vls. Vozgėlių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9349, išduotas 1933 11 30.

Strazdas

Petras, Jono sūnus

Gimė 1900 07 20 Jasonių k. Utenos vls. (Utenos r.). Tarnavo 1919 08 06–1922 01 20. 1930 m. gyv. Kaune, 1931 m. gavo sklypą Vilijampolėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7023, išduotas 1931 06 25.

Stražas

Rubinas, Chono sūnus

Gimė 1901 05 03 Žiežmarių mst. t. gyv. (Kaišiadorių r.). Tarnavo 1919 04 03–1921 10 17. 1932 m. gyv. Kauno aps. Vendžiogalos mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8075, išduotas 1932 03 09.

Straževičius

Petras, Stasio sūnus

Gimė 1902 10 27 Skratiškių k. Biržų vls. (Biržų r.). Viršila. Tarnavo 1920 11 26–1921 12 09. 1928 m. tarnavo liktiniu viršila artilerijos pulke Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 336, išduotas 1928 06 09.

Streckis

Antanas, Adomo sūnus

Gimė 1888 07 31 Venckiškių k. Užvenčio vls. (Kelmės r.). Tarnavo 1920 06 01–1921 06 14. 1931 m. gyv. JAV. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8282, išduotas 1932 04 30.

Streikus

Antanas, Tomo sūnus

Gimė 1897 01 02 Maniuliškių k. Antazavės vls. (Zarasų r.). Mirė 1945 09 28. Apdov. sav. medaliu, Vyčio Kryžiumi (1 laipsnio 1 rūšies). Tarnavo sav. 1919 06 15–1921 12 24. 1920 m. buvo sužeistas. 1929 m. gavo žemės Kuigalių dvare. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7025, išduotas 1931 06 25.

Strelčiūnas

Karolis, Jono sūnus

Gimė 1901 12 16 Latvijoje, Ryga. Mirė 1920 01 22. Kilęs iš Biržų aps. Vaškų vls. Gedučių k. tėvui, gyv. Biržų aps. Vaškų vls. Gedučių k., vėliau Gojaus vns. Tarnavo sav. nuo 1919 05 30. Mirė nuo ligos 3-oje R Kryžiaus ligoninėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9104, išduotas 1933 03 31.

Strielnikas

Antanas, Jokūbo sūnus

Gimė 1902 03 01 Stočkų I k. Obelių vls. (Rokiškio r.). Tarnavo 1919 06 23–1920 07 07. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1797, išduotas 1929 03 20.

Strigas

Adolfas, Jono sūnus

Gimė 1898 11 17 Panevėžyje. Ats. viršila. Tarnavo sav. 1919 05 24–1920 02 12, pašauktu – 1920 11 09–1923 01 04. 1919 m. rudenį buvo sužeistas į krūtinę. 1935 m. gyv. Panevėžyje. Pareiškime jis rašo, kad įstojo 1919 03 26. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10115, išduotas 1938 09 27.

Strikaitis

Petras, Petro sūnus

Gimė 1902 06 11 Kaušių k. Ylakių vls. (Skuodo r.). Tarnavo sav. 1919 06 11–iki rudens, antrą kartą 1920 06 11–1921 08 27, pašauktu – 1922 12 05–1923 06 01. 1929 m. gyv. Kaune, A. Panemunėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5646, išduotas 1930 10 10.

Strikauskas

Ignas, Prano sūnus

Gimė 1901 07 04 Viekšnių mst. t. gyv. Tarnavo sav. 1919 04 14–1920 04 29, pašauktu – 1921 11 20–1923 12 13. 1928 m. gyv. Viekšnių mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 914, išduotas 1928 09 29.

Strikulis

Jonas, Jono sūnus

Gimė 1897 12 10 Dvariškių k. Ramygalos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo sav. 1919 01 19–1920 02 27, pašauktu – 1920 10 07–1921 11 07. 1931 m. gyv. Kėdainių aps. Surviliškio vls. Lomeikiškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7986, išduotas 1932 02 29.

Strikulis

Bronius, Kazio sūnus

Gimė 1894 11 17 Radviliškių k. Krekenavos vls. (Panevėžio r.). tėvui, gyv. Krekenavos vls. Radviliškių k. Dingęs be žinios. Tarnavo nuo 1919 01 11. 1919 07 25 pateko į bolševikų nelaisvę. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4988, išduotas 1930 04 30.

Strimaitis

Vincas, Jurgio sūnus

Gimė 1903 09 03 Šunskų mstl. Šunskų vls. (Marijampolės r.). Tarnavo 1920 10 30–1921 11 08. 1928 m. gyv. Šunskų vls. ir k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1611, išduotas 1929 02 19.

Strimaitis

Pranas, Jono sūnus

Gimė 1893 11 29 Tupikų k. Žvirgždaičių vls. (Šakių r.). Tarnavo 1919 01 22–1920 01 30. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2783, išduotas 1929 05 31.

Strimaitis

Justinas, Vinco sūnus

Gimė 1895 09 29 Matarnų k. Būblelių vls. (Šakių r.). Tarnavo 1919 03 09–1922 07 05. 1930 m. tarnavo pasienio policijos Šakių aps. IV rajone, gyv. Būblelių vls. Turčinų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6530, išduotas 1931 03 26.

Strimavičius

Vladas, Simano sūnus

Gimė 1898 01 06 Šakių mst. (Šakių r.). Mirė 1975 01 13 Anglijoje, Londone. Mjr. Tarnavo nuo 1919 03 01. 1940 07 27 pakeltas į plk. ltn. 1940 10 17 atleistas. 1944 m. emigravo į Angliją. Apdovanojimo liudijimas Nr. 96, išduotas 1928 05 14.

Strimavičius

Juozas Pilypas, Simano sūnus

Gimė 1902 05 26 Šakių mst. (Šakių r.). Tarnavo 1919 05 03–1921 09 22. 1928 m. gyv. Vilkaviškio mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 947, išduotas 1928 09 29.

Striupkus

Juozas, Mato sūnus

Gimė 1896 11 27 Bobcinos dv. Babtų vls. (Kauno r.). Vyčio Kryžiaus kavalierius. Atsargos viršila. Tarnavo 1918 12 29–1922 12 10. 1930 m. gyv. Kauno aps. Pakuonio vls. Dangstytės k. LKKSA – apdov. sav. medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7313, išduotas 1931 08 31.

Strockis

Jurgis, Prano sūnus

Gimė 1899 04 01 Triškonių k. Linkuvos vls. (Pakruojo r.). Jaun. puskarininkis. Tarnavo 1919 06 02–1921 12 02. 1935 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9587, išduotas 1935 02 28.

Strogys

Andrius, Jono sūnus

Gimė 1895 11 06 Pabartupio k. Garliavos vls. (Kauno r.). Mirė 1920 09 05. tėvui, gyv. Pabartupio k. Tarnavo nuo 1919 02 06. Buvo nukautas kovoje su lenkais prie Augustavo. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8431, išduotas 1932 05 31.

Strolys

Juozas, Vinco sūnus

Gimė 1900 II p. Buktos dv. Liudvinavo vls. (Marijampolės r.). Vyr. puskarininkis. Tarnavo sav. nuo 1919 01 16, pašauktu – 1919 10 01–1920 03 30. 1931 m. gyv. Liudvinavo vls. Ąžuolyno k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8446, išduotas 1932 05 31.

Strolys

Antanas, Jono sūnus

Gimė 1875 Kermušinės (Strolių) k. Javaravo vls. (Marijampolės r.). Tarnavo 1919 01 16–1920 01 20. 1930 m. gyv. Balbieriškio vls. Vaivos k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6521, išduotas 1931 03 26.

Stromskis

Motiejus, Juozo sūnus

Gimė 1897 05 29 Liepaloto dv. Ašmintos vls. (Prienų r.). Puskarininkis. Tarnavo 1919 01 27–1920 07 31. 1931 m. gyv. Kauno aps. Garliavos vls. Marviankos k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8209, išduotas 1932 03 31.

Stučinskas

Julius, Antano sūnus

Gimė 1896 01 07 Šingalių k. Josvainių vls. (Kėdainių r.). Pernaravos vls. (Kėdainių r.). Tarnavo 1919 01 10–1920 07 16, paleistas dėl ligos. 1930 m. gyv. Pernaravos vls. Skaisgirio vns. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7024, išduotas 1931 06 25.

Stučinskas

Antanas, Antano sūnus

Gimė 1899 01 09 Juodkaimių k. Josvainių vls. (Kėdainių r.). Tarnavo 1919 03 07–1921 11 14. 1929 m. gyv. Tubių k. prie Kėdainių mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6524, išduotas 1931 03 26.

Stučys

Izidorius, Juozo sūnus

Gimė 1894 01 03 JAV, Šenedoro mst. Tarnavo 1919 01 10–1920 06 17. 1929 m. gyv. Vilkaviškio aps. Kaupiškio vls. Vaidotų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4585, išduotas 1930 02 15.

Stuglys

Antanas, Blažio sūnus

Gimė 1899 11 21 Ruseliškės k. Strūnaičio vls. (Švenčionių r.). Tarnavo 1919 08 15–1923 01 04. 1928 m. gyv. Vilkaviškio mst. Vėliau dirbo sargu Žemės ūkio ministerijoje, nuo 1930 m. Karo ligoninėje sanitaru. Gyv. Kauno aps. Pažaislio vls. Amalių dv. Priklausė LKKSS. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1550, išduotas 1929 02 19.

Stuglys

Nikodemas, Justino sūnus

Gimė 1900 06 25 Stūglių k. Mirė 1922 07 08. motinai Marijonai, gyv. Ukmergės aps. Musninkų vls. Spietiškių vns. (ji mirė 1935 01 09). Tarnavo sav. nuo 1919 05 27. Mirė karo ligoninėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9484, išduotas 1934 04 30.

Stukas

Antanas, Kazio sūnus

Gimė 1899 09 10 Juodviliškių k. Viešintų vls. (Anykščių r.). Tarnavo 1919 06 15–1922 04 10. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3931, išduotas 1929 11 13.

Stukas

Julius, Kosto sūnus

Gimė 1899 07 15 Uogšilio k. Šimonių vls. (Kupiškio r.). Tarnavo 1919 06 18–1920 05 22. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1141, išduotas 1928 10 31.

Stukas

Kazys, Kazio sūnus

Gimė 1895 08 03 Kiauleikių k. Kretingos vls. (Kretingos r.). (Stukus) Tarnavo 1919 02 15–1920 03 16. 1934 m. gyv. Kretingos aps. Kretingos dvare. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9586, išduotas 1935 02 28.

Stukas

Povilas, Petro sūnus

Gimė 1902 05 03 Šeiminiškių (Bikuškėnų) k. Užpalių vls. (Utenos r.). Tarnavo 1919 06 30–1920 08 20, pašauktu – 1924 01 15–1924 10 11. 1935 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9601, išduotas 1935 04 30.

Stukelis

Karolis, Martyno sūnus

Gimė 1904 01 06 Griaužių k. Saločių vls. (Pasvalio r.). Tarnavo 1920 08 07–1921 11 10. 1928 m. gyv. A. Panemunėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 626, išduotas 1928 08 23.

Stuknis

Jonas, Stasio sūnus

Gimė 1896 03 28 Jutkonių k. Naujamiesčio vls. (Panevėžio r.). Tarnavo 1919 04 03–1920 03 08. 1929 m. gyv. Naujamiesčio vls. Birželių dvare. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3300, išduotas 1929 07 30.

Stukšys

Juozapas, Antano sūnus

Gimė 1898 07 09 Plokščių k. Plokščių vls. (Šakių r.). Tarnavo 1919 01 16–1921 12 01. Apdov. Vyčio Kryžiumi (Nr. 753). 1936 m. gyv. Raseinių aps. Jurbarko mieste, dirbo policininku. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10120, išduotas 1938 10 17.

Stukšys

Pranas, Antano sūnus

Gimė 1895 12 23 Plokščių k. Plokščių vls. (Šakių r.). Mirė 1920 05 20. tėvui, gyv. Plokščių vls. Mėlynių k. Tarnavo 1919 01 16–1919 02 08, 1919 06 22–1920 05 20. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8445, išduotas 1932 05 27.

Stulgaitis

Petras, Jono sūnus

Gimė 1901 10 28 Kaune. Tėvai iš Šilgalio vls. Tarnavo 1919 03 20–1921 11 17. 1929 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3112, išduotas 1929 06 26.

Stulginskis

Petras, Miko sūnus

Gimė 1896 07 07 Sakalinės k. Gaurės vls. (Tauragės r.). Tarnavo sav. nuo 1919 08 01, pašauktu – 1919 10 01–1922 01 01. 1928 m. išvyko į Kanadą. Apdov. prašė svainis Pilypas Jonas, gyv. Tauragės vls. Pakelponių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7599, išduotas 1931 11 28.

Stulginskis

Simas, Benedikto sūnus

Gimė 1900 07 26 Kušleikių k. Skaudvilės vls. (Tauragės r.). Tėvai – Raseinių miestelėnai. Grandinis. Tarnavo sav. nuo 1919 05 10, pašauktu – 1919 10 01–1921 12 01. 1928 m. gyv. Tauragės aps. Kaltinėnų vls. Jaunudavos k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2239, išduotas 1929 04 17.

Stulginskis

Jonas, Ezechijėliaus sūnus

Gimė 1900 09 07 Kražių mstl. Kražių vls. (Kelmės r.). Tarnavo 1919 04 19–1919 10 11, paleistas dėl ligos. 1930 m. gyv. Kražių vls. Pamedžiokalnio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6631, išduotas 1931 04 31.

Stulgis

Feliksas, Miko sūnus

Gimė 1899 11 28 Radviliškio mst. (Radviliškio r.). Tarnavo 1919 03 14–1921 10 25. 1923 m. gavo žemės Kėdainių aps. Šėtos vls. Žeimalių k. 1933 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8735, išduotas 1932 09 20.

Stulgys

Petras, Kazio sūnus

Gimė 1894 02 26 Sakalaukos k. Smalvų vls. (Zarasų r.). 7 p.p. sav. 1919 07 15–1920 07 29. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3722, išduotas 1929 10 21.

Stulgys

Vincas, Miko sūnus

Gimė 1901 12 15 Radviliškio mst. (Radviliškio r.). Tarnavo sav. 1919 03 09–1920 06 23, pašauktu – 1922 12 18–1923 09 17. 1929 m. gyv. Rokiškio mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3410, išduotas 1929 07 31.

Stulpinas

Antanas, Jurgio sūnus

Gimė 1891 03 15 Gergždelių k. Kuršėnų vls. (Šiaulių r.). Tarnavo 1919 03 14–1920 04 26. 1929 m. gyv. Raseinių aps. Kelmės vls. Žvilgių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4841, išduotas 1930 04 28.

Stundis

Vincas, Prano sūnus

Gimė 1894 06 23 Vyžuonėlių k. Vyžuonų vls. (Utenos r.). Tarnavo 1919 07 27–1921 07 20. 1928 m. gyv. gimtinėje, vėliau Utenos vls. Laimučių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1283, išduotas 1928 11 14.

Stundža

Juozas, Vinco sūnus

Gimė 1874 01 09 Daunorių k. Tauragnų vls. (Utenos r.). Mirė 1919 11 15. Tarnavo nuo 1919 08 25. Buvo nukautas mūšyje su lenkais. Apdov. prašė du vaikai našlaičiai, gyv. Utenoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4064, išduotas 1929 11 21.

Stunskas

Kazys, Tomo sūnus

Gimė 1900 01 19 Paužuolių k. Deltuvos vls. (Ukmergės r.). Tarnavo 1919 05 15–1921 11 21. 1928 m. gyv. Šešuolių vls. ir mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2427, išduotas 1929 05 31.

Stunža

Jonas, Vinco sūnus

Gimė 1891 10 19 Bajoriškių k. Antazavės vls. (Zarasų r.). Mirė 1919 11 07 Kaune. Krikštijo Daugailių bžn. žmonai Emilija, gyv. Kaune. Tarnavo nuo 1919 06 29. Mirė Šančiuose. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4900, išduotas 1930 04 30.

Stunžėnas

Adomas, Antano sūnus

Gimė 1896 12 10 Antaniškio k. Imbrado vls. (Zarasų r.). Mirė 1945 07 02 Zarasų mst. (Zarasų r.). Vyčio Kryžiaus kavalierius (Nr. 770). LKKSA – Apdov. sav. medaliu. Tarnavo 1919 08 18–1921 07 13, vėliau dirbo Zarasų pasienio policijoje. 1929 m. gyv. Imbrado vls. ir dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3280, išduotas 1929 07 30.

Stupelis

Juozas, Prano sūnus

Gimė 1902 01 06 Purvaičių k.* Žarėnų vls. (Telšių r.). Tarnavo nuo 1919 03 29. Ištarnavo vienerius metus. 1928 m. buvo išvykęs į Braziliją, apdov. prašė jo žmona Aleksandra, gyv. Telšių mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 909, išduotas 1928 09 29.

Stupelis

Pilypas, Prano sūnus

Gimė 1902 05 01 Kartenos dv. Kartenos vls. (Kretingos r.). Tarnavo 1919 06 11–1922 02 21. Buvo lenkų nelaisvėje. 1930 m. gyv. Kretingos aps. Kartenos vls. Matinaičių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8074, išduotas 1932 03 09.

Stupelis

Pranas, Prano sūnus

Gimė 1893 01 07 Sebų k. Varnių vls. (Telšių r.). Mirė 1923. Tarnavo 1919 03 29–1920 04 01. Apdov. prašė jo vaiko globėjas M. Norkus. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7612, išduotas 1931 11 16.

Sturas

Antanas, Jono sūnus

Gimė 1901 04 10 Virbalio mst. (Vilkaviškio r.). Tarnavo 1919 06 07–1921 09 01. 1930 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5510, išduotas 1930 08 11.

Subačius

Petras, Andriaus sūnus

Gimė 1900 Vilniuje. Tarnavo 1919 01 06–1921 12 01. 1929 m. gyv. Vilkaviškio aps. Alvito vls. Paežerių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4221, išduotas 1929 11 21.

Subačius

Jonas, Juozo sūnus

Gimė 1901 01 04 Trilaukio k. Pajevonių vls. (Vilkaviškio r.). Jaun. puskarininkis. Tarnavo 1919 01 08–1921 11 28. 1929 m. gyv. Pajevonio vls. Karalkrėslio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3177, išduotas 1929 07 30.

Subačius

Alfonsas, Konstancijos sūnus

Gimė 1897 10 02 Mielagėnų mstl. Mielagėnų vls. (Ignalinos r.). Tarnavo 1920 12 15–1922 10 15. Gyv. Šiaulių aps. Joniškio mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7470, išduotas 1931 10 28.

Subačius

Kazys, Stasio sūnus

Gimė 1889 02 26 Užugulbinės k. Pabiržės vls. (Biržų r.). Krikštytas Pabiržės–Rastauskinės bžn. Tarnavo 1919 06 21–1920 03 12. Nuo 1920 m. tarnavo VRM. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5314, išduotas 1930 06 25.

Subačius

Jonas, Jono sūnus

Gimė 1898 11 16 Vilkanastrų k. Leipalingio vls. (Lazdijų r.). Vyr. puskarininkis. Tarnavo 1918 12 24–1920 04 27, paleistas dėl sveikatos; antrą kartą – 1920 12 27–1921 03 20. 1930 m. gyv. Leipalingio vls. Teikunų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5953, išduotas 1930 11 17.

Subačius

Pranas, Petro sūnus

Gimė 1898 11 23 Pauliankos (Paguliankos) k. Kruonio vls. (Kaišiadorių r.). Tarnavo 1919 05 05–1920 08 06. Žemės gavo Kruonio vls. Adomėlių k., valdė 17 ha. 1937 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4629, išduotas 1930 02 15.

Subačius

Vincas, Mykolo sūnus

Gimė 1901 05 18 Druskininkų k. Raitininkų vls. (Alytaus r.). Tarnavo 1920 03 16–1922 10 19. 1928 m. gyv. Merkinės vls. Navasadų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2124, išduotas 1929 04 17.

Subatėlis

Aleksandras, Petro sūnus

Gimė 1888 10 25 Latvijoje, Ilukštos aps. Baltmužės vls. Žalmužės k. Latvijos pilietis. Tarnavo nuo 1919 07 28. 1935 m. gyv. Latvijoje, Ilukštos aps. Prodes vls. Lejas k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9686, išduotas 1935 12 12.

Subotkis

Juozas, Vinco sūnus

Gimė 1895 02 24 Muravo k. Gražiškių vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo nuo 1919 02 22. 1931 m. gyv. Gražiškių vls. Rugštėnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6855, išduotas 1931 06 17.

Suchoverskis

Aleksas, Stepo sūnus

Gimė 1901 07 17 Kaune. Adov. Tarnavo 1919 04 18–1920 04 17, 1922 04 12–1923 06 23, paleistas dėl ligos. 1930 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7848, išduotas 1932 01 31.

Sučyla

Motiejus, Motiejaus sūnus

Gimė 1900 03 13 Pušaloto mstl. Pušaloto vls. (Pasvalio r.). Tarnavo 1919 01 06–1920 08 10. 1929 m. gyv. Pasvalio mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4601, išduotas 1930 02 15.

Sudavičius

Juozas, Juozo sūnus

Gimė 1888 03 18 Noriškių k. Plungės vls. (Plungės r.). Puskarininkis. Tarnavo 1919 05 24–1920 05 09 (paleistas dėl ligos), 1920 06 03–1924 01 31. Apdov. Vyčio Kryžiumi (Nr. 854). 1931 m. gyv. Kretingos aps. Platelių vls. Šateikių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8252, išduotas 1932 04 16.

Sudavičius

Kazys, Juozo sūnus

Gimė 1893 11 16 Darbėnų mstl. Darbėnų vls. (Kretingos r.). Vyr. puskarininkis. Tarnavo 1919 02 01–1924 01 30. 1928 m. dirbo Šventosios uosto statyboje, 1933 m. gyv. Darbėnų vls. Pašvenčių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2055, išduotas 1929 04 17.

Sudeikis

Stepas, Antano sūnus

Gimė 1898 08 31 Kalniškių k. Kvėdarnos vls. (Šilalės r.). Krikštytas Tenenių bžn. Puskarininkis. Tarnavo sav. nuo 1919 01 21, pašauktu – 1919 03 05–1922 04 14. 1930 m. gyv. Kvėdarnos vls. Budrių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6226, išduotas 1931 01 22.

Sūdžius

Petras, Juozo sūnus

Gimė 1895 02 11 Jurgaičių k. Švėkšnos vls. (Šilutės r.). Tarnavo sav. nuo 1920 08 18, pašauktu – 1920 08 18–1921 05 03. 1930 m. gyv. Švėkšnos vls. Jurgaičių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5828, išduotas 1930 10 31.

Sukackas

Jonas, Adomo sūnus

Gimė 1900 01 05 Antakalnio k. Varėnos vls. (Varėnos r.). Mirė 1923 01 06. Tarnavo sav. Lietuvos kariuomenėje 1919 05 07–1921 12 12, po to Širvintuose VII partizanų grupėje. Lenkų nukautas einant žvalgybą. Apdov. prašė sesuo Ona, gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8435, išduotas 1932 05 31.

Sukadolskis

Zigmas, Kazio sūnus

Gimė 1896 01 06 Gastilonių k. Rumšiškių vls. (Kaišiadorių r.). Tarnavo 1919 01 22–1921 10 17. 1930 m. gyv. Babtų vls. Žemaitkiemio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5511, išduotas 1930 08 11.

Sulistravičius-Silvistravičius

Ignas, Juozo sūnus

Gimė 1900 05 05 Žilinciškių k. Onuškio vls. (Trakų r.). Tarnavo 1919 10 29–1920 06 12, bet namo nevyko ir pasiliko kariuomenėje iki 1922 04 10. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8652, išduotas 1932 06 22.

Sulžickas

Bronius Antanas, Mato sūnus

Gimė 1898 12 09 Skerpiejų k. Lankeliškių vls. (Vilkaviškio r.). Grandinis. Tarnavo 1919 02 25–1921 12 02. 1928 m. gyv. Lekėčių vls. Sirvydų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1972, išduotas 1929 03 26.

Sūnelaitis

Viktoras, Antano sūnus

Gimė 1897 10 09 Pažėrų k. Veiverių vls. (Prienų r.). Tarnavo sav. nuo 1919 01 15, pašauktu – 1919 03 05–1921 10 07. 1928 m. gyv. Ašmintos vls. Naujam Šaltupyje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1696, išduotas 1929 02 19.

Sungaila

Juozas, Vinco sūnus

Gimė 1895 07 04 Amalių-Aukšt. k. Pažaislio vls. (Kauno r.). Tarnavo 1919 03 15–1920 03 29. 1920 m. gavo žemės Karmėlavos vls. Ramučių k. Pasirašo Songaila. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8433, išduotas 1932 05 31.

Suodis

Juozas, Juozo sūnus

Gimė 1903 11 10 Pesčių k. Salantų vls. (Kretingos r.). Tarnavo 1920 12 20–1924 01 30. 1928 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1523, išduotas 1923 02 19.

Surdokas

Juozas, Mato sūnus

Gimė 1899 10 22 Turiškių k. Krosnos vls. (Lazdijų r.). Tarnavo sav. nuo 1919 03 11, pašauktu – 1919 10 01–1921 10 21. 1931 m. gyv. Krosnos vls. Vytautiškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8207, išduotas 1932 03 31.

Surdokas

Jurgis, Vinco sūnus

Gimė 1902 04 22 Babraunykų k. Simno vls. (Alytaus r.). Mirė 1919 05 23. motinai Pranei, gyv. Simno vls. Metelicos k. Tarnavo nuo 1919 03 18. Nukautas mūšyje su bolševikais. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8403, išduotas 1932 05 14.

Surgailis

Petras, Simo sūnus

Gimė 1906 0 25 Rusijoje, Petrograde, Gatčinoje. Kilęs iš Utenos aps. Daugailių vls. Manaičių k. Tarnavo 1920 06 21–1922 06 25. 1928 m. tarnavo Klaipėdos kr. pasienio policijos II komisariate Šilutėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2236, išduotas 1929 04 17.

Survila

Antanas, Izidoriaus sūnus

Gimė 1899 Girkalnio mstl. Girkalnio vls. (Raseinių r.). Mirė 1942. Vyčio Kryžiaus kavalierius. LKKSA – apdov. Vyr. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 01 12–1921 12 01. Gyv. Raseinių aps. ir vls. Volų k. 1941 m. ištremtas. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4285, išduotas 1929 11 21.

Survila

Kazys, Jono sūnus

Gimė 1900 02 26 Verteniškių k. Degučių vls. (Zarasų r.). 1 p.p sav. 1919 08 08–1922 01 13. Eilinis. Gyv. Imbrado vls. Šaparnios vns. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6135, išduotas 1930 12 15.

Survila

Stasys, Karolio sūnus

Gimė 1890 11 17 Paežerių k. Šėtos vls. (Kėdainių r.). Mirė 1927 04 15 Kirkučių k. Siesikų vls. (Ukmergės r.). Vyčio Kryžiaus kavalierius. Tarnavo 1919 03 25–1920 04 02. 1931 m. gyv. Siesikų vls. Gružų k. LKKSA – apdov. sav. medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7664, išduotas 1931 12 16.

Survila

Jonas, Juozo sūnus

Gimė 1890 01 28 Pažalvaičių k. Panevėžio vls. (Panevėžio r.). Mirė 1925 12 20 Panevėžyje. Tarnavo 1920 03 31–1920 03 18. Sudegė degant klojimui. Apdov. prašė žmona Marija, gyv Panevėžyje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8153, išduotas 1932 03 29.

Survila

Antanas, Felikso sūnus

Gimė 1896 07 12 Voversos vns. Siesikų vls. (Ukmergės r.). Tarnavo 1919 04 02–1921 10 21. 1924–1932 m. tarnavo eiguliu Taujėnų miškų urėdijoje. Žemės gavo Siesikų vls. Laužupės palivarke. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2387, išduotas 1929 05 31.

Survila

Adomas, Jono sūnus

Gimė 1890 11 11 Verteniškių k. Degučių vls. (Zarasų r.). Tarnavo 1919 08 08–1920 08 13. 1928 m. gyv. Imbrado vls. Mukulių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2742, išduotas 1929 05 31.

Survila

Andrius, Andriaus sūnus

Gimė 1899 04 17 Radžiūnų k. Taujėnų vls. (Ukmergės r.). Tarnavo 1919 06 12–1921 10 16. 1930 m. gyv. Traupio vls. Mocejuvkos k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6520, išduotas 1931 03 26.

Survila

Kleopas, Juozo sūnus

Gimė 1900 01 10 Patolupio k. Šimkaičių vls. (Jurbarko r.). Puskarininkis. Tarnavo 1919 01 12–1921 12 10. 1930 m. gyv. Girkalnio vls. Zagriaužio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6330, išduotas 1931 02 25.

Survilas

Juozas, Ambroziejaus sūnus

Gimė 1901 02 02 Šašių k. Kriukų vls. (Joniškio r.). Tarnavo sav. 1919 06 02–1920 06 06, pašauktu – 1921 11 12–1922 12 19. 1931 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8156, išduotas 1932 03 29.

Suslavičius

Aleksas, Onos sūnus

Gimė 1898 07 09 Burbiškių k. Žaslių vls. (Kaišiadorių r.). Tarnavo 1919 02 28–1921 11 21. 1929 m. gyv. Kietaviškių vls. Abromiškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3127, išduotas 1929 06 26.

Sušinskas

Kostas, Jurgio sūnus

Gimė 1900 Žemaitkiemio k. Lazdijų vls. (Lazdijų r.). Tarnavo nuo 1919 02 01. 1928 m. gyv. Rudaminos vls. Resurso k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 503, išduotas 1928 08 14.

Sušinskas

Dionizas, Igno sūnus

Gimė 1889 11 14 Alytaus mst. (Alytaus r.). Puskarininkis. Tarnavo 1919 04 15–1920 08 07. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3659, išduotas 1929 08.

Sutkaitis

Juozas, Juozo sūnus

Gimė 1894 03 18 Mišiurkės k. Lukšių vls. (Šakių r.). Tarnavo 1919 01 23–1920 02 02. 1929 m. gyv. Lukšių vls. Tubelių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4627, išduotas 1930 02 15.

Sutkaitis

Vincas, Simono sūnus

Gimė 1890 12 02 Tūbiškių k. Paežerėlių vls. (Šakių r.). Tarnavo 1919 01 12–1920 01 29. 1931 m. gyv. Paežerėlių vls. Meškeliūnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7868, išduotas 1932 01 31.

Sutkus

Viktoras, Jurgio sūnus

Gimė 1902 09 22 Jiezno mst. (Prienų r.). Mirė 1990 12 28 Prūsijoje, Bad Kreuznach. Vyr. ltn. Tarnavo sav. nuo 1920 11 15. Mokėsi Karo m-kloje. 1939 m. pakeltas į gen št. plk. 1941 m. repatrijavo į Vokietiją. Vokiečių kalintas Salaspilyje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 136, išduotas 1928 05 30.

Sutkus

Stasys, Jono sūnus

Gimė 1893 06 09 Kuro k. Lekėčių vls. (Šakių r.). Tarnavo 1919 01 07–1920 02 20. 1929 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4222, išduotas 1929 11 21.

Sutkus

Stasys, Miko sūnus

Gimė 1898 11 28 Vilemų k. Zapyškio vls. (Kauno r.). Tarnavo 1919 01 06–1922 12 01. 1929 m. gyv. Kaune, dirbo Ežerėčio („Ežerėtis“) durpyne. 1930–1931 m. gyv. Kretingos aps. Kartenos vls. Kulupėnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3246, išduotas 1929 07 30.

Sutkus

Simas, Jono sūnus

Gimė 1894 05 06 Reivyčių k. Mažeikių vls. (Mažeikių r.). Vyr. puskarininkis. Tarnavo 1919 06 12–1921 04 20. 1929 m. gyv. Židikų vls. Pikelių mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5134, išduotas 1930 06 25.

Sutkus

Jonas, Antano sūnus

Gimė 1893 04 15 Kaune. Mirė 1942 12 10 Rusijoje, Sverdlovskas. Plk. 1 p.p. sav. nuo 1918 11 30. Sužeistas fronte kovoje su bolš. 1919 03–1919 10 dirbo Karo m-kloje, vėliau – tiekimo, butų sk. 1926 – kariuom. intendantas. 1939 m. Finansų ministras. 1941 suimtas. Sušaudytas. Apdovanojimo liudijimas Nr. 101, išduotas 1928 05 14.

Sutkus

Antanas, Jono sūnus

Gimė 1896 11 04 Reivyčių k. Mažeikių vls. (Mažeikių r.). Vyr. puskarininkis. Tarnavo 1919 05 10–1921 11 16. 1929 m. gyv. Židikų vls. Pikelių mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4359, išduotas 1929 12 21.

Sutula

Balys, Kotrynos sūnus

Gimė 1902 06 28 Punsko mst. Punsko vls. Tarnavo 1919 03 07–1921 02 21. 1930 m. gyv. Marijampolės aps. Liubavo vls. Kovų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7312, išduotas 1931 08 31.

Sužickas

Vladas, Kazio sūnus

Gimė 1899 03 24 Vaičiukiškės I k. Kaltanėnų vls. (Švenčionių r.). Tarnavo 1919 07 02–1921 10, vėliau – 3-oje partizanų grupėje iki 1923 06 01, pasienio policijoje. 1937 m. gyv. Šakių aps. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10052, išduotas 1937 10 28.

Sventickas

Jurgis, Jurgio sūnus

Gimė 1901 10 04 Joniliškių k. Kruonio vls. (Kaišiadorių r.). Tarnavo 1919 07 16–1922 01 01. 1929 m. gyv. Kruonio vls. Basanių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5412, išduotas 1930 07 31.

Svetikas

Kostas, Mykolo sūnus

Gimė Ibutonių k. Krekenavos vls. (Panevėžio r.). Tarnavo 1919 03 11–1920 03 15. 1931 m. gyv. Surviliškio vls. Burvelių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7611, išduotas 1931 11 16.

Sviackis

Marijonas, Anupro sūnus

Gimė 1890 06 23 Bukonių dv. Panoterių vls. (Jonavos r.). Tarnavo 1919 02 33–1922 11 01. 1930 m. gyv. Kauno mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5709, išduotas 1930 10 31.

Sviderskis

Juozas, Juozo sūnus

Gimė 1897 12 16 Okainėlių k. Truskavos vls. (Kėdainių r.). Tarnavo 1919 02 13–1921 10 28. 1929 m. gyv. Panevėžio aps. Ramygalos vls. Sukonių k., tarnavo pasienio policijoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4348, išduotas 1929 12 21.

Sviderskis

Adomas, Adomo sūnus

Gimė 1895 06 02 Vilkijos mst. (Kauno r.). Patekęs nelaisvėn 1919 05 21 mūšyje su bolševikais ties Alunta. Apdov. prašė tėvas, gyv. Vilkijos vls. Gaužuvos (Saulėtėkių) k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8488, išduotas 1932 05 31.

Svidrauskas

Jonas, Antano sūnus

Gimė 1895 09 10 Dovainių k. Platelių vls. (Plungės r.). Tarnavo 1919 08 04–1922 05 11. 1935 m. gyv. Plungės vls. Užupių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9661, išduotas 1935 10 15.

Svilainis

Vladas, Igno sūnus

Gimė 1902 11 06 Liduokių dv. Žemaitkiemio vls. (Ukmergės r.). Tarnavo 1919 05 20–1920 06 10. 1928 m. gyv. Ukmergės aps. Vidiškių mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 472, išduotas 1928 07 26.

Svilainis

Alfonsas, Vinco sūnus

Gimė 1901 08 02 Davėnių k. Želvos vls. (Ukmergės r.). Tarnavo 1920 04 21–1923 08 15. Vyr. nerik. puskar. 1932 m. gyv. Brazilijoje. Apdov. prašė žmona Adelė, gyv. Želvos vls. Devenių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8931, išduotas 1932 12 28.

Svilas

Kazys, Motiejaus sūnus

Gimė 1892 03 04 Deglienų vns. Pušaloto vls. (Pasvalio r.). Mirė 1943 Rusijoje, Maskva. Ats. mjr. Sav. nuo 1919 01 04. Buvo karo ataše Maskvoje. 1926 išėjo į atsargą. 1935–1940 policijos depart. direktorius. 1940 07 11 suimtas. Sušaudytas Butirkose. Apdovanojimo liudijimas Nr. 266, išduotas 1928 06 09.

Svylas

Benediktas, Balio sūnus

Gimė 1898 02 08 Žeibiškių k. Užpalių vls. (Utenos r.). Mirė 1942 Rusijoje, Sibiras. Vyčio Kr. kavalierius. Ats. ltn. Sav. nuo 1919 02 28. 1919–1920 dalyvavo kovose. 1927 išėjo į atsargą, vėliau dirbo policijoje. 1940 atleistas, gyv. Musninkų vls. Viršuliškių dv. 1941 ištremtas LKKSA – apdov. sav. medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1287, išduotas 1928 11 31.

Svylas

Aleksandras, Vinco sūnus

Gimė 1893 12 14 Drageliškių k. Dusetų vls. (Zarasų r.). Mirė 1936 10 26 Marijampolės mst. (Marijampolės r.). Vyčio Kryžiaus kavalierius. LKKSA – Apdov. sav. medaliuPlk. ltn. 1918 11 12 įstojo į 1 p.p. Dalyvavo mūšiuose su bolševikais. 1924 m. baigė Aukštuosius karininkų kursus, paskirtas bataliono vadu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 135, išduotas 1928 05 30.

Svinskas

Petras, Jono sūnus

Gimė 1900 06 26 Žiežmarių mst. t. gyv. (Kaišiadorių r.). Tarnavo 1919 03 19–1921 12 11. 1929 m. gyv. Žiežmarių vls. Triliškių dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5824, išduotas 1930 10 31.

Svirelis

Stepas, Juozo sūnus

Gimė 1902 09 09 Panevėžyje. Tarnavo 1920 06 10–1922 08 05. 1928 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 330, išduotas 1928 06 09.

Svirskas

Silvestras, Jono sūnus

Gimė 1900 Takniškių k. Alovės vls. (Alytaus r.). Tarnavo nuo 1919 01 29. 1928 m. gyv. Metelių vls. Viešnagių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 436, išduotas 1928 07 26.

Svirskis

Simanas, Vinco sūnus

Gimė 1902 10 28 Pavirinčių I dv. Kurklių vls. (Anykščių r.). Tarnavo 1919 05 24–1921 10 29, 1922 12 07–1924 09 01. 1934 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9779, išduotas 1936 02 29.

Svitojus

Jonas, Jurgio sūnus

Gimė 1896 I p. Jungėnų k. Kalvarijos vls. (Marijampolės r.). Tarnavo 1919 02 06–1920 05 01, 1920 09 01–1921 12 15. 1828 m. gyv. Jungėnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1702, išduotas 1929 02 19.

Svotelis

Jonas, Juozo sūnus

Gimė 1899 08 04 Egliniškių k. Pajevonių vls. (Vilkaviškio r.). Tarnavo 1919 03 04–1921 10 26. 1930 m. gyv. Alvito vls. Lygumų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4617, išduotas 1930 02 15.

 

Atgal Viršun

 

© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt